Garmin | nüvi 510, Italy and Greece | Garmin nüvi 510, Italy and Greece verkorte handleiding

Garmin nüvi 510, Italy and Greece verkorte handleiding
nüvi 510
®
verkorte handleiding
Belangrijke informatie
Contact opnemen met Garmin
Neem contact op met Garmin als u tijdens het
gebruik van de nüvi vragen hebt. In de VS gaat
u naar www.garmin.com/support of neemt u
telefonisch contact op met Garmin USA via
(913) 397-8200 of (800) 800-1020.
ees de gids Belangrijke veiligheidsL
en productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Neem in het VK contact op met Garmin
(Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808
2380000.
Waarschuwing: dit product bevat een
lithium-ionbatterij. Wanneer u het voertuig
verlaat, verwijdert u het apparaat uit het
voertuig of plaatst u het niet in direct zonlicht
om schade te voorkomen.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support
en klik op Contact Support voor informatie
over landspecifieke ondersteuning, of neem
contact op met Garmin (Europe) Ltd. op
telefoonnummer +44 (0) 870.8501241.
Voordat u de nüvi monteert: raadpleeg
de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie voor informatie
over wetgeving op het gebied van
montage op de voorruit.
Meer informatie
Tik op Extra > Help voor meer informatie
over uw nüvi. U kunt de nieuwste versie
van de gebruiksaanwijzing downloaden op
www.garmin.com. Ga voor meer informatie
over accessoires naar http://buy.garmin.com
of neem contact op met uw Garmin-dealer.
Productregistratie
Vul de onlineregistratie vandaag nog in,
zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.
Ga naar onze website op http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een
fotokopie op een veilige plek.
Aan de slag
GPS-antenne
Aan-uitknop
Ingedrukt houden om de nüvi in of uit te schakelen.
Druk kort om de helderheid van de schermverlichting
aan te passen.
Luidspreker
Batterijdeksel
Serienummer onder
de batterij
Contactpunten
van de batterij
Knop bij batterijcompartiment:
schuif deze omhoog om het
batterijdeksel te openen.
Mini-USBaansluiting onder het
beschermkapje
microSD™-kaartsleuf onder
de batterij
Stap 1: de batterij van de nüvi
plaatsen
Stap 2: de nüvi opladen
Gebruik de voertuigvoedingskabel om
uw nüvi op te laden. Ga voor een optionele
USB-kabel of AC-adapterkabel naar
http://buy.garmin.com.
1. Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij
uit de verpakking.
2. Schuif de knop bij het batterijcompartiment
omhoog om de batterijklep aan de
achterkant van de nüvi te openen.
3. Zoek de metalen contactpunten aan
het uiteinde van de lithium-ionbatterij.
4. Plaats de batterij zo dat de metalen
contactpunten op de batterij de metalen
contactpunten in het batterijcompartiment
raken.
Stap 3: de nüvi bevestigen
1. Trek het beschermkapje van de mini-USBconnector aan de achterkant van de nüvi
opzij.
2. Steek de voertuigvoedingskabel in de
mini-USB-connector.
3. Klik de houder vast op de zuignapsteun.
Zuignapsteun
Houder
Hendel
4. Verwijder de doorzichtige plastic laag
van de zuignap. Maak de voorruit en de
zuignap schoon en droog met een pluisvrije
doek.
5. Druk de batterij op zijn plaats.
6. Schuif de klep van het batterijcompartiment
terug totdat deze vastklikt.
Stap 5: satellieten zoeken
5. Plaats de zuignap op de ruit.
6. Duw de hendel terug, in de richting van
de ruit.
7. Plaats de onderkant van uw nüvi in de
houder.
Ga naar een open plek buiten een parkeergarage
en uit de buurt van hoge gebouwen. Stop het
voertuig en schakel de nüvi in. Het zoeken van
satellietsignalen kan enkele minuten duren.
Stap 6: de Bluetooth®-headset
koppelen
Met de Bluetooth-headset kunt u naar nüvi
audio luisteren. De Bluetooth-headset en
de nüvi moeten zijn ingeschakeld en minder
dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
headset voor meer informatie.
1. Tik op Extra > Instellingen > Bluetooth.
2. Bluetooth-technologie op de nüvi
inschakelen.
3. Tik op Voeg toe of Wijzig onder
Verbindingen.
4. Maak de headset waarneembaar voor
andere Bluetooth-apparaten.
5. Tik op OK op de nüvi.
6. Selecteer de headset en tik op OK.
7. Voer indien nodig de Bluetooth-pincode
van uw headset in en tik op OK.
8. Tik op OK.
8. Kantel de nüvi naar achteren totdat deze
vastklikt.
9. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in
uw auto. Als het voertuig is gestart en
het apparaat is aangesloten, wordt de
nüvi automatisch ingeschakeld.
Stap 4: de nüvi configureren
Als u de nüvi wilt inschakelen, houdt u
ingedrukt. Volg de instructies op het scherm.
De menupagina gebruiken
➍
➊
➋ ➌
➎
➏
1. Tik op Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming en tik op Ga!.
➐
➑
➊
➋
➌
Nuttige punten zoeken
Wilt u zoeken op naam, tik dan op Waarheen?
> Nuttige punten > Spel naam.
➒
Tik op Waarheen? om in een ander gebied te
zoeken. > Nabij.
GPS-signaalsterkte.
Status Bluetooth-headset.
Gebruiksmodus. Tik hierop om over te
schakelen op de modus Rijden, Lopen,
Fietsen of Varen.
De pagina Ga! gebruiken
OPMERKING: afhankelijk van de
gebruiksmodus en de instellingen worden de
pagina’s anders weergegeven. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➊
➋
➌
Batterijstatus.
Huidige tijd. Tik hierop om de
tijdinstellingen te wijzigen.
Tik hierop om een bestemming te zoeken.
Tik hierop om de kaart weer te geven.
Tik hierop om het volume aan te passen.
Tik hierop om functies zoals instellingen,
Waar ben ik?, Help en Routes te gebruiken.
➊
➋
➌
➍
➍
Tik hierop om de route op de kaart weer te
geven.
Tik hierop om de route te gaan afleggen.
Tik hierop om deze locatie en de
omringende delen op de kaart weer te
geven.
Tik hierop om deze locatie op te slaan in
uw Favorieten.
De kaartpagina gebruiken
Uw route wordt aangegeven met een paarse
lijn. Tijdens uw reis leidt de nüvi u naar uw
bestemming met gesproken berichten, pijlen
op de kaart en instructies bovenaan de kaart.
Uw bestemming wordt aangegeven met een
geruite vlag. Als u van de oorspronkelijke route
afwijkt, berekent de nüvi de route opnieuw en
krijgt u nieuwe instructies voor de route.
➊
➊
Tik hierop om
het kompas weer
te geven (als u
niet via de weg
navigeert).
➋
Tik op de tekstbalk om de lijst
met afslagen
weer te geven.
➌
Tik hierop
om in en uit
te zoomen.
Tik op het voertuigpictogram
om de pagina
Waar ben ik?
weer te geven.
➋
➌
➎
➊
➍
➍
➏
Tik hierop om
de volgende
afslag weer
te geven (als
u via de weg
navigeert).
➎
Tik hierop om
de tripcomputer
weer te geven.
➏
Tik hierop om
de menupagina
weer te geven.
De nüvi beveiligen
Een omweg maken
1. Tik op Extra > Instellingen > Beveiliging
> Garmin Lock.
2. Voer een viercijferige pincode in en rij naar
een veilige locatie.
Als de weg vóór u is afgesloten, kunt u
omrijden.
OPMERKING: de functie Omrijden is niet
beschikbaar als u niet via de weg navigeert.
Opmerking: als u uw pincode en
uw veilige locatie bent vergeten, dient
u uw nüvi naar Garmin te sturen om
deze te laten ontgrendelen. U moet een
geldige productregistratie of een geldig
aankoopbewijs meesturen.
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu.
2. Tik op Omrijden.
De nüvi zoekt een alternatieve route waarop
de huidige weg of de volgende weg op de
lijst met afslagen wordt vermeden en brengt u
vervolgens terug naar de oorspronkelijke route.
Als de huidige route de enige redelijke optie is,
kan de nüvi mogelijk geen omweg berekenen.
De nüvi opnieuw instellen
Als de nüvi niet meer functioneert, schakelt u
deze uit en weer in. Als dit niet helpt, houd dan
gedurende 10 seconden ingedrukt. De nüvi
behoort weer normaal te werken. U kunt ook de
batterij verwijderen en weer terugplaatsen.
Een stopplaats toevoegen aan
uw route
1. Terwijl een route actief is, tikt u op Menu >
Waarheen?.
2. Zoek de extra stopplaats (het via-punt).
3. Tik op Ga!.
4. Tik op Toevoegen als Via-punt om deze
stopplaats toe te voegen aan uw route.
OF:
Tik op Instellen als nieuwe bestemming
om van deze stopplaats uw nieuwe
eindbestemming te maken.
September 2008
© 2008 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin® en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd.
of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. Garmin Lock™ is een handelsmerk van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming
van Garmin. microSD™ is een handelsmerk van de SD Card
Association. Het merk en de logo’s van Bluetooth® zijn het
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor elk gebruik van
het merk en de logo’s is een licentie verkregen. Overige
handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.
Onderdeelnummer 190-00995-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising