Garmin | nüvi 510, Italy and Greece | Garmin nüvi 510, Italy and Greece lynstartvejledning

Garmin nüvi 510, Italy and Greece lynstartvejledning
nüvi 510
®
lynstartvejledning
Vigtige oplysninger
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen
spørgsmål omkring brugen af din nüvi.
Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte
Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
S e guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Advarsel: Dette produkt indeholder
et lithiumionbatteri. Du kan undgå at
beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare
den uden for direkte sollys.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support for at
få support i det land, hvor du bor, eller du kan
kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
Før du monterer nüvi, skal du se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og
produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Flere oplysninger
Du kan få flere oplysninger om nüvi ved
at trykke på Værktøjer > Hjælp. Du
kan downloade den nyeste version af
brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør
på http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre
vores onlineregistrering i dag! Besøg vores
websted på http://my.garmin.com. Opbevar
den originale købskvittering, eller en kopi af
den, på et sikkert sted.
Sådan kommer du i gang
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap:
Tryk og hold nede for at tænde eller slukke for nüvi.
Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.
Højttaler
Batteridæksel
Serienummer
under batteri
Batterikontakter
Udløserknap: Skub
opad for at åbne
batteridækslet
Mini-USB-stik
under vejrhætten
microSD™-kortstik
under batteriet
Trin 1: Isætning af batteri i nüvi
Trin 2: Opladning af nüvi
Brug strømkablet til køretøjet til at
oplade din nüvi. Hvis du vil købe et
USB-kabel (ekstraudstyr) eller
AC-adapterkabel (ekstraudstyr),
kan du gå til http://buy.garmin.com.
1. Find lithiumionbatteriet, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløserknappen op for at åbne
batteridækslet på bagsiden af nüvi.
3. Find metalkontakterne i enden af
lithiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne
passer med metalkontakterne indvendigt
i batterirummet.
Trin 3: Montering af nüvi
1. Træk vejrhætten af mini-USB-stikket, der er
placeret på bagsiden af nüvi.
2. Slut strømkablet til køretøjet til mini-USBstikket.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Sugekoppens arm
5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det klikker
på plads.
Holder
Arm
4. Fjern det klare plastik fra sugekoppen.
Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
Trin 5: Oprettelse af
satellitforbindelse
5. Anbring sugekoppen i forruden.
6. Drej armen tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af din nüvi i holderen.
Gå udendørs på et åbent område, som ikke er
i nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og
tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter
kan tage nogle minutter.
Trin 6: Parring af
Bluetooth®-headset
Du kan høre lyden fra nüvi via et Bluetoothheadset. Dit Bluetooth-headset og din nüvi
skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden
for at kunne parres. Se i brugervejledningen til
headsettet for at få yderligere oplysninger.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Bluetooth.
2. Aktiver Bluetooth-teknologi på din nüvi.
3. Under Forbindelser skal du trykke på Tilføj
eller Skift.
4. Aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/
Synlig på headsettet.
5. Tryk på OK på nüvi.
6. Vælg dit headset, og tryk på OK.
7. Indtast om nødvendigt PIN-koden for
Bluetooth til headsettet, og tryk på Udført.
8. Tryk på OK.
8. Vip nüvi tilbage, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af bilens strømkabel
i en stikkontakt i bilen. Din nüvi tænder
automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen
er startet.
Trin 4: Konfiguration af nüvi
Tryk på , og hold den nede for at tænde
nūvi . Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af siden Menu
➍
➊
➋ ➌
➏
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
➎
➐
➑
➊
➋
➌
Søgning efter interessepunkter
Hvis du vil søge efter navn, skal du trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
Du kan søge i et andet område ved at trykke på
Find > Nær.
➒
GPS-signalstyrke.
Status for Bluetooth-headset.
Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte
mellem anvendelsesmåderne kørende,
gående, cyklende og sejlende.
Anvendelse af siden Kør!
➊
BEMÆRK: Siderne vises forskelligt
afhængigt af anvendelsesmåde og
indstillinger. Se i brugervejledningen
for at få flere oplysninger.
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➋
➌
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjer som f.eks.
indstillinger, Hvor er jeg?, Hjælp og ruter.
➊
➋
➌
➍
➍
Tryk for at få vist ruten på kortet.
Tryk for at navigere ruten.
Tryk for at få vist positionen og det
omkringliggende område på kortet.
Tryk for at gemme denne position i dine
favoritter.
Brug af siden Kort
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile på
kortet samt retningsangivelser øverst på kortet.
Et ternet flag markerer din destination. Hvis du
afviger fra den oprindelige rute, beregner nüvi
ruten igen og giver nye anvisninger.
➊
➊
Tryk for at få
vist kompasset
(ved navigation
i direkte linje).
➋
Tryk på
tekstlinjen for at
åbne drejlisten.
➌
Tryk for at
zoome ind og
ud.
Tryk på
køretøjsikonet
for at se siden
Hvor er jeg?.
➋
➌
➎
➊
➍
➏
➍
Tryk for at få
vist det næste
sving (ved
navigation
på vej).
➎
Tryk for at få
vist triptælleren.
➏
Tryk for at få
vist siden Menu.
Beskyttelse af din nüvi
Valg af en omvej
Hvis vejen længere fremme er lukket, kan du
vælge en omvej.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed > Garmin Lock.
2. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger til
en sikkerhedsposition.
BEMÆRK: Omvej er ikke tilgængelig, når
du navigerer i direkte linje.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller din sikkerhedsposition,
skal din nüvi indsendes til Garmin for at
blive låst op. Du skal også indsende en
gyldig produktregistrering eller et købsbevis.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Din nüvi forsøger at finde en alternativ
rute, som undgår den aktuelle rute eller
den næste vej på din drejliste, og derefter
vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner din nüvi
muligvis ingen omvej.
Nulstilling af nüvi
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du slukke din nüvi og tænde den igen.
Hvis det ikke hjælper, skal du trykke på og
holde nede i 10 sekunder. Nu skulle nüvi
fungere normalt. Du kan også tage batteriet
ud og sætte det i igen.
Tilføjelse af et viapunkt til din rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter ekstra stop (viapunkt).
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på Indsæt som ny destination for at
gøre dette til din nye endelige destination.
September 2008
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Garmin Lock™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et
varemærke tilhørende SD Card Association. Bluetooth®navnet og -logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug
deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige
varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Delnummer 190-00995-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising