Garmin | nüviCam™ | User manual | Garmin nüviCam™ Kasutusjuhend

Garmin nüviCam™ Kasutusjuhend
nüviCam™
Kasutusjuhend
Juuni 2015
Trükitud Taiwanil
190-01874-04_0A
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta.
Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või
organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage
veebilehte www.garmin.com.
Garmin ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides. Neid
kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ on ettevõttele
Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
Sõnaelement Bluetooth ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel. Foursquare on ettevõtte
Foursquare Labs, Inc. kaubamärk USA-s ja teistes riikides. microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk. Windows , Windows Vista ja
Windows XP on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple Inc, kaubamärk, mis
on registreeritud USA-s ja teistes riikides. HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid. HD Radio tehnoloogia on toodetud iBiquity
Digital Corporationi litsentsi alusel. USA ja välisriikide patendid.
®
®
®
®
®
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Pardakaamera mälukaardi paigaldamine ................................... 1
Seadme nüviCam paigaldamine ja toide .................................... 1
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 1
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 1
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine ................................... 2
Seadme väljalülitamine .......................................................... 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatse helitugevuse lubamine ....................................... 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Pardakaamera ................................................................. 2
Kaamera joondamine .................................................................. 2
Video jäädvustamine pardakaameraga ...................................... 2
Video salvestamine ................................................................ 2
Pildistamine ............................................................................ 2
Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja
lõpetamine ............................................................................. 2
Kaameraklahvi puudutavad nõuanded .................................. 3
Videote ja fotode vaatamine .................................................. 3
Videod ja fotod arvutis ........................................................... 3
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine ............................. 3
Video või foto kustutamine ..................................................... 3
Juhiabisüsteem ........................................................................... 3
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem .......................................... 3
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem .................................... 3
Sihtkohta navigeerimine ................................................ 4
Teekonnad .................................................................................. 4
Teekonna alustamine ................................................................. 4
Kojuminek .............................................................................. 4
Sinu teekond kaardil ................................................................... 4
Aktiivne sõiduraja juhendamine ............................................. 4
Pöörete loendi vaatamine ...................................................... 4
Kogu teekonna vaatamine kaardil ......................................... 4
Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin Real Vision™ ........... 4
Asukoha lisamine teekonnale ..................................................... 4
Teekonna kujundamine .............................................................. 5
Ümbersõit ................................................................................... 5
Teekonna lõpetamine ................................................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ............................................ 5
Teekonna alustamine kaardil ...................................................... 5
Mitmete teekondade eelvaade ................................................... 5
Reisiplaneerija ............................................................................ 5
Reisi planeerimine ................................................................. 5
Salvestatud reisini navigeerimine .......................................... 5
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine ................................ 6
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine ................ 6
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine ........................ 6
Teekonnavalikute muutmine .................................................. 6
Reisi planeerimine ................................................................. 6
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 6
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine .............. 6
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ......................... 6
Maksuliste teede vältimine ..................................................... 6
Teemaksu vältimine ............................................................... 6
Tee tüüpide vältimine ............................................................. 6
Keskkonnavööndite vältimine ................................................ 7
Kohandatud vältimised ........................................................... 7
Maastikul navigeerimine ............................................................. 7
Asukohtade otsimine..................................................... 7
Asukoha otsimine otsinguriba abil .............................................. 7
Otsingupiirkonna muutmine ........................................................ 7
Huvipunktid ................................................................................. 7
Sisukord
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 7
Kategoorias otsimine ............................................................. 7
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni .......................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Otsinguvahendid ......................................................................... 8
Aadressi otsimine ................................................................... 8
Ristmiku otsimine ................................................................... 8
Asula otsimine ........................................................................ 8
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 8
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine ................................................ 8
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 8
Viimase parkimiskoha otsimine .................................................. 9
Praeguse asukoha teave ............................................................ 9
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine .................................... 9
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 9
Otsetee lisamine ......................................................................... 9
Otsetee eemaldamine ............................................................ 9
Asukohtade salvestamine ........................................................... 9
Asukoha salvestamine ........................................................... 9
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 9
Kodu asukoha salvestamine .................................................. 9
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 9
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 9
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 9
Kaardi kasutamine ......................................................... 9
Kaardi tööriistad ........................................................................ 10
Kaardi tööriista vaatamine ................................................... 10
Kaardi tööriistade lubamine ................................................. 10
Eespool ..................................................................................... 10
Tulevaste huvipunktide leidmine .......................................... 10
Eespool kategooriate kohandamine .................................... 10
Reisiinfo .................................................................................... 10
Reisiandmete vaatamine kaardilt ......................................... 10
Reisiinfo lehe vaatamine ...................................................... 10
Reisilogi vaatamine .............................................................. 10
Reisiinfo kustutamine ........................................................... 10
Eesoleva liikluse vaatamine ...................................................... 10
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 10
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 10
Kiiruskaamerad ......................................................................... 10
Kaardi kohandamine ................................................................. 11
Kaardikihtide kohandamine ................................................. 11
Kaardiandmete välja muutmine ........................................... 11
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................. 11
Liiklus............................................................................ 11
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil .............. 11
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse Smartphone Link abil .... 11
Liiklusinfo vastuvõtja ................................................................. 11
Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine .................................... 11
Liiklusinfo tellimisest ................................................................. 11
Tellimuse aktiveerimine ....................................................... 11
Liiklusteabe tellimuste vaatamine ........................................ 11
Tellimuse lisamine ............................................................... 11
Liiklusteabe lubamine ............................................................... 12
Häälkäsklus ................................................................... 12
Aktiveerimisfraasi seadmine ..................................................... 12
Activating Voice Command ....................................................... 12
Häälkäskluste näpunäited ........................................................ 12
Teekonna alustamine häälkäsklusega ..................................... 12
Vaigistamisjuhised .................................................................... 12
Hääljuhtimine ............................................................................ 12
Hääljuhtimise konfigureerimine ............................................ 12
Hääljuhtimise kasutamine .................................................... 12
Hääljuhtimise näpunäited .................................................... 12
Käed-vabad helistamine.............................................. 12
i
Telefoni paaristamine ............................................................... 12
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine ............ 12
Vihjeid pärast seadmete paaristamist .................................. 12
Bluetooth seadme lahtiühendamine .................................... 13
Seotud telefoni kustutamine ................................................ 13
Helistamine ............................................................................... 13
Numbri valimine ................................................................... 13
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine ................. 13
Asukohta helistamine ........................................................... 13
Kõne vastuvõtmine ................................................................... 13
Kõnede loendi kasutamine ....................................................... 13
Kõnesuvandid ........................................................................... 13
Kodu telefoninumbri salvestamine ............................................ 13
Koju helistamine ................................................................... 13
Rakenduste kasutamine .............................................. 13
Abi kasutamine ......................................................................... 13
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 13
Ühendamine rakendusega Smartphone Link ...................... 13
Asukoha saatmine telefonist seadmesse ............................ 13
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega
Smartphone Link .................................................................. 14
Garmin reaalajateenused ......................................................... 14
Garmin reaalajateenuste tellimine ....................................... 14
Teave liikluskaameratest ..................................................... 14
Rakenduse ecoRoute teave ..................................................... 14
Sõiduki profiili seadistamine ................................................. 14
Kütuse hinna muutmine ....................................................... 14
Kütusekulu kalibreerimine .................................................... 14
Teave ecoChallenge'i kohta ................................................. 14
Kütusekulu teabe vaatamine ............................................... 14
Läbitud teekonna aruanded ................................................. 14
ecoRoute teabe lähtestamine .............................................. 15
Nõuanded sõitmiseks ........................................................... 15
myGarmin sõnumite vaatamine ................................................ 15
Ilmateate vaatamine ................................................................. 15
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 15
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 15
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 15
Teeolude kontrollimine ......................................................... 15
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 15
Tehnilised andmed ................................................................... 17
Lisa................................................................................ 17
Tugi ja uuendused .................................................................... 17
Rakenduse Garmin Express seadistamine .......................... 17
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express ................................................................................ 17
Andmehaldus ............................................................................ 18
Mälukaartidest ...................................................................... 18
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks ........... 18
Seadme ühendamine arvutiga ............................................. 18
Failide edastamine arvutist .................................................. 18
GPS-signaali olekute vaatamine .............................................. 18
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 18
Seadme laadimine ............................................................... 18
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine ............................... 18
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 19
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 19
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 19
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 19
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 19
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 19
Tõrkeotsing................................................................... 19
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ....................................................... 19
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 19
Seade ei saa toidet ................................................................... 19
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 19
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 19
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 19
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 19
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Seadme kohandamine................................................. 15
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 15
Kaartide lubamine ................................................................ 15
Navigeerimisseaded ................................................................. 15
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 16
Simuleeritud asukoha seadmine .......................................... 16
Kaamera seaded ...................................................................... 16
Bluetooth i seaded .................................................................... 16
Bluetooth keelamine ............................................................ 16
Ekraaniseaded .......................................................................... 16
Liiklusseaded ............................................................................ 16
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 16
Kellaaja määramine ............................................................. 16
Keele ja klaviatuuri seaded ....................................................... 16
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 17
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 17
Seadete taastamine .................................................................. 17
Seadme teave ............................................................... 17
Seadme hooldamine ................................................................. 17
Korpuse puhastamine .......................................................... 17
Puuteekraani puhastamine .................................................. 17
Varguse vältimine ................................................................ 17
Seadme lähtestamine ............................................................... 17
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
• Kaamera mälukaardi paigaldamine (Pardakaamera
mälukaardi paigaldamine).
• Kaartide ja tarkvara uuendamine seadmes (Kaartide ja
tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express).
• Seadme paigaldamine sõidukisse ja ühendamine toitega
(Seadme nüviCam paigaldamine ja toide).
• Pardakaamera joondamine (Kaamera joondamine).
• GPS-signaalide vastuvõtmine (GPS-signaalide vastuvõtt).
• Helitugevuse (Helitugevuse reguleerimine) ja ekraani
heleduse (Ekraani heleduse reguleerimine) reguleerimine.
• Sihtkohta navigeerimine (Teekonna alustamine).
2 Tõmba hoob  alla, vajuta iminapp tuuleklaasile ja lükka
hoob tuuleklaasi suunas tagasi.
Hoob peab olema suunatud tuuleklaasi ülaosa poole.
Pardakaamera mälukaardi paigaldamine
Enne kui seade saab integreeritud pardakaamerast videot
jäädvustada, pead paigaldama mälukaardi. Kaameras saab
kasutada mälukaarti microSD™ või microSDHC, mille suurus on
kuni 64 GB ja kiirusklass 4 või kõrgem. Võid kasutada
seadmega kaasas olevat mälukaarti või osta elektroonikapoest
ühilduva mälukaardi.
1 Sisesta mälukaart À kaamera mälukaardi pessa Á.
MÄRKUS. kui paigaldasid mälukaardi valesse pessa, ei saa
kaamera videot jäädvustada.
3 Tõmba iminapa tugijalg à välja.
4 Vajadusel pööra hoidikut nii, et logo Garmin oleks õigetpidi.
5 Ühenda sõiduki toitejuhe Ä hoidiku ühenduspessa.
®
2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Seadme nüviCam paigaldamine ja toide
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Nii seade kui selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud oludes
võivad magnetid põhjustada häireid sisemiste
meditsiiniseadmete töös, sh südamerütmurites ja
insuliinipumpades. Hoia seade ja selle kinnitus sellistest
meditsiiniseadmetest eemal.
TEADE
Nii seade kui ka selle kinnitus sisaldavad magneteid. Teatud
oludes võivad magnetid põhjustada häireid
elektroonikaseadmete töös, sh sülearvutite kõvaketaste töös.
Kui seade või selle kinnitus paikneb elektroonikaseadme
läheduses, ole ettevaatlik.
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.
1 Lükka hoidik À iminapa külge, kuni kuuled klõpsatust.
6 Aseta seadme tagakülg vastu hoidikut.
7 Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.
GPS-signaalide vastuvõtt
Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide
vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek
Bluetooth tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on
sisse lülitatud).
®
Praegune kellaaeg
Aku olek
Smartphone Link ühendatud
Alustamine
1
Sihikujoonestik peab olema suunatud otse ette ja
horisontaaljoon peab paiknema ekraani keskel.
Temperatuur
Lugemata myGarmin™ sõnumid
Video jäädvustamine pardakaameraga
Pardakaamera salvestusolek
TEADE
Seaduslikud piirangud
Teatud riikides võib inimeste või nende sõidukite pildistamine,
filmimine või nende salvestiste avalik näitamine käesoleva
seadme abil olla privaatsusõiguse rikkumine. Seadme kasutaja
peab teadma ja järgima kõiki privaatsust puudutavaid kohalikke
seadusi ja eeskirju.
Ekraaninuppude kasutamine
•
•
•
•
•
Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali
.
Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all
.
Veel valikute vaatamise vali või .
Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.
Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
.
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine
Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses.
Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab
kasutamiseks viivitamatult äratada.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.
Vajuta toitenuppu À.
Enne integreeritud pardakaameraga video jäädvustamist pead
paigaldama kaamera mälukaardi (Pardakaamera mälukaardi
paigaldamine).
Vaikimisi alustab seade kohe pärast sisselülitamist video
jäädvustamist. Seade kirjutab jäädvustamisel üle vanima
salvestamata video. Jäädvustamine kestab, kuni see välja
lülitatakse. Jäädvustamisel põleb punane LED-tuli.
Seade jäädvustab videot seni, kuni seade või video
jäädvustamine välja lülitatakse.
Video salvestamine
Seade kasutab vaikimisi andurit, et tuvastada võimalikke
kokkupõrkeid, ja salvestab sündmusest, sellele eelnevast ja
järgnevast olukorrast video.
Video saad igal ajal ka käsitsi salvestada.
1 Vajuta jäädvustamise ajal kaameraklahvi À.
Seadme väljalülitamine
1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
2 Vali Väljas.
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.
2 Tee valik:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.
1 Vali Helitugevus > .
2 Vali Automaatne helitugevus.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Pardakaamera
Kaamera joondamine
HOIATUS
Ära joonda kaamerat sõidu ajal.
Joonda pardakaamera iga kord, kui seadme paigaldad või selle
teise kohta asetad. Kui kaamera ei ole õigesti joondatud, ei
pruugi juhiabifunktsioonid õigesti töötada.
1 Vali Seaded > Kaamera > > Joondus.
2 Kaamera joondamiseks kalluta seadet ja pööra kaamerat.
2
Seade salvestab foto ja video olukorrast enne klahvi
vajutamist, selle ajal ja pärast seda. Video salvestamise ajal
vilgub punane LED-tuli.
2 Salvestusaja pikendamiseks vajuta uuesti kaameraklahvi
(valikulinel).
Kuvatavas teates on kirjas, kui pikk videolõik salvestatakse.
Mälukaardi maht on piiratud. Pärast video salvestamist peaksid
salvestise arvutisse või mõnda teise välisesse
salvestusseadmesse edastama, et videolõik alles jääks.
Pildistamine
Seadmega saab pildistada. Seade jäädvustab vaikimisi
pildistamise aja ja koha.
Vali Rakendused > Pardakaamera >
.
Seade pildistab ja salvestab foto mälukaardile.
Pardakaamera video jäädvustamise alustamine ja
lõpetamine
1 Vali Rakendused > Pardakaamera.
2 Vali suvand:
• Jäädvustamise lõpetamiseks vali .
Kui jäädvustamine on lõppenud, põleb roheline LED-tuli.
VIHJE: kui järgmisel korral seadme sisse lülitad, algab
jäädvustamine vaikimisi automaatselt. Selle suvandi saad
kaamera seadetes välja lülitada (Kaamera seaded).
• Jäädvustamise lõpetamiseks vali .
Kui pardakaamera videot jäädvustab, põleb punane LEDtuli.
Pardakaamera
Kaameraklahvi puudutavad nõuanded
Kaameraklahviga saab kiiresti mitmesuguseid pardakaamera
funktsioone avada.
• Vajuta kaameraklahvi, et salvestada jäädvustatud video või
pildistada.
• Vajuta video jäädvustamisel kaameraklahvi, et videot
pikemalt salvestada.
• Video jäädvustamise peatamiseks hoia video jäädvustamise
ajal kaameraklahvi all.
• Kui jäädvustamine on peatunud, vajuta jäädvustamise
alustamiseks kaameraklahvi.
Videote ja fotode vaatamine
MÄRKUS. videote või fotode vaatamise ajal peatab seade video
jäädvustamise.
1 Vali Rakendused > Galerii > Jah.
2 Vali video või foto.
Seade kuvab video või foto. Videote esitamine algab
automaatselt. Kui videole või fotole on lisatud
asukohaandmed, kuvab kaart asukoha.
Videod ja fotod arvutis
Rakendusega Garmin Dash Cam Player saad jäädvustatud
videoid arvutis vaadata, salvestada ja töödelda. Vaadata saab
ka videole jäädvustatud kellaaega, kuupäeva, asukohta ja
kiirust. Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com
/dashcamplayer.
Heli salvestamise sisse- ja väljalülitamine
Seade saab video jäädvustamisel sisseehitatud mikrofoni abil
heli jäädvustada. Heli jäädvustamise saab igal ajal sisse või
välja lülitada.
Vali Seaded > Kaamera > Jäädvusta heli.
Video või foto kustutamine
1 Vali Rakendused > Galerii > Jah.
2 Vali video või foto.
3 Vali > Jah.
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi tööd puudutavad tegurid
Laupkokkupõrke hoiatussüsteemi (FCWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud oludes ei pruugi FCWSfunktsioon eesolevat sõidukit tuvastada.
• FCWS-funktsioon käivitub ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle
48 km/h (30 miili/h).
• FCWS-funktsioonil võib olla keeruline eesolevat sõidukit
tuvastada, kui sõiduki kaamera vaateala takistavad vihm,
udu, lumi, päikesevalgus, ere esitulede valgus või pimedus.
• FCWS-funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt töötada, kui
kaamera on valesti joondatud (Kaamera joondamine).
• FCWS-funktsioon ei pruugi tuvastada sõidukeid, mis on
kaugemal kui 40 m (130 jalga) või lähemal kui 5 m (16 jalga).
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem
HOIATUS
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (LDWS) on kõigest
informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida teeja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. LDWS tugineb kaameral ja annab märku
radade eraldusjoontest; kehva nähtavusega oludes võib
süsteemi töö olla piiratud.
LDWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et võid
tahtmatult sõiduraja eraldusjoont ületada. Näiteks esitab seade
märguande, kui ületad värviga tähistatud sõiduraja eraldusjooni
või kaldud vastassuuna vööndisse. LDWS-funktsioon annab
märku ainult siis, kui sõiduki kiirus on üle 64 km/h (40 miili/h).
Märguanne kuvatakse ekraani vasakul või paremal pool
vastavalt sellele, kust poolt sõiduraja eraldusjoont ületasite.
Juhiabisüsteem
Seadmel on juhiabisüsteem (ADAS), mis kasutab integreeritud
pardakaamerat, et esitada sõidu ajal laupkokkupõrkehoiatusi ja
sõidurajalt väljumise hoiatusi.
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem
HOIATUS
Laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) on kõigest
informatiivne ega vabasta sind alatisest kohustusest jälgida teeja liiklusolusid, järgida kehtivaid liikluseeskirju ning kasutada
ohutuid sõiduvõtteid. FCWS tugineb kaameral ja esitab
lähenevatest sõidukitest teavitamiseks märguandeid; kehva
nähtavusega oludes võib süsteemi töö olla piiratud.
FCWS-funktsioon edastab hoiatuse, kui seade tuvastab, et sinu
sõiduki ja eesoleva sõiduki vahemaa on liiga lühike. Seade
määrab sinu sõiduki kiiruse GPS-i abil ning arvutab selle põhjal
hinnangulise ohutu vahemaa eesoleva sõidukiga. FCWS
käivitub, kui sõiduki kiirus on üle 48 km/hr (30 miili/h).
Kui seade tuvastab, et oled eesolevale sõidukile liiga lähedal,
kostab seadmest hoiatussignaal ja ekraani ülaosas kuvatakse
hoiatustekst.
Pardakaamera
MÄRKUS. lDWS optimaalse töö tagamiseks pead määrama
seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme asukoht
sõidukis.
Kaamera asukoha määramine
Seadme võib paigaldada tuuleklaasi või armatuuri vasakusse,
paremasse või keskossa. LDWS optimaalse töö tagamiseks
pead määrama seade Kaamera paigutus, et tähistada seadme
asukoht sõidukis.
1 Vali Seaded > Kaamera > Kaamera paigutus.
2 Vali seadme asukoht.
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi tööd puudutavad
tegurid
Sõidurajalt väljumise hoiatussüsteemi (LDWS) tööd mõjutavad
mitmesugused tegurid. Teatud olude puhul ei pruugi LDWSfunktsioon sõiduraja eraldusjooni tuvastada.
• LDWS-funktsioon annab märku ainult siis, kui sõiduki kiirus
on üle 64 km/h (40 miili/h).
• Teatud tüüpi teede (nt kiirteede rambid või juurdesõidurajad)
puhul LDWS-funktsioon märguandeid ei esita.
3
• LDWS-funktsiooni töös võivad esineda tõrked, kui kaamera ei
ole õigesti joondatud (Kaamera joondamine).
• LDWS-funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui valik
Kaamera paigutus ei näita autos õiget seadme asukohta.
• Radade eraldusjooned peavad selgelt ja pidevalt LDWSfunktsiooni vaatealas olema.
◦ Radade eraldusjooni võib olla raske tuvastada vihma, udu,
lume, suurte varjude või päikesevalguse, esitulede ereda
valguse, tee-ehitustööde või muude visuaalsete takistuste
tõttu.
◦ Radade eraldusjooni ei pruugi olla võimalik tuvastada, kui
need ei ole joondatud või need puuduvad või on väga
kulunud.
• LDWS-funktsioon ei pruugi eraldusjooni tuvastada väga
laiadel, kitsastel või käänulistel teedel.
Sihtkohta navigeerimine
Teekonnad
Teekond on tee praegusest asukohast sihtkohta. Sihtkohta
kulgevale teekonnale võib lisada mitu asukohta või peatust
(Asukoha lisamine teekonnale). Seade arvutab teekonna
sihtkohta eelistuste, nagu teekonna arvutusrežiimi (Teekonna
arvutusrežiimi muutmine) ja vältimiste (Viivituste, teemaksude ja
teatud piirkondade vältimine) põhjal, mille oled määranud
navigatsiooniseadetes.
Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised
kuvatakse kaardi ülaosas. Sümbol À tähistab tegevuse tüüpi ja
rada või radu (kui on saadaval), mille peaksid valima. Seade
kuvab ka vahemaa järgmise tegevuseni Á ning tegevusega
seotud tänava või väljasõidutee nime Â.
Värviline joon à tõstab esile teekonna kursi kaardil. Kaardil
olevad nooled Ä tähistavad lähenevaid pöördeid. Kui lähened
sihtpunktile, tähistab kirev lipp sihtkoha asukohta.
Sõiduki kiirus Å, maantee, millel sõidad Æ, ning hinnanguline
saabumisaeg Ç kuvatakse kaardi allosas. Saabumisaja väljal
olevaid andmeid saad muuta (Kaardiandmete välja muutmine).
Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu
andmeväli. See funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Aktiivne sõiduraja juhendamine
Teekonnal pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon, kui see on saadaval. Värvitud joon À märgib õiget
rada pöörde sooritamiseks.
Teekonna alustamine
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing, sisesta otsisõna ja vali
(Asukoha
otsimine otsinguriba abil).
VIHJE: asukohti saab otsida ka kategooriate,
otsinguvahendite või muude meetodite abil (Asukohtade
otsimine).
Vali
asukoht.
3
4 Vali Mine!.
Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääljuhiste
ning kaardil kuvatava teabe abil (Sinu teekond kaardil).
Kui pead teekonnal peatusi tegema, saad need asukohad
teekonnale lisada (Asukoha lisamine teekonnale). Teekonda
saab ka kursi muutmiseks kujundada (Teekonna kujundamine).
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.
2 Vali .
3 Vali > Redigeeri.
4 Sisesta muudatused.
5 Vali Valmis.
Sinu teekond kaardil
TEADE
Kiiruspiirangufunktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta
juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja
kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või
noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva
liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.
Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva
teabe abil.
Pöörete loendi vaatamine
Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning
pöörete vahelist kaugust.
1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede
ristmike kujutis.
Kogu teekonna vaatamine kaardil
1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.
2 Vali .
Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin
Real Vision™
Garmin Real Vision kuvab automaatselt kaameravaate (sh
aadressid ja geograafilised koordinaadid), kui hakkate
sihtkohtadele lähenema. Sihtkoha asukoht kuvatakse
ümbruskonna kujutisena, mille on jäädvustanud pardakaamera.
Teatud olude puhul ei pruugi see funktsioon töötada.
• Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud tüüpi
sihtkohtade puhul kasutada.
• Funktsioon ei pruugi töötada sihtkohtade puhul, mis
paiknevad marsruudist või teest kaugel, pöörete või
manöövrite lähedal või väga käänulistel või mägistel teedel.
• Funktsioon ei pruugi töötada, kui maanteede või sihtkohtade
nägemist häirivad ilmaolud, taimestik või muud takistused.
• Funktsioon ei pruugi töötada väga ereda valgusega või
pimedates keskkondades.
Asukoha lisamine teekonnale
Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima
(Teekonna alustamine).
4
Sihtkohta navigeerimine
Teel sihtkohta saad navigeerida täiendavatesse asukohtadesse.
Näiteks saad teekonna järgmise peatuspunktina lisada tankla.
Ka teekonna lõppu saab asukoha lisada.
VIHJE: paljude asukohtade või ajaliselt planeeritud peatustega
keerukaid teekondi saad luua reisiplaneerijaga, et kavandada ja
muuta teekonda ning see salvestada (Reisi planeerimine).
> Kuhu?.
1 Vali kaardil
2 Otsi asukohta (Asukohtade otsimine).
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Vali suvand:
• Asukoha lisamiseks teekonna järgmise peatuspunktina
vali Lisa järgmise peatusena.
• Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali Lisa viimase
peatusena.
• Asukoha lisamiseks ja asukohtade järjestuse
määramiseks vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka lisatud
asukoht, ning annab juhiseid määratud järjestuse järgi.
Teekonna kujundamine
Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama
(Teekonna alustamine).
Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad
teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond
ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.
1 Puudutage suvalist kohta kaardil.
2 Vali .
Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.
3 Vali kaardil asukoht.
VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha
valimiseks saad valida .
Seade arvutab teekonna uuesti, et võtta arvesse ka valitud
asukoht.
4 Vajadusel vali järgmiste hulgast suvand.
• Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil
täiendavaid asukohti.
• Kujunduspunkti eemaldamiseks vali .
5 Kui oled teekonna kujundamise lõpetanud, vali Mine!.
Ümbersõit
Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade
menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist
(Kaardi tööriistade lubamine).
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
2 Vali:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
> Peata.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Vähem kütust, et arvutada kütusesäästlikum
marsruut.
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Mitmete teekondade eelvaade
1
2
3
4
Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).
Vali otsingutest asukoht.
Vali Teekonnad.
Vali teekond.
Reisiplaneerija
Reisiplaneerija abil saad kavandada ja salvestada reisi, mida
tulevikus teha soovid. Sellega on mugav tarneteekonda,
puhkusereisi või automatka kavandada. Salvestatud
reisiandmeid saad hiljem kohandada, näiteks asukohti ümber
järjestada, peatuste järjestust optimeerida, ajakava täiustada ja
kujunduspunkte lisada.
Reisiplaneerija abil saad ka aktiivset teekonda muuta ja selle
salvestada.
Reisi planeerimine
Teekonnale võib lisada palju asukohti, kuid sellel peab kindlasti
olema alguspunkt ja sihtkoht. Alguspunkt on koht, kust plaanid
reisi alustada. Kui alustad teekonnal navigeerimist mõnest
muust kohast, pakub seade esmalt võimaluse luua teekond
alguspunkti. Sihtkoht on reisi lõppasukoht. Edasi-tagasireisi
puhul võivad algus- ja lõpp-punkt kattuda. Algus- ja lõpp-punkti
vahele võid lisada veel asukohti või peatusi.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Loo reis.
2 Vali Vali alguskoht.
3 Vali alguspunkti asukoht ja vali Vali.
4 Vali Vali sihtkoht.
5 Vali sihtkoha asukoht ja vali Vali.
6 Vajadusel vali täiendavate asukohtade lisamiseks Lisa
asukoht.
7 Pärast kõigi vajalike asukohtade lisamist vali Järg. >
Salvesta.
8 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel Algus.
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
Sihtkohta navigeerimine
5
Soovitatud teekondade kasutamine
Reisi peatuste järjestuse optimeerimine
Seade saab automaatselt reisi asukohtade järjestust
optimeerida, et luua lühem ja säästlikum teekond. Järjestuse
optimeerimisel alguspunkti ja sihtkohta ei muudeta.
Teekonna muutmisel vali
> Optimeeri järjestust.
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Reisi asukohtade muutmine ja ümberjärjestamine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukoha teisaldamiseks üles- või allapoole vali ja
lohista asukoht teekonnal uude asukohta.
• Uue asukoha lisamiseks pärast valitud asukohta vali
• Asukoha eemaldamiseks vali .
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade
vältimine
.
Aktiivse teekonna muutmine ja salvestamine
Kui teekond on aktiivne, saad reisiplaneerija abil teekonda
muuta ja reisina salvestada.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > Minu aktiivne
teekond.
2 Teekonna muutmiseks kasuta reisiplaneerija funktsioone.
Teekond arvestatakse ümber iga kord, kui teed muudatuse.
3 Teekonna salvestamiseks reisina vali Salvesta, nii saad
sellel ka hiljem navigeerida (valikuline).
Teekonnavalikute muutmine
Teekonnavalikuid saab muuta, et muuta, kuidas reisi teekondi
arvutatakse.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Valige üks või rohkem:
• Sõiduki profiili muutmiseks reisi jaoks vali sõiduki profiili
ikoon.
• Kujunduspunktide lisamiseks reisile vali
> Reisiseaded
> Kujunda teekond ja järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid
(Teekonna kujundamine).
• Reisi arvutusrežiimi muutmiseks vali
> Reisiseaded >
Teekonna eelistused (Teekonna arvutusrežiimi
muutmine).
Reisi planeerimine
Ajakavateabe lisamiseks reisi igale asukohale märgi soovitud
saabumisaeg ja selles kohas viibimisaeg. Nii saad planeerida
oma lahkumist, et jõuda järgmisse asukohta õigel ajal.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Vali > Reisiseaded > Muuda ajakava.
4 Ajakavateabe lisamiseks vali asukoht ja järgi ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
VIHJE: kui pead ajakava määrama paljudele asukohtadele,
siis alusta planeerimist algusest ja liigu järk-järgult lõpu
poole.
5 Täiendavate asukohtade ajakava sisestamiseks järgi uuesti
4. juhist.
6 Kui ajakava on valmis, vali Salvesta.
Kui alustad teekonnal navigeerimist, peaksid väljuma
alguspunktile lisatud ajal, et jõuda peatuspunktidesse ja
sihtkohta planeeritud ajal. Ajakava on ligikaudne. Saabumisajad
võivad muutuda liiklusolude, tee-ehitustööde ja muude viivituste
tõttu.
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe (Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja
abil).
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Maksuliste teede vältimine
Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja
maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka
ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda
lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Vali suvand:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks enne tasulise piirkonna
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks alati enne maksulise piirkonna
lisamist luba, vali Küsi alati.
• Teemaksude alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Teemaksude alatiseks lubamiseks vali Luba.
4 Vali Salvesta.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
6
Sihtkohta navigeerimine
Keskkonnavööndite vältimine
Seade saab vältida keskkonna- või heitmepiiranguid, mis võivad
veokile kehtida.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Loodushoiualad.
2 Vali suvand:
• Kui soovid, et seade küsiks enne keskkonnavööndi
lisamist alati luba, vali Küsi alati.
• Keskkonnavööndite alatiseks vältimiseks vali Väldi.
• Keskkonnavööndite alatiseks lubamiseks vali Luba.
3 Vali Salvesta.
Kohandatud vältimised
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige Järg..
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järg..
5 Valige Valmis.
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järg..
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järg..
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Valige Valmis.
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Asukohtade otsimine
Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu
restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku
tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta ja pakub mitut
meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.
• Kogu asukohateabe kiireks otsinguks sisesta otsingusõnad
(Asukoha otsimine otsinguriba abil).
• Sirvi või otsi eellaaditud huvipunkte kategooria alusel
(Huvipunktid).
• Otsi ja vaata huvipunkte teenuses Foursquare (Huvipunktide
otsimine teenuses Foursquare).
Asukohtade otsimine
• Leia kindlaid asukohti, nagu aadresse, ristmikke või
geograafilisi koordinaate, otsinguvahendite abil
(Otsinguvahendid).
• Otsi mõne teise asula või piirkonna lähedusest
(Otsingupiirkonna muutmine).
• Salvesta lemmikasukohad, et neid tulevikus kiiresti leida
(Asukohtade salvestamine).
• Naase hiljuti leitud asukohtade juurde (Hiljuti leitud
sihtkohtade otsimine).
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
5 Vali:
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingupiirkonna muutmine
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali Otsing läheduses:.
3 Vali suvand.
Huvipunktid
Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla.
Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad
sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane,
hotelle ja meelelahutuskohti.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu?
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vali kategooria.
4 Kui võimalik, vali sihtkoht kiirotsingu loendist.
7
Smartphone Link, ning teenuse Foursquare kontole sisse
logima.
Teenuses Foursquare näed asukohateavet, nagu kasutajate
hinnanguid, restorani- ja hinnateavet ning lahtiolekuaegu.
1 Vali asukohaotsingu tulemustest teenuse Foursquare
huvipunkt.
2 Vali .
5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni
Teekonna saab koostada ka suurte hoonete siseste
huvipunktideni, näiteks ostukeskuses oleva poeni või
lennujaama terminalini.
1 Vali Kuhu? > Sisesta otsing.
2 Tee valik:
• Hoone otsinguks sisesta hoone aadress, vali ja järgi 3.
juhist.
• Huvipunkti otsinguks sisesta huvipunkti aadress, vali ja
järgi 5. juhist.
3 Vali hoone.
Hoone all kuvatakse kategooriate loend, milles on näiteks
restoranid, autorendiettevõtted või terminalid.
4 Vali kategooria.
5 Vali huvipunkt ja seejärel Mine!.
Seade koostab teekonna huvipunktile kõige lähemal oleva
parkla või hoone väljapääsuni. Kui saabud huvipunkti, tähistab
kirev lipp soovitatavat parklat. Sildiga punkt tähistab
hoonesisese huvipunkti asukohta.
Hoonega tutvumine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.
1 Vali hoone.
2 Vali > Uuri seda paika.
Foursquare
®
Foursquare on asukohapõhine sotsiaalvõrk. Seadmesse on
eellaaditud teenuse Foursquare huvipunktid, mida tähistab sinu
asukohaotsingu tulemustes Foursquare logo.
Lisafunktsioonide hankimiseks võid ühilduvas nutitelefonis luua
ühenduse teenuse Foursquare kontoga, kasutades rakendust
Smartphone Link. Kui lood rakenduse Smartphone Link abil
ühenduse kontoga Foursquare, saad teenuses Foursquare
asukohaandmeid vaadata, asukohas registreeruda ning teenuse
Foursquare võrguandmebaasist huvipunkte otsida.
Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare
Saad otsida teenuse Foursquare huvipunkte, mis on seadmesse
laaditud. Kui lood ühenduse teenuse Foursquare kontoga
rakenduse Smartphone Link abil, pakub otsing kõige
ajakohasemaid tulemusi teenuse Foursquare
võrguandmebaasist ning kohandatud tulemusi teenuse
Foursquare kasutajakontolt.
Vali Kuhu? > Kategooriad > Foursquare®.
Ühenduse loomine teenuse Foursquare kontoga
1 Ühenda seade rakendusega Smartphone Link (Ühendamine
rakendusega Smartphone Link).
Nutitelefonis
ava rakendus Smartphone Link.
2
3 Ava rakenduse Smartphone Link seaded ja vali
Foursquare® > Logi sisse.
4 Sisesta teenuse Foursquare sisselogimisandmed.
Asukohateabe vaatamine teenuses Foursquare
Enne asukohateabe vaatamist teenuses Foursquare pead
ühenduse looma toetatud telefoniga, milles töötab rakendus
8
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali > Registreeri.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
5 Vali aadress.
Ristmiku otsimine
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Tee valik:
• Vali lähedal olevate asulate loendist asula.
• Asula leidmiseks mõne muu asukoha lähedalt vali Otsing
läheduses: (Otsingupiirkonna muutmine).
• Asula otsinguks nime järgi vali Sisesta otsing, sisesta
asula nimi ja vali .
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine
Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.
1 Valige Kuhu? > Hiljutine.
2 Valige asukoht.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.
Asukohtade otsimine
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine
Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks
saad kasutada lehte Kus ma olen?.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali Haiglad, Politseijaosk. või Kütus.
Kuvatakse valitud teenust pakkuvad asukohad. Lähimad
asukohad paiknevad loendi ülaosas.
3 Vali asukoht.
4 Vali suvand:
• Asukohta navigeerimiseks vali Mine!
• Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks
vali .
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav otsetee.
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.
4 Vali Salvesta.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).
2 Vali otsingutest asukoht.
3 Vali .
4 Vali Salvesta.
5 Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Kodu asukoha salvestamine
Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini
sõidad.
Kaardi kasutamine
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Vali Sisesta Minu aadress, Kasuta praegust asukohta või
Hiljuti leitud.
Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.
2 Vali .
3 Vali > Redigeeri.
4 Sisesta muudatused.
5 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
Kaardi kasutamine
Kaarti saab kasutada teekonna navigeerimiseks (Sinu teekond
kaardil) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski
teekond pole aktiivne.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Puuduta suvalist kohta kaardil.
3 Vali suvand:
• Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista
kaarti.
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
9
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Kuvatud huvipunktide kategooriate kaupa filtreerimiseks
vali .
• Teekonna alustamiseks vali kaardil asukoht ning seejärel
vali Mine! (Teekonna alustamine kaardil).
Kaardi tööriistad
Kaardi tööriistad tagavad kiire ligipääsu teabele ja seadme
funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Näiteks saad jälgida
liiklusteavet, valida ümbersõidu või reguleerida ekraani heledust
ilma kaardilt lahkumata. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub
see paneelina kaardi servas.
Kaardi tööriista vaatamine
1 Vali kaardil .
2 Vali kaardi tööriist.
Kaardi tööriist ilmub paneelina kaardi serva.
3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali
.
Kaardi tööriistade lubamine
Vaikimisi lubatakse kaardi tööriistade menüüs ainult
enimkasutatavad kaardi tööriistad. Saad aktiveerida lisatööriistu.
1 Vali kaardil > .
2 Lisamiseks vali iga tööriista märkeruut.
3 Vali Salvesta.
Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Eespool
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja
teenuseid. Teenused on toodud kategooriatena.
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Tulevaste huvipunktide leidmine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali kategooria.
3 Vali kaardil huvipunkt.
Eespool kategooriate kohandamine
Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate
järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali teenuseikoon.
3 Vali .
4 Vali suvand:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria,
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.
5 Vali Valmis.
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardilt
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade lubamine).
Vali kaardil
> Reisiandmed.
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade lubamine).
1 Vali Vaata kaarti.
2 Vali > Reisiandmed.
3 Vali reisiandmete väli.
4 Vali suvand.
10
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Kiiruskaamerad
TEADE
Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate
andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja
tootemudelites kasutatav.
Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval
kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave.
Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse
uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com
/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.
Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate
uuendamiseks ava veebiaadress http://my.garmin.com.
Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet
regulaarselt uuendama.
Kaardi kasutamine
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate
põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei
sisalda uuendusi ega tellimust.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
liiklusteabe vastuvõtja tarviku. Lisateabe saamiseks külasta
veebisaiti www.garmin.com/traffic.
Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.
MÄRKUS. Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™
tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.
1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise
toiteallikaga.
Ühenda
liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.
2
Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet
kuvama.
Liiklusteabe vastuvõtmine rakenduse
Smartphone Link abil
Reaalajas liiklusteabe teenus pakub reaalajas liiklusandmeid.
2 Vali kuvatav andmetüüp.
1 Laadi ühilduvasse telefoni rakendus Smartphone Link
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tee valik:
2 Telli reaalajas liiklusteabe teenus (Garmin reaalajateenuste
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
3 Vali Salvesta.
(Rakenduse Smartphone Link allalaadimine).
tellimine).
3 Ühenda seade telefoniga, milles töötab rakendus
Smartphone Link (Ühendamine rakendusega Smartphone
Link).
Liiklusinfo vastuvõtja
Liiklus
TEADE
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla. Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade
kohta leiad aadressilt www.garmin.com/traffic.
Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides,
sisseehitatud sõiduki toitekaablisse või seadmesse ja kuulub
kõikide mudelite puhul tasulise lisavarustuse hulka.
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.
• Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena
teenuse Smartphone Link kaudu (Garmin reaalajateenused).
• Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab
seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega
Smartphone Link.
• Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab
seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.
• Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe
vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.
• Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei
pea aktiveerima.
• Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEADE
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.
Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele
liiklusandmetega ühilduva toitekaabli. Kui seadme mudelis
sisaldub eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme
komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit. Kui seadme mudel ei
sisalda eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin
Liiklus
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB ühendus
Välisantenni ühendus
Välisantenn
Toitetuli
Sõiduki vooluallikas
Liiklusteabe vastuvõtja paigutamine
Paiguta liiklusteabe vastuvõtja toitekaabel nii, et liiklusteabe
vastuvõtmine oleks optimaalne.
1 Keri kaabel lahti.
2 Aseta kaabli keskkoht paika, kus on vaba vaateväli, nagu
armatuurlaud.
MÄRKUS. ära aseta kaablit kaablipistikule, mis on
ühendatud sõiduki toiteallikaga.
Ära aseta kaablit põrandale ega teiste objektide alla.
Liiklusinfo tellimisest
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.
Mine http://www.garmin.com/traffic.
Tellimuse aktiveerimine
FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima. Tellimus
aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab
vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkujalt
liiklusteateid.
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.
1 Vali peamenüüst Liiklus.
2 Vali Tellimused > .
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.
11
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/fmtraffic.
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima. Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.
Vali
seadmel Järg..
5
6 Sisesta kood.
7 Vali Valmis.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui
liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade
liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile
jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends™ abil, kui see on sisse
lülitatud.
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon. Vaikefraas on
Hääljuhtimine.
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.
1 Vali Rakendused > Häälkäsklus > > Aktiveerimisfraas.
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.
3 Vali Valmis.
Activating Voice Command
Lausuge aktiveerimisfraas.
Kuvatakse menüü Häälkäsklused.
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.
1 Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine).
2 Lausu Leia koht.
3 Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.
4 Lausu reanumber.
5 Lausu Navigeeri.
12
Vaigistamisjuhised
Saate häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.
1 Vali Rakendused > Häälkäsklus > .
2 Vali Vaigistamisjuhised > Lubatud.
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon. Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida. Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku. Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.
Käed-vabad helistamine
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ühendamist,
ei saa garanteerida kindla telefoni toimimist süsteemiga. Kõik
funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade
ühendada mobiiltelefoniga ning muuta see vabakäeseadmeks.
Kui telefon on ühendatud, saad seadmega helistada ja kõnesid
vastu võtta.
Telefoni paaristamine
1 Aseta telefon ja nüviCam seade teineteise suhtes 10 m (33
jala) raadiusesse.
2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon
leitavaks.
Vali
oma nüviCam seadmes Seaded > Bluetooth.
3
4 Järgi telefoni ja nüviCam seadme ekraanil näidatavaid
juhiseid.
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali Bluetooth.
Vihjeid pärast seadmete paaristamist
• Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal
sisselülitamisel.
• Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad
häälkõnesid vastu võtta.
• Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse
telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.
Häälkäsklus
• Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust
looma, kui seade sisse lülitatakse.
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda
paaristatud seadmete loendist kustutamata. Bluetooth seadme
saab edaspidi automaatselt nüviCam seadmega ühendada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.
3 Tühjenda seadme märkeruut.
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.
• Heli telefoni suunamiseks vali .
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .
• Kõne lõpetamiseks vali .
Rakenduste kasutamine
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu
telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade
loendist valikut “Kodu” (Salvestatud asukoha muutmine).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
Rakenduste kasutamine
Abi kasutamine
Seadme kasutamisteabe saamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele. Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused).
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.
Ühendamine rakendusega Smartphone Link
Enne ühendamist rakendusega Smartphone Link pead oma
telefoni alla laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.
1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
2 Vali seadmes Seaded > Bluetooth.
3 Vali märkeruut Bluetooth.
4 Luba oma telefonis Bluetooth tehnoloogia ja otsi
lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita
sidumispäring.
kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on
ühendatud.
Asukoha saatmine telefonist seadmesse
Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni
navigeerimisrakendus.
1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist
asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).
2 From the application menu, select Smartphone Link.
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord,
edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.
13
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud
rakendusega Smartphone Link
Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised.
Andmeid ei loeta sõidukist.
Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin
reaalajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali oma telefon.
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.
Sõiduki profiili seadistamine
Garmin reaalajateenused
Kütuse hinna muutmine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.
2 Sisesta kütusehind ja vali Järg..
3 Vali Jah.
Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab
seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab
rakendus Smartphone Link (Ühendamine rakendusega
Smartphone Link).
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga,
mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega
Smartphone Link.
Garmin reaalajateenuste tellimine
Enne Garmin reaalajateenuste tellimist peate installima telefoni
rakenduse Smartphone Link.
1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link (Ühendamine
rakendusega Smartphone Link).
2 Valige Minu konto
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
3 Valige teenus.
4 Valige hind.
5 Valige Telli.
6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Teave liikluskaameratest
Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest
põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad,
mida soovite regulaarselt jälgida.
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link).
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Liikluskaamera vaatamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine).
1 Valige Rakendused > photoLive.
2 Valige kaamera.
Rakenduse ecoRoute teave
Mõnes piirkonnas tuleb enne ecoRoute™ funktsioonide
kasutamist soetada avamiskood. Lisateavet leiad aadressil
www.garmin.com/ecoroute.
ecoRoute arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja hinna ning
pakub tööriistasid kütusekulu vähendamiseks.
14
ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate
sisestama sõiduki andmed.
1 Select Rakendused > ecoRoute™.
2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kütusekulu kalibreerimine
Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid
kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste
ja teie sõiduharjumustega. Kalibreerimine sooritage tankides.
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.
2 Sisesta kütuse hind.
3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on
kulutanud.
4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete
läbinud.
5 Vali Järg..
Seade arvutab keskmise kütusekulu.
6 Vali Salvesta.
Teave ecoChallenge'i kohta
ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu
sõiduharjumusi. Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i
tulemused, seda rohkem kütust säästad. ecoChallenge kogub
andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja
lülitatud auto kasutusrežiimile.
ecoChallenge'i tulemuste vaatamine
Valige Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.
ecoChallenge'i tulemustest
Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse. Järsul
kiirendamisel kaotad punkte.
Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse
kiiruse tulemuse.
Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise
tulemuse.
Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse. Järsul
pidurdamisel kaotad punkte.
ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vali > Lähtesta.
Kütusekulu teabe vaatamine
1 Valige Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst.
2 Valige graafikul lõik, mida suumida.
Läbitud teekonna aruanded
Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine
kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.
Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta. Kui te
seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud
vahemaa kohta.
Läbisõidu aruande vaatamine
Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.
VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude
aruanded seadme kaustas Aruanded.
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Läb. teek. aruan..
Rakenduste kasutamine
2 Vali aruanne.
Ilmaradari vaatamine
ecoRoute teabe lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil.
2 Vali Lähtesta.
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Nõuanded sõitmiseks
• Järgi kiirusepiiranguid. Enamiku sõidukite puhul saavutad
optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.
• Sõida ühtlase kiirusega.
• Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.
• Väldi liiklusummikuid ja tipptunde.
• Ära hoia jalga piduripedaalil.
• Kasuta kiirusehoidikut.
• Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada
tühikäigul.
• Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega
sõiduks.
• Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei
sõida kiirteel.
• Sulge bensiinipaagi kork.
• Pargi varjus või garaažis.
• Laadi liigne koorem maha. Kõrvalda sõidukist tarbetud
esemed.
• Väldi koorma vedamist katusel. Kõrvalda katusekoorma
kandurid, kui neid ei kasutata.
• Hoia soovitatud rehvirõhku. Kontrolli rehvirõhku regulaarselt
ja enne pikki sõite.
• Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud
hooldusintervalle.
• Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.
• Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust. Võimalusel
kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiislit.
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
myGarmin sõnumite vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine rakendusega Smartphone Link). See funktsioon ei
ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja
kaardiuuenduste teavitusi.
1 Vali Rakendused > myGarmin™.
Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite
arv myGarmin ikoonil.
2 Vali sõnumi teema.
Kuvatakse kogu sõnum.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine rakendusega Smartphone Link). See funktsioon ei
ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Valige Rakendused > Ilm.
2 Valige päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Praegune asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Seadme kohandamine
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Vali Seaded > Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine).
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Navigeerimisseaded
Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Navigeerimine.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
15
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Loodushoiualad: määrab vältimiseelistused sõidukile
rakenduvate keskkonnapiirangute või heitgaasipiirangutega
aladele.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem
kütust kui teised teekonnad.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Kaamera seaded
Vali Seaded > Kaamera.
Garmin Real Vision™: kuvab kaamera vaate, kui sõiduk
läheneb sihtkohale (Sihtkohta jõudmine funktsiooniga Garmin
Real Vision™).
Kokkupõrke hoiatus: esitab märguande, kui seade tuvastab, et
oled eesolevale sõidukile liiga lähedal (Laupkokkupõrke
hoiatussüsteem).
Sõidurealt väljumise hoiatus: annab teada, kui seade märkab,
et võid tahtmatult sõiduraja eraldusjoone ületada (Sõidurajalt
väljumise hoiatussüsteem).
Kaamera paigutus: saad märkida kaamera asukoha sõidukis.
Salvesta käivitamisel: pardakaamera alustab automaatselt
video jäädvustamist, kui seadme sisse lülitad.
Avarii automaatne tuvastus: salvestab automaatselt video, kui
seade tuvastab võimaliku ohuhetke.
Jäädvusta heli: jäädvustab video jäädvustamisel seadme
mikrofoni abil heli.
Andmete kiht: lisab jäädvustatud videole kuupäeva, kellaaja,
asukoha ja kiirusteabe.
Video eraldusvõime: määrab videosalvestiste eraldusvõime ja
kvaliteedi.
Jäädvusta pärast toitekadu: pärast ühenduse katkemist välise
toiteallikaga jätkab valitud ajaperioodi jooksul video
jäädvustamist.
16
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
Ekraaniseaded
Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Ekraan.
Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade
vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks,
saad valida Auto.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel
seade lülitub unerežiimile.
Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Liiklusseaded
Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja. Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.
Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid
marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel
(Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
trafficTrends™: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni.
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Keele ja klaviatuuri seaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
Seadme kohandamine
MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Lähedushoiatuste seaded
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seadme lähtestamine
Seade ja privaatsusseaded
Laadimise
temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (32 ° kuni 113 °F)
Toitesisend
Sõiduki pistikust kaasas oleva kaabliga.
Vahelduvvooluallikast valikulise tarviku abil
(ainult kodus või kontoris kasutamiseks).
Aku tüüp
Laetav liitium-ioonaku
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme teave
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Tehnilised andmed
Töötemperatuuri vahemik -20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Lisa
Tugi ja uuendused
Garmin Express™ tagab Garmin seadmete kaudu nendele
teenustele hõlpsa juurdepääsu. Mõned teenused ei pruugi su
seadme jaoks olla saadaval.
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Tarkvarauuendused
• Kaardi, kaardi või marsruudi uuendused
• Sõidukid, hääl ja muud lisad
Rakenduse Garmin Express seadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Seadme hooldamine
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
TEADE
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Väldi seadme märjaks saamist.
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows
ja Mac arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
Korpuse puhastamine
TEADE
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
Varguse vältimine
Seadme teave
2 Vali suvand:
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Maci versioon (Maci
versioon).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
17
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga).
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).
7 Klõpsa valikut salvesta seade.
8 Klõpsa valikut kontrolli uuenduste olemasolu.
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste
loend.
9 Vali installitavad uuendused.
10 Klõpsa valikut Installi kohe.
2
3
4
5
6
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
GPS-signaali olekute vaatamine
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
ToitekaablidPower Cables
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks
Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja
andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Mälukaarte saad
osta elektroonikapoest või ava veebileht www.garmin.com/maps
ja osta mälukaart koos ettevõtte Garmin eellaaditud
kaardistustarkvaraga. Seade toetab microSD ja microSDHC
mälukaarte.
1 Sisesta mälukaart À pessa Á.
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEADE
Kaitsme väljavahetamisel hoia kõik väikesed osad alles ja
veendu, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
18
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.
1 Pöörake otsa À 90 kraadi vastupäeva, et see avada.
Lisa
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.
2 Eemalda ots, hõbedane otsik Á ja kaitse Â.
3 Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.
4 Asetage hõbedane otsik otsa sisse.
5 Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga à lukustada.
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine).
• Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused (Bluetooth
keelamine).
• Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (Unerežiimi
sisenemine ja sealt väljumine).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Võta seadme ülemisest ja alumisest osast kinni.
2 Tõmba seadme alumist osa enda poole kuni see tuleb
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
magneti küljest lahti.
Seadme sirgelt tõmbamine võib hoidiku iminapa küljest lahti
tõmmata.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Täiendavate kaartide ostmine
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
2 Klõpsa sakki Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Lisavarustuse ostmine
Mine http://buy.garmin.com.
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
3 Paigalda iminapp (Seadme nüviCam paigaldamine ja toide).
®
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.
VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/bluetooth.
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine).
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes
märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded).
Tõrkeotsing
19
Indeks
A
aadressid, otsimine 8
abi. 13 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 16
aktiivne sõiduraja juhendamine 4
aku
kestvuse pikendamine 19
laadimine 1, 18, 19
probleemid 19
arvuti, ühendamine 18, 19
asukohad 8, 15
helistamine 13
hiljuti leitud 8
hooned 8
kodu määramine 9
otsimine 7, 8
praegune 9
salvestamine 9
simuleeritud 16
asukohtade otsimine. 7 Vt samuti asukohad
aadressid 8
asulad 8
kategooriad 7
koordinaadid 8
ristmikud 8
automaatne helitugevus, lubamine 2
B
Bluetooth tehnoloogia 12, 19
Bluetooth-tehnoloogia 12
keelamine 16
seaded 16
seadme lahtiühendamine 13
sisselülitamine 12
E
ecoChallenge 14
ecoChallenge'i tulemus 14
lähtestamine 14
ecoRoute 14, 15
ecoChallenge score 14
ecoChallenge'i tulemus 14
kütusekulu kalibreerimine 14
läbitud teekonna aruanded 14
Läbitud teekonna aruanne 14
Sõiduki profiil 14
eespool
kohandamine 10
teenuste otsimine 10
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 16
ekraaniseaded 16
EULA-d 17
F
failid, edastamine 18
fotod
kustutamine 3
vaatamine 3
Foursquare 8
G
Garmin Express 17
seadme registreerimine 17
tarkvara uuendamine 17
Garmin reaalajateenused 14
Garmin Real Vision 4
Garmini reaalajateenused, tellimine 14
geopeitus 8
GPS 1, 18
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 17
helistamine 13
helitugevus, reguleerimine 2
hiljuti leitud asukohad 8
20
hoidik, eemaldamine 19
hoidiku eemaldamine 19
hooned 8
huvipunktid (POI) 7, 8
hooned 8
hädaabiteenused 9
hääljuhtimine 12
näpunäited 12
häälkäsklus
aktiveerimisfraas 12
navigeerimine koos 12
näpunäited kasutamiseks 12
Häälkäsklus 12
activating 12
I
ID-number 17
ikoonid, olekuriba 1
ilm 15
radar 15
teeolud 15
Iminapp 19
J
juhiabisüsteem (ADAS) 3
järgmine pööre 4
K
kaablid, toide 18
kaamerad
ohutus 10
pardakaamera 1–3, 16
kaardi 2D-vaade 11
kaardi 3D-vaade 11
kaardi vaade
2D 11
3D 11
kaardid 5, 9, 10, 15
andmeväli 4, 10, 11
detailsus 15
kihid 11
ostmine 19
sümbolid 4
teekondade vaatamine 4
teema 15
uuendamine 17
kaardikihid, kohandamine 11
kaart, tööriistad 10
kaitse, vahetamine 18
keel
hääl 16
klaviatuur 16
Kiirotsing 7
kiiruskaamerad, tellimused 10
klaviatuur
keel 16
paigutus 16
kodu
asukoha redigeerimine 4, 9
asukohtade määramine 9
helistamine 13
sõitmine 4, 9
telefoninumber 13
Kojusõit 4, 9
koordinaadid 8
Kus ma olen? 9
kustutamine
reisid 6
seotud Bluetooth-seade 13
kõned 12, 13
ajalugu 13
helistamine 13
häälvalimine 13
keelamine 14
kodu 13
kontaktid 13
tegemine 13
vaigistamine 13
vastamine 13
vastuvõtmine 13
kõnedele vastamine 13
Kõnetuvastus 12
kütus, hinnad 14
kütuse hind, muutmine 14
kütusekulu kalibreerimine 14
kütusesääst 14
Kütusesääst. 14 Vt samuti ecoRoute
kütusetase, tanklad 9
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 13
laiuskraad ja pikkuskraad 8
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS) 3
laupkokkupõrke hoiatussüsteem (FCWS)) 3
liiklus 10–12, 16
alternatiivne teekond 6
kaamerad 14
kaart 10
tellimuse aktiveerimine 11
tellimuste lisamine 11
ummikud 10
vastuvõtja 11
viivituste otsimine 10
liikluskaamerad 14
vaatamine 14
lisavarustus 19
Läbitud teekonna aruanded 14
läheduspunktide hoiatused, seaded 17
lähtestamine
reisiandmed 10
seade 17
M
maastikul navigeerimine 7
microSD kaart 1, 18
muutmine, salvestatud reisid 6
mälukaart 18
paigaldamine 1, 18
myGarmin, sõnumid 15
myTrends, teekonnad 6
N
navigeerimine 4, 8
maastikul 7
seaded 15
teekondade eelvaade 5
O
otseteed
kustutamine 9
lisamine 9
otsingupiirkonna muutmine 7
otsinguriba 7
P
paaristamine 12
lahtiühendamine 13
telefon 12, 19
pardakaamera
fotod 2, 3
heli jäädvustamine 3
joondamine 2
mälukaart 1
seaded 16
video esitamine 3
video jäädvustamine 2, 3
parkimine, viimane koht 9
praegune asukoht 9
puuteekraani puhastamine 17
pöördepunktid 4
R
reisiandmed 17
reisiinfo 10
lähtestamine 10
vaatamine 10
reisilogi, vaatamine 10
reisiplaneerija 5, 6
kujunduspunktid 6
reisi redigeerimine 6
reports, Läbisõit 14
Indeks
ristmikud, otsimine 8
tarkvara 17
S
V
salvestamine, praegune asukoht 9
salvestatud asukohad 5
kategooriad 9
kustutamine 9
muutmine 9
satelliitsignaalid
vaatamine 18
vastuvõtt 1
seaded 15–17
seadete taastamine 17
seadme hooldamine 17
seadme ID 17
seadme kinnitamine
auto 1
iminapp 1
seadme kohandamine 15
seadme laadimine 1, 18, 19
seadme paigaldamine
eemaldamine hoidikust 19
Iminapp 19
seadme puhastamine 17
seadme registreerimine 17
sihtkohad 15. Vt asukohad
Garmin Real Vision 4
simuleeritud asukohad 16
Smartphone Link 13
Garmin reaalajateenused 13
kõnede keelamine 14
ühendamine 13
suunad 4
Sõiduki profiil 14
sõiduki toitejuhe 1
sõidurajalt väljumise hoiatussüsteem (LDWS)
3
sõidusuunad 4
sündmusetuvastus 2
vaigistamine, heli 12
vargus, vältimine 17
video
esitamine 3
jäädvustamine 2
kustutamine 3
salvestamine 3
vältimised 7
keelamine 7
kustutamine 7
piirkond 7
tee 7
tee tüübid 6
teemaksud 6
T
tarkvara
uuendamine 17
versioon 17
teekonna kujundamine 5
teekonnad 4
alustamine 4, 5
arvutamine 5
arvutusrežiim 6, 16
eelvaade 5
kaardil vaatamine 4
kujundamine 5
lõpetamine 5
myTrends 6
punkti lisamine 4, 6
soovitatud 6
teemaksud, vältimine 6
teenuste otsimine, eespool 10
teeolud, ilm 15
tehnilised andmed 17
telefon
lahtiühendamine 13
paaristamine 12, 19
telefonikõned, vastuvõtmine 13
telefoniraamat 13
tellimused, Garmini reaalajateenused 14
toitejuhtmed, sõiduk 1
toitekaablid 18
kaitsme vahetamine 18
toitenupp 2
toote registreerimine 17
tootetugi 13
tõrkeotsing 19
tööriistad, kaart 10
U
unerežiim 2
USB, lahtiühendamine 18
uuendamine
kaardid 17
Indeks
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising