Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 2200, South Africa Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 2200
®
— skrócony podręcznik
użytkownika
Do użytku z następującymi modelami nüvi:
2200, 2240, 2250
Rozpoczęcie pracy
z urządzeniem
Montowanie urządzenia
 OSTRZEŻENIE
ależy zapoznać się z zamieszczonym
N
w opakowaniu produktu przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele
istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj
następujące czynności.
1. Zamontuj urządzenie (strona 2).
2. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki
w pojeździe (strona 3).
3. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
4. Sprawdź dostępność aktualizacji.
• Aktualizacje oprogramowania
(strona 5).
• Darmowa aktualizacja map (strona 5).
5. Pobierz pełną wersję podręcznika
użytkownika (strona 5).
2
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia
w samochodzie zapoznaj się z przewodnikiem
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym informacje prawne
dotyczące montażu na szybie przedniej.
1. Zdejmij przezroczystą folię z przyssawki.
2. Wyczyść i osusz szybę przednią
samochodu oraz przyssawkę niestrzępiącą
się ściereczką.
3. Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
4. Po dociśnięciu przesuń dźwignię do tyłu,
w kierunku szyby.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
5. Zatrzaśnij uchwyt ➊ na ramieniu
przyssawki ➋.
➋
➊
6. Umieść dolną część urządzenia
w uchwycie.
7. Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby
zatrzasnęło się na swoim miejscu.
Podłączanie urządzenia
do gniazda zapalniczki
w pojeździe
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowojonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała
lub produktu w wyniku wystawienia baterii
na działanie wysokich temperatur, należy
urządzenie zabierać ze sobą przy wysiadaniu
z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Aby korzystać z zasilania bateryjnego,
urządzenie należy najpierw naładować.
1. Podłącz przewód zasilający z gniazda
zapalniczki do złącza mini-USB ➊ z tyłu
urządzenia.
➊
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
3
2. Podłącz drugi koniec przewodu
zasilającego do gniazda zapalniczki
w samochodzie.
3. Jeśli korzystasz z odbiornika komunikatów
drogowych w Europie, podłącz do niego
zewnętrzną antenę i przymocuj ją do
przedniej szyby za pomocą przyssawek.
Po podłączeniu urządzenia do gniazda
zapalniczki w pojeździe, urządzenie powinno
wykonać poniższe operacje.
Informacje o sekcji Mój Pulpit
•
•
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
•
4
Urządzenie włączy się.
Urządzenie odbierze sygnały z satelitów.
Jeśli co najmniej jeden słupek
zmieni
kolor na zielony, oznacza to, że urządzenie
odebrało sygnał z satelitów.
UWAGA: Urządzenie może wymagać
czystego widoku nieba w celu odebrania
sygnałów z satelitów.
Urządzenie ładuje się podczas jazdy.
na pasku stanu wskazuje stan
naładowania wewnętrznej baterii.
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania
urządzenia, sprawdzenia dostępności
aktualizacji oprogramowania i map, uzyskania
dostępu do podręczników użytkownika,
skontaktowania się z działem pomocy
technicznej i wielu innych rzeczy.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/dashboard.
1. Podłącz kabel USB do złącza USB
w urządzeniu.
2. Podłącz kabel USB do portu USB
w komputerze.
3. Kliknij dwukrotnie , aby otworzyć
stronę internetową sekcji Mój Pulpit.
lub
UWAGA: Jeśli nie pojawi się
w przypadku korzystania z komputera
z systemem Windows® 7 lub komputera
Mac®, odwiedź stronę www.garmin.com
/dashboard.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
Rejestrowanie urządzenia
1. W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj
teraz.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
3. Pamiętaj o konieczności zachowania
oryginalnego dowodu zakupu (względnie
jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Aktualizowanie oprogramowania
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. W sekcji Aktualizacje oprogramowania
kliknij Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
nüMaps Guarantee™
Urządzenie nüvi jest uprawnione do bezpłatnej
aktualizacji w ciągu 60 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej.
Prawo do skorzystania z opcji bezpłatnej
aktualizacji map nie przysługuje osobom,
które zarejestrowały produkt telefonicznie
bądź przeprowadziły rejestrację w trybie online
po upływie 60 dni od pierwszego odebrania
sygnału z satelitów podczas korzystania
z funkcji nawigacyjnych urządzenia nüvi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/numaps.
Aktualizowanie map
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. W sekcji Aktualizacje map kliknij
Aktualizuj teraz.
4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Pobieranie podręcznika
użytkownika
Podręcznik użytkownika dla posiadanego
urządzenia można pobrać ze strony
internetowej firmy Garmin.
1. Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 4).
2. Zarejestruj urządzenie (strona 5).
3. Kliknij Podręczniki użytkownika.
Zostanie wyświetlona lista podręczników
użytkownika do określonych produktów
dostępnych w kilku językach.
4. Kliknij Pobierz obok podręcznika
poświęconego Twojemu urządzeniu.
5. Kliknij , aby zapisać plik na
komputerze.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
5
Ogólne informacje
o urządzeniu
•
•
➊
➋
W celu zresetowania urządzenia
naciśnij i przytrzymaj klawisz
zasilania.
Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby zamknąć menu.
Informacje o punktach
szczególnych
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia
zawierają miliony punktów szczególnych,
takich jak restauracje, hotele czy autousługi.
➊
Klawisz zasilania
➋
Gniazdo kart microSD
Wyszukiwanie punktów
szczególnych wg kategorii
™
Korzystanie z klawisza zasilania
Naciśnij i szybko zwolnij klawisz
zasilania, aby wyświetlić opcje
dodatkowe.
• Dotknij i przeciągnij pasek
przewijania, aby dostosować jasność
ekranu.
• Dotknij Zasilanie wył., aby wyłączyć
urządzenie.
6
1. W menu głównym dotknij kolejno
Dokąd? > Pkty szczególne.
2. Wybierz kategorię.
3. W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4. Wybierz cel podróży.
5. Dotknij Jedź!.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
Dotknij kolejno > Zapisz, aby
zapisać tę pozycję w folderze Ulubionych
w urządzeniu. Ulubione można używać do
zapisywania pozycji miejsca pracy, domu
i innych często odwiedzanych miejsc.
6. W razie potrzeby wybierz opcję.
• Dotknij Samochód, aby obliczyć
trasę, którą będziesz podróżować
pojazdem.
• Dotknij Pieszo, aby obliczyć trasę,
którą będziesz podróżować pieszo.
• Dotknij Transport publiczny,
aby obliczyć trasę, którą będziesz
podróżować z wykorzystaniem
środków transportu publicznego oraz
pieszo.
UWAGA: Aby podróżować
z wykorzystaniem transportu
publicznego w urządzeniu muszą być
załadowane mapy cityXplorer™. Mapy
cityXplorer można kupić na stronie
www.garmin.com.
Menu główne
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
Dotknij ➊, aby wybrać środek transportu.
Dotknij ➋, aby znaleźć cel podróży.
Dotknij ➌, aby wyświetlić mapę.
Dotknij ➍, aby zatrzymać trasę.
Dotknij ➎, aby wyznaczyć objazd dla
trasy.
Dotknij ➏, aby wyregulować głośność.
Dotknij ➐, aby otworzyć menu narzędzi
i ustawień.
7
Trasa na mapie
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują
z kierowcy obowiązku przestrzegania
wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej
jazdy w każdych okolicznościach. Firma
Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące
konsekwencją nieprzestrzegania przepisów
drogowych.
➊
•
•
•
•
➋
•
➌
➏
➍ ➎
•
•
•
•
➐
➑➒
Dotknij ➊, aby wyświetlić następny zwrot.
Dotknij ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
Dotknij ➌, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Dotknij ➍, aby powrócić do menu
głównego.
Dotknij i przytrzymaj, aby powrócić do
menu głównego.
Dotknij ➎, aby zmienić pole danych.
Dotknij i przeciągnij ➏, aby zobaczyć inny
obszar.
Dotknij ➐, aby wyświetlić stronę Gdzie
jestem?.
Dotknij ➑, aby wyświetlić komputer
podróży.
Dotknij ➒, aby zmienić ograniczenie
prędkości w przypadku, gdy ograniczenie
na ikonie pokazanej na mapie jest
nieprawidłowe.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową
linią. Gdy użytkownik zjedzie z wyznaczonej
trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę.
Podczas jazdy po głównych drogach może
zostać wyświetlona ikona ograniczenia
prędkości.
8
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
Korzystanie z funkcji
myTrends
Podczas jazdy z włączonym urządzeniem
funkcja myTrends™ zbiera informacje,
na podstawie których może określić, czy
podróżujesz do często odwiedzanego miejsca,
takiego jak miejsce pracy lub dom. Gdy funkcja
myTrends jest aktywna, cel i szacowany
czas podróży zostaną wyświetlone w pasku
nawigacyjnym na mapie.
Funkcja myTrends działa wyłącznie
w przypadku pozycji zapisanych jako Ulubione
(strona 6).
Gdy na pasku nawigacyjnym są dostępne
informacje myTrends, można dotknąć
paska nawigacyjnego, aby wyświetlić
informacje o trasie.
Informacje o wyborze
środków transportu
Tryb samochodu
Tryb pieszego
Wyznaczane trasy są obliczane na innych
zasadach, zależnie od wybranego środka
transportu.
Przykładowo w trybie samochodu, szacowany
czas przybycia jest obliczany w oparciu
o ograniczenia prędkości na drogach ujętych
w wyznaczonej trasie. Natomiast w trybie
pieszego czas przybycia jest obliczany
w oparciu o prędkość marszu.
Zmiana środka transportu
1. W menu głównym dotknij ikony środka
transportu.
2. Wybierz środek transportu.
3. Dotknij Zapisz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
9
Informacje o utrudnieniach
drogowych
UWAGA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność
ani aktualność informacji o ruchu drogowym
przesyłanych radiowo.
Niektóre modele mogą odbierać informacje
o ruchu drogowym z radiowego odbiornika
komunikatów drogowych TMC (Traffic
Message Channel). Odbiornik komunikatów
drogowych FM TMC, który jest zintegrowany
z przewodem zasilającym z gniazda
zapalniczki, jest dołączony do niektórych
pakietów. Subskrypcja komunikatów
drogowych FM TMC jest aktywowana
automatycznie.
Informacje na temat odbiorników komunikatów
drogowych i obszarów zasięgu można znaleźć
na stronie www.garmin.com/traffic.
1. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do zewnętrznego źródła
zasilania.
2. Podłącz odbiornik komunikatów
drogowych do urządzenia.
UWAGA: Przednie szyby z wbudowanym
podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na
działanie odbiornika komunikatów drogowych.
Informacje o ruchu drogowym
na danej trasie
Obliczając trasy, urządzenie bada bieżący
ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod
kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli
podczas nawigacji dojdzie do znacznych
opóźnień związanych z korkami, urządzenie
automatycznie ponownie przeliczy trasę.
Mimo to trasa może przebiegać przez
obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją
alternatywne drogi.
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym
Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
i urządzenie muszą znajdować się w zasięgu
stacji FM nadającej informacje o ruchu
drogowym.
10
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
Ręczne unikanie utrudnień na
trasie
1. Dotknij
na mapie.
2. Dotknij Utrudnienia na trasie.
3. W razie potrzeby dotknij strzałek, aby
wyświetlić inne opóźnienia przez korki na
trasie.
4. Dotknij kolejno > Unikaj.
Przewody zasilające
•
•
•
Urządzenie należy ładować przy użyciu
jednego z tych przewodów.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB (opcjonalny)
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego
produktu można znaleźć na stronie internetowej
firmy Garmin.
Odwiedź stronę www.garmin.com
/ontheroad.
Kontakt z działem pomocy
technicznej firmy Garmin
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę
www.garmin.com/support, lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin USA,
dzwoniąc pod numer (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii,
skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin
(Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808
2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź
stronę www.garmin.com/support i kliknij
opcję Contact Support, aby uzyskać
informacje o pomocy technicznej dostępnej
w poszczególnych krajach, lub skontaktuj
się telefonicznie z firmą Garmin (Europe)
Ltd., dzwoniąc pod numer +44 (0) 870
8501241.
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ oraz myTrends™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Znak i logo Bluetooth®
stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie
ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Mac®
jest znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.
zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego
produktu, skontaktuj się z działem pomocy
technicznej firmy Garmin:
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi seria 2200
11
Najnowsze darmowe aktualizacje oprogramowania (z wyjątkiem map) są zawsze dostępne
na stronie internetowej firmy Garmin pod adresem www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Tajwan
www.garmin.com
Luty 2011
Numer katalogowy 190-01250-60 Rev. B
Wydrukowano na Tajwanie
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising