Garmin | nüviCam™ | Garmin nüviCam™ Naudotojo vadovas

Garmin nüviCam™ Naudotojo vadovas
nüviCam™
Naudotojo vadovas
Birželis 2015
Atspausdinta Taivane
190-01874-06_0A
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka
teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar
patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos
prekės ženklus naudoti yra draudžiama.
®
ecoRoute™, Garmin Express™, Garmin Real Vision™, myGarmin™, nüviCam™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps Lifetime™ yra „Garmin
Ltd.“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekės ženklai. Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.
Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekės ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją.
Foursquare yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklai. Windows ,
Windows Vista ir Windows XP yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir kitose šalyse. Mac yra „Apple Inc“ registruotasis prekės ženklas
JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ ir HD logotipas yra „iBiquity Digital Corporation“ prekės ženklai. „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital
Corporation“ licenciją. JAV ir užsienio šalių patentai.
®
®
®
®
®
®
Turinys
Pradžia............................................................................. 1
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros kortelės
įdėjimas .......................................................................................1
nüviCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir
prijungimas prie maitinimo šaltinio .............................................. 1
GPS signalų gavimas ................................................................. 1
Būsenos juostos piktogramos ..................................................... 1
Ekraninių mygtukų naudojimas ................................................... 2
Miego režimo įjungimas ir išjungimas ......................................... 2
Įrenginio išjungimas ............................................................... 2
Garsumo reguliavimas ................................................................ 2
Automatinio garso stiprumo įjungimas ................................... 2
Ekrano ryškumo reguliavimas ..................................................... 2
Ant prietaisų skydo montuojama kamera.................... 2
Kameros sulygiavimas ................................................................ 2
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcija ..... 2
Vaizdo įrašo išsaugojimas ..................................................... 2
Fotografavimas ...................................................................... 2
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos
įjungimas ir išjungimas ........................................................... 3
Patarimai, kaip naudotis kameros mygtuku ........................... 3
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra ......................................... 3
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje ............................... 3
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas .................................. 3
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas ............................ 3
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema ........................................ 3
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema ............... 3
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema ......................... 3
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą.......................... 4
Maršrutai ..................................................................................... 4
Maršruto pradėjimas ................................................................... 4
Važiavimas namo ................................................................... 4
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 4
Aktyvus juostos valdymas ...................................................... 4
Posūkių sąrašo peržiūras ....................................................... 4
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra ........................................ 4
Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real Vision™ .................. 5
Vietos pridėjimas prie maršruto .................................................. 5
Maršruto formavimas .................................................................. 5
Važiavimas aplinkkeliais ............................................................. 5
Maršruto sustabdymas ............................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ........................................ 5
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu .............................. 5
Kelių maršrutų peržiūra ............................................................... 5
Kelionės planuoklis ..................................................................... 5
Kelionės planavimas .............................................................. 6
Įrašytos kelionės navigacija ................................................... 6
Kelionės sustojimų sekos optimizavimas ............................... 6
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas ....................... 6
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas ......................... 6
Kelionės maršruto parinkčių keitimas .................................... 6
Kelionės planavimas .............................................................. 6
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 6
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių ..................................... 6
Eismo delsos vengimas maršrute .......................................... 6
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ..................... 6
Rinkliavos lipdukų vengimas .................................................. 7
Kelių savybių vengimas ......................................................... 7
Ekologiškų zonų vengimas .................................................... 7
Pasirinktiniai vengimai ........................................................... 7
Navigacija bekelėje ..................................................................... 7
Vietų paieška.................................................................. 7
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ............................. 7
Turinys
Paieškos ploto keitimas .............................................................. 8
Lankytinos vietos ........................................................................ 8
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ......................................... 8
Paieška kategorijoje ............................................................... 8
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas ..................... 8
Foursquare® .......................................................................... 8
Paieškos priemonės ................................................................... 8
Adreso paieška ...................................................................... 8
Sankryžos paieška ................................................................. 9
Miesto paieška ....................................................................... 9
Vietos paieška pagal koordinates .......................................... 9
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška ........................................ 9
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas ..................................... 9
Paskutinio stovėjimo taško paieška ............................................ 9
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 9
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška ..................................... 9
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas ..................... 9
Nuorodos pridėjimas ................................................................... 9
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 9
Vietų įrašymas ............................................................................ 9
Vietos įrašymas ...................................................................... 9
Jūsų dabartinės vietos įrašymas ............................................ 9
Namų vietos įrašymas ............................................................ 9
Įrašytos vietos redagavimas .................................................. 9
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų .............................. 10
Įrašytos vietos trynimas ....................................................... 10
Naudojimasis žemėlapiu.............................................. 10
Žemėlapio įrankiai ..................................................................... 10
Žemėlapio įrankio peržiūra ................................................... 10
Žemėlapio įrankių įgalinimas ................................................ 10
Priekyje ..................................................................................... 10
Būsimų lankytinų vietų paieška ............................................ 10
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................. 10
Kelionės informacija .................................................................. 10
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje .............................. 10
Kelionės informacijos puslapio peržiūra .............................. 10
Kelionės protokolo peržiūra ................................................. 11
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo .......................... 11
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ............................................... 11
Eismo peržiūra žemėlapyje .................................................. 11
Eismo įvykių paieška ............................................................ 11
Greičio radarai .......................................................................... 11
Žemėlapio pritaikymas .............................................................. 11
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ......................................... 11
Žemėlapio duomenų lauko keitimas .................................... 11
Žemėlapio perspektyvos keitimas ........................................ 11
Eismas ........................................................................... 11
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................. 12
Eismo duomenų gavimas naudojant „Smartphone Link“ .......... 12
Eismo imtuvas .......................................................................... 12
Eismo imtuvo vietos parinkimas ........................................... 12
Apie eismo prenumeratas ......................................................... 12
Abonemento suaktyvinimas ................................................. 12
Eismo prenumeratų peržiūra ................................................ 12
Abonemento pridėjimas ....................................................... 12
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ................................................... 12
Balso komanda............................................................. 12
Pažadinimo frazės nustatymas ................................................. 12
Balso komandos aktyvinimas ................................................... 12
Patarimai dėl balso komandų ................................................... 12
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 13
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 13
Valdymas balsu ........................................................................ 13
Valdymo balsu konfigūravimas ............................................ 13
Valdymo balsu naudojimas .................................................. 13
i
Valdymo balsu patarimai ...................................................... 13
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga......... 13
Telefono susiejimas .................................................................. 13
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas ........................ 13
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo ........................... 13
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ............................................ 13
Susieto telefono panaikinimas ............................................. 13
Skambinimas ............................................................................ 13
Numerio rinkimas ................................................................. 13
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų
knygelę ................................................................................. 13
Skambinimas į vietą ............................................................. 13
Skambučio priėmimas .............................................................. 13
Skambučių istorijos naudojimas ............................................... 14
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas .............................. 14
Namų telefono numerio įrašymas ............................................. 14
Skambinimas į namus .......................................................... 14
Naudojimasis taikomosiomis programomis .............. 14
Pagalbos naudojimas ............................................................... 14
Pagalbos temų paieška ........................................................ 14
„Smartphone Link“ .................................................................... 14
„Smartphone Link“ atsisiuntimas .......................................... 14
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ .................................. 14
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį ........................... 14
Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone
Link“ ..................................................................................... 14
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 14
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata ......................... 14
Apie eismo kameras ............................................................ 15
Apie „ecoRoute“ ........................................................................ 15
Transporto priemonės nustatymas ...................................... 15
Degalų kainos keitimas ........................................................ 15
Degalų sąnaudų kalibravimas .............................................. 15
Apie „ecoChallenge“ ............................................................ 15
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra ................................ 15
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos ............................................ 15
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo ...................... 15
Vairavimo patarimai ............................................................. 15
„myGarmin“ pranešimų peržiūra ............................................... 16
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 16
Orų peržiūra šalia įvairių miestų ........................................... 16
Orų radaro peržiūra .............................................................. 16
Orų įspėjimų peržiūra ........................................................... 16
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 16
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ....................................... 16
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 18
Apsisaugojimas nuo vagystės .............................................. 18
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................... 18
Specifikacijos ............................................................................ 18
Priedas.......................................................................... 18
Palaikymas ir naujinimai ........................................................... 18
Nustatymas Garmin Express ............................................... 18
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ................................................................... 18
Duomenų tvarkymas ................................................................. 19
Apie atminties korteles ......................................................... 19
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas ................................................................................ 19
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ................................. 19
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio .................................... 19
GPS signalo būsenos peržiūra ................................................. 19
Maitinimo laidai ......................................................................... 19
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 19
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ................................................................................ 20
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 20
Įrenginio išėmimas iš laikiklio ............................................... 20
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko ..................... 20
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 20
Papildomų žemėlapių įsigijimas ................................................ 20
Priedų įsigijimas ........................................................................ 20
Trikčių šalinimas.......................................................... 20
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 20
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 20
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti
nepavyksta ................................................................................20
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas ......................... 20
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 20
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys .............................................................. 20
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ......................................................................................21
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 21
Rodyklė ......................................................................... 22
Įrenginio pritaikymas................................................... 16
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 16
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 16
Navigacijos nustatymai ............................................................. 16
Skaičiavimo režimo nustatymai ............................................ 16
Sumodeliuotos vietos nustatymas ....................................... 17
Kameros nustatymai ................................................................. 17
Bluetooth Nustatymai ................................................................ 17
„Bluetooth“ išjungimas ......................................................... 17
Ekrano nustatymai .................................................................... 17
Eismo nustatymai ..................................................................... 17
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ........................................ 17
Laiko nustatymas ................................................................. 17
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 17
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 17
Įrenginio ir privatumo nustatymai .............................................. 17
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 18
Įrenginio informacija.................................................... 18
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 18
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 18
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr. vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto
ir kita svarbia informacija.
• Įdėkite kameros atminties kortelę (Ant prietaisų skydo
montuojamos kameros kortelės įdėjimas).
• Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą
(Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express).
• Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie
maitinimo šaltinio (nüviCam įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio).
• Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą
(Kameros sulygiavimas).
• Užfiksuokite GPS signalus (GPS signalų gavimas).
• Pakoreguokite garsumą (Garsumo reguliavimas) ir ekrano
ryškumą (Ekrano ryškumo reguliavimas).
• Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (Maršruto
pradėjimas).
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.
1 Spausdami dėkite laikiklį À ant vakuuminio siurbtuko Á, kol
jis įsitvirtins vietoje.
2 Pakelkite svirtelę Â, prie priekinio stiklo prispauskite
vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo.
Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros
kortelės įdėjimas
Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos ant prietaisų skydo
montuojamos kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties
kortelę. Kamerai tinka microSD™ arba „microSDHC“ atminties
kortelė, kurios talpa – iki 64GB, o greičio klasė – 4 ar aukštesnė.
Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos
parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.
1 Atminties kortelę À įdėkite į atminties kortelėms skirtą
kameros lizdą Á.
PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą,
kamera negalės įrašyti vaizdo.
3 Ištraukite vakuuminio siurbtuko kojelę Ã.
4 Jei reikia, laikiklį pasukite taip, kad Garmin logotipas būtų
®
atgręžtas į viršų.
5 Transporto priemonės maitinimo laidą Ä įkiškite į laikiklyje
esantį prievadą.
2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
nüviCam įrenginio montavimas transporto
priemonėje ir prijungimas prie maitinimo
šaltinio
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali kliudyti tam tikrų į žmogaus kūną įstatomų
medicinos įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius ir insulino
pompas, darbui. Užtikrinkite, kad įrenginys ir jo laikiklis būtų toli
nuo šių medicinos įrenginių.
PASTABA
Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis
magnetai gali pakenkti tam tikriems elektroniniams įrenginiams,
įskaitant nešiojamųjų kompiuterių standžiuosius diskus. Būkite
atsargūs, kai elektroniniai įrenginiai yra netoli įrenginio ar jo
laikiklio.
Pradžia
6 Įrenginio galinę dalį uždėkite ant laikiklio.
7 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.
GPS signalų gavimas
Norėdami naudotis įrenginiu, privalote gauti palydovo signalus.
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovų
signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.
1 Įjunkite įrenginį.
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.
1
GPS signalo būsena
Bluetooth technologijos būsena (rodoma, kai Bluetooth
įjungtas)
®
Ant prietaisų skydo montuojama
kamera
Dabartinis laikas
Kameros sulygiavimas
Baterijos būsena
ĮSPĖJIMAS
Nemėginkite sulygiuoti kameros vairuodami.
Prijungtas prie „Smartphone Link“
Temperatūra
Neperskaityti myGarmin™ pranešimai
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo būsena
Ekraninių mygtukų naudojimas
• Pasirinkite
, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.
• Laikykite nuspaudę
, kad greitai grįžtumėte į pagrindinį
meniu.
• Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, pasirinkite arba .
• Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.
• Norėdami peržiūrėti esamo ekrano parinkčių meniu,
pasirinkite .
Miego režimo įjungimas ir išjungimas
Galite naudoti miego režimą, norėdami taupyti baterijos energiją,
kai įrenginys nėra naudojamas. Veikdamas miego režimu, jūsų
įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą
persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei, įkraudami bateriją, įrenginį nustatote miego
režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
Paspauskite maitinimo mygtuką À.
Sulygiuokite ant prietaisų skydo montuojamą kamerą kiekvieną
kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį. Jei kamera
nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti
netinkamai.
1 Pasirinkite Nustatymai > Kamera > > Išlyginimas.
2 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą, kad ją sulygiuotumėte.
Optinis centras turi būti nukreiptas tiesiai į priekį, o horizonto
linija turi būti ekrano centre.
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros
įrašymo funkcija
PASTABA
Teisiniai apribojimai
Kai kurių šalių jurisdikcijoje asmenų ar jų transporto priemonių,
kurios naudoja šį produktą, nuotraukų ar vaizdo įrašų darymas ir
rodymas, gali būti laikomi teisių į privatumą pažeidimu. Už jūsų
šalyje galiojančių įstatymų ir teisių į privatumą žinojimą ir
laikymąsi atsakingas jūs pats.
Kad galėtumėte įrašyti vaizdą naudodami integruotą ant
prietaisų skydo montuojamą kamerą, turite įdėti kameros
atminties kortelę (Ant prietaisų skydo montuojamos kameros
kortelės įdėjimas).
Pagal numatytąją nuostatą įjungus įrenginį jis automatiškai
pradeda įrašyti vaizdą. Įrenginys įrašinėja (keičia paskutinį
neišsaugotą vaizdo įrašą), kol yra išjungiamas. Įrašant LED
lemputė nepertraukiamai šviečia raudonai.
Įrenginys nepertraukiamai įrašinėja, kol yra išjungiamas arba kol
išjungiama vaizdo įrašymo funkcija.
Vaizdo įrašo išsaugojimas
Įrenginio išjungimas
1 Laikykite paspaudę mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
miego režimas.
2 Pasirinkite Išjungta.
Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad
aptiktų galimus susidūrimus, ir vaizdo įrašą išsaugo prieš jų
aptikimą, aptikimo metu ir po jų.
Vaizdo įrašą bet kada galite išsaugoti rankiniu būdu.
1 Įrašymo metu paspauskite kameros mygtuką À.
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.
Automatinio garso stiprumo įjungimas
Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai
pagal foninį triukšmą.
1 Pasirinkite Garsas > .
2 Pasirinkite Auto. garso stiprumas.
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.
2
Įrenginys nuotrauką ir vaizdo įrašą išsaugo prieš
paspaudžiant mygtuką, spaudžiant mygtuką ir po
paspaudimo. Įrenginiui išsaugant vaizdo įrašą LED lemputė
mirksi raudonai.
2 Jei norite pailginti įrašo laiką, dar kartą paspauskite kameros
mygtuką (pasirinktinė funkcija).
Pranešime nurodomas išsaugomo vaizdo įrašo dydis.
Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, jį
turėtumėte perkelti į kompiuterį arba išorinę saugyklą
nuolatiniam saugojimui.
Fotografavimas
Šiuo įrenginiu galite fotografuoti. Pagal numatytąją nuostatą
įrenginyje, kartu su nuotrauka, saugoma laiko ir vietos
informacija.
Ant prietaisų skydo montuojama kamera
Pasirinkite Programos > Kamera ant prietais. skyd. >
Įrenginys fotografuoja ir nuotrauką išsaugo atminties
kortelėje.
.
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo
funkcijos įjungimas ir išjungimas
1 Pasirinkite Programos > Kamera ant prietais. skyd..
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite .
Sustabdžius įrašymą LED lemputė nepertraukiamai
šviečia žaliai.
PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą
įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią
parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (Kameros
nustatymai).
• Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .
Kai ant prietaisų skydo montuojama kamera įrašo, LED
lemputė nepertraukiamai šviečia žaliai.
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto
priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl
to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai.
FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios
transporto priemonės tampa nesaugus. Įrenginys, naudodamas
GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja
saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS įsijungia, kai
transporto priemonės greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).
Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrano
viršuje pasirodo įspėjimas.
Patarimai, kaip naudotis kameros mygtuku
Kameros mygtuku galite greitai valdyti kelias ant prietaisų skydo
montuojamos kameros funkcijas.
• Paspauskite kameros mygtuką, jei norite įrašyti vaizdą ir
fotografuoti.
• Jei, išsaugodami vaizdo įrašą, norite pailginti išsaugomo
įrašo laiką, paspauskite kameros mygtuką.
• Jei norite sustabdyti įrašymą, kameros mygtuką kelias
sekundes laikykite paspaudę.
• Jei norite pradėti įrašymą, paspauskite kameros mygtuką.
PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas,
įrenginys neįrašo.
1 Pasirinkite Programos > Galerija > Taip.
2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai
bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įraše arba nuotraukoje
yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo dėl priekinio
susidūrimo grėsmės sistema
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistemos veikimą
(FCWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti
FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančią transporto priemonę.
• FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės
greitis viršija 48 km/val. (30 myl./val.).
• FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas
neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų
šviesos ar tamsos.
• FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota (Kameros sulygiavimas).
• FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, jei
atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra
didesnis kaip 40 m (130 pėdų) arba mažesnis kaip 5 m
(16 pėdų).
Vaizdo įrašai ir nuotraukos kompiuteryje
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra
Programa Garmin Dash Cam Player leidžia peržiūrėti, išsaugoti
ir redaguoti vaizdo įrašus kompiuteryje. Taip pat galite peržiūrėti
kartu su vaizdo įrašu užfiksuotą perdangos laiką, datą, vietą ir
greičio informaciją. Daugiau informacijos rasite www.garmin.com
/dashcamplayer.
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas
Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofonu gali įrašyti ir
garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.
Pasirinkite Nustatymai > Kamera > Įrašyti garsą.
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas
1 Pasirinkite Programos > Galerija > Taip.
2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
3 Pasirinkite > Taip.
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai
vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos
skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo
kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši
sistema gali veikti netinkamai.
LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad
netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pvz.,
įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją arba
įvažiuojate į priešpriešinio eismo juostą. LDWS funkcija
įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija
64 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba
dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervažiavote
liniją.
Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS),
kuri, naudodama integruotą ant prietaisų skydo montuojamą
kamerą, važiuojant teikia įspėjimus dėl priekinio susidūrimo
grėsmės bei įspėjimus apie išvažiavimą iš juostos.
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS)
įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės
Ant prietaisų skydo montuojama kamera
3
PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį
Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto
priemonėje.
Važiavimas namo
Kameros vietos parinkimas
Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje,
viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite
parinktį Kameros vieta, kad būtų nustatyta įrenginio vieta
transporto priemonėje.
1 Pasirinkite Nustatymai > Kamera > Kameros vieta.
2 Pasirinkite įrenginio vietą.
1
2
3
4
5
Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš
juostos sistema
Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS)
įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS
funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.
• LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto
priemonės greitis viršija 64 km/val. (40 myl./val.).
• LDWS funkcija neteikia įspėjimų važiuojant tam tikro tipo
keliais, pvz., greitkelių prievažomis ar greitėjimo juostomis.
• LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai
sulygiuota (Kameros sulygiavimas).
• LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei parinktimi Kameros
vieta neteisingai nurodyta įrenginio vieta transporto
priemonėje.
• Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi
būti aiškus ir nenutrūkstamas.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų
linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių
šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio
darbų ar kitų kliūčių.
◦ Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų
skiriamosios linijos nubraižytos netinkamai, jų nėra arba
jos gerokai išblukusios.
• LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač
plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
Maršrutai
Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki kelionės tikslo.
Važiuojant į kelionės tikslą maršrute gali būti daug vietų arba
sustojimų (Vietos pridėjimas prie maršruto). Maršrutą iki kelionės
tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus navigacijos
nustatymus, pvz., maršruto apskaičiavimo režimą (Maršruto
skaičiavimo režimo keitimas) ir vengimus (Kaip išvengti delsos,
rinkliavų ir vietovių).
Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
Namų vietos informacijos redagavimas
Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta > Namai.
Pasirinkite .
Pasirinkite
> Redaguoti.
Įveskite pakeitimus.
Pasirinkite Baig..
Jūsų maršrutas žemėlapyje
PASTABA
Greičio apribojimo funkcija yra tik informacinė ir neatleidžia jūsų
nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų pakabintų greičio
ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin neprisiima
atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite
gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje
pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą.
Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą rodomi
žemėlapio viršuje. Simbolis À reiškia veiksmo tipą ir juostą ar
juostas, kuriomis turėtumėte važiuoti (jei taikytina). Įrenginyje
taip pat rodomas atstumas iki kito veiksmo Á ir su šiuo veiksmu
susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas Â.
Spalvota linija à žymi jūsų maršrutą žemėlapyje. Žemėlapyje
pateikiamos rodyklės Ä reiškia būsimus posūkius. Važiuojant
kelionės tikslo link jo vietą rodo šachmatinė vėliavėlė.
Žemėlapio apačioje rodomas jūsų transporto priemonės greitis
Å, kelias, kuriuo važiuojate Æ, ir apskaičiuotas atvykimo laikas
Ç. Atvykimo laiko duomenų laukelį galite pritaikyti taip, kad jis
rodytų kitą informaciją (Žemėlapio duomenų lauko keitimas).
Jums keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas duomenų
laukas, nurodantis greičio apribojimą. Šia funkcija galima
naudotis ne visose vietovėse.
Aktyvus juostos valdymas
Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapio
rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama
kelio juosta pažymėta spalvota linija À.
Maršruto pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką, įveskite ieškomą tekstą ir
pasirinkite (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą).
PATARIMAS: taip pat galite ieškoti vietų naudodami
kategorijas, paieškos įrankius ar kitus metodus (Vietų
paieška).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei
žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (Jūsų
maršrutas žemėlapyje).
Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti
prie maršruto (Vietos pridėjimas prie maršruto). Taip pat galite
formuoti maršrutą pakoreguodami jo kursą (Maršruto
formavimas).
4
Posūkių sąrašo peržiūras
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti visus maršrute esančius
posūkius ir manevrus bei atstumą tarp posūkių.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite teksto juostą žemėlapio
viršuje.
2 Pasirinkite posūkį.
Pasirodo posūkio duomenys. Jei yra, pasirodo pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
2 Pasirinkite
.
Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin Real
Vision™
Garmin Real Vision automatiškai rodo kameros vaizdą artėjant
prie tam tikrų kelionės tikslų, įskaitant adresus ir geografines
koordinates. Ant prietaisų skydo montuojama kamera rodo jūsų
kelionės tikslo vietą (apylinkių vaizdą).
Tam tikros sąlygos gali sukliudyti naudoti šią funkciją.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir tinkama ne visų
tipų kelionės tikslams rodyti.
• Ši funkcija netinkama rodyti kelionės tikslams, kurie yra toli
nuo maršruto ar kelio, arti posūkio ar važiavimo manevro
arba labai vingiuotame ar kalvotame kelyje.
• Ši funkcija gali neveikti, jei kelio ar kelionės tikslo vaizdas
neaiškus dėl meteorologinių sąlygų, augmenijos ar kitų
kliūčių.
• Ši funkcija gali neveikti, jei aplinka labai šviesi ar tamsi.
Vietos pridėjimas prie maršruto
Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas).
Pakeliui į kelionės tikslą galite aplankyti papildomų vietų.
Pavyzdžiui, kaip kitą sustojimą maršrute galite pridėti degalinę.
Vietą galite pridėti ir maršruto pabaigoje.
PATARIMAS: jei norite sukurti sudėtingus maršrutus su keliomis
vietomis ar suplanuotais sustojimais, juos galite planuoti,
redaguoti ir įrašyti naudodamiesi kelionės planuokliu (Kelionės
planavimas).
> Kur vyksite?.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite
2 Ieškoti vietos (Vietų paieška).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite Vykti!.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą
sustojimą, pasirinkite Pridėti kaip kitą sustojimą.
• Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite
Pridėti kaip paskutinį sustojimą.
• Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti vietų
seką, pasirinkite Įtraukti į aktyv. maršrut..
Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir
atitinkama seka nurodys kelią į pasirinktas vietas.
Maršruto formavimas
Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti
maršrutu (Maršruto pradėjimas).
Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį
pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar
važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant
sustojimo ar kelionės tikslo.
1 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapį
ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per
pasirinktą vietą.
4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
• Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų,
žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
• Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
5 Baigę formavimą, pasirinkite Vykti!.
Važiavimas aplinkkeliais
Kad galėtumėte važiuoti aplinkkeliu, turite važiuoti maršrutu ir į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti maršrutų keitimo įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas).
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždaruose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių
sąlygomis.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
> Baigti.
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
• Pasirinkite Mažiau degalų, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant sunaudojama mažiau
degalų.
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu
Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.
3 Jei reikia, pasirinkite
, kad rodomus taškus filtruotumėte
pagal kategoriją.
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.
5 Pasirinkite Vykti!.
Kelių maršrutų peržiūra
1
2
3
4
Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).
Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
Pasirinkite Maršrutai.
Pasirinkite maršrutą.
Kelionės planuoklis
Kelionės planuokliu galite sukurti ir įrašyti kelionę, į kurią galite
vykti vėliau. Jis gali būti naudingas planuojant prekių pristatymo
maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Įrašytą kelionę galite
redaguoti, kad ją labiau pritaikytumėte savo poreikiams, pvz.,
optimizuoti sustojimų seką, pridėti planavimo informacijos ir
formavimo taškų.
5
Kelionės planuokliu taip pat galite redaguoti ir įrašyti aktyvų
maršrutą.
Kelionės planavimas
Į kelionę galima įtraukti daug vietų, tačiau į ją būtina įtraukti bent
pradžios tašką ir kelionės tikslą. Pradžios vieta – tai vieta,
kurioje planuojate pradėti kelionę. Jei važiuoti kelionės maršrutu
pradedate kitoje vietoje, įrenginys pasiūlo važiuoti pirmiausiai į
pradžios vietą. Kelionės tikslas – tai galutinė kelionės vieta.
Kelionės ratu pradžios vieta ir kelionės tikslas gali sutapti. Tarp
pradžios vietos ir kelionės tikslo galite įtraukti papildomų vietų ar
sustojimų.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > > Sukurti
kelionę.
2 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.
3 Pasirinkite kelionės pradžios taško vietą ir pažymėkite
Pasirinkite.
4 Pasirinkite Pasirinkti kelionės tikslą.
5 Pasirinkite kelionės tikslo vietą, o tada spauskite Pasirinkite.
6 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vietą, kad pridėtumėte
papildomų vietų.
7 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Kitas > Įrašyti.
8 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Įrašytos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite Vykti!.
4 Pasirinkite kitą kelionės tikslą, tada pasirinkite Pradėti.
Kelionės sustojimų sekos optimizavimas
Įrenginys gali automatiškai optimizuoti kelionės vietų seką, kad
maršrutas būtų trumpesnis ir efektyvesnis. Optimizuojant seką
pradžios taškas ir kelionės tikslas nekeičiami.
Redaguodami kelionę pasirinkite
> Optimizuoti tvarką.
Kelionės vietų redagavimas ir sekos keitimas
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei vietą norite perkelti toliau ar arčiau, pasirinkite
vietą nuvilkite į naują padėtį kelionės maršrute.
• Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą,
pasirinkite .
• Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .
ir
Aktyvaus maršruto redagavimas ir įrašymas
Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite redaguoti ir
įrašyti savo maršrutą kaip kelionę.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas > Mano aktyvus
maršrutas.
2 Redaguokite savo maršrutą naudodamiesi viena kelionės
planuoklio funkcijų.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
3 Pasirinkite Įrašyti, kad savo maršrutą įrašytumėte kaip
kelionę, į kurią vėliau galėtumėte dar kartą važiuoti
(pasirinktinė funkcija).
Kelionės maršruto parinkčių keitimas
Galite pakeisti maršruto parinktis, kad pakeistumėte maršrutų
apskaičiavimo būdą.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.
3 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:
6
• Jei atitinkamai kelionei norite pakeisti transporto
priemonės profilį, pasirinkite transporto priemonės profilio
piktogramą.
• Jei į kelionę norite pridėti formavimo taškų, pasirinkite
>
Kelionės nustatymai > Formuoti maršrutą ir vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas (Maršruto formavimas).
• Jei norite pakeisti kelionės maršruto apskaičiavimo būdą,
pasirinkite
> Kelionės nustatymai > Maršruto
nustatymai (Maršruto skaičiavimo režimo keitimas).
Kelionės planavimas
Prie kiekvienos kelionės vietos galite pridėti planavimo
informaciją, įskaitant atvykimo į kiekvieną vietą laiką ir sustojimo
trukmę. Tai gali padėti suplanuoti išvykimo laiką, kad savo
kelionės vietas pasiektumėte laiku.
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planas.
2 Pasirinkite kelionę.
3 Pasirinkite > Kelionės nustatymai > Redaguoti
tvarkaraštį.
4 Pasirinkite vietą ir įveskite planavimo informaciją
vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
PATARIMAS: jei jums reikia suplanuoti keletą kelionės vietų,
pradėkite nuo kelionės pradžios ir planuokite toliau kelionės
tikslo link.
5 Jei norite įvesti papildomų vietų planavimo informaciją,
pakartokite 4 veiksmą.
6 Baigę, pasirinkite Įrašyti.
Kai važiuojate kelionės maršrutu, turite išvykti po pradžios tašku
rodomu laiku, kad sustojimus ir kelionės tikslus pasiektumėte
suplanuotu laiku. Planas yra tik apytikris. Tikrasis atvykimo
laikas priklauso ir nuo eismo sąlygų, kelio darbų ir kitų delsos
priežasčių.
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai).
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių
Eismo delsos vengimas maršrute
Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo
informaciją (Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą).
Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip,
kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo
nustatymuose šią parinktį išjungėte (Eismo nustatymai), eismo
delsą galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
2 Pasirinkite Alternat. maršrutas (jei taikytina).
3 Pasirinkite Vykti!.
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos
rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose
dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į
maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite nustatymą:
Važiavimas maršrutu į kelionės tikslą
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.
• Pasirinkite Mokami keliai.
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč. > Mokami keliai.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč. > Rinkliavos lipdukai.
2 Pasirinkite šalį.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį
jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite Visada
klausti.
• Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite Vengti.
• Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite Leisti.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.
Ekologiškų zonų vengimas
Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos
apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų
transporto priemonei.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Ekologiškos zonos.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per ekologišką
zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite
Visada klausti.
• Jei norite visada vengti ekologiškų zonų, pasirinkite
Vengti.
• Jei norite visada leisti ekologiškas zonas, pasirinkite
Leisti.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Pasirinktiniai vengimai
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.
3 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.
4 Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.
5 Pasirinkite Baig..
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.
3 Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.
Vietų paieška
4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
6 Pasirinkite Baig..
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite vengimą.
3 Pasirinkite > Išjungti.
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.
Vietų paieška
Į jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos,
pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių
informacija. Meniu Kur vyksite? padeda rasti kelionės tikslą, nes
jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo
būdai.
• Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos
informaciją (Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą).
• Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal
kategoriją (Lankytinos vietos).
• Ieškokite „Foursquare“ lankytinų vietų ir prie jų
prisiregistruokite (Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų).
• Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz.,
adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti
(Paieškos priemonės).
• Ieškokite netoli kito miesto ar srities (Paieškos ploto
keitimas).
• Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje
(Vietų įrašymas).
• Grįžkite į neseniai rastas vietas (Neseniai rastų kelionės
tikslų paieška).
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
7
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.
Paieškos ploto keitimas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite Paieška netoli:.
3 Pasirinkite nustatymą.
Lankytinos vietos
Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi.
Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti
populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai
ir pramogų objektai.
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
4 Pasirinkite vietą.
Paieška kategorijoje
Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti
greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų
pasirinkti kelionės tikslai.
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.
3 Pasirinkite kategoriją.
4 Jei reikia, iš greitos paieškos sąrašo pasirinkite tikslą.
5 Jei reikia, pasirinkite tinkamą tikslą.
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas
Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią
didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam
tikrą terminalą oro uoste.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įvesti paiešką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba
adresą, pasirinkite ir vykdykite 3 veiksmą.
• Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite
ir vykdykite 5 veiksmą.
3 Pasirinkite objektą.
8
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai,
automobilių nuomos punktai ar terminalai.
4 Pasirinkite kategoriją.
5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite Vykti!.
Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į
objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą
šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą.
Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.
Objekto tyrinėjimas
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.
1 Pasirinkite objektą.
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.
Foursquare
®
Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų
įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios
vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.
Jei norite papildomų funkcijų, suderinamame išmaniajame
telefone galite prisijungti prie Foursquare paskyros naudodami
„Smartphone Link“. Kai prisijungsite prie savo Foursquare
paskyros naudodami „Smartphone Link“, galėsite peržiūrėti
Foursquare vietos informaciją, prisiregistruoti prie vietos ir
ieškoti lankytinų vietų internetinėje Foursquare duomenų bazėje.
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų
įrenginį. Kai prie savo Foursquare paskyros prisijungiate
naudodami „Smartphone Link“, paieškos funkcija pateikia
naujausius rezultatus iš internetinės Foursquare duomenų
bazės ir pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare naudotojo
paskyros.
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > „Foursquare®“.
Prisijungimas prie Foursquare paskyros
1 Savo įrenginį prijunkite prie „Smartphone Link“ (Prisijungimas
prie „Smartphone Link“).
2 Išmaniajame telefone atidarykite programą „Smartphone
Link“.
3 Atidarykite programos „Smartphone Link“ nustatymus ir
pasirinkite „Foursquare®“ > Prisijungti.
4 Įveskite savo Foursquare prisijungimo informaciją.
Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją
Kad galėtumėte peržiūrėti Foursquare vietos informaciją, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
Galite peržiūrėti išsamią Foursquare vietos informaciją, pvz.,
naudotojų įvertinimus, kainas restoranuose ar darbo valandas.
1 Iš vietų paieškos rezultatų pasirinkite Foursquare lankytiną
vietą.
2 Pasirinkite .
Registravimasis naudojantis Foursquare
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.
1 Pasirinkite Programos > „Foursquare®“ > Patikrinimas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite > Patikrinimas.
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.
Vietų paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite?.
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos ploto keitimas).
3 Pasirinkite vietą.
4 Pasirinkite nustatymą:
• Jei norite vykti į vietą, pasirinkite Vykti!
• Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos
informaciją, pasirinkite .
3 Pasirinkite Adresas.
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
5 Pasirinkite adresą.
Sankryžos paieška
Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar
sankirtos.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.
2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
3 Pasirinkite sankryžą.
Miesto paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite miestą iš netoli esančių miestų sąrašo.
• Jei norite ieškoti netoli kitos vietos, pasirinkite Paieška
netoli: (Paieškos ploto keitimas).
• Jei norite ieškoti miesto pagal pavadinimą, pasirinkite
Įvesti paiešką, įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite
.
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates. Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.
3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
4 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška
Jūsų įrenginyje galima įrašyti paskutinius 50 kelionės tikslų,
kuriuos radote.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.
2 Pasirinkite vietą.
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
> Išvalyti > Taip.
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.
Pasirinkite Programos > Paskutinis taškas.
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška
Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas
ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite Ligoninės, Policijos nuovados arba Degalai.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas;
artimiausios vietos rodomos viršuje.
Vietų paieška
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
2 Pasirinkite > Nurodymai man.
3 Pasirinkite pradžios vietą.
4 Pasirinkite Pasirinkite.
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.
2 Pasirinkite elementą.
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
4 Pasirinkite Įrašyti.
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite Įrašyti.
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
Jūsų dabartinės vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
2 Pasirinkite Įrašyti.
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig..
4 Pasirinkite Gerai.
Namų vietos įrašymas
Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti kaip namų
vietą.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Nustatyti namų vietovę.
2 Pasirinkite Įveskite savo adresą, Naudokite esamą vietovę
arba Neseniai rasti.
Vieta įrašoma kaip „Namai“ įrašytų vietų meniu.
Važiavimas namo
Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.
Namų vietos informacijos redagavimas
Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta > Namai.
Pasirinkite .
Pasirinkite
> Redaguoti.
Įveskite pakeitimus.
Pasirinkite Baig..
1
2
3
4
5
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
9
3
4
5
6
Pasirinkite vietą.
Pasirinkite .
> Redaguoti.
Pasirinkite
Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.
• Pasirinkite Telefono numeris.
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.
7 Suredaguokite informaciją.
8 Pasirinkite Baig..
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite vietą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
7 Pasirinkite Baig..
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.
2 Pasirinkite > Šalinti išsaugotas vietas.
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.
Naudojimasis žemėlapiu
Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (Jūsų
maršrutas žemėlapyje) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapį
(kai joks maršrutas nesuaktyvintas).
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Pasirinkite bet kurią žemėlapio vietą.
3 Pasirinkite nustatymą:
• Vilkite žemėlapį į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad
apžvelgtumėte vaizdą.
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .
• Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal
kategoriją, pasirinkite .
• Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą,
tada pasirinkite Vykti! (Maršruto pradėjimas naudojantis
žemėlapiu).
Žemėlapio įrankiai
Žemėlapio įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir
įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapį. Pavyzdžiui, neišeidami iš
žemėlapio galite peržiūrėti eismo informaciją, važiuoti aplinkkeliu
ar reguliuoti ekrano ryškumą. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį,
jis rodomas žemėlapio krašte esančiame skydelyje.
Žemėlapio įrankio peržiūra
1 Žemėlapyje pasirinkite .
10
2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapio krašte esančiame
skydelyje.
3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .
Žemėlapio įrankių įgalinimas
Pagal numatytąją nuostatą žemėlapio įrankių meniu įgalinami tik
dažniausiai naudojami žemėlapio įrankiai. Galite įgalinti
papildomų įrankių.
1 Žemėlapyje pasirinkite > .
2 Kad pridėtumėte, pasirinkite šalia įrankio esantį žymės
langelį.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Priekyje
Galite matyti, kokios įmonės ir paslaugos yra toliau jūsų
maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Paslaugos atrenkamos
pagal kategoriją.
Būsimų lankytinų vietų paieška
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite kategoriją.
3 Žemėlapyje pasirinkite lankytiną vietą.
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti ieškomas kategorijas, kategorijų išdėstymą ir
ieškoti konkrečios įmonės ar kategorijos.
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.
2 Pasirinkite paslaugos piktogramą.
3 Pasirinkite .
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo
esančią rodyklę.
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
• Kad sukurtumėte pasirinktinę kategoriją, pasirinkite
kategoriją, pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite
įmonės arba kategorijos pavadinimą.
5 Pasirinkite Baig..
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių įgalinimas).
Žemėlapyje pasirinkite
> Kelionės duomenys.
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti žemėlapio kelionės duomenų laukuose
rodomus duomenis, į žemėlapio įrankių meniu turite pridėti įrankį
„Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių įgalinimas).
1 Pasirinkite Perž. žemėlapį.
2 Pasirinkite > Kelionės duomenys.
3 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
4 Pasirinkite nustatymą.
Kelionės duomenų sąraše rodomas naujas kelionės
duomenų laukas.
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės
statistika.
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.
Naudojimasis žemėlapiu
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
Kelionės protokolo peržiūra
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl. ir trans. pr. > Žemėlapio
sluoksniai.
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.
2 Pasirinkite > Iš naujo nust. lauką (-us).
3 Pasirinkite nustatymą:
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
• Pasirinkite Vėl nustatyti maksimalų greitį, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.
• Pasirinkite Iš naujo nust. B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Eismas.
2 Pasirinkite > incidentai.
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.
Greičio radarai
PASTABA
Garmin neatsako už naudojimosi pasirinkta lankytina vieta arba
greičio radaro baze tikslumą arba pasekmes.
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.
Kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose informacija apie
greičio matuoklių vietas ir greičio apribojimus neteikiama. Eikite į
www.garmin.com/safetycameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą ar
vienkartinį naujinimą. Bet kuriuo metu galite įsigyti naują regioną
arba išplėsti turimą abonementą.
Jei esamame greičio matuoklių abonemente norite atnaujinti
greičio matuoklių informaciją, eikite į http://my.garmin.com. Jei
norite gauti naujausią greičio matuoklių informaciją, turite dažnai
atnaujinti savo įrenginį.
Eismas
Į kai kuriuos įrenginius įtraukti kai kurių regionų pagrindiniai
greičio matuoklių duomenys. Įtraukti duomenys nėra naujinimai
ar abonementas.
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl. ir trans. pr. > Žemėlapio
sluoksniai.
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl. ir trans. pr. > Vairuotojo
žemėl. vaizdas.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.
3 Pasirinkite Įrašyti.
Eismas
PASTABA
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.
Eismo informacija teikiama ne visuose regionuose ir šalyse. Jei
reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į
www.garmin.com/traffic.
Eismo imtuvas įtrauktas į kai kuriuos paketus, įmontuotas į
transporto priemonės maitinimo laidą ar įrenginį, jis yra
pasirinktinis priedas, tinkamas visiems modeliams.
• Jei jūsų maršrute ar vietovėje, kurioje važiuojate, įvyksta
eismo įvykių, žemėlapyje rodomi atitinkami eismo
perspėjimai.
• Eismo informaciją galite gauti per eismo imtuvą arba kaip
prenumeruojamą paslaugą per „Smartphone Link“ (Garmin
tiesioginės paslaugos).
• Kad eismo informaciją gautumėte per „Smartphone Link“,
įrenginį turite prijungti prie „Smartphone Link“ su aktyvia
eismo informacijos prenumerata.
• Kad eismo informaciją gautumėte per eismo imtuvą, įrenginį
turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
• Prie maitinimo šaltinio prijungtas eismo imtuvas ir įrenginys
turėtų būti stoties, perduodančios eismo informaciją,
duomenų diapazono ribose.
• Jums nereikia aktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
įrenginiu ar eismo imtuvu.
• Jei jūsų įrenginyje yra išorinė eismo antena, visada palikite ją
įjungtą, kad eismo informacijos priėmimas būtų kuo geresnis.
11
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PASTABA
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.
Jei naudodamiesi eismo informacijos imtuvu norite gauti eismo
duomenis, turite turėti eismo informacijos imtuvui tinkamą
maitinimo laidą. Jei jūsų įrenginio modeliui taikoma viso
naudojimo laiko eismo prenumerata, reikėtų naudoti su įrenginiu
pateiktą transporto priemonės maitinimo laidą. Jei jūsų įrenginys
neteikia informacijos apie eismą, papildomai turite įsigyti Garmin
eismo informacijos imtuvą. Daugiau informacijos rasite
www.garmin.com/traffic.
Jūsų įrenginys eismo informacijos signalus gali gauti iš stoties,
kuri transliuoja eismo duomenis.
PASTABA: kai kuriuose regionuose eismo informaciją galima
gauti iš FM radijo stočių, naudojant HD Radio™ technologiją.
1 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie išorinio maitinimo šaltinio.
2 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie įrenginio.
Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją.
Eismo duomenų gavimas naudojant
„Smartphone Link“
Tiesioginės eismo informacijos paslauga teikia realiojo laiko
eismo informaciją.
1 Atsisiųskite „Smartphone Link“ į suderinamą telefoną
(„Smartphone Link“ atsisiuntimas).
Prenumeruokite
tiesioginės eismo informacijos paslaugą
2
(„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata).
3 Įrenginį prijunkite prie telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“).
Eismo imtuvas
Abonemento suaktyvinimas
Jums nereikia suaktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
FM eismo imtuvu. Abonementas suaktyvinamas automatiškai
įrenginiui gaunant signalus iš palydovo tuo metu, kai signalai
apie eismą gaunami iš mokamų paslaugų teikėjo.
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.
2 Pasirinkite Abonementai > .
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.
4 Eikite į www.garmin.com/fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą. Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.
6 Įveskite kodą.
7 Pasirinkite Baig..
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis. Jei eismo duomenys
išjungti, įrenginys jų negauna, bet jis vis tiek praneša apie
galimų spūsčių maršrutuose vengimą, naudodamas funkciją
trafficTrends™, jei ji įjungta.
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.
Pažadinimo frazės nustatymas
À
Á
Â
Ã
Ä
mini USB jungtis
Išorinės antenos jungtis
Išorinė antena
Maitinimo LED
Transporto priemonės maitinimo adapteris
Eismo imtuvo vietos parinkimas
Galite parinkti tokią eismo informacijos imtuvo laido vietą, kad
eismo informacijos priėmimas būtų optimalus.
1 Išsivyniokite laidą.
2 Pasirūpinkite, kad laido vidurys būtų vietoje, kurioje niekas
neužstoja dangaus, pavyzdžiui, prietaisų skydas.
PASTABA: nepalikite laido ant laido kištuko, kuris jungiamas
prie automobilio maitinimo šaltinio.
Nelaikykite laido ant grindų arba po kitais objektais.
Apie eismo prenumeratas
Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba
įsigyti papildomų prenumeratų. Eikite į http://www.garmin.com
/traffic.
12
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra
Balso komanda.
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > > Pažadinimo
frazė.
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.
3 Pasirinkite Baig..
Balso komandos aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.
Pasirodys balso komandų meniu.
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
Balso komanda
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas).
2 Ištarkite Surasti vietą.
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
4 Pasakykite linijos numerį.
5 Ištarkite Rodyti kelią.
Telefono susiejimas
1 Laikykite telefoną ir nüviCam įrenginį ne didesniu kaip 10 m
(33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
2 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite,
kad telefonas būtų aptinkamas.
3 Savo nüviCam įrenginyje pasirinkite Nustatymai >
„Bluetooth“.
4 Vykdykite telefone ir nüviCam įrenginyje pateikiamas
instrukcijas.
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite „Bluetooth“.
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.
1 Pasirinkite Programos > Balso komanda > .
2 Pasirinkite Nutildyti instrukcijas > Įjungta.
• Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti
automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
• Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso
skambučius.
• Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono
įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
• Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai
prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
Valdymas balsu
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Instrukcijų nutildymas
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija. Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį. Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.
1 Pasirinkite Programos > Valdymas balsu.
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės. Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.
Pasirodys valdymo balsu meniu.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Valdymo balsu patarimai
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.
Skambinimas naudojantis laisvų
rankų įranga
PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti
naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima
naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.
Naudojant Bluetooth belaidę technologiją, jūsų įrenginys gali būti
sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti laisvų rankų įrenginiu.
Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo. Įrenginys su Bluetooth galės prisijungti
prie jūsų nüviCam įrenginio automatiškai.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
3 Išvalykite žymės langelį.
Susieto telefono panaikinimas
Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.
Skambinimas
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Rinkti.
2 Įveskite numerį.
3 Pasirinkite Rinkti.
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų
knygelę
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Adresų knyga.
2 Pasirinkite kontaktą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Naršyti kategorijas.
2 Pasirinkite lankytiną vietą.
3 Pasirinkite Skambinti.
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.
13
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti
keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai
kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambuč. istorija.
2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.
Pasirinkite
skambutį.
3
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .
Namų telefono numerio įrašymas
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę „Namai“ (Įrašytos
vietos redagavimas).
1 Pasirinkite Programos > Telefonas > > Nustatykite
namų nr..
2 Įveskite savo telefono numerį.
3 Pasirinkite Baig..
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.
Pasirinkite Programos > Telefonas > Skambinti namo.
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Pagalbos naudojimas
Kad peržiūrėtumėte įrenginio naudojimo informaciją,
pasirinkite Programos > Pagalba.
Pagalbos temų paieška
Pasirinkite Programos > Pagalba >
.
„Smartphone Link“
„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia
sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę
informaciją naudojant telefono duomenų ryšį. Jūsų įrenginys
persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas
Bluetooth belaidę technologiją. Tiesioginę informaciją galite
gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš
Garmin tiesioginių paslaugų (Garmin tiesioginės paslaugos).
Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos
su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie
„Smartphone Link“.
„Smartphone Link“ atsisiuntimas
Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose
išmaniuosiuose telefonuose. Eikite į www.garmin.com
/smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų
14
programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie
suderinamumą ir prieinamumą.
Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų
parduotuvės į savo suderinamą telefoną.
Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti
informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.
Prisijungimas prie „Smartphone Link“
Kad galėtumėte prisijungti prie „Smartphone Link“, turite
atsisiųsti ir įdiegti „Smartphone Link“ programą savo telefone.
1 Paleiskite „Smartphone Link“ savo telefone.
2 Įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
3 Pažymėkite žymės langelį „Bluetooth“.
4 Savo telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir
nuskaitykite netoliese esančius Bluetooth įrenginius.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
5 Savo telefone pasirinkite įrenginį iš netoliese esančių
įrenginių sąrašo.
6 Vykdydami telefone ir įrenginyje pateikiamas instrukcijas
patvirtinkite susiejimo užklausą.
pasirodys jūsų įrenginio būsenos juostoje, kai
„Smartphone Link“ prisijungs.
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį
„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos
programa.
1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte
navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo
vadovą).
2 Programos meniu pasirinkite „Smartphone Link“.
Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus
persiųsta į ką tik rastus elementus jūsų įrenginyje.
Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone
Link“
Kai įrenginys prijungtas prie telefono ir naudojamas Garmin
tiesioginėmis paslaugomis gauti, galite išjungti skambinimą
naudojantis laisvų rankų įranga.
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite savo telefoną.
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo
telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (Prisijungimas prie
„Smartphone Link“).
Prisijungus prie „Smartphone Link“ galima naudotis Garmin
tiesioginėmis paslaugomis. Garmin tiesioginės paslaugos
pateikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, leidžiančius
peržiūrėti naujausius duomenis įrenginyje, pvz., eismo sąlygas ir
meteorologinę informaciją.
Kai kurios paslaugos, pvz., orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros taikomosios programos. Kitos paslaugos, pvz., eismo
informacija, pagerina įrenginio navigacijos funkcijas. Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
„Smartphone Link“ simbolį ir yra rodomos, tik kai įrenginys
prijungtas prie „Smartphone Link“.
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata
Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines
paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą
„Smartphone Link“.
1 Savo telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“).
2 Pasirinkite Mano paskyra.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
3
4
5
6
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.
Pasirinkite paslaugą.
Pasirinkite kainą.
Pasirinkite Prenumeruoti.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Apie eismo kameras
Eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie eismo sąlygas
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose. Galite įrašyti kameras,
kurias norite stebėti reguliariai.
Eismo kameros įrašymas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti
„PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie
palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ („Smartphone Link“).
Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.
3 Pasirinkite kelią.
4 Pasirinkite sankryžą.
5 Pasirinkite Įrašyti.
Eismo kameros peržiūra
Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti ( Eismo
kameros įrašymas).
1 Pasirinkite Programos > „photoLive“.
2 Pasirinkite kamerą.
Apie „ecoRoute“
Kad kai kuriose vietovėse galėtumėte naudotis ecoRoute™
funkcijomis, turite įsigyti atrakinimo kodą. Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/ecoroute.
Naudojant ecoRoute funkciją apskaičiuojamas degalų vartojimo
ekonomiškumas bei degalų, suvartotų kelionei iki tikslo, kaina ir
pasiūlomos priemonės, kaip efektyviau vartoti degalus.
Duomenys, kuriuos pateikė funkcija ecoRoute, yra tik apytikriai.
Duomenys nėra iš tikrųjų nuskaityti iš transporto priemonės.
Transporto priemonės nustatymas
Pirmą kartą naudodami ecoRoute funkcijas, turite įvesti
transporto priemonės informaciją.
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™.
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Degalų kainos keitimas
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > Prie siurblio.
2 Įveskite esamą degalų kainą ir pasirinkite Kitas.
3 Pasirinkite Taip.
Degalų sąnaudų kalibravimas
Galite sukalibruoti degalų sąnaudas, kad gautumėte tikslesnes
degalų ataskaitas, tinkančias konkrečiai jūsų transporto
priemonei ir vairavimo įpročiams. Kalibruoti turite, kai pripildote
degalų baką.
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > Prie siurblio.
2 Įveskite esamą degalų kainą.
3 Įveskite degalų kiekį, kurį sunaudojo jūsų transporto
priemonė paskutinį kartą, kai pripildėte baką.
4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote, kai paskutinį kartą buvo
pripildytas degalų bakas.
5 Pasirinkite Kitas.
Įrenginys apskaičiuoja vidutines transporto priemonės degalų
sąnaudas.
6 Pasirinkite Įrašyti.
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Apie „ecoChallenge“
„ecoChallenge“ padeda kuo ekonomiškiau naudoti degalus,
balais vertinant jūsų vairavimo įpročius. Kuo didesnis
„ecoChallenge“ balų skaičius, tuo daugiau degalų sutaupote.
„ecoChallenge“ renka duomenis ir skaičiuoja balus, kai jūsų
įrenginys juda ir yra įjungtas automobilio naudojimo režimas.
„ecoChallenge“ balų peržiūra
Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.
Apie „ecoChallenge“ balą
Greitėjimas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą. Už
staigų greitėjimą prarandate taškų.
Greitis: rodo balą už transporto priemonės vairavimą optimaliu
greičiu, taupant degalus.
Iš viso: rodo greičio, greitėjimo ir stabdymo balų vidurkį.
Stabdymas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką stabdymą. Už
staigų stabdymą prarandate taškų.
„ecoChallenge“ balų atkūrimas
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.
2 Pasirinkite > Nustatyti iš naujo.
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > Degalų sąnaudos.
2 Pasirinkite diagramos atkarpą, kurios mastelį norite keisti.
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos
Nuvažiuoto atstumo ataskaitoje pateikiamas važiavimo iki tikslo
atstumas, laikas, vidutinės degalų sąnaudos.
Nuvažiuoto atstumo ataskaita sukuriama kiekvienam maršrutui,
kuriuo važiuojate. Jei įrenginyje sustabdote maršrutą, sukuriama
nuvažiuoto atstumo ataskaita.
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos peržiūra
Įrenginyje galite peržiūrėti įrašytas nuvažiuoto atstumo
ataskaitas.
PATARIMAS: galite įrenginį prijungti prie kompiuterio ir įrenginio
aplanke „Ataskaitos“ peržiūrėti nuvažiuoto atstumo ataskaitas.
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > Nuvaž.atst.ataskt..
2 Pasirinkite ataskaitą.
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute™ > Automobilio profil..
2 Pasirinkite Nustatyti iš naujo.
Vairavimo patarimai
• Važiuokite neviršydami leistino greičio. Daugelyje automobilių
optimalus degalų suvartojimas pasiekiamas važiuojant
45 mi/h ir 60 mi/h greičiu.
• Važiuokite pastoviu greičiu.
• Stabdykite ir greitėkite laipsniškai ir nuosekliai.
• Venkite dažnų sustojimų ir piko meto.
• Nelaikykite kojos ant stabdžių pedalo.
• Naudokite pastovaus greičio palaikymo sistemą.
• Laikinai sustoję išjunkite automobilį ir neleiskite varikliui dirbti
tuščiąja eiga.
• Trumpas keliones sujunkite į vieną ilgą kelionę su keliais
sustojimais.
• Išjunkite oro kondicionierių ir atidarykite langus, nebent
važiuojate dideliu greičiu greitkelyje.
• Sandariai užsukite degalų angos dangtelį.
• Automobilį pastatykite pavėsyje arba garaže.
• Iškraukite papildomą svorį. Išimkite iš automobilio
nereikalingus daiktus.
• Venkite daiktus gabenti ant stogo. Nuimkite laikiklius ant
stogo ir nuimamus rėmus, kai jie nėra naudojami.
15
• Pasirūpinkite, kad padangose būtų palaikomas
rekomenduotinas slėgis. Padangų slėgį tikrinkite reguliariai ir
prieš ilgas keliones.
• Pasirūpinkite, kad jūsų automobilis būtų gerai sureguliuotas,
ir laikykitės gamintojo nurodytų priežiūros intervalų.
• Reguliariai keiskite alyvą, alyvos filtrus ir oro filtrus.
• Naudokite mažiausio rekomenduojamo oktaninio skaičiaus
degalus. Jei įmanoma, naudokite biodegalus, pavyzdžiui,
E85 ir biodyzeliną.
„myGarmin“ pranešimų peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“). Šia funkcija galima
naudotis ne visose vietovėse.
Galite peržiūrėti „myGarmin“ pranešimus, pvz., pranešimus dėl
programinės įrangos ir žemėlapių naujinimų.
1 Pasirinkite Programos > myGarmin™.
Jeigu yra neskaitytų pranešimų, jų skaičius bus rodomas
„myGarmin“ piktogramoje.
2 Pasirinkite pranešimo temą.
Bus rodomas visas pranešimas.
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“). Šia funkcija galima
naudotis ne visose vietovėse.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Programos > Orai > Dabartinė vieta.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą. Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz., lietų, sniegą ir audras.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Orų radaras.
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.
1 Pasirinkite Programos > Orai.
16
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai).
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.
Pasirinkite Programos > Kur aš buvau.
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Žemėl. ir trans. pr..
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje. Norėdami gauti daugiau transporto
priemonių piktogramų, apsilankykite www.garmingarage.com.
Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas).
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius
įrenginys naudoja.
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http://buy.garmin.com.
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl. ir trans. pr. > Mano
žemėlapiai.
2 Pasirinkite žemėlapį.
Navigacijos nustatymai
Kad atidarytumėte navigacijos nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Navigacija.
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.
Ekologiškos zonos: nustato zonų, kuriose galioja ekologiniai ar
taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto
priemonei, vengimą.
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.
Rinkliavos ir mokesč.: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.
Ribotasis režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.
Įrenginio pritaikymas
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.
Mažiau degalų: apskaičiuojami maršrutai, kuriais važiuojant
suvartojama mažiau degalų nei važiuojant kitais maršrutais.
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki
kelionės tikslo.
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Perž. žemėlapį.
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
4 Pasirinkite vietos aprašą.
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.
Kameros nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Kamera.
Garmin Real Vision™: artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų
rodo kameros vaizdą (Atvykimas į kelionės tikslą su Garmin
Real Vision™).
Išankstinis įspėjimas apie susidūrimą: pateikia įspėjimą, kai
įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios
transporto priemonės (Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo
grėsmės sistema).
Perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos: pateikia įspėjimą,
kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos
skiriamąją liniją (Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos
sistema).
Kameros vieta: leidžia nustatyti įrenginio vietą transporto
priemonėje.
Pradėti Įrašymą įjungus: įjungus įrenginį ant prietaisų skydo
montuojama kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.
Automatinis eismo įvykių aptikimas: vaizdo įrašą įrašo
automatiškai, kai įrenginys aptinka galimą eismo įvykį.
Įrašyti garsą: įrašo garsą įrenginio mikrofonu (kartu su vaizdu).
Duomenų perdanga: į vaizdo įrašą įtraukia datą, laiką, vietą ir
greičio informaciją.
Vaizdo įrašo skiriamoji geba: nustato vaizdo įrašų skiriamąją
gebą ir kokybę.
Įrašyti nutrūkus maitinimui: tam tikrą laiką įrašo vaizdą
nutrūkus išoriniam maitinimui.
Bluetooth Nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.
„Bluetooth“ išjungimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
2 Pasirinkite „Bluetooth“.
Ekrano nustatymai
Kad atidarytumėte ekrano nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Ekranas.
Spalvų tipas: nustato dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
rodymą. Galite pasirinkti Auto, kad leistumėte įrenginiui
automatiškai nustatyti dienai ar nakčiai pritaikytų spalvų
rodymą priklausomai nuo paros meto.
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.
Įrenginio pritaikymas
Rodyti skirtąjį laiką: nustato neveiklumo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną.
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką. Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.
Eismo nustatymai
Kad atidarytumėte eismo nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.
Eismas: įgalinamas eismas.
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Auto
automatiškai parenka geriausius galimus eismo duomenis.
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.
Optimizuoti maršrutą: parenka, ar optimizuotus alternatyvius
maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus užklausą (Eismo
delsos vengimas maršrute).
Eismo perspėjimai: parenka eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygį.
trafficTrends™: įgalina trafficTrends funkciją.
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.
PASTABA: keičiant teksto kalbą, vartotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz., gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite Nustatymai >
Įrenginys.
17
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.
Galutinio vartotojo licencijos sutartys: rodo galutinio vartotojo
licencijos sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.
Praneš. apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.
Specifikacijos
Darbinės
temperatūros
diapazonas
Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo
temperatūros
diapazonas
Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 °F iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija,
tiekiama per pridėtą transporto priemonės
maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo
šaltinio energija, tiekiama per pasirinktinį priedą
(galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Priedas
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.
1 Pasirinkite Nustatymai.
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.
3 Pasirinkite > Atkurti.
Įrenginio informacija
Įrenginio priežiūra
PASTABA
Stenkitės įrenginio nenumesti.
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.
Saugokite įrenginį nuo vandens.
Išorinio korpuso valymas
PASTABA
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
2 Nusausinkite įrenginį.
Palaikymas ir naujinimai
Garmin Express™ užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų,
kurios skirtos Garmin įrenginiams. Kai kurios paslaugos jūsų
įrenginiui gali būti neteikiamos.
• Produktų registracija
• Produktų vadovai
• Programinės įrangos naujinimai
• Kelių žemėlapių, jūrlapių ar golfo aikštynų žemėlapių
naujinimai
• Transporto priemonės, balsai ir kiti priedai
Nustatymas Garmin Express
1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.
2 Eikite į www.garmin.com/express.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui.
Žemėlapio naujinimuose pateikti naujausi žemėlapio duomenys,
skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslius ir
efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus. Garmin Express
teikiamas Windows ir Mac kompiuteriams.
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/express.
®
®
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
• Įrenginį užregistruokite http://my.garmin.com.
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.
18
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Versija,
skirta „Mac“ kompiuteriams.
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.
4 Pradėti Garmin Express.
5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.
Įrenginio informacija
2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.
6 Įveskite el. pašto adresą, skirtą produktui registruoti
(pasirinktinė nuostata).
7 Spustelėkite įrašyti įrenginį.
8 Spustelėkite patikrinti, ar yra naujinimų.
Pasirodys galimų žemėlapių ir programinės įrangos naujinimų
sąrašas.
9 Pasirinkite naujinimus, kuriuos norite įdiegti.
10 Spustelėkite Įdiegti dabar.
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
2
3
4
5
6
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT ir Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis.
®
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com). Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės
įdėjimas
Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir
kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties
kortelių galite įsigyti elektroninių prekių parduotuvėje arba eikite į
www.garmin.com/maps, jei norite įsigyti atminties kortelę su iš
anksto įkelta Garmin žemėlapių programine įranga. Įrenginys
palaiko microSD ir „microSDHC“ atminties korteles.
1 Atminties kortelę À įdėkite į lizdą Á.
Priedas
kompiuterio).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
Pasirinkite failą.
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.
Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.
Maitinimo laidai
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.
• Transporto priemonės maitinimo laidas
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.
• Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai. Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.
19
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.
Transporto priemonės maitinimo laide esančio
saugiklio keitimas
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
PASTABA
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.
spiritu.
Nuvalykite
švaria ir sausa šluoste.
2
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (nüviCam įrenginio montavimas
transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio).
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.
1 Galinį elementą À pasukite 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai).
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.
• Kelias minutes nejudėkite.
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės
maitinimo laide Ã.
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Įrenginį paimkite už viršaus ir apačios.
2 Įrenginio apačią traukite į save, kol ji atsiskirs nuo magneto.
Jei įrenginį trauksite tiesiai į save, laikiklis gali atsiskirti nuo
vakuuminio siurbtuko.
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje
(www.garmin.com).
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas).
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra
patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo
temperatūros intervalą.
• Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde
nesulūžęs saugiklis.
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai
ilgas
•
•
•
•
Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai).
Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai).
Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas).
Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją
(„Bluetooth“ išjungimas).
• Perjunkite įrenginį į miego režimą, kai jo nenaudojate (Miego
režimo įjungimas ir išjungimas).
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP). Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis. MTP režimas palaikomas Windows 7,
Windows Vista ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.
®
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Priedų įsigijimas
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys. Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.
Eikite į http://buy.garmin.com.
20
Trikčių šalinimas
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.
2 Išjungti įrenginį.
3 USB laidą įjunkite į savo kompiuterio USB jungtį ir savo
įrenginį.
PATARIMAS: jūsų įrenginys turi būti tiesiogiai prijungtas prie
jūsų kompiuteryje esančios USB jungties, o ne prie USB
šakotuvo.
Įrenginys automatiškai įsijungia ir pereina į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą. Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.
Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti Įjungta.
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.
• Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/bluetooth.
Trikčių šalinimas
21
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 11
3D žemėlapio vaizdas 11
A
adresai, ieškojimas 8
aktyvus juostos valdymas 4
ant prietaisų skydo montuojama kamera
atminties kortelė 1
garso įrašymas 3
nuotraukos 2, 3
nustatymai 17
sulygiavimas 2
vaizdo įrašymas 3
vaizdo įrašo leidimas 3
aplinkkeliai 5
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 17
ataskaitos, nuvažiuotas atstumas 15
atjungimas, Bluetooth įrenginys 13
atminties kortelė 19
įdėjimas 1, 19
atsakymas į skambučius 13
automatinis garso stiprumas, įjungimas 2
automobilių aikštelė, paskutinis taškas 9
avarinės tarnybos 9
B
balso komanda 12
aktyvinimas 12
naudojimo patarimai 12
navigacija naudojant 13
pažadinimo frazė 12
baterija
įkrovimas 1, 19, 20
prailginimas 20
problemos 20
Bluetooth technologija 13, 21
įjungimas 13
įrenginio atjungimas 13
išjungimas 17
nustatymai 17
D
degalai
kainos 15
stotys 9
degalų kaina, keitimas 15
degalų sąnaudos. 15 Taip pat žr. „ecoRoute“
degalų sąnaudų kalibravimas 15
E
eismas 11, 12, 17
abonemento suaktyvinimas 12
abonementų pridėjimas 12
alternatyvus maršrutas 6
eismo trukdžių paieška 11
imtuvas 12
incidentai 11
kameros 15
žemėlapis 11
eismo kameros 15
peržiūra 15
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 2
ekrano nuotraukos 17
ekrano nustatymai 17
esama vieta 9
F
failai, perkėlimas 19
Foursquare 8
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 17
Garmin Express 18
įrenginio registravimas 18
programinės įrangos naujinimas 18
Garmin Real Vision 5
22
Garmin tiesioginės paslaugos 14
garsas, artėjimo taškai 17
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 9
GPS 1, 19
greičio radarai, prenumeratos 11
Greita paieška 8
I
ID numeris 17
J
jutiklinio ekrano valymas 18
K
kalba
balsas 17
klaviatūra 17
kalbos atpažinimas 12
kameros
ant prietaisų skydo montuojama kamera
1–3, 17
greičio 11
kelio pėdsakas, peržiūra 11
kelio sąlygos, orai 16
kelionės informacija 10
nustatymas iš naujo 11
peržiūra 10
kelionės istorija 17
kelionės planuoklis 5, 6
formavimo taškai 6
kelionės redagavimas 6
kelionės tikslai 16. Žr. vietovės
Garmin Real Vision 5
kitas posūkis 4
klaviatūra
išdėstymas 17
kalba 17
kompiuteris
prijungimas 20, 21
prisijungimas 19
koordinatės 9
Kur aš esu? 9
L
laidai, maitinimas 19
laikiklio nuėmimas 20
laikiklis, nuėmimas 20
laiko nustatymai 17
lankytinos vietos (LV) 8
objektai 8
M
maitinimo laidai 19
saugiklio keitimas 20
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 2
maršrutai 4
formavimas 5
myTrends 6
peržiūra 5
peržiūra žemėlapyje 4
pradėjimas 4, 5
siūlomi 6
skaičiavimo režimas 6, 16
skaičiuojama 5
sustabdymas 5
taško pridėjimas 5, 6
maršruto formavimas 5
microSD kortelė 1, 19
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 6
N
namai
skambinimas 14
telefono numeris 14
važiavimas 4, 9
vietos redagavimas 4, 9
vietų nustatymas 9
naujinimas
programinė įranga 18
žemėlapiai 18
navigacija 4, 8
bekelė 7
maršrutų peržiūra 5
nustatymai 16
navigacija bekelėje 7
neseniai rastos vietos 9
nuorodos
pašalinimas 9
pridėjimas 9
nuotraukos
pašalinimas 3
peržiūra 3
nurodymai 4
nustatymai 16, 17
nustatymas iš naujo
įrenginys 18
kelionės duomenys 11
nustatymų atkūrimas 18
nutildymas, garsas 13
nuvažiuoto atstumo ataskaitos 15
O
objektai 8
orai 16
kelio sąlygos 16
radaras 16
P
pagalba. 14 Taip pat žr. produkto palaikymas
paieškos juosta 7
paieškos ploto keitimas 8
palydovo signalai
gavimas 1
peržiūra 19
paslaugų paieška, priekyje 10
pašalinimas
kelionės 6
susietas „Bluetooth“ įrenginys 13
pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS)
3, 4
piktogramos, būsenos juosta 1
platuma ir ilguma 9
posūkių sąrašas 4
prenumeratos, „Garmin“ tiesioginės
paslaugos 14
priedai 20
priekyje
paslaugų paieška 10
pritaikoma 10
produkto palaikymas 14
produkto registracija 18
programinė įranga
naujinimas 18
versija 17
R
redagavimas, išsaugotos kelionės 6
rinkimas 13
rinkliavos, vengimas 6
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 9
saugiklis, keitimas 20
skambinti
atjungimas 13
susiejimas 13, 21
skambučiai 13, 14
atsakymas 13
istorija 14
išjungimas 14
kontaktai 13
namai 14
rinkimas 13
vykdymas 13
specifikacijos 18
sumodeliuotos vietos 17
Rodyklė
susiejimas 13
atjungimas 13
skambinti 13, 21
T
telefono skambučiai 13
atsakymas 13, 14
nutildymas 14
rinkimas 14
rinkimas balsu 14
telefonų knyga 13
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis 15
trikčių šalinimas 20, 21
U
USB, atjungimas 19
V
vagystė, apsisaugojimas 18
vaizdo įrašas
įrašymo funkcija 2, 3
leidimas 3
pašalinimas 3
vakuuminis siurbtukas 20
valdymas balsu 13
patarimai 13
važiavimas namo 4, 9
važiavimo nurodymai 4
vengimai 7
išjungimas 7
kelias 7
kelių savybės 7
pašalinimas 7
rinkliavos 6
vietovė 7
vietos
esamos 9
ieškoma 7
vietovės 8, 16
esamos 9
ieškoma 8
įrašymas 9
namų nustatymas 9
neseniai rasta 9
objektai 8
skambinimas 13
sumodeliuotas 17
vietų ieškojimas, kategorijos 8
vietų paieška. 7 Taip pat žr. vietovės
adresai 8
koordinatės 9
miestai 9
sankryžos 9
Rodyklė
23
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising