Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 2405
®
Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi modele: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
Wrzesień
2011 podręcznik użytkownika nüvi seria
190-01355-60
Rev. A
Skrócony
2405
Wydrukowano na Tajwanie
1
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Konfigurowanie urządzenia
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj następujące
czynności:
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 2).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 3).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 4).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 4).
5. Pobierz pełną wersję podręcznika użytkownika
(strona 4).
2
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu
w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie
zapoznaj się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
informacje prawne dotyczące montażu na szybie
przedniej.
Aby korzystać z zasilania bateryjnego, urządzenie należy
naładować podczas jazdy.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB ➋
urządzenia ➌.
2. Dociśnij przyssawkę ➍ do szyby przedniej.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
3. Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➎ do tyłu,
w kierunku szyby.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
4. Zatrzaśnij uchwyt ➏ na ramieniu przyssawki.
5. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło
się na swoim miejscu.
7. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie.
8. W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną
do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki
i przymocuj ją do przedniej szyby za pomocą
przyssawek.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel mini-USB ➊ do portu mini-USB ➋
w urządzeniu (strona 2).
➊
➋
2. Podłącz kabel mini-USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
3
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z klawisza zasilania
➊
nüMaps Guarantee™
Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 90 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej urządzenie jest
uprawnione do bezpłatnej aktualizacji map. Zapoznaj się
z warunkami na stronie www.garmin.com/numaps.
Korzystanie z usług dostępnych w sekcji
Mój Pulpit
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
2. Wybierz dowolną opcję:
4
•
Aby zaktualizować oprogramowanie, kliknij
Aktualizuj teraz w sekcji Aktualizacje
oprogramowania.
•
Aby zaktualizować mapy, kliknij Aktualizuj teraz
w sekcji Aktualizacje map.
•
Aby pobrać podręcznik użytkownika, kliknij
Podręczniki, a następnie Pobierz obok
żądanego podręcznika.
Wybierz opcję:
•
Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj klawisz
Zasilania ➊ przez 4 sekundy.
•
Aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Zasilania przez 10 sekund.
•
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia,
naciśnij przycisk Zasilania.
•
Aby aktywować urządzenie z trybu uśpienia,
naciśnij klawisz Zasilania i dotknij dwukrotnie
ikonę .
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub
nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
➊
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
W trakcie pisania pod paskiem wyszukiwania
wyświetlane są sugerowane hasła.
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę
kategorii, np. „kina” lub „kawiarnie”.
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać adres w pobliżu, wprowadź nazwę
ulicy i numer posesji.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
•
Aby wyszukać adres w innym mieście,
wprowadź numer posesji, nazwę ulicy, miasto
i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta
i państwa.
•
Aby wyszukać współrzędne, wprowadź
szerokość i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła,
wybierz żądane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu,
wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji
W menu głównym wybierz kolejno Dokąd? >
Wyszukiwanie w pobliżu.
5
Dodawanie postojów
1. Na ekranie nawigacji wybierz
szczególne.
2.
3.
4.
5.
> Punkty
Wyszukaj dodatkowy postój.
Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową linią.
Gdy użytkownik zjedzie z wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę. Podczas jazdy po głównych
drogach może zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
Wybierz Jedź!.
➋
➌
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Trasa na mapie
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy
będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
➍
•
Wybierz ➊, aby wyświetlić następny zwrot.
Jeśli widok skrzyżowania jest dostępny, zostanie
wyświetlona strona widoku skrzyżowania.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
•
Wybierz ➌, aby przerwać nawigację obecnie
wyznaczoną trasą.
•
Wybierz ➍, aby wyświetlić stronę Gdzie jestem?
Korzystanie z objazdu
Na stronie nawigacji wybierz
6
> Objazd.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną
rozsądną możliwością, urządzenie może nie
zaproponować objazdu.
Informacje o utrudnieniach drogowych
uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się
w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie
jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda
zapalniczki. Aby można było odbierać informacje o
ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie muszą być włączone i znajdować się
w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej
do odbiornika komunikatów drogowych.
wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą
aktualnie podróżujesz.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin
.com/traffic.
Parowanie telefonu
Niektóre modele urządzenia nüvi umożliwiają rozmowę
przez zestaw głośnomówiący. Przed sparowaniem telefon
i urządzenie muszą zostać włączone i umieszczone
w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Włącz moduł Bluetooth® w telefonie komórkowym.
Wybierz Ustawienia > Bluetooth.
Wybierz Bluetooth.
Wybierz kolejno Dodaj telefon > OK.
Wybierz swój telefon i dotknij OK.
Wpisz w telefonie numer PIN dla połączeń Bluetooth
(1234) z urządzeniem.
Podczas odbierania informacji o ruchu drogowym,
na ekranie mapy jest wyświetlana ikona utrudnień
drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2405
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin®, logo Garmin oraz MapSource® są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach. nüMaps Guarantee™ jest znakiem towarowym firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej
zgody firmy Garmin jest zabronione.
Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc.,
a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising