Garmin | nüviCam™ | User manual | Garmin nüviCam™ Korisnički priručnik

Garmin nüviCam™ Korisnički priručnik
nüviCam™
Korisnički priručnik
SVI 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01874-46_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju
se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom.
Foursquare trgovački je znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C,
LLC. Windows , Windows Vista i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
državama. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple Inc, registriran u SAD-u i ostalim državama. HD Radio™ i logotip HD trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital
Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation. Američki i strani patenti.
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Umetanje memorijske kartice u kameru ..................................... 1
Montiranje i napajanje nüviCam uređaja u vašem vozilu ........... 1
Primanje GPS signala ................................................................. 1
Ikone statusne trake ................................................................... 1
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................. 2
Isključivanje uređaja ............................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće ............ 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Kamera za snimanje vožnje ........................................... 2
Poravnavanje kamere ................................................................. 2
Snimanje kamerom za snimanje vožnje ..................................... 2
Spremanje snimljenog videozapisa ....................................... 2
Snimanje fotografije ............................................................... 2
Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere za
snimanje vožnje ..................................................................... 3
Savjeti za korištenje tipke kamere ......................................... 3
Pregledavanje videozapisa i fotografija ................................. 3
Videozapisi i fotografije na vašem računalu .......................... 3
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka ............................ 3
Brisanje videozapisa ili fotografije .......................................... 3
Sustav napredne pomoći u vožnji ............................................... 3
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara ............................. 3
Sustav upozorenja na izlazak iz trake ................................... 3
Navigacija do odredišta................................................. 4
Rute ............................................................................................ 4
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Prelazak na početnu točku ..................................................... 4
Vaša ruta na karti ........................................................................ 4
Pomoć za aktivne trake .......................................................... 4
Prikaz popisa skretanja .......................................................... 4
Prikaz cijele rute na karti ........................................................ 4
Dolazak na odredište uz Garmin Real Vision™ ......................... 4
Dodavanje lokacije ruti ................................................................ 5
Oblikovanje rute .......................................................................... 5
Zaobilaženje ............................................................................... 5
Zaustavljanje rute ....................................................................... 5
Promjena načina izračuna rute ................................................... 5
Postavljanje početka rute pomoću karte ..................................... 5
Pregled više ruta ......................................................................... 5
Planer puta ................................................................................. 5
Planiranje puta ....................................................................... 5
Navigacija do spremljenog putovanja .................................... 6
Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu ..................... 6
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu ............... 6
Uređivanje i spremanje aktivne rute ....................................... 6
Promjena opcija izrade ruta ................................................... 6
Organiziranje puta .................................................................. 6
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 6
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja .................................. 6
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti .................................. 6
Izbjegavanje cesta s naplatom .............................................. 6
Izbjegavanje vinjeta ............................................................... 6
Značajke izbjegavanja ceste .................................................. 7
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša ................................... 7
Prilagođena izbjegavanja ....................................................... 7
Navigacija van ceste ................................................................... 7
Traženje lokacija ............................................................. 7
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ................ 7
Promjena područja pretraživanja ................................................ 7
Točke interesa ............................................................................ 8
Sadržaj
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 8
Traženje unutar kategorije ..................................................... 8
Navigiranje do točke interesa na mjestu ................................ 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Alati za pretraživanje .................................................................. 8
Traženje adrese ..................................................................... 8
Traženje raskrižja ................................................................... 8
Traženje grada ....................................................................... 8
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 9
Traženje nedavno pronađenih odredišta .................................... 9
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija ....................... 9
Traženje posljednjeg mjesta za parking ..................................... 9
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 9
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima ......... 9
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 9
Dodavanje prečaca ..................................................................... 9
Uklanjanje prečaca ................................................................ 9
Spremanje lokacija ..................................................................... 9
Spremanje lokacije ................................................................. 9
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 9
Spremanje početne lokacije ................................................... 9
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 9
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 9
Brisanje spremljene lokacije ................................................ 10
Korištenje karte ............................................................ 10
Alati karte .................................................................................. 10
Pregledavanje alata karte .................................................... 10
Omogućivanje alata karte .................................................... 10
Nadolazi .................................................................................... 10
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa .......................... 10
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ..................................... 10
Informacije o putu ..................................................................... 10
Prikaz podataka o putu na karti ........................................... 10
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................ 10
Pregled zapisnika puta ......................................................... 10
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ..................... 10
Prikaz nadolazećeg prometa .................................................... 10
Prikaz prometa na karti ........................................................ 10
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 11
Sigurnosne kamere ................................................................... 11
Prilagođavanje karte ................................................................. 11
Prilagođavanje slojeva karte ................................................ 11
Promjena podatkovnog polja karte ...................................... 11
Promjena izgleda karte ........................................................ 11
Prometne informacije................................................... 11
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije ................................................................................ 11
Primanje podataka o prometu pomoću aplikacije Smartphone
Link ........................................................................................... 11
Prijemnik za obavijesti o prometu ............................................. 12
Postavljanje prijemnika za prometne informacije ................. 12
O pretplatama za obavijesti o prometu ..................................... 12
Aktivacija pretplate ............................................................... 12
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu .............................. 12
Dodavanje pretplate ............................................................. 12
Omogućavanje prometnih informacija ...................................... 12
Glasovna naredba........................................................ 12
Postavljanje fraze za buđenje ................................................... 12
Aktivacija glasovnih naredbi ..................................................... 12
Savjeti za glasovne naredbe .................................................... 12
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe .............................. 12
Upute za isključivanje zvuka ..................................................... 12
Glasovno upravljanje ................................................................ 12
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje ....................... 12
Glasovno upravljanje ........................................................... 13
i
Savjeti za glasovno upravljanje ........................................... 13
Hands-free pozivanje................................................... 13
Uparivanje telefona ................................................................... 13
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ..................... 13
Savjeti nakon uparivanja uređaja ......................................... 13
Prekid veze s Bluetooth uređajem ....................................... 13
Brisanje uparenog telefona .................................................. 13
Uspostavljanje poziva ............................................................... 13
Biranje broja ......................................................................... 13
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika .......................... 13
Pozivanje lokacije ................................................................ 13
Primanje poziva ........................................................................ 13
Korištenje popisa poziva ........................................................... 13
Upotreba opcija za poziv u tijeku .............................................. 13
Spremanje kućnog telefonskog broja ....................................... 13
Pozivanje početne lokacije .................................................. 13
Korištenje aplikacija..................................................... 13
Korištenje pomoći ..................................................................... 13
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................. 14
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link ........................ 14
Slanje lokacije s telefona na uređaj ..................................... 14
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom
Smartphone Link .................................................................. 14
Garmin Live usluge ................................................................... 14
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 14
O prometnim kamerama ...................................................... 14
O značajci ecoRoute ................................................................. 14
Postavljanje vozila ............................................................... 14
Promjena cijene goriva ........................................................ 14
Kalibracija potrošnje goriva .................................................. 15
O značajci ecoChallenge ..................................................... 15
Prikaz informacija o potrošnji goriva .................................... 15
Izvješća o prijeđenim kilometrima ........................................ 15
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ....... 15
Savjeti za vožnju .................................................................. 15
Prikaz poruka usluge myGarmin ............................................... 15
Pregled vremenske prognoze ................................................... 15
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 15
Pregled meteorološkog radara ............................................ 15
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 16
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 16
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 16
Sprečavanje krađe ............................................................... 18
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Dodatak ......................................................................... 18
Podrška i nadogradnja .............................................................. 18
Postavljanje Garmin Express ............................................... 18
Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin Express ... 18
Upravljanje podacima ............................................................... 18
O memorijskim karticama .................................................... 18
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke ................. 18
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 19
Prijenos podataka s računala .............................................. 19
Prikaz statusa GPS signala ...................................................... 19
Kabeli napajanja ....................................................................... 19
Punjenje uređaja .................................................................. 19
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ...................... 19
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 19
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 19
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 19
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 19
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 19
Kupnja opreme ......................................................................... 19
Rješavanje problema ................................................... 20
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla ....................... 20
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 20
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 20
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 20
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 20
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 20
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 20
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 20
Indeks ............................................................................ 21
Prilagođavanje uređaja................................................ 16
Postavke karte i vozila .............................................................. 16
Omogućavanje karata .......................................................... 16
Postavke navigacije .................................................................. 16
Postavke načina izračuna .................................................... 16
Postavljanje simulirane lokacije ........................................... 16
Postavke kamere ...................................................................... 16
Bluetooth postavke ................................................................... 16
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 17
Postavke zaslona ...................................................................... 17
Postavke prometa ..................................................................... 17
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 17
Postavljanje vremena ........................................................... 17
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 17
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 17
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 17
Vraćanje postavki ..................................................................... 17
Informacije o uređaju................................................... 17
Postupanje s uređajem ............................................................. 17
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 17
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 17
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
• Umetnite memorijsku karticu u kameru (Umetanje
memorijske kartice u kameru).
• Nadogradite karte i softver na svom uređaju (Ažuriranje
karata i softvera putem alata Garmin Express).
• Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje
(Montiranje i napajanje nüviCam uređaja u vašem vozilu).
• Poravnajte kameru za snimanje vožnje (Poravnavanje
kamere).
• Primite GPS signale (Primanje GPS signala).
• Prilagodite jačinu zvuka (Podešavanje glasnoće) i svjetlinu
zaslona (Podešavanje svjetline zaslona).
• Navigirajte do svog odredišta (Pokretanje rute).
2 Povucite ručicu Â, pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i
prebacite ručicu unazad, prema vjetrobranskom staklu.
Ručica mora biti okrenuta prema gornjoj strani
vjetrobranskog stakla.
Umetanje memorijske kartice u kameru
Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje
mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti
memorijsku karticu. Potrebna je microSD™ ili microSDHC
memorijska kartica kapaciteta do 64 GB klase 4 ili brža. Možete
upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini
elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.
1 Umetnite memorijsku karticu À u utor za memorijsku karticu
na kameri Á.
NAPOMENA: Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan
utor, kamera neće moći snimati videozapise.
3 Rastvorite ručicu vakuumskog nosača Ã.
4 Po potrebi zaokrenite nosač tako da Garmin logotip stoji
®
uspravno.
5 Priključite kabel za napajanje u vozilu Ä u priključak na
nosaču.
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.
Montiranje i napajanje nüviCam uređaja u
vašem vozilu
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim
uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe.
Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.
OBAVIJEST
I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima
magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim
uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima.
Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini
elektroničkih uređaja.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti
bateriju.
1 Pritišćite nosač À na vakuumski nosač Á dok ne sjedne na
mjesto.
6 Uređaj postavite na nosač poleđinom okrenutom prema dolje.
7 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu
vozila.
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.
na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala
Status Bluetooth tehnologije (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
®
Početak rada
1
Trenutno vrijeme
Status baterije
Povezan s aplikacijom Smartphone Link
Temperatura
Nepročitane myGarmin™ poruke
Status snimanja kamere za snimanje vožnje
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
Odaberite
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
Zadržite ili za brže kretanje.
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj
nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.
Pritisnite tipku napajanja À.
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.
2 Odaberite Isključi.
Kamera za snimanje vožnje
Poravnavanje kamere
UPOZORENJE
Nemojte pokušavati poravnavati kameru tijekom vožnje.
Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog
postavljanja u nosač ili pomicanja. Napredne funkcije pomoći za
vozača možda neće ispravno raditi ako kamera nije poravnata.
1 Odaberite Postavke > Kamera > > Poravnanje.
2 Nagnite uređaj i rotirajte kameru kako biste je poravnali.
Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija
horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.
Snimanje kamerom za snimanje vožnje
OBAVIJEST
Zakonska ograničenja
U nekim se nadležnostima snimanje ili javno prikazivanje
fotografija ili videozapisa s ljudima ili njihovim vozilima kako
koriste proizvod može smatrati povredom prava na privatnost.
Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujete važeće zakone i
prava na privatnost u vašoj nadležnosti.
Kako biste mogli snimati videozapise pomoću integrirane
kamere za snimanje vožnje, u kameru najprije morate umetnuti
memorijsku karticu (Umetanje memorijske kartice u kameru).
Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim
ga uključite. Uređaj će nastaviti snimati preko najstarijeg
nespremljenog videozapisa dok ga ne isključite. LED indikator
tijekom snimanja svijetli crveno.
Uređaj neprekidno snima dok ga ne isključite ili dok ne
zaustavite snimanje.
Spremanje snimljenog videozapisa
Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za
automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema
videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja.
Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.
1 Tijekom snimanja odaberite tipku kamere À.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće
Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju
razine pozadinske buke.
1 Odaberite Glasnoća > .
2 Odaberite Automatsko podešavanje glasnoće.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
2
Uređaj sprema fotografije i videozapise snimljene prije, za
vrijeme i nakon što ste odabrali tipku. LED indikator treperi
crveno za vrijeme spremanja videozapisa.
2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno
odaberite tipku kamere (nije obavezno).
U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se
spremiti.
Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni
videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na
računalo ili drugu vanjsku memoriju.
Snimanje fotografije
Ovaj uređaj može snimati fotografije. Prema zadanim
postavkama, uređaj uz fotografiju sprema podatke o datumu i
mjestu nastanka fotografije.
Odaberite Aplikacije > Kamera za upravlj.ploču >
.
Uređaj snima fotografiju i sprema je na memorijsku karticu.
Kamera za snimanje vožnje
Pokretanje i zaustavljanje snimanja pomoću kamere
za snimanje vožnje
1 Odaberite Aplikacije > Kamera za upravlj.ploču.
2 Odaberite opciju:
• Za zaustavljanje snimanja odaberite .
Ako uređaj ne snima, LED indikator svijetli zeleno.
SAVJET: Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada
ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu
opciju možete isključiti u postavkama kamere (Postavke
kamere).
• Za pokretanje snimanja odaberite .
LED indikator tijekom snimanja svijetli crveno.
vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na
temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim
vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen
učinak.
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava
vas kada uređaj utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost do
vozila ispred vas. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom
vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu
udaljenost. Funkcija FCWS aktivira se kada vozite brže od
48 km/h (30 mi/h).
Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit
će se zvučno upozorenje, a na vrhu zaslona pojavit će se
upozorenje.
Savjeti za korištenje tipke kamere
Pomoću tipke kamere brzo možete pristupiti nekim funkcijama
kamere za snimanje vožnje.
• Odaberite tipku kamere ako želite spremiti snimljeni
videozapis ili snimiti fotografiju.
• Tijekom spremanja videozapisa odaberite tipku kamere ako
želite produljiti videozapis koji spremate.
• Tijekom snimanja videozapisa držite tipku kamere pritisnutom
nekoliko sekundi kako biste zaustavili snimanje.
• Kada se snimanje zaustavi, odaberite tipku kamere kako
biste ponovno pokrenuli snimanje.
NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija
uređaj ne snima videozapise.
1 Odaberite Aplikacije > Galerija > Da.
2 Odaberite videozapis ili fotografiju.
Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcija
videozapisa započinje automatski. Ako se na videozapisu ili
fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati
na karti.
Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara
Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS)
djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće
prepoznati vozilo ispred vas.
• Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od
48 km/h (30 mi/h).
• Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odbljesak prednjih svjetala ili
tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće
otkriti vozilo ispred vas.
• Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno
poravnata (Poravnavanje kamere).
• Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj
od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).
Videozapisi i fotografije na vašem računalu
Sustav upozorenja na izlazak iz trake
Aplikacija Garmin Dash Cam Player omogućuje vam
pregledavanje, spremanje i uređivanje snimljenih videozapisa na
računalu. Možete pregledavati i podatke o vremenu, datumu,
lokaciji i brzini koji su zabilježeni s videozapisom. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/dashcamplayer.
UPOZORENJE
Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao
obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir
uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te
da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih
oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka,
pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak.
Pregledavanje videozapisa i fotografija
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka
Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog
mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti
ili isključiti u bilo kojem trenutku.
Odaberite Postavke > Kamera > Snimanje zvuka.
Brisanje videozapisa ili fotografije
1 Odaberite Aplikacije > Galerija > Da.
2 Odaberite videozapis ili fotografiju.
3 Odaberite > Da.
Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija
LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti
da ste prešli punu liniju ili da ste prešli u traku za promet iz
suprotnog smjera. Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada
vozite brže od 64 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti na
lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku
prešli.
Sustav napredne pomoći u vožnji
Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji
(ADAS) koji vas tijekom vožnje pomoću integrirane kamere za
snimanje vožnje upozorava na moguće sudare ispred vas, kao i
na to da ne vozite u svojoj traci.
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara
UPOZORENJE
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo
kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u
obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne
propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne
Kamera za snimanje vožnje
NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju
Položaj kamere podesite tako da naznačite mjesto uređaja u
vozilu.
Određivanje položaja kamere
Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog
stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS
3
najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da
naznačite mjesto uređaja u vozilu.
1 Odaberite Postavke > Kamera > Položaj kamere.
2 Odaberite lokaciju uređaja.
Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake
Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje
nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće
prepoznati da ste prešli u drugu traku.
• Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od
64 km/h (40 mi/h).
• Funkcija LDWS ne upozorava na određenim vrstama cesta
kao što su priključne prometne trake na autocestama ili trake
koje se spajaju.
• Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno
poravnata (Poravnavanje kamere).
• Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako opcija Položaj
kamere ne daje informacije o točnom položaju kamere u
vozilu.
• Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije
razgraničenja prometnih traka.
◦ Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog
kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odbljeska prednjih
svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda
neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
◦ Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate,
ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće
prepoznati da ste prešli u drugu traku.
• Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu
traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim
cestama.
Navigacija do odredišta
Rute
Ruta je put od vaše trenutne lokacije do odredišta. Na putu do
odredišta na ruti se može naći nekoliko lokacija (Dodavanje
lokacije ruti). Uređaj izračunava rutu na temelju preferenci koje
ste odabrali u postavkama navigacije kao što su način izračuna
rute (Promjena načina izračuna rute) i postavke izbjegavanja
(Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja).
5 Odaberite Gotovo.
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama
na karti vodi do vašeg odredišta.
Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se
preko gornjeg dijela karte. Simbol À označava vrstu radnje i
traku ili trake u kojima biste trebali voziti, ako je moguće. Uređaj
prikazuje i udaljenost do sljedeće radnje Á i naziv ulice ili izlaza
povezanih s tom radnjom Â.
Linija u boji à ističe smjer vaše rute na karti. Strelice na karti Ä
ukazuju na nadolazeća skretanja. Kada se približite odredištu,
kockasta zastava označava lokaciju vašeg odredišta.
Brzina vašeg vozila Å, cesta kojom vozite Æ i procijenjeno
vrijeme dolaska Ç pojavljuju se na dnu karte. Podatkovno polje
u kojem se prikazuje vrijeme dolaska možete prilagoditi da
prikazuje druge informacije (Promjena podatkovnog polja karte).
Podatkovno polje koje prikazuje ograničenje brzine može se
pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama. Ova funkcija
nije dostupna u svim područjima.
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna.
Linija u boji À označava pravilnu traku za skretanje.
Pokretanje rute
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite Unesite pretraživanje, unesite pojam za
pretraživanje i odaberite (Pronalaženje lokacije pomoću
trake za pretraživanje).
SAVJET: Lokacije možete tražiti pomoću kategorija, alata za
pretraživanje ili drugim metodama (Traženje lokacija).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama
i informacijama na karti (Vaša ruta na karti).
Ako morate stati na dodatnoj lokaciji, možete je dodati svojoj ruti
(Dodavanje lokacije ruti). Rutu možete oblikovati i tako
prilagoditi njezin smjer (Oblikovanje rute).
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
4
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.
2 Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.
2 Odaberite .
Dolazak na odredište uz Garmin Real Vision™
Kada se približavate nekim odredištima, uključujući adrese i
geografske koordinate, Garmin Real Vision automatski aktivira
prikaz kamere. Lokacija vašeg odredišta pojavljuje se na slici
okruženja u kojem se nalazite, snimljenog kamerom za snimanje
vožnje.
Navigacija do odredišta
U nekim uvjetima ova funkcija nije dostupna.
• Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve vrste
odredišta.
• Ova funkcija nije dostupna za odredišta koja se nalaze
daleko od rute ili ceste, koja su blizu skretanju ili manevru ili
koja se nalaze na vrlo zavojitoj ili strmoj cesti.
• Ako se odredište ne vidi zbog loših vremenskih uvjeta,
vegetacije ili drugih prepreka, ova funkcija neće biti dostupna.
• Ova funkcija nije dostupna u uvjetima vrlo jakog osvjetljenja
ili u mraku.
Dodavanje lokacije ruti
Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju
rutom (Pokretanje rute).
Na putu do svog odredišta možete navigirati do dodatnih
lokacija. Primjerice, kao sljedeće zaustavljanje na svojoj ruti
možete dodati benzinsku crpku. Lokaciju možete dodati i na kraj
svoje rute.
SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više lokacija ili planiranih
zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i
spremati rute (Planiranje puta).
> Kamo?.
1 Na karti odaberite
2 Potražite lokaciju (Traženje lokacija).
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
5 Odaberite opciju:
• Za dodavanje lokacije kao sljedećeg zaustavljanja na ruti
odaberite Dodaj kao sljedeće zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite Dodaj kao
zadnje zaustavljanje.
• Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda lokacija na
ruti odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i
voditi vas do lokacija po redu.
Oblikovanje rute
Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti
navigaciju rutom (Pokretanje rute).
Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na
ovaj način možete usmjeriti rutu prema određenoj cesti ili
području bez dodavanja zaustavljanja ili lokacije na ruti.
1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati i povećati područje na karti
kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz
odabrane lokacije.
4 Prema potrebi odaberite opciju:
• Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne
lokacije na karti.
• Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite Idi!.
Zaobilaženje
Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
izmjenu rute u izbornik s alatima karte (Omogućivanje alata
karte).
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
Navigacija do odredišta
1 Na karti odaberite
2 Odaberite opciju:
> Promijeni rutu.
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
> Zaustavi.
Promjena načina izračuna rute
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Manje goriva za izračun ruta s manjom
potrošnjom goriva.
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite
za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Pregled više ruta
1
2
3
4
Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite Rute.
Odaberite rutu.
Planer puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji
kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno
kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje
automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga
prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija,
bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati podatke o
rasporedu i dodati točke oblikovanja.
Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne
rute.
Planiranje puta
Putovanje se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati
barem početnu točku i odredište. Početna je lokacija ona
lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete
navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do
vaše početne lokacije. Odredište je završna lokacija puta. Kod
povratnog puta početna lokacija i odredište mogu biti isti.
Između početne lokacije i odredišta možete umetnuti dodatne
lokacije ili zaustavljanja.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > > Stvori put.
5
2
3
4
5
6
Odaberite Odabir početne lokacije.
Odaberite lokaciju početne točke i odaberite Odaberite.
Odaberite Odaberite odredište.
Odaberite lokaciju odredišta i odaberite Odaberite.
Po potrebi odaberite Dodaj lokaciju i unesite dodatne
lokacije.
7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite Sljedece >
Spremi.
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite Početak.
1
2
3
4
Odaberite Aplikacije > Planer puta.
Odaberite put.
Odaberite
> Postavke puta > Uredi raspored.
Odaberite lokaciju i slijedite upute na zaslon kako biste unijeli
podatke rasporeda.
SAVJET: Ako za put trebate odrediti raspored više lokacija,
trebate početi s početnom lokacijom puta.
5 Za unos podataka rasporeda za dodatne lokacije ponovite
korak 4.
6 Po dovršetku odaberite Spremi.
Kada navigirate putom, trebate krenuti u vrijeme prikazano ispod
početne točke kako biste na vrijeme stigli do mjesta za
zaustavljanje i do odredišta. Raspored služi samo za procjenu.
Na stvarno vrijeme dolaska mogu utjecati uvjeti u prometu,
radovi na cesti i drugi čimbenici koji uzrokuju kašnjenje.
Optimiziranje redoslijeda zaustavljanja na putu
Korištenje predloženih ruta
Uređaj može automatski optimizirati redoslijed lokacija na
vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna točka i
odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.
Prilikom uređivanja puta odaberite
> Optimiziraj
redoslijed.
Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti).
Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite
i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
• Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije
odaberite .
• Za uklanjanje lokacije odaberite .
Uređivanje i spremanje aktivne rute
Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i
spremiti je kao put.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta > Moja aktivna ruta.
2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto
promijenite.
3 Odaberite Spremi za spremanje rute kao puta koji kasnije
možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).
Promjena opcija izrade ruta
Za promjenu načina izračuna ruta možete promijeniti opcije
izrade ruta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za promjenu profila vozila za put odaberite ikonu profila
vozila.
• Za dodavanje točaka oblikovanja putu odaberite
>
Postavke puta > Oblikovanje rute i slijedite upute na
zaslonu (Oblikovanje rute).
• Za promjenu načina izračuna puta odaberite
>
Postavke puta > Preferirana ruta (Promjena načina
izračuna rute).
Organiziranje puta
Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda,
uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje
čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju
vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.
6
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije (Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije).
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa), zastoje u prometu
možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!.
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
Navigacija do odredišta
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša
Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim
ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Zone zaštićenog
okoliša.
2 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu
zaštićenog okoliša, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite
Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša,
odaberite Dopusti.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođena izbjegavanja
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
odaberite Sljedece.
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedece.
5 Odaberite Gotovo.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Traženje lokacija
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Traženje lokacija
Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela,
auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo?
pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za
pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.
• Za brzo pretraživanje svih podataka lokacije unesite pojmove
za pretraživanje (Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje).
• Pregledavajte ili pretražujte prethodno učitane točke interesa
po kategorijama (Točke interesa).
• Pretražujte i prijavite se na Foursquare točke interesa
(Pretraživanje Foursquare točaka interesa).
• Pomoću alata pronađite određene lokacije kao što su adrese,
raskrižja ili geografske koordinate (Alati za pretraživanje).
• Pretražujte u blizini različitih gradova ili područja (Promjena
područja pretraživanja).
• Spremite svoje omiljene lokacije i kasnije ih brzo pronađite
(Spremanje lokacija).
• Vratite se do nedavno pronađenih lokacija (Traženje nedavno
pronađenih odredišta).
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
izbjegavanja.
2 Odaberite Dodajte cestu.
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Promjena područja pretraživanja
.
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini:.
3 Odaberite opciju.
7
Točke interesa
Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo.
Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju
popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki,
restorana, hotela i zabavnih sadržaja.
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Odaberite kategoriju.
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.
Navigiranje do točke interesa na mjestu
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
1 Odaberite mjesto.
2 Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Foursquare
®
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
8
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.
Kada se povežete s Foursquare računom putem aplikacije
Smartphone Link, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online
Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg
Foursquare korisničkog računa.
Odaberite Kamo? > Kategorije > Foursquare®.
Povezivanje s Foursquare računom
1 Povežite uređaj s aplikacijom Smartphone Link (Povezivanje
s aplikacijom Smartphone Link).
2 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Smartphone Link.
3 Otvorite postavke aplikacije Smartphone Link i odaberite
Foursquare® > Prijava.
Unesite
svoje podatke za prijavu na Foursquare.
4
Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama
Prije pregleda pojedinosti o Foursquare lokacijama morate se
povezati s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link i zatim se prijaviti na Foursquare račun.
Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr.
ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i
informacije o radnom vremenu.
1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare
točku interesa.
2 Odaberite .
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite opciju:
• S popisa gradova u blizini odaberite grad.
• Za pretraživanje blizu druge lokacije odaberite Traženje u
blizini: (Promjena područja pretraživanja).
Traženje lokacija
• Za traženje grada po imenu odaberite Unesite
pretraživanje, unesite ime grada i odaberite .
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.
2 Odaberite lokaciju.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice,
policijske postaje ili benzinske crpke.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite Bolnice, Policijske stanice ili Gorivo.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim
lokacijama na vrhu.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije odaberite Idi!
• Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji
odaberite .
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
Traženje lokacija
4 Odaberite Spremi.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite Spremi.
5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
5 Odaberite Gotovo.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
Uredite
informacije.
7
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
9
7 Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremlj. mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Korištenje karte
Alati karte
Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama
uređaja dok pregledavate kartu. Primjerice, možete pregledavati
prometne informacije, krenuti obilaznim putem ili prilagoditi
svjetlinu zaslona, a da pri tome ne morate napustiti kartu.
Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
Pregledavanje alata karte
1 Na karti odaberite .
2 Odaberite alat karte.
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Omogućivanje alata karte).
Na karti odaberite
> Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Omogućivanje alata karte).
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite > Podaci o putu.
3 Odaberite polje s podacima o putu.
4 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički
podaci o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
.
Omogućivanje alata karte
U izborniku alata karte zadano su omogućeni samo oni alati
karte koji se najčešće koriste. Možete omogućiti dodatne alate.
1 Na karti odaberite > .
2 Odaberite potvrdni okvir pored svakog alata koji želite dodati.
3 Odaberite Spremi.
Nadolazi
Možete vidjeti tvrtke i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete. Usluge su filtrirane po kategorijama.
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite točku interesa na karti.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored
kategorija ili tražiti određene tvrtke ili kategorije.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite ikonu usluge.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
10
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (Vaša ruta na karti) ili
za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema
aktivne rute.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno,
gore ili dolje.
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji
odaberite .
• Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite
Idi! (Postavljanje početka rute pomoću karte).
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
tvrtke ili kategorije.
5 Odaberite Gotovo.
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Ponovno postavi podatke puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
Korištenje karte
2 Ako bude potrebno, odaberite
legende prometne karte.
> Legenda za prikaz
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođenih točaka interesa ili sigurnosnih kamera.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine.
Idite na www.garmin.com/safetycameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno
ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili
produžiti postojeću pretplatu.
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http://my.garmin.com. Trebali
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Prometne informacije
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Prometne informacije možete primati prijemnika za obavijesti
o prometu ili kao uslugu s pretplatom putem Smartphone
Linka (Garmin Live usluge).
• Za primanje prometnih informacija putem Smartphone Linka
uređaj mora biti povezan sa Smartphone Linkom s aktivnom
pretplatom na obavijesti o prometu.
• Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se
prometne informacije mogle primati putem prijemnika za
obavijesti o prometu.
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/traffic.
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj
će prikazivati prometne informacije.
Primanje podataka o prometu pomoću
aplikacije Smartphone Link
Usluga Aktualni podaci o prometu daje podatke o prometu u
stvarnom vremenu.
1 Preuzmite Smartphone Link na kompatibilni telefon
(Preuzimanje aplikacije Smartphone Link).
2 Pretplatite se na uslugu Aktualni podaci o prometu (Pretplata
na Garmin Live usluge).
3 Povežite uređaj s telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija
Smartphone Link (Povezivanje s aplikacijom Smartphone
Link).
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/traffic.
Prometne informacije
11
Prijemnik za obavijesti o prometu
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB priključak
Priključak vanjske antene
Interna antena
LED indikator napajanja
Adapter za napajanje u vozilu
Postavljanje prijemnika za prometne informacije
Kabel napajanja prijemnika za prometne informacije možete
postaviti tako da ima optimalan prijem prometnih informacija.
1 Odvijte kabel.
2 Sredinu kabela postavite na otvoreni prostor s neometanim
pogledom na nebo, kao što je armaturna ploča.
NAPOMENA: Ne oslanjajte kabel na priključak koji se spaja s
izvorom napajanja vozila.
Kabel ne postavljajte na pod ili ispod drugih predmeta.
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.
Idite na http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik
za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon
što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od
davatelja plaćenih usluga.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedece.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem funkcije trafficTrends™ ako je omogućena.
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
12
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > > Fraza za
buđenje.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
buđenje).
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
4 Izgovorite broj linije.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.
Glasovno upravljanje
U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba
aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje
vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku
Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj
glas.
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje
Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo
jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za
svaku frazu za glasovno upravljanje.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je
navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju
naredbu s istim značenjem.
Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u
onom obliku u kojem ste je snimili.
Glasovno upravljanje
1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije
Glasovno upravljanje.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Savjeti za glasovno upravljanje
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je
uređaj uspješno primio naredbu.
Hands-free pozivanje
NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može
koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog
telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj. Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti
i primiti pozive.
Uparivanje telefona
1 Slušalice i uređaj nüviCam postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).
2 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem telefonu,
a telefon postavite u način rada za otkriti.
Na
nüviCam uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
3
4 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja nüviCam.
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Savjeti nakon uparivanja uređaja
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se i
dalje u budućnosti može automatski povezati s vašim nüviCam
uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Uređaj.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Hands-free pozivanje
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Gotovo.
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.
13
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže
sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup
informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj
prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem
Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su
besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live
usluge (Garmin Live usluge).
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link morate je
preuzeti i instalirati na telefon.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
2 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
3 Odaberite potvrdni okvir Bluetooth.
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i
potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje
zahtjeva za uparivanjem.
prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s
aplikacijom Smartphone Link.
Slanje lokacije s telefona na uređaj
Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš
telefon.
1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije
(pogledajte korisnički priručnik telefona).
2 U izborniku aplikacije odaberite Smartphone Link.
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se
prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s
aplikacijom Smartphone Link
Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin
Live, možete onemogućiti hands-free pozive.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite svoj telefon.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan
s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link).
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
14
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu ili vremenskoj prognozi.
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju
se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link).
2 Odaberite Moj račun.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Pretplati se.
6 Slijedite upute na zaslonu.
O prometnim kamerama
Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za
glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite
redovito provjeravati.
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (Smartphone
Link).
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (Spremanje prometne kamere).
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite kameru.
O značajci ecoRoute
U nekim područjima morate za upotrebu značajke ecoRoute™
kupiti kod za otključavanje. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/ecoroute.
Funkcija ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva.
Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene
vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti iz vozila.
Postavljanje vozila
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Promjena cijene goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Sljedece.
3 Odaberite Da.
Korištenje aplikacija
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju
provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
5 Odaberite Sljedece.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
6 Odaberite Spremi.
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge.
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo kočenje.
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Odaberite > Ponovno postavljanje.
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Potrošnja goriva.
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
Ne držite nogu na kočnici.
Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.
Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko
zaustavljanja.
Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne
vozite velikim brzinama na autocesti.
Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
Parkirajte se u hladu ili u garaži.
Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve
ono što vam je nepotrebno.
Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne
koristite, skinite krovne nosače.
Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito
provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja
koje je preporučio proizvođač.
Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to
moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.
Prikaz poruka usluge myGarmin
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link). Ova značajka nije
dostupna u svim područjima.
Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su
obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.
1 Odaberite Aplikacije > myGarmin™.
Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka
prikazat će se na ikoni myGarmin.
2 Odaberite predmet poruke.
Prikazat će se cijela poruka.
Pregled vremenske prognoze
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link). Ova značajka nije
dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km.
2 Odaberite izvješće.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Odaberite Ponovno postavljanje.
Pregled meteorološkog radara
Savjeti za vožnju
• Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu
potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i
60 mph.
• Vozite konzistentnom brzinom.
• Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
Korištenje aplikacija
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
15
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju
povijesti putovanja (Postavke uređaja i privatnosti).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte).
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje
područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na
vaše vozilo.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
16
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Način rada s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Postavke kamere
Odaberite Postavke > Kamera.
Garmin Real Vision™: Kada se približavate nekim odredištima,
aktivira se prikaz kamere (Dolazak na odredište uz Garmin
Real Vision™).
Upozorenje na frontalni sudar: Upozorava vas ako vozite
preblizu vozilu ispred vas (Sustav za izbjegavanje frontalnog
sudara).
Upozorenje o izlasku iz trake: Uređaj vas upozorava ako utvrdi
da ste nehotice prešli u drugu traku (Sustav upozorenja na
izlazak iz trake).
Položaj kamere: Omogućuje vam da naznačite mjesto u vozilu
na kojem se nalazi uređaj.
Početak snimanja pri pokretanju: Kamera za snimanje vožnje
automatski započinje snimanje videozapisa kada uključite
uređaj.
Automatsko prepoznavanje nezgoda: Kada uređaj otkrije
moguću prometnu nezgodu, videozapis se automatski
sprema.
Snimanje zvuka: Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću
mikrofona uređaja snima i zvuk.
Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu
nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.
Rezolucija videozapisa: Postavljanje rezolucije i kvalitete
videozapisa.
Snimanje nakon gubitka napajanja: Snimanje videozapisa
nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog
izvora napajanja.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Prilagođavanje uređaja
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke upozorenja o blizini
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Zaslon.
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Možete odabrati opciju Auto. ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Auto. automatski odabire
najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (Izbjegavanje zastoja u
prometu na ruti).
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
trafficTrends™: Omogućuje značajku trafficTrends.
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
Informacije o uređaju
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Licen. ugov. za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore
za krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Izvješćivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s
tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za
značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
17
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Verzija za Mac.
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
Sprečavanje krađe
4 Pokrenite Garmin Express.
5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.
biste dovršili instalaciju.
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
6 Unesite adresu e-pošte za registraciju proizvoda (nije
obavezno).
Raspon temperature Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
za punjenje
Izvor napajanja
Vrsta baterije
Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za
napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću
dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i
upotrebu u uredu).
Punjiva litij-ionska baterija
7 Pritisnite spremi uređaj.
8 Pritisnite provjeri ima li ažuriranja.
Prikazat će se popis dostupnih ažuriranja karata i softvera.
9 Odaberite koja će se ažuriranja instalirati.
10 Pritisnite Instaliraj sad.
Dodatak
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnja karte ili staze
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
Ažuriranje karata i softvera putem alata Garmin
Express
®
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih ažuriranja karata i softvera za vaš uređaj.
Ažuriranja karata donose vam najnovije kartografske podatke
kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne rute do
vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za Windows i
Mac računala.
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
®
®
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke
Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali
memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju.
Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom
opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete
kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin
kartografskim softverom. Uređaj podržava memorijske kartice
microSD i microSDHC.
1 Umetnite memorijsku karticu À u utor Á.
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
18
Dodatak
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
2 Pritišćite je dok ne škljocne.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste ga otključali.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
Dodatak
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na
satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila
Ã.
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od
magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može
skinuti s vakuumskog nosača.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
19
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog
stakla
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim
alkoholom.
Osušite
čistom suhom krpom.
2
3 Montirajte vakuumski nosač (Montiranje i napajanje nüviCam
uređaja u vašem vozilu).
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela napajanja vozila).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona
temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
•
•
•
•
Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona).
Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona).
Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće).
Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje i
deaktiviranje stanja mirovanja).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.
20
Rješavanje problema
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 11
3-D prikaz karte 11
A
adrese, traženje 8
alati, karta 10
audio, točke blizine 17
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje 2
ažuriranje
karte 18
softver 18
B
baterija
maksimiziranje 20
problemi 20
punjenje 1, 19, 20
biranje 13
Bluetooth tehnologija 13, 20
omogućavanje 13
onemogućavanje 17
postavke 16
prekid veze s uređajem 13
brisanje
putovi 6
upareni Bluetooth uređaj 13
Brzo pretraživanje 8
C
cestarine, sprečavanje 6
cijena goriva, promjena 14
Č
čišćenje dodirnog zaslona 17
čišćenje uređaja 17
D
datoteke, prijenos 19
E
ecoChallenge 15
ecoChallenge rezultat 15
ponovno postavljanje 15
ecoRoute 14, 15
ecoChallenge rezultat 15
izvješća o prijeđenim kilometrima 15
izvješće o prijeđenim kilometrima 15
kalibracija potrošnje goriva 15
profil vozila 14
F
fotografije
brisanje 3
prikaz 3
Foursquare 8
G
Garmin Express 18
ažuriranje softvera 18
nadogradnja softvera 18
registriranje uređaja 18
Garmin Live usluge 14
pretplata na 14
Garmin Real Vision 4
Gdje sam? 9
geocaching 9
glasovna naredba 12
aktivacija 12
fraza za buđenje 12
navigacija putem 12
savjeti za upotrebu 12
glasovno upravljanje 12, 13
savjeti 13
gorivo
cijene 14
stanice 9
GPS 1, 19
Indeks
gumbi na zaslonu 2
I
ID broj 17
ID jedinice 17
ikone, statusna traka 1
informacije o putu 10
ponovno postavljanje 10
prikaz 10
isključivanje zvuka, audio 12
izbjegavanja 7
brisanje 7
cesta 7
cestarine 6
onemogućavanje 7
površina 7
značajke ceste 7
izvješća, prijeđeni kilometri 15
izvješća o prijeđenim kilometrima 15
J
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 17
tipkovnica 17
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 19
kabeli napajanja 19
promjena osigurača 19
vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 15
kamera za snimanje vožnje
fotografije 2, 3
memorijska kartica 1
poravnavanje 2
postavke 16
reprodukcija videozapisa 3
snimanje videozapisa 3
snimanje zvuka 3
kamere
kamera za snimanje vožnje 1–3, 16
sigurnost 11
karta, alati 10
karte 5, 10, 16
ažuriranje 18
kupnja 19
nadogradnja 18
podatkovno polje 4, 10, 11
prikaz ruta 4
razina pojedinosti 16
simboli 4
slojevi 11
tema 16
koordinate 9
krađa, sprečavanje 18
L
licencni ugovori za krajnjeg korisnika 17
lokacije 8, 16
mjesta 8
nedavno pronađeno 9
postavljanje početne 9
pozivanje 13
simulirana 16
spremanje 9
traženje 7, 8
trenutno 9
M
memorijska kartica 18
umetanje 1, 18
microSD kartica 1, 18
mjesta 8
montaža uređaja
skidanje s nosača 19
vakuumski nosač 19
montiranje uređaja
automobil 1
vakuumski nosač 1
myGarmin, poruke 15
myTrends, rute 6
N
nadolazi
prilagođavanje 10
traženje usluga 10
navigacija 4, 8
postavke 16
pregled ruta 5
van ceste 7
navigacija van ceste 7
nedavno pronađene lokacije 9
nosač, skidanje 19
O
oblikovanje rute 5
odgovaranje na pozive 13
odredišta 16. Vidi lokacije
Garmin Real Vision 4
oprema 19
osigurač, promjena 19
P
parkiralište, posljednje mjesto 9
planer puta 5, 6
točke oblikovanja 6
uređivanje puta 6
početna točka
broj telefona 13
postavljanje lokacija 9
pozivanje 13
prelazak 4, 9
uređivanje lokacije 4, 9
pomoć. 13, 14 Vidi i služba za korisničku
podršku
pomoć za aktivne trake 4
ponovno postavljanje
podaci o putu 10
uređaj 18
popis skretanja 4
postavke 16, 17
postavke vremena 17
postavke zaslona 17
postupanje s uređajem 17
potrošnja goriva. 15 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 17
pozivi 13
biranje 13
kontakti 13
odgovaranje 13
onemogućavanje 14
početna točka 13
popis 13
uspostavljanje 13
prečaci
brisanje 9
dodavanje 9
prekid veze, uređaj Bluetooth 13
prelazak na početnu točku 4, 9
prepoznavanje događaja 2
prepoznavanje govora 12
pretplate, Garmin Live usluge 14
prikaz karte
2-D 11
3-D 11
prilagođavanje uređaja 16
profil vozila 14
promet, aktivacija pretplate 12
prometne, kamere 14
prometne informacije 10–12, 17
alternativna ruta 6
dodavanje pretplata 12
kamere 14
karta 10
nezgode 11
prijemnik 11, 12
traženje zastoja 11
prometne kamere 14
pregled 14
21
promjena područja pretraživanja 7
punjenje uređaja 1, 19, 20
traženje usluga, nadolazi 10
trenutna lokacija 9
R
U
računalo
povezivanje 19
priključivanje 20
raskrižja, traženje 8
registracija proizvoda 18
registriranje uređaja 18
rješavanje problema 20
rute 4
dodavanje točke 5, 6
izračun 5
myTrends 6
način izračuna 6, 16
oblikovanje 5
pokretanje 4, 5
predloženo 6
pregled 5
prikaz na karti 4
zaustavljanje 5
uparivanje 13
prekid veze 13
telefon 13, 20
upute 4
upute za vožnju 4
uređivanje, spremljeni putovi 6
USB, prekid veze 19
usluge u hitnim slučajevima 9
uvjeti na cesti, vrijeme 16
S
satelitski signali
prikaz 19
primanje 1
sigurnosne kamere, pretplate 11
simulirane lokacije 16
skidanje nosača 19
slojevi karte, prilagođavanje 11
služba za korisničku podršku 13
sljedeće skretanje 4
Smartphone Link 14
Garmin Live usluge 14
onemogućavanje poziva 14
povezivanje 14
snimke zaslona 17
softver
ažuriranje 18
nadogradnja 18
verzija 17
specifikacije 18
spremanje, trenutna lokacija 9
spremljene lokacije 6
brisanje 10
kategorije 9
uređivanje 9
stanje mirovanja 2
sustav napredne pomoći u vožnji (ADAS) 3, 4
sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS)
3, 4
sustav za izbjegavanje frontalnog sudara
(FCWS) 3
svjetlina 2
V
vakuumski nosač 19
videozapis
brisanje 3
reprodukcija 3
snimanje 2, 3
vraćanje postavki 17
vrijeme 15
radar 15
uvjeti na cesti 16
Z
zaobilasci 5
zapisnik puta, pregled 10
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 9
T
telefon
prekid veze 13
uparivanje 13, 20
telefonski imenik 13
telefonski pozivi 13
biranje 13
glasovno biranje 13
isključivanje zvuka 13
odgovaranje 13
tipka napajanja 2
tipkovnica
izgled 17
jezik 17
točke interesa (POI) 8
mjesta 8
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 17
traka za pretraživanje 7
traženje lokacija. 7 Vidi i lokacije
adrese 8
gradovi 8
kategorije 8
koordinate 9
raskrižja 8
22
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising