Garmin | nüvi® 140T | User guide | Garmin nüvi® 140T Käyttöopas

Garmin nüvi® 140T Käyttöopas
nüvi 140/150 sarja
®
Käyttöopas
Maaliskuu 2014
190-01517-37_0B
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, nüvi® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.‍
microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.‍ Windows®, Windows Vista® ja Windows XP® ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ Mac® on Apple Inc:n tavaramerkki.‍
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen .......................... 1
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 1
Garmin Expressin määrittäminen .......................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Liikenne- ja karttaominaisuudet ............................................ 1
Laitteen sammuttaminen ....................................................... 1
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................ 1
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä ................................. 1
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 1
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 1
Tilarivin kuvakkeet ..................................................................... 1
Satelliittisignaalit .................................................................... 2
Kulkuvälinetilat ...................................................................... 2
Akun tiedot ............................................................................ 2
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................ 2
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 2
Oikotien lisääminen .................................................................... 2
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 2
Paikkojen etsiminen...................................................... 2
Sijainnit ...................................................................................... 2
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 2
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................ 2
Hakualueen muuttaminen ..................................................... 2
Sijaintitietojen muokkaaminen ............................................... 2
Hae työkaluja ............................................................................. 3
Osoitteen etsiminen .............................................................. 3
Kaupungin etsiminen ............................................................. 3
Risteyksen etsiminen ............................................................ 3
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 3
Sijaintien etsiminen kartan avulla .......................................... 3
Sijainnin etsiminen pikahaulla ............................................... 3
Kotisijainnin tallentaminen ......................................................... 3
Palaaminen kotiin .................................................................. 3
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen ..................................... 3
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ............................... 3
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 3
Pysäköintipaikan etsiminen ........................................................ 3
Pysäköintipaikan tallentaminen ............................................. 3
Simuloidun sijainnin asettaminen ............................................... 3
Sijaintien tallentaminen .............................................................. 3
Sijainnin tallentaminen .......................................................... 3
Nykyisen sijainnin tallentaminen ........................................... 4
Tallennetun sijainnin muokkaaminen .................................... 4
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ........................... 4
Tallennetun sijainnin jakaminen ............................................ 4
Tallennetun sijainnin poistaminen ......................................... 4
Navigointi........................................................................ 4
Reitin aloittaminen ..................................................................... 4
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin ............................. 4
Useiden reittien esikatselu .................................................... 4
Autoilureitit ................................................................................. 4
Navigointikartan käyttäminen ................................................ 4
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 4
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 4
Reitin pysäyttäminen ............................................................. 4
Tietoja liittymäpalveluista ........................................................... 5
Navigoiminen liittymään ........................................................ 5
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen ..................... 5
Tien ominaisuuksien välttäminen ............................................... 5
Kuljetustyyppien välttäminen ................................................. 5
Navigoiminen poissa tieltä ......................................................... 5
Jalankulkijareitit .......................................................................... 5
Sisällysluettelo
Jalankulkijareitin seuraaminen .............................................. 5
Kävelynavigointikartan käyttäminen ...................................... 5
Jalankulkijakartan kuvakkeet ................................................ 5
Karttasivut ...................................................................... 5
Karttatasojen mukauttaminen .................................................... 5
Matkalokin näyttäminen ........................................................ 5
Kartan tietokentän muuttaminen ................................................ 5
Kartan perspektiivin muuttaminen .............................................. 5
Karttapainikkeiden mukauttaminen ............................................ 5
Kartan päävalikon muuttaminen ................................................ 5
Käännösluettelon näyttäminen ................................................... 5
Koko reitin näyttäminen kartassa .......................................... 5
Seuraavan käännöksen sivun tarkasteleminen ......................... 6
Risteysten tarkasteleminen ........................................................ 6
Liikennehälytysten tarkasteleminen ........................................... 6
Matkan tietosivun tarkasteleminen ............................................. 6
Matkan tietojen tyhjentäminen .............................................. 6
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ............................... 6
Läheisten palvelujen etsiminen ............................................. 6
Sovellusten käyttäminen............................................... 6
Ohjeen käyttäminen ................................................................... 6
Ohjeaiheiden etsiminen ......................................................... 6
Tietoja ecoRoute toiminnosta .................................................... 6
Ajoneuvon määrittäminen ..................................................... 6
Polttoainehinnan muuttaminen .............................................. 6
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen ................................... 6
Tietoja ecoChallengesta ........................................................ 6
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen ........................ 7
Matkaraportit ......................................................................... 7
ecoRoute-tietojen nollaaminen .............................................. 7
Matkan suunnitteleminen ........................................................... 7
Matkasuunnitelman muokkaaminen ...................................... 7
Tallennetun matkan navigoiminen ........................................ 7
Tallennetun matkan muokkaaminen ..................................... 7
Kuvien tarkasteleminen .............................................................. 7
Diaesityksen tarkasteleminen ............................................... 7
Kuvan asettaminen taustakuvaksi ......................................... 7
Kuvien poistaminen ............................................................... 7
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen ............ 7
Maailmankellon käyttäminen ...................................................... 7
Maailmankartan tarkasteleminen .......................................... 7
Hälytyksen määrittäminen .......................................................... 7
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ................................. 7
Laskimen käyttäminen ............................................................... 7
Mittojen muuntaminen ................................................................ 7
Valuuttakurssien määrittäminen ............................................ 8
Language Guiden käyttäminen .................................................. 8
Kielten valitseminen Language Guidessa ............................. 8
Sanojen ja ilmausten kääntäminen ....................................... 8
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen .................................... 8
Liikenne.......................................................................... 8
Liikennetietojen poistaminen käytöstä ....................................... 8
Tietoja liikennekuvakkeesta ....................................................... 8
Liikenne reitillä ........................................................................... 8
Reitin liikenteen tarkasteleminen .......................................... 8
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti .......................... 8
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen ......................................... 8
Liikenteen näyttäminen kartalla ............................................. 8
Liikenne alueella ........................................................................ 8
Liikennetapahtumien hakeminen .......................................... 8
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa ........................... 9
Liikennetiedot ............................................................................. 9
Liikennetilaukset ........................................................................ 9
Tilauksen aktivoiminen .......................................................... 9
Tilauksen lisääminen ............................................................. 9
i
Tietojen hallinta.............................................................. 9
Tiedostotyypit ............................................................................. 9
Tietoja muistikorteista ................................................................ 9
Muistikortin asettaminen ....................................................... 9
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ............................................ 9
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ......................................... 9
USB-kaapelin irrottaminen .................................................... 9
Tiedostojen poistaminen ............................................................ 9
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Kartta- ja ajoneuvoasetukset ..................................................... 9
Karttojen ottaminen käyttöön .............................................. 10
Navigointiasetukset .................................................................. 10
Laskentatila .............................................................................. 10
Näyttöasetukset ....................................................................... 10
Kuvaotoksen ottaminen ....................................................... 10
Liikenneasetukset .................................................................... 10
Tietoja liikennetilauksista .................................................... 10
Liikennetilausten tarkasteleminen ....................................... 10
Yksikkö- ja aika-asetukset ....................................................... 10
Kieli- ja näppäimistöasetukset ................................................. 10
Läheisyyshälytysten asetukset ................................................ 10
Laite- ja yksityisyysasetukset ................................................... 10
Liite................................................................................11
Virtajohdot ................................................................................ 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 11
Varkauksien välttäminen ..................................................... 11
Käyttäjän tietojen poistaminen ................................................. 11
Akun virran säästäminen ......................................................... 11
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 11
Kiinnittäminen kojelautaan ....................................................... 11
Laitteen irrottaminen telineestä ................................................ 11
Imukupin irrottaminen tuulilasista ............................................. 11
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express™ ... 11
Lisäkarttojen ostaminen ...................................................... 12
Valvontakamerat ...................................................................... 12
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 12
POI Loaderin asentaminen ................................................. 12
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen ......................... 12
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen .................. 12
Lisävarusteiden ostaminen ...................................................... 12
Vianmääritys ............................................................................ 12
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.‍ ........................................ 12
Imukuppi ei pysy tuulilasissa ............................................... 12
Laite ei lataudu ajoneuvossa ............................................... 12
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan .................................... 12
Akun varaustila ei näy oikein ............................................... 13
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ............................................ 13
Hakemisto ..................................................................... 14
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.‍ Voit välttää henkilövahinkoja
tai tuotteen vahingoittumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.‍
Lataa laite, jotta voit käyttää sitä akkuvirralla.‍
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À laitteen USB-porttiin.‍
T: tämä malli tukee RDS-liikennettä (jos saatavana).‍
LM: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime™ tilauksen, jonka
ansiosta saat karttapäivityksen laitteeseen neljä kertaa
vuodessa.‍ Käyttöehdot ovat osoitteessa www.garmin.com/‍us
/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: tämä malli sisältää nüMaps Lifetime tilauksen, elinikäisen
liikennetilauksen ja liikennevastaanottimen.‍
Elinikäisten karttapäivitysten aktivoiminen
HUOMAUTUS: elinikäiset karttapäivitykset eivät koske tuotteita,
joissa ei ole esiladattuja karttoja.‍
HUOMAUTUS: elinikäisestä karttapäivityspalvelusta saat
karttapäivityksiä lyhimmän keston mukaan, kun Garmin tuo niitä
tarjolle, yhden yhteensopivan Garmin tuotteen käyttöiän aikana
tai niin kauan kuin Garmin vastaanottaa karttatietoja kolmannen
osapuolen toimittajalta.‍ Lisätietoja tuotteen käyttöiän
merkityksestä ja muista tärkeistä käyttöehdoista on osoitteessa
www.garmin.com/‍numapslifetime.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍express.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
HUOMAUTUS: rekisteröimällä laitteen voit vastaanottaa
sähköposti-ilmoituksia, kun karttapäivitys on saatavilla.‍
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.‍
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua.‍ Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.‍
Valitse
Pois.‍
2
Laitteen asetusten nollaaminen
2 Paina telinettä Á imukupin  päälle niin, että se napsahtaa
3
4
5
6
paikalleen.‍
Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.‍
Kohdista telineen yläreunassa oleva kieleke laitteen takana
olevaan paikkaan.‍
Paina telineen alaosaa laitteeseen, kunnes se napsahtaa
paikalleen.‍
Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen
virtapistorasiaan.‍
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.‍
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.‍
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.‍
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.‍
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.‍
Paina virtapainiketta À.‍
Tuki ja päivitykset
Garmin® Expressin avulla voit käyttää näitä palveluja laitteessa
helposti.‍
• Tuotteen rekisteröiminen
• Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
• Tuoteoppaat
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Garmin Expressin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.‍
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.‍
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍express.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
nüMaps Guarantee™
Laitteellasi voi olla oikeus maksuttomaan karttapäivitykseen 90
päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut
satelliitteja ajaessasi.‍ Lue käyttöehdot osoitteessa www.garmin.com/‍numaps.‍
Liikenne- ja karttaominaisuudet
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.‍
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.‍
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Volyymi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.‍
• Mykistä laite valitsemalla .‍
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa.‍ Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.‍ Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.‍
Jotkin mallit sisältävät liikenneominaisuuksia ja elinikäisten
karttojen tilauksia.‍
Aloitus
1
Paikkojen etsiminen
GPS-signaalin tila
Kulkuvälinetilan osoitin
Nykyinen aika
Akun tila
Satelliittisignaalit
Laite alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen.‍
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍ Kun ainakin yksi -palkeista on vihreä,
laite vastaanottaa satelliittisignaaleja.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.‍
Kulkuvälinetilat
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan.‍ Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.‍
Autoilutila
Jalankulkijatila
Choosing a Transportation Mode
Select
or .‍
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.‍
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan.‍ Voit parantaa tilan
tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen
uudelleen.‍ Irrota laite vasta, kun se on täysin latautunut.‍
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .‍
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.‍
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .‍
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.‍
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.‍
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset).‍
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.‍
• Poista merkki -painikkeella.‍
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.‍
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.‍
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.‍
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita.‍ Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.‍
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.‍
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.‍
2 Valitse kohde.‍
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.‍
2 Valitse poistettava pikakuvake.‍
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.‍
2
Sijainnit
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia
tietoja kaduista.‍ Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä.‍ Voit myös hakea osoitteita,
koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.‍
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.‍
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.‍
4 Valitse sijainti.‍
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.‍
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.‍
4 Kirjoita tarvittaessa nimi tai sen osa hakupalkkiin.‍
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.‍
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.‍
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.‍
elokuvateatterit).‍
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.‍
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .‍
6 Valitse tarvittaessa sijainti.‍
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.‍
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto.‍
Sijaintitietojen muokkaaminen
Voit muuttaa hakutuloksissa näkyvän sijainnin osoitetta tai
puhelinnumeroa.‍
1 Hae sijaintia.‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Muokkaa.‍
5 Valitse Osoite tai Puhelinnumero ja anna uudet tiedot.‍
Paikkojen etsiminen
Hae työkaluja
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.‍
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.‍
1 Valitse Minne? > Osoite.‍
2 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.‍
3 Kirjoita kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
4 Tarvittaessa voit vaihtaa kaupungin tai alueen valitsemalla
Paikan etsiminen läheltä.‍
5 Valitse tarvittaessa kaupunki tai alue.‍
6 Valitse osoite tarvittaessa.‍
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.‍
2 Valitse Aloita haku.‍
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .‍
4 Valitse kaupunki.‍
Risteyksen etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.‍
2 Valitse vaihtoehto:
3
4
5
6
7
• Valitse alue tai maa.‍
• Vaihda maata tai aluetta valitsemalla Alue tai maa ja
kirjoittamalla sen nimi.‍
Kirjoita ensimmäinen kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
Valitse katu tarvittaessa.‍
Kirjoita toinen kadunnimi ja valitse Seuraava.‍
Valitse katu tarvittaessa.‍
Valitse risteys tarvittaessa.‍
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla.‍ Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.‍
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.‍
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.‍
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.‍
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.‍
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.‍
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.‍
7 Valitse Katso kartalla.‍
Sijaintien etsiminen kartan avulla
Karttatietoihin sisältyvien paikkojen, kuten ravintoloiden,
sairaaloiden tai huoltoasemien etsiminen edellyttää tien varrella
olevien paikkojen tason ottamista käyttöön kartassa
(Karttatasojen mukauttaminen).‍
1 Valitse Näytä kartta.‍
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.‍
3 Jos haluat nähdä vain tiettyyn luokkaan kuuluvat paikat,
valitse ja valitse sitten haluamasi luokan kuvake.‍
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.‍
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.‍
5 Saat tarvittaessa lisätietoja valitsemalla sijainnin kuvauksen.‍
Paikkojen etsiminen
Sijainnin etsiminen pikahaulla
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.‍
3 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.‍
4 Valitse asianmukainen määränpää tarvittaessa.‍
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.‍
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.‍
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.‍
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.‍
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.‍
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.‍
2 Valitse .‍
3 Valitse > Muokkaa.‍
4 Tee muutokset.‍
5 Valitse Valmis.‍
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.‍
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.‍
2 Valitse sijainti.‍
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.‍
Pysäköintipaikan etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.‍
2 Valitse pysäköintipaikka.‍
Pysäköintipaikan tallentaminen
1 Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.‍
2 Valitse > Tallenna.‍
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.‍
2 Valitse päävalikosta Näytä kartta.‍
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.‍
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.‍
4 Valitse sijainnin kuvaus.‍
5 Valitse Aseta sijainti.‍
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Tallenna.‍
5 Anna tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.‍
3
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.‍
2 Valitse Tallenna.‍
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
4 Valitse OK.‍
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse tarvittaessa luokka.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse .‍
5 Valitse > Muokkaa.‍
6 Valitse vaihtoehto:
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
2 Valitse sijainti hakutuloksista.‍
3 Valitse Reitit.‍
4 Valitse reitti.‍
• Valitse Nimi.‍
• Valitse Puhelinnumero.‍
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.‍
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.‍
7 Muokkaa tietoja.‍
8 Valitse Valmis.‍
ILMOITUS
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen.‍ Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta.‍ Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.‍
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.‍
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien
valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.‍
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.‍
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.‍
7 Valitse Valmis.‍
Tallennetun sijainnin jakaminen
Jos tallennat sellaisen yrityksen sijainnin, joka ei sisälly
karttatietoihin, voit välittää sijainnin tiedot yhtiölle Garmin
tuleviin karttapäivityksiin lisäämistä ja Garmin
käyttäjäyhteisössä jakamista varten.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse tarvittaessa luokka.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse .‍
5 Valitse > Jaa paikka.‍
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.‍
1 Valitse Minne? > Tallennetut.‍
2 Valitse > Poista tallennetut paikat.‍
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.‍
Autoilureitit
Reitti on merkitty punaisella viivalla.‍ Määränpään merkkinä on
ruutulippu.‍
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla.‍ Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee
reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.‍
Navigointikartan käyttäminen
1 Valitse Näytä kartta.‍
2 Valitse jokin kartan kohta.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .‍
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .‍
• Voit näyttää tiettyjä luokkia, kun et navigoi reittiä,
valitsemalla .‍
• Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .‍
Pisteen lisääminen reitille
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.‍
1 Valitse kartassa > Minne?.‍
2 Hae sijaintia.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.‍
Kiertotien käyttäminen
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnit).‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse Aja.‍
4
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien
esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.‍
Valitse navigoinnin aikana
> Kiertotie.‍
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
>
.‍
Navigointi
Tietoja liittymäpalveluista
Kun navigoit reittiä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia
huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja käymälöitä.‍
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.‍
• Keltaiset kuvakkeet osoittavat kussakin reitin osassa
käytetyn navigointitavan.‍ Kun reitillä on esimerkiksi kuvake, astu bussiin kyseisessä paikassa.‍
• Mustat pisteet kartassa osoittavat julkisen liikenteen
pysäkkejä reitin varrella.‍
Polttoaine
Karttasivut
Ruoka
Majoitus
Karttatasojen mukauttaminen
Saniteettitilat
Navigoiminen liittymään
1 Valitse kartassa > Moottoritiepalvelut >
2 Valitse Aja.‍
.‍
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.‍
2 Valitse välilehti.‍
3 Valitse kohdepiste.‍
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.‍
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.‍
Kuljetustyyppien välttäminen
HUOMAUTUS: kuljetustyypit ovat käytettävissä, kun
cityXplorer™ karttoja on ladattu.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Julkinen liikenne.‍
2 Valitse reiteillä vältettävät kuljetustyypit ja valitse Tallenna.‍
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi.‍
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.‍
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.‍
Jalankulkijareitit
Jalankulkijareitin seuraaminen
Jalankulkutilassa reitti näkyy kaksiulotteisessa kartassa.‍
HUOMAUTUS: cityXplorer karttoja ei toimiteta laitteen mukana.‍
Osoitteesta http:​/‍​/‍my​.garmin​.com voi ostaa cityXplorer karttoja.‍
HUOMAUTUS: voit vaihtaa julkisen liikenteen tyyppejä ja
rajoittaa kävelymatkaa jalankulkijareitillä.‍
Kävelynavigointikartan käyttäminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.‍
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.‍
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.‍
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.‍
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.‍
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.‍
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.‍
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.‍
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.‍
Karttapainikkeiden mukauttaminen
Voit lisätä pääkartan oikeaan reunaan enintään kolme
kuvaketta.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttapainikkeet.‍
2 Valitse jokin kuvake ja valitse OK.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse jokin toinen kuvake.‍
Kartan päävalikon muuttaminen
Työpöytä näyttää matkan tiedot kartan alaosassa.‍ Voit vaihdella
tietojen esitystapaa ja asettelua vaihtamalla työpöytää.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kojelaudat.‍
2 Valitse työpöytä nuolilla.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Käännösluettelon näyttäminen
• Valitsemalla À voit siirtyä reitin osien välillä.‍
• Avaa reittisuunnitelma valitsemalla Á.‍
Jalankulkijakartan kuvakkeet
• Kun navigoit jalankulkijatilassa, näyttää arvioidun sijaintisi
ja kulkusuuntasi kartassa.‍
• Ympyrä -kuvakkeen ympärillä osoittaa sijaintisi tarkkuuden
kartassa.‍ Sijaintisi on sitä tarkempi, mitä pienempi ympyrä
on.‍
Karttasivut
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.‍
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.‍
2 Valitse käännös.‍
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön.‍ Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.‍
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.‍
5
2 Valitse
> Kartta.‍
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan
vasemmassa yläkulmassa.‍
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan.‍
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.‍
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset.‍ Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.‍
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.‍
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Reitin navigoimisen aikana navigointipalkkiin voi ilmestyä
liikennehälytys.‍
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.‍
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus.‍ Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.‍
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.‍
Valitse kartassa Nopeus.‍
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.‍
2 Valitse > Nollaa kentät.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.‍
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.‍
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.‍
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.‍
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.‍
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.‍
Valitse ajoneuvo kartassa.‍
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.‍
1 Valitse ajoneuvo kartassa.‍
2 Valitse luokka.‍
6
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.‍
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.‍
Tietoja ecoRoute toiminnosta
Toiminto ecoRoute™ laskee polttoainetehokkuuden ja
polttoainehinnan navigoitaessa määränpäähän.‍ Lisäksi voit
parantaa polttoainetehokkuutta sen työkalujen avulla.‍
Toiminnon ecoRoute tarjoamat tiedot ovat arvioita.‍
Kalibroi polttoainekulutus, jotta saat tarkempia raportteja auton
polttoainetehokkuudesta ja ajotavoistasi
(Polttoainetehokkuuden kalibroiminen).‍
HUOMAUTUS: ecoRoute on käytettävissä ainoastaan
autoilutilassa.‍
Ajoneuvon määrittäminen
Ajoneuvon tiedot on annettava, kun käytät ecoRoute toimintoja
ensimmäisen kerran.‍
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
Polttoainehinnan muuttaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.‍
2 Anna nykyinen polttoainehinta ja valitse Seuraava.‍
3 Valitse Kyllä.‍
Polttoainetehokkuuden kalibroiminen
Kalibroimalla polttoainetehokkuuden saat tarkemmat ajoneuvon
ja ajotavan mukaiset polttoaineraportit.‍ Kalibroi, kun täytät
polttoainesäiliön.‍
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Pumpulla.‍
2 Kirjoita nykyinen polttoaineen hinta.‍
3 Kirjoita polttoaineen määrä, jonka ajoneuvo on kuluttanut
polttoainesäiliön edellisen täyttökerran jälkeen.‍
4 Anna matka, jonka olet ajanut polttoainesäiliön edellisen
täyttökerran jälkeen.‍
5 Valitse Seuraava.‍
Laite laskee keskimääräisen polttoainetehokkuuden.‍
6 Valitse Tallenna.‍
Tietoja ecoChallengesta
ecoChallengen avulla voit arvioida ajotapaasi ja maksimoida
siten ajoneuvon polttoainetehokkuuden.‍ Mitä parempi
ecoChallenge-tulos on, sitä enemmän polttoainetta säästät.‍
ecoChallenge kerää tietoja ja laskee pisteet aina, kun laite on
liikkeessä autoilutilassa.‍
ecoChallenge-pisteiden näyttäminen
Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Tietoja ecoChallenge-pisteistä
Jarrutus: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta jarrutuksesta
saamasi pisteet.‍ Menetät pisteitä äkkinäisestä jarrutuksesta.‍
Kiihdytys: näyttää tasaisesta, vaiheittaisesta kiihdytyksestä
saamasi pisteet.‍ Menetät pisteitä nopeasta kiihdytyksestä.‍
Nopeus: näyttää pisteet, jotka saat ajaessasi optimaalisella
nopeudella.‍
Yhteensä: näyttää nopeus-, kiihdytys- ja jarrutuspisteiden
keskiarvon.‍
ecoChallenge-pisteiden poistaminen kartasta
Valitse >
> Asetukset > Piilota > Tallenna.‍
Sovellusten käyttäminen
ecoChallenge-pisteiden nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Valitse > Nollaa.‍
Polttoainetehokkuustietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Kulutus.‍
2 Voit lähentää kaavion osaa valitsemalla sen.‍
Matkaraportit
Matkaraportti ilmoittaa etäisyyden, ajan, keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen ja polttoaineen hinnan määränpäähän.‍
Matkaraportti luodaan jokaisesta ajetusta reitistä.‍ Jos pysäytät
reitin laitteessa, matkaraportti luodaan ajamastasi matkasta.‍
Matkaraportin tarkasteleminen
Voit tarkastella tallennettuja matkaraportteja laitteessa.‍
VIHJE: voit liittää laitteen tietokoneeseen ja käyttää laitteen
Reports-kansion matkaraportteja.‍
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Matkaraportti.‍
2 Valitse loki.‍
ecoRoute-tietojen nollaaminen
1 Valitse Sovellukset > ecoRoute > Autoprofiili.‍
2 Valitse > Nollaa.‍
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan,
jossa on useita määränpäitä.‍
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse Uusi matka.‍
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.‍
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan).‍
5 Valitse Valitse.‍
6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla .‍
7 Valitse Seuraava.‍
8 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.‍
Matkasuunnitelman muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse tallennettu matka.‍
3 Valitse vaihtoehto.‍
• Voit muuttaa saapumis- tai lähtöaikaa valitsemalla jonkin
sijainnin matkalla.‍
• Voit tallentaa viipymisaikasi sijainnissa valitsemalla jonkin
sijainnin matkalla ja valitsemalla Kesto.‍
• Voit vaihtaa matkan etapin kulkuvälinetilan tai
reittisuosituksen valitsemalla etapin ja valitsemalla
Kulkuvälinetila.‍
• Näytä matka kartassa valitsemalla Kartta.‍
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse tallennettu matka.‍
3 Valitse Aja.‍
4 Valitse seuraava määränpää ja valitse Aloita.‍
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.‍
2 Valitse tallennettu matka.‍
3 Valitse .‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.‍
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.‍
• Valitse Poista matka.‍
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.‍
Kuvien tarkasteleminen
Voit katsella kuvia, jotka olet tallentanut laitteeseen tai
muistikortille.‍ Lisätietoja kuvien lataamisesta laitteeseen on
kohdassa Tietojen hallinta.‍
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.‍
2 Voit selata kuvia valitsemalla tai .‍
3 Valitse kuva.‍
Diaesityksen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.‍
2 Valitse .‍
3 Voit keskeyttää diaesityksen valitsemalla näytön.‍
Kuvan asettaminen taustakuvaksi
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.‍
2 Valitse kuva.‍
3 Valitse > Aseta taustakuvaksi.‍
4 Voit säätää taustakuvaa näytön merkinnöillä.‍
5 Valitse Valmis.‍
Kuvien poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Kuvien katselu.‍
2 Valitse kuva.‍
3 Valitse > Poista > Kyllä.‍
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön katso (Laiteja yksityisyysasetukset).‍
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.‍
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.‍
Maailmankellon käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Maailmankello.‍
2 Valitse tarvittaessa kaupunki, kirjoita kaupungin nimi ja
valitse Valmis.‍
Maailmankartan tarkasteleminen
Valitse Sovellukset > Maailmankello > .‍
Yöaika näkyy kartan varjostetussa osassa.‍
Hälytyksen määrittäminen
1 Valitse Sovellukset > Herätyskello.‍
2 Määritä aika.‍
3 Valitse Hälytys käytössä -valintaruutu.‍
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.‍
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.‍
Laskimen käyttäminen
Valitse Sovellukset > Laskin.‍
Mittojen muuntaminen
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.‍
Sovellusten käyttäminen
7
2 Valitse tarvittaessa Muunna-painike, mittaluokka ja
Tallenna.‍
3 Valitse tarvittaessa yksikön painike, mittayksikkö ja
Tallenna.‍
4 Valitse muunnettavan yksikön alapuolella oleva kenttä.‍
5 Kirjoita numero ja valitse Valmis.‍
Valuuttakurssien määrittäminen
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.‍
Voit itse päivittää yksikkömuuntimen valuuttakursseja.‍
1 Valitse Sovellukset > Yksikkömuunnin.‍
2 Valitse Muunna-painike.‍
3 Valitse Valuutta ja Tallenna.‍
4 Valitse tarvittaessa valuutan painike, sitten toinen valuutta ja
lopuksi Tallenna.‍
Valitse
näytön alaosassa oleva painike, jossa valuuttakurssit
5
näkyvät.‍
6 Valitse valuutan ruutu.‍
7 Kirjoita arvo ja valitse Valmis.‍
8 Valitse OK.‍
Language Guiden käyttäminen
Language Guiden avulla voit etsiä sanoja tai ilmauksia ja
kääntää niitä.‍
Valitse Sovellukset > Language Guide.‍
Kielten valitseminen Language Guidessa
Voit valita kielet, joita haluat käyttää kääntäessäsi sanoja ja
ilmauksia.‍
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja
lauseita.‍
2 Valitse > Kieli.‍
3 Valitse Mistä, valitse lähtökieli ja valitse Tallenna.‍
4 Valitse Kohde, valitse kohdekieli ja valitse Tallenna.‍
Sanojen ja ilmausten kääntäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Sanoja ja
2
3
4
5
lauseita.‍
Valitse luokka ja aliluokat.‍
Valitse tarvittaessa , kirjoita avainsana ja valitse Valmis.‍
Valitse sana tai ilmaus.‍
Kuuntele käännös valitsemalla
.‍
Kaksikielisen sanakirjan käyttäminen
1 Valitse Sovellukset > Language Guide > Kaksikieliset
2
3
4
5
sanakirjat.‍
Valitse sanakirja.‍
Valitse tarvittaessa , kirjoita sana ja valitse Valmis.‍
Valitse sana.‍
Kuuntele käännös valitsemalla .‍
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.‍
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa.‍ Lisätietoja liikennevastaanottimista ja
taajuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/‍traffic.‍
Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin laitteiden mukana, se
voi sisältyä ajoneuvon virtajohtoon tai laitteeseen, ja se on
valinnainen lisävaruste kaikille malleille.‍
8
• Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella
on liikennetapahtumia.‍
• Laitteen on oltava liitettynä ajoneuvon virtalähteeseen, jotta
liikennetietoja voi vastaanottaa liikennevastaanottimella.‍
• Liikennevastaanottimen ja laitteen on ehkä oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.‍
• Laitteen tai liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti
toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.‍
• Jos laitteessasi on ulkoinen antenni, se kannattaa pitää
liitettynä, jotta liikennetietojen vastaanotto on paras
mahdollinen.‍
Liikennetietojen poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Liikenne.‍
2 Poista valinta Liikenne-valintaruudusta.‍
Tietoja liikennekuvakkeesta
Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake.‍
Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden
vakavuuden.‍
Harmaa: liikennetiedot eivät ole saatavilla.‍
Keltainen: liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista.‍ Tiellä
on jonkin verran ruuhkaa.‍
Punainen: liikenne ei etene tai etenee erittäin hitaasti.‍ Tiellä on
vakavia ruuhkia.‍
Vihreä: liikenne sujuu normaalisti.‍
Liikenne reitillä
Kun reitillä ilmenee ruuhkaa, karttaan ilmestyy hälytys ja laite
laskee vaihtoehtoisen reitin viiveen välttämiseksi.‍ Voit valita,
käytetäänkö vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti vai
pyydettäessä.‍ Lisätietoja on Liikenneasetukset-kohdassa
(Liikenneasetukset).‍ Laite opastaa sinut ruuhkan läpi, jos
parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole.‍ Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.‍
Reitin liikenteen tarkasteleminen
.‍
1 Valitse reitin navigoimisen aikana
2 Valitse Liikenne reitillä.‍
Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan,
missä kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.‍
3 Valitse tapahtuma.‍
Reitin liikenteen välttäminen manuaalisesti
.‍
1 Valitse kartasta
2 Valitse Liikenne reitillä.‍
3 Nuolten avulla voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.‍
4 Valitse > Vältä.‍
Vaihtoehtoisen reitin käyttäminen
.‍
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse
2 Valitse Vaihtoehtoinen reitti.‍
3 Valitse reitti.‍
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.‍
.‍
1 Valitse kartasta
2 Valitse Ilmoitukset.‍
Liikenne alueella
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.‍
Liikenne
2 Valitse > Ilmoitukset.‍
3 Valitse kohde luettelosta.‍
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.‍
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.‍
1 Valitse liikennekartassa
2 Valitse tapahtuma.‍
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.‍
1 Valitse kartassa > Liikenne.‍
2 Valitse Selite.‍
2 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.‍
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.‍
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.‍
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.‍
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.‍
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.‍
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
Liikennetilaukset
Tilauksen aktivoiminen
FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua
tilausta ei tarvitse aktivoida.‍ Tilaus aktivoidaan automaattisesti,
kun laite hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen
palveluntarjoajan liikennesignaaleja.‍
Tilauksen lisääminen
Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.‍
1 Valitse päävalikosta Liikenne.‍
2 Valitse Tilaukset > .‍
3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.‍
4 Osoitteesta www.garmin.com/‍fmtraffic voit hankkia tilauksen
ja 25-merkkisen koodin.‍
Liikennetilauskoodia ei voi käyttää uudelleen.‍ Palvelun
jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi.‍
Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin
laitteelle on hankittava oma koodi.‍
5 Valitse laitteessa Seuraava.‍
6 Anna koodi.‍
7 Valitse Valmis.‍
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja.‍ Laitteessa on
muistikorttipaikka.‍
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me- ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.‍3 -käyttöjärjestelmien ja
niitä aiempien kanssa.‍
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.‍
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot myGarmin™
karttaohjelmistosta, mukaan lukien MapSource®,
BaseCamp™ ja HomePort™ (Mukautetut kohdepisteet).‍
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen).‍
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).‍
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.‍
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™ ja microSDHC-muistikortteja.‍
1 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.‍
Tietojen hallinta
2
3
4
5
6
tietokoneeseen).‍
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.‍
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Valitse Muokkaa > Kopioi.‍
Siirry kansioon laitteessa.‍
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.‍
Valitse Muokkaa > Liitä.‍
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi.‍ Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.‍
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.‍
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.‍
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.‍
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.‍
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.‍
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.‍
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.‍
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.‍
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.‍
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.‍
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.‍
Kävelykarttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.‍
9
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän.‍ Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.‍
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.‍
Karttapainikkeet: määrittää kartassa käytettävät painikkeet.‍
Voit käyttää enintään kolmea painiketta.‍
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot
(Karttatasojen mukauttaminen).‍
Kojelaudat: määrittää kartan päävalikon asettelun.‍
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.‍
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.‍
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.‍
2 Valitse kartta.‍
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.‍
Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.‍
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.‍
Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai
alueita.‍
Kiertoteiden lisätiedot: voit valita kiertotien pituuden.‍
Rajoita kävelyä: voit määrittää jalankulkijareitin
enimmäiskävelymatkan.‍
Julkinen liikenne: kuljetustyyppien ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä.‍
Turvallisuustila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.‍
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.‍
Laskentatila
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.‍
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.‍
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.‍
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.‍
Vähemmän polttoainetta: polttoainetehokkaimpien reittien
laskemiseen.‍
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.‍
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.‍
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.‍ Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.‍
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.‍
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.‍
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.‍
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.‍
2 Valitse Kuvankaappaus-valintaruutu.‍
3 Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla .‍
Kuva tallennetaan laiteaseman screenshots-kansioon.‍
Liikenneasetukset
Avaa liikenneasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Liikenne.‍
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.‍
Nykyinen palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen
toimittajan.‍ Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä
olevat liikennetiedot automaattisesti.‍
Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.‍
Tietoja liikennetilauksista
Voit hankkia lisää tilauksia tai jatkaa tilausta, jos tilaus päättyy.‍
Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Liikennetilausten tarkasteleminen
Valitse Asetukset > Liikenne > Tilaukset.‍
Yksikkö- ja aika-asetukset
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.‍
Nykyinen aika: määrittää laitteen ajan.‍
Aikamuoto: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.‍
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.‍
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetussivun valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.‍
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.‍
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.‍
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda
käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten
kadunnimet) kieltä.‍
Näppäimistön kieli: määrittää näppäimistön kielen.‍
Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.‍
Läheisyyshälytysten asetukset
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.‍
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.‍
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.‍
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laiteasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Laite.‍
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.‍
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.‍
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.‍
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends™,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.‍
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.‍
Kuvaotoksen ottaminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö.‍
10
Laitteen mukauttaminen
Liite
Virtajohdot
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.‍
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen huoltaminen
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen.‍ Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.‍
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.‍
1 Kierrä kärkiosa À auki.‍
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.‍
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä, koska näyttö voi vahingoittua.‍
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä kolikon.‍
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.‍
Asenna 2 A:n pikasulake.‍
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.‍
Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.‍
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
2
3
4
5
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
Kiinnittäminen kojelautaan
Kosketusnäytön puhdistaminen
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.‍
Kotelon puhdistaminen
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.‍
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.‍
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.‍
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.‍
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.‍
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.‍
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.‍
Rekisteröi laite osoitteessa http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Käyttäjän tietojen poistaminen
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki laitteeseen tallennetut
kohteet.‍
1 Käynnistä laite.‍
2 Pidä sormea näytön oikeassa alakulmassa, kunnes näet
ilmoituksen.‍
3 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.‍
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.‍
Akun virran säästäminen
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.‍
• Siirrä laite lepotilaan (Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen
siitä).‍
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset).‍
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.‍
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen).‍
• Lyhennä näytön aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset).‍
Liite
Kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan tiettyjen
paikallisten säädösten noudattamiseksi.‍ Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.‍
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.‍
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.‍
3 Aseta levy kojelautaan.‍
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.‍
5 Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.‍
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).‍
Laitteen irrottaminen telineestä
Kallista laitetta eteenpäin.‍
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.‍
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.‍
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen:
Garmin Express™
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.‍ Karttapäivitykset
sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite
laskee reitit määränpäähän edelleen oikein ja tehokkaasti.‍
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.‍
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/‍express.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.‍
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-versio.‍
11
taikka kertapäivityksen.‍ Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa
nykyistä tilausta milloin tahansa.‍
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Päivitä
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.‍
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana.‍ Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.‍
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.‍
4 Käynnistä Garmin Express.‍
5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.‍
Mukautetut kohdepisteet
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä.‍ Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.‍
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.‍
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.‍
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.‍
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.‍
6 Kirjoita sähköpostiosoite tuotteen rekisteröintiä varten
(valinnainen).‍
7 Valitse Tallenna laite.‍
8 Valitse Tarkista päivitykset.‍
Näyttöön tulee saatavilla olevien kartta- ja
ohjelmistopäivitysten luettelo.‍
9 Valitse asennettavat päivitykset.‍
10 Valitse Asenna heti.‍
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen).‍
1 Valitse Minne? > Kategoriat.‍
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.‍
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Vianmääritys
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.‍
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset).‍
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.‍
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.‍
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen.‍ Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä
saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.‍
Lisäkarttojen ostaminen
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).‍
2 Valitse Kartat-välilehti.‍
3 Seuraa näytön ohjeita.‍
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.‍
Joillakin alueilla on saatavilla tietoja valvontakameroiden
sijainneista ja nopeusrajoituksista.‍ Osoitteesta www.garmin.com
/‍safetycameras voit tarkistaa saatavuuden tai ostaa tilauksen
12
Imukuppi ei pysy tuulilasissa
1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.‍
2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.‍
3 Kiinnitä imukuppi (Laitteen liittäminen ajoneuvon
virtalähteeseen).‍
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen).‍
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.‍
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).‍
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.‍
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset).‍
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset).‍
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen).‍
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä).‍
Liite
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.‍
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.‍
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.‍
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.‍
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena
eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.‍
2 Sammuta laite.‍
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.‍
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.‍
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa.‍ Laitteen näyttöön tulee kuva
tietokoneeseen liitetystä laitteesta.‍
Liite
13
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 5
3D-karttanäkymä 5
A
aika-asetukset 10
ajo-ohjeet 5
ajoneuvon virtajohto 1
akku
lataaminen 1, 2, 12
maksimoiminen 12
ongelmat 12, 13
asetukset 10
autoprofiili 6
E
ecoChallenge 6
ecoChallenge-pisteet 6
nollaaminen 7
ecoRoute 6, 7
autoprofiili 6
ecoChallenge-pisteet 6, 7
matkaraportit 7
matkaraportti 7
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 6
edessä olevat, palvelujen etsiminen 5
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 12
elinikäiset karttapäivitykset 1
G
Garmin Express 1
laitteen rekisteröiminen 1
ohjelmiston päivittäminen 1, 11
geokätkentä 3
GPS 2
H
hakualueen muuttaminen 2
hakupalkki 2
hälytykset
liikenne 6
läheisyyspisteet 10
valvontakamerat 10
ääni 10
hälytys 7
I
imukuppi 11
K
kaapelit, virta 11
kamerat, valvonta 12
kartan perspektiivi 5
kartat 4, 10
elinikäinen 1
jalankulkija 5
liikenneolosuhteet 8
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ostaminen 12
päivittäminen 1, 11
reittien näyttäminen 5
selaaminen 3
tasot 5
teema 9
tietojen asettelu 5
yksityiskohtien määrä 9
kartta
jalankulkija 5
tietokenttä 5
karttanäkymä
2D 5
3D 5
karttatasot, mukauttaminen 5
kello 7
kieli 8
näppäimistö 10
ääni 10
14
kiertotiet 4
kirkkaus 1
Kohdepiste. 12 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 12
mukautetut 12
POI Loader 12
kohdepisteet (POI Loader) 12
kojelautakiinnitys 11
koordinaatit 3
kosketusnäytön puhdistaminen 11
koti
palaaminen 3
sijainnin muokkaaminen 3
sijaintien asettaminen 3
kulkuvälinetilat 2
kuvakkeet, liikenne 8
kuvaotokset 10
ottaminen 10
kuvien katselu 7
kuvien poistaminen 7
käyttäjätiedot, poistaminen 9, 11
Käyttöoikeussopimukset 10
käännösluettelo 5
L
laitteen huoltaminen 11
laitteen kiinnittäminen
autoilu 1
imukuppi 1, 11
irrottaminen telineestä 11
kojelauta 11
laitteen lataaminen 1, 2, 12
laitteen mukauttaminen 9
laitteen puhdistaminen 11
laitteen rekisteröiminen 1
laitteen tunnus 10
laskin 7
lepotila 1
leveys- ja pituuspiiri 3
liikenne 8, 10
elinikäiset tilaukset 1
hälytykset 6
kuvakkeet 8
poistaminen käytöstä 8
ruuhkien etsiminen 8
tapahtumat 8, 9
tiedot 9
tilauksen aktivoiminen 9
tilausten lisääminen 9
vaihtoehtoinen reitti 8
välttäminen 8
liittymäpalvelut 5
lisävarusteet 12
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 10
M
matkahistoria 10
matkaloki, tarkasteleminen 5
matkan tiedot
nollaaminen 6
tarkasteleminen 6
matkaraportit 7
matkasuunnittelu 7
matkan muokkaaminen 7
matkatietokone 6
matkojen nimeäminen uudelleen 7
microSD-kortti, asentaminen 9
muistikortti 9
mukautetut kohdepisteet 12
mukauttaminen 5
muuntaminen
valuutta, muuntaminen 8
yksiköt 7
määränpäät. Katso sijainnit
N
navigointi
asetukset 10
jalankulkija 5
pois tieltä 5
reittien esikatselu 4
navigointi poissa tieltä 5
nollaaminen
laite 1
matkatiedot 6
nykyinen sijainti 6
Nykysijainti 4, 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
näppäimistö 2
asettelu 10
kieli 10
näyttö, kirkkaus 1
näyttöasetukset 10
näytön painikkeet 2
O
ohje. 6 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 1, 11
versio 10
osoitteet, etsiminen 3
P
paikkojen etsiminen. 2 Katso myös sijainnit
kartan käyttäminen 3
kartan selaaminen 3
kaupungit 3
koordinaatit 3
luokat 2
osoitteet 3
risteykset 3
palaaminen kotiin 3
palvelujen etsiminen, edessä olevat 5
paristo, maksimoiminen 11
Pikahaku 2
pikakuvakkeet
lisääminen 2
poistaminen 2
POI Loader 12
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 9
matkat 7
polttoaine, hinnat 6
polttoainehinta, vaihtaminen 6
polttoainetehokkuuden kalibroiminen 6
polttoainetehokkuus. 6, 7 Katso myös
ecoRoute
pysäköinti 3
viimeisin paikka 3, 7
päivitykset
kartat 11
ohjelmisto 11
R
raportit, matka 7
reitit 4
aloittaminen 4
esikatselu 4
laskentatila 10
lopettaminen 4
näyttäminen kartassa 5
pisteen lisääminen 4
risteykset, etsiminen 3
risteysnäkymä 6
S
satelliittisignaalit 2
tarkasteleminen 2
seuraava käännös 6
sijainnit 2, 3, 7
haku 3
kodin asettaminen 3
muokkaaminen 2
nykyinen 4, 6
simuloitu 3
tallentaminen 3
vasta löydetyt 3
simuloidut sijainnit 3
Hakemisto
sulake, vaihtaminen 11
T
tallennetut sijainnit 4, 7
luokat 4
muokkaaminen 4
poistaminen 4
Tallennetut sijainnit 4
tallentaminen, nykyinen sijainti 4
taustakuva 7
tiedostot
siirtäminen 9
tuetut tyypit 9
tietokone
liittäminen 13
yhdistäminen 9
tilaukset
liikenne 1
nüMaps Lifetime 1
tunnusnumero 10
tuotetuki 6
tuotteen rekisteröiminen 1
U
USB, irrottaminen 9
V
valvontakamerat, tilaukset 12
varkaus, välttäminen 11
vasta löydetyt sijainnit 3
vianmääritys 12, 13
virtajohdot 11
ajoneuvo 1
sulakkeen vaihtaminen 11
virtapainike 1
voimakkuus, säätäminen 1
vältettävät 5
tien ominaisuudet 5
Y
yksikkömuunnin 7
Ä
ääni, läheisyyspisteet 10
Hakemisto
15
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012–2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising