Garmin | nüviCam™ | Garmin nüviCam™ Priročnik za uporabo

Garmin nüviCam™ Priročnik za uporabo
nüviCam™
Priročnik za uporabo
Maj 2015
Natisnjeno na Tajvanu
190-01874-43_0A
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe
Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista in
Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc, registrirana
v ZDA in drugih državah. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je izdelana pod licenco
družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni
plošči ...........................................................................................1
Namestitev in napajanje naprave nüviCam v vozilu ................... 1
Iskanje signalov GPS .................................................................. 1
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 1
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 2
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .................................. 2
Izklop naprave ........................................................................ 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Omogočanje samodejne glasnosti ......................................... 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Kamera na armaturni plošči .......................................... 2
Poravnava kamere ...................................................................... 2
Snemanja s kamero na armaturni plošči .................................... 2
Shranjevanje videoposnetka .................................................. 2
Fotografiranje ......................................................................... 2
Začetek in ustavitev snemanja s kamero na armaturni
plošči ...................................................................................... 3
Nasveti za tipko na kameri ..................................................... 3
Ogled videoposnetkov in fotografij ......................................... 3
Videoposnetki in fotografije v računalniku ............................. 3
Vklop ali izklop snemanja zvoka ............................................ 3
Brisanje videoposnetka ali fotografije .................................... 3
Napredni sistem za pomoč pri vožnji .......................................... 3
Sistem za opozarjanje na čelne trke ...................................... 3
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu .............................. 3
Navigacija do cilja.......................................................... 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Začetek načrtovane poti ............................................................. 4
Pot domov .............................................................................. 4
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 4
Aktivno usmerjanje po pasovih .............................................. 4
Ogled seznama zavojev ......................................................... 4
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu ........................ 4
Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision™ ............................ 4
Dodajanje lokacij v načrtovano pot ............................................. 5
Oblikovanje načrtovane poti ....................................................... 5
Izbira obvoza .............................................................................. 5
Ustavitev načrtovane poti ........................................................... 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ........................... 5
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ...................................... 5
Predogled več načrtovanih poti .................................................. 5
Načrtovalnik potovanja ............................................................... 5
Načrtovanje potovanja ........................................................... 5
Navigacija po shranjenem potovanju ..................................... 6
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju .............. 6
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju ............................................................................... 6
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti .................. 6
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja ...................... 6
Načrtovanje potovanja ........................................................... 6
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 6
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem ............................ 6
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti ................ 6
Izogibanje cest s cestnino ...................................................... 6
Izogibanje vinjetam ................................................................ 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ....................................... 7
Izogibanja ekološkim območjem ............................................ 7
Izogibanja po meri .................................................................. 7
Navigacija izven cest .................................................................. 7
Iskanje lokacij................................................................. 7
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ............................................ 7
Kazalo vsebine
Spreminjanje območja iskanja .................................................... 8
Destinacije .................................................................................. 8
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 8
Iskanje znotraj kategorije ....................................................... 8
Navigacija do destinacije znotraj kraja ................................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Orodja za iskanje ........................................................................ 8
Iskanje naslova ...................................................................... 8
Iskanje križišča ....................................................................... 8
Iskanje mesta ......................................................................... 9
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 9
Iskanje nedavno najdenih lokacij ................................................ 9
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij .......................... 9
Iskanje zadnjega parkirnega mesta ............................................ 9
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 9
Iskanje nujnih služb in goriva ................................................. 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 9
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 9
Shranjevanje lokacij .................................................................... 9
Shranjevanje položaja ............................................................ 9
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 9
Shranjevanje domače lokacije ............................................... 9
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 9
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 9
Brisanje shranjene lokacije .................................................. 10
Uporaba zemljevida...................................................... 10
Orodja zemljevida ..................................................................... 10
Ogled orodja zemljevida ...................................................... 10
Omogočanje orodij zemljevida ............................................. 10
Pred vami .................................................................................. 10
Iskanje destinacij pred vami ................................................. 10
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ........................... 10
Podatki o potovanju .................................................................. 10
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ......................... 10
Ogled strani Informacije o potovanju ................................... 10
Ogled dnevnika potovanja ................................................... 10
Ponastavitev potovalnega računalnika ................................ 10
Ogled prihajajočega prometa ................................................... 11
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 11
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 11
Varnostne kamere .................................................................... 11
Prilagajanje zemljevida ............................................................. 11
Prilagajanje plasti zemljevida ............................................... 11
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ...................... 11
Spreminjanje perspektive zemljevida ................................... 11
Promet ........................................................................... 11
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................. 11
Prejemanje prometnih informacij prek programa Smartphone
Link ........................................................................................... 11
Sprejemnik prometnih informacij .............................................. 12
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij ......... 12
O naročninah na prometne informacije .................................... 12
Aktivacija naročnine ............................................................. 12
Ogled naročnin na prometne informacije ............................. 12
Dodajanje naročnine ............................................................ 12
Omogočanje prometnih informacij ............................................ 12
Glasovni ukaz............................................................... 12
Nastavitev besedne zveze za bujenje ...................................... 12
Aktiviranje glasovnih ukazov ..................................................... 12
Namigi za glasovne ukaze ........................................................ 12
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................. 12
Utišanje navodil ........................................................................ 12
Glasovni nadzor ........................................................................ 12
i
Konfiguriranje glasovnega nadzora ..................................... 13
Uporaba glasovnega nadzora .............................................. 13
Namigi za glasovni nadzor ................................................... 13
Prostoročno klicanje.................................................... 13
Združevanje s telefonom .......................................................... 13
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ..................... 13
Namigi po združevanju naprav ............................................ 13
Odklop naprave Bluetooth ................................................... 13
Brisanje združenega telefona .............................................. 13
Klicanje ..................................................................................... 13
Klicanje številke ................................................................... 13
Klicanje stika v telefonskem imeniku ................................... 13
Klicanje lokacije ................................................................... 13
Sprejemanje klica ..................................................................... 13
Uporaba zgodovine klicev ........................................................ 13
Uporaba možnosti med klicem ................................................. 13
Shranjevanje domače telefonske številke ................................ 13
Klicanje domov ..................................................................... 13
Uporaba programov..................................................... 14
Uporaba pomoči ....................................................................... 14
Iskanje tem pomoči .............................................................. 14
Smartphone Link ....................................................................... 14
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 14
Povezovanje s programom Smartphone Link ...................... 14
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 14
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link .............................................. 14
Storitve Garmin Live ................................................................. 14
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 14
O prometnih kamerah .......................................................... 14
ecoRoute .................................................................................. 14
Nastavitev vozila .................................................................. 14
Spreminjanje cene goriva .................................................... 15
Umerjanje porabe goriva ...................................................... 15
O izzivu ecoChallenge ......................................................... 15
Ogled informacij o porabi goriva .......................................... 15
Poročila o kilometrini ............................................................ 15
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute ........................... 15
Nasveti za vožnjo ................................................................. 15
Ogled sporočil myGarmin ......................................................... 15
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 15
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 15
Ogled vremenske slike ......................................................... 15
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 16
Ogled razmer na cesti .......................................................... 16
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 16
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 17
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 18
Preprečevanje kraje ............................................................. 18
Ponovni zagon naprave ............................................................ 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Dodatek ......................................................................... 18
Podpora in posodobitve ............................................................ 18
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 18
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express ................................................ 18
Upravljanje podatkov ................................................................ 18
O pomnilniških karticah ........................................................ 18
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke ................................................................................ 19
Priklop naprave na računalnik ............................................. 19
Prenašanje podatkov iz računalnika .................................... 19
Ogled stanja signala GPS ........................................................ 19
Napajalni kabli .......................................................................... 19
Polnjenje naprave ................................................................ 19
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 19
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 19
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 19
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 19
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 19
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 20
Nakup dodatne opreme ............................................................ 20
Odpravljanje težav........................................................ 20
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 20
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 20
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 20
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 20
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 20
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 20
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 20
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 20
Kazalo............................................................................ 21
Prilagajanje naprave.................................................... 16
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 16
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 16
Nastavitve navigacije ................................................................ 16
Nastavitve načina izračuna .................................................. 16
Nastavitev simuliranega položaja ........................................ 16
Nastavitve kamere .................................................................... 16
BluetoothNastavitve za ............................................................. 17
Izključujem Bluetooth ........................................................... 17
Nastavitve zaslona .................................................................... 17
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 17
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 17
Nastavljanje časa ................................................................. 17
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 17
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 17
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 17
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 17
Informacije o napravi................................................... 17
Nega naprave ........................................................................... 17
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
• Vstavite pomnilniško kartico v kamero (Namestitev
pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči).
• Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi
(Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express).
• Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje
(Namestitev in napajanje naprave nüviCam v vozilu).
• Poravnajte kamero na armaturni plošči (Poravnava kamere).
• Pridobite signale GPS (Iskanje signalov GPS).
• Nastavite glasnost (Nastavitev glasnosti) in svetlost zaslona
(Nastavljanje svetlosti zaslona).
• Začnite navigacijo do cilja (Začetek načrtovane poti).
2 Odprite ročico Â, pritisnite vakuumsko prijemalo na
vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti
vetrobranskemu steklu.
Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.
Namestitev pomnilniške kartice v kamero na
armaturni plošči
Preden lahko naprava snema video z vgrajeno kamero na
armaturni plošči, morate v kamero namestiti pomnilniško kartico.
Kamera zahteva pomnilniško kartico microSD™ ali microSDHC
velikosti do 64GB z nazivno hitrostjo 4 ali višjega razreda.
Uporabite lahko priloženo pomnilniško kartico ali kupite
združljivo pomnilniško kartico pri prodajalcu elektronske opreme.
1 Pomnilniško kartico À vstavite v režo za kartice Á na kameri.
OPOMBA: če pomnilniško kartico namestite v nepravilno
režo, kamera ne more snemati videa.
3 Izvlecite nastavek vakuumskega nosilca Ã.
4 Če je treba, obrnite nosilec tako, da je desna stran logotipa
Garmin obrnjena navzgor.
5 Napajalni kabel vozila Ä priključite v vrata na nosilcu.
®
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Namestitev in napajanje naprave nüviCam v
vozilu
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih
medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih
spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne
hranite blizu takih medicinskih naprav.
OBVESTILO
Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnete. V nekaterih
razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske
naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je
naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite
previdni.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Nosilec À potisnite na vakuumsko prijemalo Á, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
Uvod
6 Zadnjo stran naprave postavite na nosilec.
7 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.
v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaže, ko je omogočeno
Bluetooth)
®
1
Kamera na armaturni plošči
Trenutni čas
Stanje baterije
Povezano s programom Smartphone Link
OPOZORILO
Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.
Temperatura
Neprebrana sporočila storitve myGarmin™
Stanje snemanja kamere na armaturni plošči
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
Poravnava kamere
, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Izberite
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite
.
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklopljeno.
Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali
prestavite napravo. Če kamera ni poravnana, napredne funkcije
za pomoč pri vožnji morda ne bodo delovale pravilno.
1 Izberite Nastavitve > Kamera > > Poravnava.
2 Nagnite napravo in obrnite kamero, da jo poravnate.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj
bo na sredini med vrhom in dnom zaslona.
Snemanja s kamero na armaturni plošči
OBVESTILO
Zakonske omejitve
V nekaterih sodnih oblastih se lahko fotografiranje ali javno
prikazovanje fotografij in videoposnetkov oseb ali vozil oseb, ki
uporabljajo ta izdelek, smatra za kršenje pravic do zasebnosti.
Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone
in pravice do zasebnosti v vaši sodni oblasti.
Preden lahko snemate video z vgrajeno kamero na armaturni
plošči, morate namestiti pomnilniško kartico (Namestitev
pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči).
Privzeto začne naprava video snemati takoj, ko se vklopi. S
snemanjem nadaljuje, in pri tem prepisuje najstarejši neshranjen
video, dokler se ne izklopi. Med snemanjem lučka LED sveti
rdeče.
Naprava nepretrgoma snema, dokler se ne izklopi ali dokler ne
onemogočite snemanja videa.
Shranjevanje videoposnetka
Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne
trke in shrani videoposnetek pred, med in po zaznanem
dogodku.
Videoposnetek lahko kadar koli shranite ročno.
1 Med snemanjem pritisnite tipko na kameri À.
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Izberite Samodejna glasnost.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
2
Naprava shrani fotografijo in videoposnetek pred, med in po
pritisku tipke. Dokler naprava shranjuje videoposnetek, lučka
LED utripa rdeče.
2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno),
znova pritisnite tipko na kameri.
Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v
sporočilu.
Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko
shranite videoposnetek, ga trajno shranite v računalnik ali na
drugo zunanje mesto za shranjevanje .
Fotografiranje
Z napravo lahko fotografirate. Privzeto naprava skupaj s
fotografijo shrani informacije o času in lokaciji.
Izberite Programi > Kamera na armat. plošči >
.
Naprava zajame fotografijo in jo shrani na pomnilniško
kartico.
Kamera na armaturni plošči
Začetek in ustavitev snemanja s kamero na armaturni
plošči
1 Izberite Programi > Kamera na armat. plošči.
2 Izberite možnost:
• Če želite ustaviti snemanje videa, izberite .
Ko je snemanje ustavljeno, lučka LED sveti zeleno.
NAMIG: privzeto se snemanje samodejno začne, ko
naslednjič vklopite napravo. To možnost lahko
onemogočite v nastavitvah kamere (Nastavitve kamere).
• Če želite začeti snemanje videa, izberite .
Ko kamera na armaturni plošči snema, lučka LED sveti
rdeče.
vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno
funkcionalnost.
Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava
ugotovi, da ne vzdržujete ustrezne varnostne razdalje med
svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost
vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno
razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se
aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).
Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja
zvočno opozorilo, na vrhu zaslona pa se prikaže sporočilo.
Nasveti za tipko na kameri
Tipka na kameri omogoča hiter dostop do več funkcij kamere na
armaturni plošči.
• Tipko na kameri pritisnite, če želite shraniti videoposnetek in
zajeti fotografijo.
• Med shranjevanjem videoposnetka pritisnite tipko na kameri,
če želite podaljšati čas shranjenega posnetka.
• Med snemanjem videa nekaj sekund držite tipko na kameri,
če želite snemanje zaustaviti.
• Ko je snemanje ustavljeno, pritisnite tipko na kameri, če želite
začeti snemati.
OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij
ustavi snemanje videa.
1 Izberite Programi > Galerija > Da.
2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.
Naprava prikaže videoposnetek ali fotografijo. Videoposnetki
se začnejo samodejno predvajati. Če videoposnetek ali
fotografija vključuje informacije o lokaciji, se lokacija prikaže
na zemljevidu.
Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na
čelne trke
Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več
dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih
okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.
• Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost
vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal
vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež,
megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval
pravilno, če kamera ni pravilno poravnana (Poravnava
kamere).
• Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal
vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot
5 m (16 čevljev).
Videoposnetki in fotografije v računalniku
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu
Program Garmin Dash Cam Player vam omogoča, da posnete
videoposnetke gledate, shranjujete in urejate v računalniku.
Ogledate si lahko tudi informacije o času, datumu, lokaciji in
hitrosti, ki ste jih zabeležili skupaj z videoposnetkom, in jih vanj
vdelate. Za več informacij obiščite www.garmin.com
/dashcamplayer.
OPOZORILO
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v
informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste
pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna
pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o
menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja
opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti
omejeno funkcionalnost.
Ogled videoposnetkov in fotografij
Vklop ali izklop snemanja zvoka
Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom
snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali
izklopite.
Izberite Nastavitve > Kamera > Snemanje zvoka.
Brisanje videoposnetka ali fotografije
1 Izberite Programi > Galerija > Da.
2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.
3 Izberite > Da.
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko
naprava zazna, da morda nehote prečkate črto med pasovoma.
Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu ali
zapeljete na pas za vožnjo v nasprotni smeri. Sistem opozoril o
menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila
preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto
pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.
Napredni sistem za pomoč pri vožnji
Naprava vključuje napredni sistem za pomoč pri vožnji, ki vam
med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje
opozorila o morebitnih čelnih trkih in menjavah pasov.
Sistem za opozarjanje na čelne trke
OPOZORILO
Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne
namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na
pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in
ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne
trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o
Kamera na armaturni plošči
OPOMBA: za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi
voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da
označite lokacijo naprave v vozilu.
Nastavitev postavitve kamere
Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino
vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše
3
delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite
možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v
vozilu.
1 Izberite Nastavitve > Kamera > Postavitev kamere.
2 Izberite lokacijo naprave.
Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi
voznega pasu
Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva
več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v
nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko
hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h).
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu na določenih vrstah
cest, na primer na izvozih avtocest ali združujočih se pasovih
ne posreduje opozoril.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval
pravilno, če kamera ni pravilno poravnana (Poravnava
kamere).
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval
pravilno, če možnost Postavitev kamere postavitve naprave v
vozilu ne prikazuje pravilno.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen
neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
◦ Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za
ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne
sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera
koli druga vidna ovira.
◦ Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za
ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
• Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal
menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.
Navigacija do cilja
Načrtovane poti
Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do cilja. Načrtovana
pot lahko na poti do cilja vključuje več lokacij (Dodajanje lokacij
v načrtovano pot). Naprava izračuna načrtovano pot do cilja
glede na možnosti, ki jih izberete v nastavitvah navigacije, na
primer način izračunavanja načrtovane poti (Spreminjanje
načina izračuna načrtovane poti) in izogibanja (Izogibanje
zastojem, cestninam in območjem).
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in
informacijami na zemljevidu.
Navodila za naslednji odcep ali izhod ali drugo dejanje se
pojavijo na vrhu zemljevida. Simbol À označuje vrsto dejanja in
vozni pas ali pasove, na katere se razvrstite, če je to mogoče.
Naprava prikazuje tudi razdaljo do naslednjega dejanja Á in ime
ulice ali izvoza, ki je povezan s tem dejanjem Â.
Barvna črta à označuje potek načrtovane poti na zemljevidu.
Puščice na zemljevidu Ä označujejo zavoje pred vami. Ko se
približate cilju, je ta označen s karirasto zastavo.
Na dnu zemljevida se prikažejo hitrost vozila Å, cesta, po kateri
vozite Æ, in predvideni čas prihoda Ç. Podatkovno polje s
časom prihoda lahko prilagodite tako, da prikazuje druge
informacije (Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu).
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje omejitev hitrosti. Ta funkcija ni na voljo na vseh
območjih.
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.
Obarvana črta À prikazuje ustrezni vozni pas za zavoj.
Začetek načrtovane poti
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje, vnesite iskalni izraz in izberite
(Iskanje lokacije z vrstico za iskanje).
NAMIG: lokacije lahko poiščete tudi s kategorijami, orodji za
iskanje in na druge načine (Iskanje lokacij).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z
glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu (Načrtovana pot
na zemljevidu).
Če se želite ustaviti na dodatnih lokacijah, lahko načrtovani poti
dodate lokacije (Dodajanje lokacij v načrtovano pot). Potek
načrtovane poti lahko spremenite tudi tako, da jo oblikujete
(Oblikovanje načrtovane poti).
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
4
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
.
2 Izberite
Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real Vision™
Garmin Real Vision samodejno prikaže pogled kamere, ko se
približate določenim ciljem, vključno z naslovi in geografskimi
Navigacija do cilja
koordinatami. Lokacija vašega cilja se prikaže na sliki okolice, ki
jo je zajela kamera na armaturni plošči.
Prikaz te funkcije lahko preprečijo nekateri dejavniki.
• Funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse vrste ciljev.
• Funkcija se ne bo prikazala za cilje, ki so zelo daleč od
načrtovane poti ali ceste, blizu zavoja ali manevra ali so na
močno ovinkasti ali hriboviti cesti.
• Funkcija se morda ne bo prikazala, ko cesto ali cilj zastirajo
vremenski pojavi, rastlinje ali druge ovire.
• Funkcija se morda ne bo prikazala v zelo svetlih ali temnih
okoljih.
Dodajanje lokacij v načrtovano pot
Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati
navigacijo po njej (Začetek načrtovane poti).
Na poti do cilja lahko začnete navigacijo do drugih lokacij. Kot
naslednji postanek na načrtovani poti lahko na primer dodate
bencinsko črpalko. Lokacijo lahko dodate tudi na konec
načrtovane poti.
NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več
lokacijami ali načrtovanimi postanki, lahko z načrtovalnikom
potovanja pot načrtujete, uredite in shranite (Načrtovanje
potovanja).
> Kam?.
1 Na zemljevidu izberite
2 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacij).
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
5 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo dodati kot naslednji postanek na
načrtovani poti, izberite Dodaj kot naslednji postanek.
• Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti,
izberite Dodaj kot zadnji postanek.
• Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red lokacij na
načrtovani poti, izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi
dodano lokacijo in vas vodi do lokacij po vrstnem redu.
Oblikovanje načrtovane poti
Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti
(Začetek načrtovane poti).
Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete
ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila
določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali
postanek ali cilj.
1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati
natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka
skozi izbrano lokacijo.
4 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja,
izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
• Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite Pojdi!.
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Omogočanje orodij zemljevida).
Navigacija do cilja
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Sprem. nač. poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
> Stop.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane
poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Manj goriva za izračun poti, na katerih je poraba
goriva bolj učinkovita.
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Predogled več načrtovanih poti
1
2
3
4
Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
izberite Načrtov. poti;
Izberite načrtovano pot.
Načrtovalnik potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite
potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko
uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega
potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite
tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij,
optimirate vrstni red postankov, dodate informacije o urniku in
dodate točke oblikovanja.
Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno
načrtovano pot.
Načrtovanje potovanja
Potovanje lahko vključuje veliko število lokacij, mora pa
vključevati vsaj začetno točko in cilj. Začetna lokacija je mesto, s
katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z
druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne
lokacije. Cilj je končno mesto potovanja. Pri povratnem
5
potovanju sta začetna lokacija in cilj lahko enaka. Med začetno
lokacijo in cilj lahko dodate lokacije ali postanke.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > >
Ustvarjanje potovanje.
2 Izberite Izbor začetne lokacije.
3 Poiščite lokacijo za začetno točko in izberite Izbira.
4 Izberite Izberite cilj.
5 Izberite lokacijo cilja in izberite Izbira.
6 Če je treba, izberite Dodaj lokacijo in dodajte lokacije.
7 Ko dodate vse želene lokacije, izberite Naprej > Shrani.
8 Vnesite ime in izberite Končano.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite naslednji cilj in nato še Začni.
Optimiranje vrstnega reda postankov na potovanju
Naprava lahko samodejno optimira vrstni red lokacij na
potovanju, da ustvari krajšo in bolj učinkovito načrtovano pot.
Začetna točka in cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne
spremenita.
Med urejanjem potovanja izberite
> Optimiranje vrst.
reda.
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na
potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite
in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
• Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
• Če želite odstraniti lokacijo, izberite .
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti
Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom
potovanja uredite in shranite kot potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > Moje aktivne
načrtovane poti.
2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite
spremembo.
3 Izberite Shrani, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po
katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja
Če želite spremeniti, kako se izračunavajo načrtovane poti za
potovanje, lahko spremenite možnosti načrtovanja.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite spremeniti profil vozila za potovanje, izberite
ikono profila vozila.
• Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite
>
Nastavitve potovanja > Oblikuj načrtovano pot in
sledite navodilom na zaslonu (Oblikovanje načrtovane
poti).
• Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje,
izberite
> Nastavitve potovanja > Nastavitve
načrtovane poti (Spreminjanje načina izračuna
načrtovane poti).
6
Načrtovanje potovanja
Vsaki lokaciji na potovanju lahko dodate informacije o urniku,
vključno z želenim časom prihoda in časom postanka na vsaki
lokaciji. S tem lahko načrtujete svoje odhode tako, da na vsako
lokacijo prispete pravočasno.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Nastavitve potovanja > Urejanje razporeda.
4 Če želite vnesite podatke za razpored, izberite lokacijo in
sledite navodilom na zaslonu.
NAMIG: če želite razporediti več lokacij na potovanju, začnite
na začetku potovanja in se premikajte proti koncu.
5 Če želite vnesti podatke za razpored dodatnih lokacij,
ponovite 4. korak.
6 Ko končate, izberite Shrani.
Ko začnete z navigacijo potovanja, se z začetne točke odpravite
ob času, ki je prikazan pod njo. Tako boste na postanke in cilje
prispeli ob načrtovanem času. Razpored je samo približen. Na
dejanske čase prihodov lahko vplivajo razmere in delo na cesti
ter drugi zastoji.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije (Prejemanje prometnih
informacij prek sprejemnika prometnih informacij).
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim
izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Če je na voljo, izberite možnost Druga načrtov. pot.
3 Izberite Pojdi!.
Izogibanje cest s cestnino
Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za
katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s
cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot
vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge
primerne načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
Navigacija do cilja
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite Dovoli.
4 Izberite Shrani.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Izogibanja ekološkim območjem
Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z
okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za
vaše vozilo.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Ekološko območje.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi
ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite
Vedno vprašaj.
• Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite
Izogni se.
• Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite
Dovoli.
3 Izberite Shrani.
Izogibanja po meri
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.
5 Izberite Končano.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
Iskanje lokacij
3 Izberite
> Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Iskanje lokacij
V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer
restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete na
različne načine brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.
• Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije
o lokaciji (Iskanje lokacije z vrstico za iskanje).
• Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po
kategoriji (Destinacije).
• Poiščite destinacije v storitvi Foursquare in se javite z njih
(Iskanje destinacij Foursquare).
• Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer
naslove, križišča ali geografske koordinate (Orodja za
iskanje).
• Iščite blizu drugega mesta ali območja (Spreminjanje
območja iskanja).
• Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali
v prihodnje (Shranjevanje lokacij).
• Vrnite se na nedavno najdene lokacije (Iskanje nedavno
najdenih lokacij).
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
7
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Destinacije
Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva.
Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo
priljubljene cilje potovanj, na primer bencinske črpalke,
restavracije, hotele in razvedrilne kraje.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Navigacija do destinacije znotraj kraja
Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega
kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali
določenega terminala na letališču.
1 Izberite Kam? > Vnesite iskanje.
2 Izberite možnost:
• Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov,
izberite in nadaljujte s 3. korakom.
• Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite
in nadaljujte s 5. korakom.
3 Izberite kraj.
Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov
ali terminali, se prikaže seznam kategorij.
4 Izberite kategorijo.
5 Izberite destinacijo in nato še Pojdi!.
Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki
je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno
parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka
prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
8
Foursquare
®
Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje
vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v
rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom Foursquare.
Dodatne funkcije lahko pridobite tako, da se s programom
Smartphone Link v združljivem pametnem telefonu povežete s
svojim računom Foursquare. Ko se s programom Smartphone
Link povežete z računom Foursquare, si lahko ogledate
podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete
destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.
Iskanje destinacij Foursquare
Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v
napravo. Ko se s programom Smartphone Link povežete s
svojim računom Foursquare, vam iskanje vrne najnovejše
rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene
rezultate iz vašega računa Foursquare.
Izberite Kam? > Kategorije > Foursquare®.
Povezovanje z računom Foursquare
1 Napravo povežite s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).
2 V pametnem telefonu odprite program Smartphone Link.
3 Odprite nastavitve programa Smartphone Link in izberite
Foursquare® > Prijava.
4 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.
Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare
Preden si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se
morate povezati s podprtim telefonom s programom
Smartphone Link in prijaviti v račun Foursquare.
Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na
primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.
1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
2 Izberite .
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja).
Izberite
Naslov.
3
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje lokacij
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite možnost:
• Izberite mesto na seznamu bližnjih mest.
• Če želite iskati blizu druge lokacije, izberite Iskanje blizu:
(Spreminjanje območja iskanja).
• Če želite mesto poiskati po imenu, izberite Vnesite
iskanje, vnesite ime mesta in izberite .
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje nujnih služb in goriva
Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske
postaje ali bencinske črpalke.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite Bolnice, Policijske postaje ali Gorivo.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na
vrhu seznama.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do lokacije, izberite Pojdi!
• Če si želite ogledati telefonsko številko in druge
podrobnosti o lokaciji, izberite .
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
Iskanje lokacij
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite V redu.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
9
2
3
4
5
6
7
Izberite lokacijo.
Izberite .
> Uredi > Kategorije.
Izberite
Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
Izberite Končano.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Uporaba zemljevida
Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti
(Načrtovana pot na zemljevidu), če pa ni aktivna nobena
načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno,
navzgor ali navzdol.
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji,
izberite .
• Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na
zemljevidu in izberite Pojdi! (Začetek načrtovane poti z
zemljevidom).
Orodja zemljevida
Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in
funkcij med ogledom zemljevida. Ne da bi zapustili zemljevid, si
lahko na primer ogledate prometne informacije, naredite obvoz
ali spremenite svetlost zaslona. Ko orodje aktivirate, se prikaže
na plošči na robu zemljevida.
Ogled orodja zemljevida
1 Na zemljevidu izberite .
2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .
Omogočanje orodij zemljevida
Privzeto so v meniju z orodji zemljevida omogočena le
najpogosteje uporabljana orodja. Omogočite lahko tudi druga
orodja.
1 Na zemljevidu izberite > .
2 Izberite potrditveno polje ob vsakem orodju, ki ga želite
dodati.
3 Izberite Shrani.
Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete. Storitve so filtrirane po
kategorijah.
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite kategorijo.
10
3 Izberite destinacijo na zemljevidu.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni
red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite ikono storitve.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu
kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Končano.
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida (Omogočanje
orodij zemljevida).
Na zemljevidu izberite
> Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v podatkovnih poljih
o potovanju na zemljevidu, morate v meni z orodji zemljevida
dodati orodje podatkov o potovanju (Omogočanje orodij
zemljevida).
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite možnost > Podatki o potovanju.
3 Izberite polje podatkov o potovanju.
4 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu
podatkov o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Uporaba zemljevida
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so
na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka.
Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com
/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno
posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino.
Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne
kamere posodobite tako, da obiščete http://my.garmin.com.
Napravo posodabljajte redno, da boste prejemali najnovejše
informacije o varnostnih kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Plasti
zemljevida.
Izberite
plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
2
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Pogled
zemljevida za vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Promet
3 Izberite Shrani.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Prometne informacije lahko prejemate s sprejemnikom
prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek
programa Smartphone Link (Storitve Garmin Live).
• Če želite prometne informacije prejemati prek programa
Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programa
Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne
informacije.
• Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.
• Za prejemanje prometnih informacij morata morda biti
napajan sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali
sprejemniku prometnih informacij.
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih
informacij, jo vedno pustite priklopljeno za najboljši sprejem.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Prejemanje prometnih informacij prek
programa Smartphone Link
Storitev Live Traffic omogoča prometne informacije v realnem
času.
1 V združljivi telefon prenesite Smartphone Link (Prenos
programa Smartphone Link).
11
2 Naročite se na storitev Live Traffic (Naročanje na storitve
Garmin Live).
3 Napravo povežite s telefonom, v katerem je Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).
Sprejemnik prometnih informacij
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij
Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko
postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.
1 Odvijte kabel.
2 Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni
oviran, na primer na armaturno ploščo.
OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je
priklopljen na napajanje vozila.
Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naprej.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so
prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema
prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno
zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo
trafficTrends™, če je omogočena.
1 Izberite Nastavitve > Promet.
12
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je Glasovni nadzor.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite Programi > Glasovni ukaz > > Besedna zveza za
zbujanje.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
Utišanje navodil
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite Programi > Glasovni ukaz > .
2 Izberite Utišaj navodila > Vključeno.
Glasovni nadzor
V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni
nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden
lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirate za
svoj glas.
Glasovni ukaz
Konfiguriranje glasovnega nadzora
Brisanje združenega telefona
Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika
in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor.
2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor
sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu.
Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na
podlagi vaših želja.
Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči
ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Uporaba glasovnega nadzora
1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo
Glasovni nadzor.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
Sledite
navodilom na zaslonu.
2
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela
ukaz.
Prostoročno klicanje
OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate,
vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen
telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali
sprejemate klice.
Združevanje s telefonom
1 Telefon in napravo nüviCam postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
3 V napravi nüviCam izberite Nastavitve > Bluetooth.
4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave nüviCam.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z
napravo.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo nüviCam.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
3 Počistite potrditveno polje naprave.
Prostoročno klicanje
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
13
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Povezovanje s programom Smartphone Link
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone
Link.
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Potrdite polje Bluetooth.
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link
Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin
Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon.
14
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Storitve Garmin Live
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Povezovanje
s programom Smartphone Link).
2 Izberite Moj račun.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
O prometnih kamerah
Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na
večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto
gledati, lahko shranite.
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
ecoRoute
Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na
nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/ecoroute.
Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene
goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe
goriva.
Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni in niso
odčitani iz vozila.
Nastavitev vozila
Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o
vozilu.
1 Izberite Programi > ecoRoute™.
Uporaba programov
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Nasveti za vožnjo
Spreminjanje cene goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite Naprej.
3 Izberite Da.
• Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete
optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri
na uro.
• Vozite s stalno hitrostjo.
• Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
• Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
• Ne držite noge na stopalki zavore.
• Uporabljajte nadzor hitrosti.
• Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi
uporabili prosti tek.
• Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več
postanki.
• Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete
pri visokih hitrostih po avtocesti.
• Privijte pokrovček za gorivo.
• Parkirajte v senci ali garaži.
• Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite
nepotrebne predmete.
• Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite
strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
• Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred
daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
• Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale
vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
• Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
• Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je
to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.
Umerjanje porabe goriva
Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša
poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade.
Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva.
3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega
polnjenja rezervoarja za gorivo.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja
rezervoarja za gorivo.
5 Izberite Naprej.
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.
6 Izberite Shrani.
O izzivu ecoChallenge
EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z
merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri
izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge
zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in
je v načinu prevoza z avtomobilom.
Ogled rezultatov izziva ecoChallenge
Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Rezultat izziva ecoChallenge
Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za
varčevanje z gorivom.
Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega
pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.
Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in
zaviranja.
Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja.
S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.
Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Izberite > Ponastavi.
Ogled informacij o porabi goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva.
2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.
Poročila o kilometrini
V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna
poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.
Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano
pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se
poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.
Ogled poročila o kilometrini
Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej
napravi.
NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate
do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini.
2 Izberite poročilo.
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Izberite Ponastavi.
Uporaba programov
Ogled sporočil myGarmin
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link). Ta funkcija ni na
voljo na vseh območjih.
Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer
obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.
1 Izberite Programi > myGarmin™.
Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na
ikoni myGarmin.
2 Izberite zadevo sporočila.
Prikaže se celotno sporočilo.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link). Ta funkcija ni na
voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
15
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida).
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
16
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z
omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda
manjša.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Nastavitve kamere
Izberite Nastavitve > Kamera.
Garmin Real Vision™: prikaže pogled kamere, ko se približate
določenim ciljem (Prihod na cilj s funkcijo Garmin Real
Vision™).
Opozarjanje na čelne trke: opozori vas, ko naprava zazna, da
ste preblizu vozilu pred vami (Sistem za opozarjanje na čelne
trke).
Opozorilo o menjavi voznega pasu: opozori vas, ko naprava
zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (Sistem opozoril
o menjavi voznega pasu).
Postavitev kamere: omogoča vam, da določite postavitev
kamere v vozilu.
Snemaj ob zagonu: kamera na armaturni plošči začne
samodejno snemati video, ko vklopite napravo.
Samodejno zaznavanje dogodkov: samodejno shrani
videoposnetek, ko naprava zazna morebiten dogodek.
Snemanje zvoka: med snemanjem videa snema zvok z
vgrajenim mikrofonom.
Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi
informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.
Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost videoposnetkov.
Snemaj po izgubi napajanja: nadaljuje s snemanjem videa do
izbranega časovnega obdobje, ko je zunanje napajanje
prekinjeno.
Prilagajanje naprave
BluetoothNastavitve za
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere
najboljše razpoložljive prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane
druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo
(Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti).
Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za
katero naprava prikaže prometno opozorilo.
trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends.
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe
za končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Informacije o napravi
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Informacije o napravi
17
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Specifikacije
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom
vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo
(za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Dodatek
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso
na voljo.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Različica za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo Garmin na računalnik priklopite s kablom USB.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
6 Vnesite e-poštni naslov za registracijo izdelka (izbirno).
7 Kliknite shrani napravo.
8 Kliknite poišči posodobitve.
Prikaže se seznam razpoložljivih posodobitev zemljevidov in
programske opreme.
9 Izberite posodobitve, ki jih želite namestiti.
10 Kliknite Namesti.
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na
voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo
naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite
načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za
računalnike Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
®
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
O pomnilniških karticah
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
18
Dodatek
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in
podatke
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali obiščete
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščenimi zemljevidi Garmin. Naprava podpira pomnilniške
kartice microSD in microSDHC.
1 Pomnilniško kartico À vstavite v režo Á.
Polnjenje naprave
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del À zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
2
3
4
5
6
računalnik).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
Dodatek
2
3
4
5
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
Ã.
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Napravo primite na vrhu in dnu.
2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne
sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec
sprostite iz vakuumskega prijemala.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
19
Nakup dodatnih zemljevidov
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumsko prijemalo (Namestitev in napajanje
naprave nüviCam v vozilu).
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Telefon se noče povezati z napravo
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Vključeno.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila).
• Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj
temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v
specifikacijah.
• Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
•
•
•
•
Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona).
Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona).
Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti).
Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (Izključujem
Bluetooth).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
20
Odpravljanje težav
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 11
3D-pogled zemljevida 11
A
aktivno usmerjanje po pasovih 4
B
baterija
podaljševanje 20
polnjenje 1, 19, 20
težave 20
bližnjice
brisanje 9
dodajanje 9
brisanje
potovanja 6
združena naprava Bluetooth 13
C
cena goriva, spreminjanje 15
cestnine, izogibanje 6
cilji 16. Za več informacij si oglejte lokacije
Garmin Real Vision 4
Č
časovne nastavitve 17
čiščenje naprave 17, 18
čiščenje zaslona na dotik 18
D
datoteke, prenašanje 19
destinacije 8
kraji 8
dnevnik potovanja, ogled 10
dodatna oprema 20
dom
nastavitev položaja 9
telefonska številka 13
Doma
klicanje 13
urejanje lokacije 4, 9
domov, pot 4, 9
E
ecoChallenge 15
ecoRoute 14, 15
poročila o kilometrini 15
poročilo o kilometrini 15
profil vozila 14
rezultat izziva ecoChallenge 15
umerjanje porabe goriva 15
F
fotografije
brisanje 3
ogled 3
Foursquare 8
G
Garmin Express 18
posodabljanje programske opreme 18
registracija naprave 18
Garmin Real Vision 4
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 12, 13
namigi 13
glasovni ukaz 12
aktiviranje 12
besedna zveza za bujenje 12
namigi za uporabo 12
navigacija z 12
gorivo
cene 15
postajališča 9
GPS 1, 19
H
Hitro iskanje 8
Kazalo
I
ID naprave 17
ikone, vrstica stanja 1
iskanje lokacij. 7 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 8
koordinate 9
križišča 8
mesta 9
naslovi 8
iskanje storitev, pred vami 10
iskanje zbirk Geocache 9
izogibanja 7
brisanje 7
cesta 7
cestnine 6
območje 7
onemogočanje 7
značilnosti ceste 7
J
jezik
glas 17
tipkovnica 17
K
kabli, napajanje 19
kamera na armaturni plošči
fotografije 2, 3
nastavitve 16
pomnilniška kartica 1
poravnavanje 2
predvajanje videa 3
snemanje videa 3
snemanje zvoka 3
kamere
kamera na armaturni plošči 1–3, 16
varnost 11
Kartica microSD 1, 19
Kje sem? 9
klicanje 13
klici 13
Doma 13
klicanje 13
odgovarjanje 13
onemogočanje 14
stiki 13
zgodovina 13
koordinate 9
kraja, izogibanje 18
kraji 8
križišča, iskanje 8
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17
lokacije 8, 16
iskanje 7, 8
klicanje 13
kraji 8
nastavitev domače lokacije 9
nedavno najdene 9
shranjevanje 9
simulirano 16
trenutno 9
M
myGarmin, sporočila 15
myTrends, načrtovane poti 6
N
načrtovalnik potovanja 5, 6
točke oblikovanja 6
urejanje potovanja 6
načrtovane poti 4
dodajanje točke 5, 6
myTrends 6
način izračuna 6, 16
oblikovanje 5
ogled na zemljevidu 4
predlagane 6
predogled 5
računam 5
ustavljanje 5
začetek 4, 5
namestitev naprave
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 19
vakuumsko prijemalo 1, 19
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 19
menjava varovalke 19
vozilo 1
napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 3
napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 3,
4
naročnine, Storitve Garmin Live 14
naslednji zavoj 4
naslovi, iskanje 8
nastavitve 16, 17
nastavitve zaslona 17
navigacija 4, 8
izven cest 7
nastavitve 16
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 7
nedavno najdene lokacije 9
nega naprave 17
nosilec, odstranjevanje 19
nujne službe 9
O
oblikovanje načrtovane poti 5
obvozi 5
odgovarjanje na klice 13
odpravljanje težav 20
odstranjevanje nosilca 19
opozorila bližinskih točk, nastavitve 17
orodja, zemljevid 10
P
parkirišča, zadnje mesto 9
plasti zemljevida, prilagajanje 11
podatki o potovanju 10
ogled 10
ponovni zagon 10
podpora za izdelke 14
polnjenje naprave 1, 19, 20
pomnilniška kartica 18
nameščanje 1, 19
pomoč. 14 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 18
podatki o potovanju 10
poraba goriva. 15 Oglejte si tudi ecoRoute
poročila, kilometrina 15
poročila o kilometrini 15
posnetki zaslona 17
posodabljanje
programska oprema 18
zemljevidi 18
pot domov 4, 9
povrnitev tovarniških nastavitev 17
pred vami
iskanje storitev 10
prilagajanje 10
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 13
prepoznavanje govora 12
prikaz zemljevida
2D 11
3D 11
prilagajanje naprave 16
profil vozila 14
programska oprema
posodabljanje 18
različica 17
promet 11, 12, 17
aktiviranje naročnine 12
dodajanje naročnin 12
dogodki 11
druga načrtovana pot 6
iskanje zastojev 11
kamere 14
21
sprejemnik 11, 12
zemljevid 11
prometne kamere 14
ogled 14
vreme 15
radar 15
razmere na cesti 16
vrstica za iskanje 7
R
Z
računalnik, vzpostavljanje povezave 19, 20
razmere na cesti, vreme 16
registracija izdelka 18
registracija naprave 18
rezultat izziva ecoChallenge 15
ponastavljanje 15
zaslon, svetlost 2
zaznavanje dogodkov 2
združevanje 13
prekinitev povezave 13
telefon 13, 20
zemljepisna širina in dolžina 9
zemljevid, orodja 10
zemljevidi 5, 10, 16
nakup 20
ogled načrtovanih poti 4
plasti 11
podatkovno polje 4, 10, 11
posodabljanje 18
raven podrobnosti 16
simboli 4
tema 16
zgodovina potovanja 17
zvok, bližinske točke 17
S
samodejna glasnost, omogočanje 2
satelitski signali
iskanje 1
ogled 19
seznam odcepov 4
shranjene lokacije 6
brisanje 10
kategorije 9
urejanje 9
shranjevanje, trenutna lokacija 9
simulirani položaji 16
sistem opozoril o menjavi voznega pasu
(LDWS) 3, 4
sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) 3
Smartphone Link 14
onemogočanje klicev 14
Storitve Garmin Live 14
vzpostavljanje povezave 14
smeri 4
specifikacije 18
spreminjanje območja iskanja 8
stanje pripravljenosti 2
Storitve Garmin Live 14
naročanje na 14
svetlost 2
Š
številka ID 17
T
tehnologija Bluetooth 13, 20
nastavitve 17
odklop naprave 13
omogočanje 13
onemogočanje 17
Tehnologija Bluetooth 13
telefon
prekinitev povezave 13
združevanje 13, 20
telefonski imenik 13
telefonski klici 13
glasovno izbiranje 13
klicanje 13
odgovarjanje 13
utišanje 13
tipka za vklop/izklop 2
tipke na zaslonu 2
tipkovnica
jezik 17
postavitev 17
trenutna lokacija 9
U
umerjanje porabe goriva 15
urejanje, shranjena potovanja 6
USB, prekinitev povezave 19
usmerjanje med vožnjo 4
utišanje, zvok 12
V
vakuumsko prijemalo 19
varnostne kamere, naročnine 11
varovalka, menjava 19
video
brisanje 3
predvajanje 3
snemanje 2, 3
22
Kazalo
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising