Garmin | nüvi 510, Italy and Greece | Garmin nüvi 510, Italy and Greece snabbstartshandbok

Garmin nüvi 510, Italy and Greece snabbstartshandbok
nüvi 510
®
snabbstartshandbok
Viktig information
Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor när du
använder din nüvi. Om du befinner dig i USA går
du till www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om
säker hantering av produkten och annat.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe)
Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Varning! Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att förhindra att skador
uppstår ska enheten tas med från bilen när du
går ut eller skyddas från direkt solljus.
I Europa går du till www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870
8501241.
Innan du monterar nüvi-enheten läser du i
guiden Viktig säkerhets- och produktinformation för information om lagar som gäller
för montering på vindruta.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvi-enheten
trycker du på Verktyg > Hjälp. Du kan hämta
den senaste versionen av användarhandboken på
www.garmin.com. Mer information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att
fylla i vår onlineregistrering redan i dag! Besök
vår webbplats på http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert
ställe.
Komma igång
GPS-antenn
Strömknapp
Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av
nüvi-enheten.
Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.
Högtalare
Batterilock
Serienummer under
batteriet
Batterikontakter
Batterispärr: Skjut
uppåt för att öppna
batteriluckan.
Mini-USBanslutning under
väderskydd
microSD™-kortfack
under batteriet
Steg 1: Installera nüvi-batteriet
Steg 2: Ladda nüvi-enheten
2. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av nüvi-enheten.
Använd strömkabeln för fordon när du ska ladda
nüvi-enheten. Om du vill köpa tillbehör, t.ex.
en USB-kabel eller nätadapterkabel, går du till
http://buy.garmin.com.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets
ena sida.
Steg 3: Montera nüvi-enheten
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde
produktförpackningen.
1. Fäll undan väderskyddslocket från mini-USBkontakten på baksidan av nüvi-enheten.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet stämmer med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
2. Anslut strömkabeln för fordon till mini-USBkontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Sugkoppsarm
Vagga
5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
Spak
4. Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta
det på plats. Du ska höra ett klick.
Steg 5: Hämta satellitinformation
5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga byggnader.
Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen.
6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av enheten i vaggan.
Steg 6: Para ihop Bluetooth®headsetet
Du kan lyssna på ljud från din nüvi med ditt
Bluetooth-headset. Ditt Bluetooth-headset
och nüvi-enheten måste vara påslagna och
inom 10 meters avstånd från varandra. Mer
information finns i användarhandboken.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
8. Vinkla enheten bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av strömkabeln till
en strömkontakt i bilen. Om nüvi-enheten
är ansluten och fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
2. Aktivera Bluetooth-tekniken på nüvi-enheten.
3. Under anslutningar trycker du på Lägg till
eller Byt.
4. Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/
synlig för ditt headset.
Steg 4: Konfigurera nüvi-enheten
Starta nüvi-enheten genom att hålla ned
instruktionerna på skärmen.
. Följ
5. Tryck på OK på nüvi-enheten.
6. Välj ditt headset och tryck på OK.
7. Ange Bluetooth-PIN-koden för ditt headset
om det behövs, och tryck på Klar.
8. Tryck på OK.
Använda menysidan
➊
➋ ➌
➏
Söka efter intressanta platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
➎
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
➐
➑
➊
➋
➌
➍
Om du vill söka efter namn trycker du på
Vart? > Intressant plats > Stava namnet.
Om du vill söka i ett annat område trycker du
på Vart? > Nära.
➒
GPS-signalstyrka.
Använda Kör!-sidan
Status för Bluetooth-headset.
Användningsläge. Tryck här när du vill
ändra läge till bilkörning, promenad,
cykling eller båtkörning.
➊
Obs! Beroende på användningsläge och
dina inställningar visas sidorna på olika
sätt. Mer information om detta finns i
användarhandboken.
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➋
➌
➊
➋
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här för att ändra
tidsinställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg, t.ex.
Var är jag?, Hjälp och rutter.
➍
Tryck här om du vill visa rutten på kartan.
Tryck här om du vill börja navigera längs
rutten.
➌
Tryck här om du vill visa platsen och
omgivningarna på kartan.
➍
Tryck här om du vill spara platsen som en
favorit.
Använda kartsidan
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan. En
målflagga anger din destination. Om du avviker
från rutten beräknas en ny rutt och en ny
vägbeskrivning visas.
➊
➊
Tryck här för att
visa kompassen
(navigering
fågelvägen).
➋
Tryck på
textfältet för att
visa svänglistan.
➌
Tryck här för att
zooma in och ut.
➍
Tryck på
fordonsikonen
för att visa Var
är jag?-sidan.
➎
Tryck här för att
visa färddatorn.
➏
Tryck här för att
visa menysidan.
➋
➌
➎
➊
➍
➏
Tryck här för att
visa nästa sväng
(navigering på
väg).
Säkerhet för nüvi-enheten
Ta en omväg
Om en väg längre fram är stängd kan du ta en
omväg.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet > Garmin Lock.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Obs! Omvägar är inte tillgängligt när du
navigerar fågelvägen.
Obs! Om du glömmer din personliga kod och
säkerhetsplats måste du skicka in nüvi-enheten
till Garmin för att få den upplåst. Du måste
också skicka med en giltig produktregistrering
eller ett giltigt inköpskvitto.
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Omväg.
Nüvi-enheten försöker hitta en alternativ
rutt som undviker nuvarande väg eller nästa
väg i din svänglista och återvänder sedan
till den ursprungliga rutten. Om den rutt du
för närvarande använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten inte
beräknar någon omväg.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera ska du stänga
av och sedan sätta på nüvi-enheten igen. Om det
inte hjälper trycker du på och håller nere i
10 sekunder. Nüvi-enheten bör fungera normalt.
Du kan också ta ur batteriet och sedan sätta i det
igen.
Lägga till ett stopp i en rutt
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
2. Sök efter extrastoppet (delmålet).
Garmin® och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin
Lock™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga
tillstånd. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och
all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Övriga
varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
ELLER
Tryck på Välj som ny destination om du vill
ange platsen som nytt slutmål.
September 2008
Artikelnummer 190-00995-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising