Garmin | nüviCam™ | Operating instructions | Garmin nüviCam™ Návod k obsluze

Garmin nüviCam™ Návod k obsluze
nüviCam™
Návod k obsluze
Květen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01874-41_0A
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích.
Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné
známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společností Garmin podléhá licenci.
Foursquare je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti
SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších
zemích. Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. HD Radio™ a logo HD jsou ochranné známky společnosti
iBiquity Digital Corporation. Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty.
®
®
®
®
®
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Vložení paměťové karty do kamery ............................................ 1
Upevnění a napájení zařízení nüviCam ve vozidle .................... 1
Příjem signálů GPS .................................................................... 1
Ikony stavové lišty ....................................................................... 1
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 2
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku .............. 2
Vypnutí zařízení ..................................................................... 2
Úprava hlasitosti ......................................................................... 2
Aktivace automatické hlasitosti .............................................. 2
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 2
Palubní kamera............................................................... 2
Zarovnání kamery ....................................................................... 2
Nahrávání videa ..........................................................................2
Ukládání videozáznamů ......................................................... 2
Pořízení fotografie .................................................................. 2
Zahájení a ukončení nahrávání videa .................................... 2
Důležité tipy ........................................................................... 3
Prohlížení videí a fotografií .................................................... 3
Videa a fotografie v počítači ................................................... 3
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku .................................. 3
Odstraňování videí a fotografií ............................................... 3
Systém rozšířené podpory řízení ................................................ 3
Systém varování před čelní srážkou ...................................... 3
Systém upozornění na opuštění pruhu .................................. 3
Navigace k cíli................................................................. 4
Trasy ........................................................................................... 4
Zahájení trasy ............................................................................. 4
Cesta domů ............................................................................ 4
Vaše trasa na mapě .................................................................... 4
Navigace aktivními pruhy ....................................................... 4
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 4
Zobrazení celé trasy na mapě ............................................... 4
Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™ ............................ 4
Přidání pozice k trase ................................................................. 5
Tvarování trasy ........................................................................... 5
Použití objížďky .......................................................................... 5
Zastavení trasy ........................................................................... 5
Změna režimu pro výpočet trasy ................................................ 5
Zahájení trasy s použitím mapy .................................................. 5
Náhled více tras .......................................................................... 5
Plánovač cesty ............................................................................ 5
Plánování cesty ...................................................................... 5
Navigace k uložené cestě ...................................................... 6
Optimalizace pořadí zastávek na cestě ................................. 6
Úprava a změna pořadí pozic na cestě ................................. 6
Úprava a uložení aktivní trasy ................................................ 6
Změna možností trasování pro cestu ..................................... 6
Plánování cesty ...................................................................... 6
Používání navržených tras ......................................................... 6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí ....................................... 6
Objížďka zpoždění na trase ................................................... 6
Vyhnout se placeným silnicím ................................................ 6
Vyhnout se použití dálniční známky ...................................... 7
Funkce vyhnutí se silnicím ..................................................... 7
Objížďka nízkoemisních zón .................................................. 7
Vlastní objížďky ......................................................................7
Navigace mimo silnice ................................................................ 7
Hledání poloh.................................................................. 7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání .............. 7
Změna oblasti vyhledávání ......................................................... 8
Body zájmu ................................................................................. 8
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 8
Obsah
Vyhledávání v kategorii .......................................................... 8
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy ................................ 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Nástroje pro hledání ................................................................... 8
Hledání adresy ....................................................................... 8
Hledání křižovatky .................................................................. 9
Hledání města ........................................................................ 9
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 9
Hledání naposledy nalezených cílů ............................................ 9
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ................. 9
Nalezení posledního parkovacího místa .................................... 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání záchranných složek a paliva ................................. 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Přidání zkratky ............................................................................ 9
Odebrání zkratky .................................................................... 9
Ukládání poloh ............................................................................ 9
Uložení polohy ....................................................................... 9
Uložení aktuální polohy .......................................................... 9
Uložení domovské destinace ................................................. 9
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 9
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................. 10
Odstranění oblíbené polohy ................................................. 10
Používání mapy............................................................ 10
Nástroje mapy ........................................................................... 10
Zobrazení nástroje mapy ..................................................... 10
Povolit nástroje mapy ........................................................... 10
Po cestě .................................................................................... 10
Hledání nadcházejících bodů zájmu .................................... 10
Přizpůsobení kategorií Po cestě .......................................... 10
Informace o cestě ..................................................................... 10
Zobrazení dat cesty na mapě .............................................. 10
Zobrazení stránky Informace o cestě ................................... 10
Zobrazení protokolu cesty .................................................... 10
Vynulování informací o cestě ............................................... 10
Zobrazení nadcházející dopravy .............................................. 11
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 11
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 11
Bezpečnostní kamery ............................................................... 11
Přizpůsobení mapy ................................................................... 11
Přizpůsobení vrstev mapy .................................................... 11
Změna datového pole mapy ................................................ 11
Změna perspektivy mapy ..................................................... 11
Doprava ......................................................................... 11
Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních
informací ................................................................................... 11
Příjem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone
Link ........................................................................................... 12
Přijímač dopravních informací .................................................. 12
Umístění přijímače dopravních informací ............................ 12
Informace o předplatném dopravních informací ....................... 12
Aktivace předplatného ......................................................... 12
Zobrazení předplatných pro dopravní informace ................. 12
Přidání předplatného ........................................................... 12
Zapnutí možnosti Doprava ........................................................ 12
Hlasový příkaz .............................................................. 12
Nastavení fráze pro aktivaci ..................................................... 12
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu ........................................... 12
Tipy pro funkci Hlasový příkaz .................................................. 12
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů ................................ 13
Ztlumení pokynů ....................................................................... 13
Hlasové ovládání ...................................................................... 13
Konfigurace hlasového ovládání .......................................... 13
Používání hlasového ovládání ............................................. 13
Tipy pro hlasové ovládání .................................................... 13
i
Volání pomocí sady handsfree................................... 13
Párování telefonu ......................................................................13
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth .......................... 13
Tipy po spárování zařízení ................................................... 13
Odpojení zařízení Bluetooth ................................................ 13
Odstranění spárovaného telefonu ....................................... 13
Uskutečnění hovoru .................................................................. 13
Vytáčení čísla ....................................................................... 13
Volání kontaktu z telefonního seznamu ............................... 13
Volání na polohu .................................................................. 13
Příjem hovoru ........................................................................... 13
Použití historie volání ................................................................ 13
Používání možností v průběhu hovoru ..................................... 14
Uložení telefonního čísla domů ................................................ 14
Volání domů ......................................................................... 14
Používání aplikací........................................................ 14
Používání nápovědy ................................................................. 14
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 14
Připojení k aplikaci Smartphone Link ................................... 14
Odeslání polohy z telefonu do zařízení ............................... 14
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci Smartphone
Link ...................................................................................... 14
Garmin služby Live ................................................................... 14
Předplatné služeb Garmin Live ............................................ 14
Informace o dopravních kamerách ...................................... 14
Informace o funkci ecoRoute .................................................... 15
Nastavení vozidla ................................................................. 15
Změna ceny pohonných hmot ............................................. 15
Kalibrace spotřeby paliva ..................................................... 15
Informace o aplikaci ecoChallenge ...................................... 15
Zobrazení informací o spotřebě paliva ................................ 15
Zprávy o ujetých kilometrech ............................................... 15
Vynulování informací funkce ecoRoute ............................... 15
Tipy pro řízení ...................................................................... 15
Zobrazení zpráv myGarmin ...................................................... 15
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 16
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 16
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 16
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 16
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 16
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 16
Vynulování zařízení .................................................................. 18
Technické údaje ........................................................................ 18
Dodatek ......................................................................... 18
Podpora a aktualizace .............................................................. 18
Nastavení Garmin Express .................................................. 18
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express ................................................................................ 18
Správa dat ................................................................................ 19
Informace o paměťových kartách ........................................ 19
Vložení paměťové karty s mapami a daty ............................ 19
Připojení zařízení k počítači ................................................. 19
Přenos dat z počítače .......................................................... 19
Zobrazení stavu signálu GPS ................................................... 19
Napájecí kabely ........................................................................ 19
Nabíjení zařízení .................................................................. 19
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ................. 19
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 20
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 20
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 20
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 20
Nákup doplňkových map .......................................................... 20
Zakoupení příslušenství ............................................................ 20
Odstranění problémů................................................... 20
Přísavný držák na čelním skle nedrží ....................................... 20
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 20
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 20
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 20
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 20
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 20
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 20
Telefon se nepřipojuje k zařízení .............................................. 20
Rejstřík .......................................................................... 21
Přizpůsobení zařízení................................................... 16
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 16
Aktivace map ....................................................................... 16
Nastavení navigace .................................................................. 16
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 16
Nastavení simulované pozice .............................................. 16
Nastavení kamery ..................................................................... 17
Bluetooth Nastavení ................................................................. 17
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 17
Nastavení displeje .................................................................... 17
Nastavení dopravy .................................................................... 17
Nastavení jednotek a času ....................................................... 17
Nastavení času .................................................................... 17
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 17
Nastavení varovných bodů ....................................................... 17
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 17
Obnovení nastavení ................................................................. 17
Informace o zařízení..................................................... 18
Péče o zařízení ......................................................................... 18
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 18
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 18
Zabránění krádeži ................................................................ 18
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
• Vložte do kamery paměťovou kartu (Vložení paměťové karty
do kamery).
• Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace map a
softwaru pomocí služby Garmin Express).
• Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji
napájení (Upevnění a napájení zařízení nüviCam ve vozidle).
• Zarovnejte palubní kameru (Zarovnání kamery).
• Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS).
• Upravte hlasitost (Úprava hlasitosti) a jas displeje (Nastavení
jasu obrazovky).
• Navigujte do cíle (Zahájení trasy).
2 Otevřete páčku Â, přitiskněte přísavný držák na čelní sklo
a současně otočte páčku dozadu směrem k čelnímu sklu.
Páčka musí směřovat k horní straně čelního skla.
Vložení paměťové karty do kamery
Před zahájením nahrávání je třeba do integrované palubní
kamery vložit paměťovou kartu. Kamera je kompatibilní
s paměťovými kartami microSD™ a microSDHC o velikosti až
64 GB a o třídě rychlosti 4 nebo vyšší. Můžete použít
paměťovou kartu, která je součástí dodávky, nebo koupit
kompatibilní kartu od prodejce elektroniky.
1 Vložte paměťovou kartu À do slotu pro kartu kamery Á.
POZNÁMKA: Pokud paměťovou kartu vložíte do
nesprávného slotu, nebude kamera moci nahrávat video.
3 Roztáhněte úchyt na přísavném držáku Ã.
4 V případě potřeby držák otočte tak, aby logo Garmin
®
směřovalo pravou stranou nahoru.
5 Napájecí kabel do vozidla Ä zapojte do portu na držáku.
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Upevnění a napájení zařízení nüviCam ve
vozidle
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických
přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte
zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.
POZNÁMKA
Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou
magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů,
včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní,
pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti
elektronických přístrojů.
Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste
je nabít.
1 Zatlačte držák À do úchytu na přísavném držáku Á, dokud
nezaklapne na místo.
6 Vložte zadní část zařízení do držáku.
7 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do
elektrické zásuvky ve vozidle.
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona
na
stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS
Stav technologie Bluetooth (zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth)
®
Aktuální čas
Začínáme
1
Stav baterie
Připojeno k aplikaci Smartphone Link
Teplota
Nepřečtené zprávy myGarmin™
Stav záznamu palubní kamery
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Palubní kamera
Zarovnání kamery
VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.
Palubní kameru je třeba zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete
nebo změníte její pozici. Pokud kameru nezarovnáte, nemusí
funkce rozšířené podpory řízení fungovat správně.
1 Vyberte položky Nastavení > Kamera > > Zarovnání.
2 Nakloňte zařízení a otočte kamerou tak, abyste ji zarovnali.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára
horizontu musí být vycentrovaná mezi horní a dolní částí
obrazovky.
Nahrávání videa
POZNÁMKA
Omezení vyplývající ze zákona
V některých jurisdikcích by mohlo být pořizování nebo veřejné
vystavování fotografií či videozáznamů osob nebo jejich vozidel
pomocí tohoto produktu považováno za narušení práv na
ochranu soukromí. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými
zákony a právy na ochranu soukromí ve vaší jurisdikci a
dodržovat je.
Před zahájením nahrávání je třeba do integrované palubní
kamery vložit paměťovou kartu (Vložení paměťové karty do
kamery).
Ve výchozím nastavení začne zařízení nahrávat ihned po svém
zapnutí. V nahrávání pak bude pokračovat, dokud ho nevypnete
(přičemž bude přepisovat nejstarší neuložená videa). Při
nahrávání bude stále svítit červená dioda LED.
Zařízení bude neustále nahrávat, dokud ho nevypnete nebo
dokud nevypnete nahrávání videa.
Ukládání videozáznamů
Ve výchozím nastavení zařízení používá snímač k rozpoznávání
hrozících srážek a ukládá videozáznam před danou událostí,
během ní a po ní.
Videozáznam můžete také kdykoli uložit ručně.
1 Během nahrávání stiskněte tlačítko kamery À.
Úprava hlasitosti
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
• Volbou možnosti zařízení ztlumíte.
• Volbou možnosti otevřete další možnosti.
Aktivace automatické hlasitosti
Zařízení může automaticky zvýšit nebo snížit hlasitost podle
úrovně šumu na pozadí.
1 Vyberte možnost Hlasitost > .
2 Vyberte možnost Automatická hlasitost.
Nastavení jasu obrazovky
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Zařízení uloží fotografie a video pořízené před stisknutím
klávesy, během něj a po něm. Při ukládání videozáznamu
bude blikat červená dioda LED.
2 Opětovným stisknutím tlačítka kamery prodloužíte délku
uloženého záznamu (volitelně).
Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.
Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam
přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení.
Pořízení fotografie
Zařízení umí také fotografovat. Ve výchozím nastavení zařízení
ukládá spolu s fotografiemi i informace o čase a místu pořízení.
Vyberte položky Aplikace > Palubní kamera >
.
Zařízení pořídí fotografii a uloží ji na paměťovou kartu.
Zahájení a ukončení nahrávání videa
1 Vyberte položky Aplikace > Palubní kamera.
2
Palubní kamera
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko .
Po ukončení nahrávání se rozsvítí zelená dioda LED.
TIP: Ve výchozím nastavení zařízení začne automaticky
nahrávat po svém opětovném zapnutí. Tuto funkci lze
vypnout v nastavení kamery (Nastavení kamery).
• Chcete-li zahájit nahrávání, stiskněte tlačítko .
Při nahrávání bude stále svítit červená dioda LED.
a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost
vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou
vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se aktivuje, když
rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).
Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před
vámi, přehraje zvukovou výstrahu a v horní části obrazovky se
zobrazí varování.
Důležité tipy
Tlačítko kamery poskytuje rychlý přístup k několika funkcím
palubní kamery.
• Stisknutím tlačítka kamery uložíte videozáznam a pořídíte
fotografie.
• Opětovným stisknutím tlačítka kamery při ukládání
videozáznamu prodloužíte délku uloženého záznamu.
• Pokud během nahrávání videa stisknete a podržíte tlačítko
kamery na několik sekund, nahrávání se ukončí.
• Pokud při zastaveném nahrávání znovu stisknete tlačítko
kamery, nahrávání se opět spustí.
Prohlížení videí a fotografií
POZNÁMKA: Při prohlížení videí a fotografií se zastaví
nahrávání videa.
1 Vyberte položky Aplikace > Galerie > Ano.
2 Vyberte video nebo fotografii.
Zařízení zobrazí videa nebo fotografie. Videa se začnou
automaticky přehrávat. Pokud jsou součástí videa nebo
fotografie informace o poloze, zobrazí se dané místo na
mapě.
Videa a fotografie v počítači
Aplikace Garmin Dash Cam Player umožňuje prohlížet, ukládat
a upravovat nahraná videa v počítači. Tato aplikace také
umožňuje prohlížet informace o čase, datu, místě a rychlosti
zaznamenané spolu s videem a následně je do videa vložit.
Další informace naleznete na webu www.garmin.com
/dashcamplayer.
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku
Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím
integrovaného mikrofonu. Nahrávání zvuku můžete kdykoli
vypnout nebo zapnout.
Vyberte položky Nastavení > Kamera > Nahrát zvuk.
Odstraňování videí a fotografií
1 Vyberte položky Aplikace > Galerie > Ano.
2 Vyberte video nebo fotografii.
3 Vyberte položky > Ano.
Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou
Správné fungování systému varování před čelní srážkou
(FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí
být funkce FCWS schopna vozidlo před vámi rozpoznat.
• Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí
48 km/h (30 mil/h).
• Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za
zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu,
oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
• Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není
správně zarovnaná (Zarovnání kamery).
• Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidla ve vzdálenosti větší
než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).
Systém upozornění na opuštění pruhu
VAROVÁNÍ
Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží
pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré
silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy
a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce
LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění
pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou
funkčnost.
Funkce LDWS vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že
možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například
upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru
nebo když vjedete do pruhu v protisměru. Funkce FCWS se
aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 64 km/h (40 mil/h).
Výstraha se objeví na levé nebo pravé straně obrazovky podle
toho, kterým směrem jste pruh opustili.
Systém rozšířené podpory řízení
Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení
(ADAS), který s využitím integrované palubní kamery varuje
před čelními srážkami a opuštěním jízdního pruhu.
Systém varování před čelní srážkou
VAROVÁNÍ
Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží
pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré
silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy
a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce
FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před
blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti
omezenou funkčnost.
Funkce FCWS vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že
nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem
Palubní kamera
POZNÁMKA: Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS,
nastavte možnost Umístění kamery a označte umístění zařízení
ve vozidle.
Nastavení umístění kamery
Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do
středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší
výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery
a označte umístění zařízení ve vozidle.
1 Vyberte položky Nastavení > Kamera > Umístění kamery.
2 Vyberte umístění zařízení.
3
Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu
Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu
(LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí
být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.
• Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí
64 km/h (40 mil/h).
• Funkce LDWS nevysílá varování na některých typech silnic,
jako například na dálničních nájezdech nebo zúženích do
jednoho pruhu.
• Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není
správně zarovnaná (Zarovnání kamery).
• Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud není
v možnosti Umístění kamery správně označeno umístění
zařízení ve vozidle.
• Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na
čáry označující jízdní pruhy.
◦ Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není
dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi
tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na
silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.
◦ Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry
označující jízdní pruhy chybí, jsou sjeté nebo nejsou
rovnoběžné.
• Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi
širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.
Navigace k cíli
Trasy
Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do určitého cíle. Trasa
může na cestě do daného cíle zahrnovat více míst či zastávek
(Přidání pozice k trase). Zařízení vypočítá trasu do vašeho
umístění na základě preferencí, které zvolíte v nastaveních
navigace, jako je například režim výpočtu trasy (Změna režimu
pro výpočet trasy) a objížděk (Objížďka zpoždění, mýtného a
oblastí).
Zahájení trasy
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím
hlasových upozornění a informací na mapě.
Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či další akci se
zobrazují v horní části mapy. Symbol À označuje typ akce a
jízdní pruh či pruhy, kterými byste měli jet, pokud jsou přístupné.
Zařízení rovněž zobrazuje vzdálenost k nejbližší akci Á a název
ulice či sjezdu spojeného s touto akcí Â.
Barevnou čárou à je zvýrazněn směr vaší trasy na mapě. Šipky
na mapě Ä označují blížící se zatáčky. Když se přiblížíte k cíli,
je umístění vašeho cíle označeno kostkovanou vlajkou.
Rychlost vašeho vozidla Å, silnice, po které jedete Æ, a přibližný
čas vašeho příjezdu Ç se zobrazují ve spodní části mapy.
Políčko s časovým údajem příjezdu můžete upravit tak, aby
zobrazovalo jiné informace (Změna datového pole mapy).
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující rychlostní limit. Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Navigace aktivními pruhy
Když se blížíte k odbočce během navigace po trase, vedle mapy
se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná.
Barevná čára À označuje správný pruh pro odbočení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku, zadejte
hledaný termín a vyberte ikonu (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání).
TIP: Polohy můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím
kategorií, nástrojů pro hledání nebo jiných metod (Hledání
poloh).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí
hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě).
Pokud potřebujete zastavit na dalších místech, můžete jejich
polohy přidat k trase (Přidání pozice k trase). Trasu můžete také
tvarovat a upravit tak její průběh (Tvarování trasy).
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost
> Upravit.
Zadejte změny.
Vyberte možnost Hotovo.
1
2
3
4
5
4
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
Vyberte
odbočku.
2
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na
mapě.
2 Vyberte ikonu
.
Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™
Funkce Garmin Real Vision automaticky zobrazuje pohled
z kamery při příjezdu do některých cílů, včetně těch zadaných
pomocí adresy nebo zeměpisných souřadnic. Poloha cíle se
zobrazí spolu s obrázkem okolí zachyceným palubní kamerou.
Za jistých okolností se tato funkce nemusí aktivovat.
Navigace k cíli
• Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani pro
všechny typy cílů.
• Tato funkce se nemusí aktivovat pro cíle příliš vzdálené od
silnic nebo cest, umístěné na klikatých nebo kopcovitých
silnicích ani pro cíle následující ihned po odbočení nebo
jiném manévru.
• Tato funkce se nemusí aktivovat, pokud cíl není vidět kvůli
počasí, vegetaci nebo jiným překážkám.
• Tato funkce se nemusí aktivovat za příliš jasného světla nebo
za tmy.
Přidání pozice k trase
Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po
trase (Zahájení trasy).
Cestou do cíle můžete navigovat na další místa. Jako nejbližší
zastávku na trase můžete například přidat čerpací stanici.
Můžete rovněž přidat pozici na konec trasy.
TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím pozic či
plánovaných zastávek můžete využít plánovač cesty a trasu
plánovat, upravovat a ukládat (Plánování cesty).
> Kam vést?.
1 Na mapě zvolte možnost
2 Vyhledejte pozici (Hledání poloh).
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přidat jako další zastávku na
trase, vyberte možnost Přidat jako další zastávku.
• Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte
možnost Přidat jako poslední zastávku.
• Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí pozic
na trase, vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Vaše zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla
zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých pozic v daném pořadí.
Tvarování trasy
Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit (Zahájení trasy).
Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost
vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa
procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trasu přidali
zastávku či cíl.
1 Vyberte libovolné místo na mapě.
2 Vyberte možnost .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony můžete mapu přiblížit a vybrat
přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
4 V případě potřeby vyberte možnost:
• Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů,
vyberte na mapě další polohy.
• Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost Jet!.
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů
mapy (Povolit nástroje mapy).
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
Navigace k cíli
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
> Ukončit.
Změna režimu pro výpočet trasy
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Vyberte možnost Méně paliva pro výpočet úspornějších
tras.
• Vyberte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Náhled více tras
1
2
3
4
Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie).
Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
Vyberte možnost Trasy.
Vyberte trasu.
Plánovač cesty
Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou
můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek,
dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a
dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace
pořadí zastávek, přidání informací pro plánování cesty a
přidávání tvarovacích bodů.
Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní
trasu.
Plánování cesty
Cesta může zahrnovat mnoho pozic a její součástí musí být
nejméně výchozí bod a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které
plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné
pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí
pozice. Cíl představuje konečnou pozici na cestě. U okružní
cesty může být výchozí pozice stejná jako cíl. Můžete přidat
také další pozice či zastávky mezi výchozí pozicí a cílem.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Vytvořit
trasu.
5
2
3
4
5
6
Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
Vyberte pozici počátečního bodu a zvolte možnost Vybrat.
Zvolte možnost Vybrat cíl.
Zvolte pozici cíle a zvolte možnost Vybrat.
Pokud je třeba, vyberte možnost Přidat polohu a přidejte
další pozice.
7 Po přidání všech potřebných pozic vyberte možnost Další >
Uložit.
8 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zadejte souřadnice svého cíle a vyberte možnost Spustit.
1
2
3
4
Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
Vyberte cestu.
Vyberte možnost
> Nastavení trasy > Upravit program.
Vyberte polohu a podle pokynů na obrazovce zadejte
informace pro plánování.
TIP: Pokud na cestě potřebujete naplánovat několik poloh,
měli byste začít od začátku cesty a pokračovat ke konci.
5 Opakováním kroku 4 zadejte informace pro plánování pro
další polohy.
6 Po dokončení vyberte možnost Uložit.
Během navigace po cestě byste měli odjíždět v čase
zobrazeném pod výchozím bodem, abyste na zastávky a do
jednotlivých cílů dorazili v plánovaném čase. Časový plán
představuje pouze odhad. Na skutečný čas příjezdu mohou mít
vliv dopravní situace, práce na silnici a jiná zdržení.
Optimalizace pořadí zastávek na cestě
Používání navržených tras
Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí pozic na
cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí bod a cíl
se při optimalizaci pořadí nemění.
Při úpravě cesty vyberte možnost
> Optimalizovat
pořadí.
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a povolit funkci historie cestování (Nastavení zařízení
a soukromí).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Úprava a změna pořadí pozic na cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů,
vyberte ikonu a přetáhněte danou pozici na novou pozici
v rámci cesty.
• Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici,
vyberte ikonu .
• Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .
Úprava a uložení aktivní trasy
Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače
cesty upravit a uložit jako cestu.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > Mojí aktivní
trasy.
2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
3 Výběrem možnosti Uložit uložíte trasu jako cestu, kterou
můžete později opět jet (volitelné).
Změna možností trasování pro cestu
Můžete změnit možnosti trasování a změnit tak způsob výpočtu
cesty.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Pokud chcete pro danou cestu změnit profil vozidla,
vyberte ikonu profilu vozidla.
• Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte
možnost
> Nastavení trasy > Vytvarovat trasu a
postupujte podle pokynů na obrazovce (Tvarování trasy).
• Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte
možnost
> Nastavení trasy > Režim výpočtu trasy
(Změna režimu pro výpočet trasy).
Plánování cesty
Ke každé poloze v rámci cesty můžete přidat informace pro
plánování, včetně požadovaného času příjezdu a doby pobytu
na každém z míst. To vám může pomoci naplánovat odjezd tak,
abyste do jednotlivých poloh na cestě dorazili včas.
6
Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací
pomocí přijímače dopravních informací).
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení
dopravy), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Vyhnout se placeným silnicím
Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde
se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené
mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do
trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné
jiné přiměřené trasy.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Vyberte
možnost Uložit.
4
Navigace k cíli
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes placenou oblast, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost
Vyhnout se.
• Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost
Povolit.
Vyberte
možnost Uložit.
4
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Objížďka nízkoemisních zón
Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se
životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na
vaše vozidlo.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Nízkoemisní
zóny.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa
vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost Vždy se
zeptat.
• Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte
možnost Vyhnout se.
• Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte
možnost Povolit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Vlastní objížďky
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hotovo.
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
Hledání poloh
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost
> Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Hledání poloh
Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou
restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích.
Nabídka Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik
způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.
• Zadáváním hledaných termínů můžete rychle vyhledat
veškeré informace o jednotlivých polohách (Hledání polohy
prostřednictvím řádku pro vyhledávání).
• Procházejte nebo vyhledávejte předem uložené body zájmu
podle kategorie (Body zájmu).
• Vyhledávejte body zájmu služby Foursquare (Vyhledání bodů
zájmu v aplikaci Foursquare).
• Pomocí vyhledávacích nástrojů vyhledávejte konkrétní
polohy, jako jsou adresy, křižovatky nebo zeměpisné
souřadnice (Nástroje pro hledání).
• Vyhledávejte v blízkosti jiného města či oblasti (Změna
oblasti vyhledávání).
• Oblíbené polohy si ukládejte, abyste je v budoucnu rychle
našli (Ukládání poloh).
• Vracejte se k nedávno nalezeným polohám (Hledání
naposledy nalezených cílů).
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
položku.
3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
7
5 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
6 V případě nutnosti vyberte polohu.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Body zájmu
Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo
zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou
zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice,
restaurace, hotely a zábavní centra.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný síl.
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy
Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší
budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo
konkrétní terminál na letišti.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Zadejte hledanou položku.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název
či adresu, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 3.
• Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho
název, vyberte ikonu a přejděte ke kroku 5.
3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou
například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
4 Vyberte kategorii.
5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost Jet!.
Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co
nejblíže danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude
doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou.
Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.
8
Prozkoumání budovy
Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých
budov.
1 Vyberte budovu.
2 Vyberte možnost > Prozkoumat toto místo konání.
Foursquare
®
Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem
zařízení jsou předem nahrané body zájmu Foursquare, které
jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem
Foursquare.
Pokud chcete využívat doplňkové funkce, můžete se připojit
k účtu Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link na
kompatibilním smartphonu. Po připojení k účtu Foursquare
prostřednictvím aplikace Smartphone Link můžete zobrazit
detaily polohy Foursquare, zaregistrovat se v určité poloze a
vyhledávat body zájmu v databázi Foursquare online.
Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare
Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do
zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace
Smartphone Link nabízí vyhledávání nejaktuálnější výsledky
z databáze Foursquare online a přizpůsobené výsledky
z vašeho uživatelského účtu Foursquare.
Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Foursquare®.
Připojení k účtu Foursquare
1 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link (Připojení
k aplikaci Smartphone Link).
2 Ve smartphonu otevřete aplikaci Smartphone Link.
3 Otevřete nastavení aplikace Smartphone Link a vyberte
možnost Foursquare® > Přihlášení.
4 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.
Zobrazení podrobností o poloze Foursquare
Před zobrazením podrobností o poloze ve službě Foursquare se
musíte připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone
Link a přihlásit se do svého účtu Foursquare.
Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě
Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o
cenách v restauracích a provozní doba.
1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod
zájmu Foursquare.
2 Vyberte ikonu .
Registrace polohy v aplikaci Foursquare
Před zaregistrováním polohy v aplikaci Foursquare se musíte
připojit k podporovanému telefonu s aplikací Smartphone Link a
přihlásit se do svého účtu Foursquare.
1 Vyberte možnost Aplikace > Foursquare® > Registrace.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Vyberte možnost > Registrace.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání poloh
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost:
• Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
• Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte
možnost Hledat v blízkosti: (Změna oblasti vyhledávání).
• Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost
Zadejte hledanou položku, zadejte název města a
vyberte možnost .
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
2 V případě potřeby vyberte možnost a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Posl. nalez..
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Posl. nalez. >
Ano.
> Vymazat >
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání záchranných složek a paliva
Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší
nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost Nemocnice, Policejní stanice nebo
Palivo.
Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž
nejbližší polohy budou nahoře.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost Jet!.
• Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti
polohy, vyberte ikonu .
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
Hledání poloh
1
2
3
4
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyberte možnost
> Popis trasy ke mně.
Vyberte počáteční polohu.
Vyberte možnost Vybrat.
Přidání zkratky
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
4 Vyberte možnost Uložit.
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
Uložení aktuální polohy
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Vyberte možnost Uložit.
3 Zadejte název a vyberte možnost Hotovo.
4 Vyberte možnost OK.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom.
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
Vyberte možnost .
Vyberte možnost
> Upravit.
Zadejte změny.
Vyberte možnost Hotovo.
1
2
3
4
5
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
9
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hotovo.
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Používání mapy
Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na
mapě) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo
dolů.
• Volbou ikony nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou ikony přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a
zobrazením 3-D.
• Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte
ikonu .
• Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a
zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy).
Nástroje mapy
Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím
zařízení, když se díváte do mapy. Můžete například zobrazit
dopravní informace, jet objížďkou nebo upravit jas displeje, aniž
byste mapu vypnuli. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj
zobrazí na panelu na okraji mapy.
Zobrazení nástroje mapy
1 Na mapě zvolte možnost .
2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost
.
Povolit nástroje mapy
Ve výchozím nastavení jsou v nabídce nástrojů mapy povoleny
pouze nejčastěji používané nástroje mapy. Můžete povolit
doplňkové nástroje.
1 Na mapě zvolte ikonu > .
10
2 Zaškrtněte políčko vedle jednotlivých nástrojů, které chcete
přidat.
3 Vyberte možnost Uložit.
Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete. Služby jsou filtrovány podle kategorie.
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyhledat na mapě bod zájmu.
Přizpůsobení kategorií Po cestě
Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a
vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte ikonu služby.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo
dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu
kategorie.
• Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
• Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii,
vyberte možnost Přizpůsobit hledání a zadejte název
obchodu nebo kategorie.
5 Vyberte možnost Hotovo.
Informace o cestě
Zobrazení dat cesty na mapě
Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat
příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy (Povolit nástroje
mapy).
Na mapě zvolte možnost
> Trasová data.
Přizpůsobení datových polí trasy
Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích
trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj
Data cesty (Povolit nástroje mapy).
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte možnost > Trasová data.
3 Vyberte datové pole trasy.
4 Vyberte možnost.
Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje
statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Vyberte možnost > Vynulovat pole.
Používání mapy
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat maximální rychlost
vynulujete maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
zobrazíte pomocí šipek.
Bezpečnostní kamery
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici
informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních
limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com
/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající
předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou
stránku http://my.garmin.com. Zařízení byste měli často
aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o
bezpečnostních kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o
bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje
nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Doprava
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
Vyberte
typ dat, která chcete zobrazit.
2
Změna perspektivy mapy
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve
dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
3 Vyberte možnost Uložit.
Doprava
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a
oblastech pokrytí naleznete na webové stránce
www.garmin.com/traffic.
Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, buď
je vestavěn do napájecího kabelu do vozidla, nebo do zařízení a
pro všechny modely je dostupný jako volitelné příslušenství.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Dopravní informace můžete přijímat prostřednictvím přijímače
dopravních informací nebo jako předplatné služby
prostřednictvím aplikace Smartphone Link (Garmin služby
Live).
• Zařízení musí být připojeno k aplikaci Smartphone Link
s aktivním předplatným dopravních informací, aby mohlo
přijímat dopravní informace prostřednictvím aplikace
Smartphone Link.
• Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla,
aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím
přijímače dopravních informací.
• Napájený přijímač dopravních informací a zařízení se
pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice
vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace
přijímat.
• Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních
informací není třeba aktivovat.
• Pokud je vaše zařízení vybaveno externí anténou,
ponechejte externí anténu vždy připojenou pro nejlepší
příjem dopravního signálu.
Příjem dopravních informací pomocí
přijímače dopravních informací
POZNÁMKA
Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na
výkon přijímače dopravních informací.
Než budete moci přijímat informace o dopravě pomocí přijímače
dopravních informací, je nutné mít k dispozici napájecí kabel
kompatibilní s dopravou. Pokud váš model zařízení obsahuje
dopravní informace služby Lifetime, měli byste použít napájecí
kabel do vozidla přibalený k zařízení. Pokud váš model zařízení
neobsahuje dopravu, je nutné zakoupit příslušenství k přijímači
11
dopravních informací Garmin. Další informace naleznete na
adrese www.garmin.com/traffic.
Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající
dopravní informace.
POZNÁMKA: V některých oblastech mohou být dopravní
informace přijímány ze stanic rádia FM pomocí technologie HD
Radio™.
1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu
zdroji napájení.
2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.
Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí
dopravní informace.
Příjem dopravních informací pomocí
aplikace Smartphone Link
Služba Doprava živě poskytuje dopravní informace v reálném
čase.
1 Stáhněte si aplikaci Smartphone Link do kompatibilního
telefonu (Stažení aplikace Smartphone Link).
Předplaťte
si službu Doprava živě (Předplatné služeb Garmin
2
Live).
3 Připojte zařízení k telefonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link).
Přijímač dopravních informací
Přidání předplatného
Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné
oblasti nebo země.
1 V hlavním menu vyberte možnost Doprava.
2 Vyberte možnost Předplatné > .
3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte
předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít
opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový
kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních
informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý
přijímač.
5 V zařízení vyberte možnost Další.
6 Zadejte kód.
7 Vyberte možnost Hotovo.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní
informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale
přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce
trafficTrends™, je-li zapnuta.
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Hlasový příkaz
À
Á
Â
Ã
Ä
Konektor mini-USB
Konektor externí antény
Interní anténa
Kontrolka napájení
Napájecí adaptér do vozidla
Umístění přijímače dopravních informací
Můžete umístit napájecí kabel k přijímači dopravních informací
pro optimální příjem dopravního signálu.
1 Rozviňte kabel.
2 Umístěte střed kabelu na místo, ze kterého máte nezastíněný
výhled na oblohu, např. na palubní desku.
POZNÁMKA: Neodkládejte kabel na přípojku kabelu, která je
připojena ke zdroji napájení ve vozidle.
Neumísťujte kabel na podlahu nebo pod jiné předměty.
Informace o předplatném dopravních
informací
Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost
zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte
na webovou stránku http://www.garmin.com/traffic.
Aktivace předplatného
Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM
nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté,
co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu
dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.
Zobrazení předplatných pro dopravní informace
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > Předplatné.
12
POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky
a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.
POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout
požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.
Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a
příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam
dostupných příkazů.
Nastavení fráze pro aktivaci
Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste
aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je
Hlasový příkaz.
TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit
použitím silné fráze pro aktivaci.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > > Fráze
pro aktivaci.
2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Aktivace funkce Rozpoznání hlasu
Vyslovte svoji frázi pro aktivaci.
Objeví se nabídka funkce rozpoznání hlasu.
Tipy pro funkci Hlasový příkaz
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
• Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili
možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
• Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a
opustilo hlasový příkaz.
Hlasový příkaz
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů
Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.
1 Vyslovte svou frázi pro aktivaci (Nastavení fráze pro aktivaci).
2 Vyslovte příkaz Najít místo.
3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
4 Vyslovte číslo řádku.
5 Vyslovte slovo Navigovat.
Ztlumení pokynů
Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili
celé zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasový příkaz > .
2 Vyberte možnost Ztlumit pokyny > Zapnuto.
Hlasové ovládání
V oblastech, kde není k dispozici funkce Hlasový příkaz, je
aktivována funkce Hlasové ovládání. Hlasové ovládání
umožňuje použít hlas k ovládání zařízení. Předtím než můžete
funkci Hlasové ovládání použít, musíte ji nakonfigurovat na svůj
hlas.
Konfigurace hlasového ovládání
Funkce Hlasové ovládání musí být na nakonfigurována pro hlas
jednoho uživatele a pro jiné uživatele nefunguje.
1 Vyberte možnost Aplikace > Hlasové ovládání.
2 Pokud chcete nahrát příkazy pro každou frázi hlasového
ovládání, postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Nemusíte přečíst přesnou frázi na obrazovce.
Můžete vyslovit alternativní příkaz se stejným významem na
základě vašich preferencí.
Abyste mohli funkci hlasového ovládání použít, musíte vyslovit
příkaz, který jste pro funkci nahráli.
4 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení
nüviCam.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Tipy po spárování zařízení
• Po provedení prvního spárování dojde při každém zapnutí
těchto zařízení k jejich automatickému propojení.
• Až bude telefon připojen k zařízení, můžete přijímat hlasové
hovory.
• Zařízení se při zapnutí pokouší připojit k poslednímu
telefonu, ke kterému bylo připojeno.
• Pravděpodobně bude třeba nastavit telefon tak, aby se po
zapnutí zařízení k zařízení automaticky připojil.
Odpojení zařízení Bluetooth
Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli
odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth
se nadále může v budoucnu automaticky připojit k vašemu
zařízení nüviCam.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení, které chcete odpojit.
3 Zrušte zaškrtnutí políčka zařízení.
Odstranění spárovaného telefonu
Odstraněním spárovaného telefonu zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte telefon a poté vyberte možnost Zrušit párování
zařízení.
Uskutečnění hovoru
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Tipy pro hlasové ovládání
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Používání hlasového ovládání
1 Vyslovte příkaz, který jste nahráli pro frázi Hlasové ovládání.
Objeví se nabídka funkce Hlasové ovládání.
• Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
• Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila
přesnost při rozpoznání hlasu.
• Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
• Počkejte na tón pro potvrzení, že zařízení úspěšně obdrželo
příkaz.
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání pomocí sady handsfree
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého
konkrétního telefonu. Váš mobilní telefon nemusí nabízet
všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a využívat je jako zařízení handsfree.
Pokud jste připojeni můžete pomocí zařízení uskutečňovat nebo
přijímat hovory.
Párování telefonu
1 Umístěte telefon a zařízení nüviCam maximálně do
vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a
nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
V
3 zařízení nüviCam vyberte možnost Nastavení >
Bluetooth.
Volání pomocí sady handsfree
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
13
Používání možností v průběhu hovoru
Během volání můžete na mapě zvolit možnosti v průběhu
hovoru.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
• Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
• Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hotovo.
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Garmin služby Live).
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Připojení k aplikaci Smartphone Link
Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji
nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
3 Zaškrtněte políčko Bluetooth.
14
4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své
zařízení.
6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost
o párování.
Ikona se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení
aplikace Smartphone Link.
Odeslání polohy z telefonu do zařízení
Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako
navigační aplikace.
1 V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím
příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).
V
2 menu aplikací vyberte možnost Smartphone Link.
Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přenese do
naposledy nalezených položek v zařízení.
Deaktivace hovorů při připojení k aplikaci
Smartphone Link
Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin
Live Services, lze vypnout volání pomocí sady handsfree.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte svůj telefon.
3 Vymažte zaškrtnutí políčka Telefonní hovory.
Garmin služby Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link).
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Připojení
k aplikaci Smartphone Link).
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
Vyberte
službu.
3
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Informace o dopravních kamerách
Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na
hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery,
které chcete zobrazovat pravidelně.
Uložení dopravní kamery
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link).
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
Používání aplikací
2
3
4
5
Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
Vyberte silnici.
Vyberte křižovatku.
Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery).
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte kameru.
Informace o funkci ecoRoute
V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute™
zakoupit kód pro odemčení. Další informace naleznete na
webové stránce www.garmin.com/ecoroute.
Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu
pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro
efektivnější využívání pohonných hmot.
Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad.
Data se z vozidla nenačítají.
Nastavení vozidla
Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o
vozidle.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Změna ceny pohonných hmot
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost Další.
3 Vyberte možnost Ano.
Kalibrace spotřeby paliva
Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější
zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řidičské návyky. Kalibraci
byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Na pumpě.
2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od
posledního doplnění nádrže.
Zadejte
vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění
4
nádrže.
5 Vyberte možnost Další.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
6 Vyberte možnost Uložit.
Informace o aplikaci ecoChallenge
Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva
ohodnocením vašich řidičských návyků. Čím vyšší je vaše skóre
v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace
ecoChallenge shromažďuje údaje a počítá skóre, kdykoli se
vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.
Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge
Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informace o skóre aplikace ecoChallenge
Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za
prudké brzdění body ztrácíte.
Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení
a zpomalení.
Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější
rychlostí pro úsporu paliva.
Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za
rychlé zrychlení body ztrácíte.
Používání aplikací
Vynulování skóre aplikace ecoChallenge
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Vyberte možnost > Vynulovat.
Zobrazení informací o spotřebě paliva
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Spotřeba
paliva.
2 Část grafu zvětšíte výběrem.
Zprávy o ujetých kilometrech
Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu,
průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.
Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud
zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých
kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech
V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.
TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o
ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Zpr. o uj.
kilom..
2 Vyberte protokol.
Vynulování informací funkce ecoRoute
1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute™ > Profil vozidla.
2 Vyberte možnost Vynulovat.
Tipy pro řízení
• Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel
dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až
95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
• Jeďte stálou rychlostí.
• Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
• Vyhýbejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
• Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
• Používejte tempomat.
• Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla,
nenechávejte jej běžet na volnoběh.
• Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika
zastávkami.
• Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte
klimatizaci a otevřete okna.
• Utáhněte víčko nádrže.
• Parkujte ve stínu nebo v garáži.
• Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci
z vozidla.
• Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky,
když je nepoužíváte.
• Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před
dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
• Své vozidlo udržujte dobře seřízené a postupujte podle
intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
• Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
• Používejte nejnižší doporučovanou vhodnou třídu paliva.
Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a
bionaftu.
Zobrazení zpráv myGarmin
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link). Tato funkce není
k dispozici ve všech oblastech.
Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na
aktualizace softwaru a map.
15
1 Vyberte možnost Aplikace > myGarmin™.
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně
myGarmin počet nepřečtených zpráv.
2 Vyberte předmět zprávy.
Zobrazí se celá zpráva.
Zobrazení předpovědi počasí
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link). Tato funkce není
k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální pozice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (Nastavení zařízení a soukromí).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
16
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy).
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížděk pro oblasti
s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být
vyžadována pro vaše vozidlo.
Placené silnice: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně
paliva.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
Přizpůsobení zařízení
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
Nastavení kamery
Vyberte položky Nastavení > Kamera.
Garmin Real Vision™: Zobrazí pohled z kamery při příjezdu do
některých cílů (Příjezd do cíle s funkcí Garmin Real Vision™).
Varování před čelní srážkou: Vyšle varování, jakmile zařízení
rozpozná, že se pohybujete příliš blízko za vozidlem před
vámi (Systém varování před čelní srážkou).
Upozornění na opuštění pruhu: Vyšle varování, jakmile
zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh
(Systém upozornění na opuštění pruhu).
Umístění kamery: Umožňuje označit umístění zařízení ve
vozidle.
Záznam při spuštění: Palubní kamera začne automaticky
nahrávat po zapnutí zařízení.
Aut. detekce dopravních událostí: Automaticky uloží video,
jakmile zařízení rozpozná možnou dopravní událost.
Nahrát zvuk: Během záznamu videa bude nahrávat zvuk
s využitím mikrofonu zařízení.
Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě
a rychlosti.
Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu videozáznamů.
Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat
po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Nastavení dopravy
Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních
informací pro použití dopravních informací. Automaticky
automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.
Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných
dopravních informací.
Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní
trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (Objížďka
zpoždění na trase).
Přizpůsobení zařízení
Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
trafficTrends™: Aktivuje funkci trafficTrends .
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
17
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Informace o zařízení
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Nevystavujte zařízení působení vody.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná
mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále
vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba
Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Verze systému Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Technické údaje
Rozsah provozních
teplot
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Rozsah nabíjecí
teploty
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vstup napájení
Napájení ve vozidle pomocí napájecího kabelu
do vozidla. Síťové napájení pomocí volitelného
příslušenství (pouze při použití v domácnosti a
v kanceláři).
Typ baterie
Dobíjecí lithiová baterie
Dodatek
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
6 Zadejte e-mailovou adresu pro registraci produktu (volitelné).
7 Kliknutím uložit zařízení.
8 Kliknutím vyhledat aktualizace.
Zobrazí se seznam dostupných map a softwarů.
9 Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat.
10 Klikněte na možnost Instalovat nyní.
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin. Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
18
Informace o zařízení
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
6 Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
Správa dat
Zobrazení stavu signálu GPS
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Vložení paměťové karty s mapami a daty
Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map
a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit od prodejce
elektroniky, popřípadě můžete na webu www.garmin.com/maps
zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým
softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD
a microSDHC.
1 Vložte paměťovou kartu À do slotu Á.
Na tři sekundy podržte tlačítko
.
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla
2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Otočte uzávěr À o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a
odemkněte jej.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači).
2
3
4
5
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
Dodatek
TIP: K odšroubování můžete použít minci.
2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud,
například 1 A nebo 2 A.
4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
19
5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových
ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla
Ã.
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
2 Zatáhněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se
uvolnila od magnetu.
Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít
k uvolnění kolébky z přísavného držáku.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Nákup doplňkových map
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
(www.garmin.com).
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
Odstranění problémů
Přísavný držák na čelním skle nedrží
1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
3 Upevněte přísavný držák (Upevnění a napájení zařízení
nüviCam ve vozidle).
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
®
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
Telefon se nepřipojuje k zařízení
• Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Pole Bluetooth musí být nastaveno na hodnotu Zapnuto.
• Zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth v telefonu a
přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
• Další informace naleznete na stránce www.garmin.com
/bluetooth.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí
nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
•
•
•
•
20
Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje).
Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje).
Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti).
Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth).
Odstranění problémů
Rejstřík
A
adresy, hledání 8
aktualizace
mapy 18
software 18
aktuální poloha 9
audio, varovné body 17
automatická hlasitost, zapnutí 2
B
baterie
maximalizace 20
nabíjení 1, 19, 20
problémy 20
bezpečnostní kamery, předplatné 11
body zájmu (POI) 8
budovy 8
budovy 8
C
cena paliva, změna 15
cesta domů 4, 9
cíle 16. Viz polohy
Garmin Real Vision 4
Č
Číslo ID 17
čištění dotykové obrazovky 18
čištění zařízení 18
D
další odbočka 4
detekce událostí 2
domů
cesta 4, 9
nastavování pozic 9
telefonní číslo 14
volání 14
změna polohy 4, 9
doprava 11, 12, 17
aktivace předplatného 12
dopravní nehody 11
hledání zpoždění 11
jiná trasa 6
kamery 14
mapa 11
přidání předplatného 12
přijímač 11, 12
dopravní, kamery 15
dopravní kamery 14
zobrazení 15
dopravní situace, počasí 16
družicové signály, příjem 1
E
ecoChallenge 15
ecoRoute 15
kalibrace spotřeby paliva 15
profil vozidla 15
skóre aplikace ecoChallenge 15
Skóre aplikace ecoChallenge 15
zpráva o ujetých kilometrech 15
zprávy o ujetých kilometrech 15
EULA 17
H
historie cestování 17
hlasitost, úprava 2
hlasové ovládání 13
tipy 13
hlasový příkaz 12
aktivace 12
fráze pro aktivaci 12
navigování pomocí 13
tipy pro použití 12
hledání pokladu 9
hledání poloh. 7 Viz také polohy
adresy 8
křižovatky 9
města 9
souřadnice 9
hledání pozic, kategorie 8
hledání služeb, po cestě 10
hovory 13, 14
deaktivace 14
domů 14
historie 13
kontakty 13
přijetí 13
uskutečnění 13
vytáčení 13
I
ID zařízení 17
ikony, stavová lišta 1
informace o cestě 10
vynulování 10
zobrazení 10
instalace zařízení
automobil 1
přísavný držák 1, 20
vyjmutí z kolébky 20
J
jas 2
jazyk
hlas 17
klávesnice 17
K
kabely, napájení 19
kalibrace spotřeby paliva 15
kamery
bezpečnostní 11
palubní kamera 1–3, 17
Karta microSD 1, 19
Kde se nacházím? 9
klávesnice
jazyk 17
rozložení 17
kolébka, vyjmutí 20
krádež, vyhnutí se 18
křižovatky, hledání 9
M
fotografie
odstranění 3
zobrazení 3
Foursquare 8
mapa, nástroje 10
mapy 5, 10, 16
aktualizace 18
datové pole 4, 10, 11
nákup 20
symboly 4
téma 16
úroveň detailů 16
vrstvy 11
zobrazení tras 4
mýto, vyhnutí se 6
myTrends, trasy 6
G
N
F
Garmin Express 18
aktualizace softwaru 18
registrace zařízení 18
Garmin Real Vision 4
Garmin služby Live 14
GPS 1, 19
Rejstřík
nabíjení zařízení 1, 19, 20
napájecí kabel do vozidla 1
napájecí kabely 19
vozidlo 1
výměna pojistky 19
naposledy nalezené pozice 9
nápověda. 14 Viz také podpora produktů
nastavení 16, 17
nastavení času 17
nastavení displeje 17
nástroje, mapa 10
navigace 4, 8
mimo silnice 7
náhled tras 5
nastavení 16
navigace aktivními pruhy 4
navigace mimo silnice 7
O
objížďky 5, 7
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
mýto 6
oblast 7
odstranění 7
silnice 7
oblíbené polohy
kategorie 10
odstranění 10
úprava 9
obnovení nastavení 17
obrazovka, jas 2
odpojení, zařízení Bluetooth 13
odstranění
cesty 6
spárované zařízení Bluetooth 13
odstranění problémů 20
P
palivo
ceny 15
stanice 9
palubní kamera
fotografie 2, 3
nahrávání videa 2, 3
nahrávání zvuku 3
nastavení 17
paměťová karta 1
přehrávání videa 3
zarovnání 2
paměťová karta 19
instalace 1, 19
parkoviště, poslední místo 9
párování 13
odpojení 13
telefon 13, 20
péče o zařízení 18
plánovač cesty 5, 6
tvarovací body 6
úprava cesty 6
po cestě
hledání služeb 10
přizpůsobení 10
počasí 16
dopravní situace 16
radar 16
počítač, připojení 19, 20
podpora produktů 14
pojistka, výměna 19
pokyny k řízení 4
polohy 8, 16
aktuální 9
budovy 8
uložení 9
volání 13
vyhledávání 7, 8
popis trasy 4
pozice
aktuální 9
naposledy nalezené 9
nastavení pozice domů 9
simulováno 16
profil vozidla 15
protokol cesty, zobrazení 10
předplatné, služby Garmin Live 14
příjem hovorů 13
přísavný držák 20
21
příslušenství 20
přizpůsobení zařízení 16
R
registrace produktu 18
registrace zařízení 18
režim spánku 2
rozpoznávání hlasu 12
Rychlé hledání 8
Ř
řádek pro vyhledávání 7
S
satelitní signály, zobrazit 19
seznam odboček 4
simulované pozice 16
skóre aplikace ecoChallenge 15
Skóre aplikace ecoChallenge 15
vynulování 15
služby Garmin Live, předplatné služeb 14
Smartphone Link 14
deaktivace hovorů 14
Garmin služby Live 14
připojení 14
snímky obrazovky 17
software
aktualizace 18
verze 17
soubory, přenos 19
souřadnice 9
spotřeba paliva. 15 Viz také ecoRoute
systém rozšířené podpory řízení (ADAS) 3, 4
systém upozornění na opuštění pruhu
(LDWS) 3, 4
systém varování před čelní srážkou (FCWS) 3
vyjmutí kolébky 20
vynulování
data cesty 10
zařízení 18
vytáčení 13
Z
záchranné složky 9
zapínací tlačítko 2
zeměpisná šířka a délka 9
zkratky
odstranění 9
přidání 9
změna oblasti vyhledávání 8
zobrazení mapy
2D 11
3D 11
zobrazení mapy 2D 11
zobrazení mapy 3D 11
zprávy, ujeté kilometry 15
zprávy o ujetých kilometrech 15
ztlumení, audio 13
T
technické údaje 18
technologie Bluetooth
deaktivace 17
odpojení zařízení 13
Technologie Bluetooth 13, 20
nastavení 17
zapnutí 13
telefon
odpojení 13
párování 13, 20
telefonní hovory 13
hlasové vytáčení 14
příjem 13
přijetí 14
vytáčení 14
ztlumení 14
telefonní seznam 13
tlačítka na displeji 2
trasy 4
myTrends 6
náhled 5
navržené 6
přidání bodu 5, 6
režim výpočtu 6, 16
tvarování 5
výpočet 5
zahájení 4, 5
zastavení 5
zobrazení na mapě 4
tvarování trasy 5
U
uložené polohy 6
uložení, aktuální poloha 9
USB, odpojení 19
V
varovná upozornění, nastavení 17
video
nahrávání 2, 3
odstranění 3
přehrávání 3
vrstvy mapy, přizpůsobení 11
22
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising