Garmin | nüviCam™ | User manual | Garmin nüviCam™ Brugervejledning

Garmin nüviCam™ Brugervejledning
nüviCam™
Brugervejledning
Maj 2015
Trykt i Taiwan
190-01874-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke
tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og
Windows XP er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre
lande. HD Radio™ og HD logoet er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology fremstilles under licens fra iBiquity Digital
Corporation. Amerikanske og udenlandske patenter.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Installation af bilkameraets hukommelseskort ............................ 1
Montering og strømtilførelse til nüviCam enheden i dit
køretøj ......................................................................................... 1
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 1
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 1
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 2
Slukning af enheden .............................................................. 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Aktivering af Automatisk lydstyrke ......................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Bilkamera ........................................................................ 2
Justering af kameraet ................................................................. 2
Optagelse med bilkamera ........................................................... 2
Sådan gemmer du en videooptagelse ................................... 2
Sådan tager du et foto ........................................................... 2
Sådan starter og stopper du bilkameraoptagelse .................. 2
Tips til kameratast .................................................................. 3
Visning af videoer og fotos ..................................................... 3
Videoer og fotos på din computer .......................................... 3
Slå lydoptagelse til eller fra .................................................... 3
Slette en video eller et foto .................................................... 3
Advanced Driving Assistance System ........................................ 3
Forward Collision Warning System ........................................ 3
Lane Departure Warning System ........................................... 3
Navigation til din destination........................................ 4
Ruter ........................................................................................... 4
Start en rute ................................................................................ 4
Sådan kører du hjem ............................................................. 4
Din rute på kortet ........................................................................ 4
Aktiv vognbaneanvisning ....................................................... 4
Visning af en liste over sving ................................................. 4
Visning af hele ruten på kortet ............................................... 4
Ankomst ved destination med Garmin Real Vision™ ................. 4
Tilføjelse af en position til din rute .............................................. 5
Udformning af din rute ................................................................ 5
Valg af en omvej ......................................................................... 5
Afbrydelse af en rute ................................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand .............................................. 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ............................................. 5
Visning af flere ruter .................................................................... 5
Turplanlægning ........................................................................... 5
Planlægning af en tur ............................................................. 5
Navigation til en gemt tur ....................................................... 6
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur ......................... 6
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur ...... 6
Redigering og lagring af din aktive rute ................................. 6
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning .......................... 6
Tidsplan for en tur .................................................................. 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 6
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder .................................... 6
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten .......................... 6
Undgåelse af betalingsveje .................................................... 6
Undgåelse af betalingsklistermærker ..................................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ................................................. 7
Undgå miljøzoner ................................................................... 7
Brugerdefinerede undgåelser ................................................ 7
Navigation i direkte linje .............................................................. 7
Søgning efter positioner................................................ 7
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen .............. 7
Ændring af søgeområdet ............................................................ 7
Interessepunkter ......................................................................... 8
Indholdsfortegnelse
Søgning efter en position efter kategori ................................. 8
Søgning i en kategori ............................................................. 8
Navigation til interessepunkter inden for et sted .................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Søgeværktøjer ............................................................................ 8
Søgning efter en adresse ....................................................... 8
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 8
Søgning efter en by ................................................................ 8
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 9
Søgning efter nyligt fundne destinationer ................................... 9
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 9
Søgning efter din seneste parkeringsplads ................................ 9
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 9
Finde nødtjenester og brændstof ........................................... 9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 9
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 9
Fjernelse af en genvej ............................................................ 9
Gemme positioner ...................................................................... 9
Sådan gemmer du en position ............................................... 9
Lagring af din aktuelle position .............................................. 9
Lagring af en startposition ...................................................... 9
Redigering af en gemt position .............................................. 9
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 9
Sletning af en gemt position ................................................ 10
Brug af kortet................................................................ 10
Kortværktøjer ............................................................................ 10
Visning af et kortværktøj ...................................................... 10
Aktivering af kortværktøjer ................................................... 10
Forude ...................................................................................... 10
Søgning efter kommende interessepunkter ......................... 10
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................. 10
Rejseoplysninger ...................................................................... 10
Visning af tripdata på kortet ................................................. 10
Visning af siden Rejseoplysninger ....................................... 10
Visning af turloggen ............................................................. 10
Nulstilling af rejseoplysninger .............................................. 10
Visning af kommende trafikhændelser ..................................... 10
Visning af trafik på kortet ..................................................... 10
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 11
Sikkerhedskameraer ................................................................. 11
Tilpasning af kortet ................................................................... 11
Tilpasning af kortlagene ....................................................... 11
Ændring af feltet til kortdata ................................................. 11
Ændring af kortperspektiv .................................................... 11
Trafik.............................................................................. 11
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ...................... 11
Modtagelse af trafikdata med Smartphone Link ....................... 11
Trafikmodtager .......................................................................... 11
Placering af trafikmodtager .................................................. 12
Om trafikabonnementer ............................................................ 12
Aktivering af abonnement .................................................... 12
Visning af trafikabonnementer ............................................. 12
Tilføjelse af et abonnement .................................................. 12
Aktivering af trafik ..................................................................... 12
Stemmekommando ...................................................... 12
Angivelse af vækningssætningen ............................................. 12
Aktivering af Stemmekommando .............................................. 12
Tip til stemmekommando .......................................................... 12
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ...................... 12
Lydløse instruktioner ................................................................. 12
Stemmestyring .......................................................................... 12
Konfiguration af stemmestyring ........................................... 12
Brug af stemmestyring ......................................................... 13
Tip til stemmestyring ............................................................ 13
Håndfri opkald.............................................................. 13
i
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 13
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi ............................. 13
Tip efter parring af enheder ................................................. 13
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ................. 13
Sletning af en parret telefon ................................................. 13
Foretagelse af et opkald ........................................................... 13
Opkald til et nummer ............................................................ 13
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog ........................ 13
Opkald til en position ............................................................ 13
Modtagelse af et opkald ........................................................... 13
Brug af opkaldshistorikken ........................................................ 13
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 13
Lagring af et hjemmetelefonnummer ........................................ 13
Opkald til hjemmet ............................................................... 13
Brug af programmerne ................................................ 14
Brug af Hjælp ............................................................................ 14
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 14
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 14
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 14
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 14
GarminLive-tjenester ................................................................ 14
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 14
Om trafikkameraer ............................................................... 14
Om ecoRoute ............................................................................ 14
Opsætning af køretøj ........................................................... 14
Ændring af brændstofprisen ................................................ 15
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 15
Om ecoChallenge ................................................................ 15
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 15
Kørerapporter ....................................................................... 15
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 15
Køretip ................................................................................. 15
Visning af myGarmin-meddelelser ............................................ 15
Visning af vejrudsigten .............................................................. 15
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 15
Visning af vejrradaren .......................................................... 15
Visning af vejrvarsler ............................................................ 16
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 16
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 16
Specifikationer .......................................................................... 18
Appendiks..................................................................... 18
Support og opdateringer ........................................................... 18
Konfigurering af Garmin Express ......................................... 18
Opdatering af kort og software med Garmin Express .......... 18
Datahåndtering ......................................................................... 18
Om hukommelseskort .......................................................... 18
Installation af et hukommelseskort til kort og data ............... 18
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 19
Overførsel af data fra computeren ....................................... 19
Visning af GPS-signalstatus ..................................................... 19
Strømkabler .............................................................................. 19
Opladning af enheden ......................................................... 19
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 19
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 19
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 19
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 19
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 19
Køb af flere kort ........................................................................ 19
Køb af tilbehør .......................................................................... 19
Fejlfinding..................................................................... 19
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 19
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 20
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 20
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 20
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 20
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 20
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 20
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 20
Indeks ............................................................................ 21
Tilpasning af enheden................................................. 16
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 16
Aktivering af kort .................................................................. 16
Navigationsindstillinger ............................................................. 16
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 16
Indstilling af en simuleret position ........................................ 16
Kameraindstillinger ................................................................... 16
Bluetooth indstillinger ................................................................ 17
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 17
Skærmindstillinger .................................................................... 17
Trafikindstillinger ....................................................................... 17
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 17
Indstilling af tid ..................................................................... 17
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 17
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 17
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 17
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 17
Enhedsoplysninger...................................................... 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 17
Rengøring af yderside .......................................................... 17
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 17
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 18
Nulstilling af enheden ............................................................... 18
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
• Installer kameraets hukommelseskort (Installation af
bilkameraets hukommelseskort).
• Opdater kort og software på din enhed (Opdatering af kort og
software med Garmin Express).
• Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm
(Montering og strømtilførelse til nüviCam enheden i dit
køretøj).
• Justér bilkameraet (Justering af kameraet).
• Modtag GPS-signaler (Opfangning af GPS-signaler).
• Juster lydstyrken (Justering af lydstyrken) og displayets
lysstyrke (Justering af skærmens lysstyrke).
• Naviger til din destination (Start en rute).
2 Åbn håndtaget Â, tryk sugekoppen mod forruden, og vip
håndtaget tilbage imod forruden.
Håndtaget skal være rettet imod forrudens top.
Installation af bilkameraets
hukommelseskort
Før enheden kan optage video fra det integrerede bilkamera,
skal du installere et kamerahukommelseskort. Kameraet kræver
et microSD™ eller microSDHC hukommelseskort op til 64GB i
hastighedsklasse 4 eller højere. Du kan bruge det inkluderede
hukommelseskort, eller du kan købe et kompatibelt
hukommelseskort fra en elektronikforhandler.
1 Isæt hukommelseskortet À i kameraets kortstik Á.
BEMÆRK: Hvis du installerer hukommelse kortet i det
forkerte stik, kameraet kan ikke video.
3 Forlæng sugekop-armen .
4 Hvis det er nødvendigt, skal du rotere monteringen, så
Garmin logoet vender med høje side opad.
5 Tilslut køretøjets strømkabel Ä i stikket på monteringen.
®
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Montering og strømtilførelse til nüviCam
enheden i dit køretøj
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper.
Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske
enheder.
BEMÆRK
Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig
ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tryk monteringen À fast på sugekoppen Á, så den klikker på
plads.
6 Placer bagsiden af enheden på monteringen.
7 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
®
Aktuel tid
Batteristatus
Sådan kommer du i gang
1
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Ulæste myGarmin™ meddelelser
Status for bilkameraoptagelse
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Du skal justere bilkameraet hver gang du monterer eller flytter
enheden til en ny position. De avancerede funktioner til hjælp til
chauffør udføres muligvis ikke korrekt, hvis kameraet ikke er
justeret.
1 Vælg Indstillinger > Kamera > > Justering.
2 Vip enheden roter kameraet for at justere kameraet.
Trådkorset skal pege lige frem, og den vandrette linje skal
være centreret mellem skærmens top og bund.
Optagelse med bilkamera
BEMÆRK
Juridiske restriktioner
I nogle jurisdiktioner kan det betragtes som en krænkelse af
privatlivets fred at tage eller offentliggøre fotografier eller videoer
af personer eller deres køretøjer ved brug af dette produkt. Det
er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og
bestemmelser om privatlivets fred i din jurisdiktion.
Før du kan optage video med det integrerede bilkamera, skal du
installere et kamerahukommelseskort (Installation af
bilkameraets hukommelseskort).
Enheden begynder som standard at optage video med det
samme, når den tændes. Den fortsætter med at optage og
overskrive den ældste, ikke-gemte video, indtil den slukker.
Under optagelse lyser LED'en konstant rødt.
Enheden optager kontinuerligt, indtil enheden slukkes, eller
videooptagelse deaktiveres.
Sådan gemmer du en videooptagelse
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
Som standard bruger enheden en sensor til at registrere
kollisioner, og den gemmer videoen under, før og efter den
registrerede hændelse.
Du kan også til hver en tid gemme video manuelt.
1 Under optagelse skal du vælge kameratasten À.
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstyrke > .
2 Vælg Automatisk lydstyrke.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Bilkamera
Justering af kameraet
ADVARSEL
Forsøg ikke at justere kameraet, mens du kører.
2
Enheden gemmer et foto og videooptagelsen før, under og
efter, du valgte tasten. LED'en blinker rødt, når enheden
gemmer videooptagelse.
2 Vælg kameratasten igen for at forlænge den gemte
optagelsestid (valgfrit).
En meddelelse angiver den mængde videooptagelse, der
skal gemmes.
Hukommelseskortet har begrænset lagringsplads. Når du har
gemt en videooptagelse, skal du overføre optagelsen til din
computer eller en anden ekstern lagerplads for permanent
lagring.
Sådan tager du et foto
Du kan tage stillbilleder med denne enhed. Enheden gemmer
som standard oplysninger om tidspunkt og placering sammen
med fotoet.
Vælg Programmer > Dash Cam >
.
Enheden tager et foto og gemmer det på hukommelseskortet.
Sådan starter og stopper du bilkameraoptagelse
1 Vælg Programmer > Dash Cam.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil stoppe med at optage, skal du vælge .
LED'en lyser konstant grønt, når optagelsen er stoppet.
Bilkamera
TIP: Optagelsen starter som standard automatisk, næste
gang du tænder enheden. Du kan deaktivere denne
indstilling i kameraindstillingerne (Kameraindstillinger).
• For at starte optagelsen skal du vælge .
LED'en lyser konstant rødt, når bilkameraet optager.
Når enheden registrerer, at du er for tæt på køretøjet foran dig,
afspiller enheden en hørbar alarm og der vises en advarsel
øverst på skærmen.
Tips til kameratast
Kameratasten giver hurtig adgang til flere bilkamerafunktioner.
• Vælg kameratasten for at gemme en videooptagelse og tage
et foto.
• Mens du gemmer en videooptagelse, skal du vælge
kameratasten for at forlænge den gemte optagelsestid.
• Mens du optager video, skal du holde kameratasten nede i
flere sekunder for at stoppe optagelsen.
• Når optagelsen er stoppet, skal du vælge kameratasten for at
starte optagelsen.
Visning af videoer og fotos
BEMÆRK: Enheden stopper med at optage video, når du får
vist video eller fotos.
1 Vælg Programmer > Galleri > Ja.
2 Vælg en video eller et foto.
Enheden viser videoen eller fotoet. Afspilning af videoer
startes automatisk. Hvis videoen eller fotoet indeholder
placeringsoplysninger, vises placeringen på et kort.
Videoer og fotos på din computer
Programmet Garmin Dash Cam Player giver dig mulighed for at
få vis, gemme og redigere de optagne videoer på din computer.
Du kan også få vist og overlejre oplysninger om klokkeslæt,
dato, placering og hastighed, der optages sammen med
videoen. Gå til www.garmin.com/dashcamplayer for at få
yderligere oplysninger.
Slå lydoptagelse til eller fra
Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under
optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller
fra.
Vælg Indstillinger > Kamera > Optag lyd.
Slette en video eller et foto
1 Vælg Programmer > Galleri > Ja.
2 Vælg en video eller et foto.
3 Vælg > Ja.
Tips til Forward Collision Warning System
Flere faktorer påvirker FCWS (forward collision warning system).
Visse forhold kan forhindre, at FCWS registrerer et køretøj foran
dig.
• FCWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider
48 km/t (30 mph).
• FCWS kan muligvis ikke registrere et køretøj foran dig, hvis
kameraets udsyn til køretøjet er sløret af regn, tåge, sne,
solskin, forlygter eller mørke.
• FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret (Justering af kameraet).
• FCWS kan muligvis ikke registrere køretøjer, som er mere
end 40 m (130 ft.) eller mindre end 5 m (16 ft.) væk.
Lane Departure Warning System
ADVARSEL
LDWS (lane departure warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. LDWS er afhængig af kameraet for at kunne
give advarsler om vognbanemarkeringer, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed.
LDWS advarer dig, når enheden registrerer, at du muligvis er
ved at skifte vognbane utilsigtet. Enheden advarer dig f.eks.,
hvis du krydser en malet vognbanemarkering eller skifter til en
vognbane med modkørende trafik. LDWS aktiveres kun, når
køretøjets hastighed overskrider 64 km/t (40 mph). Advarslen
vises i skærmens venstre eller højre side for at angive, hvilken
vognbane du har krydset.
Advanced Driving Assistance System
Din enhed omfatter ADAS (advanced driving assistance
system), som bruger det integrerede bilkamera til at levere
advarsler om sammenstød og vognbaneskift, mens du kører.
Forward Collision Warning System
ADVARSEL
FCWS (front collision warning system) er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage
hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle
færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel
på alle tidspunkter. FCWS er afhængig af kameraet for at kunne
give en advarsel om køretøjer, der nærmer sig, og derfor kan
funktionens effektivitet være begrænset under forhold med
dårlig sigtbarhed.
FCWS-funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du
ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran
dig. Enheden registrerer køretøjets hastighed ved hjælp af GPS
og beregner en anslået sikker afstand baseret på din hastighed.
FCWS aktiveres, når køretøjets hastighed overskrider 48 km/t
(30 mph).
Bilkamera
BEMÆRK: For at opnå den bedste LDWS funktion, bør
indstillingen Kameraplacering angive enhedens placering i
køretøjet.
Indstilling af kameraplacering
Du kan montere enheden til venstre, højre eller i midten på
forruden eller instrumentbrættet. For at opnå den bedste LDWS
funktion, bør indstillingen Kameraplacering angive enhedens
placering i køretøjet.
1 Vælg Indstillinger > Kamera > Kameraplacering.
2 Vælg enhedens placering.
Tip til funktion af advarsel om vognbaneskift
Flere faktorer påvirker funktionen af LDWS (lane departure
warning system). Visse forhold kan forhindre, at LDWS
registrerer et køretøj foran dig.
3
• LDWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider
64 km/t (40 mph).
• LDWS advarer ikke på visse typer veje, f.eks.
hovedvejstilkørsler eller vognbanefletning.
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert
justeret (Justering af kameraet).
• LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen
Kameraplacering ikke korrekt angiver enhedens placering i
køretøjet.
• LDWS kræver en klar, kontinuerlig visning af
vognbanelinjerne.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis linjerne er
sløret af regn, tåge, sne, kraftige skygger, solskin eller
forlygter, vejarbejde eller andre visuelle forhindringer.
◦ Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis
vognbanelinjerne er forkerte, mangler eller er meget slidt.
• LDWS kan muligvis ikke registrere vognbaneskift på meget
brede, smalle eller bugtede veje.
Navigation til din destination
Ruter
En rute er en vej fra din aktuelle placering til en destination. En
rute kan omfatte flere steder, eller stop, på vejen til
destinationen (Tilføjelse af en position til din rute). Enheden
beregner ruten til din destination på basis af de præferencer, du
vælger i navigationsindstillingerne, f.eks.
ruteberegningstilstanden (Ændring af ruteberegningstilstand) og
undgåelser (Undgå forsinkelser, gebyrer og områder).
Start en rute
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord, indtast et søgeord, og vælg
(Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen).
TIP: Du kan også søge efter positioner ved brug af
kategorier, søgeværktøjer eller andre metoder (Søgning efter
positioner).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved
hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (Din rute
på kortet).
Hvis du har behov for at standse på yderligere steder, kan du
tilføje positionerne til din rute (Tilføjelse af en position til din
rute). Du kan også tilpasse ruten ved at justere dens forløb
(Udformning af din rute).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
4
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer og oplysninger på kortet.
Vejledninger til det næste sving eller den næste afkørsel vises
på tværs af den øverste del af kortet. Symbolet À viser typen af
handling og den eller de vognbaner, du skal køre i, hvis det et
muligt. Enheden viser også afstanden til næste handling Á og
navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den
pågældende handling Â.
En farvet linje à fremhæver forløbet af din rute på kortet. Pile på
kortet Ä angiver kommende sving. Når du nærmer dig
destinationen, angiver et ternet flag placeringen af din
destination.
Køretøjets hastighed Å, den vej, du kører på Æ, og dit
forventede ankomsttidspunkt Ç vises nederst på kortet. Du kan
tilpasse datafeltet med ankomsttiden til at vise andre
oplysninger (Ændring af feltet til kortdata).
Et datafelt med hastighedsgrænsen kan blive vist, når du kører
på større veje. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg À angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.
2 Vælg .
Ankomst ved destination med Garmin Real
Vision™
Garmin Real Vision viser automatisk en kameravisning, når du
nærmer dig visse destinationer, herunder adresser og
geografiske koordinater. Destinationens placering vises på et
billede af omgivelserne, som tages af bilkameraet.
Visse forhold kan forhindre, at denne funktion vises.
• Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle
typer destinationer.
Navigation til din destination
• Denne funktion vises muligvis ikke for destinationer, som er
langt fra ruten eller vejen, tæt et sving eller en manøvre eller
placeret på en meget bugtet eller bakket vej.
• Denne funktion vises muligvis ikke, hvis vejen eller
destinationen er sløret af vejret, bevoksning eller andre
forhindringer.
• Denne funktion vises muligvis ikke under forhold med meget
stærkt eller svagt lys.
Tilføjelse af en position til din rute
Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute
(Start en rute).
Du kan navigere til yderligere steder på vej til din destination. Du
kan f.eks. tilføje en tankstation som næste stop på din rute. Du
kan også tilføje et sted til afslutningen af din rute.
TIP: Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere steder eller
planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge,
redigere og gemme din rute (Planlægning af en tur).
> Find.
1 På kortet vælges
2 Søg efter en position (Søgning efter positioner).
3 Vælg en position.
4 Vælg Start!.
5 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tilføje stedet som næste stop på din rute, skal
du vælge Tilføj som næste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du
vælge Tilføj som sidste stop.
• Hvis du vil tilføje stedet og justere rækkefølgen af
stederne på din rute, skal du vælge Tilføj til aktiv rute.
Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede
sted, og guider dig til stederne i rækkefølge.
Udformning af din rute
Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (Start en
rute).
Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det
giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej
eller gå gennem et bestemt område, uden at du tilføjer et stop
eller en destination til ruten.
1 Vælg et sted på kortet.
2 Vælg .
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
3 Vælg en position på kortet.
TIP: Du kan vælge for at zoome ind på kortet og vælge et
mere præcist sted.
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte
sted.
4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
• Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du
vælge flere steder på kortet.
• Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge Start!.
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion:
Navigation til din destination
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækning.
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Afbrydelse af en rute
På kortet skal du vælge
> Stop.
Ændring af ruteberegningstilstand
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Mindre brændstof for at beregne ruter, der er mere
brændstoføkonomiske.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Start!.
Visning af flere ruter
1
2
3
4
Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg Ruter.
Vælg en rute.
Turplanlægning
Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur,
som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af
en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en
gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre
rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje
planlægningsoplysninger og tilføje udformningspunkter.
Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme
din aktive rute.
Planlægning af en tur
En tur kan omfatte mange steder, og den skal omfatte mindst et
startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du
planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted,
giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit
startpunkt. Destinationen er det endelige sted for turen. På en
rundtur kan startpunktet og destinationen være samme sted. Du
kan også inkludere yderligere steder, eller stop, mellem dit
startpunkt og din destination.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Opret rute.
2 Vælg Vælg startposition.
3 Find en placering for startpunktet, og vælg Ok.
4 Vælg Vælg destination.
5 Vælg en placering for din destination, og vælg Ok.
5
6 Vælg, hvis det er nødvendigt, Tilføj position for at tilføje
yderligere positioner.
7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du
vælge Næste > Gem.
8 Indtast et navn, og vælg Udført.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Start!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
Optimering af rækkefølgen af stop på en tur
Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af steder på din
tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunkt og
destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.
Mens du redigerer en tur, skal du vælge
> Optimer
rækkefølge.
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en
tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og
trække stedet til en ny placering i turen.
• Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du
vælge .
• Du fjerner stedet ved at vælge .
Redigering og lagring af din aktive rute
Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at
redigere og gemme din rute som en tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > Min aktive rute.
2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens
funktioner.
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
3 Vælg Gem for at gemme din rute som en tur, som du senere
kan navigere (valgfri).
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning
Du kan ændre ruteindstillingerne for at ændre, hvordan ruter for
din tur beregnes.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil ændre køretøjsprofilen for turen, skal du vælge
ikonet for køretøjsprofilen.
• Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du
vælge
> Turindstillinger > Udform rute, og følge
vejledningen på skærmen (Udformning af din rute).
• Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du
vælge
> Turindstillinger > Rutepræference (Ændring
af ruteberegningstilstand).
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Turindstillinger > Rediger oversigt.
6
4 Vælg et sted, og følg vejledningen på skærmen for at
indtaste planlægningsoplysningerne.
TIP: Hvis du har brug for at planlægge flere steder på turen,
bør du starte ved begyndelsen af turen og arbejde hen mod
slutningen.
5 Gentag trin 4 for at indtaste oplysninger om yderligere steder.
6 Når du er færdig, skal du vælge Gem.
Når du kører turen, skal du tage afsted på det tidspunkt, der er
vist under startpunktet for at nå dine stop og destinationer til den
planlagte tid. Tidsplanen er kun et skøn. Trafikforhold,
vejarbejde og andre forsinkelser kan påvirke dine faktiske
ankomsttider.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger (Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager).
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger), kan du få vist og undgå
trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Start!.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
Navigation til din destination
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Undgå miljøzoner
Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller
udledningsmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Miljøzoner.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en
miljøzone, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge Tillad.
3 Vælg Gem.
Brugerdefinerede undgåelser
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
undgåelser.
Vælg Tilføj Undgå vej.
Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
Vælg Udført.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Søgning efter positioner
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Søgning efter positioner
De kort, der er indlæst på enheden, indeholder steder, f.eks.
restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede
gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din
destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse,
søge og gemme disse oplysninger.
• Indtast søgeord for hurtigt at søge i alle oplysninger om
steder (Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen).
• Gennemse og søg i præinstalllerede interessepunkter efter
kategori (Interessepunkter).
• Søg på og gå ind på Foursquare interessepunkter (Søgning i
Foursquare interessepunkter).
• Brug søgeværktøjer til at finde bestemte steder, f.eks.
adresser, vejkryds og geografiske koordinater
(Søgeværktøjer).
• Søg i nærheden af en anden by eller et andet område
(Ændring af søgeområdet).
• Gem dine foretrukne steder, så du hurtigt kan finde dem i
fremtiden (Gemme positioner).
• Gå tilbage til nyligt fundne steder (Søgning efter nyligt fundne
destinationer).
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
7
Interessepunkter
Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller
interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og
kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer,
restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Navigation til interessepunkter inden for et sted
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgeord.
2 Vælg en funktion:
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
3 Vælg stedet.
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Start!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
Foursquare
®
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du få vist
8
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst
på din enhed. Når du opretter forbindelse til din Foursquare
konto ved hjælp af Smartphone Link, giver søgningen de mest
opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og
tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto.
Vælg Find > Kategorier > Foursquare®.
Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto
1 Slut enheden til Smartphone Link (Tilslutning til Smartphone
Link).
Åbn
programmet Smartphone Link på din smartphone.
2
3 Åbn indstillingerne i programmet Smartphone Link, og vælg
Foursquare® > Log på.
4 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.
Visning af Foursquare oplysninger om et sted
Før du kan få vist Foursquare oplysninger om et sted, skal du
oprette forbindelse til en understøttet telefon, der kører
Smartphone Link, og logge på din Foursquare konto.
Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted,
f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og
åbningstider.
1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare
interessepunkt.
2 Vælg .
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en by på listen over byer i nærheden.
• Hvis du vil søge i nærheden af et andet sted, skal du
vælge Søgning nær: (Ændring af søgeområdet).
Søgning efter positioner
• Hvis du vil søge efter en bynavn, skal du vælge Indtast
søgeord, indtaste et bynavn og vælge .
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Finde nødtjenester og brændstof
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde de nærmeste
hospitaler, politistationer og tankstationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg Skadestuer, Politi stationer eller Brændstof.
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste
steder øverst.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge Start!
• Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre
oplysninger om stedet, skal du vælge .
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Søgning efter positioner
4 Vælg Gem.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Find > Gemte > Hjem.
Vælg .
Vælg
> Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
1
2
3
4
5
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
Rediger
oplysningerne.
7
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
9
7 Vælg Udført.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Brug af kortet
Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (Din rute på
kortet) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er
nogen aktiv rute.
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
• Vælg for at filtrere de viste interessepunkter efter
kategori.
• Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og
derefter vælge Start! (Start af en rute ved hjælp af kortet).
Kortværktøjer
Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og
enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Du kan f.eks. se på
trafikoplysninger, tage en omvej eller justere skærmens
lysstyrke uden at forlade kortet. Når du aktiverer et kortværktøj,
vises det i et panel i kanten af kortet.
Visning af et kortværktøj
1 Vælg fra kortet.
2 Vælg et kortværktøj.
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge
.
Aktivering af kortværktøjer
Som standard aktiveres kun de mest anvendte kortværktøjer i
menuen for kortværktøjer. Du kan aktivere yderligere værktøjer.
1 På kortet vælges > .
2 Afkryds feltet ud for hvert værktøj for at tilføje det.
3 Vælg Gem.
Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på. Tjenesterne er filtreret efter
kategori.
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et interessepunkt på kortet.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
10
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udført.
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Aktivering af kortværktøjer).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Aktivering af kortværktøjer).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
Brug af kortet
2 Om nødvendigt skal du vælge
forklaringen til trafikkortet.
> Forklaring for at få vist
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Trafik
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller
som en abonnementstjeneste via Smartphone Link
(GarminLive-tjenester).
• Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via
Smartphone Link.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Modtagelse af trafikdata med Smartphone
Link
Tjenesten Live trafik leverer trafikdata i realtid.
1 Download Smartphone Link til din kompatible telefon (Sådan
downloader du Smartphone Link).
Abonner
på tjenesten Live trafik (Sådan abonnerer du på
2
Garmin Live-tjenester).
3 Tilslut enheden til den telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link).
Trafikmodtager
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
Trafik
11
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-stik
Angivelse af vækningssætningen
Ekstern antennetilslutning
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udført.
Intern antenne
Strøm-LED
Bilstrømadapter
Placering af trafikmodtager
Placer trafikmodtagerens strømkabel for at opnå optimal
trafikmodtagelse.
1 Rul kablet ud.
2 Placer midten af kablet på en position, hvor der er uhindret
udsyn til himlen, f.eks. på instrumentbrættet.
BEMÆRK: Undlad at placere kablet oven på stikket, der skal
tilsluttes strømmen i bilen.
Undlad at placere kablet på gulvet eller under andre objekter.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
Vælg
Næste på enheden.
5
6 Indtast koden.
7 Vælg Udført.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.
funktionen trafficTrends™, hvis denne er aktiveret.
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
12
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.
Stemmestyring
For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er
tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med
stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden.
Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du
konfigurere den til din stemme.
Konfiguration af stemmestyring
Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt
brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.
1 Vælg Programmer > Stemmestyring.
2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere
kommandoer for hver stemmestyret sætning.
BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på
skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ
kommando men med samme mening.
Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den
kommando, du har registreret i funktionen.
Stemmekommando
Brug af stemmestyring
1 Sig den kommando, du har registreret til en Stemmestyring
sætning.
Menuen Stemmestyring vises.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en
kommando.
Håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke
garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke
alle funktioner tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en
håndfri enhed. Når der er forbindelse, kan du foretage og
modtage opkald fra din enhed.
Sådan parrer du din telefon
1 Placer telefonen og nüviCam enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
3 På din nüviCam enhed skal du vælge Indstillinger >
Bluetooth.
4 Følg vejledningen på telefonen og nüviCam enheden.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge .
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed
Lagring af et hjemmetelefonnummer
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan stadig oprette automatisk forbindelse til nüviCam
enheden i fremtiden.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, du vil afbryde forbindelse til.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for enheden.
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Sletning af en parret telefon
Opkald til hjemmet
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
Håndfri opkald
13
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (GarminLive-tjenester).
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
GarminLive-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link).
Vælg
Min konto.
2
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
Om ecoRoute
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
I visse områder skal du købe en oplåsningskode, før du kan
bruge ecoRoute™ funktioner. Gå til www.garmin.com/ecoroute
for yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke fra dit køretøj.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Opsætning af køretøj
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
14
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af programmerne
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Brændstoføkon..
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg Nulstil.
Køretip
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
Vælg
et meddelelsesemne.
2
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Brug af programmerne
15
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
funktionen rejsehistorik (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Vælg Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene).
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
16
Miljøzoner: Indstiller undgåelsespræferencer for områder med
miljømæssige eller udledningsmæssige restriktioner, der kan
gælde for dit køretøj.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Kameraindstillinger
Vælg Indstillinger > Kamera.
Garmin Real Vision™: Viser en kameravisning, når du nærmer
dig visse destinationer (Ankomst ved destination med Garmin
Real Vision™).
Advarsel om sammenstød: Advarer dig, når enheden
registrerer, at du er for tæt på køretøjet foran dig (Forward
Collision Warning System).
Advarsel når bane forlades: Advarer dig, når enheden
registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet
(Lane Departure Warning System).
Kameraplacering: Giver dig mulighed for at angive enhedens
placering i køretøjet.
Optag ved start: Bilkameraet begynder automatisk at optage
video, når du tænder enheden.
Automatisk hændelsesregistrering: Gemmer video
automatisk, når enheden registrerer en mulig færdselsulykke.
Optag lyd: Optager lyd og bruger enhedens mikrofon under
optagelse af video.
Data-overlay: Omfatter oplysninger om dato, klokkeslæt,
position og hastighed i den optagne video.
Videoopløsning: Indstiller opløsningen og kvaliteten for
videooptagelser.
Optag efter strømsvigt: Fortsætter med at optage video op til
et valgt periode, efter at den eksterne strøm er gået tabt.
Tilpasning af enheden
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Sådan
undgår du trafikforsinkelser på ruten).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
trafficTrends™: Aktiverer trafficTrends funktionen.
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
Enhedsoplysninger
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Varsler ved alarmpunkter.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
17
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
Specifikationer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Temperatur ved opladning Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strømtilførsel
Jævnstrøm fra køretøj vha. det
medfølgende strømkabel. Vekselstrøm via
valgfrit tilbehør (kun til hjemme- eller
kontorbrug).
Batteritype
Genopladeligt litiumion
6 Indtast en e-mail-adresse til produktregistrering (valgfri).
7 Klik på gem enhed.
8 Klik på kontroller for opdateringer.
Der vises en liste over tilgængelige kort- og
softwareopdateringer.
9 Vælg de opdateringer, der skal installeres.
10 Klik på Installer nu.
Appendiks
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
Datahåndtering
Opdatering af kort og software med Garmin Express
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
®
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort til kort og data
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge Macversion.
18
Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen
for kort og andre data på din enhed. Du kan købe
hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til
www.garmin.com/maps for at købe et hukommelseskort med
forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden
understøtter hukommelseskort af typen microSD og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort À i stikket Á.
Appendiks
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
Fejlfinding
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
2 Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
4 Placer sølvspidsen i endestykket.
5 Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tag fat i enheden fra top og bund.
2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig
fra magneten.
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få
holderen til at slippe sugekoppen.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Montering og strømtilførelse til nüviCam
enheden i dit køretøj).
19
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontrollér, at temperaturen i køretøjet er inden for det
opladningstemperaturområde, der er angivet i
specifikationerne.
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
•
•
•
•
Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger).
Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger).
Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken).
Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivering af
Bluetooth).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.
20
Fejlfinding
Indeks
frakoble, Bluetooth enhed 13
front collision warning system (FCWS) 3
Symboler
G
2D-kortvisning 11
3D-kortvisning 11
Garmin Express 18
opdatering af software 18
registrering af enheden 18
Garmin Live-tjenester 14
abonnere på 14
Garmin Real Vision 4
gemme, aktuel position 9
gemte positioner 6
kategorier 9
redigere 9
slette 10
gendanne indstillinger 17
genveje
slette 9
tilføje 9
geocaching 9
GPS 1, 19
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 14
adresser, finde 8
advanced driver assistance system (ADAS) 3
advanced driving assistance system (ADAS) 3
aktiv vognbaneanvisning 4
aktuel position 9
alarmpunktalarmer, indstillinger 17
anvisninger 4
automatisk lydstyrke, aktivere 2
B
batteri
maksimere 20
oplade 1, 19, 20
problemer 20
besvare opkald 13
betaling, undgå 6
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 13, 20
afbrydelse af forbindelse til en enhed 13
aktivere 13
deaktivere 17
indstillinger 17
brændstof
priser 15
stationer 9
brændstofpriser, ændre 15
brændstoføkonomi. 15 Se også ecoRoute
C
computer, tilslutte 19, 20
D
dash cam
afspille video 3
fotos 2, 3
hukommelseskort 1
indstillinger 16
justere 2
optage lyd 3
optage video 2, 3
destinationer 16. Se positioner
Garmin Real Vision 4
drejliste 4
dvaletilstand 2
dæmpe, lyd 12
E
ecoChallenge 15
ecoChallenge-resultat 15
nulstille 15
ecoRoute 14, 15
ecoChallenge-resultat 15
kalibrering af brændstoføkonomi 15
kørerapport 15
kørerapporter 15
køretøjsprofil 14
enheds-ID 17
F
fejlfinding 19, 20
filer, overføre 19
finde tjenester, forude 10
fjerne holderen 19
foretage opkald 13
forude
finde tjenester 10
tilpasse 10
forward collision warning system (FCWS)) 3
fotos
slette 3
vise 3
Foursquare 8
Indeks
H
hjem
angive positioner 9
køre 4, 9
opkald 13
redigering af position 4, 9
telefonnummer 13
hjælp. 14 Se også produktsupport
holder, fjerne 19
hukommelseskort 18
installere 1, 18
Hurtig søgning 8
Hvor er jeg? 9
hændelsesregistrering 2
I
ID-nummer 17
ikoner, statuslinje 1
indstillinger 16, 17
interessepunkter (POI) 8
steder 8
K
kabler, strøm 19
kalibrering af brændstoføkonomi 15
kameraer
dash cam 1–3, 16
sikkerhed 11
knapper på skærmen 2
koordinater 9
kort 5, 10, 16
datafelt 4, 10, 11
detaljeniveau 16
købe 19
lag 11
opdatere 18
symboler 4
tema 16
vise ruter 4
værktøjer 10
kortlag, tilpasse 11
kortvisning
2D 11
3D 11
køre hjem 4, 9
kørerapporter 15
køretøjsprofil 14
L
lane departure warning system (LDWS) 3
lyd, nærhedspunkter 17
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 9
M
microSD kort 1, 18
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 19
sugekop 1, 19
myGarmin, meddelelser 15
myTrends, ruter 6
N
navigation 4, 8
direkte linje 7
indstillinger 16
visning af ruter 5
navigation i direkte linje 7
nulstille
enhed 18
tripdata 10
nyligt fundne positioner 9
næste sving 4
nødtjenester 9
O
omveje 5
opdatere
kort 18
software 18
opkald 13
besvare 13
deaktivere 14
foretage 13
foretage opkald 13
historik 13
hjem 13
kontakter 13
opladning af enheden 1, 19, 20
P
parkering, seneste plads 9
parre 13
frakoble 13
telefon 13, 20
positioner 8, 16
aktuel 9
gemme 9
indstille hjemmeposition 9
nyligt fundne 9
opkald 13
simulerede 16
steder 8
søger efter 7, 8
produktregistrering 18
produktsupport 14
R
rapporter, afstand 15
redigere, gemte ture 6
registrering af enheden 18
rejsehistorik 17
rejseoplysninger 10
nulstille 10
vise 10
rengøre berøringsskærmen 17
rengøring af enheden 17
retningsanvisninger 4
ruteplanlægning 5, 6
redigering af en tur 6
udformningspunkter 6
ruter 4
beregne 5
beregningstilstand 6, 16
foreslåede 6
myTrends 6
starte 4, 5
stoppe 5
tilføje et punkt 5, 6
udformning 5
vise 5
vise på kortet 4
S
satellitsignaler
opfange 1
vise 19
screenshots 17
21
sikkerhedskameraer, abonnementer 11
sikring, ændre 19
simulerede positioner 16
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 17
slette
parret Bluetooth-enhed 13
ture 6
Slutbrugerlicensaftaler 17
Smartphone Link 14
deaktivere opkald 14
Garmin Live-tjenester 14
tilslutte 14
software
opdatere 18
version 17
specifikationer 18
sprog
stemme 17
tastatur 17
steder 8
stemmegenkendelse 12
stemmekommando 12
aktivere 12
navigere med 12
tip til anvendelse 12
vækningssætning 12
stemmestyring 12, 13
tip 13
strømkabler 19
køretøj 1
udskifte sikringen 19
sugekop 19
søge efter positioner. 7 Se også positioner
adresser 8
byer 8
kategorier 8
koordinater 9
vejkryds 8
søgelinje 7
vejegenskaber 7
USB, frakoble 19
V
vedligeholdelse af enheden 17
vejforhold, vejr 16
vejkryds, finde 8
vejr 15
radar 15
vejforhold 16
video
optage 2, 3
slette 3
spille 3
værktøjer, kort 10
Æ
ændre søgeområdet 7
T
tastatur
layout 17
sprog 17
telefon
frakoble 13
parre 13, 20
telefonbog 13
telefonopkald 13
besvare 13
dæmpe 13
foretage opkald 13
stemmeopkald 13
tidsindstillinger 17
tilbehør 19
tilpasse enhed 16
trafik 10–12, 17
aktivere et abonnement 12
alternativ rute 6
hændelser 11
kameraer 14
kort 10
modtager 11
søger efter forsinkelser 11
tilføje abonnementer 12
trafikkameraer 14
vise 14
turlog, vise 10
tyveri, undgå 18
tænd/sluk-knap 2
U
udformning af en rute 5
undgå 7
betaling 6
deaktivere 7
område 7
slette 7
vej 7
22
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising