Garmin | nüvi® 140T | User manual | Garmin nüvi® 140T Brukerveiledning

Garmin nüvi® 140T Brukerveiledning
nüvi 140/150-serien
®
Brukerveiledning
Mars 2014
190-01517-38_0B
Trykt i Taiwan
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder
seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller
organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette
produktet.
Garmin®, nüvi® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.‍ Disse varemerkene
kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd.‍
eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.‍
microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og andre land.‍ Mac® er et varemerke for Apple Inc.‍
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................ 1
Koble enheten til bilstrøm .......................................................... 1
Støtte og oppdateringer ............................................................. 1
Konfigurere Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Funksjoner for trafikk og kart ................................................. 1
Slå av enheten ...................................................................... 1
Nullstille enheten ................................................................... 1
Gå inn i og ut av dvalemodus .................................................... 1
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 1
Justere volumet .......................................................................... 1
Ikoner på statuslinjen ................................................................. 1
Satellittsignaler ...................................................................... 2
Transportmodi ....................................................................... 2
Batteriinformasjon ................................................................. 2
Bruke knappene på skjermen .................................................... 2
Bruke tastaturet på skjermen ..................................................... 2
Legge til en snarvei .................................................................... 2
Fjerne en snarvei .................................................................. 2
Finne posisjoner............................................................ 2
Posisjoner .................................................................................. 2
Finne en posisjon etter kategori ............................................ 2
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 2
Endre søkeområdet ............................................................... 2
Redigere posisjonsinformasjon ............................................. 2
Søkeverktøy ............................................................................... 3
Finne en adresse .................................................................. 3
Finne et sted ......................................................................... 3
Finne et veikryss ................................................................... 3
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 3
Finne en posisjon ved å se på kartet .................................... 3
Finne en posisjon ved hjelp av hurtigsøk .............................. 3
Lagre en Hjem-posisjon ............................................................. 3
Kjøre hjem ............................................................................. 3
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen ...................... 3
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet ........................ 3
Tømme listen over steder som nylig er funnet ...................... 3
Finne parkering .......................................................................... 3
Lagre en parkeringsplass ...................................................... 3
Angi en simulert posisjon ........................................................... 3
Lagre posisjoner ........................................................................ 3
Lagre en posisjon .................................................................. 3
Lagre din gjeldende posisjon ................................................ 4
Redigere en lagret posisjon .................................................. 4
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 4
Dele en lagret posisjon .......................................................... 4
Slette en lagret posisjon ........................................................ 4
Navigasjon...................................................................... 4
Starte en rute ............................................................................. 4
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 4
Forhåndsvise flere ruter ........................................................ 4
Bilruter ........................................................................................ 4
Bruke navigasjonskartet ........................................................ 4
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 4
Foreta en omkjøring .............................................................. 4
Stoppe ruten .......................................................................... 4
Om avkjøringstjenester .............................................................. 5
Navigere til en avkjøring ........................................................ 5
Finne kommende punkter av interesse ................................. 5
Unngå veielementer ................................................................... 5
Unngå transportmidler ........................................................... 5
Navigere utenfor vei ................................................................... 5
Fotgjengerruter .......................................................................... 5
Innholdsfortegnelse
Følge en fotgjengerrute ......................................................... 5
Bruke navigasjonskart for fotgjenger ..................................... 5
Kartikoner for fotgjengere ...................................................... 5
Kartsider ......................................................................... 5
Tilpasse kartlagene .................................................................... 5
Vise triploggen ...................................................................... 5
Endre kartdatafeltet .................................................................... 5
Endre perspektiv på kartet ......................................................... 5
Tilpasse kartknapper .................................................................. 5
Endre kartdashbord ................................................................... 5
Vise en liste med svinger ........................................................... 5
Vise hele ruten på kartet ....................................................... 6
Vise neste sving ......................................................................... 6
Vise veikryss .............................................................................. 6
Vise trafikkvarsler ....................................................................... 6
Vise tripinformasjonssiden ......................................................... 6
Nullstille tripinformasjon ........................................................ 6
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 6
Finne tjenester i nærheten .................................................... 6
Bruke programmene ...................................................... 6
Bruke Hjelp ................................................................................ 6
Søke i hjelpeemner ............................................................... 6
Om ecoRoute ............................................................................. 6
Konfigurere kjøretøyet ........................................................... 6
Endre drivstoffprisen ............................................................. 6
Kalibrere drivstoffsparingen .................................................. 6
Om ecoChallenge ................................................................. 6
Vise informasjon om drivstoffsparingen ................................ 7
Kilometerrapporter ................................................................ 7
Nullstille ecoRoute informasjon ............................................. 7
Planlegge en tur ......................................................................... 7
Redigere en reiseplan ........................................................... 7
Navigere til en lagret tur ........................................................ 7
Redigere en lagret tur ........................................................... 7
Vise bilder .................................................................................. 7
Vise en bildefremvisning ....................................................... 7
Angi et bakgrunnsbilde .......................................................... 7
Slette bilder ........................................................................... 7
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................... 7
Bruke verdensuret ...................................................................... 7
Vise verdenskartet ................................................................ 7
Stille inn en alarm ...................................................................... 7
Finne forrige parkeringsplass ..................................................... 7
Bruke kalkulatoren ..................................................................... 7
Konvertere enheter .................................................................... 7
Angi vekslingskurser ............................................................. 8
Bruke språkguiden ..................................................................... 8
Velge språk i språkguiden ..................................................... 8
Oversette ord og uttrykk ........................................................ 8
Bruke en ordbok .................................................................... 8
Trafikk............................................................................. 8
Deaktivere trafikk ....................................................................... 8
Om trafikkikonet ......................................................................... 8
Trafikk på ruten .......................................................................... 8
Vise trafikk på ruten .............................................................. 8
Unngå trafikk på ruten manuelt ............................................. 8
Velge en alternativ rute ......................................................... 8
Vise trafikk på kartet .............................................................. 8
Trafikk i ditt område ................................................................... 8
Søke etter trafikkhendelser ................................................... 8
Vise en trafikkhendelse på kartet .......................................... 9
Forstå trafikkdata ....................................................................... 9
Trafikkabonnementer ................................................................. 9
Abonnementsaktivering ......................................................... 9
Legge til et abonnement ........................................................ 9
i
Databehandling.............................................................. 9
Filtyper ....................................................................................... 9
Om minnekort ............................................................................ 9
Installere et minnekort ........................................................... 9
Koble enheten til datamaskinen ................................................. 9
Overføre data fra datamaskinen ........................................... 9
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 9
Slette filer ................................................................................... 9
Tilpasse enheten............................................................ 9
Innstillinger for kart og kjøretøy .................................................. 9
Aktivere kart ........................................................................ 10
Navigasjonsinnstillinger ........................................................... 10
Beregningsmodus .................................................................... 10
Skjerminnstillinger .................................................................... 10
Ta skjermbilder .................................................................... 10
Trafikkinnstillinger .................................................................... 10
Om trafikkabonnementer ..................................................... 10
Vise trafikkabonnementer ................................................... 10
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 10
Innstillinger for språk og tastatur .............................................. 10
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter ............................. 10
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 10
Tillegg........................................................................... 10
Strømkabler ............................................................................. 10
Ta vare på enheten .................................................................. 11
Rengjøre enhetens utside ................................................... 11
Unngå tyveri ........................................................................ 11
Slette brukerdata ...................................................................... 11
Forlenge batterilevetiden ......................................................... 11
Skifte sikringen i strømkabelen for bil ...................................... 11
Montere på dashbordet ............................................................ 11
Fjerne enheten fra braketten .................................................... 11
Fjerne sugekoppen fra frontruten ............................................. 11
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express™ ........ 11
Kjøpe tilleggskart ................................................................. 12
Fotobokser ............................................................................... 12
Egendefinerte punkter av interesse ......................................... 12
Installere POI Loader .......................................................... 12
Bruke hjelpefilene til POI Loader ......................................... 12
Finne egendefinerte POIer .................................................. 12
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 12
Feilsøking ................................................................................. 12
Enheten innhenter ikke satellittsignaler ............................... 12
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ............................ 12
Enheten lader ikke i bilen .................................................... 12
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ............................ 12
Batterimåleren virker unøyaktig .......................................... 12
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen .............................. 12
Indeks............................................................................14
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.‍ Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.‍
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.‍
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på enheten.‍
T: Denne modellen støtter RDS-trafikk (der det er tilgjengelig).‍
LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal
gjennom hele levetiden til enheten.‍ Du finner vilkår og
betingelser på www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.‍
Aktivere livstidskart
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.‍
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og
hvis slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først.‍ Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/‍numapslifetime.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.‍
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.‍
Meldingen vises etter fem sekunder.‍ Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.‍
2 Velg Av.‍
Nullstille enheten
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.‍
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.‍
3
Gå inn i og ut av dvalemodus
4
5
6
plass.‍
Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.‍
Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.‍
Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.‍
Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.‍
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk.‍ Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus.‍ Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.‍
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.‍
Trykk på av/på-tasten À.‍
Støtte og oppdateringer
Garmin® Express tilbyr enkel tilgang til disse tjenestene for
enheten din.‍
• Produktregistrering
• Oppdateringer for programvare og kart
• Produktveiledninger
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Justere lysstyrken på skjermen
Konfigurere Garmin Express
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
1 Velg Innstillinger > Visning > Lysstyrke.‍
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.‍
enheten.‍
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en ledig USB-
port på datamaskinen.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
nüMaps Guarantee™
Enheten kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen
90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører.‍ Du
finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/‍numaps.‍
Funksjoner for trafikk og kart
Enkelte modeller inkluderer funksjoner for trafikk og
abonnement på livstidskart.‍
Komme i gang
Justere volumet
1 Velg Volum.‍
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.‍
• Velg for å dempe enheten.‍
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen.‍ Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.‍ Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.‍
1
Finne posisjoner
Status for GPS-signal
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Satellittsignaler
Enheten begynner å innhente satellittsignaler etter at den er
slått på.‍ Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for
å innhente satellittsignaler.‍ Når minst én av linjene er
grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler.‍
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.‍
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen.‍ Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.‍
Bilmodus
Fotgjengermodus
Choosing a Transportation Mode
Select
or .‍
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.‍
Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.‍
Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, bør du lade
batteriet helt ut og deretter helt opp igjen.‍ Du bør ikke koble fra
enheten før den er helt oppladet.‍
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.‍
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.‍
Velg eller for å se flere valg.‍
Hold nede eller for å bla raskere.‍
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.‍
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur).‍
• Velg for å slette et søk.‍
• Velg
for å slette et tegn.‍
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.‍
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.‍
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.‍
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen.‍ En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.‍
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.‍
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.‍
2 Velg et element.‍
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).‍
2 Velg snarveien du vil fjerne.‍
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.‍
2
Posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon.‍ Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten.‍ Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.‍
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.‍
3 Velg eventuelt en underkategori.‍
4 Velg en posisjon.‍
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen
kategorier.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.‍
3 Velg eventuelt en underkategori.‍
4 Skriv eventuelt inn hele eller deler av navnet på søkelinjen.‍
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Angi søk i søkelinjen.‍
3 Angi hele eller deler av søkeordet.‍
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").‍
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du
hele eller deler av navnet.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.‍
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.‍
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.‍
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.‍
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .‍
6 Velg eventuelt en posisjon.‍
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.‍
2 Velg Søker i nærheten av.‍
3 Velg et alternativ.‍
Redigere posisjonsinformasjon
Du kan endre adressen eller telefonnummeret for en posisjon
som vises i søkeresultatene.‍
1 Søk etter en posisjon.‍
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.‍
3 Velg .‍
4 Velg > Rediger.‍
5 Velg Adresse eller Telefonnummer, og angi den nye
informasjonen.‍
Finne posisjoner
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.‍
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.‍
1 Velg Hvor skal du? > Adresse.‍
2 Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.‍
3 Skriv inn gatenavnet, og velg Neste.‍
4 Velg eventuelt Søker i nærheten av for å endre sted, delstat
eller provins.‍
5 Velg eventuelt sted, delstat eller provins.‍
6 Velg eventuelt adressen.‍
Finne et sted
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.‍
2 Velg Angi søk.‍
3 Angi et stedsnavn, og velg .‍
4 Velg et sted.‍
Finne et veikryss
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.‍
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
7
• Velg en delstat eller provins.‍
• Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du
Delstat eller land og angir et navn.‍
Angi det første gatenavnet, og velg Neste.‍
Velg eventuelt gaten.‍
Angi det andre gatenavnet, og velg Neste.‍
Velg eventuelt gaten.‍
Velg eventuelt veikrysset.‍
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon.‍ Dette kan være nyttig i geocaching.‍
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.‍
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.‍
3 Velg breddegradskoordinat.‍
4 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.‍
5 Angi lengdegradskoordinat.‍
6 Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.‍
7 Velg Vis på kart.‍
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter,
sykehus og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene).‍
1 Velg Se på kart.‍
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.‍
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.‍
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.‍
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.‍
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.‍
Velg
eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
5
tilleggsinformasjon.‍
Finne posisjoner
Finne en posisjon ved hjelp av hurtigsøk
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige
bestemmelsesstedene du valgte.‍
1 Velg Hvor skal du?.‍
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.‍
3 Velg et bestemmelsessted fra hurtigsøklisten hvis det er
aktuelt.‍
4 Velg eventuelt riktig bestemmelsessted.‍
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.‍
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.‍
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.‍
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.‍
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.‍
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.‍
2 Velg .‍
3 Velg > Rediger.‍
4 Angi endringene.‍
5 Velg Ferdig.‍
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.‍
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.‍
2 Velg en posisjon.‍
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.‍
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.‍
2 Velg en parkeringsplass.‍
Lagre en parkeringsplass
1 Velg Programmer > Forrige plass.‍
2 Velg > Lagre.‍
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.‍
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.‍
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.‍
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.‍
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.‍
5 Velg Angi posisjon.‍
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.‍
3 Velg .‍
4 Velg > Lagre.‍
5 Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.‍
3
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.‍
2 Velg Lagre.‍
3 Angi et navn, og velg Ferdig.‍
4 Velg OK.‍
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Start!.‍
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg eventuelt en kategori.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg .‍
5 Velg > Rediger.‍
6 Velg et alternativ:
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.‍
3 Velg Ruter.‍
4 Velg en rute.‍
• Velg Navn.‍
• Velg Telefonnummer.‍
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.‍
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.‍
7 Rediger informasjonen.‍
8 Velg Ferdig.‍
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.‍
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.‍
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg en posisjon.‍
3 Velg .‍
4 Velg > Rediger > Kategorier.‍
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.‍
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.‍
7 Velg Ferdig.‍
Dele en lagret posisjon
Hvis du lagrer posisjonen til en forretning som ikke er i
kartdataene, kan du dele posisjonen med Garmin slik at den
kan legges til i fremtidige kartoppdateringer og deles med
Garmin fellesskapet.‍
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg eventuelt en kategori.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg .‍
5 Velg > Del sted.‍
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.‍
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.‍
2 Velg > Slett lagrede steder.‍
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.‍
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner).‍
2 Velg en posisjon.‍
3 Velg Start!.‍
4
Bilruter
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring.‍ Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.‍
Ruten er merket med en magentafarget linje.‍ Et rutete flagg
angir destinasjonen.‍
Underveis vil enheten vise veien til destinasjonen ved hjelp av
talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet.‍
Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne
ruten på nytt og gi nye anvisninger.‍
Bruke navigasjonskartet
1 Velg Se på kart.‍
2 Velg et sted på kartet.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .‍
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .‍
• Hvis du vil vise bestemte kategorier når du ikke navigerer
etter en rute, velger du .‍
• Hvis du vil sentrere kartet rundt gjeldende posisjon, velger
du .‍
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.‍
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.‍
2 Søk etter en posisjon.‍
3 Velg en posisjon.‍
4 Velg Start!.‍
5 Velg Legg til på aktiv rute.‍
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel
veiarbeid, mens du navigerer etter en rute.‍
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.‍
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
>
.‍
Navigasjon
Om avkjøringstjenester
Du kan finne bensin, spisesteder, overnatting og toaletter i
nærheten av kommende avkjøringer mens du navigerer etter en
rute.‍
Tjenester er oppført i faner etter kategori.‍
Bensin
• Sirkelen rundt viser posisjonens nøyaktighet på kartet.‍
Hvis sirkelen er liten, er posisjonen mer nøyaktig.‍
• De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del
av ruten.‍ Når du for eksempel ser , skal du ta en buss på
det punktet på ruten.‍
• De svarte punktene på kartet er stoppesteder for
kollektivtransport langs ruten.‍
Mat
Kartsider
Overnatting
Toalett
Tilpasse kartlagene
Navigere til en avkjøring
1 Gå til kartet, og velg > Avkjøring med service >
2 Velg Start!.‍
.‍
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.‍
2 Velg en kategori.‍
3 Velg et punkt av interesse.‍
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.‍
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.‍
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartlag.‍
2 Merk av for Triplogg.‍
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.‍
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Endre kartdatafeltet
Unngå transportmidler
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.‍
Velg hvilken type data som skal vises.‍
2
3 Velg Lagre.‍
Lagre.‍
MERK: Transportmidler er bare tilgjengelig når cityXplorer™
kart er lastet inn.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Kollektivtransport.‍
2 Velg transporttypene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.‍
1 Velg et datafelt på kartet.‍
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kjøre –
kartvisning.‍
2 Velg et alternativ:
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.‍
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.‍
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.‍
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.‍
Fotgjengerruter
Følge en fotgjengerrute
I fotgjengermodus vises ruten på et todimensjonalt kart.‍
MERK: cityXplorer kart følger ikke med enheten.‍ Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com for å kjøpe cityXplorer kart.‍
MERK: Du kan endre typer kollektivtransport og begrense
avstanden du må gå til fots langs en fotgjengerrute.‍
Bruke navigasjonskart for fotgjenger
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.‍
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.‍
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.‍
Tilpasse kartknapper
Du kan ha opptil tre ikoner til høyre for hovedkartet.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Kartknapper.‍
2 Velg et ikon, og velg OK.‍
3 Velg .‍
4 Velg et annet ikon.‍
Endre kartdashbord
Dashbordet viser turinformasjon nederst på kartet.‍ Du kan velge
forskjellige dashbord for å endre informasjonens stil og
utforming.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Dashbord.‍
2 Bruk pilene til å velge et dashbord.‍
3 Velg Lagre.‍
Vise en liste med svinger
• Velg À for å veksle mellom deler av ruten.‍
• Velg Á for å vise ruten.‍
Kartikoner for fotgjengere
• Når du navigerer i fotgjengermodus, viser
posisjon og reiseretning på kartet.‍
Kartsider
din omtrentlige
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.‍
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.‍
2 Velg en sving.‍
Det vises informasjon om svingen.‍ For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).‍
5
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.‍
> Kart.‍
2 Velg
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en forhåndsvisning
av neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.‍
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i, hvis tilgjengelig.‍
for å vise neste sving på kartet.‍
På kartet velger du
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier.‍ Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).‍
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.‍
Vise trafikkvarsler
Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du
navigerer etter en rute.‍
Velg varselet for å se mer informasjon.‍
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.‍
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik
at den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.‍
På kartet velger du Hastighet.‍
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.‍
2 Velg > Nullstill felt.‍
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.‍
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.‍
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.‍
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.‍
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon.‍ Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger
å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.‍
Velg kjøretøyet på kartet.‍
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.‍
1 Velg kjøretøyet på kartet.‍
2 Velg en kategori.‍
6
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om
hvordan du bruker enheten.‍
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.‍
Om ecoRoute
Funksjonen ecoRoute™ beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.‍
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.‍
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen).‍
MERK: ecoRoute er bare tilgjengelig i bilmodus.‍
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.‍
1 Velg Programmer > ecoRoute.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Neste.‍
3 Velg Ja.‍
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner.‍ Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.‍
1 Velg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Angi gjeldende drivstoffpris.‍
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.‍
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.‍
5 Velg Neste.‍
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.‍
6 Velg Lagre.‍
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine.‍ Høyere
ecoChallenge-poengsum indikerer at du sparer mye drivstoff.‍
ecoChallenge samler data og regner ut en poengsum når
enheten beveger seg og er i transportmodus for bil.‍
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.‍
Du mister poeng for hard bremsing.‍
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.‍
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning.‍ Du mister poeng for rask fartsøkning.‍
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.‍
Fjerne ecoChallenge-poengsummen fra kartet
Velg >
> Innstillinger > Skjul > Lagre.‍
Bruke programmene
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Velg > Nullstill.‍
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute > Drivstoffsparing.‍
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.‍
• Velg Gi nytt navn til tur.‍
• Velg Rediger destinasjoner for å legge til og slette en
posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.‍
• Velg Slett tur.‍
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.‍
Kilometerrapporter
Vise bilder
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.‍
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører.‍ Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.‍
Du kan vise bilder som du har lagret på enheten eller på et
minnekort.‍ Se Databehandling hvis du vil ha mer informasjon
om hvordan du laster inn bilder på enheten.‍
1 Velg Programmer > Bildeviser.‍
2 Velg eller for å bla gjennom bildene.‍
3 Velg et bilde.‍
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.‍
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.‍
1 Velg Programmer > ecoRoute > Kilometerrapport.‍
2 Velg en logg.‍
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute > Kjøretøyprofil.‍
2 Velg > Nullstill.‍
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.‍
1 Velg Programmer > Turplanlegger.‍
2 Velg Ny tur.‍
3 Velg Velg startposisjon.‍
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori).‍
5 Velg Velg.‍
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .‍
7 Velg Neste.‍
8 Angi et navn, og velg Ferdig.‍
Redigere en reiseplan
1 Velg Programmer > Turplanlegger.‍
2 Velg en lagret tur.‍
3 Velg et alternativ.‍
• Hvis du vil endre tid for ankomst eller avgang, velger du
en posisjon på turen.‍
• Hvis du vil registrere hvor lenge du oppholder deg på en
posisjon, velger du posisjonen på turen og deretter
Varighet.‍
• Hvis du vil endre transportmodus eller rutepreferanse for
en etappe på ruten, velger du en etappe og deretter
Transportmodus.‍
• Hvis du vil vise turen på kartet, velger du Kart.‍
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.‍
2 Velg en lagret tur.‍
3 Velg Start!.‍
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.‍
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.‍
2 Velg en lagret tur.‍
3 Velg .‍
4 Velg et alternativ:
Bruke programmene
Vise en bildefremvisning
1 Velg Programmer > Bildeviser.‍
2 Velg .‍
3 Når bildefremvisningen pågår, kan du trykke på skjermen for
å stoppe fremvisningen.‍
Angi et bakgrunnsbilde
1 Velg Programmer > Bildeviser.‍
2 Velg et bilde.‍
3 Velg > Angi som bakgrunnsbilde.‍
4 Bruk merkene på skjermen for å justere bakgrunnsbildet.‍
5 Velg Ferdig.‍
Slette bilder
1 Velg Programmer > Bildeviser.‍
2 Velg et bilde.‍
3 Velg > Slett > Ja.‍
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern).‍
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.‍
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.‍
Bruke verdensuret
1 Velg Programmer > Verdensur.‍
2 Velg eventuelt en by, angi et bynavn, og velg Ferdig.‍
Vise verdenskartet
Velg Programmer > Verdensur > .‍
Nattetid vises i det skyggelagte området på kartet.‍
Stille inn en alarm
1 Velg Programmer > Alarmklokke.‍
2 Angi et klokkeslett.‍
3 Merk av for Alarm på.‍
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.‍
Velg Programmer > Forrige plass.‍
Bruke kalkulatoren
Velg Programmer > Kalkulator.‍
Konvertere enheter
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.‍
7
2 Velg eventuelt knappen ved siden av Konverter, velg en
kategori for måling, og velg Lagre.‍
3 Velg eventuelt en enhetsknapp, velg en måleenhet, og velg
Lagre.‍
4 Velg feltet under enheten som skal konverteres.‍
5 Angi nummeret, og velg Ferdig.‍
Angi vekslingskurser
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.‍
Du kan oppdatere enhetskalkulatorens vekslingskurser.‍
1 Velg Programmer > Enhetskalkulator.‍
2 Velg knappen ved siden av Konverter.‍
3 Velg Valuta, og velg Lagre.‍
4 Velg eventuelt en valutaknapp, velg en annen valuta, og velg
Lagre.‍
Velg
knappen nederst på skjermen som viser
5
vekslingskursen.‍
6 Velg boksen ved siden av en valuta.‍
7 Angi en verdi, og velg Ferdig.‍
8 Velg OK.‍
Bruke språkguiden
Bruk språkguiden til å slå opp og oversette ord eller uttrykk.‍
Velg Programmer > Språkguide.‍
Velge språk i språkguiden
Du kan velge hvilke språk du vil bruke når du oversetter ord og
uttrykk.‍
1 Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.‍
2 Velg > Språk.‍
3 Velg Fra, velg språket du vil oversette fra, og velg Lagre.‍
4 Velg Til, velg språket du vil oversette til, og velg Lagre.‍
Oversette ord og uttrykk
1 Velg Programmer > Språkguide > Ord og uttrykk.‍
2 Velg en kategori og underkategorier.‍
3 Velg eventuelt , angi et nøkkelord, og velg Ferdig.‍
4 Velg et ord eller et uttrykk.‍
for å lytte til oversettelsen.‍
5 Velg
Bruke en ordbok
1 Velg Programmer > Språkguide > Ordbøker.‍
2 Velg en ordbok.‍
3 Velg eventuelt , angi et ord, og velg Ferdig.‍
4 Velg et ord.‍
5 Velg for å lytte til oversettelsen.‍
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.‍
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder
eller land.‍ Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.‍
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.‍
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.‍
8
• Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.‍
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.‍
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.‍
Deaktivere trafikk
1 Velg Innstillinger > Trafikk.‍
2 Fjern merket for Trafikk.‍
Om trafikkikonet
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartet.‍
Trafikkikonet endrer farge etter hvor alvorlige trafikkforholdene
er.‍
Grå: Trafikkinformasjon er ikke tilgjengelig.‍
Grønn: Trafikken flyter fritt.‍
Gul: Trafikken forflytter seg, men det er forsinkelser.‍ Det er
moderate køer.‍
Rød: Trafikken står stille eller beveger seg sakte.‍ Det er en
alvorlig forsinkelse.‍
Trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et
varsel på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å
unngå forsinkelsen.‍ Du kan velge om alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel.‍ Du finner mer
informasjon under Trafikkinnstillinger (Trafikkinnstillinger).‍
Enheten kan rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det
ikke finnes andre og bedre ruter.‍ Forsinkelsestiden legges
automatisk til den beregnede ankomsttiden.‍
Vise trafikk på ruten
mens du navigerer etter en rute.‍
1 Velg
2 Velg Trafikk på ruten.‍
En liste over trafikkhendelser vises, ordnet etter hvor de er
langs ruten.‍
3 Velg en hendelse.‍
Unngå trafikk på ruten manuelt
.‍
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Trafikk på ruten.‍
3 Bruk eventuelt pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på
ruten.‍
4 Velg
> Unngå.‍
Velge en alternativ rute
mens du navigerer etter en bilrute.‍
1 Velg
2 Velg Alternativ rute.‍
3 Velg en rute.‍
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.‍
.‍
1 Gå til kartet, og velg
2 Velg Hendelser.‍
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.‍
2 Velg > Hendelser.‍
3 Velg et element i listen.‍
Trafikk
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
Vise en trafikkhendelse på kartet
.‍
1 Gå til trafikkartet, og velg
2 Velg en hendelse.‍
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
andre hendelser.‍
enheten.‍
datamaskinen.‍
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.‍
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.‍
Forstå trafikkdata
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.‍
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.‍
2 Velg Tegnforklaring.‍
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
Trafikkabonnementer
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren.‍ Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.‍
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.‍
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.‍
2 Velg Abonnementer > .‍
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.‍
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/‍fmtraffic.‍
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger.‍ Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.‍
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.‍
5 Velg Neste på enheten.‍
6 Angi koden.‍
7 Velg Ferdig.‍
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten.‍ Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.‍
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me,
Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 eller eldre.‍
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.‍
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource®, BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse).‍
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader).‍
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com).‍ I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.‍
Installere et minnekort
Enheten støtter minnekort av typen microSD™ og microSDHC.‍
1 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.‍
2 Skyv det inn til du hører et klikk.‍
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.‍
Databehandling
2
3
4
5
6
datamaskinen).‍
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.‍
Åpne filleseren på datamaskinen.‍
Velg en fil.‍
Velg Rediger > Kopier.‍
Bla til en mappe på enheten.‍
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.‍
Velg Rediger > Lim inn.‍
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data.‍ Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.‍
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.‍
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.‍
2 Koble kabelen fra datamaskinen.‍
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den.‍ Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.‍
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.‍
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.‍
Velg en fil.‍
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.‍
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart og kjøretøy.‍
Kjøretøy: Endrer ikonet til å vise posisjonen din på kartet.‍ Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.‍
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.‍
Fotgjenger – kartvisning: Angir kartperspektivet.‍
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet.‍ Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.‍
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.‍
Kartknapper: Angir hvilke knapper som vises på kartet.‍ Du kan
inkludere opptil tre knapper.‍
9
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene).‍
Dashbord: Angir dashbordoppsettet for kartet.‍
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.‍
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.‍
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Velg Innstillinger > Kart og kjøretøy > Mine kart.‍
2 Velg et kart.‍
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.‍
Beregningsmodus: Angir rutepreferanser.‍
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.‍
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.‍
Avanserte omkjøringer: Gjør det mulig å velge lengden på
omkjøringen.‍
Begrens gangavstand: Styrer den maksimale gangavstanden
som er inkludert i en fotgjengerrute.‍
Kollektivtransport: Aktiverer eller deaktiverer transporttyper.‍
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.‍
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.‍
Beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.‍
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.‍
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.‍
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.‍
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre
drivstoff enn andre ruter.‍
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
bestemmelsesstedet.‍
Skjerminnstillinger
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Visning.‍
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.‍
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.‍
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.‍
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.‍
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten.‍ Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.‍
Ta skjermbilder
1 Velg Innstillinger > Visning.‍
2 Merk av for Skjermbilde.‍
for å ta et skjermbilde.‍
3 Velg
Bildefilen lagres i mappen screenshots på enhetsstasjonen.‍
10
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.‍
Trafikk: Aktiverer trafikk.‍
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata.‍
Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene
automatisk.‍
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.‍
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper.‍ Gå til http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.‍
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du siden Innstillinger for enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.‍
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.‍
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.‍
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.‍
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du siden Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Språk og tastatur.‍
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.‍
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.‍
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket
i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.‍
Tastaturspråk: Angir tastaturspråk.‍
Tastaturlayout: Angir tastaturlayout.‍
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Varsler for nærhetspunkter.‍
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.‍
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.‍
Innstillinger for enhet og personvern
Slik åpner du siden Enhetsinnstillinger: Gå til hovedmenyen, og
velg Innstillinger > Enhet.‍
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.‍
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker som gjelder for valget ditt.‍
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.‍
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends™, Hvor jeg har vært og Triplogg.‍
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.‍
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.‍
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
Tillegg
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.‍
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid.‍ Dette kan føre til
permanent skade.‍
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.‍
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.‍
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.‍
2 Tørk av enheten.‍
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.‍
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.‍
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.‍
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.‍
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.‍
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.‍
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.‍
Registrer enheten på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Slette brukerdata
MERK: Denne handlingen sletter alle elementer som du har
lagret på enheten.‍
1 Slå på enheten.‍
2 Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet av skjermen til
det vises en melding.‍
3 Velg Ja for å slette alle brukerdata.‍
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.‍
Forlenge batterilevetiden
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.‍
Sett enheten i dvalemodus (Gå inn i og ut av dvalemodus).‍
Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger).‍
Ikke la enheten stå i direkte sollys.‍
Demp volumet (Justere volumet).‍
Angi kortere tid for tidsavbrudd for skjerm
(Skjerminnstillinger).‍
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.‍
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.‍
Installer en 2 A-kvikksikring.‍
Sett sølvtuppen i endestykket.‍
Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for bil Ã.‍
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.‍
Bruk monteringsplaten hvis du vil montere enheten på
dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.‍ Du finner mer
informasjon på www.garmin.com.‍
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.‍
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.‍
3 Plasser platen på dashbordet.‍
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.‍
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.‍
6 Skyv spaken ned (mot platen).‍
Fjerne enheten fra braketten
Vipp enheten fremover.‍
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.‍
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.‍
Oppdatere kart og programvare med Garmin
Express™
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten.‍ Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik
at enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
bestemmelsesstedene dine.‍ Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac.‍
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/‍express.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Nedlasting
for Windows.‍
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Mac-versjon.‍
Skifte sikringen i strømkabelen for bil
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.‍
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.‍
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du må skifte
sikringen på tuppen av biladapteren.‍
1 Løsne endestykket À.‍
Tillegg
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.‍
4 Start Garmin Express.‍
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.‍
11
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.‍
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.‍
Garmin Express programvaren registrerer enheten.‍
6 Angi en e-postadresse for produktregistrering (valgfritt).‍
7 Klikk på Lagre enhet.‍
8 Klikk på Søk etter oppdateringer.‍
Det vises en liste over tilgjengelige kart- og
programvareoppdateringer.‍
9 Velg oppdateringene som skal installeres.‍
10 Klikk på Installer nå.‍
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader).‍
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.‍
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.‍
Kjøpe tilbehør
Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Feilsøking
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger).‍
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.‍
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.‍
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten.‍ Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.‍
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).‍
2 Klikk på kategorien Kart.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Fotobokser
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller fotoboksdatabase.‍
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder.‍ Gå til www.garmin.com
/‍safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet eller kjøpe et
abonnement eller en éngangsoppdatering.‍ Du kan når som
helst kjøpe et nytt område eller forlenge et eksisterende
abonnement.‍
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.‍
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner.‍ Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.‍
Egendefinerte punkter av interesse
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet.‍ De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket
punkt, eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.‍
12
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.‍
2 Tørk av med en ren, tørr klut.‍
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm).‍
Enheten lader ikke i bilen
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for bil).‍
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.‍
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom
0-45 °C (mellom 32-113 °F).‍
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.‍
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
•
•
•
•
Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger).‍
Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger).‍
Demp volumet (Justere volumet).‍
Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus).‍
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.‍
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.‍
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.‍
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.‍
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en
flyttbar stasjon eller et volum på datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.‍
2 Slå av enheten.‍
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.‍
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.‍
Tillegg
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus.‍ På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.‍
Tillegg
13
Indeks
2D-kartvisning 5
3D-kartvisning 5
hjem
angi posisjoner 3
kjøre 3
redigere posisjon 3
Hurtigsøk 2
Hvor er jeg? 4, 6
nullstille
enhet 1
tripdata 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
A
I
omkjøringer 4
oppdateringer
kart 11
programvare 11
oversikt over veikryss 6
Symboler
abonnementer
nüMaps Lifetime 1
trafikk 1
adresser, finne 3
alarm 7
anvisninger 5
av/på-tast 1
avkjøringstjenester 5
B
bakgrunnsbilde 7
batteri
lade 1, 2, 12
maksimere 11, 12
problemer 12
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
bildeviser 7
slette bilder 7
bredde- og lengdegrad 3
brukerdata, slette 9, 11
D
dashbordbrakett 11
datamaskin, koble til 9, 12
drivstoff, priser 6
drivstoffpris, endre 6
drivstoffsparing. 6, 7 Se også ecoRoute
dvalemodus 1
E
ecoChallenge 6
ecoChallenge-poengsum 6
nullstille 7
ecoRoute 6, 7
ecoChallenge-poengsum 6, 7
kalibrere drivstoffsparing 6
kilometerrapport 7
kilometerrapporter 7
kjøretøyprofil 6
egendefinerte POIer 12
endre søkeområdet 2
enhets-ID 10
enhetskalkulator 7
F
feilsøking 12
filer
overføre 9
støttede typer 9
finne posisjoner. 2 Se også posisjoner
adresser 3
bruke kartet 3
kategorier 2
koordinater 3
se på kartet 3
steder 3
veikryss 3
finne tjenester, lenger fremme 5
fotobokser, abonnementer 12
G
Garmin Express 1
oppdatere programvare 1, 11
registrere enheten 1
geocaching 3
gi turer nytt navn 7
gjeldende posisjon 6
GPS 2
H
hjelp. 6 Se også produktsupport
14
ID-nummer 10
ikoner, trafikk 8
innstillinger 10
K
kabler, strøm 10
kalibrere drivstoffsparing 6
kalkulator 7
kameraer, fotobokser 12
kart 4, 10
bla 3
datafelt 5
detaljnivå 9
fotgjenger 5
kjøpe 12
lag 5
layout for data 5
livstid 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
oppdatere 1, 11
tema 9
trafikkforhold 8
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 5
kartperspektiv 5
kartvisning
2D 5
3D 5
kilometerrapporter 7
kjøre hjem 3
kjøreanvisninger 5
kjøretøyprofil 6
klokke 7
knapper på skjermen 2
konvertere
enheter 7
valuta, konvertere 8
koordinater 3
L
lade enheten 1, 2, 12
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 4, 7
kategorier 4
redigere 4
slette 4
Lagrede posisjoner 4
lenger fremme, finne tjenester 5
Lisensavtaler for sluttbruker 10
livstidskart 1
lyd, nærhetspunkter 10
lysstyrke 1
M
manøverliste 5
microSD-kort, installere 9
minnekort 9
montere enheten
bil 1
dashbord 11
fjerne fra braketten 11
sugekopp 1, 11
N
navigasjon
forhåndsvise ruter 4
fotgjenger 5
innstillinger 10
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 6
O
P
parkering 3
forrige plass 3, 7
POI. 12 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 12
posisjoner 2, 3, 7
angi hjem 3
gjeldende 4, 6
lagre 3
nylige treff 3
redigere 2
simulerte 3
søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 3
produktregistrering 1
produktsupport 6
programvare
oppdatere 1, 11
versjon 10
punkter av interesse (POI Loader) 12
punkter av interesse (POI)
egendefinert 12
POI Loader 12
tillegg 12
R
rapporter, kilometer 7
registrere enheten 1
reisehistorikk 10
rengjøre berøringsskjermen 11
rengjøre enheten 11
ruter 4
beregningsmodus 10
forhåndsvisning 4
legge til et punkt 4
starte 4
stoppe 4
vise på kartet 6
S
satellittsignaler 2
vise 2
sikring, endre 11
simulerte posisjoner 3
skjerm, lysstyrke 1
skjermbilder 10
opptak 10
skjerminnstillinger 10
slette
alle brukerdata 9
turer 7
snarveier
legge til 2
slette 2
språk 8
stemme 10
tastatur 10
strømkabel for bil 1
strømkabler 10
kjøretøy 1
skifte sikringen 11
sugekopp 11
søkelinje 2
T
ta vare på enheten 11
tastatur 2
layout 10
Indeks
språk 10
tidsinnstillinger 10
tilbehør 12
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 12
tilpasse 5
tilpasse enheten 9
trafikk 8, 10
aktivere et abonnement 9
alternativ rute 8
data 9
deaktivere 8
hendelser 8, 9
ikoner 8
legge til abonnementer 9
livstidsabonnement 1
søke etter forsinkelser 8
unngå 8
varsler 6
transportmodi 2
tripcomputer 6
tripinformasjon
nullstille 6
vise 6
triplogg, vise 5
turplanlegger 7
redigere en tur 7
tyveri, unngå 11
U
unngåelser 5
veielementer 5
USB, koble fra 9
V
varsler
fotobokser 10
lyd 10
nærhetspunkter 10
trafikk 6
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 10
veikryss, finne 3
volum, tilpasse 1
Indeks
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012–2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising