Garmin | nüvi® 140T | User manual | Garmin nüvi® 140T Brugervejledning

Garmin nüvi® 140T Brugervejledning
nüvi 140/150 serien
®
Brugervejledning
Marts 2014
190-01517-36_0B
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, nüvi® og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende
Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍ Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc.‍
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Support og opdateringer ............................................................ 1
Konfigurering af Garmin Express .......................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Trafik- og kortfunktioner ........................................................ 1
Slukning af enheden ............................................................. 1
Nulstilling af enheden ............................................................ 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 1
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 1
Justering af lydstyrken ............................................................... 1
Statuslinjens ikoner .................................................................... 1
Satellitsignaler ....................................................................... 2
Transportformer .................................................................... 2
Batterioplysninger ................................................................. 2
Brug af skærmknapper .............................................................. 2
Brug af skærmtastaturet ............................................................ 2
Sådan tilføjer du en genvej ........................................................ 2
Fjernelse af en genvej ........................................................... 2
Søgning efter positioner............................................... 2
Positioner ................................................................................... 2
Søgning efter en position efter kategori ................................ 2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ........ 2
Ændring af søgeområdet ...................................................... 2
Redigering af positionsoplysninger ....................................... 2
Søgeværktøjer ........................................................................... 3
Søgning efter en adresse ...................................................... 3
Søgning efter en by ............................................................... 3
Søgning efter et vejkryds ...................................................... 3
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 3
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 3
Sådan finder du en position ved hjælp af hurtig søgning ...... 3
Lagring af en startposition .......................................................... 3
Sådan kører du hjem ............................................................. 3
Redigering af din hjemmeposition ......................................... 3
Søgning efter nyligt fundne destinationer .................................. 3
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 3
Søgning efter parkering ............................................................. 3
Sådan gemmer du en parkeringsplads ................................. 3
Indstilling af en simuleret position .............................................. 3
Gemme positioner ...................................................................... 3
Sådan gemmer du en position .............................................. 3
Lagring af din aktuelle position .............................................. 4
Redigering af en gemt position ............................................. 4
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 4
Sådan deler du en gemt position .......................................... 4
Sletning af en gemt position .................................................. 4
Navigation.......................................................................4
Start en rute ............................................................................... 4
Start af en rute til en gemt position ....................................... 4
Visning af flere ruter .............................................................. 4
Bilruter ........................................................................................ 4
Brug af navigationskortet ...................................................... 4
Tilføjelse af et punkt på en rute ............................................. 4
Valg af en omvej ................................................................... 5
Afbrydelse af en rute ............................................................. 5
Om Afkørsel med service ........................................................... 5
Navigation til en afkørsel ....................................................... 5
Søgning efter kommende interessepunkter .......................... 5
Undgåelse af vejegenskaber ..................................................... 5
Udelukkelse af transporttyper ............................................... 5
Navigation i direkte linje ............................................................. 5
Fodgængerruter ......................................................................... 5
Indholdsfortegnelse
Sådan følger du en fodgængerrute ....................................... 5
Brug af fodgængernavigationskortet ..................................... 5
Fodgængerkortikoner ............................................................ 5
Kortsider......................................................................... 5
Tilpasning af kortlagene ............................................................. 5
Visning af turloggen .............................................................. 5
Ændring af feltet til kortdata ....................................................... 5
Ændring af kortperspektiv .......................................................... 5
Tilpasning af kortknapper ........................................................... 5
Ændring af kortinstrumentbrættet .............................................. 6
Visning af en liste over sving ..................................................... 6
Visning af hele ruten på kortet .............................................. 6
Visning af siden Næste sving ..................................................... 6
Visning af vejkryds ..................................................................... 6
Visning af trafikadvarsler ............................................................ 6
Visning af siden Rejseoplysninger ............................................. 6
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 6
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 6
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 6
Brug af programmerne.................................................. 6
Brug af Hjælp ............................................................................. 6
Søgning efter emner i Hjælp ................................................. 6
Om ecoRoute ............................................................................. 6
Opsætning af køretøj ............................................................ 6
Ændring af brændstofprisen .................................................. 6
Kalibrering af brændstoføkonomi .......................................... 6
Om ecoChallenge ................................................................. 7
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ...................... 7
Kørerapporter ........................................................................ 7
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne ................................... 7
Planlægning af en tur ................................................................. 7
Redigering af en rejseplan .................................................... 7
Navigation til en gemt tur ...................................................... 7
Redigering af en gemt tur ...................................................... 7
Visning af billeder ....................................................................... 7
Visning af et diasshow .......................................................... 7
Indstilling af et billede som baggrundsbillede ........................ 7
Sletning af billeder ................................................................. 7
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................... 7
Brug af verdensuret ................................................................... 8
Vis verdenskortet .................................................................. 8
Indstilling af en alarm ................................................................. 8
Søgning efter din seneste parkeringsplads ................................ 8
Brug af lommeregneren ............................................................. 8
Omregning af enheder ............................................................... 8
Indstilling af valutaomregningskurser .................................... 8
Brug af sprogguiden ................................................................... 8
Valg af sprog i sprogguiden .................................................. 8
Sådan oversætter du ord og sætninger ................................ 8
Brug af en tosproget ordbog ................................................. 8
Trafik............................................................................... 8
Deaktivering af trafik .................................................................. 8
Om trafikikonet ........................................................................... 8
Trafik på ruten ............................................................................ 8
Visning af trafik på ruten ....................................................... 8
Manuel undgåelse af trafik på ruten ...................................... 9
Valg af en alternativ rute ....................................................... 9
Visning af trafik på kortet ....................................................... 9
Trafik i dit område ...................................................................... 9
Søgning efter trafikhændelser ............................................... 9
Visning af en trafikhændelse på kortet .................................. 9
Om trafikdata ............................................................................. 9
Trafikabonnementer ................................................................... 9
Aktivering af abonnement ..................................................... 9
Tilføjelse af et abonnement ................................................... 9
i
Datahåndtering............................................................... 9
Filtyper ....................................................................................... 9
Om hukommelseskort ................................................................ 9
Installation af et hukommelseskort ........................................ 9
Tilslutning af enheden til din computer ...................................... 9
Overførsel af data fra computeren ........................................ 9
Frakobling af USB-kablet ...................................................... 9
Sletning af filer ......................................................................... 10
Tilpasning af enheden................................................. 10
Indstillinger for kort og køretøj ................................................. 10
Aktivering af kort ................................................................. 10
Navigationsindstillinger ............................................................ 10
Beregningstilstand ................................................................... 10
Skærmindstillinger ................................................................... 10
Optagelse af screenshot ..................................................... 10
Trafikindstillinger ...................................................................... 10
Om trafikabonnementer ...................................................... 10
Visning af trafikabonnementer ............................................ 10
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 10
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 10
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 10
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 11
Appendiks.....................................................................11
Strømkabler ............................................................................. 11
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 11
Rengøring af yderside ......................................................... 11
Sådan undgår du tyveri ....................................................... 11
Sletning af brugerdata .............................................................. 11
Sådan forlænger du batteriets levetid ...................................... 11
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ...................... 11
Montering på instrumentbrættet ............................................... 11
Sådan fjerner du enheden fra holderen ................................... 11
Fjernelse af sugekoppen fra forruden ...................................... 12
Opdatering af kort og software med Garmin Express™ .......... 12
Køb af flere kort ................................................................... 12
Sikkerhedskameraer ................................................................ 12
Brugerdefinerede interessepunkter .......................................... 12
Installation af POI Loader .................................................... 12
Brug af hjælpefilerne til POI Loader .................................... 12
Søgning efter brugerdefinerede POI'er ............................... 12
Køb af tilbehør ......................................................................... 12
Fejlfinding ................................................................................. 12
Enheden opfanger ingen satellitsignaler ............................. 12
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ...................... 13
Enheden oplades ikke i bilen .............................................. 13
Batteriet aflades hurtigt ....................................................... 13
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ..................... 13
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer .............................................. 13
Indeks............................................................................14
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.‍ Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.‍
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.‍
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på enheden.‍
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™
abonnement, der leverer kvartalsvise opdateringer i hele
enhedens levetid.‍ Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.‍
Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort
BEMÆRK: Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke
har forudindlæste kort.‍
BEMÆRK: Livstidsabonnement på kort giver dig ret til
kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige
af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt,
eller så længe Garmin modtager kortdata fra en
tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er
gældende).‍ Betydningen af produktets “levetid” samt andre
vigtige vilkår og betingelser fremgår af www.garmin.com
/‍numapslifetime.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.‍
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen neden, indtil der vises en
meddelelse på skærmen.‍
Meddelelsen vises efter fem sekunder.‍ Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.‍
2 Vælg Sluk.‍
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker
3
4
5
6
på plads.‍
Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.‍
Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.‍
Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.‍
Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.‍
Support og opdateringer
Garmin® Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din
enhed.‍
• Produktregistrering
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
nüMaps Guarantee™
Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering
senest 90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler
under kørsel.‍ Gå til www.garmin.com/‍numaps for at se vilkår og
betingelser.‍
Trafik- og kortfunktioner
Nogle modeller leveres med trafikfunktioner og abonnementer,
der gælder hele produktets levetid.‍
T: Denne model understøtter RDS-trafik (hvor tilgængeligt).‍
Sådan kommer du i gang
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.‍
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.‍
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden.‍ Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til
brug.‍
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.‍
Tryk på tænd/sluk-knappen À.‍
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.‍
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.‍
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.‍
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.‍
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.‍
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.‍
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.‍
1
GPS-signalstatus
Indikator for transportform
Aktuel tid
Batteristatus
Satellitsignaler
Når enheden er tændt, begynder den at opfange satellitsignaler.‍
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler.‍ Når mindst én af søjlerne er grøn,
har enheden lokaliseret satellitsignaler.‍
Der findes oplysninger om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.‍
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt
af din transportform.‍ Den nuværende transportform er angivet
med et ikon i statuslinjen.‍
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Fodgænger
Choosing a Transportation Mode
Select
or .‍
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.‍
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.‍ Hvis du
vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet
helt og derefter oplade det helt.‍ Afbryd ikke enheden, før den er
helt opladet.‍
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.‍
• Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.‍
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.‍
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.‍
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.‍
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur).‍
• Vælg for at slette en søgepost.‍
• Vælg
for at slette et tegn.‍
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.‍
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.‍eks.‍
tegnsætningstegn.‍
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.‍
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find.‍ En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.‍
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.‍
1 Vælg Find > Tilføj genvej.‍
2 Vælg et emne.‍
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).‍
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.‍
2
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.‍
Søgning efter positioner
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.‍eks.‍ restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger.‍ Du kan bruge kategorier til at
søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.‍ Du kan
også søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.‍
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.‍
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.‍
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.‍
4 Vælg en position.‍
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte
kategorier.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.‍
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.‍
4 Indtast evt.‍ hele eller en del af navnet i søgelinjen.‍
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, en virksomhed, en adresse eller et bynavn.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg Indtast søgning i søgelinjen.‍
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.‍
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.‍eks.‍ "biografer").‍
• Du kan søge efter en forretning vha.‍ dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.‍
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.‍
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.‍
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.‍
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.‍
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.‍
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.‍
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.‍
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.‍
2 Vælg Søgning nær.‍
3 Vælg en funktion.‍
Redigering af positionsoplysninger
Du kan ændre adressen eller telefonnummeret på en position,
der vises i søgeresultaterne.‍
1 Søg efter en position.‍
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg > Rediger.‍
Søgning efter positioner
5 Vælg Adresse eller Telefonnummer, og indtast den nye
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
Søgeværktøjer
Sådan finder du en position ved hjælp af hurtig
søgning
information.‍
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.‍
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.‍
1 Vælg Find > Adresse.‍
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.‍
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.‍
4 Vælg om nødvendigt Søgning nær for at ændre byen,
staten eller provinsen.‍
5 Vælg om nødvendigt byen, staten eller provinsen.‍
6 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.‍
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.‍
2 Vælg Indtast søgning.‍
3 Indtast et bynavn, og vælg .‍
4 Vælg en by.‍
Søgning efter et vejkryds
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.‍
2 Vælg en funktion:
3
4
5
6
7
• Vælg en stat eller provins.‍
• Hvis du vil ændre land, stat eller provins, skal du vælge
Stat eller land og indtaste et navn.‍
Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.‍
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.‍
Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.‍
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg vejkrydset, hvis det er nødvendigt.‍
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden.‍ Det kan være nyttigt ved geocaching.‍
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.‍
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.‍
3 Vælg breddegraden.‍
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.‍
5 Vælg længdegraden.‍
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.‍
7 Vælg Vis på kort.‍
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.‍eks.‍
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene).‍
1 Vælg Vis kort.‍
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.‍
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.‍
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.‍
• Vælg et punkt, f.‍eks.‍ en gade, et vejkryds eller en
adresse.‍
Søgning efter positioner
yderligere oplysninger.‍
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.‍
3 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.‍
4 Vælg evt.‍ den rigtige destination.‍
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.‍
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.‍
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.‍
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.‍
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.‍
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.‍
2 Vælg .‍
3 Vælg > Rediger.‍
4 Indtast ændringerne.‍
5 Vælg Udført.‍
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.‍
1 Vælg Find > Nylige.‍
2 Vælg en position.‍
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.‍
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.‍
2 Vælg en parkeringsposition.‍
Sådan gemmer du en parkeringsplads
1 Vælg Apps > Seneste plads.‍
2 Vælg > Gem.‍
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.‍
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.‍
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.‍
Positionens adresse vises nederst på skærmen.‍
4 Vælg beskrivelsen af positionen.‍
5 Vælg Sæt position.‍
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).‍
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.‍
3
3 Vælg .‍
4 Vælg > Gem.‍
5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.‍
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.‍
2 Vælg Gem.‍
3 Indtast et navn, og vælg Udført.‍
4 Vælg OK.‍
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg .‍
5 Vælg > Rediger.‍
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.‍
• Vælg Telefonnummer.‍
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.‍
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.‍
7 Rediger oplysningerne.‍
8 Vælg Udført.‍
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.‍
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.‍
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg en position.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg > Rediger > Kategorier.‍
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.‍
6 Vælg evt.‍ en foreslået kategori.‍
7 Vælg Udført.‍
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner).‍
2 Vælg en position.‍
3 Vælg Start!.‍
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Start!.‍
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).‍
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.‍
3 Vælg Ruter.‍
4 Vælg en rute.‍
Bilruter
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.‍
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.‍
Ruten er markeret med en magentarød linje.‍ Et ternet flag
markerer din destination.‍
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet.‍ Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.‍
Sådan deler du en gemt position
Hvis du gemmer en position på en forretning, der ikke findes i
kortdata, kan du dele positionen med Garmin, så den kan blive
tilføjet fremtidige kortopdateringer og delt med Garmin
fællesskabet.‍
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg .‍
5 Vælg > Del sted.‍
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.‍
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg > Slet gemte steder.‍
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.‍
4
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort.‍
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.‍
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.‍
• Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du
ikke kører en rute.‍
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.‍
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.‍
1 På kortet vælges > Find.‍
2 Søg efter en position.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Start!.‍
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.‍
Navigation
Valg af en omvej
Brug af fodgængernavigationskortet
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at
undgå forhindringer som f.‍eks.‍ vejarbejde.‍
Under navigation skal du vælge
> Omvej.‍
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.‍
Om Afkørsel med service
Mens du navigerer en rute, kan du finde benzin, mad, logi og
toiletter ved kommende afkørsler.‍
Service findes som faner efter kategori.‍
Fodgængerkortikoner
Benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Navigation til en afkørsel
1 På kortet vælges > Afkørsel /service >
2 Vælg Start!.‍
.‍
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.‍
2 Vælg en fane.‍
3 Vælg et interessepunkt.‍
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.‍
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.‍
Udelukkelse af transporttyper
BEMÆRK: Transporttyper er kun tilgængelige, når der er
indlæst cityXplorer™ kort.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Offentlig transport.‍
2 Vælg den transporttype, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.‍
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation.‍
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.‍
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.‍
Fodgængerruter
Sådan følger du en fodgængerrute
I forgængertilstand vises din rute på et 2D-kort.‍
BEMÆRK: cityXplorer kort leveres ikke sammen med enheden.‍
Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com for at købe cityXplorer kort.‍
BEMÆRK: Du kan ændre typerne af offentlig transport og
begrænse gåafstanden på en fodgængerrute.‍
Kortsider
• Vælg À for at skifte mellem dele af ruten.‍
• Vælg Á for at få vist ruteplanen.‍
• Når du navigerer i fodgængertilstanden, angiver din
omtrentlige position og din færdselsretning på kortet.‍
• Cirklen omkring angiver nøjagtigheden af din position på
kortet.‍ En mindre cirkel betyder, at den viste position er mere
nøjagtig.‍
• De gule ikoner angiver den navigationsmåde, der bruges på
hver del af ruten.‍ Hvis du f.‍eks.‍ får vist , skal du stige om
bord på en bus på dette sted af ruten.‍
• Sorte prikker på kortet angiver stoppestederne for offentlig
transport langs ruten.‍
Kortsider
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.‍eks.‍
ikoner for interessepunkter og vejforhold.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.‍
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.‍
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.‍
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.‍
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.‍
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.‍
2 Vælg en type af data, du vil have vist.‍
3 Vælg Gem.‍
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.‍
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.‍
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.‍
Tilpasning af kortknapper
Du kan inkludere op til tre ikoner i højre side af hovedkortet.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortknapper.‍
2 Vælg et ikon, og vælg OK.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg et andet ikon.‍
5
Ændring af kortinstrumentbrættet
Instrumentbrættet viser information om rejsen i bunden af
kortet.‍ Du kan vælge forskellige instrumentbrætter for at ændre
informationens stil og layout.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Instrumentbræt.‍
2 Anvend pilene for at vælge et instrumentbræt.‍
3 Vælg Gem.‍
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.‍
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.‍
2 Vælg et sving.‍
Oplysningerne om svinget vises.‍ Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.‍
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.‍
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.‍
• Vælg Nulstil maks.‍ hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.‍
• Vælg Nulstil tur B for at nulstille distancetælleren.‍
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position.‍ Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.‍
På kortet vælges køretøjet.‍
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.‍eks.‍ benzin, hospitaler eller politistationer.‍
1 På kortet vælges køretøjet.‍
2 Vælg en kategori.‍
en rute.‍
2 Vælg
> Kort.‍
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.‍
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.‍
På kortet vælges
for at vise det næste sving på kortet.‍
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje.‍ Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.‍
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.‍
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i
navigationslinjen.‍
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.‍
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.‍
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.‍
På kortet skal du vælge Fart.‍
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Apps > Hjælp for at få vist oplysninger om brug af
enheden.‍
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Apps > Hjælp >
.‍
Om ecoRoute
Funktionen ecoRoute™ beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.‍
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.‍
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere (Kalibrering af
brændstoføkonomi).‍
BEMÆRK: ecoRoute er kun tilgængelig i anvendelsesmåden
Bil.‍
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.‍
1 Vælg Apps > ecoRoute.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Apps > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.‍
3 Vælg Ja.‍
Kalibrering af brændstoføkonomi
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.‍
2 Vælg > Nulstil felt(er).‍
3 Vælg en funktion:
6
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner.‍ Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.‍
1 Vælg Apps > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.‍
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.‍
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.‍
5 Vælg Næste.‍
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.‍
Brug af programmerne
6 Vælg Gem.‍
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner.‍ Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.‍
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.‍
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Apps > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.‍
Du mister point ved hurtig acceleration.‍
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning.‍ Du
mister point ved hård opbremsning.‍
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.‍
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.‍
Fjernelse af resultat for ecoChallenge fra kortet
Vælg >
> Indstillinger > Skjul > Gem.‍
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Apps > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Vælg > Nulstil.‍
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Apps > ecoRoute > Brændstoføkonomi.‍
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.‍
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.‍
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører.‍ Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.‍
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.‍
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.‍
1 Vælg Apps > ecoRoute > Kørerapport.‍
2 Vælg en rapport.‍
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Apps > ecoRoute > Køretøjsprofil.‍
2 Vælg > Nulstil.‍
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.‍
1 Vælg Apps > Turplanlægning.‍
2 Vælg Ny tur.‍
3 Vælg Vælg startposition.‍
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori).‍
5 Vælg Vælg.‍
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .‍
7 Vælg Næste.‍
8 Indtast et navn, og vælg Udført.‍
Redigering af en rejseplan
1 Vælg Apps > Turplanlægning.‍
2 Vælg en gemt tur.‍
3 Vælg en funktion.‍
Brug af programmerne
• Hvis du vil ændre ankomst- eller afgangstidspunkt, skal
du vælge en position på turen.‍
• Hvis du vil registrere, hvor længe du bliver på en position,
skal du vælge en position på turen og derefter vælge
Varighed.‍
• Hvis du vil ændre transportform eller rutepræference for
en del af turen, skal du vælge en del af ruten og derefter
vælge Transportform.‍
• Hvis du vil have vist turen på kortet, skal du vælge Kort.‍
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Apps > Turplanlægning.‍
2 Vælg en gemt tur.‍
3 Vælg Start!.‍
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.‍
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Apps > Turplanlægning.‍
2 Vælg en gemt tur.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.‍
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.‍
• Vælg Slet tur.‍
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.‍
Visning af billeder
Du kan se billeder, som du har gemt på enheden eller et
hukommelseskort.‍ Se Datahåndtering for at få yderligere
oplysninger om indlæsning af billeder på enheden.‍
1 Vælg Apps > Galleri.‍
2 Vælg eller for at rulle gennem billederne.‍
3 Vælg et billede.‍
Visning af et diasshow
1 Vælg Apps > Galleri.‍
2 Gem .‍
3 Under afspilning af et diasshow kan du trykke på skærmen
for at stoppe diasshowet.‍
Indstilling af et billede som baggrundsbillede
1 Vælg Apps > Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Indsæt som baggrund.‍
4 Brug markeringerne på skærmen til at justere
baggrundsbilledet.‍
5 Vælg Udført.‍
Sletning af billeder
1 Vælg Apps > Galleri.‍
2 Vælg et billede.‍
3 Vælg > Slet > Ja.‍
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger).‍
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er
standset.‍
Vælg Apps > Hvor jeg har været.‍
7
Brug af verdensuret
1 Vælg Apps > Verdensur.‍
2 Vælg om nødvendigt en by, indtast et bynavn, og vælg
Udført.‍
Vis verdenskortet
Vælg Apps > Verdensur > .‍
Nattetimer vises i det tonede område på kortet.‍
Indstilling af en alarm
1 Vælg Apps > Alarm.‍
2 Angiv et tidspunkt.‍
3 Vælg afkrydsningsfeltet Alarm til.‍
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.‍
Vælg Apps > Seneste plads.‍
Brug af lommeregneren
Vælg Apps > Lommeregner.‍
Omregning af enheder
1 Vælg Apps > Måleomregner.‍
2 Tryk evt.‍ på knappen ved siden af Omregn, vælg en
målingskategori, og vælg Gem.‍
Tryk evt.‍ på en enhedsknap, vælg en måleenhed, og vælg
3
Gem.‍
4 Vælg feltet under den enhed, du vil konvertere.‍
5 Indtast tallet, og tryk på Udført.‍
Indstilling af valutaomregningskurser
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Du kan opdatere valutaomregningskurser til brug for
måleomregneren.‍
1 Vælg Apps > Måleomregner.‍
2 Tryk på knappen ved siden af Omregn.‍
3 Vælg Valuta, og vælg Gem.‍
4 Vælg om nødvendigt en valutaknap, vælg en anden valuta,
og vælg Gem.‍
5 Vælg knappen i bunden af skærmen, der viser
valutaomregningskursen.‍
6 Vælg feltet ved siden af en valuta.‍
7 Indtast en værdi, og vælg Udført.‍
8 Vælg OK.‍
Brug af sprogguiden
Brug sprogguiden til at finde og oversætte ord eller sætninger.‍
Vælg Apps > Sprogguide.‍
Valg af sprog i sprogguiden
Du kan vælge de sprog, du vil bruge ved oversættelse af ord og
sætninger.‍
1 Vælg Apps > Sprogguide > Ord og sætninger.‍
2 Vælg > Sprog.‍
3 Vælg Fra, vælg det sprog, der skal oversættes fra, og vælg
Gem.‍
4 Vælg Til, vælg det sprog, der skal oversættes til, og vælg
Gem.‍
Sådan oversætter du ord og sætninger
1 Vælg Apps > Sprogguide > Ord og sætninger.‍
8
2
3
4
5
Vælg kategori og underkategorier.‍
Vælg evt.‍ , indtast et nøgleord, og vælg Udført.‍
Vælg et ord eller en sætning.‍
Vælg
for at lytte til oversættelsen.‍
Brug af en tosproget ordbog
1 Vælg Apps > Sprogguide > Tosprogede ordbøger.‍
2 Vælg en ordbog.‍
3 Vælg evt.‍ , indtast et ord, og vælg Udført.‍
4 Vælg et ord.‍
5 Vælg for at lytte til oversættelsen.‍
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.‍
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande.‍ Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til
alle modeller.‍
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.‍
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.‍
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.‍
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.‍
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.‍
Deaktivering af trafik
1 Vælg Indstillinger > Trafik.‍
2 Ryd afkrydsningsfeltet Trafik.‍
Om trafikikonet
Når du modtager trafikoplysninger, vises et trafikikon på kortet.‍
Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes
intensitet.‍
Grå: Trafikoplysninger er ikke tilgængelige.‍
Grøn: Trafikken flyder frit.‍
Gul: Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser.‍ Der er
moderate forsinkelser.‍
Rød: Trafikken bevæger sig ikke eller kun meget langsomt.‍ Der
er store forsinkelser.‍
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen.‍ Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først.‍ Se
Trafikindstillinger for at få mere at vide (Trafikindstillinger).‍
Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke
findes en bedre alternativ rute.‍ Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.‍
Visning af trafik på ruten
under navigation af en rute.‍
1 Vælg
Trafik
Datahåndtering
2 Vælg Trafik på ruten.‍
Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter
positionen på ruten.‍
Vælg en begivenhed.‍
3
Manuel undgåelse af trafik på ruten
.‍
1 På kortet vælges
2 Vælg Trafik på ruten.‍
3 Tryk på pilene for om nødvendigt at få vist andre
trafikforsinkelser på ruten.‍
> Undgå.‍
4 Vælg
Valg af en alternativ rute
under navigation af en bilrute.‍
1 Vælg
2 Vælg Alternativ rute.‍
3 Vælg en rute.‍
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.‍
.‍
1 På kortet vælges
2 Vælg Hændelser.‍
Trafik i dit område
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Apps > Trafik fra hovedmenuen.‍
2 Vælg > Hændelser.‍
3 Vælg et element på listen.‍
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.‍
Visning af en trafikhændelse på kortet
.‍
1 På kortet skal du vælge
2 Vælg en hændelse.‍
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på
trafikkortet.‍
1 På kortet vælges > Trafik.‍
2 Vælg Forklaring.‍
Du kan gemme filer på din enhed.‍ Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.‍
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource®, BaseCamp™
og HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter).‍
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader).‍
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com).‍ Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.‍eks.‍ kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.‍
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.‍
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.‍
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.‍
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.‍
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.‍
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.‍
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
Trafikabonnementer
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren.‍ Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.‍
2
3
4
5
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.‍
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.‍
2 Vælg Abonnementer > .‍
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.‍
4 Gå til www.garmin.com/‍fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.‍
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden.‍ Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste.‍ Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.‍
5 Vælg Næste på enheden.‍
6 Indtast koden.‍
7 Vælg Udført.‍
Datahåndtering
6
computer).‍
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.‍
Åbn programmet til filsøgning på din computer.‍
Vælg en fil.‍
Vælg Rediger > Kopier.‍
Vælg en mappe på enheden.‍
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.‍
Vælg Rediger > Indsæt.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
2 Tag kablet ud af computeren.‍
9
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den.‍ Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.‍
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg en fil.‍
Tryk på tasten Slet på tastaturet.‍
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.‍
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet.‍
Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.‍
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet på kortet.‍
Visning af fodgængerkort: Indstiller perspektivet på kortet.‍
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet.‍ Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.‍
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.‍
Kortknapper: Indstiller, hvilke knapper der skal vises på kortet.‍
Du kan vælge op til tre knapper.‍
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene).‍
Instrumentbræt: Angiver kortinstrumentbrætlayout.‍
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.‍
Aktivering af kort
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.‍
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.‍
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.‍
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.‍
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.‍
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.‍
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.‍
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.‍
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm.‍ Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.‍
Optagelse af screenshot
1 Vælg Indstillinger > Skærm.‍
2 Vælg afkrydsningsfeltet Skærmprint.‍
for at tage et skærmbillede.‍
3 Vælg
Billedfilen gemmes i mappen screenshots på enhedsdrevet.‍
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.‍
Trafik: Aktiverer trafik.‍
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata.‍ Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.‍
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.‍
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.‍
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.‍
2 Vælg et kort.‍
Om trafikabonnementer
Navigationsindstillinger
Visning af trafikabonnementer
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.‍
Beregningstilstand: Indstiller rutepræference.‍
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.‍
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at
undgå særlige veje eller områder.‍
Avancerede omveje: Gør det muligt for dig at vælge længden
af en omvej.‍
Begræns gåen: Bestemmer den maksimale gåafstand, der er
medtaget i fodgængerruten.‍
Offentlig transport: Aktiverer eller deaktiverer transporttyper.‍
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.‍
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.‍
Beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.‍
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.‍
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.‍
10
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber.‍ Gå til http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.‍
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.‍
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.‍
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.‍
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.‍
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne siden Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og
tastatur.‍
Stemmesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.‍
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.‍
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.‍eks.‍ gadenavne, ikke.‍
Tastatursprog: Indstiller sproget for dit tastatur.‍
Tastaturopsætning: Indstiller tastaturets layout.‍
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Varsler ved alarmpunkter.‍
Tilpasning af enheden
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.‍
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.‍
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger fra hovedmenuen
skal du vælge Indstillinger > Enhed.‍
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.‍
Slutbrugerlicensaftaler: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.‍
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.‍
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends™, Hvor jeg har været og Triplog.‍
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.‍
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.‍
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.‍
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
Sletning af brugerdata
BEMÆRK: Denne proces sletter alle elementer, som du har
gemt på enheden.‍
1 Tænd enheden.‍
2 Hold fingeren på nederste højre hjørne af skærmen, indtil der
vises en meddelelse.‍
3 Vælg Ja for at slette alle brugerdata.‍
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.‍
Sådan forlænger du batteriets levetid
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.‍
• Sæt enheden i dvaletilstand (Aktivering og deaktivering af
dvaletilstand).‍
• Forøg skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger).‍
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.‍
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken).‍
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger).‍
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted.‍ Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.‍
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.‍
1 Afmonter endestykket À.‍
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.‍
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.‍
Installer en sikring på 2 A (fast-blow).‍
Placer sølvspidsen i endestykket.‍
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.‍
Montering på instrumentbrættet
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.‍
2 Tør enheden af med en tør klud.‍
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.‍
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.‍
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.‍
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.‍
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.‍
Brug monteringspladen til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.‍ Se www.garmin.com for at få flere oplysninger.‍
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.‍
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.‍
3 Placer pladen på instrumentbrættet.‍
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.‍
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.‍
6 Skub armen ned (imod pladen).‍
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.‍
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.‍
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.‍
• Registrer enheden på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Appendiks
Sådan fjerner du enheden fra holderen
Vip enheden fremad.‍
11
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.‍
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.‍
Opdatering af kort og software med Garmin
Express™
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.‍
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer.‍ Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.‍
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/‍express.‍
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.‍
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge Macversion.‍
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på
skærmen for at gennemføre installationen.‍
4 Start Garmin Express.‍
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.‍
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed.‍ Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.‍
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).‍
2 Klik på fanen Kort.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.‍
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder.‍ Gå til www.garmin.com/‍safetycameras for at kontrollere
tilgængelighed eller for at købe et abonnement eller en
engangsopdatering.‍ Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer.‍
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.‍
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden.‍ Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.‍
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet.‍ De kan indeholde alarmer, som lader dig
vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser
hurtigere end en angivet hastighed.‍
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.‍
6 Indtast en e-mail-adresse til produktregistrering (valgfri).‍
7 Klik på Gem enhed.‍
8 Klik på Kontroller for opdateringer.‍
Der vises en liste over tilgængelige kort- og
softwareopdateringer.‍
9 Vælg de opdateringer, der skal installeres.‍
10 Klik på Installer nu.‍
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.‍
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.‍
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha.‍ softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader).‍
1 Vælg Find > Kategorier.‍
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.‍
Køb af tilbehør
Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Fejlfinding
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger).‍
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.‍
• Stå stille i flere minutter.‍
12
Appendiks
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.‍
2 Tør efter med en ren, tør klud.‍
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
bilen).‍
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel).‍
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes
med strøm.‍
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C
(mellem 32 og 113°F).‍
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.‍
Batteriet aflades hurtigt
•
•
•
•
Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger).‍
Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger).‍
Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken).‍
Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand).‍
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.‍
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.‍
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.‍
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.‍
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller
som et flytbart drev på min computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.‍
2 Sluk enheden.‍
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.‍
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.‍
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand.‍ Der vises et billede af enheden, der
er sluttet til en computer, på enhedens skærm.‍
Appendiks
13
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 5
3D-kortvisning 5
A
abonnementer
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 3
advarsler
lyd 10
nærhedspunkter 10
sikkerhedskameraer 10
trafik 6
afkørsler med service 5
aktuel position 6
alarm 8
alarmpunktalarmer, indstillinger 10
anvisninger 6
B
baggrundsbillede 7
batteri
maksimere 11, 13
oplade 1, 2, 13
problemer 13
bilstrømkabel 1
brugerdata, slette 10, 11
brugerdefinerede interessepunkter 12
brændstof, priser 6
brændstofpriser, ændre 6
brændstoføkonomi. 6, 7 Se også ecoRoute
C
computer, tilslutte 9, 13
D
destinationer. Se positioner
drejliste 6
dvaletilstand 1
E
ecoChallenge 7
ecoChallenge-resultat 7
nulstille 7
ecoRoute 6, 7
ecoChallenge-resultat 7
kalibrering af brændstoføkonomi 6
kørerapport 7
kørerapporter 7
køretøjsprofil 6
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 12
enheds-ID 11
F
fejlfinding 12, 13
filer
overføre 9
understøttede typer 9
finde tjenester, forude 5
forude, finde tjenester 5
G
galleri 7
sletning af billeder 7
Garmin Express 1
opdatering af software 1, 12
registrering af enheden 1
gemme, aktuel position 4
gemte positioner 4, 7
kategorier 4
redigere 4
slette 4
genveje
slette 2
tilføje 2
geocaching 3
14
GPS 2
H
hjem
angive positioner 3
køre 3
redigering af position 3
hjælp. 6 Se også produktsupport
holder til instrumentbræt 11
hukommelseskort 9
Hurtig søgning 2
Hvor er jeg? 4, 6
I
ID-nummer 11
ikoner, trafik 8
indstillinger 10, 11
Interessepunkt. 12 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 12
interessepunkter (POI Loader) 12
interessepunkter (POI) 12
brugerdefineret 12
ekstraudstyr 12
POI Loader 12
K
kabler, strøm 11
kalibrering af brændstoføkonomi 6
kameraer, sikkerhed 12
knapper på skærmen 2
koordinater 3
kort 4, 10
datafelt 5
datalayout 6
detaljeniveau 10
fodgænger 5
gennemse 3
hele produktets levetid 1
købe 12
lag 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opdatere 1, 12
tema 10
trafikforhold 9
vise ruter 6
kortlag, tilpasse 5
kortperspektiv 5
kortvisning
2D 5
3D 5
køre hjem 3
kørerapporter 7
køretøjsprofil 6
L
livstidsabonnement på kort 1
lyd, nærhedspunkter 10
lydstyrke, tilpasse 1
lysstyrke 1
længde-/breddegrad 3
M
microSD-kort, installere 9
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 11
instrumentbræt 11
sugekop 1, 12
måleomregner 8
N
navigation
direkte linje 5
fodgænger 5
indstillinger 10
visning af ruter 4
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 1
tripdata 6
nyligt fundne positioner 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
næste sving 6
O
omdøbe ture 7
omregne
enheder 8
valuta, omregne 8
omveje 5
opdateringer
kort 12
software 12
opladning af enheden 1, 2, 13
P
parkering 3
seneste plads 3, 8
POI Loader 12
positioner 2, 3, 7
aktuel 4, 6
gemme 3
indstille hjemmeposition 3
nyligt fundne 3
redigere 2
simulerede 3
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 6
R
rapporter, afstand 7
registrering af enheden 1
regnemaskine 8
rejsehistorik 11
rejseoplysninger
nulstille 6
vise 6
rengøre berøringsskærmen 11
rengøring af enheden 11
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 7
redigering af en tur 7
ruter 4
beregningstilstand 10
starte 4
sådan stopper du 5
tilføje et punkt 4
vise 4
vise på kortet 6
S
satellitsignaler 2
vise 2
screenshots 10
optage 10
sikkerhedskameraer, abonnementer 12
sikring, skifte 11
simulerede positioner 3
skærm, lysstyrke 1
skærmindstillinger 10
slette
alle brugerdata 10
ture 7
Slutbrugerlicensaftaler 11
software
opdatere 1, 12
version 11
sprog 8
stemme 10
tastatur 10
strømkabler 11
køretøj 1
udskifte sikringen 11
sugekop 12
søge efter positioner. 2 Se også positioner
adresser 3
bruge kortet 3
Indeks
byer 3
gennemse kortet 3
kategorier 2
koordinater 3
vejkryds 3
søgelinje 2
T
tastatur 2
layout 10
sprog 10
tidsindstillinger 10
tilbehør 12
tilpasse 5
tilpasse enhed 10
trafik 8, 10
advarsler 6
aktivere et abonnement 9
alternativ rute 8, 9
data 9
deaktivere 8
hændelser 9
ikoner 8
livslange abonnementer 1
søger efter forsinkelser 9
tilføje abonnementer 9
undgå 9
transportformer 2
tripcomputer 6
turlog, vise 5
tyveri, undgå 11
tænd/sluk-knap 1
U
undgå 5
vejegenskaber 5
ur 8
USB, frakoble 9
V
vedligeholdelse af enheden 11
vejkryds, finde 3
vejkryds-info 6
Æ
ændre søgeområdet 2
Indeks
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012–2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising