Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Kratka navodila za uporabo

Garmin nüvi® 2200, South Africa Kratka navodila za uporabo
nüvi serije 2200
®
Kratka navodila za uporabo
velja za te modele naprave nüvi:
2200, 2240, 2250
Uvod
 OPOZORILO
a opozorila in pomembne informacije
Z
o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pred prvo uporabo naprave naredite
naslednje.
1. Napravo namestite na nosilec (stran 2).
2. Napravo priključite na napajanje vozila
(stran 3).
3. Registrirajte napravo (stran 5).
4. Preverite, ali so na voljo posodobitve.
• Posodobitve programske opreme
(stran 5).
• Brezplačna posodobitev
zemljevidov (stran 5).
5. Prenesite celoten uporabniški priročnik
(stran 5).
2
Namestitev naprave na
nosilec
Obvestilo
Pred namestitvijo naprave nüvi si v
navodilih Pomembne informacije o varnosti
in izdelku preberite informacije o zakonih, ki
se nanašajo na nameščanje na vetrobransko
steklo.
1. Zaščitno plastiko odstranite z
vakuumskega nosilca.
2. Vetrobransko steklo in vakuumsko
prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne
pušča vlaken.
3. Vakuumsko prijemalo pritisnite na
vetrobransko steklo.
4. Med pritiskanjem vzvod na nosilcu
pritisnite nazaj proti steklu.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
5. Nosilec ➊ pritrdite na nastavek
vakuumskega nosilca ➋.
➋
➊
6. Napravo s spodnjim delom vstavite v
nosilec.
7. Napravo nagnite nazaj, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
Priključitev naprave na
napajanje vozila
 OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo.
Če želite preprečiti možnost poškodb
oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči
izpostavljenost baterij visoki temperaturi, ob
izstopu odstranite napravo iz vozila ali pa je
ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
Preden začnete napravo uporabljati na
baterijsko napajanje, jo napolnite.
1. Napajalni kabel vozila priključite na
priključek mini-USB ➊ na zadnji strani
naprave.
➊
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
3
2. Drug konec napajalnega kabla vozila
priključite v vtičnico vozila.
3. Če sprejemnik prometnih informacij
uporabljate v Evropi, zunanjo
anteno priključite na sprejemnik
prometnih informacij in ga pritrdite na
vetrobransko steklo z vakuumskimi
nosilci.
Po priklopu naprave na napajanje vozila bi
se moralo zgoditi naslednje.
mojiPodatki
•
•
1. Kabel USB priključite v priključek USB
na napravi.
2. Kabel USB priključite v vrata USB na
računalniku.
3. Dvokliknite , da odprete spletno stran
mojiPodatki.
ne prikaže ali pa
OPOMBA: Če se
uporabljate operacijski sistem Windows®
7 ali Mac®, obiščite
www.garmin.com/dashboard.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
•
4
Naprava se vklopi.
Naprava pridobi satelitske signale. Ko
zelene barve, je
je vsaj en stolpec
naprava pridobila satelitski signal.
OPOMBA: za pridobitev satelitskih
signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.
v
Naprava se polni med vožnjo.
vrstici stanja prikazuje stanje notranje
baterije.
S storitvijo mojiPodatki lahko registrirate
napravo, preverite, ali so na voljo
posodobitve programske opreme ali
zemljevidov, dostopate do priročnikov,
pridobite podporo za izdelke in še več.
Za več informacij obiščite www.garmin.com
/dashboard.
Nastavitev storitve mojiPodatki
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
Registracija naprave
1. V storitvi mojiPodatki kliknite
Registracija.
2. Sledite navodilom na zaslonu.
3. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
Posodabljanje zemljevidov
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve zemljevidov kliknite
Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
Posodobitev programske
opreme
Prenos uporabniškega
priročnika
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Pod Posodobitve programske opreme
kliknite Posodobi zdaj.
4. Sledite navodilom na zaslonu.
nüMaps Guarantee™
Naprava lahko izpolnjuje pogoje za eno
brezplačno posodobitev zemljevidov v
60 dneh od prve uporabe naprave. Pogojev
za brezplačno posodobitev zemljevidov ne
izpolnjujete, če se registrirate po telefonu
ali čakate več kot 60 dni po prvi uporabi
naprave nüvi. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/numaps.
Uporabniški priročnik za napravo je na voljo
na Garminovi spletni strani.
1. Odprite storitev mojiPodatki (stran 4).
2. Registrirajte napravo (stran 5).
3. Kliknite Priročniki.
Pojavi se seznam s priročniki za naprave
v več jezikih.
4. Kliknite Prenos ob priročniku za vašo
napravo.
5. Kliknite , da datoteko shranite v
računalnik.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
5
Pregled naprave
•
➊
•
➋
Za ponovni zagon naprave pritisnite
in držite tipko za vklop/izklop.
Za izhod iz menija pritisnite in hitro
spustite tipko za vklop/izklop.
Destinacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi
vsebujejo destinacije, na primer restavracije,
hotele in avtomobilske servise.
➊
Tipka za vklop/izklop
➋
Reža za kartice microSD™
Iskanje destinacije po kategoriji
Uporaba tipke za vklop/izklop
Za ogled dodatnih možnosti pritisnite in
hitro spustite tipko za vklop/izklop.
• Za prilagajanje svetlosti zaslona
izberite in premikajte drsni trak.
• Za izklop naprave izberite Izklop.
6
1. V glavnem meniju izberite Kam? >
Destinacije.
2. Izberite kategorijo.
3. Če je treba, izberite podkategorijo.
4. Izberite destinacijo.
5. Izberite Pojdi!.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
Za shranjevanje lokacije v mapo
Priljubljene v napravi izberite >
Shrani. S priljubljenimi lahko shranite
lokacijo delovnega mesta, doma in
drugih pogosto obiskanih destinacij.
6. Če je treba, izberite možnost.
• Za izračun načrtovane poti, po kateri
boste vozili, izberite Vožnja.
• Za izračun načrtovane poti, po kateri
boste hodili, izberite Hoja.
• Za izračun načrtovane poti, ki
združuje javni prevoz in hojo,
izberite Javni prevoz.
OPOMBA: za navigacijo z javnim
prevozom morate imeti naložene
zemljevide cityXplorer™. Za nakup
zemljevidov cityXplorer obiščite
www.garmin.com.
Glavni meni
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Za izbiro načina prevoza izberite ➊.
Za iskanje destinacije izberite ➋.
Za ogled zemljevida izberite ➌.
Za prekinitev usmerjanja po načrtovani
poti izberite ➍.
Za nastavitev obvoza načrtovane poti
izberite ➎.
Za nastavitev glasnosti izberite ➏.
Za prikaz menija orodij in nastavitev
izberite ➐.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
7
Načrtovana pot na
zemljevidu
•
obvestilo
Ikona omejitve hitrost je samo informativna
in ne zamenjuje odgovornosti voznika, da
spoštuje vse postavljene znake za omejitev
hitrosti in vedno vozi varno. Garmin ne
bo odgovoren za katero koli prometno
kazen ali poziv, ki ga lahko prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov
in znakov.
➊
➌
➏
➐
➑➒
Načrtovana pot je na zemljevidu narisana
kot vijolična črta. Če z načrtovane poti
skrenete, jo naprava ponovno izračuna. Med
potovanji po glavnih cestah se lahko prikaže
ikona omejitve hitrosti.
8
•
•
•
•
➋
➍ ➎
•
•
•
•
Za ogled strani Naslednji odcep
izberite ➊.
Za ogled strani Seznam odcepov
izberite ➋.
Za približevanje in oddaljevanje pogleda
izberite ➌.
Za vrnitev v glavni meni izberite ➍.
Za vrnitev v glavni meni tipko pritisnite
in držite.
Za spremembo podatkovnih polj
izberite ➎.
Za ogled drugega področja zemljevida
izberite in povlecite ➏.
Za ogled strani Kje sem? izberite ➐.
Za ogled potovalnega računalnika
izberite ➑.
Za spremembo omejitve hitrosti, ko je
ta na zemljevidu prikazana nepravilno,
izberite ➒.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
Uporaba funkcije myTrends
Med vožnjo z vklopljeno napravo funkcija
myTrends™ zbira informacije o potovanju. S
temi informacijami lahko naprava predvidi,
kdaj potujete na pogosto obiskan cilj, kot
je delovno mesto ali dom. Ko je funkcija
myTrends aktivirana, bosta cilj in predviden
čas potovanja prikazana v vrstici za
navigacijo na zemljevidu.
myTrends deluje samo za lokacije, ki so
shranjene kot priljubljene (stran 6).
Ko so v vrstici za navigacijo prikazane
informacije funkcije myTrends, izberite
vrstico za navigacijo, če si želite
ogledati informacije o načrtovani poti.
Načini transporta
Način avtomobila
Način pešca
Pot se načrtuje različno glede na izbran
način.
V načinu avtomobila se na primer predviden
čas prihoda izračuna z omejitvijo hitrosti na
cestah na načrtovani poti. V načinu pešca se
čas prihoda izračuna glede na hitrost hoje.
Spreminjanje načina transporta
1. V glavnem meniju izberite ikono za
način transporta.
2. Izberite način.
3. Izberite Shrani.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
9
Prometne informacije
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali
pravočasnost prometnih informacij FM.
Nekateri modeli lahko sprejemajo
prometne informacije kanala za prometne
informacije FM (TMC). Sprejemnik
prometnih informacij FM TMC, ki je
vgrajen v napajalni kabel vozila, je priložen
nekaterim paketom. Naročnina na prometne
informacije FM TMC je omogočena
samodejno.
Za informacije o sprejemnikih prometnih
informacij in območjih pokritosti obiščite
www.garmin.com/traffic.
Sprejemanje prometnih
informacij
1. Sprejemnik prometnih informacij
priključite na zunanji vir napajanja.
2. Sprejemnik prometnih informacij
priključite na napravo.
OPOMBA: ogrevana (kovinska) okna lahko
motijo delovanje sprejemnika prometnih
informacij.
Promet na načrtovani poti
Med izračunavanjem načrtovane poti
naprava pregleda trenutno stanje prometa
in samodejno optimira načrtovano pot za
najkrajši čas potovanja. Če med navigacijo
pride do velikega prometnega zastoja,
naprava samodejno znova izračuna
načrtovano pot.
Še vedno boste usmerjeni skozi promet, če
ni na voljo drugih boljših načrtovanih poti.
Napajalni kabel vozila in naprava morata biti
v dosegu postaje FM, ki oddaja prometne
informacije.
10
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
Ročno izogibanje prometu na
načrtovani poti
1. Na zemljevidu izberite .
2. Pritisnite Promet na poti.
3. Če je treba, izberite puščice in si oglejte
druge prometne zastoje na načrtovani
poti.
4. Izberite > Izogni se.
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite z enim od teh kablov.
•
•
•
Napajalni kabel vozila
Kabel USB (dodatna oprema)
Napajalnik (dodatna oprema)
Pridobivanje dodatnih
informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate
na Garminovi spletni strani.
Obiščite www.garmin.com/ontheroad.
Stik z Garminovo podporo
za izdelke
Če imate vprašanja o izdelku, se obrnite na
Garminovo podporo za izdelke:
•
•
•
V ZDA obiščite www.garmin.com
/support ali pokličite Garmin USA na
(800) 800-1020.
V VB pokličite Garmin (Europe) Ltd.
na 0808 2380000.
V Evropi obiščite www.garmin.com
/support in kliknite Contact Support
za informacije o podpori v vaši
državi ali pa družbo Garmin
(Evropa) Ltd. pokličite na telefon
+44 (0) 870-8501241.
Garmin®, logotip Garmin in nüvi® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic,
registrirane v ZDA in drugih državah. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ in myTrends™ so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin. Oznaka in
logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG,
Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega
imena. Mac® je blagovna znamka družbe Apple
Computer, Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
Kratka navodila za uporabo za naprave serije nüvi 2200
11
Za najnovejše brezplačne posodobitve programske opreme
(razen podatkov zemljevidov) skozi celotno življenjsko dobo
Garminovih izdelkov obiščite Garminovo spletno stran www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Fébruar 2011
Številka dela 190-01250-63 Preg. B
Natisnjeno na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising