Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Priručnik za brzo pokretanje

Garmin nüvi® 2200, South Africa Priručnik za brzo pokretanje
Serija nüvi 2200
®
priručnik za brzo pokretanje
za upotrebu sa sljedećim modelima uređaja nüvi:
2200, 2240, 2250
Početak rada
Montiranje uređaja
 UPOZORENJE
kutiji proizvoda potražite list Važni
U
podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Obavijest
Prije montaže uređaja u vodiču Važni
podaci o sigurnosti i proizvodu potražite
informacije o zakonima koji se odnose na
montažu na vjetrobransko staklo.
Kad budete prvi put koristili uređaj,
obavite sljedeće zadatke.
1. Uklonite prozirnu plastiku s
vakuumskog nosača.
2. Očistite i osušite vjetrobran i
vakuumski nosač krpom koja ne
pušta vlakna.
3. Pritisnite vakuumski nosač na
vjetrobran.
4. Dok pritišćete prebacite ručicu
unazad, prema vjetrobranu.
1. Montirajte uređaj (stranica 2).
2. Priključite uređaj na napajanje vozila
(stranica 3).
3. Registrirajte uređaj (stranica 5).
4. Provjerite ima li ažuriranja.
• Ažuriranja softvera (stranica 5).
• Besplatna ažuriranja karata
(stranica 5).
5. Preuzmite kompletni korisnički
priručnik (stranica 5).
2
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
5. Postavite postolje ➊ na ručicu
vakuumskog nosača ➋.
➋
➊
6. Postavite podnožje uređaja u
postolje.
7. Naginjite uređaj prema nazad dok ne
sjedne na mjesto.
Priključivanje uređaja na
napajanje vozila
 UPOZORENJE
Upozorenje: Ovaj proizvod sadrži
litij-ionsku bateriju. Kako biste
spriječili moguće ozljede ili štetu na
uređaju uzrokovanu izlaganjem baterije
ekstremnoj toplini, izvadite uređaj
iz vozila kad napuštate vozilo ili ga
spremite tako da ne bude na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Prije korištenja baterije, napunite uređaj.
1. Priključite kabel za napajanje u
vozilu u mini-USB priključak ➊
na pozadini uređaja.
➊
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
3
2. Drugi kraj kabela napajanja u vozilu
priključite u utičnicu u vozilu.
3. Ako koristite prijemnik za obavijesti
o prometu u Europi, priključite
vanjsku antenu na prijemnik za
obavijesti o prometu i priljubite ga
uz vjetrobransko staklo uz pomoć
vakuumskih nosača.
Kad se uređaj priključi na napajanje
vozila, treba se dogoditi sljedeće.
O usluzi Moja Nadzorna
ploča
•
•
Postavljanje usluge Moja
Nadzorna ploča
1. Priključite USB kabel u USB
priključak na uređaju.
2. Priključite USB kabel u USB
priključak na računalu.
3. Dvaput pritisnite kako biste
otvorili web-stranicu Moja Nadzorna
ploča.
NAPOMENA: Ako se ne prikaže
ili koristite računalo s operativnim
sustavom Windows® 7 ili Mac®, idite
na www.garmin.com/dashboard.
4. Slijedite upute na zaslonu.
•
4
Uređaj se uključuje.
Uređaj prima satelitske signale. Ako
zelene
je barem jedna od crtica
boje, to znači da je uređaj pronašao
satelitski signal.
NAPOMENA: Za primanje
satelitskih signala uređaju može
trebati nesmetani pogled na nebo.
na
Uređaj se puni dok vozite.
traci statusa daje status interne
baterije.
Uslugu Moja Nadzorna ploča možete
koristiti za registriranje uređaja,
provjeravanje ažuriranja za softver i
karte, pristup priručnicima, kontaktiranje
korisničke podrške itd.
Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/dashboard.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
Registriranje uređaja
1. U usluzi Moja Nadzorna ploča
pritisnite Registrirajte se odmah.
2. Slijedite upute na zaslonu.
3. Originalni račun ili fotokopiju
spremite na sigurno mjesto.
Ažuriranje softvera
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 4).
2. Registrirajte uređaj (stranica 5).
3. Pod Ažuriranja softvera pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
nüMaps Guarantee
Za svoj uređaj možete dobiti jedno
besplatno ažuriranje karte unutar 60
dana od primanja satelitskog signala
kad vozite sa svojim nüvi uređajem.
Ako se registrirate telefonskim putem
ili čekate duže od 60 dana od prvog
traženja satelita tijekom vožnje uz pomoć
uređaja nüvi, gubite pravo na besplatno
ažuriranje karata. Dodatne informacije
potražite na www.garmin.com/numaps.
™
Ažuriranje karata
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 4).
2. Registrirajte uređaj (stranica 5).
3. Pod Ažuriranja karte pritisnite
Ažuriraj sad.
4. Slijedite upute na zaslonu.
Preuzimanje korisničkog
priručnika
Korisnički priručnik za vaš uređaj
dostupan je na web-stranici tvrtke
Garmin.
1. Otvorite Moja Nadzorna ploča
(stranica 4).
2. Registrirajte uređaj (stranica 5).
3. Pritisnite Priručnici.
Prikazat će se popis s priručnicima za
proizvode na nekoliko jezika.
4. Pritisnite Preuzmi pokraj priručnika
za svoj uređaj.
5. Pritisnite kako bi se datoteka
spremila na vaše računalo.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
5
Pregled uređaja
•
➊
•
➋
Pritisnite i držite tipku
Napajanje kako biste ponovo
pokrenuli uređaj.
Pritisnite i brzo otpustite tipku
Napajanje kako biste izašli iz
izbornika.
O točkama interesa
Detaljne karte učitane u uređajima sadrže
milijune točaka interesa poput restorana,
hotela i auto servisa.
➊ Tipka Napajanje
™
➋ Utor microSD kartice
Upotreba tipke Napajanje
Pritisnite i odmah pustite tipku
Napajanje za prikaz dodatnih opcija.
• Dodirnite i povucite klizač kako
biste podesili svjetlinu zaslona.
• Dodirnite Isključivanje za
isključivanje uređaja.
6
Traženje točke interesa prema
kategoriji
1. Na glavnom izborniku dodirnite
Kamo? > Točke interesa.
2. Odaberite kategoriju.
3. Ako je potrebno, odaberite
potkategoriju.
4. Odaberite odredište.
5. Dodirnite Idi!.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
Dodirnite > Spremi u kako biste
spremili lokaciju u mapu s favoritima
na uređaju. Koristite favorite kako
biste spremili lokaciju radnog mjesta,
doma i drugih uobičajenih odredišta.
6. Ako je potrebno, odaberite opciju.
• Dodirnite Vožnja kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom vožnje.
• Dodirnite Hod kako biste
izračunali rutu kojom ćete
navigirati tijekom hodanja.
• Dodirnite Javni prijevoz
kako biste izračunali rutu koja
kombinira hodanje i javni
prijevoz.
NAPOMENA: Za navigaciju
putem javnog prijevoza morate
imati učitane karte cityXplorer™.
Posjetite www.garmin.com i
kupite cityXplorer karte.
Glavni izbornik
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
Dodirnite ➊ za odabir načina
transporta.
Dodirnite ➋ za pronalazak odredišta.
Dodirnite ➌ za prikaz karte.
Dodirnite ➍ za zaustavljanje rute.
Dodirnite ➎ za zaobilazak na ruti.
Dodirnite ➏ za podešavanje
glasnoće.
Dodirnite ➐ za otvaranje izbornika
alata i postavki.
7
Vaša ruta na karti
•
Obavijest
Ikona ograničenja brzine služi samo kao
obavijest i nije zamjena za odgovornost
vozača da poštuje sve znakove
ograničenja brzine te da u svakom
trenutku primjenjuje pravila sigurne
vožnje. Garmin neće snositi odgovornost
za bilo kakve prometne kazne ili
sudske pozive koje možete dobiti ako
ne poštujete važeća prometna pravila i
zakone.
•
➋
➊
➍ ➎
➐
•
➑ ➒
•
•
Vaša ruta označena je grimiznom linijom
na karti. Ako skrenete s originalne rute,
uređaj će ponovno izračunati rutu. Dok
putujete po glavnim prometnicama,
mogla bi se prikazati ikona ograničenja
brzine.
8
•
•
➌
➏
•
•
Dodirnite ➊ za pregled sljedećeg
skretanja.
Dodirnite ➋ za pregled popisa
skretanja.
Dodirnite ➌ za povećavanje i
smanjivanje.
Dodirnite ➍ za povratak u glavni
izbornik.
Dodirnite i držite za povratak u
glavni izbornik.
Dodirnite ➎ za promjenu polja s
podacima.
Dodirnite i povucite ➏ za prikaz
drugog područja karte.
Dodirnite ➐ za pregled stranice Gdje
sam?.
Dodirnite ➑ za prikaz putnog
računala.
Dodirnite ➒ za promjenu ograničenja
brzine ako ikona ograničenja brzine
na karti nije točna.
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
Upotreba usluge myTrends O načinima transporta
Dok vozite s uključenim uređajem,
usluga myTrends™ skuplja informacije
koje uređaju omogućuju da predvidi kad
putujete na uobičajeno odredište poput
radnog mjesta ili doma. Kad je usluga
myTrends aktivirana, u navigacijskoj
traci na karti prikazat će se odredište i
predviđeno vrijeme dolaska.
Način rada za vožnju
Način rada za pješačenje
Rute se različito izrađuju ovisno o načinu
transporta.
Na primjer, u načinu rada za vožnju,
predviđeno vrijeme dolaska računa se
prema ograničenjima brzine na cestama
na ruti. U načinu rada za pješačenje
vrijeme dolaska računa se prema brzini
Kad se myTrends informacije prikažu hodanja.
u navigacijskoj traci, dodirnite traku
Promjena načina transporta
kako biste vidjeli informacije o ruti.
1. Na glavnom izborniku dodirnite
ikonu načina transporta.
2. Odaberite način rada.
3. Dodirnite Spremi.
Usluga myTrends funkcionira samo za
lokacije koje su spremljene kao favoriti
(stranica 6).
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
9
O prometu
OBAVIJEST
Garmin nije dogovoran za točnost
ili pravovremenost FM prometnih
informacija.
Neki modeli mogu primati prometni
sadržaj FM TMC (Traffic Message
Channel). FM TMC prijemnik za
obavijesti o prometu, koji je integriran
u kabel za napajanje u vozilu, uključen
je u neke pakete. Pretplata na prometne
informacije FM TMC se automatski
omogućuje.
Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti
potražite na adresi www.garmin.com
/traffic.
Primanje prometnih
informacija
1. Prometni prijemnik priključite na
vanjski izvor napajanja.
2. Spojite prijemnik za obavijesti o
prometu s uređajem.
Napomena: Grijani (galvanizirani)
vjetrobrani mogli bi negativno utjecati
na radne karakteristike prijemnika za
obavijesti o prometu.
Promet na vašoj ruti
Pri izračunu rute uređaj uzima u obzir
trenutni promet i automatski optimizira
rutu kako bi zahtijevala što manje
vremena. Ako na ruti tijekom navigacije
dođe do značajnog prometnog zastoja,
uređaj automatski vrši ponovni izračun
rute.
Ako nema bolje alternativne rute, može
se stvoriti ruta kroz promet.
Kabel za napajanje u vozilu i vozilo
moraju biti unutar dometa FM stanice
koja emitira prometne informacije.
10
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
Ručno izbjegavanje prometa na
ruti
1. Na karti dodirnite .
2. Dodirnite Promet na ruti.
3. Ako bude potrebno, dodirnite strelice
kako biste vidjeli druge prometne
zastoje na ruti.
4. Dodirnite > Izbjegni.
Kabeli napajanja
Uređaj napunite putem nekog od ovih
kabela.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel (dodatni pribor)
• AC adapter (dodatni pribor)
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu
možete potražiti na web-stranici tvrtke
Garmin.
Idite na www.garmin.com/ontheroad.
Kontaktiranje službe za
korisničku podršku tvrtke
Garmin
•
•
•
U SAD-u idite na www.garmin.com
/support ili nazovite Garmin USA na
broj (800) 800.1020.
U Ujedinjenom Kraljevstvu nazovite
Garmin (Europe) Ltd.
na broj 0808 2380000.
Ako se nalazite u Europi, posjetite
www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o
podršci u tuzemstvu ili se obratite
u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj +44 (0) 870 850 1241.
Garmin®, logotip Garmin i nüvi® trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani
u SAD-u ili drugim državama. cityXplorer™, nüMaps
Guarantee™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu
su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi
pod licencom je tvrtke Garmin. Mac® trgovački je
znak tvrtke Apple Computer, Inc. registrirane u
SAD-u i drugim državama.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu,
obratite se Službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin:
Priručnik za brzo pokretanje za seriju nüvi 2200
11
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka)
tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke Garmin posjetite Garminovu
web-stranicu www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Veljača 2011.
Broj dijela 190-01250-66 ver. B
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising