Garmin | nüvi 510, Italy and Greece | Quick Start Guide | Garmin nüvi 510, Italy and Greece pikaopas

Garmin nüvi 510, Italy and Greece pikaopas
nüvi 510
®
pikaopas
Tärkeää tietoa
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja nüvin käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvallat:
www.garmin.com/support tai Garmin USA
puh. (913) 397-8200 tai (800) 800-1020.
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.),
puhelin: 0808 2380000.
Varoitus: Tämä tuote sisältää
litiumioniakun. Voit estää vaurioita
irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai
säilyttämällä sitä poissa suorasta
auringonpaisteesta.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin
.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Voit ottaa yhteyttä Garmin
(Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
Ennen kuin asennat nüvin paikalleen,
lue Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen
liittyvistä lakirajoituksista.
Lisätietoja
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com.
Lisätietoja lisävarusteista on
osoitteessa http://buy.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä
tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen
http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen
kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Aloitus
GPS-antenni
Virtapainike:
virran kytkeminen ja katkaiseminen painamalla pitkään
säädä taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.
Kaiutin
Akkupaikan kansi
Sarjanumero akun alla
Akun liitinpinnat
Vapautuspainike:
Avaa akkulokero
liu’uttamalla ylöspäin.
Mini-USB-liitäntä
suojuksen alla
MicroSD™-korttipaikka
akun alla
Vaihe 1: nüvin akun
asentaminen
Vaihe 2: nüvin lataaminen
Lataa nüvi ajoneuvon virtajohdolla.
Voit ostaa valinnaisen USB- tai
AC-sovitinkaapelin osoitteessa
http://buy.garmin.com.
1. Etsi laitteen pakkauksesta litiumioniakku.
2. Avaa nüvin taustapuolella oleva
akkulokero painamalla vivusta ja
liu’uttamalla kansi auki.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta
päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun
liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä
liitäntöjä.
Vaihe 3: nüvin kiinnittäminen
1. Nosta nüvin taustapuolella olevan
mini-USB-liitännän päällä oleva
suojus sivuun.
2. Liitä ajoneuvon virtajohto
mini-USB-liitäntään.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
Imukupin varsi
Teline
5. Paina akku paikalleen.
6. Napsauta akkupaikan kansi kiinni.
Vipu
4. Poista imukupista kirkas muovisuojus.
Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi
nukkaamattomalla liinalla.
Vaihe 5: Satelliittitietojen
hakeminen
5. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
6. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
7. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
Mene ulos avoimelle paikalle, pois
autotallista ja korkeiden rakennusten
lähettyviltä. Pysäytä ajoneuvo ja kytke
nüviin virta. Satelliittisignaalien löytämiseen
voi mennä muutama minuutti.
Vaihe 6: Liitä
Bluetooth®-kuuloke
Voit kuunnella nüvin ääntä Bluetoothkuulokkeesta. Jotta pariliitos voidaan
muodostaa, Bluetooth-kuulokkeen ja
nüvin on oltava käynnissä ja alle 10 metrin
päässä toisistaan. Lisätietoja on kuulokkeen
käyttöoppaassa.
8. Kallista nüvia taaksepäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
9. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
nüvi käynnistyy automaattisesti, jos
siihen on liitetty virtajohto ja ajoneuvo
on käynnissä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Bluetooth.
2. Ota Bluetooth käyttöön nüvissa.
3. Valitse Yhteydet-kohdassa Lisää tai
Vaihda.
4. Ota käyttöön etsintätila kuulokkeessa.
5. Valitse nüvissa OK.
6. Valitse kuuloke ja OK.
7. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen
Bluetooth-PIN ja valitse Valmis.
8. Paina OK-painiketta.
Vaihe 4: nüvin määritykset
Voit käynnistää nüvin pitämällä painettuna
painiketta . Seuraa näytön ohjeita.
Valikkosivun käyttäminen
➍
➊
➋ ➌
➎
➏
1. Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2. Valitse luokka.
3. Valitse määränpää ja Aja.
➐
➑
➊
➋
➌
Kohdepisteiden etsiminen
Voit hakea nimen perusteella valitsemalla
Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
Jos haluat etsiä eri alueelta, valitse
Minne? > Lähellä.
➒
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
Bluetooth-kuulokkeen tila.
Käyttötila. Koskettamalla tätä voit
siirtää laitteen ajo-, kävely-, pyöräilytai veneilytilaan.
Aja-sivun käyttäminen:
HUOMAUTUS: Sivujen ulkoasu
vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
➍
➎
➏
➐
➑
➒
Akun tila.
Nykyinen aika. Koskettamalla voit
muuttaa aika-asetuksia.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Käytä työkaluja, kuten asetuksia,
Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä,
koskettamalla tätä.
➊
➋
➌
➊
➋
➌
➍
➍
Valitsemalla tämän voit näyttää reitin
kartassa.
Aloita reitin navigoiminen valitsemalla
tämä.
Valitsemalla tämän voit näyttää tämän
paikan ja sitä ympäröivät alueet
kartassa.
Voit tallentaa paikan suosikkeihin
valitsemalla tämän.
Karttasivun käyttäminen
Reitti on merkitty punaisella viivalla.
Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämäärääsi
puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien
ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Määränpään merkkinä on ruutulippu.
Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi
laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita
uudelle reitille.
➊
➋
➋
Näytä käännösluettelo
koskettamalla
tekstipalkkia.
➌
Loitonna
ja lähennä
koskettamalla
tätä.
Valitsemalla
ajoneuvokuvakkeen voit katsoa
Nykysijaintisivun.
➍
➌
➎
➊
➊
➍
➏
Näytä seuraava
käännös
koskettamalla
tätä (navigointi
tietä pitkin).
Näytä kompassi
koskettamalla
tätä (navigointi
poissa tieltä).
➎
Avaa
ajotietokone
koskettamalla
tätä.
➏
Avaa
valikkosivu
koskettamalla
tätä.
nüvin suojaaminen
Kiertotien käyttäminen
Jos edessä oleva tie on suljettu, voit käyttää
kiertotietä.
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva >
Garmin Lock.
2. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
HUOMAUTUS: Kiertotie-toiminto ei ole
käytettävissä pois tieltä -reiteillä.
HUOMAUTUS: Jos unohdat
PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
nüvi yrittää löytää vaihtoehtoisen reitin, joka
välttää nykyisen tien tai käännösluettelon
seuraavan tien ja palaa sitten alkuperäiselle
reitille. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, nüvi ei ehkä laske kiertotietä.
nüvin nollaaminen
Jos nüvi lakkaa toimimasta, katkaise nüvista
virta ja käynnistä uudelleen. Jos tämä ei
auta, paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
nüvin pitäisi nyt toimia normaalisti. Voit
myös poistaa akun ja asettaa sen paikalleen
uudelleen.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdys
(kauttakulkupiste).
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi.
TAI
Muuta tämä piste lopulliseksi
määränpääksi valitsemalla Aseta
uudeksi määränpääksi.
Syyskuu 2008
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Garmin Lock™ on Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. microSD™ on
SD Card Associationin tavaramerkki. Bluetooth®-sanamerkki
ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla
on niihin käyttöoikeus. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
Osanumero 190-00995-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising