Garmin | nüvi® 2200, South Africa | Garmin nüvi® 2200, South Africa Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Garmin nüvi® 2200, South Africa Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
Σειρά nüvi 2200
®
εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης
για χρήση με αυτά τα μοντέλα nüvi:
2200, 2240, 2250
Έναρξη χρήσης
Τοποθέτηση συσκευής
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
νατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές
Α
πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το
προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ανατρέξτε
στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την
ασφάλεια και το προϊόν για πληροφορίες
σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά στην
τοποθέτηση συσκευών στο παρμπρίζ.
Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή, πρέπει να κάνετε τα εξής:
1. Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη
βεντούζα στήριξης.
2. Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και
τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν
αφήνει χνούδια.
3. Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο
παρμπρίζ.
4. Ενώ πιέζετε, χαμηλώστε το μοχλό προς τα
πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
1. Τοποθετήστε τη συσκευή (σελίδα 2).
2. Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία
του αυτοκινήτου (σελίδα 3).
3. Δηλώστε τη συσκευή (σελίδα 5).
4. Ελέγξτε για ενημερώσεις.
• Ενημερώσεις λογισμικού (σελίδα 5).
• Δωρεάν ενημέρωση χαρτών
(σελίδα 5).
5. Πραγματοποιήστε λήψη της πλήρους
έκδοσης του εγχειριδίου κατόχου
(σελίδα 5).
2
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
5. Ασφαλίστε τη βάση ➊ στο βραχίονα της
βεντούζας στήριξης ➋.
➋
➊
6. Προσαρμόστε το κάτω μέρος της
συσκευής στη βάση.
7. Σπρώξτε τη συσκευή προς τα πίσω μέχρι
να ασφαλίσει στη θέση της.
Σύνδεση της συσκευής στην
τροφοδοσία του αυτοκινήτου
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία
ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο
τραυματισμό σας ή φθορά του προϊόντος λόγω
έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές
θερμοκρασίες, αφαιρείτε τη συσκευή από το
αυτοκίνητο όταν εξέρχεστε ή φυλάσσετέ τη
μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
Φορτίστε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε
με μπαταρία.
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
αυτοκινήτου στην υποδοχή σύνδεσης
mini-USB ➊ στο πίσω μέρος της
συσκευής.
➊
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
3
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου
τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο
τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.
3. Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη πληροφοριών
κίνησης στην Ευρώπη, συνδέστε
την εξωτερική κεραία με το δέκτη
πληροφοριών κίνησης και ασφαλίστε
την στο παρμπρίζ χρησιμοποιώντας τις
βεντούζες στήριξης.
Αφού συνδέσετε επιτυχώς τη συσκευή στην
τροφοδοσία του αυτοκινήτου.
Πληροφορίες για τη σελίδα "Η
επιφάνεια μου"
•
•
Ρύθμιση της σελίδας "Η
επιφάνεια μου"
•
4
Η συσκευή ενεργοποιείται.
Η συσκευή λαμβάνει δορυφορικά σήματα.
Όταν τουλάχιστον μία από τις γραμμές
είναι πράσινη, η συσκευή έχει λάβει
δορυφορικό σήμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι
η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται
ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό
για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.
Η συσκευή φορτίζει καθώς οδηγείτε.
Στη γραμμή κατάστασης
υποδεικνύεται η κατάσταση της
εσωτερικής μπαταρίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Η
επιφάνεια μου" για να δηλώσετε τη συσκευή
σας, να ελέγχετε για ενημερώσεις λογισμικού
και χαρτών, να αποκτάτε πρόσβαση σε
εγχειρίδια, να επικοινωνείτε με την υποστήριξη
προϊόντων και πολλά άλλα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.garmin.com/dashboard.
1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή
σύνδεσης USB της συσκευής.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB
του υπολογιστή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο για να ανοίξετε
την ιστοσελίδα "Η επιφάνεια μου".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το
δεν εμφανίζεται,
εάν χρησιμοποιείτε Windows® 7 ή
υπολογιστή Mac®, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.garmin.com/dashboard.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
Δήλωση της συσκευής
1. Από τη σελίδα "Η επιφάνεια μου", κάντε
κλικ στην επιλογή Δήλωση τώρα.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
3. Φυλάξτε την πρωτότυπη απόδειξη ή μια
φωτοτυπία σε ασφαλές μέρος.
Ενημέρωση λογισμικού
1. Κάντε κλικ στη σελίδα "Η επιφάνεια μου"
(σελίδα 4).
2. Δηλώστε τη συσκευή (σελίδα 5).
3. Στη σελίδα "Ενημερώσεις λογισμικού",
κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση
τώρα.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
nüMaps Guarantee™
Σας παρέχεται η δυνατότητα λήψης
μιας δωρεάν ενημέρωσης χαρτών για τη
συσκευή σας εντός 60 ημερών από τη λήψη
δορυφορικού σήματος, ενώ χρησιμοποιείτε
το nüvi κατά την οδήγηση. Δεν δικαιούστε
δωρεάν ενημέρωση χαρτών εάν δηλώσετε τη
συσκευή μέσω τηλεφώνου ή εάν έχει παρέλθει
διάστημα μεγαλύτερο των 60 ημερών από
την αρχική λήψη δορυφορικού σήματος
κατά τη χρήση του nüvi. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/numaps.
Ενημέρωση χαρτών
1. Κάντε κλικ στη σελίδα "Η επιφάνεια μου"
(σελίδα 4).
2. Δηλώστε τη συσκευή (σελίδα 5).
3. Στη σελίδα "Ενημερώσεις χαρτών", κάντε
κλικ στην επιλογή Ενημέρωση τώρα.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
στην οθόνη.
Λήψη του εγχειριδίου κατόχου
Το εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή σας είναι
διαθέσιμο στο site της Garmin.
1. Κάντε κλικ στη σελίδα "Η επιφάνεια μου"
(σελίδα 4).
2. Δηλώστε τη συσκευή (σελίδα 5).
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εγχειρίδια.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα
εγχειρίδια προϊόντων σε αρκετές γλώσσες.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δίπλα στο
εγχειρίδιο που αντιστοιχεί στη συσκευή
σας.
5. Κάντε κλικ στο για να αποθηκεύσετε το
αρχείο στον υπολογιστή σας.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
5
Παρουσίαση συσκευής
•
➊
•
➋
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας για να πραγματοποιήσετε
επαναφορά της συσκευής.
Πατήστε και αφήστε γρήγορα
το πλήκτρο λειτουργίας για να
πραγματοποιήσετε έξοδο από το
μενού.
Πληροφορίες για τα σημεία
ενδιαφέροντος
➊
Πλήκτρο λειτουργίας
➋
Υποδοχή κάρτας microSD™
Οι λεπτομερείς χάρτες που είναι
εγκατεστημένοι στη συσκευή σας περιέχουν
σημεία ενδιαφέροντος, όπως εστιατόρια,
ξενοδοχεία και συνεργεία αυτοκινήτων.
Χρήση του πλήκτρου λειτουργίας
Πατήστε και αφήστε γρήγορα το πλήκτρο
λειτουργίας για να αποκτήσετε πρόσβαση
σε πρόσθετες επιλογές.
• Πατήστε και σύρετε τη γραμμή
κύλισης για να προσαρμόσετε τη
φωτεινότητα της οθόνης.
• Πατήστε Απενεργοποίηση για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.
6
Εύρεση ενός σημείου
ενδιαφέροντος ανά κατηγορία
1. Από το κύριο μενού, πατήστε
Προς τα πού; > Σημεία ενδιαφέροντος.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία.
3. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια
υποκατηγορία.
4. Επιλέξτε προορισμό.
5. Πατήστε Μετάβαση!
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
Πατήστε > Αποθήκευση για να
αποθηκεύσετε την τοποθεσία στο
φάκελο Αγαπημένα της συσκευής σας.
Χρησιμοποιήστε το φάκελο Αγαπημένα
για να αποθηκεύσετε τη θέση του χώρου
εργασίας σας, του σπιτιού σας και άλλων
τυπικών προορισμών.
6. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε μια
επιλογή.
• Πατήστε Οδήγηση για να
υπολογίσετε μια πορεία στην οποία θα
μεταβείτε οδηγώντας.
• Πατήστε Περπάτημα για να
υπολογίσετε μια πορεία στην οποία θα
μεταβείτε περπατώντας.
• Πατήστε Δημόσια συγκοινωνία
για να υπολογίσετε μια πορεία που
συνδυάζει μέσα μεταφοράς και
περπάτημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε
εγκαταστήσει χάρτες cityXplorer™
για να μεταβείτε στον προορισμό
σας χρησιμοποιώντας μέσα
μεταφοράς. Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com για αγορά χαρτών
cityXplorer.
Κύριο μενού
➊
➋
➌
➍ ➎ ➏ ➐
•
•
•
•
•
•
•
Πατήστε ➊ για να επιλέξετε τρόπο
μεταφοράς.
Πατήστε ➋ για να βρείτε έναν προορισμό.
Πατήστε ➌ για να δείτε το χάρτη.
Πατήστε ➍ για να διακόψετε μια πορεία.
Πατήστε ➎ για να παρακάμψετε μια
πορεία.
Πατήστε ➏ για να προσαρμόσετε την
ένταση ήχου.
Πατήστε ➐ για να ανοίξετε το μενού
εργαλείων και ρυθμίσεων.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
7
Η πορεία σας στο χάρτη
•
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία του εικονιδίου ορίου ταχύτητας
διατίθεται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και
δεν υποκαθιστά την ικανότητα του οδηγού
να συμμορφώνεται με όλες τις αναρτημένες
πινακίδες ορίου ταχύτητας και να φέρεται, σε
κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά τη διάρκεια
της οδήγησης. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη
για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή εγγραφές
ποινής, τα οποία ενδέχεται να λάβετε σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον
ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις
σχετικές πινακίδες.
•
•
➊
➌
➏
•
•
•
➐
➑➒
Η πορεία σας επισημαίνεται στο χάρτη με
μια μοβ γραμμή. Εάν παρεκκλίνετε από την
αρχική σας πορεία, η συσκευή την υπολογίζει
ξανά. Ένα εικονίδιο ορίου ταχύτητας ενδέχεται
να εμφανιστεί όταν ταξιδεύετε σε μεγάλους
αυτοκινητόδρομους.
8
•
•
➋
➍ ➎
•
Πατήστε ➊ για να δείτε την επόμενη
στροφή.
Πατήστε ➋ για να δείτε τη λίστα στροφών.
Πατήστε ➌ για να αυξήσετε και να
μειώσετε το ζουμ.
Πατήστε ➍ για να επιστρέψετε στο κύριο
μενού.
Πατήστε παρατεταμένα για να επιστρέψετε
στο κύριο μενού.
Πατήστε ➎ για να αλλάξετε το πεδίο
δεδομένων.
Πατήστε και σύρετε το στοιχείο ➏ για να
δείτε μια διαφορετική περιοχή του χάρτη.
Πατήστε ➐ για να δείτε τη σελίδα "Πού
βρίσκομαι;".
Πατήστε ➑ για να δείτε τον υπολογιστή
ταξιδιού.
Πατήστε ➒ για να αλλάξετε το όριο
ταχύτητας, εάν το εικονίδιο ορίου
ταχύτητας που εμφανίζεται στο χάρτη δεν
είναι σωστό.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
Χρήση της λειτουργίας
myTrends
Όταν οδηγείτε με τη συσκευή ενεργοποιημένη,
η λειτουργία myTrends™ συλλέγει
πληροφορίες, ώστε η συσκευή να μπορεί
να προβλέπει πότε μεταβαίνετε σε έναν
τυπικό προορισμό, όπως το χώρο εργασίας
ή το σπίτι σας. Όταν η λειτουργία myTrends
είναι ενεργοποιημένη, ο προορισμός και ο
εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής εμφανίζονται
στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη.
Η λειτουργία myTrends είναι διαθέσιμη μόνο
για τοποθεσίες που είναι αποθηκευμένες ως
Αγαπημένα (σελίδα 6).
Όταν εμφανίζονται πληροφορίες από
τη λειτουργία myTrends στη γραμμή
πλοήγησης, πατήστε στη γραμμή
πλοήγησης για να δείτε πληροφορίες
πορείας.
Πληροφορίες για τους
τρόπους μεταφοράς
Λειτουργία "Αυτοκίνητο"
Λειτουργία "Πεζός"
Οι πορείες υπολογίζονται διαφορετικά με βάση
τον τρόπο μεταφοράς.
Για παράδειγμα, στη λειτουργία "Αυτοκίνητο",
ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης υπολογίζεται
βάσει του ορίου ταχύτητας που ισχύει για τους
δρόμους που περιλαμβάνονται στην πορεία. Η
λειτουργία "Πεζός" υπολογίζει το χρόνο άφιξης
βάσει της ταχύτητας περπατήματος.
Αλλαγή του τρόπου μεταφοράς
1. Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο
τρόπου μεταφοράς.
2. Επιλέξτε έναν τρόπο.
3. Πατήστε Αποθήκευση.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
9
Πληροφορίες κίνησης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για το βαθμό
ακρίβειας ή ενημέρωσης των πληροφοριών
κίνησης FM.
Ορισμένα μοντέλα μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες κίνησης από το δέκτη
πληροφοριών κίνησης FM TMC. Ο
δέκτης πληροφοριών κίνησης FM TMC, ο
οποίος είναι ενσωματωμένος στο καλώδιο
τροφοδοσίας αυτοκινήτου, περιλαμβάνεται
σε ορισμένα πακέτα. Οι συνδρομητικές
υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης FM TMC
ενεργοποιούνται αυτόματα.
Για πληροφορίες σχετικά με δέκτες
πληροφοριών κίνησης και περιοχές
κάλυψης, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/traffic.
Λήψη πληροφοριών κίνησης
Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου και
η συσκευή πρέπει να βρίσκονται εντός του
εύρους δεδομένων ενός σταθμού FM, ο οποίος
μεταδίδει πληροφορίες κίνησης.
10
1. Συνδέστε το δέκτη πληροφοριών κίνησης
σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
2. Συνδέστε το δέκτη πληροφοριών κίνησης
στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θερμαινόμενα
(επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη
πληροφοριών κίνησης.
Η κίνηση στην πορεία σας
Όταν υπολογίζετε την απόσταση της πορείας
σας, η συσκευή ελέγχει την τρέχουσα κίνηση
και βελτιστοποιεί αυτόματα την πορεία με
βάση το συντομότερο χρόνο. Εάν παρουσιαστεί
εξαιρετική καθυστέρηση στην κίνηση
στη διάρκεια της πορείας σας, η συσκευή
επαναλαμβάνει αυτόματα τον υπολογισμό της
πορείας.
Εάν δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές
διαδρομές, ίσως να χρειαστεί να συνεχίσετε να
κινείστε μέσα στην κίνηση.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
Μη αυτόματη αποφυγή κίνησης
στην πορεία σας
1. Από το χάρτη, πατήστε .
2. Πατήστε Κίνηση στην πορεία.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε τα βέλη για
να δείτε άλλες καθυστερήσεις στην πορεία
σας.
4. Πατήστε > Αποφυγή.
Καλώδια τροφοδοσίας
Φορτίστε τη συσκευή με ένα από αυτά τα
καλώδια.
•
•
•
Καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου
Καλώδιο USB (προαιρετικό αξεσουάρ)
Προσαρμογέας AC (προαιρετικό
αξεσουάρ)
Λήψη περισσότερων
πληροφοριών
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες
για αυτό το προϊόν στην τοποθεσία Web της
Garmin.
Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/ontheroad.
Επικοινωνία με την υποστήριξη
προϊόντων της Garmin
Επικοινωνήστε με την υποστήριξη προϊόντων
της Garmin, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για
αυτό το προϊόν:
•
•
•
Στις Η.Π.Α., μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/support ή επικοινωνήστε
με την Garmin USA στο (800) 800.1020.
Στο Η.Β., επικοινωνήστε με την Garmin
(Europe) Ltd. στο 0808 2380000.
Στην Ευρώπη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.garmin.com/support και κάντε
κλικ στην επιλογή Contact Support για
πληροφορίες υποστήριξης στη χώρα σας ή
επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Garmin
(Europe) Ltd. στο +44 (0) 870 8501241.
Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin και η
ονομασία nüvi® αποτελούν εμπορικά σήματα της
Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες. Τα cityXplorer™, nüMaps Guarantee™
και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της
Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Απαγορεύεται η
χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή
άδεια της Garmin. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την
Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Mac®
αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc.
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης για τη σειρά nüvi 2200
11
Για τις τελευταίες δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού (εκτός από τα
δεδομένα χαρτών) καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων Garmin,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση Web της Garmin www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ή θυγατρικές της
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Φεβρουάριος 2011 Κωδικός προϊόντος 190-01250-67 Αναθ. B Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising