Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | User guide | Garmin nüLink!® 1690 LIVE kayttoopas

Garmin nüLink!® 1690 LIVE kayttoopas
nüvi 1690
®
käyttöopas
01102291
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Mallinumero: 01102291
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Hounsdown Business Park,
Sijhih, Taipei County,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Taiwan
Puhelin +44 (0) 870-8501241
Puhelin +886 2 2642 9199
(Ison-Britannian ulkopuolella)
Faksi +886 2 2642 9099
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870-8501251
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai
tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin
ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle
tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden
kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti
kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa
tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden
Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, MapSource® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. myGarmin™, myGarmin Agent™, Garmin Lock™, Hotfix™,
nüLink!™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, ecoRoute™, cityXplorer™ ja Ciao!™ ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Marraskuu 2009
Osanumero 190-01099-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Aloitus....................................... 1
nüvin ulkoasu................................... 1
Päävalikon käyttäminen................... 1
Päävalikon työkalurivin
käyttäminen................................... 2
nüvin kiinnittäminen.......................... 2
nüvin lataaminen.............................. 3
Satelliittien etsiminen........................ 4
Käyttötilan valitseminen.................... 4
Virtapainikkeen käyttäminen............. 5
Äänenvoimakkuuden säätäminen.... 5
Näyttöjen selaaminen....................... 5
Määränpään löytäminen................... 5
Pysähdyksen lisääminen.................. 6
Määränpään vaihtaminen................. 6
Kiertotien käyttäminen...................... 6
Reitin pysäyttäminen........................ 6
Paikkojen etsiminen................. 7
Osoitteen etsiminen.......................... 7
Kotisijainnin asettaminen.................. 7
nüvi 1690 -käyttöopas
Näyttönäppäimistön käyttäminen..... 8
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä.............................. 9
Viimeksi löytyneet paikat.................. 9
Aja-sivun käyttäminen...................... 9
Paikkojen etsiminen
jalankulkijatilassa......................... 10
Paikan etsiminen nimellä.................11
Suosikkien käyttäminen...................11
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen................................. 12
Löydettyjen paikkojen
lähettäminen nüviin...................... 13
Paikan löytäminen kartan avulla..... 13
Koordinaattien antaminen.............. 14
Karttasivujen käyttäminen..... 15
Ajotietokonesivun avaaminen......... 16
Käännösluettelon
tarkasteleminen........................... 16
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen........................... 17
iii
Sisällysluettelo
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen........................... 17
Kävelykarttasivun käyttäminen....... 18
Liikennetietojen .
käyttäminen............................ 19
Liikenne alueella............................. 19
Liikenne reitillä................................ 20
Liikennekartan tarkasteleminen...... 21
Ruuhkatietojen tarkasteleminen..... 21
Liikennetietojen poistaminen
käytöstä ...................................... 21
Garmin nüLink! -palvelujen
käyttäminen............................ 22
Määränpään etsiminen
paikallisella haulla........................ 22
Määränpään etsiminen
puhelinluettelon tietojen avulla.... 23
Polttoainehintojen etsiminen.......... 24
Elokuvien näytösaikojen
tarkistaminen............................... 24
Paikallisten tapahtumien
etsiminen..................................... 24
iv
Handsfree-puhelut.................. 25
Puhelimen liittäminen..................... 25
Puhelun vastaanottaminen . .......... 26
Puhelun aikana............................... 27
Puhelin-valikon avaaminen............ 27
Kavereiden etsiminen .
Ciao!™-palvelun avulla........... 30
Tietoja Ciao!-verkoista.................... 30
Liittyminen Ciao!-palveluun............ 30
Kaverin kutsuminen
puhelinnumerolla......................... 31
Kaverin kutsuminen
sähköpostitse............................... 31
Kutsun tarkasteleminen.................. 31
Kutsun hyväksyminen tai
hylkääminen................................ 32
Kavereiden tarkasteleminen........... 32
Kaverin poistaminen....................... 32
Tilan määrittäminen........................ 33
Näkyvyyden muuttaminen.............. 33
Ciao!-palvelun poistaminen
käytöstä....................................... 33
nüvi 1690 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Tiedostojen hallinta................ 34
Tuetut tiedostotyypit....................... 34
nüvin liittäminen tietokoneeseen.... 34
Tiedostojen siirtäminen................... 35
Tiedostojen poistaminen ............... 35
Työkalut-valikon .
käyttäminen............................ 36
Asetusten avaaminen..................... 36
Nykysijainti-sivun käyttäminen....... 36
Ohjeen avaaminen......................... 36
ecoRoute™ ..................................... 36
myGarmin™-viestien
tarkasteleminen........................... 40
Lentotietojen tarkasteleminen........ 40
Säätietojen tarkasteleminen........... 41
Kuvien katselun käyttäminen.......... 41
Yksikkömuuntimen käyttäminen..... 42
Valuuttamuuntimen käyttäminen.... 42
Maailmankellon käyttäminen.......... 43
Reittien luominen............................ 43
Laskimen käyttäminen.................... 44
Omien tietojen käyttäminen............ 44
Tarjousten tarkasteleminen............ 44
nüvin mukauttaminen............ 45
Järjestelmäasetusten
muuttaminen................................ 45
Navigointiasetusten
muuttaminen................................ 46
Näyttöasetusten muuttaminen........ 46
Aika-asetusten päivittäminen......... 47
Kielten määrittäminen..................... 47
Kartan asetusten muuttaminen...... 48
Suojausasetusten muuttaminen..... 49
Bluetooth-asetusten
määrittäminen.............................. 49
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen................................ 50
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................. 50
Liite.......................................... 51
nüvin huoltaminen.......................... 51
nüvin lukitseminen.......................... 52
Näytön kalibroiminen...................... 53
nüvi 1690 -käyttöopas
Sisällysluettelo
Ohjelmiston päivittäminen.............. 53
Käyttäjätietojen poistaminen.......... 54
Akun tiedot..................................... 54
nüvin ja telineen irrottaminen......... 54
Kiinnittäminen kojelautaan............. 55
nüMaps Guarantee™ ..................... 55
nüMaps Lifetime™ .......................... 55
Lisäkartat........................................ 56
Tietoja
GPS-satelliittisignaaleista............ 56
Ekstrat ja lisävarusteet................... 56
Valvontakameroiden
käyttäminen................................. 57
Garmin Travel Guide...................... 58
Yhteydenotto Garminiin.................. 59
nüvin rekisteröiminen..................... 59
Altistuminen radiotaajuuksille......... 59
Tekniset tiedot................................ 60
Vianmääritys................................... 61
Hakemisto............................... 64
vi
nüvi 1690 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
nüvin ulkoasu
Päävalikon käyttäminen
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Virtapainike:
Kytke ja katkaise virta
painamalla pitkään. Avaa valikko
painamalla virtapainiketta lyhyesti,
lisätietoja on sivulla 5
microSD™korttipaikka
➊
➌ ➍ ➎
➊
➋
➌
Mikrofoni
➍
➎
Mini-USB
-liitin
➋
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
ohjetta ja säätietoja koskettamalla
tätä.
nüvi 1690 -käyttöopas
Aloitus
Päävalikon työkalurivin
käyttäminen
➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐
➊ GPS-signaalin tila. Voit tarkastella
➋
➌
➍
➎
➏
➐
satelliittitietoja painamalla
kuvaketta pitkään.
Bluetooth®-tekniikan tila. Voit
muuttaa Bluetooth-asetuksia
koskettamalla kuvaketta.
Käyttötilan osoitin. Valitse
käyttötila koskettamalla kuvaketta.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Nykyinen lämpötila. Voit tarkastella
säätietoja painamalla kuvaketta
pitkään.
Garmin nüLink!™-palvelun
signaalin tila. Voit tarkastella
verkon tietoja painamalla
kuvaketta pitkään.
Akun tila.
nüvin kiinnittäminen
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista
1. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
4. Liitä ajoneuvon virtajohto
kiinnitystelineen taustapuolelle.
Imukupin varsi
Teline
Ajoneuvon virtajohto
5. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
nüvi 1690 -käyttöopas
Aloitus
6. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan. Laite käynnistyy
automaattisesti, jos se on liitetty ja
ajoneuvo on käynnissä. Seuraa näytön
ohjeita.
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen
ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
nüvi 1690 -käyttöopas
nüvin lataaminen
Lataa nüvia vähintään 4 tuntia, ennen
kuin käytät sitä akkuvirralla.
• Kun nüvi on telakointiasemassa,
liitä ajoneuvon virtajohdon toinen
pää ajoneuvon virtalähteeseen ja
toinen telakointiaseman mini-USBliitäntään. Virta-avaimen on ehkä
oltava ON/ACC-asennossa, jotta nüvi
latautuu.
• Liitä verkkolaite (valinnainen
lisävaruste).
• Liitä nüvi tietokoneeseen USBkaapelilla. USB-kaapeli toimitetaan
joidenkin nüvi-laitteiden mukana.
Tietokoneen on oltava käynnissä,
jotta nüvi latautuu.
Aloitus
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi
mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden. Kun ainakin yksi
palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Käyttötilan valitseminen
Jalankulkija
Polkupyörä
Autoilu
liikennettä, kuten busseja tai metrolinjoja,
että kävelyä. cityXplorer-karttoja ei
toimiteta nüvin mukana. Osoitteesta
www.garmin.com voit ostaa cityXplorerkarttoja.
Käyttötilan vaihtaminen
1. Valitse käyttötilan kuvake päävalikon
vasemmasta yläkulmasta.
2. Valitse tila ja OK.
3. Kosketa Kyllä-painiketta ja määritä
asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, käytä Pois
tieltä -tilaa. Valitse Työkalut > Asetukset
> Navigointi > Reittisuositus > Pois
tieltä > OK.
nüvissa on käytettävissä useita
navigoinnin käyttötiloja. Reitityksen
laskutapa vaihtelee käyttötilan mukaan.
Esimerkiksi kävelytilassa, kun
cityXplorer™-kartat on ladattu, nüvi
laskee reitin käyttämällä sekä julkista
nüvi 1690 -käyttöopas
Aloitus
Virtapainikkeen
käyttäminen
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla
virtapainiketta lyhyesti:
• Säädä näytön kirkkautta valitsemalla
ja .
• Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse
Lukitse näyttö.
• Voit sammuttaa nüvin valitsemalla
Virta katkaistu. Voit katkaista
nüvista virran myös pitämällä
virtapainiketta painettuna noin
3 sekunnin ajan.
Sulje valikko painamalla virtapainiketta
lyhyesti.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit
nollata nüvin pitämällä virtapainiketta
painettuna.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Valitse päävalikosta Voimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuustasoa
ja
-painikkeilla. Voit mykistää äänet
valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
Näyttöjen selaaminen
• Palaa päävalikkoon painamalla
-painiketta pitkään.
• Katso lisää vaihtoehtoja
koskettamalla
ja -painikkeita.
Voit vierittää nopeammin pitämällä
painiketta painettuna.
Määrän������
pään löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia,
joiden avulla voit etsiä osoitteita,
kaupunkeja ja muita kohteita. nüviin
ladatut yksityiskohtaiset kartat
sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten
ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.
nüvi 1690 -käyttöopas
Aloitus
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen reittiin,
valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
Määränpään vaihtaminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
.
2. Valitse Kiertotie tai Laske uudelleen.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
Minne? -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja
yksinkertaisesta hausta on sivulla 5.
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: painikkeiden nimet
voivat vaihdella ja jotkin vaiheet
saatetaan suorittaa eri järjestyksessä
nüviin tallennettujen karttojen versioiden
mukaan.
1. Valitse Minne? > Osoite.
2. Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai
osavaltio.
3. Valitse Etsi kaikki. Jos tiedät
kaupungin, valitse Kirjoita kaupunki,
anna kaupungin nimi/postinumero
ja valitse Valmis. Valitse kaupunki
tai postinumero luettelosta.
(Kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerojen hakumahdollisuutta.)
5. Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea
katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.
Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Voit määrittää kotisijainnin
valitsemalla Minne? > Mene .
kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin
määrittämisen jälkeen valitsemalla
Minne? > Mene kotiin.
4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse
Valmis.
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Kotisijainnin vaihtaminen
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot >
Aseta kotisijainti.
2. Valitse vaihtoehto:
•
Kirjoita osoite.
•
Käytä nykyistä sijaintia.
•
Valitse jokin viimeksi löydetyistä
paikoista.
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttöön tulee näppäimistö,
voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron
koskettamalla sitä.
Kotisijainnin muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit > Kaikki
suosikit > Koti.
2. Valitse Muokkaa, tee muutokset ja
valitse Valmis.
Jos poistat kotisijainnin, voit asettaa
sen uudelleen Kotisijainnin asettaminen
-kohdan ohjeilla.
Lisää välilyönti koskettamalla
-kohtaa. Siirrä kohdistinta
- ja -painikkeilla. Poista
merkki -painikkeella. Voit
poistaa merkinnän kokonaan
pitämällä -painiketta painettuna.
Koskettamalla Tila-painiketta voit valita
näppäimistön kielen. Koskettamalla
-kohtaa voit kirjoittaa välimerkkejä
ja muita erikoismerkkejä. Lisätietoja
näppäimistöasettelun muuttamisesta on
sivulla 45.
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Paikan etsiminen ��������
jonkin
toisen sijainnin läheltä
1. Valitse Minne? > Lähin.
Aja-sivun käyttäminen
Kun olet valinnut paikan, johon navigoit,
Aja -sivu aukeaa.
2. Valitse vaihtoehto.
➌
➍
➎
➏
Viimeksi löytyneet paikat
nüvi tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä
paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen
luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit
näkyvät luettelon alussa. Valitse Minne?
> Viimeksi löydetyt voit tarkastella
hiljattain löydettyjä paikkoja.
Viimeksi löytyneiden paikkojen
poistaminen
Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden
paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla
Tyhjennä > Kyllä. Luettelo tyhjennetään
kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei
poisteta nüvista.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➊ ➋
Koskettamalla tätä voit näyttää
lisätietoja sijainnista.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Koskettamalla-painiketta voit
soittaa sijaintiin, kun puhelin on
liitetty.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Palaa edellisenne sivulle
koskettamalla tätä. Palaa
päävalikkoon koskettamalla
tätä pitkään.
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Paikkojen etsiminen
jalankulkijatilassa
1. Valitse jalankulkijatila (katso sivua 4).
2. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
3. Valitse luokka.
4. Valitse aliluokka.
5. Valitse ajokohde.
6. Valitse Aja.
8. Näytä lisätietoja valitsemalla
reittietappi tai luo reitti valitsemalla
Aloita.
7. Jos nüviin on lisätty kyseisen
kaupunkialueen cityXplorer-kartat,
valitse haluamasi reitti. Kukin sivun
reitti sisältää erilaisen julkisen
liikenteen ja kävelyn yhdistelmän.
Osoitteesta www.garmin.com voit ostaa
cityXplorer-karttoja.
10
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Paikan etsiminen nimellä
Kirjoita etsimäsi määränpään nimi
näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua
kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet >
Kirjoita nimi.
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
Suosik��kien käyttäminen
Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja,
jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin
voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Valitse karttasivulla . Voit tallentaa
nykyisen sijainnin valitsemalla Tallenna
sijainti.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Valitse Aja- sivulla Tallenna.
2. Paina OK-painiketta. Sijainti
tallennetaan Suosikit-kohtaan.
nüvi 1690 -käyttöopas
11
Paikkojen etsiminen
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
1. Valitse Minne?.
2. Valitse Suosikit.
3. Valitse luokka. Tallennetut paikat
tulevat näyttöön.
Tallennettujen sijaintien
muokkaaminen
1. Valitse Minne? > Suosikit.
2. Valitse luokka ja muokattava sijainti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Kosketa muokattavaa kohdetta.
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
Voit ladata kuvia, jotka sisältävät
sijaintitietoja. Voit ladata valokuvia
nüviin tai muistikortille ja luoda reittejä
niihin liittyviin paikkoihin.
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Osoitteesta http://connect.garmin
.com/photos voit ladata sijaintitietoja
sisältäviä kuvia.
3. Valitse ja lataa kuvia sivuston
ohjeiden mukaan.
4. Valitse Minne? > Suosikit >
Valokuvat. Sijaintitietoja sisältävät
kuvat näkyvät luettelossa.
5. Valitse kuva.
12
nüvi 1690 -käyttöopas
Paikkojen etsiminen
Löydettyjen paikkojen
lähettäminen nüviin
Voit lähettää sijainteja laitteeseen
useista online-lähteistä, kuten
http://connect.garmin.com.
Paikan löytäminen kartan
avulla
Etsi kartalta -sivulla voit tarkastella
kartan eri osia. Valitse Minne? > Etsi
kartalta.
1. Etsi sijainti tuetusta sivustosta.
2. Lähetä sijainti myGarmin-tilillesi
sivuston ohjeiden mukaisesti.
3. Voit siirtää sijainteja laitteeseen
manuaalisesti liittämällä laitteen
tietokoneeseen USB-kaapelilla
(katso sivua 34).
myGarmin-tilillesi lähetetyt sijainnit
siirretään automaattisesti laitteen
suosikkeihin nüLink! -palvelujen avulla.
Valitse Minne? > Suosikit, jos haluat
tarkastella sijainteja.
nüvi 1690 -käyttöopas
13
Paikkojen etsiminen
Vihjeitä kartan selaamiseen
• Voit siirtyä kartan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä
karttaa.
• Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla - ja
-painiketta.
• Kosketa mitä tahansa paikkaa
kartalla. Näyttöön tulee kohdetta
osoittava nuoli ja ruutu, jossa on
tietoja paikasta. Kun ruudussa on
teksti Lisää: paina, kyseisessä
paikassa on useita kohdepisteitä.
Näytä kohdepisteluettelo painamalla.
• Voit tallentaa paikan valitsemalla
Tallenna.
• Valitsemalla Aja ja navigoi paikkaan.
• Jos simuloitu GPS on käytössä, voit
määrittää sijainniksi nykyisen paikan
Aseta sijainti. Katso sivua 45.
14
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa nüvin avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla. Tämä on erityisen
hyödyllistä geokätkennässä.
1. Valitse Minne? > Koordinaatit.
2. Valitsemalla Muoto voit valita
käyttämäsi kartan tyypin mukaisen
koordinaattimuodon.
3. Valitse muokattavat koordinaatit.
4. Anna koordinaatit ja valitse Valmis.
5. Valitse Seuraava. Koordinaatit
näytetään kartassa.
nüvi 1690 -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Karttasivujen
käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolten ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen.
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake,
kun ajat kantatiellä.
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Koskettamalla kuvaketta voit
avata seuraavan käännöksen tai
Risteysnäkymä-sivun, jos se on
käytettävissä.
Kosketa tätä, jos haluat avata
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat avata
Nykysijainti -sivun.
Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
➏
➍
➎
nüvi 1690 -käyttöopas
➐
15
Karttasivujen käyttäminen
Ajotietokonesivun
avaaminen
Käännösluettelon
tarkasteleminen
Ajotietokone näyttää ajonopeuden ja
antaa matkaa koskevia tietoja. Voit
avata ajotietokonesivun koskettamalla
karttasivulla Nopeus-painiketta.
Kun navigoit reittiä, risteysluettelossa
näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä
nüvin virta kytketyksi, jotta se voi mitata
matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Ajotietokoneen tietojen
nollaaminen
1. Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
2. Nollaa ajotietokoneen tiedot
valitsemalla Nollaa > Nollaa
matkatiedot.
1. Voit avata risteysluettelosivun
koskettamalla karttasivun yläreunan
tekstipalkkia.
2. Koskettamalla jotakin luettelon
käännöstä voit näyttää sitä seuraavan
käännöksen reitillä.
3. Valitsemalla Selaa karttaa -sivulla
Näytä kartta voit näyttää koko reitin
kartassa.
3. Voit nollata enimmäisnopeuden
valitsemalla Nollaa > Nollaa maks.
nopeus.
16
nüvi 1690 -käyttöopas
Karttasivujen käyttäminen
Seuraavan käännöksen
sivun tarkasteleminen
Risteysnäkymäsivun
tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan
käännöksen sivulla näkyy risteys, josta
käännytään seuraavaksi, sekä etäisyys
ja jäljellä oleva ajoaika risteykseen.
Joissakin tapauksissa risteysnäkymäsi­
vulla näkyy muutama tuleva risteys ja
kaistat, joita kannattaa käyttää.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä
kartassa koskettamalla karttasivun
vasemmassa yläkulmassa olevaa
käännösosoitinta tai mitä tahansa
käännöstä risteysluettelossa.
nüvi 1690 -käyttöopas
Voit avata risteysnäkymäsivun
koskettamalla karttasivun
vasenta yläkulmaa. Voit avata
risteysnäkymäsivun seuraavan
käännöksen sivulta valitsemalla
Risteysnäkymä.
17
Karttasivujen käyttäminen
Kävelykarttasivun
käyttäminen
➊
➋
➊
➊
➌
➍
Kävelytilassa reitti näkyy kaksiulottei­
sessa kartassa. Kuvakkeet , , ,
, , ja
osoittavat kyseisen
reittietapin navigointitavan. Kun reitillä
on esimerkiksi -kuvake, astu bussiin
kyseisessä paikassa.
18
➋
➌
➍
Voit siirtyä reittietappien välillä
koskettamalla tätä. nüvi lähentää
ja loitontaa kunkin reittietapin,
mutta ei siirry seuraavaan etappiin
automaattisesti.
Avaa reittisuunnitelma
koskettamalla tätä.
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä.
Keskitä kartta uudelleen nykyisen
sijainnin mukaan koskettamalla
tätä.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liikennetietojen käyttäminen
Liikennetietojen
käyttäminen
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut eivät
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja
nüLink! -tilauksen avulla.
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää, että laite vastaanottaa
signaalia nüLink! -palvelusta.
Tilaus aktivoituu automaattisesti,
kun käynnistät nüvin ensimmäisen
kerran. Lisätietoja on osoitteissa
www.garmin.com/nulink ja
www.garmin.com/nulink/trafficcoverage.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liikenne alueella
Kun liikennetietoja vastaanotetaan,
liikennekuvake näkyy karttasivun
vasemmassa yläkulmassa.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Väri
Kuvaus
Merkitys
Vihreä
Ei vakava
Liikenne
sujuu
normaalisti.
Liikenne on
Keltainen Keskivakava jonkin verran
ruuhkaista.
Punainen Vakava
Liikenne
on erittäin
ruuhkaista
tai kokonaan
pysähtynyt.
Harmaa
Liikennetiedot
eivät ole
päivittyneet.
Ei tietoja
19
Liikennetietojen käyttäminen
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi
tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin
automaattisesti siten, että ajamiseen
kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos
reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei
ole.
Reitin liikenteen välttäminen
manuaalisesti
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitse Liikenne reitillä.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää
tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla
Vältä.
Liikennekuvake
20
nüvi 1690 -käyttöopas
Liikennetietojen käyttäminen
Liikennekartan
tarkasteleminen
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät
liikennekartalla värikoodattuina.
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
Liikennetietojen
poistaminen käytöstä
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Valitse Sijaintiraportti-kohdan alla
oleva painike ja valitse Pois.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia
kartalla valitsemalla Näytä
liikennekartta.
Voit palata liikennekartalta
tavalliseen karttakuvaan koskettamalla
liikennekuvaketta ja valitsemalla
sitten Näytä tavallinen kartta.
Ruuhkatietojen
tarkasteleminen
1. Kosketa karttasivulla
liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla Liikennehaku voit
tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Voit tarkastella tietoja valitsemalla
luettelosta haluamasi kohteen. Jos
ruuhkia on useita, voit näyttää lisää
ruuhkia koskettamalla nuolia.
nüvi 1690 -käyttöopas21
Garmin nüLink! -palvelujen käyttäminen
Garmin nüLink! .
-palvelujen
käyttäminen
nüvin mukana toimitetaan nüLink!
-palvelun tilaus. Palvelusta saat
ajantasaisia tietoja esimerkiksi
paikallisista tapahtumista,
polttoainehinnoista ja lentojen
ajoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/nulink.
HUOMAUTUS: et ehkä voi vastaanottaa
ajantasaisia tietoja, jos et ole kyseisellä
alueella.
Määränpään etsiminen
paikallisella haulla
Paikallisella haulla voit hakea ajantasaisia
sijaintitietoja.
1. Valitse Minne? > Paikallinen haku.
2. Valitse luokka.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
HUOMAUTUS: paikallinen haku ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut eivät
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
22
nüvi 1690 -käyttöopas
Garmin nüLink! -palvelujen käyttäminen
Paikan etsiminen nimellä
Voit hakea sijainnin nimellä ja
sijaintiluokkien perusteella, kuten
kampaamo tai taidegalleria.
Määränpään etsiminen
puhelinluettelon tietojen
avulla
1. Valitse Minne? > Paikallinen haku >
Tavuta.
2. Kosketa jotakin vaihtoehtoa:
2. Kirjoita kohteen nimeä
näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
HUOMAUTUS: paikallinen haku ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse Minne? > Valkoiset sivut.
•
Nimen mukaan—voit etsiä tietoja
etu- ja sukunimellä.
•
Puh.nrolla—etsi luettelotietoja
puhelinnumeron avulla.
3. Kirjoita nimi tai puhelinnumero
näyttönäppäimistöllä ja valitse
Valmis.
4. Valitse luettelotieto hakutuloksista
tarvittaessa.
nüvi 1690 -käyttöopas23
Garmin nüLink! -palvelujen käyttäminen
Polttoainehintojen
etsiminen
1. Valitse Minne? > Polttoainehinnat.
2. Valitse Polttoainetyyppi ja ajoneuvon
polttoainetyyppi. Näyttöön tulee
luettelo läheisten huoltoasemien
polttoainehinnoista.
Paikallisten tapahtumien
etsiminen
1. Valitse Minne? > Paikalliset
tapahtumat.
2. Valitse luokka.
3. Valitse Valitse päivä ja valitse jokin
tuleva päivä.
3. Valitse huoltoasema.
4. Valitse tapahtuma.
Elokuvien näytösaikojen
tarkistaminen
Valitsemalla Tallenna voit tallentaa
tapahtuman suosikkeihin.
1. Valitse Minne? > Elokuvat.
2. Valitse Valitse päivä ja valitse jokin
tuleva päivä.
3. Valitse Haku elokuvan nimen
mukaan tai Haku elokuvateatterin
mukaan.
4. Valitse elokuvan tai elokuvateatterin
nimi.
24
nüvi 1690 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Handsfree-puhelut
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla
muodostetaan langaton yhteys kahden
laitteen välille (esimerkiksi matkapuhelin
ja nüvi). Voit tarkistaa, onko Bluetoothpuhelin yhteensopiva nüvin kanssa,
siirtymällä osoitteeseen www.garmin
.com/bluetooth.
Kun kahta laitetta käytetään
ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden
välille on muodostettava pariliitos
PIN-koodin tai salasanan avulla. Kun
laitteiden välille on kerran muodostettu
pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen
yhteyden toisiinsa aina automaattisesti
käynnistämisen yhteydessä.
HUOMAUTUS: toinen laite on ehkä
määritettävä muodostamaan yhteys
automaattisesti, kun se käynnistetään.
Puhelimen liittäminen
Jotta pariliitos voidaan muodostaa,
puhelimen ja nüvin on oltava käynnissä
ja alle 10 metrin päässä toisistaan.
Aloita pariliitoksen muodostaminen
nüvissa tai matkapuhelimessa. Lisätietoja
on puhelimen ohjeissa.
Pariliitoksen muodostaminen
puhelimen asetuksilla
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Valitse Käytössä.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa. Se saattaa olla Asetukset-,
Bluetooth, Yhteydet- tai Handsfreevalikossa.
nüvi 1690 -käyttöopas25
Handsfree-puhelut
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse nüvi laiteluettelosta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
Pariliitoksen muodostaminen
nüvin asetuksilla
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth > Lisää.
2. Ota käyttöön puhelimen Bluetoothosa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä
asetukset saattavat sijaita Bluetooth-,
yhteys- tai handsfree-valikossa.
3. Valitse nüvissa OK.
4. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
5. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (1234)
puhelimeen.
26
Kun puhelin on liitetty nüviin,
voit soittaa puheluja. Voit avata
puhelinvalikon valitsemalla päävalikosta
Puhelin.
Kun käynnistät nüvin, se yrittää
muodostaa pariliitoksen sen laitteen
kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin
viimeksi.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu. Vastaa puheluun
valitsemalla Vastaa. Valitsemalla
Hylkää voit hylätä puhelun ja lopettaa
puhelimen hälytyksen.
Sisäinen mikrofoni on nüvin etupuolella.
Puhu normaalisti.
nüvi 1690 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Puhelun aikana
Koputuksen käyttäminen
Jos saat puhelun aikana toisen puhelun
(koputus), Saapuva puhelu -ikkuna tulee
näyttöön. Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa. Ensimmäinen puhelu asetetaan
pitoon.
• Näppäinäänet—näyttää
näppäimistösivun, jonka avulla voit
käyttää automaattisia järjestelmiä,
kuten vastaajaa.
• Siirrä ääni puhelimeen—tämä on
hyödyllinen ominaisuus, jos haluat
katkaista nüvista virran, mutta jatkaa
puhelua tai puhua rauhassa. Voit
vaihtaa takaisin valitsemalla Siirrä
ääni laitteeseen.
• Mikrofonin mykistäminen.
HUOMAUTUS: puhelukuvake voi
näyttää erilaiselta nüvissa näkyvän
näytön mukaan.
Siirtyminen puhelusta toiseen
Puhelun aikana puhelukuvake
tulee näyttöön. Voit katkaista puhelun
valitsemalla > Lopeta. Valitsemalla
> Soittovalinnat voit käyttää
seuraavia asetuksia:
1. Valitse
> Vaihda puhelu.
2. Voit katkaista puhelun valitsemalla
Lopeta. Tämä ei katkaise pidossa
olevaa puhelua.
Puhelin-valikon avaaminen
Voit avata Puhelin-valikon painamalla
päävalikossa Puhelin-painiketta.
HUOMAUTUS: kaikki puhelimet
eivät tue nüvin Puhelin-valikon kaikkia
toimintoja.
nüvi 1690 -käyttöopas27
Handsfree-puhelut
Puhelinmuistion käyttäminen
Puhelinmuistio ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Saattaa
kulua muutama minuutti, ennen kuin
puhelinmuistio on käytettävissä.
Puhelinmuistiota ei voi siirtää kaikissa
puhelimissa.
1. Valitse Puhelin > Puhelinluettelo.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä,
johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla
Soitto.
Soittaminen kohdepisteeseen
1. Valitse Puhelin > Kohdepisteet.
Numeron valitseminen
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
Puheluhistorian tarkasteleminen
Puheluhistoria ladataan automaattisesti
nüviin aina, kun matkapuhelin
muodostaa yhteyden nüviin. Tietojen
siirtäminen nüviin saattaa kestää
muutamia minuutteja.
1. Valitse Puhelin > Puheluhistoria.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja
valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät
aikajärjestyksessä. Viimeisimmät
puhelut ovat luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja Soita.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse Soitto tai kosketa
puhelinnumeroa.
28
nüvi 1690 -käyttöopas
Handsfree-puhelut
Soittaminen kotiin
Anna kotisijainnin puhelinnumero,
jotta voit soittaa kotiin nopeasti.
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. nüvi soittaa kotinumeroosi.
Kotinumeron määrittäminen
1. Valitse Puhelin > Soita kotiin.
2. Valitse Anna puhelinnumero,
jos haluat käyttää näppäimistöä,
tai Valitse puhelinluettelosta
(käytettävissä ainoastaan, jos puhelin
tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse Valmis > Kyllä. nüvi soittaa
kotinumeroosi.
Puhelujen soittaminen
käyttämällä äänivalintaa
Voit soittaa puheluja sanomalla
yhteyshenkilön nimen. Matkapuhelin
on ehkä “opetettava” tunnistamaan
äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen
ohjeissa.
1. Valitse Puhelin > Äänivalinta.
2. Sano yhteyshenkilön nimi.
Puhelimen tilan tarkistaminen
Tarkista puhelimen akun lataustaso
ja signaalin voimakkuus valitsemalla
Puhelin > Tila.
HUOMAUTUS: voit muokata
kotisijaintia tai puhelinnumeroa
valitsemalla Minne? > Suosikit >
Koti > Muokkaa.
nüvi 1690 -käyttöopas29
Kavereiden etsiminen Ciao!™-palvelun avulla
Kavereiden etsiminen
Ciao!™-palvelun avulla
Liittyminen .
Ciao!-palveluun
Ciao! lähettää sijaintisi ajoittain
kumppaniverkkoihimme ja lataa
kavereidesi viimeisimmän sijainnin.
Sovellus lähettää sijaintisi ainoastaan
pyydettäessä, elleivät automaattiset
päivitykset ole käytössä. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/nulink.
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
Tämä ominaisuus edellyttää datayhteyttä.
HUOMAUTUS: Ciao! ei ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
Sinun on rekisteröitävä laite, ennen kuin
voit liittyä Ciao!-palveluun. Lisätietoja
nüvin rekisteröimisestä on sivulla 59.
2. Valitse Hyväksyn ja hyväksy
salassapitosopimus valitsemalla
Jatka.
3. Siirry tietokoneessa laitteen näytössä
näkyvään URL-osoitteeseen ja lue
verkkojen palveluehdot.
4. Valitse vaihtoehto:
•
Hyväksy palveluehdot ja
ota Ciao!-palvelu käyttöön
valitsemalla Hyväksy.
•
Hylkää palveluehdot ja jätä
Ciao!-palvelu pois käytöstä
valitsemalla Hylkää.
Tietoja Ciao!-verkoista
Ciao! tukee useita sijaintiperustaisia
sosiaalisia verkostoja.
Ottaessasi Ciao!-palvelun käyttöön
verkot, joihin sinut rekisteröidään,
näkyvät palveluehdoissa.
30
nüvi 1690 -käyttöopas
Kavereiden etsiminen Ciao!™-palvelun avulla
Kaverin kutsuminen
puhelinnumerolla
Kaverin kutsuminen
sähköpostitse
2. Valitse maa, jossa kaveri on,
koskettamalla Valitse maa
-painiketta.
2. Valitse verkko, johon kaveri
on rekisteröitynyt, valitsemalla
<Vaihda verkko>.
3. Valitse verkko, johon kaveri
on rekisteröitynyt, valitsemalla
<Vaihda verkko>.
3. Valitse <Anna spostiosoite> ja
kirjoita sähköpostiosoite.
1. Valitse Työkalut > Ciao! > Kutsu >
Kutsu puhelinnumerolla.
4. Valitse <Anna puhelin> ja kirjoita
puhelinnumero valitsemasi maan
mukaisessa muodossa.
5. Kosketa Valmis-kohtaa.
6. Valitse Lähetä kutsu.
1. Valitse Työkalut > Ciao! > Kutsu >
Kutsu sähköpostitse.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Lähetä kutsu.
Kutsun tarkasteleminen
Kun saat Ciao! -kutsun, näyttöön tulee
ponnahdusilmoitus, kun tarkastelet
kaveriluetteloa. Ponnahdusilmoitus
sisältää kutsun lähettäneen henkilön
nimen.
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
nüvi 1690 -käyttöopas31
Kavereiden etsiminen Ciao!™-palvelun avulla
2. Valitse Hyväksy tai Siirrä. Jos
hyväksyt kutsun, sen lähettäjä
lisätään kaveriluetteloosi. Jos et
hyväksy kutsua, kutsun lähettäjä
näkyy kaveriluettelossasi, mutta et
näe hänen sijaintiaan.
Valitsemalla Kyllä voit antaa kaverin
nähdä sijaintisi.
Valitsemalla Aja voit luoda reitin kaverin
luokse, ja valitsemalla Kartta voit
näyttää kaverin sijainnin kartassa.
Kutsun hyväksyminen tai
hylkääminen
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
2. Valitse kaveriluettelosta kaveri, jonka
tila on Odottaa.
3. Valitse Hyväksy tai Hylkää.
32
Kavereiden
tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
Kaveriluettelo avautuu.
2. Kosketa luettelossa olevaa kaveria.
3. Valitsemalla Aja voit luoda reitin
kaverin luokse, ja valitsemalla Kartta
voit näyttää kaverin sijainnin kartassa.
Kaverin poistaminen
Voit lakata jakamasta sijaintitietoja
kaverin kanssa poistamalla kaverin
Ciao!-palvelusta.
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
2. Kosketa luettelossa olevaa kaveria.
3. Kosketa ilmoitusta kartassa.
4. Valitse Poista.
5. Valitse Kyllä.
nüvi 1690 -käyttöopas
Kavereiden etsiminen Ciao!™-palvelun avulla
Tilan määrittäminen
1. Valitse Työkalut > Ciao!.
2. Valitse käyttäjätunnuksesi
kaveriluettelosta.
3. Kosketa ilmoitusta.
4. Valitse Tila.
3. Valitse vaihtoehto:
•
Valitse Näytä, jos haluat
lähettää sijaintipäivitykset
Ciao! -kavereillesi.
•
Valitse Piilota, jos haluat lakata
lähettämästä sijaintipäivityksiä
Ciao! -kavereillesi.
5. Kirjoita enintään 255 merkin pituinen
tilailmoitus.
4. Kosketa OK-painiketta.
6. Kosketa Valmis-kohtaa.
Ciao!-palvelun poistaminen
käytöstä
Valitsemalla Tietosuoja voit lukea
tietosuojalausunnon.
Valitsemalla Pois voit poistaa Ciao!
-palvelun käytöstä ja poistaa Ciao!
-tiedot nüvista.
Näkyvyyden muuttaminen
Voit valita, lähetetäänkö sijaintipäivi­
tykset Ciao! -kavereillesi muuttamalla
näkyvyytesi Ciao! -asetuksista.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Ciao! > Pois.
2. Valitse Kyllä.
Kaikki laitteeseen tallennetut Ciao!
-tiedot poistetaan. Laite ei enää lähetä
sijaintipäivityksiä.
Jos haluat ottaa Ciao!-palvelun uudelleen
käyttöön, sinun on liityttävä Ciao!
-palveluun uudelleen.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Ciao!.
2. Kosketa Näkyvyys-painiketta.
nüvi 1690 -käyttöopas33
Tiedostojen hallinta
Tiedostojen hallinta
nüvin sisäiseen muistiin tai microSDkortille voi tallentaa tiedostoja, kuten
JPEG-kuvia ja GPX-reittitiedostoja.
HUOMAUTUS: nüvi ei ole
yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me-, Windows NT®- ja Mac® OS
10.3 -käyttöjärjestelmän tai niitä
aiempien versioiden kanssa.
Tuetut tiedostotyypit
• JPEG- ja JPG-kuvatiedostot: katso
sivua 41
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot
MapSourcesta®: katso sivua 55
• GPI - Garmin POI Loaderin
mukautetut kohdepistetiedostot:
katso sivua 57
34
nüvin liittäminen
tietokoneeseen
Kun liität nüvin tietokoneeseen, näyttöön
tulee ilmoitus myGarmin Agentin™
asentamisesta. Se tarkkailee tietokoneen
USB-portteja ja mahdollistaa päivitysten
tarkistamisen pikaisesti. Lisätietoja on
sivulla 59.
1. Aseta laitteeseen muistikortti
(valinnainen). Paina sitä sisäänpäin,
kunnes se naksahtaa paikalleen.
2. Kytke mini-USB-liitin nüvin
taustapuolelle.
3. Kytke kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
nüvi ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®tietokoneissa liitettynä taltiona.
nüvi 1690 -käyttöopas
Tiedostojen hallinta
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy
kaikissa tietokoneissa, joissa on useita
verkkoasemia. Lisätietoja asemien
liittämisestä on käyttöjärjestelmän
ohjeessa.
Tiedostojen siirtäminen
1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse Muokkaa >
Kopioi.
Tiedostojen poistaminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen ja avaa nüvitai muistikorttiasema/taltio.
2. Korosta poistettava tiedosto.
3. Paina tietokoneen Delete-näppäintä.
ILMOITUS: jos et ole varma
tiedoston käyttötarkoituksesta, älä
poista sitä. nüvin muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
3. Avaa Garmin-asema tai
muistikorttiasema/-taltio.
4. Valitse Muokkaa > Liitä. Tiedosto
näkyy nüvin muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
5. Kun olet siirtänyt tiedostot,
valitse Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueella
-kuvake tai vedä
taltion symboli Mac-tietokoneessa
roskakoriin .
6. Irrota nüvi tietokoneesta.
nüvi 1690 -käyttöopas35
Työkalut-valikon käyttäminen
Työkalut-valikon
käyttäminen
2. Valitsemalla painikkeen oikealta voit
näyttää kyseisen luokan lähimmät
sijainnit.
Työkaluvalikko sisältää useita toimintoja,
joista voi olla hyötyä matkalla.
3. Voit tallentaa nykyisen sijainnin
valitsemalla Tallenna sijainti.
Valitse päävalikosta Työkalut.
Ohjeen avaaminen
Asetusten avaaminen
Lisätietoja asetuksista on sivuilla 45–50.
Nykysijainti-sivun
käyttäminen
Nykysijainti-sivulla voit tarkastella
nykyisen sijainnin tietoja, kuten
sairaaloita, poliisiasemia ja huoltoasemia.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos
joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi
ensiapuhenkilökunnalle.
1. Valitse päävalikosta Työkalut >
Nykysijainti.
36
Saat lisätietoja nüvin käyttämisestä
valitsemalla Ohje.
Etsi ohjeaiheita avainsanalla valitsemalla
Haku.
ecoRoute™
Valitse Työkalut > ecoRoute.
ecoRoute-toiminto laskee auton
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja polttoainehinnan navigoitaessa
määränpäähän. Lisäksi voit parantaa
polttoainetehokkuutta sen työkalujen
avulla.
nüvi 1690 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
ecoRoute-toiminnon tarjoamat tiedot ovat
arvioita. Se ei lue tietoja autosta. Kalibroi
polttoainekulutus, jotta saat tarkempia
raportteja auton polttoainetehokkuudesta
ja ajotavoistasi.
Kun ensimmäisen kerran käytät
ecoRoute-ominaisuuksia, saat kehotteen
antaa auton polttoaine- ja matkatietoja.
Polttoaineraportin
tarkasteleminen
Jos olet määrittänyt autoprofiilin
ja polttoaineen nykyisen hinnan,
nüvi laskee auton keskimääräisen
polttoainetehokkuuden, hiilidioksidijäljen
ja kulutetun polttoaineen hinnan.
Polttoaineen kulutustiedot perustuvat
keskimääräisen auton nopeus- ja
kiihdytysarvioihin.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti.
VIHJE: pidä nüvi käynnissä aina
ajaessasi, jotta polttoainetiedot
tallentuvat.
Polttoainetehokkuuden
kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat
tarkemmat raportit ajoneuvon ja ajotavan
mukaiset polttoaineraportit. Kalibroi, kun
täytät polttoainesäiliön.
1. Laske mailimäärä gallonaa kohti tai
polttoainekulutus 100 kilometrillä.
2. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoaineraportti > Kalibroi.
3. Anna tulos vaiheesta 1
-painikkeella.
- ja
4. Paina OK-painiketta.
nüvi 1690 -käyttöopas37
Työkalut-valikon käyttäminen
Polttoainehinnan muuttaminen
Anna polttoainehinnat reittien
polttoainekulujen ja polttoaineraporttien
laskemista varten.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Polttoainehinta.
Ajokoneen pisteet
Valitsemalla karttasivulla
voit
tarkastella nykyisen ajokokeen tietoja.
Ajokoekuvakkeen lehden väri muuttuu
sen mukaan, miten hyvin selviät
kokeesta.
2. Anna nykyinen polttoainehinta ja
valitse Valmis.
Kokonaispistemäärä on kolmen
pistemäärän keskiarvo:
Ajokoe
Ajokoetyökalun avulla voit arvioida
ajotapaasi ja maksimoida siten
polttoainetehokkuuden. Mitä korkeampi
ajokokeen tulos on, sitä enemmän
polttoainetta voit säästää.
Kiihdytyspisteet—saat pisteitä
tasaisesta kiihdytyksestä ja menetät
niitä äkkinäisestä kiihdytyksestä.
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Ajokoe > Aloita.
38
Hidastuspisteet—saat pisteitä tasaisesta
jarrutuksesta ja menetät niitä äkkinäisistä
jarrutuksista.
Nopeuspisteet—saat pisteitä ajamalla
parasta nopeutta polttoaineen
säästämisen kannalta, mikä on
useimmissa autoissa 70–100 km/h.
nüvi 1690 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Ajokokeen lopettaminen
1. Valitse karttasivulla
.
2. Valitse Pysäytä > Kyllä.
Autoprofiilin muokkaaminen
Valitse Työkalut > ecoRoute >
Autoprofiili.
Polttoainetyyppi—valitse
polttoainetyyppi.
Kaupunkikulutus—anna auton
keskimääräinen kaupunkikulutus.
Maantiekulutus—anna auton
keskimääräinen maantiekulutus.
VIHJE: saat parhaat tulokset
kalibroimalla polttoainetehokkuuden
sen sijaan, että muuttaisit kaupunki- ja
maantiekulutusta tässä. Katso sivua 37.
Matkaraportin tarkasteleminen
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan,
keskimääräisen polttoaineenkulutuksen
ja polttoaineen hinnan määränpäähän.
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta
reitistä. Jos pysäytät reitin nüvissa,
matkaraportti luodaan ajamastasi
matkasta.
1. Valitse Työkalut > ecoRoute >
Matkaraportti.
2. Valitse raportti.
nüvissa voi tarkastella enintään
20 matkaraporttia. Voit tarkastella
matkaraportteja myös nüvi-aseman/
-taltion Raportit-kansiosta.
nüvi 1690 -käyttöopas39
Työkalut-valikon käyttäminen
Ajovihjeiden tarkasteleminen
nüvi tarjoaa ajovihjeitä polttoaineen
säästämiseksi.
Valitse Työkalut > ecoRoute > Vihjeet.
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1. Valitse Työkalut > ecoRoute.
2. Valitse nollattava luokka ja valitse
Nollaa.
myGarmin™-viestien
tarkasteleminen
Garmin nüLink! -palveluilla voit
vastaanottaa myGarmin-viestejä.
Katso sivua 22.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut eivät
ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Lentotietojen
tarkasteleminen
Lentotiedot ovat osa nüLink!
-palvelun kautta. Katso sivua 22.
HUOMAUTUS: et ehkä voi
vastaanottaa ajantasaisia tietoja,
jos et ole kyseisellä alueella.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut
eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse Työkalut > Lennon tila.
2. Valitse läheinen lentokenttä.
3. Valitse lennon hakuvaihtoehto:
•
Tarkista lennon numero: kirjoita
lennon numero ja valitse Valmis.
•
Etsi lähtöjä: valitse Määränpään
mukaan, Kenttäkoodin mukaan
tai Kaikki lähdöt ja anna
tarvittavat tiedot.
•
Etsi saapuvia: valitse lentoyhtiö.
1. Valitse Työkalut > myGarmin.
2. Tuo koko viesti näyttöön
koskettamalla viestiä.
40
nüvi 1690 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
4. Valitse lento.
•
5. Jos lennolla on useita jatkolentoja,
tarkista seuraava lento valitsemalla
Seuraava etappi.
Koskettamalla näyttöä voit avata
näppäimistön ja etsiä jonkin
toisen sijainnin säätietoja (ei
käytettävissä nykyisen sijainnin
säätietojen yhteydessä.)
Säätietojen
tarkasteleminen
VIHJE: voit tarkastella säätä myös
koskettamalla nykyistä lämpötilaa
päävalikon yläreunassa olevalla
tilarivillä.
HUOMAUTUS: et ehkä voi
vastaanottaa ajantasaisia tietoja,
jos et ole kyseisellä alueella.
Kuvien katselun
käyttäminen
Säätiedot ovat osa nüLink! -palvelun
kautta. Katso sivua 22.
HUOMAUTUS: nüLink! -palvelut
eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1. Valitse Työkalut > Sää.
2. Valitse sään näyttövaihtoehto.
•
Koskettamalla kuvakkeita
ja
voit tarkastella muiden
valittujen alueiden säätä.
•
Valitsemalla Ennuste voit
tarkastella näytössä olevan
sijainnin kuuden päivän
ennustetta.
Voit tarkastella nüviin tai muistikortille
tallennettuja kuvia Kuvien katselu
-ohjelmalla.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
Voit selata kuvia nuolilla.
2. Näytön alareunan vierityspalkilla voit
muuttaa näytössä näkyvien kuvien
määrää.
3. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen
suurempana.
•
Valitsemalla
voit näyttää tietoja
valitusta kuvasta.
nüvi 1690 -käyttöopas41
Työkalut-valikon käyttäminen
•
Voit siirtyä kuvan eri osiin
koskettamalla ja vetämällä
kuvaa.
•
Valitsemalla
valikkorivin.
voit piilottaa
Diaesityksen tarkasteleminen
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu >
. Kukin kuva näkyy hetken ajan.
2. Voit lopettaa diaesityksen
koskettamalla jotakin näytön
kohtaa.
Navigoiminen kuvan sijaintiin
Jos kuva sisältää sijaintietoja, voit luoda
reitin kuvan paikkaan.
1. Valitse Työkalut > Kuvien katselu.
2. Valitse kuva.
3. Valitse
> Aja.
Lisätietoja kuvien lataamisesta nüviin
on sivulla 34.
Yksikkömuuntimen
käyttäminen
1. Valitse Työkalut > Yksikkömuunnin.
2. Valitse Muunnos, valitse mittatyyppi
ja kosketa OK-painiketta.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa OKpainiketta. Toista tarvittaessa.
5. Valitse mittayksikön vieressä oleva
kenttä ja anna arvo.
6. Kosketa arvon antamisen jälkeen
Valmis-painiketta. Yksikkö
muunnetaan.
7. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
Valuuttamuuntimen
käyttäminen
Valuuttakurssit päivittyvät automaattises­
ti nüLink! -palvelun kautta.
HUOMAUTUS: Garmin nüLink!
-palvelut eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
42
nüvi 1690 -käyttöopas
Työkalut-valikon käyttäminen
Reittien luominen
1. Valitse Työkalut > Valuutta.
2. Valitse muunnettava valuutta ja OK.
nüvin avulla voit luoda ja tallentaa
reittejä ennen seuraavaa matkaa.
3. Valitse valuutta, johon haluat
muuntaa, ja valitse OK.
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) >
Reitit > Uusi.
4. Valitse valuutan kohdassa oleva
kenttä, anna arvo ja valitse Valmis.
2. Valitse Lisää uusi aloituspiste.
5. Jos haluat tehdä uuden
yksikkömuunnoksen, valitse
Tyhjennä.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse
Valitse.
4. Valitse Lisää uusi päätepiste.
Maailmankellon
käyttäminen
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse
Valitse.
1. Valitse Työkalut > Maailmankello.
2. Jos haluat vaihtaa luettelon jonkin
kaupungin, kosketa jotakin kaupunkia.
3. Anna kaupungin nimi ja valitse
Valmis.
4. Valitse oikea kaupunki tarvittaessa.
5. Voit tarkastella karttaa koskettamalla
Maailmankartta-kohtaa. Yöajan tunnit
näkyvät varjostetulla alueella.
6. Näytä kellot uudelleen valitsemalla
6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin
valitsemalla . Poista sijainti
painamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä
kartassa valitsemalla Seuraava.
8. Tallenna reitti ja poistu painamalla
Tallenna-painiketta.
.
nüvi 1690 -käyttöopas43
Työkalut-valikon käyttäminen
Reittien muokkaaminen
1. Valitse Minne? (tai Työkalut) > Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla
vaihtoehto.
Laskimen käyttäminen
Aktivoi laskin valitsemalla Työkalut >
Laskin.
Omien tietojen käyttäminen
Tämän työkalun avulla voit hallita
ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten
Suosikit-valikon tietoja.
1. Valitse Työkalut > Omat tiedot.
2. Valitse vaihtoehto:
44
•
Aseta kotisijainti
•
Poista suosikit
•
Tyhjennä jälkiloki
•
Poista Ciao™-kaverit
Tarjousten tarkasteleminen
Voit vastaanottaa paikkakohtaisia
mainoksia ja etuseteleitä nüLink!
-palvelujen avulla.
Kun näyttöön tulee tarjous, voit etsiä
läheisimmän siihen liittyvän sijainnin
koskettamalla tarjousta. Jos tarjous
sisältää etusetelikuvakkeen, voit
hankkia etusetelikoodin koskettamalla
etusetelikuvaketta Aja-sivulla. Kirjoita
koodi muistiin ja näytä se, kun saavut
paikkaan.
VAROITUS: älä yritä kirjoittaa
etuseteleiden koodeja muistiin,
kun ajat autoa.
Voit näyttää vastaanottamiesi tarjousten
luettelon valitsemalla Työkalut >
Tarjoukset.
Tarjousten poistaminen käytöstä
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Valitse Sijaintiraportti-kohdan alla
oleva painike ja valitse Pois.
nüvi 1690 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
nüvin mukauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
Käyttötila—voit optimoida reittejä
määrittämällä navigointitavan: Autoilu,
Jalankulkija tai Polkupyörä.
Yksikkö—mittayksikön muuttaminen
arvoksi Kilometrit tai Mailit.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.
3. Muuta asetusta valitsemalla
asetuksen nimen kohdalla oleva
painike.
Järjestelmäasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Järjestelmä.
Näppäimistö—valitse tietokoneen
näppäimistöä muistuttava asettelu
valitsemalla QWERTY tai aakkosellinen
asettelu valitsemalla ABCDE.
Tietoja—näytä nüvin ohjelmistoversio,
laitetunnus ja muita tietoja ohjelmistosta.
Tarvitset tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen
(katso sivua 56).
Palauta—järjestelmän asetusten
palauttaminen.
Simuloitu GPS—simulaattoritilassa voit
poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä,
simuloida navigointia ja/tai säästää akun
virtaa.
nüvi 1690 -käyttöopas45
nüvin mukauttaminen
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Navigointi.
Reittisuositus—valitse reitin laskentaasetus.
• Lyhyempi aika—laske reittejä, jotka
ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei
ehkä olekaan lyhyin.
• Lyhyempi matka—laske reittejä,
joiden pituus on lyhin mahdollinen,
vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
• Pois tieltä—laske reitit pisteestä
pisteeseen (huomioimatta teitä)
• Vähemmän polttoain.—
polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen. Reitin laskenta
perustuu reitin nopeusrajoituksiin
ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.
46
Vältettävät—valitse reittien vältettävät
tietyypit.
Kuljetustyypit—valitse, mitä julkisen
liikenteen muotoja nüvi välttää
laskiessaan reittejä. Kuljetustyypit ovat
käytettävissä, kun cityXplorer-karttoja
on ladattu.
Palauta—alkuperäisten
navigointiasetusten palauttaminen.
HUOMAUTUS: kun vaihdat käyttötilaa,
alkuperäisen käyttötilan reittisuositus
tallennetaan.
Näyttöasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö.
Väritila—valitsemalla Päivä voit ottaa
käyttöön vaalean taustan, valitsemalla
Yö tumman taustan ja valitsemalla
Automaattinen voit vaihtaa vaaleaa ja
mustaa taustaa automaattisesti.
nüvi 1690 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Kuvaotos—siirry kuvaotostilaan. Voit
ottaa kuvaotoksen valitsemalla . Kuva
tallennetaan bittikarttana nüvi-aseman
screenshots-kansioon.
Palauta—alkuperäisten aika-asetusten
palauttaminen.
Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta.
Taustan kirkkauden vähentäminen lisää
akun käyttöaikaa.
Valitse Työkalut > Asetukset > Kieli.
Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten
palauttaminen.
Aika-asetusten
päivittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Aika.
Valitse aikamuoto—valitse 12 tai
24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Nykyinen aika—määritä nüvin aika
manuaalisesti. Kun valitset Autom., nüvi
määrittää ajan sijainnin mukaan.
Kielten määrittäminen
Puhekieli—ääniopastuksen kielen
muuttaminen.
Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
vaihtaminen. Tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—valitse näppäimistö
valitulle kielelle. Voit vaihtaa
näppäimistön kielen väliaikaisesti
valitsemalla millä tahansa näppäimistöllä
Tila.
Palauta—alkuperäisten kieliasetusten
palauttaminen.
nüvi 1690 -käyttöopas47
nüvin mukauttaminen
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Kartta.
Kartan yksit.kohdat—voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin
kartta piirtyy uudelleen.
Kartan esitystapa—valitse kartan
perspektiivi.
• Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• Pohjoinen ylös—voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen
ylöspäin.
• 3D—kartan näyttäminen
kolmiulotteisena jälki ylöspäin.
48
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit
vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin
kartassa. Valitse haluamasi kuvake
ja sen jälkeen OK. Voit ladata lisää
ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
HUOMAUTUS: jalankulkijatilassa
Pohjoinen ylös on ainoa karttanäkymä.
Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit.
Tyhjennä matkaloki valitsemalla
Työkalut > Omat tiedot > Tyhjennä
jälkiloki.
Info—voit tarkastella nüviin tallennettuja
karttoja ja niiden versiotietoja. Voit
ottaa kartan käyttöön (valintamerkki)
tai poistaa kartan käytöstä (ei
valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.
nüvi 1690 -käyttöopas
nüvin mukauttaminen
Karttatiet. asettelu—voit muuttaa
karttasivun tietokenttien määrää.
Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten
palauttaminen.
Suojausasetusten
muuttaminen
Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
Garmin Lock—voit lukita nüvin
ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen
käyttöön. Anna nelinumeroinen PINkoodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja
on sivulla 53.
Turvallisuustila—voit ottaa
turvallisuustilan käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä,
turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki
laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä
ajamista.
Sijaintiraportti—kun otat tämän
käyttöön, nüvi vastaanottaa
liikennetietoja.
Palauta—alkuperäisten turva-asetusten
palauttaminen. Huomautus: turvaasetusten palauttaminen ei poista Garmin
Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.
Bluetooth-asetusten
määrittäminen
Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
Puhelin—muodosta pariliitos langatonta
Bluetooth-tekniikkaa käyttävään
matkapuhelimeen valitsemalla Lisää >
OK. Katso sivuja 25–29. Valitsemalla
Vaihda voit muodostaa yhteyden
johonkin toiseen puhelimeen.
• Hylätyt—valitse puhelin, jonka
yhteyden haluat katkaista ja valitse
Kyllä.
• Poista—valitse puhelin, jonka haluat
poistaa nüvin muistista, ja valitse
Kyllä.
nüvi 1690 -käyttöopas49
nüvin mukauttaminen
Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. Jos
se on käytössä, Bluetooth-kuvake
näkyy päävalikossa. Voit estää puhelinta
muodostamasta yhteyttä automaattisesti
valitsemalla Pois.
Lempinimi—määritä lempinimi, jolla
nüvi näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa
Valmis-kohtaa.
Palauta—alkuperäisten Bluetoothasetusten palauttaminen. Palauttaminen
ei poista pariliitostietoja.
Läheisyyspisteasetusten
muuttaminen
Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa
ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu
läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja
kohdepisteitä, valvontakameratietokanta).
Katso sivua 57. Valitse Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet.
Läheisyyshälytykset—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä hälytykset,
joita laite antaa lähestyessäsi
mukautettuja kohdepisteitä tai
valvontakameroita.
Palauta—läheisyyspisteasetusten
nollaaminen.
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset.
2. Valitse Palauta.
3. Valitse Kyllä.
50
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Liite
nüvin huoltaminen
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla
liinalla. Käytä tarvittaessa vettä,
isopropyylialkoholia tai silmälasien
puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä
ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
Laitteen puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla
liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä
kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
nüvin suojaaminen
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa
tai kylmissä paikoissa, koska laite
saattaa vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi
voi aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriöitä.
• Vaikka kosketusnäyttöä voidaan
käyttää kämmentietokoneen
kosketuskynällä, älä koskaan tee niin
ajamisen aikana. Älä koskaan käytä
kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, sillä se voi vahingoittaa
näyttöä.
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia,
jotka voivat vahingoittua kovista
iskuista tai kovasta tärinästä. Vältä
nüvin pudottamista ja käyttämistä
ympäristöissä, joissa laite voi altistua
iskuille ja/tai tärinälle.
nüvi 1690 -käyttöopas
51
Liite
Varkauksien välttäminen
• Voit estää varkauksia irrottamalla
laitteen ja sen telineen ja
säilyttämällä niitä poissa näkyvistä,
kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa.
Lisätietoja on jäljempänä.
nüvin lukitseminen
Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka
lukitsee nüvin. Anna PIN-koodi tai aja
turvapaikkaan aina, kun kytket nüviin
virran.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi
ja aja turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
52
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Mikä on turvapaikka?
Turvapaikka on paikka, johon palaat
usein, kuten kotisi. Jos nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa,
PIN-koodia ei tarvitse antaa.
Näytön kalibroiminen
Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein,
kalibroi se.
1. Katkaise nüvista virta.
2. Kytke nüviin virta ja kosketa vasenta
yläkulmaa noin 30 sekunnin ajan,
kunnes kalibrointinäyttö avautuu
(valkoinen näyttö, jossa on teksti
Paina pistettä).
nüvi 1690 -käyttöopas
Ohjelmiston päivittäminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla. Automaattinen toisto
-valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent -lataussivu
kaksoisnapsauttamalla kohtaa
Install myGarmin Agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: jos Automaattinen
toisto -valikko ei avaudu tai käytät
Mac-tietokonetta, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata myDashboardtyöpöydän, kun liität nüvin tietoko­
neeseen. myDashboard tarkistaa nüvin
ohjelmiston ja näyttää lisätietoja nüvista.
53
Liite
Käyttäjätietojen
poistaminen
ILMOITUS: tämä toiminto poistaa
kaikki käyttäjän antamat tiedot.
1. Pidä sormea nüvin näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus
tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Kaikki alkuperäiset asetukset
palautetaan. Kaikki tallentamasi
kohteet poistetaan.
Akun tiedot
Älä jätä nüvia suoraan
auringonpaisteeseen tai kuumaan
paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat
akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.
54
Päävalikon kulmassa oleva akkukuvake
osoittaa nüvin akun tilan. Voit
parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä
akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen. Irrota nüvi vasta, kun se on
täysin latautunut.
nüvin ja telineen
irrottaminen
Irrota nüvi telakasta painamalla telakan
kielekettä samalla, kun kallistat nüvia
eteenpäin.
Voit irrottaa telakan telineestä
kääntämällä telakkaa oikealle tai
vasemmalle. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes telakka irtoaa
telineestä.
Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä
vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin
kielekettä itseäsi kohti.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Kiinnittäminen kojelautaan
Laitteen mukana toimitetulla
kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen
kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen
osavaltioiden säädöksiä.
ILMOITUS: kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa kojelauta
kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan
tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn
yläpinnasta.
5. Aseta imukuppiteline levyn päälle.
Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
nüvi 1690 -käyttöopas
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana.
nüMaps Lifetime™
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa nüvi koko
käyttöiän ajan. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com. Valitse siellä Maps.
55
Liite
Lisäkartat
nüviin voi ostaa muiden alueiden
karttoja. Voit katsoa nüvin kanssa
yhteensopivien karttojen luettelon
kirjautumalla myGarmin-tilillesi
(www.mygarmin.com) ja valitsemalla
myMaps-välilehden.
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
nüvi tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja.
nüvi ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja,
jos olet sisätiloissa, korkeiden
rakennusten tai puiden lähettyvillä tai
pysäköintihallissa. Käytä nüvia aukealla
paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
56
Kun nüvi vastaanottaa satelliittisignaale­
ja, signaalin voimakkuuspalkit näkyvät
päävalikossa vihreinä
. Kun laite
ei pysty vastaanottamaan signaaleja,
palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat
kokonaan
.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstrat ja lisävarusteet
Lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com tai
www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa
yhteyttä Garmin-jälleenmyyjään.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Mukautettujen kohdepisteiden
käyttäminen
POI Loaderilla voit ladata mukautettuja
kohdepisteitä nüviin. Mukautettujen
kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi
hankkia useilta yrityksiltä internetissä.
Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät
tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja
koulualueista.
Siirry www.garmin.com/extras
-sivustoon ja asenna POI Loader
tietokoneeseen napsauttamalla POI
Loader -kohtaa. Lisätietoja on POI
Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa
ohjetiedosto painamalla F1-painiketta.
Voit tarkastella mukautettuja
kohdepisteitä valitsemalla Minne? >
Ekstrat > Mukautetut POI:t.
Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia
valitsemalla Työkalut >
Asetukset > Läheisyyspisteet >
Läheisyyshälytykset.
nüvi 1690 -käyttöopas
Jos haluat poistaa mukautetut
kohdepisteet nüvista, liitä nüvi
tietokoneeseen. Avaa nüvi-aseman tai
muistikorttiaseman POI-kansio. Poista
poi.gpi-niminen tiedosto.
Valvonta�kameroiden
käyttäminen
Joidenkin paikkojen yhteydessä on
saatavissa valvontakameratietoja.
Tarkista saatavuus osoitteesta
http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit.
nüvi hälyttää, kun olet lähestymässä
valvontakameraa. Lisäksi se saattaa
varoittaa ylinopeudesta. Tiedot
päivitetään vähintään kerran viikossa,
joten viimeisimmät tiedot ovat aina
käytettävissä.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai
laajentaa aikaisempaa tilausta milloin
tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat
tiettynä aikana.
57
Liite
Voit poistaa valvontakamerat käytöstä
valitsemalla Työkalut > Asetukset >
Läheisyyspisteet.
HUOMAUTUS: valvontakameratiedot
eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
ILMOITUS: Garmin ei vastaa
mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan
tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
Valvontakameroiden
käytettävyys
Valvontakameratiedot eivät
ole käytettävissä Sveitsissä.
Valvontakameratiedot on
oletusarvoisesti poistettu
käytöstä Saksassa ja Itävallassa.
Valvontakameratietokannan
käyttäminen voi olla rike joissakin
Euroopan maissa. Ennen kuin käytät
valvontakameratietokantaa tai otat sen
käyttöön, selvitä laillisuus ja mahdolliset
oikeudelliset seuraamukset maissa, joissa
aiot käyttää tietokantaa.
58
Garmin International ja sen
tytäryhtiöt eivät vastaa tämän
valvontakameratietokannan
käyttämisestä. Garmin International
ja sen tytäryhtiöt eivät takaa
valvontakameratietokannan tietojen
oikeellisuutta tai kattavuutta millään
tavalla.
Garmin Travel Guide
Garmin Travel Guide sisältää
yksityiskohtaisia tietoja paikoista,
kuten ravintoloista ja hotelleista.
Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta
http://buy.garmin.com tai Garminmyyjältä.
Voit käyttää Travel Guidea asettamalla
muistikortin nüviin. Valitse Minne? >
Ekstrat. Avaa Travel Guide
koskettamalla sen nimeä.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Yhteydenotto Garminiin
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos
sinulla on kysyttävää. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai
Garmin USA puh. (913) 397-8200
tai (800) 800-1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:
hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
nüvi 1690 -käyttöopas
nüvin rekisteröiminen
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja. myGarmin-sivustossa voit
rekisteröidä Garmin-laitteesi, ladata
uusimmat karttapäivitykset ja tilata
online-palveluja.
Lisätietoja nüvin liittämisestä
tietokoneeseen on sivulla 34.
Altistuminen
radiotaajuuksille
FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi
laitetta on käytettävä ainoastaan
autotelineessä tai kannettavana
laitteena. Laitetta ei saa käyttää
muissa kokoonpanoissa.
59
Liite
Tekniset tiedot
Mitat (L × K × S): 12,5 × 7,9 × 1,9 cm
(4,9 × 3,1 × 0,75 tuumaa)
Paino: 176 g (6,2 unssia)
Näyttö: lävistäjä 4,3 tuumaa,
480 × 272 kuvapistettä,
64 000 väriä, kirkas QVGA
TFT -vaakanäyttö, valkoinen
taustavalo, kosketusnäyttö
Kotelo: ei vesitiivis (IPXO)
Käyttölämpötila:
0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila:
0–45 °C (32–113 °F)
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja
valinnainen, irrotettava microSDkortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB 2.0 full speed
-massamuisti
Käyttöjärjestelmä: Garmin
Latausaika: enintään 4 tuntia
60
Virrantulo: ajoneuvon virtaa mukana
toimitetulla ajoneuvon virtajohdolla
tai AC-virtaa valinnaisen
lisävarusteen avulla
Käytössä: enintään 5 W.
Akun varauksen kesto: enintään 3 tuntia
Akun tyyppi: ei käyttäjän vaihdettavissa,
ladattava litiumioniakku
GPS-vastaanotin: erittäin herkkä,
HotFix™
Hakuajat*:
Lämmin: <1 sekunti
Kylmä: <38 sekuntia
Tehdasasetusten palautus:
<45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on
paikallaan, ja taivas on kirkas.
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Vianmääritys
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
nüvi ei vastaanota
satelliittisignaaleja.
Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä. Valitse
aloitusnäytössä Asetukset > Järjestelmä > Yleiset >
Simuloitu GPS > Pois.
Vie nüvi ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden
rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi
muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa se
puhtaalla, kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 2
ohjeiden mukaan.
nüvi ei lataudu
ajoneuvossa.
Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
nüvi voi ladata vain 0–45 °C:n lämpötilassa. Jos nüvi on
paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai
kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla
taustavalon. Valitse Työkalut > Asetukset > Näyttö >
Kirkkaus.
nüvi 1690 -käyttöopas
61
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Miten voin poistaa kaikki
käyttäjätiedot?
Pidä sormea nüvin näytön oikeassa alakulmassa
käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes
ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot
valitsemalla Kyllä.
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten
kokonaan keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei
vastaa kosketukseen.
Kalibroi kosketusnäyttö sivua 53 ohjeiden mukaan.
Mistä tiedän, että
nüvi on USBmassamuistitilassa?
Kun nüvi on USB-massamuistitilassa, näytössä on
tietokoneeseen liitetyn nüvin kuvake. Lisäksi Oma
tietokone kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse
nüvia.
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise nüvista virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja
nüviin. nüvi käynnistyy automaattisesti USBmassamuistitilassa.
62
nüvi 1690 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia,
Windows ei välttämättä pysty määrittämään nüvi-asemien
tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa. Varmista, että nüvi on liitetty
USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
Miten etsin ravintoloita
sellaisen hotellin läheltä,
jossa aion yöpyä
myöhemmin?
Tallenna hotelli suosikkeihin. Lisätietoja suosikeista on
sivulla 11. Tämän jälkeen voit hakea hotellin läheltä
ravintoloita.
1. Valitse Minne? > Lähin.
2. Valitse Suosikkimääränpää.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Kohdepisteet > Ruoka ja juoma.
5. Valitse luokka. nüvi etsii paikkoja hotellin läheltä.
6. Valitse ravintola.
Puhelin ei muodosta
yhteyttä nüviin.
Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth. Varmista, että
Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä.
Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin
päässä nüvista.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.
nüvi 1690 -käyttöopas
63
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 47
äänivalinta 29
ääniversio 45
aika-asetukset 47
aikavyöhyke 47
Aja -sivun asetukset 9
ajo-ohjeet 16
Ajokoe 38
ajoneuvokuvake 48
ajotietokone 16
akku 54, 61
asetukset 45–50
palauttaminen 50
autoprofiili 39
B
Bluetooth-tekniikka 25–29
asetukset 49
puhelimen
liittäminen 25
puhelimen
poistaminen 49
soittaminen
Aja -sivulta 9
64
C
Ciao! 30–34
kavereiden
tarkasteleminen 32
kaverin poistaminen 32
kutsuminen
puhelinnumerolla
31
kutsuminen
sähköpostitse 31
kutsun hylkääminen 32
kutsun
hyväksyminen 31
liittyminen 30
sijainnin
piilottaminen 33
tila 33
polttoainetehokkuuden
kalibroiminen 37
vihjeet 40
ekstrat 56–57
elokuvat 24
G
Garmin Lock 49, 52
Garmin Travel Guide 58
geokätkentä 14
GPS
ei käytössä/käytössä 45
tietoja
GPS-signaalista 56
H
diakriittiset merkit 8
hakualue 9
hälytykset
valvontakamera 57
hidastuspisteet 38
E
I
D
ecoRoute 36–39
Ajokoe 38
autoprofiili 36
matkaraportti 39
polttoaineraportti 37
Internet. katso nüLink!
-palvelut
nüvi 1690 -käyttöopas
Hakemisto
J
jalankulkunavigointitila 45
reittiasetukset 10
suunnitelma 10
jälki ylös 48
järjestelmäasetukset 45
JPEG-kuvatiedostot 34
julkinen liikenne
kaupunkikartat 4, 10
K
käännösluettelo 16
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 48
kartan selaaminen 14
kartta
asetukset 48
jalankulkija 18
lisääminen 56
selaaminen 13
tarkasteleminen 48
yksityiskohtien
määrä 48
zoomaaminen 14
kaupunkikartat 4, 10
nüvi 1690 -käyttöopas
kävelyreitti 45
käyttäjätiedot,
poistaminen 54
käyttötila 4, 45
kellohälytys 58
kieliasetukset 47
kiertotie 6
kiihdytyspisteet 38
kiinnittäminen
irrottaminen
kiinnityksestä 54
kojelautaan 55
tuulilasiin 61
kilometrit 45
kirkkaus 47
kohdepisteet 11
mukautetut 57
POI Loader 34
kojelaudan levy 55
koordinaatit 14
kosketusnäyttö
asetukset 47
kalibroiminen 53, 62
puhdistaminen 51
koti
puhelinnumero 29
sijainnin asettaminen 7
koulualuetietokanta 57
L
läheisyyspisteet
asetukset 50
hälytykset 50
lähetä GPS-laitteeseen 13
lähtö, ääni 5
laitteen lataaminen 3
laitteen
mukauttaminen 45–51
laitteen säilytys 51
laitteen tunnus 45
laskin 44
leveyspiiri 14
liikenne 19–21
tapahtumat 19
lisäkartat 56
lisävarusteet 56
litiumioniakku 54, 60
lukitus
näyttö 5
nüvi 52
65
Hakemisto
M
maailmankello 43
mailit 45
maksiminopeus,
nollaaminen 16
MapSource 34, 56
matkaloki 48
matkapuhelimen
liittäminen 25
matkaraportti 39
mene kotiin 7
Minne? 7–14
mitat, muuntaminen 42
mukautetut kohdepisteet 57
muuntaminen
valuutta 42
yksikkö 42
myGarmin-viestit 40
mykistys
ääni 5
puhelu 27
N
näppäimistö 8
asettelu 45
kielitila 8, 47
66
navigointi
asetukset 46
tila 45
näyttö
kirkkaus 47
kuvaotokset 47
näyttöasetukset 46
näyttönäppäimistö 8
nollaaminen
maksiminopeus 16
matkatiedot 16
nüvi 5
nopeuspisteet 38
nüLink! -palvelut 22
Ciao! 30
elokuvat 24
Lennon tila 40
myGarmin 40
Paikallinen haku 22, 23
paikalliset
tapahtumat 24
polttoainehinnat 24
sää 41
valkoiset sivut 23
valuuttamuunnin 42
nüMaps Guarantee 55
nüvi
kiinnittäminen 55
lataaminen 3
nollaaminen 5
puhdistaminen 51
suojaaminen 51
nüvin huoltaminen 51
nüvin lataaminen 61
nykyinen sijainti,
tallentaminen 11
Nykysijainti 36
O
Ohje 36
ohjelmisto
päivittäminen 53
versio 45
Omat tiedot 44
osoite
valkoiset sivut 7
P
Paikallinen haku
luokkien selaaminen 22
nimellä 23
nüvi 1690 -käyttöopas
Hakemisto
paikalliset tapahtumat 24
paikkojen etsiminen 5
hiljattain tehdyt
valinnat 9
koordinaateilla 14
nimellä 11, 23
osoitteella 7
postinumeron mukaan 7
tallennetut paikat
(suosikit) 12
toisen paikan lähellä 9
valokuvien
käyttäminen 12–13
päivittäminen
kartat 56
ohjelmisto 53
PIN
Bluetooth 26
Garmin Lock 52
pituuspiiri 14
poistaminen
merkki 8
mukautetut
kohdepisteet 57
viimeksi löydettyjen
luettelo 9
nüvi 1690 -käyttöopas
pois tieltä, reititys 4, 46
polkupyöränavigointi 45
polttoainehinnat 24
polttoaineraportti 37
puhelinmuistio 28
Q
QWERTY-näppäimistö 45
R
reitin simuloiminen 45
reitit
mukautetut 43–44
muokkaaminen 44
oletusasetukset 46
pois tieltä 46
pysäyttäminen 6
simuloiminen 45
tila 45
reittien uudelleenlaskenta 6
rekisteröiminen 52
Risteysnäkymä 17
S
satelliittisignaalit 56
seuraava käännös 17
sijainnin asettaminen 14
sijaintikuvake 48
soitto
historia 28
koputus 27
koti 29
lopettaminen 27
mykistäminen 27
vastaaminen 26
Suosikit 11, 12
suunnitelma-sivu 10
T
tallentaminen
löydetyt paikat 11
nykyinen sijainti 11, 14
taustaväri 46
tekniset tiedot 60
teksti 47
telineen irrottaminen 54
tiedostojen siirtäminen 35
tiedostot 34–35
poistaminen 35
tuetut tyypit 34
tuetut tiedostotyypit 34
tuleva puhelu 26
tulevat tapahtumat 24
67
Hakemisto
turva
asetukset 49
sijainti 53
turvallisuustila 49
työkalut 36–41
Y
U
zoomaaminen 14
USB-massamuistitila 34, 62
yksikkömuunnin 42
yksityiskohtainen reitti 16
yksityiskohtaiset kartat 48
Z
V
valokuvanavigointi
kuvien lataaminen 12
valokuvat 12
välttäminen
tietyypit 46
varkaudet 52
valuuttamuunnin 42
valvontakameratietokanta 57
varkaudenesto 49, 52
vastaaja 27
viimeksi löydetyt paikat 9
virtapainike 5
68
nüvi 1690 -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat .
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) .
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Marraskuu 2009
Osanumero 190-01099-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising