Garmin | nüvi® 140T | Garmin nüvi® 140T Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 140T Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 140T
®
Skrócony podręcznik użytkownika
Lipiec 2012
190-01517-60
Rev. A
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria
140T
Wydrukowano na Tajwanie
1
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Konfigurowanie urządzenia
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj następujące
czynności:
1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 2).
2. Zamontuj urządzenie (strona 2).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 4).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 4).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 4).
5. Pobierz pełną wersję podręcznika użytkownika
(strona 4).
2
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu
w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich
temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie
zapoznaj się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
informacje prawne dotyczące montażu na szybie
przedniej.
Aby korzystać z zasilania bateryjnego, urządzenie należy
naładować podczas jazdy.
1. Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB ➋
urządzenia ➌.
2. Dociśnij przyssawkę ➍ do szyby przedniej.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
3. Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➎ do tyłu,
w kierunku szyby.
➌
➍
➎
➏
➊
➋
4. Zatrzaśnij uchwyt ➏ na ramieniu przyssawki.
5. Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
6. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło
się na swoim miejscu.
7. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników użytkownika,
uzyskania pomocy technicznej i wielu innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1. Podłącz kabel mini-USB ➊ do portu mini-USB ➋
w urządzeniu (strona 2).
➊
➋
2. Podłącz kabel mini-USB do portu USB w komputerze.
3. Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
gniazda zapalniczki w samochodzie.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
3
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
nüMaps Guarantee
Korzystanie z usług dostępnych w sekcji
Mój Pulpit
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
2. Wybierz dowolną opcję:
•
4
Aby zaktualizować oprogramowanie, kliknij
Aktualizuj teraz w sekcji Aktualizacje
oprogramowania.
Aby zaktualizować mapy, kliknij Aktualizuj teraz
w sekcji Aktualizacje map.
Aby pobrać podręcznik użytkownika, kliknij
Podręczniki, a następnie Pobierz obok
żądanego podręcznika.
3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z klawisza zasilania
➊
™
Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 90 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej urządzenie jest
uprawnione do bezpłatnej aktualizacji map. Zapoznaj się
z warunkami na stronie www.garmin.com/numaps.
•
•
Wybierz opcję:
•
Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj klawisz
Zasilania ➊ przez 4 sekundy.
•
Aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Zasilania przez 10 sekund.
•
Aby przełączyć urządzenie w tryb uśpienia,
naciśnij przycisk Zasilania.
•
Aby aktywować urządzenie z trybu uśpienia,
naciśnij klawisz Zasilania i dotknij dwukrotnie
ikonę .
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub
nazwę miasta.
1. Wybierz Dokąd?.
2. Wybierz pasek wyszukiwania.
➊
3. Wpisz wyszukiwane hasło.
W trakcie pisania pod paskiem wyszukiwania
wyświetlane są sugerowane hasła.
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę
kategorii, np. „kina” lub „kawiarnie”.
•
Aby wyszukać firmy wg nazwy, wpisz całość lub
część szukanej nazwy.
•
Aby wyszukać adres w pobliżu, wprowadź nazwę
ulicy i numer posesji.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
•
Aby wyszukać adres w innym mieście,
wprowadź numer posesji, nazwę ulicy, miasto
i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta
i państwa.
•
Aby wyszukać współrzędne, wprowadź
szerokość i długość geograficzną.
4. Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła,
wybierz żądane hasło.
•
Aby wyszukać z użyciem wprowadzonego tekstu,
wybierz .
5. W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji
W menu głównym wybierz kolejno Dokąd? >
Wyszukiwanie w pobliżu.
5
Dodawanie postojów
1. Na ekranie nawigacji wybierz
szczególne.
2.
3.
4.
5.
> Punkty
Wyszukaj dodatkowy postój.
Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową linią.
Gdy użytkownik zjedzie z wyznaczonej trasy, urządzenie
ponownie przelicza trasę. Podczas jazdy po głównych
drogach może zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
➊
Wybierz Jedź!.
➋
➌
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Trasa na mapie
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy
w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy
będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
➍
•
Wybierz ➊, aby wyświetlić następny zwrot.
Jeśli widok skrzyżowania jest dostępny, zostanie
wyświetlona strona widoku skrzyżowania.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
•
Wybierz ➌, aby przerwać nawigację obecnie
wyznaczoną trasą.
•
Wybierz ➍, aby wyświetlić stronę Gdzie jestem?
Korzystanie z objazdu
Na stronie nawigacji wybierz
6
> Objazd.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
się w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną
rozsądną możliwością, urządzenie może nie
zaproponować objazdu.
•
Informacje o utrudnieniach drogowych
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji
dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.
•
Informacje na temat odbiorników komunikatów
drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic.
uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Odbiornik komunikatów drogowych jest dołączony do
niektórych pakietów i jest opcjonalnym urządzeniem
dla wszystkich modeli. Jest zintegrowany z przewodem
zasilającym z gniazda zapalniczki lub z urządzeniem.
•
Aby odbiornik komunikatów drogowych mógł działać,
przewód zasilający z gniazda zapalniczki musi być
podłączony do źródła zasilania w pojeździe i do
urządzenia.
•
Aby można było odbierać informacje o ruchu
drogowym, odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie muszą być włączone i znajdować
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 140T
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2672 5254
00 45 4810 5050
00 358 19 311 001
00 33 1 5517 81 89
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00 35 1214 447 460
00 902 00 70 97
00 46 7744 52020
0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Wielka Brytania
Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub
jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
nüMaps Guarantee™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising