Garmin | nuvi2415,GPS,Nordics | Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Aloitusopas

Garmin nuvi2415,GPS,Nordics Aloitusopas
nüvi 2405 -sarjan
®
aloitusopas
nüvi-mallit: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495
Syyskuunüvi
2011
2405 -sarjan aloitusopas
190-01355-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
1
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Laitteen määrittäminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee
seuraavat toimet.
1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 2).
2 Kiinnitä laite (sivu 2).
3 Rekisteröi laite (sivu 3).
4 Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 4).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
5 Lataa koko käyttöopas (sivu 4).
2
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta,
tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta
auringonvalosta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä
lakirajoituksista.
Lataa laite ajaessasi, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ USB-porttiin ➋
laitteessa ➌.
2 Paina imukuppi ➍ tuulilasiin.
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
3 Käännä samalla vipua ➎ taaksepäin tuulilasia
kohti.
➍
➎
➏
➊
➌
➋
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset
sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä mini-USB-kaapeli ➊ mini-USB-porttiin ➋
laitteessa (sivu 2).
➊
➋
4 Napsauta teline ➏ kiinni imukupin varteen.
5 Aseta laitteen takaosa telineeseen.
6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se
2 Liitä mini-USB-kaapeli tietokoneen USB-
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
8 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
napsahtaa paikalleen.
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
virtajohtoon ja kiinnittämä se tuulilasiin
imukupeilla.
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
porttiin.
3 Mene osoitteeseen www.garmin.com
3
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 90 päivän kuluessa siitä,
kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja
ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen
maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
myDashboard-palveluiden käyttäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 3).
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
4
Päivitä ohjelmisto valitsemalla Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
Päivitä kartat valitsemalla Karttapäivityksetkohdassa Päivitä.
Lataa käyttöopas valitsemalla Oppaat
ja valitsemalla sitten haluamasi oppaan
kohdassa Lataa.
3 Seuraa näytön ohjeita.
•
Virtapainikkeen käyttäminen
➊
Valitse vaihtoehto:
• Sammuta laite painamalla Virtapainiketta
➊ 4 sekunnin ajan.
• Nollaa laite painamalla Virtapainiketta
10 sekuntia.
• Siirrä laite lepotilaan painamalla
Virtapainiketta.
• Voit siirtää laitteen pois lepotilasta
painamalla Virtapainiketta ja
kaksoisnapauttamalla -painiketta.
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan,
tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkki.
➊
3 Anna hakusana.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin
hakupalkin alle samalla, kun kirjoitat.
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna
luokan nimi, kuten elokuvateatterit tai
kahvilat.
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan,
kirjoita nimi tai sen osa.
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna
kadunnumero ja kadun nimi.
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
•
Jos haluat etsiä osoitetta toisesta
kaupungista, anna kadunnumero, kadun
nimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki
ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna
leveys- ja pituusastekoordinaatit.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla,
valitse hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä,
valitse .
5 Valitse tarvittaessa sijainti.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä
Valitse päävalikosta Minne? > Paikan
etsiminen läheltä.
5
Pysähdyksen lisääminen
1 Valitse navigointinäytöstä > Kohdepisteet.
2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
4 Valitse Aja.
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä,
laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
➊
➌
Reitti kartassa
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa
mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita
kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia
sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
➋
➍
•
•
•
•
Katso seuraava käännös valitsemalla ➊.
Jos risteysnäkymä on käytettävissä,
risteysnäkymä tulee näyttöön.
Avaa käännösluettelo valitsemalla ➋.
Lopeta navigointi nykyisellä reitillä
valitsemalla ➌.
Valitsemalla ➍ voit avata Nykysijainti.
-sivun.
Kiertotien käyttäminen
Valitse navigointisivulta
6
> Kiertotie.
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto,
laite ei ehkä laske kiertotietä.
Tietoja liikenteestä
ilmoitus
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla
alueilla tai kaikissa maissa.
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin
pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon
virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen
on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan
vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana
mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse
aktivoida.
Kun vastaanotat liikennetietoja, karttasivulla näkyy
liikennekuvake. Liikennekuvake
vaihtaa väriä
nüvi 2405 -sarjan aloitusopas
sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai
ajettavalla tiellä on.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Puhelimen liittäminen
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä joissakin
nüvi-malleissa. Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja laitteen on oltava käynnissä ja alle
10 metrin (33 jalan) päässä toisistaan.
1 Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®-osa.
2 Valitse Asetukset > Bluetooth.
3 Valitse Bluetooth.
4 Valitse Lisää Puhelin > OK.
5 Valitse puhelin ja kosketa OK-painiketta.
6 Näppäile laitteen Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeesi.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin®, Garmin-logo ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla
on lisenssi niiden käyttöön.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising