Garmin | nüviCam™ | User manual | Garmin nüviCam™ Brukerveiledning

Garmin nüviCam™ Brukerveiledning
nüviCam™
Brukerveiledning
Mai 2015
Trykt i Taiwan
190-01874-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for
Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land. HD Radio™ og HD
logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og utenlandske
patenter.
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Sette inn dashbordkameraets minnekort .................................... 1
Feste og slå på nüviCam enheten i kjøretøyet ........................... 1
Innhente GPS-signaler ............................................................... 1
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 1
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Gå inn i og ut av dvalemodus ..................................................... 2
Slå av enheten ....................................................................... 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Aktivere automatisk volum ..................................................... 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Dashbordkamera ............................................................ 2
Justere kameraet ........................................................................ 2
Opptak med dashbordkameraet ................................................. 2
Lagre et videoopptak ............................................................. 2
Ta et bilde .............................................................................. 2
Starte og stoppe opptak med dashbordkameraet .................. 2
Kameranøkkeltips .................................................................. 3
Vise video og bilder ................................................................ 3
Videoer og bilder på datamaskinen ....................................... 3
Slå lydopptak av eller på ........................................................ 3
Slette en video eller et bilde ................................................... 3
Avansert system for kjørehjelp ................................................... 3
Varselssystem for frontkollisjon ............................................. 3
Varselssystem for kjørefelt ..................................................... 3
Navigere til destinasjonen............................................. 4
Ruter ........................................................................................... 4
Starte en rute .............................................................................. 4
Kjøre hjem .............................................................................. 4
Ruten på kartet ........................................................................... 4
Aktiv kjørefeltveiledning ......................................................... 4
Vise en liste med svinger ....................................................... 4
Vise hele ruten på kartet ........................................................ 4
Ankomme destinasjonen med Garmin Real Vision™ ................. 4
Legge til en posisjon i ruten ........................................................ 5
Tilpasse ruten ............................................................................. 5
Foreta en omkjøring .................................................................... 5
Stoppe ruten ............................................................................... 5
Endre modus for ruteberegning .................................................. 5
Starte en rute ved hjelp av kartet ................................................ 5
Forhåndsvise flere ruter .............................................................. 5
Turplanlegger ..............................................................................5
Planlegge en tur ..................................................................... 5
Navigere til en lagret tur ......................................................... 6
Optimalisere rekkefølgen av stopp i en tur ............................ 6
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur ....................... 6
Redigere og lagre den aktive ruten ........................................ 6
Endre alternativene for ruteplanlegging ................................. 6
Planlegge en tur ..................................................................... 6
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 6
Unngå forsinkelser, bomveier og områder ................................. 6
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ......................................... 6
Unngå bomveier ..................................................................... 6
Unngå bomringmerker ........................................................... 6
Unngå veielementer ............................................................... 7
Unngå miljøsoner ................................................................... 7
Egendefinerte unngåelser ...................................................... 7
Navigere utenfor vei .................................................................... 7
Finne posisjoner............................................................. 7
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen .................................. 7
Endre søkeområdet .................................................................... 7
Punkter av interesse ................................................................... 7
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 7
Innholdsfortegnelse
Søke i en kategori .................................................................. 8
Navigere til interessepunkter inne på et sted ......................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Søkeverktøy ................................................................................ 8
Finne en adresse ................................................................... 8
Finne et veikryss .................................................................... 8
Finne en by ............................................................................ 8
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 8
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet ......................... 9
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 9
Finne forrige parkeringsplass ..................................................... 9
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 9
Finne nødtjenester og drivstoff .............................................. 9
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 9
Legge til en snarvei ..................................................................... 9
Fjerne en snarvei ................................................................... 9
Lagre posisjoner ......................................................................... 9
Lagre en posisjon ................................................................... 9
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 9
Lagre en Hjem-posisjon ......................................................... 9
Redigere en lagret posisjon ................................................... 9
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 9
Slette en lagret posisjon ......................................................... 9
Bruke kartet .................................................................. 10
Kartverktøy ............................................................................... 10
Vise et kartverktøy ............................................................... 10
Aktivere kartverktøy ............................................................. 10
Lenger fremme ......................................................................... 10
Finne kommende punkter av interesse ................................ 10
Tilpasse kategorier for Lenger fremme ................................ 10
Tripinformasjon ......................................................................... 10
Vise tripdata på kartet .......................................................... 10
Vise tripinformasjonssiden ................................................... 10
Vise triploggen ..................................................................... 10
Nullstille tripinformasjon ....................................................... 10
Vise kommende trafikkhendelser .............................................. 10
Vise trafikk på kartet ............................................................ 10
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 10
Fotobokser ................................................................................ 11
Tilpasse kartet .......................................................................... 11
Tilpasse kartlagene .............................................................. 11
Endre kartdatafeltet .............................................................. 11
Endre perspektiv på kartet ................................................... 11
Trafikk............................................................................ 11
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ..................... 11
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone Link ....................... 11
Trafikkmottaker ......................................................................... 11
Plassere trafikkmottakeren .................................................. 11
Om trafikkabonnementer .......................................................... 12
Abonnementsaktivering ....................................................... 12
Vise trafikkabonnementer .................................................... 12
Legge til et abonnement ...................................................... 12
Aktivere trafikk .......................................................................... 12
Talekommando............................................................. 12
Angi aktiveringsfrasen .............................................................. 12
Aktivere talekommandoer ......................................................... 12
Tips for talekommandoer .......................................................... 12
Starte en rute ved bruk av talekommandoer ............................ 12
Dempe instruksjoner ................................................................. 12
Talekontroll ............................................................................... 12
Konfigurere talekontroll ........................................................ 12
Bruke talekontroll ................................................................. 12
Tips for talekontroll ............................................................... 12
Ringe med håndfri ........................................................ 13
Pare telefonen .......................................................................... 13
i
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi .................................... 13
Tips når du har paret enhetene ........................................... 13
Koble fra en Bluetooth enhet ............................................... 13
Slette en paret telefon .......................................................... 13
Foreta et anrop ......................................................................... 13
Ringe et nummer ................................................................. 13
Ringe en kontakt i telefonboken .......................................... 13
Ringe en posisjon ................................................................ 13
Motta et anrop ........................................................................... 13
Bruke anropsloggen ................................................................. 13
Bruke samtalealternativer ......................................................... 13
Lagre et telefonnummer hjem ................................................... 13
Ringe hjem ........................................................................... 13
Bruke programmene .................................................... 13
Bruke Hjelp ............................................................................... 13
Søke i hjelpeemner .............................................................. 13
Smartphone Link ....................................................................... 13
Laste ned Smartphone Link ................................................. 13
Koble til Smartphone Link .................................................... 14
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 14
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link .... 14
Garmin Live-tjenester ............................................................... 14
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 14
Om trafikkameraer ............................................................... 14
Om ecoRoute ............................................................................ 14
Konfigurere kjøretøyet ......................................................... 14
Endre drivstoffprisen ............................................................ 14
Kalibrere drivstoffsparingen ................................................. 14
Om ecoChallenge ................................................................ 14
Vise informasjon om drivstoffsparingen ............................... 15
Kilometerrapporter ............................................................... 15
Nullstille ecoRoute informasjon ............................................ 15
Kjøretips ............................................................................... 15
Vise myGarmin-meldinger ........................................................ 15
Vise værmeldingen ................................................................... 15
Vise været nærme en annen by ........................................... 15
Vise værradaren .................................................................. 15
Vise værvarsler .................................................................... 15
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 15
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 15
Støtte og oppdateringer ............................................................ 17
Konfigurere Garmin Express ................................................ 17
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express ........ 18
Databehandling ........................................................................ 18
Om minnekort ...................................................................... 18
Sette inn minnekort for kart og data ..................................... 18
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 18
Overføre data fra datamaskinen .......................................... 18
Vise status for GPS-signal ........................................................ 19
Strømkabler .............................................................................. 19
Lade enheten ....................................................................... 19
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 19
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 19
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 19
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 19
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 19
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 19
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 19
Feilsøking...................................................................... 19
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 19
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 19
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 19
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 19
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på
datamaskinen ........................................................................... 19
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 19
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 20
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 20
Indeks ............................................................................ 21
Tilpasse enheten.......................................................... 16
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 16
Aktivere kart ......................................................................... 16
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 16
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 16
Angi en simulert posisjon ..................................................... 16
Kamerainnstillinger ................................................................... 16
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 16
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 16
Skjerminnstillinger ..................................................................... 16
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 16
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 17
Angi klokkeslett .................................................................... 17
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 17
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 17
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 17
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 17
Informasjon om enheten.............................................. 17
Ta vare på enheten .................................................................. 17
Rengjøre enhetens utside .................................................... 17
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 17
Unngå tyveri ......................................................................... 17
Nullstille enheten ...................................................................... 17
Spesifikasjoner ......................................................................... 17
Tillegg............................................................................ 17
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
• Sette inn kameraets minnekort (Sette inn dashbordkameraets
minnekort).
• Oppdatere kart og programvare på enheten (Oppdatere kart
og programvare med Garmin Express).
• Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (Feste og
slå på nüviCam enheten i kjøretøyet).
• Justere dashbordkameraet (Justere kameraet).
• Innhente GPS-satellittsignaler (Innhente GPS-signaler).
• Justere volumet (Justere volumet) og skjermens lysstyrke
(Justere lysstyrken på skjermen).
• Navigere til destinasjonen (Starte en rute).
2 Åpne spaken Â, trykk sugekoppen mot frontruten, og vipp
spaken bakover mot frontruten.
Spaken skal peke mot toppen av frontruten.
Sette inn dashbordkameraets minnekort
Før enheten kan ta opp video fra det integrerte
dashbordkameraet, må du sette inn et minnekort. Kameraet
trenger et microSD™ eller microSDHC-minnekort på opptil 64 GB
med hastighet i klasse 4 eller høyere. Du kan bruke det
medfølgende minnekortet eller kjøpe et kompatibelt minnekort
hos en elektronikkforhandler.
1 Sett inn et minnekort for kameraet À i minnesporet Á.
MERK: Hvis du setter inn minnekortet i feil spor, kan ikke
kameraet ta opp video.
3 Trekk ut sugekopparmen Ã.
4 Om nødvendig roterer du braketten, slik at Garmin logoen er
®
vendt riktig vei.
5 Koble strømkabelen for bil Ä til porten på braketten.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Feste og slå på nüviCam enheten i kjøretøyet
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte
interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og
insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike
medisinske enheter.
MERKNAD
Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse
omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte
elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare
datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i
nærheten av elektroniske enheter.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Trykk braketten À mot sugekoppen Á til den klikker på plass.
6 Plasser baksiden av enheten inn på braketten.
7 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth (vises når Bluetooth er aktivert)
®
Gjeldende klokkeslett
Komme i gang
1
Batteristatus
Koblet til Smartphone Link
Temperatur
Uleste myGarmin™ meldinger
Opptaksstatus for dashbordkameraet
Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter
på enheten. De avanserte kjørehjelpsfunksjonene virker kanskje
ikke ordentlig hvis kameraet ikke er justert.
1 Velg Innstillinger > Kamera > > Justering.
2 Vipp enheten og roter kameraet for å justere kameraet.
Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være
sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.
Bruke knappene på skjermen
Opptak med dashbordkameraet
•
•
•
•
•
MERKNAD
Juridiske begrensninger
I enkelte rettsområder kan det betraktes som en krenkelse av
privatlivets fred å ta eller vise frem bilder eller videoer av
personer eller deres kjøretøy ved hjelp av dette produktet. Det
er ditt ansvar å kjenne til og rette deg etter gjeldende lover og
regler for personvern i ditt rettsområde.
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
Før du kan ta opp video med det integrerte dashbordkameraet,
må du sette inn et minnekort (Sette inn dashbordkameraets
minnekort).
Enheten begynner som standard å ta opp video med en gang
den slås på. Den fortsetter opptaket og overskriver de eldste,
ikke-lagrede videoopptakene til den slås av. LED-lampen lyser
kontinuerlig rødt mens det gjøres opptak.
Enheten tar opp video kontinuerlig helt til den slås av eller
videoopptak deaktiveres.
Lagre et videoopptak
Enheten bruker som standard en sensor til å registrere
potensielle kollisjonsuhell og lagrer videoopptak av den
registrerte hendelsen samt før og etter.
Du kan også når som helst lagre video manuelt.
1 Trykk på kameratasten À under opptak.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg Automatisk volum.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Dashbordkamera
Justere kameraet
ADVARSEL
Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.
2
Enheten lagrer et bilde og videoopptak fra da du trykket på
tasten, samt før og etter. LED-lampen blinker rødt når
enheten lagrer videoopptak.
2 Trykk på kameratasten en gang til for å utvide opptakstiden
som lagres (valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.
Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret
et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller
annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring.
Ta et bilde
Med denne enheten kan du også ta stillbilder. Enheten lagrer
som standard tids- og stedsinformasjon sammen med bildet.
Velg Programmer > Dash Cam >
.
Enheten tar et bilde og lagrer det på minnekortet.
Starte og stoppe opptak med dashbordkameraet
1 Velg Programmer > Dash Cam.
2 Velg et alternativ:
• Velg for å stoppe opptaket.
LED-lampen lyser kontinuerlig grønt når opptaket er
stoppet.
TIPS: Opptaket starter som standard automatisk neste
gang du slår på enheten. Du kan deaktivere denne
funksjonen under kamerainnstillingene
(Kamerainnstillinger).
Dashbordkamera
• Velg for å starte opptaket.
LED-lampen lyser kontinuerlig rødt når dashbordkameraet
gjør opptak.
Kameranøkkeltips
Kameranøkkelen gir deg rask tilgang til flere funksjoner på
dashbordkameraet.
• Velg kameranøkkelen for å lagre et videoopptak og ta et
bilde.
• Når du lagrer en video som tas opp, kan du velge
kameranøkkelen for å utvide opptakstiden som lagres.
• Når du tar opp video, kan du holde inne kameranøkkelen
noen sekunder for å stoppe opptaket.
• Når du ikke tar opp video, kan du velge kameranøkkelen for
å starte opptak.
Vise video og bilder
MERK: Enheten stopper videoopptaket når du viser video eller
bilder.
1 Velg Programmer > Galleri > Ja.
2 Velg en video eller et bilde.
Enheten viser videoen eller bildet. Videoer starter
avspillingen automatisk. Hvis videoen eller bildet inneholder
stedsinformasjon, vises stedet på et kart.
Videoer og bilder på datamaskinen
Programmet Garmin Dash Cam Player lar deg vise, lagre og
redigere videoer som du tar opp, på datamaskinen. Du kan også
vise eller skjule tid, dato, sted og hastighetsinformasjon som er
tatt opp med videoen. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/dashcamplayer.
Slå lydopptak av eller på
Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen
når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.
Velg Innstillinger > Kamera > Spill inn lyd.
Slette en video eller et bilde
1 Velg Programmer > Galleri > Ja.
2 Velg en video eller et bilde.
3 Velg > Ja.
Ytelsestips for varselssystemet for frontkollisjon
Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for
frontkollisjon (VFF). Noen forhold kan hindre VFF-funksjonen i å
oppdage kjøretøyet foran deg.
• VFF-funksjonen aktiveres bare når hastigheten er over
48 km/t (30 mph).
• VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøyet foran deg
når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø,
sol, frontlys eller mørke.
• VFF-funksjonen fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis
kameraet ikke er justert riktig. (Justere kameraet).
• VFF-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøretøy som er mer
enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m
(16 fot).
Varselssystem for kjørefelt
ADVARSEL
Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare
er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye
med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. LDWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og
kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.
Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager
at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for
eksempel hvis du krysser noen kantlinjer eller krysser over i
motgående kjørefelt. VFK-funksjonen varsler deg bare når
hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre
eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysset.
Avansert system for kjørehjelp
Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK)
som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg når
du forlater kjørefeltet eller er for nærme kjøretøyet foran deg.
Varselssystem for frontkollisjon
ADVARSEL
Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon
som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å
holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og
alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. FCWS-funksjonen bruker
kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan
derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt.
Varselssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten
oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten
finner kjøretøyets hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg
avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen
aktiveres når hastigheten din er over 48 km/t (30 mph).
Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg,
spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises øverst på
skjermen.
Dashbordkamera
MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor
enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for
kjørefelt skal fungere best mulig.
Plassere kameraet
Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på
frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering
til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at
varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.
1 Velg Innstillinger > Kamera > Kameraplassering.
2 Angi plasseringen til enheten.
Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt
Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for kjørefelt
(VFK). Noen forhold kan hindre VFK-funksjonen i å oppdage at
du kjører utenfor kjørefeltet.
• VFK-funksjonen varsler deg bare når hastigheten er over
64 km/t (40 mph).
• VFK-funksjonen gir ikke varsler på noen typer veier, som
avkjørsler til motorveier eller kjørefelt som slås sammen.
3
• VFK-funksjonen fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis
kameraet ikke er justert riktig (Justere kameraet).
• VFK-funksjonen fungerer kanskje ikke hvis alternativet
Kameraplassering ikke viser hvor enheten er plassert i
kjøretøyet.
• VFK-funksjonen krever en åpen og kontinuerlig utsikt til
veistripene.
◦ Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis
veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol
eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
◦ Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis
veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
• VFK-funksjonen oppdager kanskje ikke kjøring utenfor
kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.
Navigere til destinasjonen
Ruter
En rute er en bane fra gjeldende posisjon til en destinasjon. En
rute kan inkludere flere posisjoner, eller stopp, på veien til
destinasjonen (Legge til en posisjon i ruten). Enheten beregner
ruten til destinasjonen basert på innstillingene du velger i
navigasjonsinnstillingene, for eksempel ruteberegningsmodus
(Endre modus for ruteberegning) og unngåelser (Unngå
forsinkelser, bomveier og områder).
Starte en rute
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk, angi et søkeord og velg
(Finne en posisjon
ved hjelp av søkelinjen).
TIPS: Du kan også søke etter posisjoner ved hjelp av
kategorier, søkeverktøy eller andre metoder (Finne
posisjoner).
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk
av talemeldinger og informasjon på kartet (Ruten på kartet).
Hvis du må stoppe ved flere posisjoner, kan du legge til
posisjonene på ruten (Legge til en posisjon i ruten). Du kan også
tilpasse ruten for å justere kursen (Tilpasse ruten).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp
av talemeldinger og informasjon på kartet.
4
Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre
handlinger vises øverst på kartet. Symbolet À viser
handlingstypen og kjørefeltet eller kjørefeltene du bør ferdes i,
hvis informasjonen er tilgjengelig. Enheten viser også avstanden
til neste handling Á og gatenavnet eller avkjørselen knyttet til
den handlingen Â.
En farget linje à viser rutens kurs på kartet. Piler på kartet Ä
viser kommende svinger. Når du nærmer deg destinasjonen,
viser et rutete flagg destinasjonens posisjon.
Kjøretøyets hastighet Å, veien du kjører på Æ, og beregnet
ankomsttid Ç vises nederst på kartet. Du kan tilpasse datafeltet
for ankomsttid til å vise annen informasjon (Endre
kartdatafeltet).
Et datafelt som angir fartsgrensen, kan vises når du kjører på
hovedveier. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje À viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
.
2 Velg
Ankomme destinasjonen med Garmin Real
Vision™
Garmin Real Vision viser automatisk en kameravisning når du
nærmer deg noen destinasjoner, inkludert adresser og
geografiske koordinater. Destinasjonen vises på et bilde av
omgivelsene dine som er tatt med dashbordkameratet.
Noen forhold kan hindre at denne funksjonen fungerer.
• Funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle
typer destinasjoner.
• Funksjonen fungerer kanskje ikke for destinasjoner som er
lagt unna ruten eller veien, nær en sving eller manøver, eller
på en vei med mange svinger eller bakker.
• Funksjonen fungerer kanskje ikke når veien eller
destinasjonen skjules av vær, vegetasjon eller andre
hindringer.
Navigere til destinasjonen
• Funksjonen fungerer kanskje ikke når det er veldig lyst eller
veldig mørkt.
Legge til en posisjon i ruten
Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på
en rute (Starte en rute).
Du kan navigere til andre steder på vei til destinasjonen. Du kan
for eksempel legge til en bensinstasjon som neste stopp på
ruten. Du kan også legge til en posisjon på slutten av ruten.
TIPS: Du kan lage kompliserte ruter med flere posisjoner eller
planlagte stopp ved å planlegge, redigere og lagre ruten ved
hjelp av turplanleggeren (Planlegge en tur).
> Hvor skal du?.
1 Gå til kartet, og velg
Søk
etter
en
posisjon
(Finne
posisjoner).
2
3 Velg en posisjon.
4 Velg Start!.
5 Velg et alternativ:
• Du kan legge til posisjonen som den neste stopp på ruten
ved å velge Legg til som neste stopp.
• Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å
velge Legg til som siste stopp.
• Du kan legge til posisjonen og justere rekkefølgen til
posisjoner på ruten ved å velge Legg til på aktiv rute.
Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye
plasseringen, og viser veien til posisjonene i riktig rekkefølge.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Mindre drivstoff for å beregne ruter som krever
mindre drivstoff.
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg Start!.
Tilpasse ruten
Forhåndsvise flere ruter
Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (Starte
en rute).
Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at
du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt
område uten å legge til et stopp eller en destinasjon på ruten.
1 Velg et sted på kartet.
2 Velg .
Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
3 Velg en posisjon på kartet.
TIPS: Du kan velge for å zoome inn på kartet og velge en
mer nøyaktig posisjon.
Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte
posisjonen.
4 Velg eventuelt et alternativ:
• Velg flere posisjoner på kartet for å legge til
tilpasningspunkter på ruten.
• Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du Start!.
1
2
3
4
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og
du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Aktivere kartverktøy).
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter avstand.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
Navigere til destinasjonen
> Stopp.
Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg Ruter.
Velg en rute.
Turplanlegger
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som
du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være
nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan
redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å
endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes
rekkefølge, legge til kalenderinformasjon og legge til
tilpasningspunkter.
Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den
aktive ruten.
Planlegge en tur
En tur kan inneholde mange plasseringer, og den må minimum
inneholde et startpunkt og en destinasjon. Startposisjonen er
posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å
navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg
muligheten til å legge ruten til startposisjonen først.
Destinasjonen er den siste posisjonen på turen. På en rundtur
må startposisjonen og destinasjonen være samme posisjon. Du
kan også legge til flere posisjoner eller stopp mellom
startposisjonen og destinasjonen.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > > Opprett tur.
2 Velg Velg startposisjon.
3 Finn en posisjon som skal være startpunktet, og velg Velg.
4 Velg Velg bestemmelsessted.
5 Finn en posisjon som skal være destinasjonen, og velg Velg.
6 Hvis det kreves, velger du Legg til posisjon for å legge til
flere posisjoner.
7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du
Neste > Lagre.
8 Angi et navn, og velg Ferdig.
5
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg Start!.
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.
Optimalisere rekkefølgen av stopp i en tur
Enheten kan optimalisere posisjonenes rekkefølge i turen
automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startpunktet
og destinasjonen endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.
Når du redigerer en tur, velger du
> Optimaliser
rekkefølge.
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på
og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
• Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte
posisjonen, velger du .
• Hvis du vil fjerneplasseringen, velger du .
Redigere og lagre den aktive ruten
Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere
og lagre ruten som en tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger > Min aktive rute.
2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
3 Velg Lagre for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere
igjen senere (valgfritt).
Endre alternativene for ruteplanlegging
Du kan endre rutealternativene for å endre hvordan rutene for
turen beregnes.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Velg ikonet for kjøretøyprofilen for å endre kjøretøyprofilen
for turen.
• Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du
> Turinnstillinger > Tilpass rute og følger
instruksjonene på skjermen (Tilpasse ruten).
• Hvis du vil å endre beregningsmodus for turen, velger du
> Turinnstillinger > Rutepreferanse (Endre modus
for ruteberegning).
Planlegge en tur
Du kan legge til kalenderinformasjon for hver posisjon på turen,
inkludert ønsket ankomsttid og oppholdets varighet for hver
posisjon. Dette kan hjelpe deg med å planlegge avreisen for å
nå frem til posisjoner på turen til rett tid.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Turinnstillinger > Rediger tidsplan.
4 Velg en posisjon, og følg instruksjonene på skjermen for å
angi kalenderinformasjonen.
TIPS: Hvis du trenger å planlegge flere posisjoner på turen,
bør du starte fra begynnelsen av turen og fortsette mot
slutten.
5 Gjenta trinn 4 for å angi kalenderinformasjon for flere steder.
6 Når du er ferdig, velger du Lagre.
6
Når du navigerer på turen, bør du legge avreisen til tidspunktet
som vises under startpunktet, slik at du når stoppene og
destinasjonen på det planlagte tidspunktet. Tidsplanen er bare
en beregning. Trafikkforhold, veiarbeid og andre forsinkelser kan
påvirke den faktiske ankomsttiden.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Unngå forsinkelser, bomveier og områder
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser (Motta trafikkdata ved hjelp av en
trafikkmottaker).
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger), kan du
vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg Start!.
Unngå bomveier
Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som
krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder
med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt
område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerker for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via
bomstasjoner, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du Tillat.
4 Velg Lagre.
Navigere til destinasjonen
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Unngå miljøsoner
Enheten din kan unngå områder med miljømessige
begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde
kjøretøyet ditt.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en
miljøsone, velger du Spør alltid.
• Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du Unngå.
• Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du Tillat.
3 Velg Lagre.
Egendefinerte unngåelser
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Finne posisjoner
Finne posisjoner
Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for
eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert
gateinformasjon. Menyen Hvor skal du? hjelper deg med å finne
destinasjonen din ved å tilby flere metoder til å bla gjennom,
søke og lagre denne informasjonen.
• Angi søkeord for å søke raskt gjennom all
posisjonsinformasjonen (Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen).
• Se gjennom eller søk i forhåndslastede interessepunkter etter
kategori (Punkter av interesse).
• Søk etter og sjekk inn på interessepunkter fra Foursquare
(Søke etter punkter av interesse i Foursquare).
• Bruk søkeverktøy for å finne bestemte posisjoner, for
eksempel adresser, veikryss eller geografiske koordinater
(Søkeverktøy).
• Søk i nærheten av en annen by eller et annet område (Endre
søkeområdet).
• Lagre favorittstedene dine for å finne raskt frem til dem i
fremtiden (Lagre posisjoner).
• Gå tilbake til posisjoner som nylig er funnet (Finne
bestemmelsessteder som nylig er funnet).
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Punkter av interesse
Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller
interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan
blant annet være populære destinasjoner, for eksempel
bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
7
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis den er til rådighet.
5 Velg eventuelt riktig destinasjon.
Navigere til interessepunkter inne på et sted
Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større
sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt
terminal på en flyplass.
1 Velg Hvor skal du? > Angi søk.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller
adressen til stedet, velger og går til trinn 3.
• Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på
interessepunktet, velger og går til trinn 5.
3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel
restauranter, billeie eller terminaler.
4 Velg en kategori.
5 Velg interessepunktet og deretter Start!.
Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen
nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte
parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket
punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.
Velg Hvor skal du? > Kategorier > Foursquare®.
Koble deg til Foursquare kontoen din
1 Koble enheten til Smartphone Link (Koble til Smartphone
Link).
2 Åpne Smartphone Link-appen på smarttelefonen din.
3 Åpne innstillingene i Smartphone Link-appen, og velg
Foursquare® > Logg på.
4 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.
Se posisjonsinformasjon fra Foursquare
Før du kan se posisjonsinformasjon fra Foursquare, må du
koble til en støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge
på Foursquare kontoen.
Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for
eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter
og åpningstider.
1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
2 Velg .
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet).
Velg
Adresse.
3
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Utforske et sted
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Foursquare
Finne en by
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg et alternativ:
®
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten
inneholder forhåndslastede interessepunkter fra Foursquare
som angis av logoen Foursquare i søkeresultatene for
posisjoner.
Du kan koble til Foursquare kontoen din ved hjelp Smartphone
Link på en kompatibel smarttelefon for å få ekstra funksjoner.
Når du kobler til Foursquare kontoen din ved hjelp av
Smartphone Link, kan du vise posisjonsinformasjon fra
Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter
interessepunkter i nettdatabasen til Foursquare.
Søke etter punkter av interesse i Foursquare
Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger
på enheten din. Når du kobler til Foursquare kontoen din ved
hjelp Smartphone Link, gir søket de mest oppdaterte resultatene
fra databasen til Foursquare på nettet og tilpassede resultater
fra Foursquare brukerkontoen din.
8
• Velg en by fra listen over byer i nærheten.
• Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger
du Søker i nærheten av: (Endre søkeområdet).
• Hvis du vil søke etter en by etter navn, velger du Angi
søk, angir et bynavn og velger .
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
Finne posisjoner
4 Velg Vis på kart.
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
4 Velg Lagre.
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Lagre en Hjem-posisjon
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Finne forrige parkeringsplass
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne nødtjenester og drivstoff
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste
sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg Sykehus, Politistasjoner eller Drivstoff.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte
tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
Velg
en posisjon.
3
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du Start!
• Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om
stedet, velger du .
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg .
Finne posisjoner
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
9
Bruke kartet
Tripinformasjon
Du kan bruke kartet til å navigere en rute (Ruten på kartet) eller
til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv
rute.
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller
nedover.
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter
kategori, velger du .
• Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet
og deretter Start! (Starte en rute ved hjelp av kartet).
Kartverktøy
Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og
enhetsfunksjoner mens du viser kartet. Du kan for eksempel
vise trafikkinformasjon, foreta en omkjøring eller justere
lysstyrken på skjermen uten å gå ut av kartet. Når du aktiverer
et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.
Vise et kartverktøy
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg et kartverktøy.
.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du
.
Aktivere kartverktøy
Som standard er det bare de kartverktøyene som brukes oftest,
som er aktiverte på menyen for kartverktøy. Du kan aktivere
flere verktøy.
1 Gå til kartet, og velg > .
2 Merk av i boksen ved siden av hvert av verktøyene du vil
legge til.
3 Velg Lagre.
Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på. Tjenester er filtrert etter kategori.
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse på kartet.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på
kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et tjenesteikon.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, Tilpasset søk og angir navnet på forretningen
eller kategorien.
Velg
Ferdig.
5
10
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Aktivere kartverktøy).
På kartet velger du
> Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på
kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Aktivere kartverktøy).
1 Velg Se på kart.
2 Velg > Tripdata.
3 Velg et tripdatafelt.
4 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Bruke kartet
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Trafikk
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
• Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
MERKNAD
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis
enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et
trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/traffic.
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.
MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra
FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
Motta trafikkdata ved hjelp av Smartphone
Link
Tjenesten Oppdatert trafikk gir deg trafikkdata i sanntid.
1 Last ned Smartphone Link på en kompatibel telefon (Laste
ned Smartphone Link).
2 Abonner på tjeneste Oppdatert trafikk (Abonnere på Garmin
Live-tjenester).
3 Koble enheten til telefonen som kjører Smartphone Link
(Koble til Smartphone Link).
Trafikkmottaker
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Du kan motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker eller
som et abonnement med Smartphone Link (Garmin Livetjenester).
• Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt
trafikkabonnement for at du skal kunne motta
trafikkinformasjon via Smartphone Link.
Trafikk
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Kontakt for ekstern antenne
Intern antenne
Indikatorlampe for strøm
Bilstrømadapter
Plassere trafikkmottakeren
Du kan plassere strømkabelen for trafikkmottak slik at den får
optimalt trafikkmottak.
1 Rull ut kabelen.
2 Plasser midten av kabelen et sted hvor det er uhindret sikt
mot himmelen, for eksempel på dashbordet.
11
MERK: Ikke la kabelen ligge på en kabelplugg som er koblet
til kjøretøyets strømkilde.
Ikke plasser kabelen på gulvet eller under andre gjenstander.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Neste på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Ferdig.
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata. Når trafikkdata er
deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår
fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen
trafficTrends™, hvis dette er aktivert.
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > >
Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Ferdig.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Dempe instruksjoner
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Talekontroll
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg Programmer > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
12
Talekommando
Ringe med håndfri
MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det
imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det
er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen,
slik at du får en håndfri enhet. Du kan ringe eller motta samtaler
ved hjelp av enheten mens du er koblet til.
Pare telefonen
1 Plasser telefonen og nüviCam mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
3 På nüviCam enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
4 Følg instruksjonene på telefonen og nüviCam.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til nüviCam enheten automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern merket for enheten.
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Foreta et anrop
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
Velg
et anrop.
3
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Søke i hjelpeemner
Ringe en kontakt i telefonboken
Smartphone Link
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Ringe med håndfri
Velg Programmer > Hjelp >
.
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
13
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Koble til Smartphone Link
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3 Merk av for Bluetooth.
4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
2 Gå til programmenyen, og velg Smartphone Link.
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone
Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til
telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg din telefon.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (Koble
til Smartphone Link).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (Koble til
Smartphone Link).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
14
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i
veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
Om ecoRoute
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode før du kan
bruke ecoRoute™ funksjoner. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/ecoroute.
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til en destinasjon, og den tilbyr
verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.
Dataene er ikke lest av på kjøretøyet.
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.
1 Velg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.
3 Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris.
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.
5 Velg Neste.
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6 Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallengepoengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge
samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger
seg og er i transportmodus for bil.
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Bruke programmene
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.
Du mister poeng for hard bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Velg > Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Drivstofforbruk.
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.
2 Velg en logg.
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2 Velg Nullstill.
Kjøretips
• Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste
drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
• Kjør med jevn fart.
• Brems og øk farten gradvis og jevnt.
• Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
• Ikke hvil foten på bremsepedalen.
• Bruk automatisk fartsholder.
• Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved
midlertidige stopp.
• Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp
underveis.
• Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i
høy fart på motorveien.
• Skru til bensinlokket.
• Parker i skyggen eller i garasjen.
• Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra
kjøretøyet.
• Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og
avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
• Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket
regelmessig og før lengre turer.
• Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens
anbefalte vedlikeholdsintervaller.
• Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.
• Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk
biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.
Bruke programmene
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om
programvare- og kartoppdateringer.
1 Velg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger
på myGarmin-ikonet.
2 Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
15
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med
miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som
kan gjelde kjøretøyet ditt.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
16
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Kamerainnstillinger
Velg Innstillinger > Kamera.
Garmin Real Vision™: Kameravisning når du nærmer deg
enkelte destinasjoner (Ankomme destinasjonen med Garmin
Real Vision™).
Varsling om frontkollisjon: Varsler deg når enheten registrerer
at du ligger for tett opptil kjøretøyet foran (Varselssystem for
frontkollisjon).
Kjørefeltsadvarsel: Varsler deg når enheten registrerer at du
kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsiktet
(Varselssystem for kjørefelt).
Kameraplassering: Her kan du angi hvor i kjøretøyet enheten
er plassert.
Opptak ved oppstart: Dashbordkameraet begynner automatisk
å ta opp video når du slår på enheten.
Automatisk hendelsesregistrering: Lagrer video automatisk
når enheten registrer en potensiell hendelse ved kjøring.
Spill inn lyd: Tar opp lyd ved hjelp av enhetens mikrofon under
videoopptak.
Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og
hastighet i videoopptaket.
Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for videoopptak.
Ta opp etter strømbrudd: Fortsetter å ta opp video i en angitt
tidsperiode etter tap av ekstern strøm.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk
velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel (Unngå
trafikkforsinkelser på ruten).
Tilpasse enheten
Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
trafficTrends™: Aktiverer funksjonen trafficTrends.
Innstillinger for enheter og tid
Informasjon om enheten
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Rengjøre enhetens utside
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Spesifikasjoner
Innstillinger for enhet og personvern
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Inngangseffekt
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Informasjon om enheten
Tillegg
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin
enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for
enheten.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kart- eller løypeoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
17
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Sette inn minnekort for kart og data
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten støtter minnekort av typen microSD og microSDHC.
1 Sett inn et minnekort À i sporet Á.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Mac-versjon.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
6 Angi en e-postadresse for produktregistrering (valgfritt).
7 Klikk på lagre enhet.
8 Klikk på søk etter oppdateringer.
Det vises en liste over tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer.
9 Velg oppdateringene som skal installeres.
10 Klikk på Installer nå.
2 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
18
datamaskinen).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tillegg
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Fest sugekoppen (Feste og slå på nüviCam enheten i
kjøretøyet).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor
temperaturområdet for lading som er angitt i
spesifikasjonene.
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.
2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra
magneten.
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra
sugekoppen.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
Feilsøking
•
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger).
Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger).
Demp volumet (Justere volumet).
Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivere Bluetooth).
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
19
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
20
Feilsøking
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 11
3D-kartvisning 11
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 14
adresser, finne 8
aktiv kjørefeltveiledning 4
anrop 13
deaktivere 14
foreta 13
hjem 13
kontakter 13
logg 13
ringe 13
svare 13
anvisninger 4
automatisk volum, aktivere 2
av/på-tast 2
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 3
B
batteri
lade 1, 19
maksimere 19
problemer 19
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bilder
slette 3
vise 3
Bluetooth teknologi 13, 20
aktivere 13
innstillinger 16
koble fra en enhet 13
Bluetooth-teknologi, deaktivere 16
bomstasjoner, unngå 6
brakett, fjerne 19
bredde- og lengdegrad 8
D
dashbordkamera
bilder 2, 3
innstillinger 16
justere 2
minnekort 1
spille av video 3
ta opp lyd 3
ta opp video 2, 3
datamaskin, koble til 18–20
dempe, lyd 12
destinasjoner, Garmin Real Vision 4
drivstoff
priser 14
stasjoner 9
drivstoffpris, endre 14
drivstoffsparing. 14, 15 Se også ecoRoute
dvalemodus 2
E
ecoChallenge 14, 15
ecoChallenge-poengsum 14, 15
nullstille 15
ecoRoute 14, 15
ecoChallenge-poengsum 14, 15
kalibrere drivstoffsparing 14
kilometerrapport 15
kilometerrapporter 15
kjøretøyprofil 14
endre søkeområdet 7
enhets-ID 17
F
feilsøking 19, 20
filer, overføre 18
finne posisjoner. 7 Se også posisjoner
adresser 8
byer 8
Indeks
kategorier 7
koordinater 8
veikryss 8
finne tjenester, lenger fremme 10
fjerne brakett 19
fotobokser, abonnementer 11
Foursquare 8
G
Garmin Express 17
oppdatere programvare 17, 18
registrere enheten 17
Garmin Live-tjenester 14
abonnere på 14
Garmin Real Vision 4
geocaching 8
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 17
GPS 1, 19
H
hendelsesregistrering 2
hjelp. 13 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 9
kjøre 4, 9
redigere posisjon 4, 9
ringe 13
telefonnummer 13
Hurtigsøk 8
Hvor er jeg? 9
I
ID-nummer 17
ikoner, statuslinje 1
innstillinger 16, 17
K
kabler, strøm 19
kalibrere drivstoffsparing 14
kameraer
dashbordkamera 1–3, 16
fotobokser 11
kart 5, 10, 16
datafelt 4, 10, 11
detaljnivå 16
kjøpe 19
lag 11
oppdatere 17, 18
symboler 4
tema 16
verktøy 10
vise ruter 4
kartlag, tilpasse 11
kartvisning
2D 11
3D 11
kilometerrapporter 15
kjøre hjem 4, 9
kjøreanvisninger 4
kjøretøyprofil 14
knapper på skjermen 2
koble fra, enhet Bluetooth 13
koordinater 8
L
lade enheten 1, 19
lagre, gjeldende posisjon 9
lagrede posisjoner 6
kategorier 9
redigere 9
slette 9
lenger fremme
finne tjenester 10
tilpasse 10
Lisensavtaler for sluttbruker 17
lyd, nærhetspunkter 17
lysstyrke 2
M
manøverliste 4
minnekort 18
montere 1, 18
minnekort, microSD 1, 18
montere enheten
bil 1
fjerne fra braketten 19
sugekopp 1, 19
myGarmin, meldinger 15
myTrends, ruter 6
N
navigasjon 4, 8
forhåndsvise ruter 5
innstillinger 16
utenfor vei 7
navigere utenfor vei 7
neste sving 4
nullstille
enhet 17
tripdata 10
nødtjenester 9
O
omkjøringer 5
oppdatere
kart 18
programvare 18
P
pare 13
koble fra 13
telefon 13
parkering, forrige plass 9
parkobling, telefon 20
posisjoner 8, 15
angi hjem 9
gjeldende 9
lagre 9
nylige treff 9
ringe 13
simulerte 16
steder 8
søke etter 7, 8
posisjoner som nylig er funnet 9
produktregistrering 17
produktsupport 13
programvare
oppdatere 17, 18
versjon 17
punkter av interesse (POI) 7, 8
steder 8
R
rapporter, kilometer 15
redigere, lagrede turer 6
registrere enheten 17
reisehistorikk 17
rengjøre berøringsskjermen 17
rengjøre enheten 17
ringe 13
ruter 4
beregne 5
beregningsmodus 6, 16
foreslåtte 6
forhåndsvisning 5
legge til et punkt 5, 6
myTrends 6
starte 4, 5
stoppe 5
tilpasse 5
vise på kartet 4
S
satellittsignaler
innhente 1
vise 19
sikring, skifte 19
simulerte posisjoner 16
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 16
skjerminnstillinger 16
21
slette
paret Bluetooth-enhet 13
turer 6
Smartphone Link 13
deakivere anrop 14
Garmin Live-tjenester 13
koble til 14
snarveier
legge til 9
slette 9
spesifikasjoner 17
språk
stemme 17
tastatur 17
steder 8
strømkabel for bil 1
strømkabler 19
kjøretøy 1
skifte sikringen 19
sugekopp 19
svare på anrop 13
søkelinje 7
V
varselssystem for frontkollisjon (VFF) 3
varselssystem for kjørefelt (VFK) 3
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 17
veiforhold, vær 15
veikryss, finne 8
verktøy, kart 10
video
opptak 2, 3
slette 3
spille 3
volum, justere 2
vær 15
radar 15
veiforhold 15
T
ta vare på enheten 17
talegjenkjenning 12
talekommando 12
aktivere 12
aktiveringsfrase 12
navigere med 12
tips om bruk 12
talekontroll 12
tips 12
tastatur
layout 17
språk 17
telefon
koble fra 13
pare 13
parkobling 20
telefonbok 13
telefonsamtaler 13
dempe 13
ringe 13
svare 13
taleoppringning 13
tidsinnstillinger 17
tilbehør 19
tilpasse en rute 5
tilpasse enheten 16
trafikk 10–12, 16
aktivere et abonnement 12
alternativ rute 6
hendelser 10
kameraer 14
kart 10
legge til abonnementer 12
mottaker 11
søke etter forsinkelser 10
trafikkameraer 14
vise 14
tripinformasjon 10
nullstille 10
vise 10
triplogg, vise 10
turplanlegger 5, 6
redigere en tur 6
tilpasningspunkter 6
tyveri, unngå 17
U
unngåelser 7
bomstasjoner 6
deaktivere 7
område 7
slette 7
vei 7
veielementer 7
USB, koble fra 18
22
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising