Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | User manual | Garmin nüLink!® 1690 LIVE brugervejledning

Garmin nüLink!® 1690 LIVE brugervejledning
nüvi 1690
®
brugervejledning
01102291
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.
Modelnummer: 01102291
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europa) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Sijhih, Taipei County,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Taiwan
Tlf. +44 (0) 870.8501241 (uden for
Tlf. 886/2.2642.9199
Storbritannien og Nordirland)
Fax +886 2.2642.9099
0808 2380000 (kun i Storbritannien og
Nordirland)
Fax +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres,
transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt og
forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver
hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk
medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den
elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er
strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™, nüLink!™, nüMaps
Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™ og Ciao!™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår
på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Windows® er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac® er et varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc., registreret i USA og andre lande.
November 2009
Varenummer 190-01099-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang......... 1
Sådan ser din nüvi ud....................... 1
Brug af hovedmenuen...................... 1
Brug af hovedmenuens
værktøjslinje.................................. 2
Montering af nüvi.............................. 2
Opladning af din nüvi........................ 3
Indsamling af satellitdata . ............... 4
Valg af anvendelsesmåde................ 4
Brug af tænd/sluk-knappen.............. 5
Justering af lydstyrken...................... 5
Navigation i skærmbillederne........... 5
Søgning efter destination................. 5
Tilføjelse af et stop........................... 6
Ændring af destinationer.................. 6
Valg af en omvej............................... 6
Afbrydelse af en rute........................ 6
Søgning efter steder................. 7
Sådan finder du en adresse............. 7
Indstilling af en hjemmeposition....... 7
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af tastaturet på skærmen......... 8
Søgning i nærheden af et
andet sted...................................... 9
Søgning efter nyligt
fundne steder................................. 9
Anvendelse af siden Kør!................. 9
Søgning efter steder i
fodgængertilstand........................ 10
Søgning efter et sted ved at stave
navnet...........................................11
Brug af Favoritter.............................11
Brug af fotonavigation.................... 12
Send fundne steder til din nüvi....... 13
Søgning efter et sted vha. kortet.... 13
Indtastning af koordinater............... 14
Brug af kortsiderne................ 15
Visning af triptæller......................... 16
Visning af Drejliste . ....................... 16
Visning af siden Næste sving......... 17
Visning af siden Vejkryds-info......... 17
Brug af fodgængerkort................... 18
iii
Indholdsfortegnelse
Brug af Trafikdata................... 19
Trafik i dit område........................... 19
Trafik på ruten................................ 20
Visning af trafikkortet...................... 21
Visning af trafikforsinkelser............. 21
Deaktivering af trafik . .................... 21
Brug af tjenesten Garmin
nüLink! ................................... 22
Sådan finder du en destination
med Lokal søgning...................... 22
Søgning efter en destination via
telefonbogslister.......................... 23
Søgning efter brændstofpriser........ 24
Søgning efter filmtider.................... 24
Søgning efter lokale
begivenheder . ............................ 24
Udførelse af håndfri
telefonopkald.......................... 25
Parring af telefonen........................ 25
Modtagelse af et opkald ................ 26
Under et opkald ............................. 27
iv
Adgang til menuen Telefon............. 27
Find venner med Ciao!™ ...... 30
Om Ciao!-netværk.......................... 30
Tilmelding til Ciao!.......................... 30
Invitation af en ven efter
telefonnummer............................. 31
Invitation af en ven efter e-mail...... 31
Visning af en invitation.................... 31
Accept eller afvisning af en
ventende invitation....................... 32
Visning af venner............................ 32
Fjernelse af en ven......................... 32
Angivelse af din status................... 33
Ændring af din synlighed................ 33
Deaktivering af Ciao!...................... 33
Håndtering af filer................... 34
Understøttede filtyper..................... 34
Tilslutning af nüvi til
din computer................................ 34
Overførsel af filer . ......................... 35
Sletning af filer . ............................. 35
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Indholdsfortegnelse
Brug af værktøjerne............... 36
Adgang til indstillinger.................... 36
Brug af siden Hvor er jeg?.............. 36
Adgang til hjælp.............................. 36
Brug af ecoRoute™ ........................ 36
Visning af myGarmin™meddelelser................................. 40
Visning af flyoplysninger................. 40
Visning af vejroplysninger............... 41
Brug af Galleri................................ 41
Brug af måleomregneren . ............. 42
Brug af valutaomregneren.............. 42
Brug af verdensuret . ..................... 43
Oprettelse af ruter.......................... 43
Brug af lommeregneren.................. 44
Adgang til Brugerdata..................... 44
Visning af tilbud.............................. 44
Tilpasning af nüvi................... 45
Ændring af
systemindstillingerne................... 45
Ændring af
navigationsindstillingerne............ 46
Justering af
displayindstillingerne................... 46
Opdatering af tidsindstillingerne..... 47
Indstilling af sprog.......................... 47
Ændring af
sikkerhedsindstillinger................. 49
Angivelse af indstillinger for
Bluetooth-teknologi...................... 49
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter................................ 50
Gendannelse af alle indstillinger.... 50
Appendiks............................... 51
Pleje af din nüvi ............................. 51
Låsning af din nüvi......................... 52
Kalibrering af skærmen.................. 53
Opdatering af softwaren................. 53
Sletning af brugerdata.................... 54
Batterioplysninger . ........................ 54
Fjernelse af nüvi
og monteringen............................ 54
Montering på instrumentbrættet..... 55
nüMaps Guarantee™ ..................... 55
nüvi 1690-serien Brugervejledning Indholdsfortegnelse
nüMaps Lifetime™ .......................... 55
Flere kort........................................ 56
Om GPS-satellitsignaler................. 56
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør...... 56
Brug af sikkerhedskameraer.......... 57
Garmin Travel Guide...................... 58
Kontakt til Garmin........................... 59
Sådan registrerer du din nüvi......... 59
Radiofrekvenseksponering............. 59
Specifikationer................................ 60
Fejlfinding....................................... 61
Indeks...................................... 64
vi
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Sådan ser din nüvi ud
Brug af hovedmenuen
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde eller slukke
for nüvi. Tryk og slip hurtigt igen for at vise
tænd/sluk-knap-menuen. Se side 5
microSD™kortstik
Mikrofon
➊
➋
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
➍
➎
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at foretage opkald, når
der er oprettet forbindelse til en
kompatibel mobiltelefon.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at anvende værktøjer som
f.eks. indstillinger, hjælp og vejret.
Mini-USBstik
nüvi 1690-serien Brugervejledning Sådan kommer du i gang
Brug af hovedmenuens
værktøjslinje
➊ ➋➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➍ ➎➏➐
Status for GPS-signal. Tryk
og hold nede for at få vist
satellitoplysninger.
Status for Bluetooth®-teknologi.
Tryk for at ændre Bluetoothindstillinger.
Indikator for anvendelsesmåde.
Tryk for at vælge en
anvendelsesmåde.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Aktuel temperatur. Tryk og hold
nede for at få vist vejroplysninger.
Garmin nüLink!™-tjenestens
signalstatus. Tryk og hold nede for
at få vist netværksoplysninger.
Batteristatus.
Montering af nüvi
Før du monterer nüvi, skal du se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og produkter for
at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering
1. Fjern det gennemsigtige plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen i
forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens
arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden
af holderen.
Sugekoppens arm
Holder
Strømkabel til køretøj
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
6. Skub din nüvi tilbage, så den klikker
på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tændes automatisk, hvis
den er tilsluttet, og bilen er startet.
Følg instruktionerne på skærmen.
Advarsel: Dette produkt indeholder et
litiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige
enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du
stiger ud, eller opbevare den uden for direkte
sollys.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Opladning af din nüvi
Oplad nüvi i mindst 4 timer, før den skal
køre på batteridrift.
• Når din nüvi er i holderen, skal
du slutte den ene ende af bilens
strømkabel til strømkilden i dit
køretøj og den anden ende til miniUSB-stikket på holderen. Nøglen
i køretøjet skal muligvis stilles til
ON/ACC, for at nüvi kan lades op.
• Tilslut en AC-adapter (valgfrit
tilbehør).
• Tilslut din nüvi til en computer ved
hjælp af et USB-kabel. USB-kablet
medfølger til nogle modelpakker i
nüvi-serien. Der skal være tændt
for computeren, for at din nüvi kan
lades op.
Sådan kommer du i gang
Indsamling af satellitdata
1. Gå udendørs på et åbent område,
som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle
få minutter. Søjlerne
indikerer
signalstyrken. Når mindst én af søjlerne
er grøn, har din nüvi lokaliseret
satellitsignaler.
Valg af anvendelsesmåde
Fodgænger
Cykel
Bil
Din nüvi indeholder flere forskellige
anvendelsesmåder til navigation.
Ruteplanlægning beregnes forskelligt
på baggrund af anvendelsesmåden.
I anvendelsesmåden Fodgænger med
cityXplorer™-kort indlæst beregner din
nüvi en rute, der anvender en kombination
af offentlige transportmuligheder, f.eks.
buskørsel, metro og gang. cityXplorerkort leveres ikke sammen med nüvi.
Se www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
Ændring af anvendelsesmåde
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
ikonet for anvendelsesområde i det
øverste venstre hjørne.
2. Vælg en anvendelsesmåde, og tryk
på OK.
3. Tryk på Ja, og følg instruktionerne
på skærmen for at konfigurere dine
indstillinger.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur,
skal du benytte tilstanden Direkte linje.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation > Rutepræference > Direkte
linje > OK.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Brug af tænd/sluk-knappen
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den
hurtigt igen, for at få vist yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på og for at justere
skærmens lysstyrke.
• Tryk på Lås skærm for at forhindre
utilsigtede skærmberøringer.
• Tryk på Sluk for at slukke din nüvi.
Du kan også slukke din nüvi ved at
holde tænd/sluk-knappen nede i ca.
3 sekunder.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den
hurtigt igen for at gå ud af menuen.
Nulstilling af din nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du nulstille den ved at holde
tænd/sluk-knappen nede.
Justering af lydstyrken
På hovedmenuen skal du trykke på
Lydstyrke. Tryk på
og
for at
justere lydstyrken. Tryk på boksen ved
siden af Tavs for at slå al lyd fra.
Navigation i
skærmbillederne
• Hvis du vil vende hurtigt tilbage
til hovedmenuen, skal du trykke
på knappen og holde den nede.
• Tryk på
og
for at få vist flere
valg. Tryk og hold nede for at rulle
hurtigere.
Søgning �������
efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du
søger efter adresser, byer og øvrige
positioner. De detaljerede kort, der er
indlæst på din nüvi, indeholder millioner
af bestemmelsessteder som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
nüvi 1690-serien Brugervejledning Sådan kommer du i gang
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
Ændring af destinationer
3. Vælg en underkategori.
1. Under navigation skal du trykke på
> Find.
4. Vælg en destination.
2. Søg efter det ekstra stop.
5. Tryk på Kør!.
Tilføjelse af et stop
1. Under navigation skal du trykke på
> Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din endelige
destination.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Indsæt som ny destination
for at gøre dette til din endelige
destination.
Valg af en omvej
1. Under navigation skal du trykke på
.
2. Tryk på Omvej eller Ny beregning.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig
på, er den eneste fornuftige mulighed,
beregner din nüvi muligvis ingen omvej.
Afbrydelse af en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke
på Menu.
2. Tryk på Stop.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Søgning efter steder
Søgning efter steder
Menuen Find indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge, når du
søger efter positioner. Se side 5 for at
lære, hvordan du udfører en simpel
søgning.
Sådan finder du en
adresse
BEMÆRK: Afhængigt af de
kortversioner, der er indlæst på din
nüvi, kan navnene på knapperne ændres,
og nogle trin kan optræde i en anden
rækkefølge.
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er
nødvendigt.
Indstilling af en
hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted,
som du oftest vender tilbage til.
1. Du angiver hjemmepositionen ved at
trykke på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
1. Tryk på Find > Adresse.
•
Indtast din adresse.
2. Skift stat, land eller område efter
behov.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt
fundne positioner.
3. Tryk på Søg i alle. Hvis du kender
navnet på byen, skal du trykke på
Stav by, indtaste by/postnummer
og trykke på Udført. Vælg by/
postnummer på listen. (Ikke alle
kortdata giver mulighed for at søge
efter et postnummer).
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Sådan tager du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har
angivet din hjemmeposition, skal du
trykke på Find > Kør hjem.
Søgning efter steder
Ændring af din hjemmeposition
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast hjemmeposition.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast din adresse.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt fundne
positioner.
Brug af tastaturet på
skærmen
Når der vises et tastatur på skærmen,
kan du skrive tal og bogstaver ved at
trykke på dem.
Redigering af din
hjemmeposition
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle
favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, indtast dine
ændringer, og tryk på Udført.
Hvis du sletter din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at følge trinene
i “Indstilling af en hjemmeposition”.
Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
og
for at flytte markøren.
Tryk på for at slette et tegn. Tryk på ,
og hold den nede, hvis du vil slette hele
indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge sprogfunktion
på tastaturet. Tryk på
for at indtaste
specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
Se side 45 for at få oplysninger om
ændring af tastaturopsætningen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Søgning efter steder
Søgning ������������������
i nærheden af et
andet sted
1. Tryk på Find > Nær.
Anvendelse af siden Kør!
Når du har valgt en position, du vil
navigere til, vises siden Kør!.
2. Vælg en mulighed.
➌
➍
➎
➏
Søgning efter nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger
på listen Nyligt fundne. De steder, der
senest har været vist, står øverst på listen.
Tryk på Find > Nyligt fundne for at få
vist de senest fundne elementer.
Sletning af nyligt fundne steder
Hvis du vil slette alle steder på listen
Nyligt fundne, skal du trykke på Ryd >
Ja. Alle punkter på listen fjernes, uden at
de faktiske steder slettes fra din nüvi.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Tryk for at få vist flere oplysninger
om stedet.
Tryk på og for at zoome ind
og ud.
Tryk på for at ringe til dette sted,
hvis der er forbindelse til en
telefon.
Tryk for at gemme dette sted i dine
favoritter.
Tryk for at oprette en sving-forsving-rute til dette sted.
Tryk for at vende tilbage til den
forrige side. Tryk og hold nede for
at gå tilbage til hovedmenuen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning Søgning efter steder
Søgning efter steder i
fodgængertilstand
1. Vælg anvendelsesmåden Fodgænger
(se side 4).
2. Tryk på Find > Interessepunkter.
3. Vælg en kategori.
4. Vælg en underkategori.
5. Vælg en destination.
8. Vælg en del af ruten for at få vist mere
detaljerede oplysninger, eller tryk på
Start for at oprette ruten.
6. Tryk på Kør!.
7. Hvis du har cityXplorer-kort til det
aktuelle byområde indlæst på din
nüvi, skal du vælge den rute, du vil
tage. Hver rute på siden indeholder
forskellige kombinationer af offentlige
transportmuligheder og gang.
10
Se www.garmin.com for at købe
cityXplorer-kort.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Søgning efter steder
Søgning efter et sted ved
at stave navnet
Brug skærmtastaturet til at stave til
navnet på den destination, du er på
udkig efter. Du kan også indtaste nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på
din destination.
3. Tryk på Udført.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af Fa��voritter
Du kan gemme steder i dine Favoritter,
så du hurtigt kan finde dem og oprette
ruter til dem. Din hjemmeposition
gemmes også i Favoritter.
Lagring af din aktuelle position
På kortsiden skal du trykke på . Tryk på
Gem position for at gemme din aktuelle
position.
Lagring af de steder, du finder
1. På siden Kør! skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
11
Søgning efter steder
Søgning efter gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter.
3. Vælg en kategori. Dine gemte steder
vises.
Redigering af gemte steder
Brug af fotonavigation
Du kan indlæse billeder, der indeholder
oplysninger om position. Du kan
indlæse disse billeder på din nüvi eller
et hukommelseskort og derefter oprette
ruter til dem.
1. Tryk på Find > Favoritter.
1. Slut nüvi til computeren.
2. Vælg den kategori og den position,
du vil redigere.
2. Gå til http://connect.garmin.com
/photos for at hente billeder med
positionsoplysninger.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på det element, du vil redigere.
3. Følg vejledningen på webstedet for at
vælge og indlæse billeder.
4. Tryk på Find > Favoritter > Fotos.
Der vises billeder med oplysninger
om position.
5. Tryk på et billede.
12
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Søgning efter steder
Send fundne steder til
din nüvi
Du kan sende positioner til din enhed
fra forskellige online-kilder, herunder
http://connect.garmin.com.
Søgning efter et sted
vha. kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet. Tryk på Find >
Gennemse kort.
1. Find en position på et understøttet
websted.
2. Følg instruktioner på webstedet for
at sende positionen til din myGarminkonto.
3. For at overføre positioner manuelt
til din enhed skal du slutte din enhed
til din computer vha. et USB-kabel
(se side 34).
Positioner sendt til din myGarmin-konto
overføres automatisk til Favoritter på din
enhed via tjenesten nüLink! Tryk på
Find > Favoritter for at vist positioner.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
13
Søgning efter steder
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af kortet.
• Tryk på og for at zoome ind
og ud.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises
en pil, som peger på objektet, samt en
boks, der indeholder oplysninger om
positionen. Hvis boksen viser Tryk
for flere, eksisterer der flere POI’er
ved den valgte position. Tryk for at få
vist listen over POI’er.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Hvis GPS-funktionen er slået fra,
skal du trykke på Angiv position for
at indstille din position til den valgte
position. Se side 45.
14
Indtastning af koordinater
Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du bruge
din nüvi til at navigere til destinationen
ud fra længde- og breddegraderne. Det
kan være praktisk ved geo-skattejagt.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at vælge det
korrekte koordinatformat til den
korttype, du bruger.
3. Tryk på den koordinat, du vil justere.
4. Indtast koordinaterne, og tryk på
Udført.
5. Tryk på Næste. Koordinaterne vises
på kortet.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af kortsiderne
Brug af kortsiderne
➊
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination vha. stemmemeddelelser,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, genberegner nüvi ruten.
➋
➌
Tryk og træk kortet for at se et andet
område af kortet. Der vises muligvis et
fartbegrænsningsikon, når du kører på
større hovedveje.
➎
➏
➊
➋
➌
➍
➐
Tryk for at få vist siden Næste
sving eller siden Vejkryds-info,
hvis den er tilgængelig.
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk på og for at zoome ind
og ud.
Tryk for at gå tilbage til
hovedmenuen.
Tryk for at få vist triptælleren.
Tryk for at få vist siden Hvor er
jeg?.
Tryk for at ændre datafeltet.
➏
➍
➎
➐
nüvi 1690-serien Brugervejledning
15
Brug af kortsiderne
Visning af triptæller
3. Tryk på Nulstil > Nulstil maks. for at
nulstille maksimumhastigheden.
Visning af Drejliste
Triptælleren indikerer din aktuelle
hastighed og giver dig statistik om din
tur. Hvis du vil have vist triptælleren, skal
du trykke på feltet Fart på kortet.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du
lade din nüvi være tændt, så den nøjagtigt
kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
Nulstilling af oplysninger på
triptælleren
1. Tryk på feltet Fart, når kortet vises.
Når du navigerer en rute, viser drejlisten
hele ruten sving-for-sving og afstanden
mellem svingene.
1. Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for
at åbne drejlisten.
2. Tryk på et sving i listen for at få vist
næste sving for den aktuelle rute.
3. Tryk på Vis kort for at få vist hele
ruten på siden Gennemse kort.
2. Tryk på Nulstil > Nulstil tripdata
for at nulstille oplysningerne på
triptælleren.
16
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af kortsiderne
Visning af siden
Næste sving
Visning af siden
Vejkryds-info
Når du navigerer en rute, viser næste
sving svinget på kortet samt den
resterende afstand og tid, før du kommer
hen til svinget.
Hvis den er tilgængelig, viser siden
Vejkryds-info nogle af de kommende
vejkryds samt den vognbane, du bør
køre i.
Hvis du vil have vist et kommende sving
på kortet, skal du trykke på indikatoren
for sving i øverste venstre hjørne eller
trykke på et sving på drejlisten.
Tryk på øverste venstre hjørne af siden
Kort for at få vist siden Vejkryds-info.
Du kan få adgang til siden Vejkryds-info
fra siden Næste sving ved at trykke på
Vejkryds-info.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
17
Brug af kortsiderne
Brug af fodgængerkort
➊
➋
➊
➌
➍
I anvendelsesmåden Fodgænger vises
din rute som et 2D-kort. Ikonerne ,
, , , , og indikerer
navigationsmetoden for den pågældende
del af ruten. Hvis du f.eks. får vist ,
skal du stige ombord på en bus på dette
sted af ruten.
18
➊
➋
➌
➍
Tryk for at skifte mellem dele af
ruten. nüvi zoomer ind og ud på
hver del af ruten, men den flytter
ikke automatisk til næste del.
Tryk for at få vist ruteplanen.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk for at gencentrere kortet på
din aktuelle position.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af Trafikdata
Brug af Trafikdata
BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for
trafikoplysningernes nøjagtighed.
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er ikke
tilgængelig i alle områder.
Din nüvi kan modtage trafikoplysninger
via dit abonnement på tjenesten nüLink!
Din enhed skal modtage et signal fra
tjenesten nüLink! for at kunne modtage
trafikoplysninger.
Abonnementet aktiveres automatisk,
når du tænder din nüvi første gang
Gå til www.garmin.com/nulink eller
www.garmin.com/nulink/trafficcoverage
for at få yderligere oplysninger.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Trafik i dit område
Når du modtager trafikoplysninger, vises
et trafikikon i det øverste venstre hjørne
af siden Kort. Trafikikonet skifter farve,
alt efter hvor tæt trafikken er på din rute
eller på den vej, du kører på i øjeblikket.
Farve Beskrivelse Betydning
Grøn
Mindre
alvorlig
Trafikken flyder
normalt.
Gul
Alvorlig
Der forekommer
kødannelse.
Rød
Meget
alvorlig
Der forekommer
meget
kødannelse,
eller trafikken er
gået helt i stå.
Grå
Ingen data
Trafikdata er
ikke blevet
opdateret.
19
Brug af Trafikdata
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger
den den aktuelle trafik og prioriterer
automatisk ruten med den korteste tid.
Hvis der er store forsinkelser i trafikken
på din rute, mens du navigerer, beregner
nüvi automatisk ruten igen. Du kan stadig
blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis
der ikke findes bedre alternative ruter.
Sådan undgår du manuelt trafik
på ruten
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafik på ruten.
3. Tryk på pilene for om nødvendigt at få
vist andre trafikforsinkelser på ruten.
4. Tryk på Undgå for at undgå
trafikforsinkelsen.
Trafikikon
20
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af Trafikdata
Visning af trafikkortet
Deaktivering af trafik
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på knappen under
Positionsrapportering, og
tryk på Fra.
Trafikkortet viser ved hjælp af
farvekoder trafikforløb og forsinkelser
på nærliggende veje.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på Vis trafikkort for at få vist
trafikbegivenheder på et kort.
For at gå tilbage til det normale kort efter
trafikkortet skal du trykke på trafikikonet
og derefter på Vis normalt kort.
Visning af
trafikforsinkelser
1. På siden Kort skal du trykke på
trafikikonet.
2. Tryk på Trafiksøgning for at få vist en
liste over trafikforsinkelser.
3. Hvis du vil have vist detaljerne,
skal du trykke på et element på listen.
Hvis der er mere end én forsinkelse,
skal du trykke på pilene for at få vist
yderligere forsinkelser.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 21
Brug af tjenesten Garmin nüLink!
Brug af tjenesten
Garmin nüLink!
Sammen med din nüvi får du et
abonnement på tjenesten nüLink!,
som giver dig mulighed for at modtage
aktuelle oplysninger om lokale
begivenheder, benzinpriser, flyafgange og
meget mere. Se www.garmin.com/nulink
for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du kan muligvis ikke
modtage aktuelle data, når du befinder dig
på en fjern position.
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er ikke
tilgængelig i alle områder.
22
Sådan finder du en
destination med Lokal
søgning
Lokal søgning giver dig mulighed
for at gennemse de mest opdaterede
positionsoplysninger.
1. Tryk på Find > Lokal søgning.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på Kør!.
BEMÆRK: Lokal søgning er ikke
tilgængelig i alle områder.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af tjenesten Garmin nüLink!
Søgning efter et sted ved at
stave navnet
Du kan søge efter en position ved at
stave dens navn eller ved at søge efter
en position inden for en bestemt kategori
som f.eks. frisører eller kunstgallerier.
Søgning efter en
destination via
telefonbogslister
1. Tryk på Find > Hvide sider.
2. Tryk på en funktion:
1. Tryk på Find > Lokal søgning > Stav.
•
2. Brug tastaturet på skærmen til at
indtaste bogstaverne i navnet på
din destination.
Efter navn – Søg efter et
listeemne via for- og efternavne.
•
Efter telefonnummer – Søg efter
et listeemne via telefonnummer.
3. Tryk på Udført.
BEMÆRK: Lokal søgning er ikke
tilgængelig i alle områder.
3. Brug tastaturet på skærmen
til at indtaste et navn eller et
telefonnummer, og tryk derefter
på Udført.
4. Tryk om nødvendigt på et listeemne i
søgeresultaterne.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 23
Brug af tjenesten Garmin nüLink!
Søgning efter
brændstofpriser
Søgning efter lokale
begivenheder
2. Tryk Brændstoftype, og vælg
brændstoftype til dit køretøj. En liste
over brændstofpriser på tankstationer
i nærheden vises.
2. Vælg en kategori.
1. Tryk på Find > Brændstofpriser.
3. Vælg en tankstation.
Søgning efter filmtider
1. Tryk på Find > Lokale begivenheder.
3. Tryk på Vælg dag, og vælg en
kommende dag.
4. Vælg en begivenhed.
Tryk på Gem for at gemme begivenheden
i dine favoritter.
1. Tryk på Find > Filmtider.
2. Tryk på Vælg dag, og vælg en
kommende dag.
3. Vælg Søg efter filmtitel eller Søg
efter biograf.
4. Vælg en filmtitel eller en biograf.
24
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Udførelse af håndfri telefonopkald
Udførelse af håndfri
telefonopkald
Bluetooth trådløs teknologi opretter en
trådløs forbindelse mellem to enheder
som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi.
For at finde ud af, om din mobiltelefon
med Bluetooth-teknologi er kompatibel
med din nüvi, kan du besøge
www.garmin.com/bluetooth.
Første gang du bruger de to enheder
sammen, skal du “parre” dem ved at
oprette forbindelse mellem dem vha.
en PIN- eller adgangskode. Efter parring
kan de to enheder automatisk forbindes til
hinanden, hver gang du tænder dem.
BEMÆRK: Du skal muligvis indstille
mobiltelefonen til at oprette forbindelse
automatisk til din nüvi, når den tændes.
Parring af telefonen
Din telefon og din nüvi skal være tændt
og højst 10 meter fra hinanden for at
kunne parres.
Begynd parringen fra din nüvi eller
fra din telefon. Se vejledningen til din
telefon.
Parring ved hjælp af
telefonindstillingerne
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Vælg Aktiveret.
3. Aktiver Bluetooth-komponenten på
din telefon. Dette kan ske fra en af
menuerne Indstillinger, Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 25
Udførelse af håndfri telefonopkald
4. Start en søgning efter Bluetoothenheder.
5. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
6. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på telefonen.
Parring ved brug af nüvis
indstillinger
1. Fra hovedmenuen skal du trykke
på Værktøjer > Opsætning >
Bluetooth > Tilføj.
2. Aktiver Bluetooth-komponenten på din
telefon, og aktiver tilstanden Find mig/
Kan findes/Synlig. Disse indstillinger
kan findes i menuerne Bluetooth,
Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på OK på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på OK.
Når din telefon er forbundet til din nüvi,
kan du foretage telefonopkald. Tryk på
Telefon på hovedmenuen for at åbne
menuen Telefon.
Når du tænder for din nüvi, vil den
forsøge at oprette forbindelse til den
telefon, som den sidst var forbundet til.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, åbnes vinduet
Indgående opkald. Tryk på Besvar for
at besvare opkaldet. Tryk på Ignorer for
at ignorere opkaldet og få telefonen til at
holde op med at ringe.
Den interne mikrofon er på forsiden af
nüvi; tal normalt.
5. Indtast PIN-koden til nüvi Bluetooth
(1234) på din telefon.
26
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Udførelse af håndfri telefonopkald
Under et opkald
Brug af Ventende opkald
Når du er i gang med et opkald, og du
modtager et andet opkald (ventende
opkald), vises vinduet Indgående opkald.
Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.
Det første opkald parkeres.
• Tastetoner – Viser en tastaturside,
så du kan bruge automatiske
systemer, f.eks. telefonsvarer.
• Overfør lyd til telefonen – Det er
nyttigt, hvis du vil slukke for din
nüvi, men blive på linjen, eller hvis
du ønsker at tale privat. Tryk på
Overfør lyd til enheden for at skifte
tilbage.
• Sluk mikrofon.
BEMÆRK: Afhængigt af det
skærmbillede, der vises på din nüvi,
kan ikonet for Indgående opkald se
forskelligt ud.
Skift mellem opkald
Under et opkald vises ikonet
lndgående opkald. Tryk på > Afslut
opkald for at lægge på. Tryk på >
Opkaldsindstillinger for at få vist
følgende valgmuligheder:
1. Tryk på
> Skift til.
2. Tryk på Afslut opkald for at lægge
på. Dette afbryder ikke det parkerede
opkald.
Adgang til menuen Telefon
På hovedmenuen skal du trykke på
Telefon for at åbne menuen Telefon.
BEMÆRK: Ikke alle telefoner
understøtter alle funktionerne i
menuen Telefon på din nüvi.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 27
Udførelse af håndfri telefonopkald
Brug af din telefonbog
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, indlæses telefonbogen
automatisk i nüvi. Det kan tage et par
minutter, før telefonbogen er tilgængelig.
Overførsel af telefonbogen er ikke
tilgængelig på alle telefoner.
1. Tryk på Telefon > Telefonbog.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i
telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på Ring op for at ringe op til
kontaktpersonen.
Opkald til et interessepunkt
1. Tryk på Telefon > Interessepunkter.
2. Søg efter det interessepunkt, som du
vil ringe op til.
Opkald til et nummer
1. Tryk på Telefon > Ring op.
2. Indtast nummeret, og tryk på
Ring op.
Visning af din opkaldshistorik
Hver gang din telefon opretter forbindelse
til din nüvi, overføres din opkaldshistorik
automatisk til nüvi. Det kan tage et par
minutter at overføre disse data til nüvi.
1. Tryk på Telefon > Opkaldshistorik.
2. Tryk på en kategori for at få vist
disse opkald. Opkaldene angives i
kronologisk rækkefølge. De seneste
opkald er øverst på listen.
3. Tryk på en post, og tryk på Ring.
3. Tryk på Ring op, eller tryk på
telefonnummeret.
28
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Udførelse af håndfri telefonopkald
Opkald til hjemmet
Indtast et telefonnummer til din
hjemmeposition, så du hurtigt kan
ringe hjem.
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
Indtastning af dit telefonnummer
1. Tryk på Telefon > Ring hjem.
2. Tryk på Indtast telefonnummer for
at bruge tastatursiden eller Vælg fra
telefonbog (kun tilgængelig, hvis
din telefon understøtter overførsel af
telefonbog).
Opkald med stemmeopkald
Du kan derefter foretage en samtale
ved at sige modtagerens navn. Du
bliver muligvis nødt til at lade din
telefon “øve” sig i at genkende dine
stemmekommandoer. Se vejledningen
til din telefon.
1. Tryk på Telefon > Stemmeopkald.
2. Sig modtagerens navn.
Kontrol af telefonens status
Kontroller batteriniveauet og
signalstyrken for din telefon ved
at trykke på Telefon > Status.
3. Tryk på OK > Ja. Din nüvi ringer dit
hjemmetelefonnummer op.
BEMÆRK: Hvis du vil redigere din
hjemmeposition eller dit telefonnummer,
skal du trykke på Find? > Favoritter >
Hjem > Rediger.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 29
Find venner med Ciao!™
Find venner
med Ciao!™
Ciao! sender regelmæssigt din position
til vores partnernetværk og downloader
dine venners seneste positioner. Dette
program sender kun din position, når
du beder om det, medmindre du
aktiverer automatiske opdateringer.
Se www.garmin.com/nulink for at få
yderligere oplysninger.
Der kræves en dataforbindelse til denne
funktion.
BEMÆRK: Ciao! er ikke tilgængeligt
overalt.
Om Ciao!-netværk
Ciao! understøtter adskillige
positionsbaserede sociale netværk.
Tilmelding til Ciao!
Før du kan tilmelde dig Ciao!, skal du
registrere din enhed. Se side 59 for at få
oplysninger om registrering af din nüvi.
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
2. Vælg Jeg accepterer, og tryk på
Fortsæt for at acceptere erklæringen
om beskyttelse af personlige
oplysninger.
3. Gå til den URL-adresse, der vises
på enhedsskærmen, og læs vilkårene
for brug for det eller de netværk,
der vises.
4. Vælg en funktion:
•
Tryk på Accepter for at acceptere
vilkårene for brug og aktivere
Ciao!.
•
Tryk på Afslå for at afslå vilkårene
for brug og lade Ciao! være
deaktiveret.
Når du aktiverer Ciao!, vises det eller de
netværk, som du vil blive registreret hos,
i vilkårene for brug.
30
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Find venner med Ciao!™
Invitation af en ven efter
telefonnummer
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!. >
Inviter > Inviter efter
telefonnummer.
2. Tryk på knappen under Vælg land
for at vælge det land, hvor din ven
befinder sig.
3. Tryk på <Skift netværk> for at
vælge et netværk, som din ven er
registreret hos.
4. Tryk på knappen <Indtast
telefonnr.>, og indtast et
telefonnummer i det format,
som gælder for det land, du har
valgt.
5. Tryk på OK.
6. Tryk på Send invitation.
Invitation af en ven efter
e-mail
1. Tryk på Værktøjer > Ciao! > Inviter >
Inviter efter e-mail-adresse.
2. Tryk på <Skift netværk> for at
vælge et netværk, som din ven
er registreret hos.
3. Tryk på <Indtast e-mail>, og indtast
en e-mail-adresse.
4. Tryk på Udført.
5. Tryk på Send invitation.
Visning af en invitation
Når du modtager en invitation via Ciao!,
vises en popup-meddelelse, næste gang
vennelisten vises. Popup-meddelelsen
indeholder navnet på den person, som
sendte invitationen.
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 31
Find venner med Ciao!™
2. Tryk på Accepter eller Udskyd.
Hvis du accepterer invitationen,
bliver personen, der sendte
invitationen, føjet til din venneliste.
Hvis du udskyder, vil personen blive
vist på din venneliste, men du vil ikke
kunne se hans/hendes position.
Tryk på Ja for at give vennen lov til at se
din position.
Tryk på Kør! for at oprette en rute til
vennen, eller tryk på Kort for at se
vennen på kortet.
Visning af venner
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
Vennelisten vises.
2. Tryk på en ven på listen.
3. Tryk på Kør! for at oprette en rute
til vennen, eller tryk på Kort for at
se vennens position på kortet.
Fjernelse af en ven
For at stoppe med at dele positionsoplysninger med en ven kan du fjerne den
pågældende ven fra Ciao!.
Accept eller afvisning af
en ventende invitation
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
3. Tryk på informationsboblen på kortet.
2. På vennelisten trykker du på en ven,
hvis status er “Afventer”.
4. Tryk på Fjern.
5. Tryk på Ja.
2. Tryk på en ven på listen.
3. Tryk på Accepter eller Afslå.
32
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Find venner med Ciao!™
Angivelse af din status
1. Tryk på Værktøjer > Ciao!.
3. Vælg en funktion:
•
Vælg Vis for at sende
positionsopdateringer til dine
Ciao!-venner.
•
Vælg Skjul for at stoppe med at
sende positionsopdateringer til
dine Ciao!-venner.
2. Tryk på dit brugernavn på vennelisten.
3. Tryk på informationsboblen.
4. Tryk på Status.
5. Indtast en statusmeddelelse på op til
255 tegn.
6. Tryk på OK.
Tryk på Personlige oplysninger for
at læse erklæringen om beskyttelse af
personlige oplysninger.
Tryk på Deaktiver for at deaktivere Ciao!
og slette Ciao!- data fra nüvi.
Ændring af din synlighed
Du kan vælge, hvorvidt du vil sende
positionsopdateringer til dine Ciao!venner, ved at ændre din synlighed i
Ciao!-indstillingerne.
4. Tryk på OK.
Deaktivering af Ciao!
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Ciao! > Deaktiver.
2. Tryk på Ja.
Alle Ciao!-oplysninger, der er gemt på
din enhed, bliver fjernet. Du sender ikke
længere positionsopdateringer.
For at aktivere Ciao! skal du tilmelde dig
Ciao! igen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Ciao!.
2. Tryk på knappen under Synlighed.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 33
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan lagre filer som f.eks. JPEGbilledfiler i den interne hukommelse på
din nüvi eller på et hukommelseskort.
BEMÆRK: nüvi er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®,
and Mac® OS 10.3 eller ældre.
Understøttede filtyper
• JPEG- og JPG-billedfiler: Se side 41
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: Se side 55
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader: Se side 57
34
Tilslutning af nüvi til din
computer
Når du har sluttet nüvi til din computer,
får du vist muligheden for at installere
myGarmin Agent™, som overvåger din
computers USB-porte og nemt lader dig
søge efter tilgængelige opdateringer. Se
side 59 for at få yderligere oplysninger.
1. Isæt et hukommelseskort (valgfrit
tilbehør). Skub det ind, indtil det
klikker på plads.
2. Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden
af nüvi.
3. Slut det store stik på kablet til en ledig
USB-port på computeren.
Din nüvi og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer
på Windows-computere og som
monterede diske på Mac-computere.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Håndtering af filer
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev kan nüvi-drevene ikke vises.
Se hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Overførsel af filer
1. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin”- eller
hukommelseskortdrevet/-disken.
Sletning af filer
1. Tilslut nüvi til din computer, og åbn
nüvi- eller hukommelseskortdrevet/disken.
2. Fremhæv den fil, du vil slette.
3. Tryk på tasten Slet på computerens
tastatur.
BEMÆRK: Hvis du ikke ved, hvad
en fil skal bruges til, skal du ikke
slette den. Hukommelsen i din nüvi
indeholder vigtige systemfiler, som
ikke bør slettes.
4. Vælg Rediger > Indsæt element.
Filen vises på listen over filer
i nüvis hukommelse eller på
hukommelseskortet.
5. Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på
på værktøjslinjen
(proceslinjen) eller trække diskikonet til
Papirkurven
på Mac-computere.
6. Fjern din nüvi fra computeren.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 35
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer giver dig mange
funktioner, som kan være til hjælp,
når du er på farten.
2. Tryk på en knap til højre for at se de
nærmeste positioner i den kategori.
3. Tryk på Gem position for at gemme
din aktuelle position.
Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer.
Adgang til hjælp
Adgang til indstillinger
Tryk på Søg for at søge efter hjælpeemner
til et nøgleord.
Du kan finde oplysninger om indstillinger
på side 45–50.
Brug af siden Hvor er jeg?
Brug siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om den aktuelle position,
herunder hospitaler, politistationer og
brændstof. Dette er en nyttig funktion,
hvis du skal oplyse en redningstjeneste
om, hvor du befinder dig.
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af nüvi.
Brug af ecoRoute™
Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
Funktionen ecoRoute beregner dit
køretøjs brændstoføkonomi, CO2fodaftryk og brændstofpris ved navigation
til en destination og indeholder værktøjer
til forbedring af brændstofeffektiviteten.
1. Fra hovedmenuen skal du trykke på
Værktøjer > Hvor er jeg?.
36
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
De data, som ecoRoute leverer, er
kun skøn. Dataene aflæses ikke fra
dit køretøj. Ønsker du mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du
kalibrere brændstoføkonomien.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport.
Første gang du får adgang til funktionen
ecoRoute, bliver du bedt om at indtaste
oplysninger om brændstof og kørsel for
dit køretøj.
Kalibrering af
brændstoføkonomien
Kalibrer brændstoføkonomien
for at modtage mere nøjagtige
brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner. Kalibrer,
når du fylder din brændstoftank.
Visning af brændstofrapporten
Hvis du har indtastet din køretøjsprofil
og den aktuelle brændstofpris, beregner
din nüvi dit køretøjs gennemsnitlige
brændstoføkonomi, dit CO2-fodaftryk
og prisen på det forbrugte brændstof.
Brændstofforbrugsdataene er baseret på
skøn mht. hastighed og acceleration for et
gennemsnitligt køretøj.
TIP: For at sikre, at brændstofdata altid
registreres, skal du have din nüvi tændt,
mens du kører.
1. Beregn antal miles pr. gallon eller liter
pr. 100 km.
2. Tryk Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport > Kalibrer.
3. Tryk på
og
for at indtaste
resultatet fra trin 1.
4. Tryk på OK.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 37
Brug af værktøjerne
Justering af brændstofprisen
Indtast oplysninger om brændstofpriser
for at beregne brændstofudgiften for ruter
og for at beregne brændstofrapporter.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofpris.
2. Indtast den aktuelle brændstofpris,
og tryk på Udført.
Brug af køretesten
Værktøjet Køretest hjælper dig med at
optimere din brændstoføkonomi ved at
bedømme dine kørevaner. Jo højere din
samlede score er i køretesten, jo mere
brændstof kan du spare.
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretest > Start.
38
Dit pointtal i køretesten
Tryk på på siden Kort for at se
oplysninger om din aktuelle test.
Bladfarven på køretest-ikonet skifter
afhængigt af din præstation i testen.
Dit samlede resultat er gennemsnittet af
tre resultater:
Accelerationsresultat – modtag point for
gradvis acceleration, mist point for hurtig
acceleration.
Decelerationsresultat – modtag point for
gradvis opbremsning, mist point for hård
opbremsning.
Fartresultat – modtag point for at køre
ved den mest brændstofbesparende
hastighed, som er 72-97 km i timen for de
fleste køretøjer.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Afslutning af køretesten
1. På kortsiden skal du trykke på
.
2. Tryk på Stop > Ja.
Justering af din køretøjsprofil
Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Køretøjsprofil.
Brændstoftype – vælg en brændstoftype.
Brændstoføkonomi for bykørsel –
indtast den gennemsnitlige
brændstoføkonomi for bykørsel
for dit køretøj.
Brændstoføkonomi på større
veje – indtast den gennemsnitlige
brændstoføkonomi for kørsel på
større veje for dit køretøj.
Visning af kørerapporten
En kørerapport viser afstanden, tiden,
den gennemsnitlige brændstoføkonomi
og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute,
som du kører. Hvis du stopper en rute
på din nüvi, laves en kørerapport for
den tilbagelagte distance.
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute >
Brændstofrapport.
2. Vælg en rapport.
Du kan se op til 20 kørerapporter på
din nüvi. Du kan også få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på
nüvi-drevet/diskenheden.
TIP: Du får de bedste resultater ved at
kalibrere din brændstoføkonomi i stedet
for at indstille din brændstoføkonomi
for bykørsel og kørsel på større veje her.
Se side 37.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 39
Brug af værktøjerne
Visning af køretip
Din nüvi kan give dig køretip, så du kan
spare brændstof.
Visning af flyoplysninger
Tryk på Værktøjer > ecoRoute > Tip.
BEMÆRK: Du kan muligvis ikke
modtage aktuelle data, når du befinder
dig på en fjern position.
Nulstilling af ecoRoute-data
1. Tryk på Værktøjer > ecoRoute.
Visning af flyoplysninger er en nüLink!tjeneste. Se side 22.
2. Vælg den kategori, du vil nulstille,
og tryk på Nulstil.
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er ikke
tilgængelig i alle områder.
Visning af myGarmin™meddelelser
2. Vælg en lufthavn i nærheden.
Tjenesten Garmin nüLink! giver dig
mulighed for at modtage meddelelser
fra myGarmin. Se side 22.
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > Flystatus.
3. Vælg en funktion for at vælge en
afgang:
•
Kontroller flynummer: Indtast et
flynummer, og tryk på Udført.
•
Søg i afgange: Tryk på
Efter destinationsby, Efter
lufthavnskode eller Alle
afgange, og indtast de relevante
data.
•
Søg i ankomster: Tryk på et
flyselskab.
1. Tryk på Værktøjer > myGarmin.
2. Tryk på en meddelelse for at få vist
hele meddelelsen.
40
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
4. Tryk på en afgang.
5. Hvis din flyafgang har flere
forbindelser, skal du trykke på
Næste etape for at se den næste
afgang.
Visning af vejroplysninger
Vejroplysninger er en nüLink!- tjeneste.
Se side 22.
BEMÆRK: Du kan muligvis ikke
modtage aktuelle data, når du befinder
dig i et fjernt område.
BEMÆRK: Tjenesten nüLink! er ikke
tilgængelig i alle områder.
1. Tryk på Værktøjer > Vejr.
2. Vælg en funktion for at få vist vejret.
•
Tryk på
og
for at få vist
vejret i andre valgte områder.
•
Tryk på Vejrudsigt for at få vist
en seksdøgnsudsigt for den viste
position.
•
Tryk på skærmen for at åbne
et tastatur og søge efter
vejroplysninger for en anden
position (ikke tilgængelig for
vejret for din aktuelle position).
TIP: Du kan også få vist vejret ved
at trykke på ikonet for den aktuelle
temperatur i statuslinjen øverst på
hovedmenuen.
Brug af Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder,
som du har gemt i din nüvi eller på et
hukommelseskort.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri. Tryk på
pilene for at rulle gennem billederne.
2. Brug rullepanelet nederst i
skærmbilledet for at ændre antallet
af billeder, der vises på skærmen.
3. Tryk på et billede for at få vist en
større udgave af det.
•
Tryk på for at få vist
oplysninger om det valgte
billede.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 41
Brug af værktøjerne
•
Tryk på billedet, og træk for at se
forskellige dele af billederne.
•
Tryk på
for at skjule
menulinjen.
Visning af et diasshow
1. Tryk på Værktøjer > Galleri >
. Hvert billede vises i nogle
få sekunder.
2. Tryk hvor som helst på skærmen for
at stoppe diasshowet.
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder positionsoplysninger, kan du oprette en rute til det.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Vælg et billede.
3. Tryk på
> Kør!.
Se side 34 for at få yderligere oplysninger
om indlæsning af billeder til din nüvi.
42
Brug af måleomregneren
1. Tryk på Værktøjer > Måleomregner.
2. Tryk på Omregning, vælg en type af
mål, og tryk på OK.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at
ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på OK.
Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på boksen ved siden af
måleenheden for at indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på Udført.
Enheden omregnes.
7. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
Brug af valutaomregneren
Valutaernes omregningskurser opdateres
automatisk via din nüLink!- tjeneste.
BEMÆRK: Tjenesten Garmin nüLink!
er ikke tilgængelig i alle områder.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
1. Tryk på Værktøjer > Valuta.
2. Vælg den valuta, du vil veksle fra,
og tryk på OK.
3. Vælg den valuta, du vil veksle til,
og tryk på OK.
4. Tryk på boksen ved siden af en valuta
for at indtaste en værdi, og tryk på
Udført.
5. Tryk på Ryd for at foretage en ny
omregning.
Brug af verdensuret
1. Tryk på Værktøjer > Verdens ur.
2. Hvis du vi ændre en anført by, skal du
trykke på en af byerne.
3. Indtast et bynavn, og tryk på Udført.
4. Vælg den rette by, hvis det er
nødvendigt.
5. Tryk på Verdenskort for at få vist et
kort. Nattetimer vises i det tonede
område.
6. Tryk på
Oprettelse af ruter
Brug din nüvi til at oprette og gemme
ruter inden din næste rejse.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find en position for et nyt startpunkt,
og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find en position for et nyt slutpunkt,
og tryk på Vælg.
6. Tryk på
for at tilføje en ny position
til din rute. Tryk på
for at fjerne en
position.
7. Tryk på Næste for at beregne din
rute, og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten og
afslutte.
for at få vist urene igen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 43
Brug af værktøjerne
Redigering af ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) >
Ruter.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på en valgmulighed for at
redigere ruten.
Brug af lommeregneren
Tryk på Værktøjer > Lommeregner for
at aktivere lommeregneren.
Adgang til Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og
slette dine gemte data, f.eks. Favoritter.
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast hjemmeposition
•
Slet favorit(ter)
•
Slet triplog
•
Fjern Ciao™-venner
Visning af tilbud
Du kan modtage positionsrelevante
reklamer og kuponer gennem tjenesten
nüLink!
Når et tilbud vises på skærmen, skal
du trykke på det for at søge efter
det nærmeste sted, som er knyttet til
dette tilbud. Hvis et tilbud omfatter
et kuponikon, skal du trykke på
kuponikonet på siden Kør! for at modtage
en kuponkode. Skriv denne kode ned,
og angiv den, når du ankommer til
positionen.
ADVARSEL: Forsøg ikke at skrive
kuponkoderne ned under kørsel.
Hvis du vil se en liste over de tilbud,
du har modtaget, skal du trykke på
Værktøjer > Tilbud.
Deaktivering af tilbud
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Positionsrapportering, og tryk på Fra.
44
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
Tilpasning af nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
Anvendelsesmåde – Optimer ruter ved
at angive, hvordan du vil navigere: Bil,
Fodgænger eller Cykel.
Enheder – Skift måleenheder til
Kilometer eller Miles.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.
3. Tryk på knappen under
indstillingsnavnet for at ændre det.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator – aktiver simulatoren for
at slukke for GPS-tilstanden og simulere
navigation samt spare på batteriet.
Tastatur� – Tryk på QWERTY for at
få et layout som på et computertastatur,
eller tryk på ABCDE for at få et
alfabetisk layout.
Om – viser nüvis softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber
ekstra kortdata (se side 56).
Gendan – gendanner
systemindstillingerne.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 45
Tilpasning af nüvi
Ændring af
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference – Vælg en præference
for at beregne din rute.
• Hurtigste tid – beregner ruter, der
er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
• Korteste distance – Beregn ruter,
der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
• Direkte linje – Beregn ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
• Mindre brændstof – for at beregne
ruter, der bruger mindre brændstof
end andre ruter. Ruteberegningen
er baseret på vejhastigheder og
køretøjets accelerationsdata for
en given rute.
46
Undgå – vælg de vejtyper, som du ønsker
at undgå på dine ruter.
Transporttyper – vælg den type
offentlig transport, som nüvi skal undgå
ved beregning af ruter. Transporttyper
er tilgængelige, når cityXplorer-kort er
indlæst.
Gendan – Gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
BEMÆRK: Når du ændrer
anvendelsesmåder, gemmes
rutepræferencen for den
anvendelsesmåde, du skifter fra.
Justering af
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
Farve valg – vælg Dag, hvis du ønsker
en lys baggrund, Nat, hvis du ønsker en
mørk baggrund eller Auto for automatisk
at skifte mellem de to.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
Skærm print – aktiver tilstanden
Skærm print. Tryk på for at tage et
skærmprint. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen screenshots på
nüvi-drevet.
Lysstyrke – Juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere
lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Gendan – Gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Opdatering af
tidsindstillingerne
Gendan – Gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Talesprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
Tekst sprog – skift al skærmtekst til det
valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget ikke på brugerindtastede
data eller kortdata, f.eks. gadenavne.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Tid.
Tastatur – Vælg tastatur til dit sprog.
Tryk på Valg på et hvilket som helst
tastatur for midlertidigt at skifte
tastatursprog.
Vælg tidsformat – Vælg mellem
formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Gendan – gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Aktuel tid – Angiv tiden manuelt for din
nüvi. Vælg Automatisk for at få din nüvi
til at indstille tiden ud fra positionen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 47
Tilpasning af nüvi
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Kort.
Kortdetaljer – Juster mængden af
detaljer, der vises på kortet. Visning
af flere detaljer kan bevirke, at kortet
gentegnes langsommere.
Kortvisning – Vælg et kortperspektiv.
• Spor op – Vis kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op – Vis kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D – Vis kortet i tre dimensioner (3D)
i Spor op.
48
Køretøj – Tryk på Skift for at ændre det
ikon, der bruges til at vise din position
på kortet. Tryk på det ikon, du vil
bruge, og tryk derefter på OK. Du kan
downloade flere køretøjsikoner på
www.garmingarage.com.
BEMÆRK: I anvendelsesmåden
Fodgænger er Nord op den eneste
anvendte kortvisning.
Trip log – Vis eller skjul din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du
trykke på Værktøjer > Brugerdata >
Slet triplog.
Info – Vis kortene og versionen af hvert
kort, der er indlæst på din nüvi. Tryk på
et kort for at aktivere (afkrydsning) eller
deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Tilpasning af nüvi
Opsætning af kortdata – Ændring
af det antal af datafelter, der vises på
siden Kort.
Gendan – Gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Ændring af
sikkerhedsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Garmin Lock – Aktiver Garmin Lock™
for at låse din nüvi. Indtast en firecifret
PIN-kode og en sikkerhedsposition. Du
kan finde flere oplysninger på side 53.
Sikker kørsel – Slå Sikker kørsel
til og fra. Sikker kørsel gør alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Positionsrapportering – Slå denne
til for at aktivere modtagelse af
trafikinformation på din nüvi.
Gendan – Gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når
du gendanner sikkerhedsindstillingerne,
slettes din PIN-kode til Garmin Lock eller
din sikkerhedsposition ikke.
Angivelse af indstillinger
for Bluetooth-teknologi
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
Telefon – Tryk på Tilføj > OK for
at parre med en mobiltelefon, som
har trådløs Bluetooth-teknologi. Se
side 25–29. Tryk på Skift for at oprette
forbindelse med en anden telefon.
• Opgiv – Vælg den telefon, du vil
afbryde forbindelsen til, og tryk
på Ja.
• Fjern – Vælg den telefon, der skal
slettes fra nüvi-hukommelsen, og
tryk på Ja.
nüvi 1690-serien Brugervejledning 49
Tilpasning af nüvi
Bluetooth – Tænd eller sluk for
Bluetooth-komponenten. Ikonet
Bluetooth vises på siden Menu,
hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret.
Hvis du vil forhindre en telefon i at
oprette forbindelse automatisk, skal
du trykke på Deaktiveret.
Kaldenavn – Angiv et kaldenavn, som
identificerer din nüvi på enheder med
Bluetooth-teknologi. Tryk på OK.
Gendan – Gendan de oprindelige
Bluetooth-indstillinger. Dette sletter
ikke oplysningerne om parring.
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter
Du skal have indlæst alarmpunkter (f.eks.
brugerdefinerede interessepunkter eller en
sikkerhedskameradatabase) for at kunne
justere indstillingerne for alarmpunkter
Se side 57. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Alarm punkter.
Alarm punkter – Aktiver eller
deaktiver advarslerne, når du nærmer
dig brugerdefinerede interessepunkter
eller sikkerhedskameraer.
Gendan – Gendan indstillingerne for
alarmpunkter.
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
50
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Pleje af din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme
elektroniske komponenter, som kan
beskadiges permanent, hvis de udsættes
for kraftige stød eller vibrationer. Hvis du
vil minimere risikoen for beskadigelse af
din nüvi, skal du undgå at tabe enheden
eller betjene den i omgivelser med risiko
for stød og vibrationer.
Rengøring af enheden
Din nüvi er konstrueret af materialer
af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren ud over
rengøring. Rengør enhedens ydre
beklædning (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand
iblandet et skånsomt rengøringsmiddel,
og tør den derefter af. Undgå kemiske
rengøringsmidler og opløsningsmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Rengøring af berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en blød,
ren og fnugfri klud. Brug evt. vand,
isopropylalkohol eller brillerens. Fugt
kluden med væsken, og tør forsigtigt
berøringsskærmen af.
Beskyttelse af din nüvi
• Du må ikke opbevare nüvi,
hvor den kan udsættes for ekstreme
temperaturer i længere tid, da det
kan føre til permanent skade på den.
• Undgå at udsætte nüvi for vand.
Hvis enheden kommer i berøring
med vand, kan der opstå
funktionsfejl.
• Selvom en PDA-pegepind kan bruges
til at betjene berøringsskærmen, må
du aldrig forsøge dette, mens du
kører. Du må aldrig bruge en hård
eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
51
Appendiks
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke
bruger dem. Fjern det mærke,
som sugekoppen efterlader på
forruden.
• Opbevar ikke enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt på
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se nedenfor for at få yderligere
oplysninger.
52
Låsning af din nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder
din nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller
køre til sikkerhedspositionen.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen under Garmin Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og
naviger til en sikkerhedsposition.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode og din sikkerhedsposition, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Hvad er en sikkerhedsposition?
Din sikkerhedsposition er en
position, som du ofte vender tilbage
til, f.eks. dit hjem. Hvis din nüvi har
satellitsignaler, og du befinder dig på
sikkerhedspositionen, skal du ikke
indtaste PIN-koden.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke reagerer
korrekt, skal du kalibrere den.
1. Sluk for din nüvi.
2. Tænd din nüvi igen, og tryk på det
øverste venstre hjørne i ca. 30
sekunder, indtil kalibreringsskærmen
vises (hvid skærm med “Trykknap”).
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Opdatering af softwaren
1. Slut din nüvi til din computer ved
hjælp af mini-USB-kablet. Menuen
AutoPlay vises.
2. Dobbeltklik på Install myGarmin
Agent for at åbne downloadsiden
myGarmin Agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis menuen AutoPlay
ikke åbnes, eller du arbejder på en
Mac-computer, skal du gå til
www.garmin.com/agent.
Når du har installeret myGarmin Agent,
bliver du bedt om at åbne myDashboard,
når du slutter nüvi til din computer.
myDashboard kontrollerer din nüvi
for aktuel software og viser yderligere
oplysninger om din nüvi.
53
Appendiks
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil der vises en meddelelse.
3. Tryk på Ja for at slette alle
brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes. Alle de elementer,
du har gemt, slettes.
Batterioplysninger
Du kan maksimere batterilevetiden ved
ikke at udsætte nüvi for direkte sollys
eller for høje temperaturer i længere tid.
54
Batteriikonet
i hjørnet af
hovedmenuen angiver nüvis batteristatus.
Hvis du vil øge batteriindikatorens
præcision, skal du aflade batteriet helt og
derefter oplade det helt. Afbryd ikke din
nüvi, før den er helt opladet.
Fjernelse af nüvi og
monteringen
Fjern nüvi fra holderen ved at trykke på
tappen på holderen, mens du vipper nüvi
fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra
monteringen, skal du dreje holderen
til højre eller venstre. Tryk på holderen
i denne retning, indtil den løsnes fra
monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen fra forruden, skal du skubbe armen
imod dig. Træk knappen på sugekoppen
imod dig.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Montering på
instrumentbrættet
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
BEMÆRK: Den permanente
monteringslim er yderst vanskelig
at fjerne, når først den er påført.
1. Rengør og tør instrumentbrættet,
dér hvor du vil placere pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven
på pladen. Skub armen ned
(imod pladen).
nüvi 1690-serien Brugervejledning
nüMaps Guarantee™
Du kan modtage én gratis kortopdatering
(hvis en sådan forefindes) ved at
registrere din nüvi på http://my.garmin
.com senest 60 dage efter, at du har
modtaget satellitsignaler, mens du har
kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget
til den gratis kortopdatering, hvis du
registrerer via telefon eller venter længere
end 60 dage, efter første gang du har
modtaget satellitsignaler, mens du har
kørt med din nüvi.
nüMaps Lifetime™
For en enkelt betaling modtager du op
til fire kortopdateringer hver år i hele din
nüvis levetid. Du kan få flere oplysninger
ved at besøge www.garmin.com og klikke
på Kort.
55
Appendiks
Flere kort
Du kan købe kort over andre områder
til din nüvi. For at se en liste over kort,
der er kompatible med din nüvi, skal
du logge på din myGarmin-konto
(www.mygarmin.com) og klikke på
fanen myMaps.
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPSsatellitsignaler (Global Positioning
System) for at kunne navigere.
Hvis du er inden døre, i nærheden af
høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje
forhindringer for at bruge din nüvi.
56
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden
Menu grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde
eller slettes
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Du kan finde flere oplysninger om
valgfrit tilbehør på http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras, eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Brug af brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er
(interessepunkter) på din nüvi.
POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet.
Visse brugerdefinerede databaser
indeholder advarselsoplysninger
for interessepunkter som f.eks.
sikkerhedskameraer og skoleområder.
Gå til www.garmin.com/extras, og
klik på POI Loader for at installere
POI Loader på din computer. Der findes
yderligere oplysninger i hjælpefilen
til POI Loader. Tryk på F1 for at åbne
hjælpefilen.
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er.
Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter > Alarmpunktalarm.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Hvis du vil slette brugerdefinerede POI’er
fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til
din computer. Åbn mappen POI på nüvidrevet eller hukommelseskortdrevet.
Slet filen poi.gpi.
Brug af
sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i nogle områder. Se
http://my.garmin.com for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse
områder indeholder nüvi positioner for
mange hundrede sikkerhedskameraer.
Din nüvi advarer dig, når du nærmer
dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene
opdateres mindst én gang om ugen, så du
altid har adgang til de senest opdaterede
oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region eller udvidelse, du køber, har
sin egen udløbsdato.
57
Appendiks
Slå sikkerhedskameraer fra ved at trykke
på Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter.
BEMÆRK: Sikkerhedskameraoplysninger er ikke tilgængelige i alle områder.
BEMÆRK: Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtigheden
eller konsekvenserne af at bruge
et brugertilpasset POI eller en
sikkerhedskameradatabase.
Tilgængelighed af
sikkerhedskameraoplysninger
Sikkerhedskameraoplysninger
er ikke tilgængelige i Schweiz
Sikkerhedskameraoplysninger er som
standard deaktiveret i Tyskland og Østrig.
Brug af sikkerhedskameradatabasen kan
være ulovlig i visse europæiske lande.
Inden du gør brug af eller aktiverer
sikkerhedskameradatabasen, bedes du
undersøge den juridiske situation og
mulige juridiske konsekvenser af brugen
58
af denne database i lande, hvor du agter
at bruge den.
Garmin International og dets
tilknyttede selskaber påtager sig
intet ansvar for brugen af denne
sikkerhedskameradatabase. Garmin
International og dets tilknyttede selskaber
giver ingen sikkerhed eller garanti for
nøjagtigheden eller udførligheden af
sikkerhedskameradatabasen.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide indeholder
detaljerede oplysninger om steder
som f.eks. restauranter og hoteller.
Hvis du vil købe tilbehør, skal du gå
til http://buy.garmin.com eller kontakte
din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du
indsætte hukommelseskortet i din nüvi.
Tryk på Find > Ekstraudstyr. Tryk på
navnet på din Travel Guide for at åbne
den.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Kontakt til Garmin
Kontakt Garmins produktsupport,
hvis du har spørgsmål. Hvis du befinder
dig i USA, skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin
USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
I Storbritannien og Nordirland skal du
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon
på 0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support
for at få support i det land, hvor du bor,
eller du kan kontakte Garmin (Europe)
Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Sådan registrerer du
din nüvi
Besøg http://my.garmin.com for at få
adgang til de nyeste tjenester til dine
Garmin-produkter. Fra myGarminwebstedet kan du registrere din
Garmin-enhed, downloade de seneste
kortopdateringer og abonnere på
onlinetjenester.
Se side 34 for at få oplysninger om,
hvordan du slutter nüvi til din computer.
Radiofrekvenseksponering
Mhp. overholdelse af FCC-kravene vedr.
RF-stråling må enheden kun anvendes i
bilholderen eller som håndholdt enhed.
Enheden må ikke anvendes i andre
opsætninger.
59
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse (B × H ×D): 12,5 × 7,9
× 1,9 cm (4,9 × 3,1 × 0,75")
Vægt: 176 g (6,2 oz.)
Skærm: 4,3" diagonal, 480 × 272 pixel,
64k farver, klar liggende
QVGA TFT-skærm med hvidt
baggrundslys, berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde:
0 – 60 °C (32 – 140 °F)
Opladningstemperaturområde:
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart microSD-kort.
Data gemmes på ubestemt tid.
Computergrænseflade: USB 2.0
lagerenhed med høj hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Op til 4 timer
60
Strømtilførsel: Strøm fra køretøj vha.
medfølgende strømkabel eller
vekselstrøm vha. valgfrit tilbehør
Drift: Maks. 5 W
Batterilevetid: Op til 3 timer
Batteritype: Ikke-udskifteligt,
genopladeligt lithiumionbatteri
GPS-modtager: Højfølsom med HotFix™
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sekund
Kold: < 38 sekunder
Nulstilling til fabriksstandarder:
< 45 sekunder
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min nüvi får aldrig
satellitsignaler.
Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket. På skærmen
Hjem skal du trykke på Indstillinger > System >
Generel > GPS-simulator > Fra.
Tag din nüvi med ud af garagen og væk fra høje bygninger
og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke
sidde fast på forruden.
Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
Tør den efter med en ren, tør klud. Monter sugekoppen
som beskrevet på side 2.
Min nüvi kan ikke
oplades i mit køretøj.
Kontroller, at bilen er tændt, og at strømkilden forsynes
med strøm.
Din nüvi kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F
(mellem 0 °C og 45 °C). Hvis din nüvi placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne,
ved at skrue ned for baggrundsbelysningen. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Display > Lysstyrke.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
61
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis
skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke
på skærmen, indtil meddelelsen vises.Tryk på Ja for at
slette alle brugerdata.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen)
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine
tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 53.
Hvordan ved jeg, at
min nüvi er i USBlagerenhedstilstand?
Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede
af en nüvi, der er sluttet til en computer. Der vises også to
nye flytbare diskdrev under Denne computer.
Min computer registrerer
aldrig, at nüvi er
tilsluttet.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk for din nüvi.
3. Slut USB-kablet til en USB-port på din computer og
din nüvi. Din nüvi tænder automatisk og skifter til USBlagerenhedstilstand.
62
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver
til dine nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at
få oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver. Sørg for at
slutte nüvi direkte til en USB-port og ikke en USB-hub.
Hvordan kan jeg
finde restauranter i
nærheden af det hotel,
jeg skal overnatte på i
fremtiden?
Gem hotellet i Favoritter. Se side 11 for at få flere
oplysninger om Favoritter. Du kan derefter søge efter
restauranter i nærheden af hotellet.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg En favorit destination.
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Interessepunkter > Mad og drikke.
5. Vælg en kategori. Din nüvi søger efter steder i
nærheden af hotellet.
6. Vælg en restaurant.
Min telefon kan ikke
oprette forbindelse til
min nüvi.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth. Kontroller,
at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret.
Sørg for, at din telefon er tændt og befinder sig i en afstand
af ca. 10 meter fra din nüvi.
Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
nüvi 1690-serien Brugervejledning
63
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 48
A
accelerationsresultat 38
adresse
hvide sider 7
advarsler
sikkerhedskamera 57
aktuel position,
gemme 11
alarmpunkter
advarsler 50
indstillinger 50
angive din position 14
anvendelsesmåde 4, 45
B
baggrundsfarve 46
batteri 54, 61
benzinpriser 24
berøringsskærm
indstillinger 47
64
kalibrere 53
kalibrering 62
rengøre 51
Bluetooth-teknologi
25–29
indstillinger 49
opkald fra Kør! 9
parre med telefon 25
slette en telefon 49
brændstofpriser 24
brændstofrapport 37
breddegrad 14
Brugerdata 44
brugerdata, slette 54
brugerdefinerede
interessepunkter 57
bykort 4, 10
C
Ciao! 30–34
acceptere
invitation 31
afslå invitation 32
fjerne en ven 32
invitere efter
e-mail-adresse 31
invitere efter
telefonnummer
31
skjule position 33
status 33
tilmelde dig 30
vise venner 32
cykelnavigation 45
D
decelerationsresultat 38
detaljekort 48
diakritiske tegn 8
direkte linje,
ruteplanlægning
4, 46
displayindstillinger 46
drejliste 16
E
ecoRoute 36–39
brændstofrapport 37
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Indeks
kalibrere brænds­
toføkonomi 37
kørerapport 39
køretest 38
køretøjsprofil 36
tip 40
ekstraudstyr 56–57
enheds-ID 45
F
fartresultat 38
Favoritter 11, 12
filer 34–35
slette 35
understøttede
typer 34
filmtider 24
Find 7–14
finde steder 5
bruge fotos 12–13
efter adresse 7
efter koordinater 14
efter navn 11, 23
efter postnummer 7
gemte steder
(Favoritter) 12
nær en anden
position 9
nylige valg 9
fjerne holderen 54
flere kort 56
fodgænger,
navigationstilstand
45
rejseplan 10
ruteindstillinger 10
fotonavigation
indlæse billeder 12
fotos 12
Funktioner på siden Kør!
sidefunktioner 9
G
Garmin Lock 49, 52
Garmin Travel Guide 58
gårute 45
gemme
din aktuelle
position 11, 14
nüvi 1690-serien Brugervejledning
steder, du finder 11
genberegne ruter 6
gennemse kortet 14
geo-skattejagt 14
GPS
om GPS 56
slukke/tænde 45
H
Hjælp 36
hjem
angive en position 7
telefonnummer 29
Hvor er jeg? 36
I
indgående opkald 26
indstillinger 45–50
gendanne 50
interessepunkter 11
brugerdefineret 57
POI Loader 34
internet. se tjenesten
nüLink!
65
Indeks
J
JPEG-billedfiler 34
K
kilometer 45
kommende
begivenheder 24
koordinater 14
køre hjem 7
kørerapport 39
køretest 38
køretøjsikon 48
køretøjsprofil 39
kort
detaljeniveau 48
fodgænger 18
gennemse 13
indstillinger 48
tilføje 56
vise 48
zoome 14
L
længdegrad 14
lås
af nüvi 52
66
skærmen 5
lithiumionbatteri 54, 60
lokale begivenheder 24
Lokal søgning]
efter navn 23
gennemse
kategorier 22
lommeregner 44
lydversion 45
lysstyrke 47
M
maks. fart, nulstille 16
mål, omregne 42
måleomregner 42
MapSource 34, 56
miles 45
montere
fjerne fra holder 54
i forrude 61
på instrumentbræt 55
myGarmin-meddelelser
40
N
næste sving 17
navigation
indstillinger 46
valg 45
nulstille
din nüvi 5
max fart 16
tripdata 16
nüMaps Guarantee 55
nüvi
beskytte 51
montere 55
nulstille 5
oplade 3
rengøre 51
nyligt fundne
positioner 9
O
offentlig transport
bykort 4, 10
omregne
enheder 42
valuta 42
omvej 6
opbevare nüvi 51
nüvi 1690-serien Brugervejledning
Indeks
opdatere
kort 56
software 53
opkald
besvare 26
dæmpe 27
historik 28
hjem 29
lægge på 27
ventende opkald 27
oplade nüvi 3
Opladning af din nüvi 61
output, lyd 5
overføre filer 35
P
parre en mobiltelefon 25
PIN-kode
Bluetooth 26
Garmin Lock 52
plade til
instrumentbrættet 55
pleje af nüvi 51
positionsikon 48
Q
QWERTY-tastatur 45
R
registrere 52
retningsangivelser
sving-for-sving 16
retningsanvisninger 16
ruter
brugerdefineret
43–44
direkte linje 46
præferencer 46
redigere 44
simulere 45
standse 6
valg 45
S
satellitsignaler 56
send til GPS 13
siden Rejseplan 10
sikkerhed
indstillinger 49
position 53
nüvi 1690-serien Brugervejledning
sikkerhedska­
meradatabase 57
sikker kørsel 49
simulere en rute 45
skærm
lysstyrke 47
skærmbilleder 47
skoleområdedatabase 57
slette
brugerdefinerede
interessepunkter
57
liste med nyligt
fundne 9
tegn 8
software
opdatere 53
version 45
søgeområde 9
specifikationer 60
Spor op 48
sprogindstillinger 47
stemmeopkald 29
systemindstillinger 45
67
Indeks
T
tænd/sluk-knap 5
talesprog 47
tastatur 8
layout 45
sprogtilstand 8, 47
tastatur på skærmen 8
tavs
audio 5
telefonopkald 27
tekstsprog 47
telefonbog 28
tidsindstillinger 47
tidszone 47
tilbehør 56
tilpasse nüvi 45–51
tjenesten nüLink! 22
brændstofpriser 24
Ciao! 30
filmtider 24
Flystatus 40
hvide sider 23
lokale
begivenheder 24
Lokal søgning] 22, 23
68
myGarmin 40
valutaomregner 42
vejr 41
trafik 19–21
hændelser 19
trip log 48
triptæller 16
tyverisikring 49, 52
Z
zoom 14
U
understøttede filtyper 34
undgå
tyveri 52
vejtyper 46
USB-lagerenhedstilstand
34
USB Massela­
gringsfunktion 62
V
vækkeur 58
værktøjer 36–41
valutaomregner 42
Vejkryds-info 17
verdensur 43
voice mail 27
nüvi 1690-serien Brugervejledning
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins websted på
www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
November 2009
Varenummer 190-01099-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising