Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Kezdő lépések

Garmin nüvi® 2200, South Africa Kezdő lépések
nüvi 2200 sorozat
®
Kezdő lépések
E nüvi készüléktípusokkal használható:
2200, 2240, 2250
Bevezetés
A készülék felszerelése
 FIGYELEM!
termékre vonatkozó figyelmeztetéseket
A
és más fontos információkat lásd a termék
dobozában található Fontos biztonsági és
terméktudnivalók ismertetőben.
MEGJEGYZÉS
A készülék beszerelése előtt a szélvédőre
szerelésre vonatkozó törvényekről lásd
a Fontos biztonsági és terméktudnivalók
ismertetőt.
A készülék első alkalommal való használatakor
hajtsa végre a következő feladatokat.
1. Távolítsa el a tapadókorong felső részén
található átlátszó műanyagot.
2. Tisztítsa meg és törölje szárazra a
szélvédőt és a tapadókorongot is
szöszmentes ruhával.
3. Nyomja a tapadókorongot a szélvédőre.
4. Miközben nyomva tartja a tapadókorongot,
hajtsa vissza a fogantyút a szélvédő
irányába.
1. Szerelje fel a készüléket (2. oldal).
2. Csatlakoztassa a készüléket a jármű
tápkábeléhez (3. oldal).
3. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
4. Ellenőrizze, vannak-e frissítések.
• Szoftverfrissítések (5. oldal).
• Ingyenes térképfrissítés (5. oldal).
5. Töltse le a teljes felhasználói kézikönyvet
(5. oldal).
2
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
5. Pattintsa a tartót ➊ a tapadókorong
karjára ➋.
➋
➊
6. Illessze a készülék alját a tartóba.
7. Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére
nem pattan.
A készülék csatlakoztatása a
jármű tápkábeléhez
 FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz.
A rendkívül magas hőmérséklet miatt az
akkumulátor felrobbanása okozta személyi
sérülés és készülékkárosodás megelőzése
érdekében kiszállás után ne hagyja a
készüléket a járműben, vagy tárolja közvetlen
napfénytől védett helyen.
Mielőtt akkumulátorról használja a készüléket,
töltse fel azt.
1. Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a
készülék hátulján található mini-USBcsatlakozóba ➊.
➊
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
3
2. A tápkábel másik végét csatlakoztassa
járműve tápaljzatához.
3. Ha közlekedésiadat-vevőt használ
Európában, csatlakoztassa a külső antennát
a közlekedésiadat-vevőhöz, és erősítse a
szélvédőre a tapadókorongokkal.
Miután csatlakoztatta a készüléket a
jármű tápkábeléhez, az alábbiaknak kell
megtörténniük.
•
•
•
4
A készülék bekapcsol.
A készülék műholdas jelet kap. Ha
legalább egy
sáv zöld színű, akkor a
készülék veszi a műholdjelet.
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a
műholdas jelek vételéhez a készüléknek
szabad rálátással kell rendelkeznie az
égboltra.
A készülék töltődik a vezetés közben.
Az állapotsoron kijelzi a belső
akkumulátor állapotát.
A myDashboard
A myDashboard segítségével regisztrálhatja
a készüléket, kereshet szoftver- és
térképfrissítéseket, hozzáférhet a
kézikönyvekhez, kapcsolatba léphet a
terméktámogatással és számos egyéb feladatot
végezhet.
További tájékoztatásért látogasson el a
következő webhelyre: www.garmin.com
/dashboard.
A myDashboard beállítása
1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék
USB-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a
számítógép USB-portjához.
3. Kattintson duplán a elemre a
myDashboard webhely megnyitásához.
nem jelenik
MEGJEGYZÉS: Ha a
meg, illetve ha Windows® 7 vagy Mac®
rendszerű számítógépet használ, keresse fel
a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
A készülék regisztrálása
1. A myDashboard felületen kattintson a
Regisztráljon most elemre.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
3. Tartsa biztonságos helyen a vásárlási blokk
eredeti példányát vagy annak másolatát.
A szoftver frissítése
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(4. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. A Szoftverfrissítések alatt kattintson az
Azonnali frissítés elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
nüMaps Guarantee
™
A készülékhez a nüvi használatának
megkezdésétől és a műholdvétel vezetés
közbeni befogásától számított 60 napon belül
egy ingyenes térképfrissítés vehető igénybe.
Ha a nüvi használatának megkezdésétől és
a műholdvétel vezetés közbeni befogásától
számított 60 napnál később regisztrálja a
készüléket, vagy ha telefonon regisztrál, akkor
nem jogosult az ingyenes térképfrissítésre.
További tájékoztatásért látogasson el a
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
következő webhelyre: www.garmin.com
/numaps.
Térképek frissítése
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(4. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. A Térképfrissítések alatt kattintson az
Azonnali frissítés elemre.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
A felhasználói kézikönyv letöltése
A készülék felhasználói kézikönyve a Garmin
webhelyén érhető el.
1. Nyissa meg a myDashboard felületet
(4. oldal).
2. Regisztrálja a készüléket (5. oldal).
3. Kattintson a Kézikönyvek elemre.
Megjelenik a különböző nyelvű
termékkézikönyvek listája.
4. Kattintson az Ön készüléke melletti
Letöltés gombra.
5. A fájl számítógépre mentéséhez kattintson
a ikonra.
5
A készülék áttekintése
➊
•
•
➋
A bekapcsológomb lenyomásával
és nyomva tartásával alaphelyzetbe
állíthatja a készüléket.
A bekapcsológomb lenyomásával
és gyors felengedésével kiléphet a
menüből.
Az érdekes helyekről
➊
Bekapcsológomb
➋
microSD™ kártyanyílás
A bekapcsológomb használata
A bekapcsológomb gyors lenyomásával
és felengedésével további lehetőségeket
tekinthet meg.
• A görgetősáv megérintésével és
húzásával állítsa be a képernyő
fényerejét.
• Érintse meg a Kikapcsolás lehetőséget
a készülék kikapcsolásához.
6
A készülékbe betöltött részletes térképek
érdekes helyeket tartalmaznak, például
éttermeket, szállodákat, illetve autós
szolgáltatásokat.
Érdekes hely keresése kategória
szerint
1. A főmenün érintse meg a Hova? >
Érdekes helyek elemet.
2. Válasszon kategóriát.
3. Szükség esetén válasszon alkategóriát.
4. Válasszon úti célt.
5. Érintse meg az Indulás! elemet.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
Hely mentéséhez a készülék valamely
Kedvencek mappájába érintse meg a >
Mentés elemet. A Kedvencek segítségével
elmentheti a munkahelye, otthona és egyéb
gyakori úti célok helyét.
6. Szükség esetén válasszon az opciók közül.
• Érintse meg a Vezetés elemet a
vezetéssel megteendő útvonal
tervezéséhez.
• Érintse meg a Séta elemet a
gyaloglással megteendő útvonal
tervezéséhez.
• Érintse meg a Nyilvános tranzit
elemet a tömegközlekedést és
gyaloglást kombináló útvonal
tervezéséhez.
MEGJEGYZÉS: A tömegközlekedés
használatával történő navigációhoz
rendelkeznie kell betöltött
cityXplorer™ térképekkel. cityXplorer
térképek vásárlásához látogassa meg a
www.garmin.com lapot.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
Főmenü
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
➊ : megérintésével közlekedési módot
•
•
➋ : megérintésével úti célt kereshet.
•
•
➍ : megérintésével leállíthat egy útvonalat.
•
•
➏ : megérintésével beállíthatja a hangerőt.
választhat.
➌ : megérintésével megtekintheti a
térképet.
➎ : megérintésével elkerülhet egy
útvonalat.
➐ : megérintésével az eszközök és a
beállítások menüjét nyithatja meg.
7
Az útvonal a térképen
•
➊ : érintse meg a következő forduló
MEGJEGYZÉS
A sebességkorlátozási ikon funkció csak
tájékoztatási célt szolgál és nem helyettesíti
a vezető azzal kapcsolatos felelősségét,
hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan
ítélőképességét használva vezessen. A Garmin
nem tartozik felelősséggel semmilyen
közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet
Ön esetlegesen az összes kötelező közlekedési
előírás és jelzés betartásának elmulasztása
miatt kap.
•
➋ : érintse meg a fordulólista
•
➌ : érintse meg a nagyításhoz és a
•
➍ : érintse meg, ha vissza kíván térni a
➊
➋
➌
➏
➍ ➎
•
•
•
➐
➑➒
A követendő útvonal bíborszínű vonalként
jelenik meg a térképen. Ha eltér az eredeti
útvonaltól, a készülék újra kiszámítja az
útvonalat. Ha nagyobb főútvonalon utazik,
a sebességhatárt jelző ikon jelenhet meg.
8
•
•
megtekintéséhez.
megtekintéséhez.
kicsinyítéshez.
főmenübe.
Érintse meg és tartsa nyomva a főmenübe
való visszatéréshez.
➎ : érintse meg az adatmező
módosításához.
➏ : érintse meg és tartsa nyomva a térkép
egy másik területének megtekintéséhez.
➐ : érintse meg a Hol vagyok? oldal
megtekintéséhez.
➑ : érintse meg a fedélzeti számítógép
megtekintéséhez.
➒ : érintse meg a sebességkorlátozás
módosításához, ha a térképen jelzett
sebességkorlátozás ikon helytelen.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
A myTrends használata
Miközben Ön a készüléket használva vezet, a
myTrends™ olyan információkat gyűjt, amelyek
segítségével a készülék képes előre jelezni, ha
Ön éppen valamelyik gyakori úti cél, például
a munkahelye vagy otthona felé halad. Ha a
myTrends aktiválva van, az úti cél és a becsült
utazási idő megjelenik a térkép navigációs
sávjában.
A myTrends csak a Kedvencek (6. oldal) alatt
elmentett úti célok esetében működik.
Amikor a myTrends információk
megjelennek a navigációs sávban, az
útvonaladatok megtekintéséhez érintse
meg a navigációs sávot.
A közlekedési módok
ismertetése
Autó mód
Gyalogos mód
Az egyes közlekedési módoknál eltérően
történik az útvonaltervezés.
Például az Autó módban a becsült érkezési
időpont számítása az útvonalban szereplő
utak sebességkorlátozásai segítségével kerül
kiszámításra. A Gyalogos módban az érkezési
időpont számítása a gyaloglási sebességen
alapul.
Közlekedési mód
megváltoztatása
1. A főmenüben érintse meg a közlekedési
mód ikonját.
2. Válasszon ki egy módot.
3. Érintse meg a Mentés elemet.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
9
Forgalmi tudnivalók
MEGJEGYZÉS
A Garmin nem vállal felelősséget az FM
közlekedési adatok pontosságáért vagy
időszerűségéért.
Egyes típusok képesek venni az FM Traffic
Message Channel (TMC) közlekedési
tartalmát. A jármű tápkábelébe integrált
FM TMC közlekedésiadat-vevő része
egyes termékcsomagoknak. Az FM TMC
közlekedésiadat-előfizetés automatikusan
engedélyezve van.
A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett
területekről a www.garmin.com/traffic oldalon
olvashat információkat.
Közlekedési adatok vétele
A jármű tápkábelének és a készüléknek
közlekedési adatokat sugárzó FM-állomás
közelében kell lennie.
10
1. Csatlakoztassa a közlekedésiadat-vevőt
külső áramforráshoz.
2. Csatlakoztassa a közlekedésiadat-vevőt
a készülékhez.
MEGJEGYZÉS: A fűtött (fémgőzöléssel
kezelt) szélvédők csökkenthetik a
közlekedésiadat-vevő teljesítményét.
Forgalom a kiválasztott
útvonalon
Az útvonal tervezésekor a készülék
megvizsgálja a jelenlegi forgalmi helyzetet,
és automatikusan a legrövidebb időre
optimalizálja az útvonalat. Ha navigálás közben
súlyos forgalmi akadály alakul ki az útvonalon,
a készülék automatikusan újratervezi az
útvonalat.
Előfordulhat, hogy az útvonal továbbra is
forgalmas szakaszon vezet át, mert nem áll
rendelkezésre alternatív megoldás.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
Az útvonal közlekedési
eseményeinek elkerülése
manuálisan
1. A térképen érintse meg a
ikont.
2. Érintse meg a Forgalom az útvonalon
gombot.
3. Szükség esetén érintse meg a nyilakat az
útvonal további forgalmi akadályainak
megtekintéséhez.
4. Érintse meg a > Elkerülendő elemet.
Tápkábelek
A készülék töltéséhez ezen kábelek
valamelyikét használja.
•
•
•
A jármű tápkábele
USB-kábel (külön megvásárolható
tartozék)
AC-adapter (külön megvásárolható
tartozék)
További információ
A termékről további információt a Garmin
webhelyén találhat.
Látogasson el a www.garmin.com
/ontheroad weboldalra.
Kezdő lépések a nüvi 2200 sorozathoz
A Garmin ügyfélszolgálata
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése
van, forduljon a Garmin ügyfélszolgálatához:
•
•
•
Az Egyesült Államokban keresse fel a
www.garmin.com/support webhelyet, vagy
hívja a Garmin USA vállalatot a (800) 800
1020 telefonszámon.
Az Egyesült Királyságban hívja a Garmin
(Europe) Ltd. vállalatot a 0808 2380000
számon.
Európában keresse fel a www.garmin
.com/support webhelyet és kattintson a
Contact Support elemre az országon
belüli támogatási adatokhoz, vagy hívja
a Garmin (Europe) Ltd. eléréséhez ezt a
számot: +44 (0) 870 8501241.
A Garmin®, a Garmin embléma és a nüvi® a Garmin
Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban
és más országokban bejegyzett védjegye. A
cityXplorer™, a nüMaps Guarantee™ és a myTrends™
a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye. Ezek
a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem
használhatók. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és logók
a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára
a Garmin engedéllyel rendelkezik. A Mac® az Apple
Computer, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
11
A legújabb ingyenes szoftverfrissítéseket (a térképadatokon kívül)
a Garmin termékek teljes élettartama alatt a következő
weboldalról töltheti le: www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
2011. Február
Termékszám: 190-01250-62 Rev. B
A nyomtatás Tajvanon készült
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising