Garmin | nüLink!® 1690 LIVE | Garmin nüLink!® 1690 LIVE aloitusopas

Garmin nüLink!® 1690 LIVE aloitusopas
nüvi 1690
®
aloitusopas
0110229
nüvin ulkoasu
Päävalikon käyttäminen
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
➊
Virtapainike: nüvin virran
kytkeminen ja katkaiseminen.
microSD korttipaikka
➋
➌ ➍ ➎
™
➊
Mikrofoni
➋
➌
Mini-USB
-liitin
➍
➎
Etsi määränpää koskettamalla
tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
ohjetta ja säätietoja koskettamalla
tätä.
nüvi 1690 -aloitusopas
Päävalikon työkalurivin
käyttäminen
➊ ➋➌ ➍ ➎ ➏ ➐
➊ GPS-signaalin tila. Voit
➋
➌
➍
➎
➏
➐
tarkastella satelliittitietoja
painamalla kuvaketta pitkään.
Bluetooth®-tekniikan tila. Voit
muuttaa Bluetooth-asetuksia
koskettamalla kuvaketta.
Käyttötilan osoitin. Valitse
käyttötila koskettamalla
kuvaketta.
Nykyinen aika. Koskettamalla
voit muuttaa aika-asetuksia.
Nykyinen lämpötila. Voit
tarkastella säätietoja painamalla
kuvaketta pitkään.
nüLink!-palvelusignaalin tila.
Akun tila.
nüvi 1690 -aloitusopas
nüvin määrittäminen
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
nüvin kiinnittäminen
1. Poista imukupista kirkas
muovisuojus. Kiinnitä imukuppi
tuulilasiin.
2. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia
kohti.
3. Napsauta teline kiinni imukupin
varteen.
4. Liitä ajoneuvon virtajohto
kiinnitystelineen taustapuolelle.
Imukupin varsi
Teline
Ajoneuvon virtajohto
5. Liitä ajoneuvon virtajohdon
toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.
6. Aseta nüvin alaosa telakkaan.
7. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen. Laite
käynnistyy automaattisesti, jos se
on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
Seuraa näytön ohjeita.
Satelliittien etsiminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Kytke nüviin virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
Satelliittikuvake
osoittaa
signaalin tilan. Kun vähintään yksi
viivoista on vihreä, nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
Kohdepisteiden
etsiminen
Varoitus: tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen
ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
1.
2.
3.
4.
Valitse Minne? > Kohdepisteet.
Valitse luokka ja aliluokka.
Valitse määränpää ja Aja.
Navigoi reitti tarvittaessa
valitsemalla Aloita.
Kirjoita nimen sisältämiä
kirjaimia valitsemalla Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
nüvi 1690 -aloitusopas
Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta,
valitse Minne? > Lähellä.
➊
Reitin seuraaminen
➋
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien
nuolten ja karttasivun yläosassa
olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin
uudelleen.
Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla
karttaa. Näyttöön voi tulla
nopeusrajoituskuvake, kun ajat
kantatiellä.
➊
➋
➌
➏
➍
➎
nüvi 1690 -aloitusopas
➐
➌
➍
➎
➏
➐
Koskettamalla tätä voit
tarkastella seuraavan käännöksen
tai risteysnäkymän sivua.
Kosketa tätä, jos haluat avata
käännösluettelon.
Voit loitontaa ja lähentää - ja
-painikkeella.
Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata Nykysijainti -sivun.
Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
Pysähdyksen lisääminen
1. Valitse reitin navigoimisen aikana
> Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Jos haluat lisätä pysähdyksen
reittiin, valitse Lisää
kauttakulkupisteeksi.
Kiertotien käyttäminen
1. Valitse reitin navigoimisen
aikana .
2. Valitse Kiertotie tai Laske
uudelleen.
nüLink!-palvelun
käyttäminen
nüvin mukana toimitetaan nüLink!palvelun tilaus. Palvelusta saat
ajantasaisia tietoja esimerkiksi säästä,
polttoainehinnoista ja lentojen ajoista.
Saat lisätietoja nüLink!-palvelusta
valitsemalla Työkalut > Ohje tai nüvi
1690 -käyttöoppaasta osoitteessa
www.garmin.com.
Määränpään etsiminen
Google™ Local -haulla
HUOMAUTUS: ei käytettävissä
kaikilla alueilla.
Local-haulla voit hakea ajantasaisia
sijaintitietoja.
Voit hakea sijainnin nimellä ja
sijaintiluokkien perusteella, kuten
kampaamo tai taidegalleria.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse Minne? > Google Local.
Valitse luokka.
Valitse aliluokka.
Valitse ajokohde.
Valitse Aja.
HUOMAUTUS: et ehkä voi
vastaanottaa ajantasaisia tietoja,
jos et ole kyseisellä alueella.
HUOMAUTUS: ei käytettävissä
kaikilla alueilla.
nüvi 1690 -aloitusopas
Liikennetietojen
käyttäminen
HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
HUOMAUTUS: ei käytettävissä
kaikilla alueilla.
nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja
nüLink!-palvelutilauksen kautta.
Liikennetietojen vastaanottaminen
edellyttää, että laite vastaanottaa
signaalia nüLink!-palvelusta.
Liikennekuvake
vaihtaa väriä sen
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Jos reitillä on vakava ruuhka
navigoinnin aikana, nüvi laskee reitin
automaattisesti uudelleen.
nüvi 1690 -aloitusopas
Handsfree-toimintojen
käyttäminen
Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja,
sinun on luotava pariliitos puhelimen
ja nüvin välille. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, puhelimen ja nüvin on
oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan.
Puhelimen liittäminen
1. Ota käyttöön puhelimen
Bluetooth-osa.
2. Valitse nüvissa Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
3. Kosketa Bluetooth-kohdan
alapuolella olevaa painiketta ja
valitse Käytössä > OK.
4. Valitse Lisää laite > OK.
5. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
6. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN
(1234) puhelimessa.
Soittaminen numeroon
1. Valitse Puhelin > Soita.
2. Valitse numero ja sen jälkeen Soita.
>
3. Lopeta puhelu valitsemalla
Lopeta.
Puhelun vastaanottaminen
Kun saat puhelun, Saapuva puhelu
-ikkuna avautuu.
• Vastaa puheluun valitsemalla
Vastaa.
• Ohita puhelu valitsemalla Ohita.
nüvin latausvaihtoehdot
• Liitä ajoneuvon virtajohto
telineeseen, kun nüvi on telineessä.
• Liitä USB-kaapeli.
• Liitä AC-sovitin (toimitetaan
joidenkin nüvi-mallien mukana).
Virtapainikkeen
käyttäminen
1. Voit tarkastella lisäasetuksia
painamalla virtapainiketta lyhyesti:
•
Säädä näytön kirkkautta
valitsemalla
ja .
•
Jos haluat välttää turhat
ruutukosketukset, valitse
Lukitse näyttö.
•
Voit sammuttaa nüvin
valitsemalla Virta katkaistu.
Voit katkaista nüvista virran
myös pitämällä virtapainiketta
painettuna 2 sekunnin ajan.
2. Sulje valikko painamalla
virtapainiketta lyhyesti.
nüvi 1690 -aloitusopas
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, voit
nollata nüvin pitämällä virtapainiketta
painettuna 10 sekunnin ajan.
nüvin suojaaminen
1. Varmista, että olet paikassa, jonka
haluat määrittää turvapaikaksi,
ja että nüvi vastaanottaa
satelliittisignaaleja.
2. Valitse Työkalut > Asetukset >
Suojaus.
3. Kosketa Garmin Lock -kohdan
alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse Määritä.
nüvi 1690 -aloitusopas
HUOMAUTUS: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen
mukana on myös lähetettävä
kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot
tai ostotodistus.
nüvin rekisteröiminen
Osoitteessa http://my.garmin.com voit
käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia
palveluja. myGarmin™-sivustossa voit
rekisteröidä Garmin-laitteesi, ladata
uusimmat karttapäivitykset ja tilata
online-palveluja.
1. Rekisteröi osoitteessa
http://my.garmin.com
valitsemalla Register.
2. Asenna myGarmin Agent™ ohjeiden
mukaan ja rekisteröi nüvi.
Ohjelmiston
päivittäminen
1. Liitä nüvi tietokoneeseen mini-USBkaapelilla. Automaattinen toisto
-valikko avautuu.
2. Avaa myGarmin Agent
-sivu kaksoisnapsauttamalla
-kuvaketta. Jos Automaattinen
toisto -valikko ei avaudu tai
käytät Mac™-tietokonetta,
siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin Agentin,
saat kehotteen avata myDashboardtyöpöydän aina, kun liität nüvin
tietokoneeseen. myDashboard tarkistaa
ohjelmistopäivitykset ja näyttää
lisätietoja nüvista.
10
nüMaps Guarantee™
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä nüvin osoitteessa
http://my.garmin.com 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt nüvia ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai
odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun
nüvi on hakenut ensimmäisen kerran
satelliitteja ajon aikana.
nüvi 1690 -aloitusopas
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on
osoitteessa http://buy.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Altistuminen
radiotaajuuksille
FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi
laitetta on käytettävä ainoastaan
autotelineessä tai kannettavana
laitteena. Laitetta ei saa käyttää muissa
kokoonpanoissa.
nüvi 1690 -aloitusopas
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Siirry Yhdysvalloissa
osoitteeseen www.garmin.com/support
tai soita (Garmin USA) numeroon
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit
tarkistaa maakohtaiset tukitiedot
valitsemalla Contact Support. Voit
ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:
hen myös puhelimitse: +44 (0) 870
8501241.
11
Garmin®, Garmin-logo ja nüvi ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™ ja nüMaps Guarantee™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi
niiden käyttöön. microSD™ on SanDiskin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Google™ on Google Inc.:n
tavaramerkki.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin
Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
0682
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Syyskuu 2009
Osanumero 190-01099-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising