Garmin | nüviCam™ | User guide | Garmin nüviCam™ Användarhandbok

Garmin nüviCam™ Användarhandbok
nüviCam™
Användarhandbok
Maj 2015
Tryckt i Taiwan
190-01874-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena
får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper från Garmin är licensierad. Foursquare är
ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och i andra länder. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac är ett varumärke som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. HD Radio™ och HD logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology
tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Installera minneskortet till färdkameran ...................................... 1
Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet ............ 1
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 1
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 1
Använd skärmknappar ................................................................ 2
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 2
Stänga av enheten ................................................................. 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Aktivera automatisk volym ..................................................... 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Färdkamera ..................................................................... 2
Justera kameran ......................................................................... 2
Färdkamerainspelning ................................................................ 2
Spara en videoinspelning ...................................................... 2
Fotografera ............................................................................ 2
Starta och stoppa färdkamerainspelningen ........................... 2
Tips för kameraknappen ........................................................ 3
Visa videor och bilder ............................................................. 3
Videor och bilder på datorn .................................................... 3
Slå på och stänga av ljudinspelning ...................................... 3
Ta bort en video eller bild ....................................................... 3
Avancerat körassistanssystem ................................................... 3
Varningssystem för frontalkrock ............................................. 3
Varningssystem för körfältsbyte ............................................. 3
Navigera till din destination.......................................... 4
Rutter .......................................................................................... 4
Påbörja en rutt ............................................................................ 4
Köra hem ............................................................................... 4
Din rutt på kartan ........................................................................ 4
Aktiv körfältsguidning ............................................................. 4
Visa en lista över svängar ...................................................... 4
Visa hela rutten på kartan ...................................................... 4
Destinationsankomst med Garmin Real Vision™ ....................... 4
Lägga till en plats i din rutt .......................................................... 5
Utforma din rutt ........................................................................... 5
Göra en avstickare ...................................................................... 5
Stoppa rutten .............................................................................. 5
Ändra ruttberäkningsläget .......................................................... 5
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ............................................ 5
Förhandsvisa flera rutter ............................................................. 5
Reseplanerare ............................................................................ 5
Planera en resa ...................................................................... 5
Navigera till en sparad resa ................................................... 6
Optimera stoppordningen på en resa .................................... 6
Redigera och ändra ordning på platser för en resa ............... 6
Redigera och spara den aktiva rutten .................................... 6
Ändra ruttdragningsalternativ ................................................. 6
Schemalägga en resa ............................................................ 6
Använda föreslagna rutter .......................................................... 6
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden ........... 6
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................... 6
Undvika avgiftsvägar .............................................................. 6
Undvika vinjetter .................................................................... 6
Undvika vägfunktioner ........................................................... 7
Undvika miljözoner ................................................................. 7
Egna undvikanden ................................................................. 7
Terrängkörning ........................................................................... 7
Söka efter platser ........................................................... 7
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet .................................. 7
Byta sökområde .......................................................................... 7
Intressanta platser ...................................................................... 7
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 7
Innehållsförteckning
Söka inom en kategori ........................................................... 8
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats ....................................................................................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Sökverktyg .................................................................................. 8
Söka en adress ...................................................................... 8
Söka efter en korsning ........................................................... 8
Söka efter en stad .................................................................. 8
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 8
Söka efter senast hittade destinationer ...................................... 9
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 9
Söka efter din senaste parkeringsplats ...................................... 9
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter nödtjänster och bränsle ........................................ 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Lägga till en genväg ................................................................... 9
Ta bort en genväg .................................................................. 9
Spara platser .............................................................................. 9
Spara en plats ........................................................................ 9
Spara den aktuella platsen .................................................... 9
Spara en hemposition ............................................................ 9
Ändra en sparad plats ............................................................ 9
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 9
Ta bort en sparad plats .......................................................... 9
Använda kartan ............................................................ 10
Kartverktyg ................................................................................ 10
Visa ett kartverktyg .............................................................. 10
Aktivera kartverktyg ............................................................. 10
Längre fram .............................................................................. 10
Söka efter kommande intressanta platser ........................... 10
Anpassa kategorierna Längre fram ..................................... 10
Trippinformation ........................................................................ 10
Visa trippdata från kartan ..................................................... 10
Visa trippinformationssidan .................................................. 10
Visa tripploggen ................................................................... 10
Återställa trippinformationen ................................................ 10
Visa kommande trafik ............................................................... 10
Visa trafik på kartan ............................................................. 10
Söka efter trafikincidenter .................................................... 10
Fartkameror .............................................................................. 11
Anpassa kartan ......................................................................... 11
Anpassa kartlager ................................................................ 11
Ändra kartdatafältet .............................................................. 11
Ändra kartperspektiv ............................................................ 11
Trafik.............................................................................. 11
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ............................... 11
Ta emot trafikdata med Smartphone Link ................................ 11
Trafikinformationsmottagare ..................................................... 11
Placera trafikinformationsmottagaren .................................. 11
Om trafikprenumerationer ......................................................... 12
Abonnemangsaktivering ...................................................... 12
Visa trafikabonnemang ........................................................ 12
Lägg till ett abonnemang ..................................................... 12
Aktivera trafik ............................................................................ 12
Röstkommando............................................................ 12
Ange uppvakningsfrasen .......................................................... 12
Aktivera röstkommando ............................................................ 12
Tips för röstkommandon ........................................................... 12
Starta en rutt med röstkommando ............................................ 12
Stänga av ljudet till instruktionerna ........................................... 12
Röststyrning .............................................................................. 12
Konfigurera röststyrning ....................................................... 12
Använda röststyrning ........................................................... 12
Tips för röststyrning ............................................................. 12
Ringa med handsfree................................................... 12
i
Para ihop telefonen .................................................................. 13
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .......................................... 13
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................. 13
Koppla bort en Bluetooth enhet ........................................... 13
Ta bort en ihopparad telefon ................................................ 13
Ringa ett samtal ........................................................................ 13
Ringa ett nummer ................................................................ 13
Ringa en kontakt i telefonboken .......................................... 13
Ringa upp en plats ............................................................... 13
Ta emot ett samtal .................................................................... 13
Använda samtalshistoriken ....................................................... 13
Använda alternativ för samtal pågår ......................................... 13
Ange ett hemtelefonnummer .................................................... 13
Ringa hem ............................................................................ 13
Använda appar............................................................. 13
Använda hjälpen ....................................................................... 13
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Hämta Smartphone Link ...................................................... 13
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 14
Skicka en position från telefonen till enheten ...................... 14
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link .... 14
Garmin realtidstjänster .............................................................. 14
Prenumerera på Garmins realtidstjänster ............................ 14
Om trafikövervakningskameror ............................................ 14
Om ecoRoute ............................................................................ 14
Ställa in fordonet .................................................................. 14
Ändra bränslepriset .............................................................. 14
Kalibrera bränsleekonomin .................................................. 14
Om ecoChallenge ................................................................ 14
Visa information om bränsleekonomi ................................... 15
Avståndsrapporter ................................................................ 15
Nollställa ecoRoute information ........................................... 15
Körtips .................................................................................. 15
Visa myGarmin meddelanden .................................................. 15
Visa väderprognosen ................................................................ 15
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 15
Visa väderradarn .................................................................. 15
Visa vädervarningar ............................................................. 15
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 15
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 15
Bilagor........................................................................... 17
Support och uppdateringar ....................................................... 17
Konfigurera Garmin Express ................................................ 18
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ... 18
Datahantering ........................................................................... 18
Om minneskort ..................................................................... 18
Sätta i ett minneskort för kartor och data ............................. 18
Ansluta enheten till en dator ................................................ 18
Överföra data från datorn ..................................................... 18
Visa status för GPS-signal ........................................................ 19
Strömkablar .............................................................................. 19
Ladda enheten ..................................................................... 19
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 19
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 19
Ta bort enheten från fästet .................................................. 19
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 19
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 19
Köpa fler kartor ......................................................................... 19
Köpa tillbehör ............................................................................ 19
Felsökning.................................................................... 19
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 19
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 19
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 19
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 19
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 19
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 20
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................20
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 20
Index.............................................................................. 21
Anpassa enheten .......................................................... 16
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 16
Aktivera kartor ...................................................................... 16
Navigeringsinställningar ............................................................ 16
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 16
Ange en simulerad plats ...................................................... 16
Kamerainställningar .................................................................. 16
Bluetooth inställningar .............................................................. 16
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 16
Skärminställningar .................................................................... 16
Trafikinställningar ...................................................................... 16
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 17
Ställa in tiden ....................................................................... 17
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 17
Inställningar för positionslarm ................................................... 17
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 17
Återställa inställningarna ........................................................... 17
Enhetsinformation........................................................ 17
Skötsel av enheten ................................................................... 17
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 17
Rengöra pekskärmen ........................................................... 17
Förhindra stöld ..................................................................... 17
Återställa enheten ..................................................................... 17
Specifikationer .......................................................................... 17
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
• Sätt i kameraminneskortet (Installera minneskortet till
färdkameran).
• Uppdatera kartorna och programvaran på enheten
(Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express).
• Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan
(Montera och strömförsörja nüviCam enheten i fordonet).
• Justera färdkameran (Justera kameran).
• Sök efter GPS-signaler (Söka efter GPS-signaler).
• Justera volymen (Ställa in volymen) och skärmens ljusstyrka
(Justera skärmens ljusstyrka).
• Navigera till din destination (Påbörja en rutt).
2 Öppna spaken Â, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för
spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.
Installera minneskortet till färdkameran
Innan enheten kan spela in video från den integrerade
färdkameran måste du installera ett kameraminneskort. Till
kameran behövs ett microSD™ eller microSDHC minneskort på
upp till 64GB med en hastighetsklassning motsvarande klass 4
eller högre. Du kan använda det medföljande minneskortet, eller
så kan du köpa ett kompatibelt minneskort från en
elektronikleverantör.
1 Sätt i ett minneskort À på kamerans minneskortplats Á.
OBS! Om du sätter i minneskortet på fel plats kan inte
kameran spela in video.
3 Dra ut sugkoppsarmen Ã.
4 Om det behövs roterar du fästet så att Garmin logotypen har
®
den högra sidan uppåt.
5 Sätt i 12 V-strömkabeln Ä i porten på fästet.
2 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Montera och strömförsörja nüviCam enheten
i fordonet
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar
och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan
medicinsk utrustning.
6 Sätt enhetens baksida mot fästet.
7 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en
strömkontakt i bilen.
Söka efter GPS-signaler
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan
ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
MEDDELANDE
Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall
kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i
bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller
dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.
Ikoner i statusfältet
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Tryck fästet À mot sugkoppen Á tills det snäpper på plats.
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
®
Aktuell tid
Komma igång
1
Färdkamera
Batteristatus
Ansluten till Smartphone Link
Temperatur
Olästa myGarmin™ meddelanden
Inspelningsstatus för färdkamera
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Justera kameran
VARNING
Justera inte kameran medan du kör.
Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar
om enheten. De avancerade förarassistansfunktionerna kanske
inte fungerar korrekt om kameran inte är justerad.
1 Välj Inställningar > Kamera > > Justering.
2 Luta enheten och rotera kameran för att justera kameran.
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara
centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.
Färdkamerainspelning
MEDDELANDE
Juridiska begränsningar
I en del jurisdiktioner kan det anses som ett intrång i privatlivet
att ta eller offentligt visa fotografier eller videoklipp av personer
eller deras fordon med den här produkten. Det är ditt ansvar att
känna till och efterleva gällande lagar och rätt till integritet i din
jurisdiktion.
Innan du kan spela in video med den integrerade färdkameran
måste du sätta i ett kameraminneskort (Installera minneskortet
till färdkameran).
Som standard börjar enheten omedelbart att spela in video när
den slås på. Den fortsätter inspelningen och skriver över det
äldsta videoinnehållet som inte är sparat tills den stängs av.
Under inspelningen har lysdioden ett fast rött sken.
Enheten spelar in löpande tills den stängs av eller
videoinspelningen avaktiveras.
Spara en videoinspelning
Som standard använder enheten en sensor för att upptäcka
möjliga oavsiktliga kollisioner och sparar videomaterial innan,
under och efter den upptäckta händelsen.
Du kan även spara video manuellt när du vill.
1 Välj kameraknappen À under inspelning.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > .
2 Välj Automatisk volym.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Enheten sparar en bild och videomaterialet innan, under och
efter att du valt knappen. Lysdioden blinkar rött medan
enheten sparar videomaterial.
2 Välj kameraknappen igen för att utöka den sparade
inspelningstiden (valfritt).
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska
sparas.
Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat
en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller
en annan extern lagringsplats för permanent lagring.
Fotografera
Du kan ta stillbilder med den här enheten. Som standard lagrar
enheten information om tid och plats med bilden.
Välj Appar > Färdkamera >
.
Enheten tar en bild och sparar den på minneskortet.
Starta och stoppa färdkamerainspelningen
1 Välj Appar > Färdkamera.
2
Färdkamera
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill stoppa inspelningen väljer du .
Lysdioden har ett fast grönt sken när inspelningen
stoppas.
TIPS: Som standard startas inspelningen automatiskt
nästa gång du slår på enheten. Du kan avaktivera det här
alternativet i kamerainställningarna (Kamerainställningar).
• Välj för att starta inspelningen.
Lysdioden har ett fast rött sken när färdkameran spelar in.
och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande
fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras när din
fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).
När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det
framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en
varning visas högst upp på skärmen.
Tips för kameraknappen
Med kameraknappen får du snabb åtkomst till flera
färdkamerafunktioner.
• Välj kameraknappen för att spara en videoinspelning och ta
en bild.
• När du sparar en videoinspelning väljer du kameraknappen
för att utöka den sparade inspelningstiden.
• När du spelar in video och vill stoppa inspelningen håller du
ned kameraknappen i flera sekunder.
• När inspelningen är stoppad väljer du kameraknappen för att
starta inspelningen.
Visa videor och bilder
OBS! Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor
eller bilder.
1 Välj Appar > Galleri > Ja.
2 Välj en video eller bild.
Enheten visar videon eller bilden. Videor spelas upp
automatiskt. Om videon eller bilden innehåller
platsinformation visas platsen på en karta.
Videor och bilder på datorn
Med Garmin Dash Cam Player programmet kan du visa, spara
och redigera inspelade videor på datorn. Du kan också visa och
överlagra information om tid, datum, plats och hastighet som har
spelats in med videon. Mer information finns på
www.garmin.com/dashcamplayer.
Slå på och stänga av ljudinspelning
Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under
videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när
du vill.
Välj Inställningar > Kamera > Spela in ljud.
Ta bort en video eller bild
1 Välj Appar > Galleri > Ja.
2 Välj en video eller bild.
3 Välj > Ja.
Prestandatips för varningssystem för frontalkrock
Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för
frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen
hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.
• FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet
överstiger 48 km/h (30 mph).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför
dig när kameravisningen av fordonet skyms av regn, dimma,
snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
• Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad (Justera kameran).
• FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort
än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
Varningssystem för körfältsbyte
VARNING
Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure
warning system – LDWS) är endast avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och
körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på
ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger
varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion
vid förhållanden med dålig sikt.
LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan
vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel
varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje eller
åker in i ett körfält med mötande trafik. LDWS-funktionen ger
endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h
(40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av
skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.
Avancerat körassistanssystem
Enheten innehåller ett avancerat körassistanssystem (ADAS)
som ger varningar för frontalkrockar och körfältsbyten via den
integrerade färdkameran medan du kör.
Varningssystem för frontalkrock
VARNING
Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward
collision warning system – FCWS) är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma
alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela
tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när
det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha
begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt.
FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte
att håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet
framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS
Färdkamera
OBS! För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in
alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet
visas.
Ställa in kameraplaceringen
Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen
av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga
prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet
Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.
1 Välj Inställningar > Kamera > Kameraplacering.
2 Välj platsen för enheten.
3
Prestandatips för varningen för körfältsbyte
Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för
körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra
LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.
• LDWS-funktionen ger endast varningar när din
fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph).
• LDWS-funktionen ger inte varningar på vissa typer av vägar,
till exempel av- och påfarter för motorvägar eller samgående
körfält.
• Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om kameran är feljusterad (Justera kameran).
• Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt
om alternativet Kameraplacering inte visar rätt placering för
enheten i fordonet.
• För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av
körfältslinjerna.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna skyms av regn, dimma, snö, djupa
skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller
andra visuella hinder.
◦ Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om
körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
• LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på
mycket breda, smala eller vindlande vägar.
Navigera till din destination
Rutter
En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en destination. En
rutt kan innehålla flera olika platser eller stopp på väg till
destinationen (Lägga till en plats i din rutt). Enheten beräknar
rutten till destinationen baserat på de inställningar du valt i
inställningarna för navigering, t.ex. ruttberäkningsläget (Ändra
ruttberäkningsläget) och undvikanden (Undvika förseningar,
vägavgifter och särskilda områden).
Påbörja en rutt
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext, ange ett sökord och välj
(Söka efter en
plats med hjälp av sökfältet).
TIPS: Du kan också söka efter platser med hjälp av
kategorier, sökverktyg och andra metoder (Söka efter
platser).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med
röstmeddelanden och information på kartan (Din rutt på kartan).
Om du behöver stanna vid fler platser kan du lägga till platser i
rutten (Lägga till en plats i din rutt). Du kan också utforma rutten
för att anpassa kursen (Utforma din rutt).
Köra hem
Välj Vart? > Vänd hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med
röstmeddelanden och information på kartan.
Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder
visas överst på kartan. Om tillgängligt, visar symbolen À typ av
åtgärd och fil eller filer där du ska färdas. Enheten visar också
avståndet till nästa åtgärd Á och namnet på gatan eller avfarten
som är knuten till åtgärden Â.
En färgad linje à markerar ruttens kurs på kartan. Pilar på
kartan Ä anger kommande svängar. När du närmar dig
destinationen visar en målflagga platsen för destinationen.
Fordonets hastighet Å, vägen som du färdas på Æ och din
beräknade ankomsttid Ç visas längst ned på kartan. Du kan
anpassa datafältet med ankomsttiden till att visa annan
information (Ändra kartdatafältet).
Ett datafält som visar hastighetsbegränsningen kan visas när du
kör på huvudvägar. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla
områden.
Aktiv körfältsguidning
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En
färgad linje À visas på det rätta körfältet för svängen.
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
Välj
en sväng.
2
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
.
2 Välj
Destinationsankomst med Garmin Real
Vision™
Garmin Real Vision visar automatiskt en kameravy när du
närmar dig vissa destinationer, inklusive adresser och
geografiska koordinater. Platsen för din destination visas på en
bild över omgivningen som tagits av färdkameran.
4
Navigera till din destination
Vissa omständigheter kan förhindra att den här funktionen visas.
• Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för
alla typer av destinationer.
• Den här funktionen kanske inte visas för destinationer som är
belägna långt från rutten eller vägen, nära en sväng eller
manöver, eller som finns vid en mycket kurvig eller kuperad
väg.
• Den här funktionen kanske inte visas när vägen eller
destinationen skyms av väder, vegetation eller andra hinder.
• Den här funktionen kanske inte visas i mycket ljusa eller
mörka miljöer.
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Lägga till en plats i din rutt
Ändra ruttberäkningsläget
Innan du lägger till en plats på rutten måste du navigera längs
en rutt (Påbörja en rutt).
Du kan navigera till fler platser på väg till din destination. Du kan
t.ex. lägga till en bensinstation som nästa stopp på rutten. Du
kan även lägga till en plats i slutet av rutten.
TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera platser eller
planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera,
redigera och spara rutten (Planera en resa).
> Vart?.
1 Från kartan väljer du
2 Sök efter en plats (Söka efter platser).
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till platsen som nästa stopp på rutten
väljer du Lägg till som nästa stopp.
• Om du vill lägga till platsen i slutet av rutten väljer du Lägg
till som sista stopp.
• Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på platser
längs rutten väljer du Lägg till i aktiv rutt.
Enheten räknar om rutten för att ta med den tillagda platsen och
vägleder dig till platserna i tur och ordning.
Utforma din rutt
Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (Påbörja
en rutt).
Du kan utforma rutten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör
att du kan styra rutten till att välja en viss väg eller gå genom ett
visst område utan att lägga till ett stopp eller en destination i
rutten.
1 Tryck var som helst på kartan.
2 Välj .
Enheten går in i ruttutformningsläge.
3 Välj en plats på kartan.
TIPS: Du kan välja för att zooma in på kartan och välja en
mer exakt plats.
Enheten räknar om rutten så att den går via den valda
platsen.
4 Vid behov, välj ett alternativ:
• Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rutten väljer du
fler platser på kartan.
• Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
5 När du är klar med ruttutformningen väljer du Kör!.
Göra en avstickare
Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en
rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på
kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg).
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
Navigera till din destination
Stoppa rutten
På kartan väljer du
> Avbryt.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Mindre bränsle för att beräkna bränslesnålare rutter.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
Välj
Kör!.
5
Förhandsvisa flera rutter
1
2
3
4
Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj Rutter.
Välj en rutt.
Reseplanerare
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du
planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera
en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat
ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till
planeringsinformation och lägga till ruttpunkter.
Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och
spara den aktiva rutten.
Planera en resa
En resa kan bestå av många platser och måste innehålla minst
en startpunkt och en destination. Startplatsen är den plats där
du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av
resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till
startplatsen först. Destinationen är resans slutmål. För en tur
och returresa kan startplats och destination vara desamma. Du
kan också ta med fler platser eller stopp mellan startplatsen och
destinationen.
1 Välj Appar > Reseplanerare > > Skapa resa.
2 Välj Välj startplats.
5
3
4
5
6
Välj en plats du vill använda som startpunkt och välj Välj.
Välj Välj destination.
Välj en plats du vill använda som destination och välj Välj.
Om det behövs väljer du Lägg till plats för att lägga till fler
platser.
7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du Nästa >
Spara.
8 Ange ett namn och tryck på Klar.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj din nästa destination och välj Start.
Optimera stoppordningen på en resa
Enheten kan automatiskt optimera ordningen för platser på
resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startpunkten
och destinationen ändras inte när du optimerar ordningen.
När du redigerar en resa väljer du
> Optimera
ordningen.
Redigera och ändra ordning på platser för en resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du och
drar platsen till en ny position på resan.
• Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen
väljer du .
• Om du vill ta bort platsen väljer du .
Redigera och spara den aktiva rutten
Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att
redigera och spara rutten som en resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare > Min aktiva rutt.
2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.
Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
3 Välj Spara för att spara rutten som en resa, som du kan
navigera efter igen senare (valfritt).
Ändra ruttdragningsalternativ
Du kan ändra ruttdragningsalternativ för att ändra hur rutter för
resan beräknas.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill ändra fordonsprofil för resan väljer du
fordonsprofilikonen.
• Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du
>
Reseinställningar > Ändra rutt och följer instruktionerna
på skärmen (Utforma din rutt).
• Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du
>
Reseinställningar > Ruttpreferenser (Ändra
ruttberäkningsläget).
Schemalägga en resa
Du kan lägga till planeringsinformation för varje plats på resan,
bland annat önskad ankomsttid och uppehållstid på varje plats.
Det kan hjälpa dig att planera din avresa för att komma fram till
platser i tid.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
6
3 Välj > Reseinställningar > Ändra schema.
4 Välj en plats och följ instruktionerna på skärmen för att ange
planeringsinformation.
TIPS: Om du behöver planera fler platser på resan bör du
börja från resans början och arbeta dig fram mot slutet.
5 Upprepa steg 4 för att ange planeringsinformation för fler
platser.
6 Välj Spara när du är klar.
När du navigerar längs resan bör du avresa den tid som visas
under startpunkten för att komma fram till dina stopp och
destinationer den tid du planerat. Planeringen är bara en
uppskattning. Trafikförhållanden, vägarbeten och andra
förseningar kan påverka den faktiska ankomsttiden.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Undvika förseningar, vägavgifter och
särskilda områden
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation (Ta emot trafikdata med en trafikmottagare).
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar) kan du visa
och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!.
Undvika avgiftsvägar
Enheten kan undvika att leda dig genom områden där
vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda
broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan
fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga
andra rimliga rutter är tillgängliga.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
OBS! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vinjetter
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
Navigera till din destination
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett
avgiftsbelagt område väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du Tillåt.
4 Välj Spara.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Undvika miljözoner
Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller
utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.
1 Välj Inställningar > Navigation > Miljözoner.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en
miljözon väljer du Fråga alltid.
• Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du Undvik.
• Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du Tillåt.
3 Välj Spara.
Egna undvikanden
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg att undvika.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg till område som ska undvikas.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Söka efter platser
Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell,
fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart?
får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder
för att bläddra, söka och spara informationen.
• Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation
(Söka efter en plats med hjälp av sökfältet).
• Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser
efter kategori (Intressanta platser).
• Sök efter och checka in på intressanta platser från
Foursquare (Söka efter Foursquare intressanta platser).
• Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex.
adresser, korsningar eller geografiska koordinater
(Sökverktyg).
• Sök nära en annan ort eller ett område (Byta sökområde).
• Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett
senare tillfälle (Spara platser).
• Återgå till senast hittade platser (Söka efter senast hittade
destinationer).
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Intressanta platser
Terrängkörning
En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk
eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och
kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger,
hotell och nöjen.
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
Söka efter platser
7
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Navigera till intressanta platser inom området för en
plats
Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området
för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik
terminal på en flygplats.
1 Välj Vart? > Ange söktext.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet
eller adressen för platsen, väljer och går till steg 3.
• Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du
namnet på den intressanta platsen, väljer och går till
steg 5.
3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex.
restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
4 Välj en kategori.
5 Välj den intressanta platsen och välj Kör!.
Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till
platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram
till destinationen anger en målflagga den rekommenderade
parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den
intressanta platsen finns.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
Foursquare
®
Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten
innehåller förinlästa Foursquare intressanta platser, som anges
med Foursquare logotypen i platssökresultatet.
Om du vill ha fler funktioner kan du ansluta till ditt Foursquare
konto via Smartphone Link på din kompatibla smartphone. När
du ansluter till ditt Foursquare konto med Smartphone Link kan
du visa detaljer om Foursquare platsen, granska en plats och
söka efter intressanta platser i Foursquare onlinedatabasen.
Söka efter Foursquare intressanta platser
Du kan söka efter Foursquare intressanta platser som finns på
din enhet. När du ansluter till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link tillhandahåller sökningen de mest uppdaterade
8
resultaten från Foursquare onlinedatabasen och anpassade
resultat från ditt Foursquare användarkonto.
Välj Vart? > Kategorier > Foursquare®.
Ansluta till ditt Foursquare konto
1 Anslut enheten till Smartphone Link (Ansluta till Smartphone
Link).
2 På din smartphone öppnar du Smartphone Link appen.
3 Öppna inställningarna för Smartphone Link appen och välj
Foursquare® > Logga in.
4 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.
Visa detaljer om Foursquare platser
Innan du kan visa detaljer om Foursquare platser måste du
ansluta till en kompatibel telefon med Smartphone Link och
logga in på ditt Foursquare konto.
Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex.
användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.
1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare
intressant plats.
2 Välj .
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj Appar > Foursquare® > Check In.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check In.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Orter.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en stad i listan över städer som finns i närheten.
• Om du vill söka nära en annan plats väljer du Söker nära:
(Byta sökområde).
• Om du vill söka efter en stad efter namn väljer du Ange
söktext, anger ett ortsnamn och väljer .
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
Söka efter platser
2 Om det behövs väljer du
och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
2
3
4
5
Söka efter senast hittade destinationer
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter nödtjänster och bränsle
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste
sjukhus, polisstationer och bensinstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj Sjukhus, Polisstation eller Bränsle.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de
närmaste platserna högst upp.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill navigera till platsen väljer du Kör!
• Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om
platsen väljer du .
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori).
Söka efter platser
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Vänd hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
9
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Använda kartan
Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (Din rutt på
kartan) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt
är aktiv.
1 Välj Visa kartan.
2 Tryck var som helst på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller
nedåt.
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori
väljer du .
• Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och
väljer Kör! (Påbörja en rutt med hjälp av kartan).
Kartverktyg
Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och
funktioner på enheten medan du visar kartan. Du kan till
exempel visa trafikinformation, göra en avstickare eller justera
skärmens ljusstyrka utan att lämna kartan. När du aktiverar ett
kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.
Visa ett kartverktyg
1 Välj på kartan.
2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
3 När du är klar med kartverktyget väljer du .
Aktivera kartverktyg
Som standard är endast de vanligaste kartverktygen aktiverade
på kartverktygsmenyn. Du kan själv aktivera fler verktyg.
1 På kartan väljer du > .
2 Markera kryssrutan bredvid varje verktyg som du vill lägga till.
3 Välj Spara.
Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller längs vägen du färdas på. Tjänsterna filtreras efter
kategori.
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en kategori.
3 Välj en intressant plats på kartan.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på
kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik
kategori.
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en tjänsteikon.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
10
5 Välj Klar.
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Aktivera kartverktyg).
Välj
> Färddata på kartan.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan
måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn
(Aktivera kartverktyg).
1 Välj Visa kartan.
2 Välj > Färddata.
3 Välj ett trippdatafält.
4 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om
resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Använda kartan
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av fartkameror och
hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden för vissa
produktmodeller. Gå till www.garmin.com/safetycameras för att
kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt
fartkameraabonnemang genom att gå till http://my.garmin.com.
För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du
uppdatera enheten ofta.
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information
innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Anpassa kartan
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
OBS! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
Trafik
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
• Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta
emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
enhet eller trafikmottagare.
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
MEDDELANDE
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel. Om enhetsmodellen
innehåller livstids trafikinformation ska du använda den
strömkabel för fordon som medföljde enheten. Om
enhetsmodellen inte innehåller trafikinformation måste du köpa
tillbehöret Garmin trafikmottagare. Gå till www.garmin.com/traffic
för mer information.
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
OBS! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknologi.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Ta emot trafikdata med Smartphone Link
Tjänsten Trafik i realtid tillhandahåller trafikdata i realtid.
1 Hämta Smartphone Link till en kompatibel telefon (Hämta
Smartphone Link).
2 Prenumerera på tjänsten Trafik i realtid (Prenumerera på
Garmins realtidstjänster).
3 Anslut enheten till telefonen som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link).
Trafikinformationsmottagare
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.
• Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller
som en prenumerationstjänst via Smartphone Link (Garmin
realtidstjänster).
• För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link
måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en aktiv
trafikprenumeration.
Trafik
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du
får bästa möjliga trafikmottagning.
1 Rulla ut kabeln.
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex.
på instrumentbrädan.
11
OBS! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till
fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Abonnemangsaktivering
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Visa trafikabonnemang
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata
avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter
med hjälp av funktionen trafficTrends™, om den har aktiverats.
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Röstkommando
OBS! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
OBS! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Appar > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Aktivera röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
12
Menyn Röstkommando visas.
Tips för röstkommandon
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > Aktiverad.
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Konfigurera röststyrning
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj Appar > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
OBS! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Ringa med handsfree
OBS! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen
garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert
att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.
Röstkommando
Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös
Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria. När den är ansluten
kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.
Para ihop telefonen
1 Placera telefonen och nüviCam enheten högst ca 10 m (33
fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
3 Välj Inställningar > Bluetooth på nüviCam enheten.
4 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din
nüviCam enhet.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
fortfarande ansluta till nüviCam enheten automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet som du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan för enheten.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Ringa ett samtal
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Söka efter hjälpavsnitt
Ringa en kontakt i telefonboken
Smartphone Link
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda appar
Välj Appar > Hjälp >
.
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (Garmin
realtidstjänster).
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till
www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar
för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
13
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
3 Markera kryssrutan Bluetooth.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin
realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din telefon.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin
realtidstjänster. Garminrealtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri
och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex.
trafikdata och väder.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link).
2 Välj Mitt konto.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Abonnera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Om trafikövervakningskameror
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.
14
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link
(Smartphone Link).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck här för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera).
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj en kamera.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod innan du kan
använda ecoRoute™ funktionerna. Mer information finns på
www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också
verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Dessa data är inga faktiska avläsningar från
fordonet.
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.
1 Välj Appar > ecoRoute™.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra bränslepriset
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Använda appar
Om ecoChallenge-poäng
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.
Du mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du
mister poäng om du bromsar hårt.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten.
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Nollställa ecoChallenge-poängen
1 Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Välj > Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Körsträckerapport.
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Fordonsprofil.
2 Välj Nollställ.
Körtips
• Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du
optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45
och 60 mph).
• Håll jämn hastighet.
• Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
• Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
• Vila inte foten på bromspedalen.
• Använd farthållaren.
• Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid
tillfälliga stopp.
• Kombinera korta resor till en enda längre resa med flera
stopp.
• Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte
kör i hög hastighet på motorväg.
• Dra åt tanklocket.
• Parkera i skuggan eller i ett garage.
• Lasta ur överflödig vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
• Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och
löstagbara räcken när de inte används.
• Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket
regelbundet och före långa resor.
• Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens
rekommenderade underhållsintervall.
• Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
• Använd den lägsta rekommenderade bränslekvaliteten.
Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.
Använda appar
Visa myGarmin meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link). Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Appar > myGarmin™.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin
ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link). Den här funktionen är inte
tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell position.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
vid på kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
15
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Välj Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager).
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med
miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
16
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Kamerainställningar
Välj Inställningar > Kamera.
Garmin Real Vision™: Visar en kameravy när du närmar dig
vissa destinationer (Destinationsankomst med Garmin Real
Vision™).
Frontalkrocksvarning: Varnar dig när enheten upptäcker att du
kör för nära framförvarande fordon (Varningssystem för
frontalkrock).
Varning för körfältsbyte: Varnar dig när enheten upptäcker att
du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt
(Varningssystem för körfältsbyte).
Kameraplacering: Du kan ange enhetens placering i fordonet.
Spela in vid start: Färdkameran startar inspelning av video
automatiskt när du slår på enheten.
Automatisk incidentavkänning: Sparar video automatiskt när
enheten upptäcker en möjlig trafikincident.
Spela in ljud: Spelar in ljud med enhetsmikrofonen samtidigt
som video spelas in.
Dataöverlagring: Inkluderar information om datum, tid, plats
och hastighet i den inspelade videon.
Videoupplösning: Anger upplösningen och kvaliteten för
videoinspelningar.
Fortsätt efter extern ström stängts av: Fortsätter att spela in
video under en vald tidsperiod efter att den externa
strömförsörjningen har brutits.
Bluetooth inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Skärminställningar
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata
automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Anpassa enheten
Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska
användas automatiskt eller på begäran (Undvika
trafikförseningar längs rutten).
Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends.
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatisk.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Inställningar för positionslarm
OBS! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
Enhetsinformation
3 Välj
> Återställ.
Enhetsinformation
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
Förhindra stöld
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Specifikationer
Drifttemperaturområde
Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den
medföljande 12 V-strömkabeln.
Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på
kontoret).
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Bilagor
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är
tillgängliga för din enhet.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
• Fordon, röster och övriga extrafunktioner
17
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata
som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna
exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express
finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Sätta i ett minneskort för kartor och data
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Macversion.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
6 Ange en e-postadress för produktregistrering (valfritt).
7 Klicka på spara enhet.
8 Klicka på sök efter uppdateringar.
En lista över tillgängliga kart- och programuppdateringar
visas.
9 Välj de uppdateringar du vill installera.
10 Klicka på Installera nu.
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten har funktioner för microSD
och microSDHC-minneskort.
1 Sätt i ett minneskort À i kortplatsen Á.
2 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator).
2
3
4
5
6
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
18
Bilagor
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Ladda enheten
OBS! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Montera och strömförsörja nüviCam
enheten i fordonet).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det
laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Håll i enheten i dess övre och nedre del.
2 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från
•
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar).
Minska volymen (Ställa in volymen).
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth).
Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
magneten.
Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från
sugkoppen.
Felsökning
19
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till Aktiverad.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera
den högst 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
20
Felsökning
Index
12 V-strömkabel 1
2D-kartvy 11
3D-kartvy 11
Garmin realtidstjänster 14
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 14
genvägar
lägga till 9
ta bort 9
geocaching 8
GPS 1, 19
A
H
Symboler
adresser, söka 8
aktiv körfältsguidning 4
aktuell position 9
anpassa enheten 16
automatisk volym, aktivera 2
avancerat körassistanssystem (ADAS) 3, 4
avstickare 5
avståndsrapporter 15
B
batteri
ladda 1, 19
maximerar 19
problem 19
besvara samtal 13
Bilder
ta bort 3
visa 3
bildskärmsinställningar 16
Bluetooth teknik 12, 13, 20
aktivera 13
avaktivera 16
inställningar 16
koppla bort en enhet 13
bränsle
priser 14
stationer 9
bränsleekonomi. 14, 15 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 14
byta sökområde 7
D
dator, ansluta 18–20
destinationer 15. Se platser
Garmin Real Vision 4
E
ecoChallenge 14, 15
ecoChallenge-poäng 14, 15
återställa 15
ecoRoute 14, 15
avståndsrapporter 15
ecoChallenge-poäng 14, 15
fordonsprofil 14
kalibrera bränsleekonomi 14
körsträckerapport 15
enhets-ID 17
EULA 17
F
fartkameror, abonnemang 11
felsökning 19, 20
filer, överföra 18
fordonsprofil 14
Foursquare 8
fågelvägen, navigera 7
färdhistorik 17
färdkamera
Bilder 2, 3
inställningar 16
justera 2
minneskort 1
spela in ljud 3
spela in video 2, 3
spela upp video 3
fäste, ta bort 19
G
Garmin Express 18
registrera enheten 17
uppdatera programvaran 17, 18
Garmin Real Vision 4
Index
hem
ange platser 9
köra 4, 9
ringa 13
telefonnummer 13
ändra position 4, 9
hjälp. 13 Se även produktsupport
I
ID-nummer 17
ihopparning 13
koppla bort 13
ikoner, statusfältet 1
inställningar 16, 17
intressanta platser (POI) 7, 8
platser 8
K
kablar, kraft 19
kalibrera bränsleekonomi 14
kameror
färdkamera 1–3, 16
säkerhet 11
karta, verktyg 10
kartbild
2D 11
3D 11
kartlager, anpassa 11
kartor 5, 10, 16
datafält 4, 10, 11
detaljnivå 16
köpa 19
lager 11
symboler 4
tema 16
uppdatera 17, 18
visa rutter 4
koordinater 8
koppla bort, Bluetooth enhet 13
korsningar, söka 8
köra hem 4, 9
L
ladda enheten 1, 19
larm för larmade positioner, inställningar 17
latitud och longitud 8
ljud, larmade positioner 17
ljusstyrka 2
längre fram
anpassa 10
söka efter tjänster 10
M
microSD kort 1, 18
minneskort 18
montera 1
sätta i 18
montera enheten
personbil 1
sugkopp 1, 19
ta bort från fäste 19
myGarmin, meddelanden 15
myTrends, rutter 6
N
navigering 4, 8
fågelvägen 7
förhandsvisa rutter 5
inställningar 16
nästa sväng 4
nödtjänster 9
P
para ihop, telefon 13, 20
parkering, sista platsen 9
platser 8, 15
aktuell 9
platser 8
söka efter 7
positioner
aktuell 9
ange hem 9
ringa 13
senaste sök 9
simulerad 16
spara 9
söka efter 8
prenumerationer, Garmins realtidstjänster 14
produktregistrering 17
produktsupport 13
programvara
uppdatera 17, 18
version 17
R
rapporter, körsträcka 15
redigera, sparade resor 6
registrera enheten 17
rengöra enheten 17
rengöra pekskärmen 17
reseplanerare 5, 6
redigera en resa 6
ruttpunkter 6
riktningar 4
ringa 13
rutter 4
beräkna 5
beräkningsläge 6, 16
föreslagna 6
förhandsvisning 5
lägga till en punkt 5, 6
myTrends 6
starta 4, 5
stoppa 5
utforma 5
visa på kartan 4
röstkommando 12
aktivera 12
navigera med 12
tips för användning av 12
uppvakningsfras 12
röststyrning 12
tips 12
S
samtal 12, 13
avaktivera 14
hem 13
historik 13
kontakter 13
ringa 13
ringa upp 13
svara 13
satellitsignaler
söka 1
visa 19
senast hittade platser 9
simulerade platser 16
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 16
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 17
Smartphone Link 13
ansluta 14
avaktivera samtal 14
Garmin realtidstjänster 13
Snabbsökning 8
spara, aktuell position 9
sparade platser 6
kategorier 9
redigera 9
ta bort 9
21
specifikationer 17
språk
röst 17
tangentbord 17
strömkablar 19
byta säkringen 19
fordon 1
strömknapp 2
stänga av ljud, ljud 12
stöld, undvika 17
sugkopp 19
svänglista 4
säkring, byta 19
söka efter platser. 7 Se även platser
adresser 8
kategorier 7
koordinater 8
korsningar 8
orter 8
söka efter tjänster, längre fram 10
sökfält 7
ta bort 3
viloläge 2
volym, justera 2
väder 15
radar 15
vägförhållanden 15
vägavgifter, undvika 6
vägbeskrivningar 4
vägförhållanden, väder 15
Å
återställa
enhet 17
trippdata 10
återställa inställningarna 17
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 13
resor 6
ta bort fästet 19
tangentbord
layout 17
språk 17
telefon
koppla bort 13
para ihop 13, 20
telefonbok 13
telefonsamtal 12
ringa 13
röstuppringning 13
stänga av ljud 13
svara 13
tidsinställningar 17
tillbehör 19
trafik 10–12, 16
aktivera ett abonnemang 12
alternativ rutt 6
incidenter 10
kameror 14
karta 10
lägg till abonnemang 12
mottagare 11
söka efter förseningar 10
trafikövervakningskameror 14
visa 14
trippinformation 10
visa 10
återställa 10
tripplogg, visa 10
U
undvikanden 7
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägavgifter 6
vägegenskaper 7
uppdatera
kartor 18
programvara 18
upptäcka händelser 2
USB, koppla bort 18
utforma en rutt 5
V
Var är jag? 9
varningssystem för frontalkrock (FCWS) 3
varningssystem för körfältsbyte (LDWS) 3, 4
verktyg, karta 10
video
inspelning 2, 3
spela 3
22
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising