Garmin | nüvi® 2519LM | Garmin nüvi® 2519LM Naudotojo vadovas

Garmin nüvi® 2519LM Naudotojo vadovas
nüvi 2509 / 2609 serija
®
Naudotojo vadovas
Spalis 2014
Atspausdinta Taivane
190-01707-06_0A
Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka
teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar
patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.‍“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.‍ Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra draudžiama.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ir nüMaps
Lifetime™ yra „Garmin Ltd.‍“ arba jos patronuojamųjų įmonių prekės ženklai.‍ Be aiškiai apibrėžto „Garmin“ leidimo šiuos prekės ženklus naudoti yra
draudžiama.‍
Žodinis prekės ženklas Bluetooth® ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.‍“ nuosavybė ir „Garmin“ šį žodinį prekės ženklą ir logotipą naudoja pagal licenciją.‍
Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.‍“ prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.‍ microSD™ ir „microSDHC“ logotipas yra SD-3C, LLC prekės ženklai.‍
Windows®, Windows Vista® ir Windows XP® yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.‍ Mac® yra „Apple Inc.‍“ prekės
ženklas.‍ HD Radio™ ir HD logotipas yra „iBiquity Digital Corporation“ prekės ženklai.‍ „HD Radio“ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital
Corporation“ licenciją.‍ JAV ir užsienio šalių patentai.‍
Turinys
Pradžia............................................................................ 1
Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo ........ 1
Palaikymas ir naujinimai ............................................................. 1
Nustatymas Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Prenumeratos visam eksploatacijos laikui ............................. 1
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant
Garmin Express ..................................................................... 1
Miego režimo įjungimas ir išjungimas ......................................... 2
Įrenginio išjungimas .................................................................... 2
Įrenginio nustatymas iš naujo ................................................ 2
GPS signalų gavimas ................................................................. 2
Ekrano ryškumo reguliavimas .................................................... 2
Garsumo reguliavimas ............................................................... 2
Apie automatinį garso stiprumą ............................................. 2
Būsenos juostos piktogramos .................................................... 2
GPS signalo būsenos peržiūra .............................................. 2
Baterijos informacija .............................................................. 2
Laiko nustatymas ................................................................... 2
Ekraninių mygtukų naudojimas .................................................. 3
Ekraninės klaviatūros naudojimas .............................................. 3
Vietovės.......................................................................... 3
Vietų ieškojimas ......................................................................... 3
Vietos ieškojimas pagal kategoriją ........................................ 3
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą ........................ 3
Paieškos ploto keitimas ......................................................... 3
Vietos paieška naršant žemėlapį ........................................... 3
Adreso paieška ...................................................................... 3
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška ................................... 3
Automobilių aikštelės paieška ............................................... 4
Paieškos priemonės .............................................................. 4
Vietų įrašymas ............................................................................ 4
Vietos įrašymas ..................................................................... 4
Jūsų esamos vietos įrašymas ................................................ 4
Namų vietos įrašymas ........................................................... 4
Įrašytos vietos redagavimas .................................................. 4
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų ................................ 4
Įrašytos vietos trynimas ......................................................... 4
Sumodeliuotos vietos nustatymas .............................................. 4
Nuorodos pridėjimas .................................................................. 5
Nuorodos pašalinimas ........................................................... 5
Pasirinktinės lankytinos vietos .................................................... 5
„POI Loader“ diegimas .......................................................... 5
Naudojimasis „POI Loader“ pagalbos failais ......................... 5
Pasirinktinių LV paieška ........................................................ 5
Navigacija....................................................................... 5
Maršruto pradėjimas ................................................................... 5
Kelių maršrutų peržiūra ......................................................... 5
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas ................................... 5
Maršruto į įrašytą vietą pradėjimas ........................................ 5
Navigacija į vietas, kurios yra objekte ........................................ 5
Objekto tyrinėjimas ................................................................ 5
Jūsų maršrutas žemėlapyje ........................................................ 5
Naudojimasis žemėlapiu ........................................................ 6
Taško prie maršruto pridėjimas ............................................. 6
Važiavimas aplinkkeliais ........................................................ 6
Maršruto sustabdymas .......................................................... 6
Maršruto aktyvumo peržiūra ....................................................... 6
Posūkių sąrašo peržiūras ...................................................... 6
Kito posūkio peržiūra ............................................................. 6
Sankryžų peržiūra .................................................................. 6
Apie funkciją „Priekyje“ ............................................................... 6
Būsimų lankytinų vietų paieška ............................................. 6
Turinys
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas .................... 6
Kelionės informacija ................................................................... 6
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje ................................ 6
Kelionės informacijos puslapio peržiūra ................................ 7
Kelionės protokolo peržiūra ................................................... 7
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo ............................ 7
Siūlomų maršrutų naudojimas .................................................... 7
Esamos vietos informacijos peržiūra .......................................... 7
Artimiausių viešųjų paslaugų paieška .................................... 7
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas .................... 7
Kelių savybių vengimas .............................................................. 7
Apie pasirinktinius vengimus ...................................................... 7
Teritorijos vengimas .............................................................. 7
Kelio vengimas ...................................................................... 7
Pasirinktinių vengimų išjungimas ........................................... 7
Pasirinktinių vengimų šalinimas ............................................. 7
Žemėlapio pritaikymas ............................................................... 7
Žemėlapio įrankių pritaikymas ............................................... 7
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas ........................................... 8
Žemėlapio duomenų lauko keitimas ...................................... 8
Žemėlapio perspektyvos keitimas ......................................... 8
Greičio radarai ............................................................................ 8
Eismas............................................................................. 8
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo imtuvą .................... 8
Artėjančio eismo įvykio peržiūra ................................................. 8
Eismo peržiūra žemėlapyje ................................................... 8
Eismo įvykių paieška ............................................................. 8
Eismas jūsų maršrutu ................................................................. 8
Alternatyvaus maršruto pasirinkimas ..................................... 9
Apie eismo kameras ................................................................... 9
Eismo kameros įrašymas ...................................................... 9
Eismo kameros peržiūra ........................................................ 9
Apie eismo prenumeratas .......................................................... 9
Abonemento suaktyvinimas ................................................... 9
Eismo prenumeratų peržiūra ................................................. 9
Abonemento pridėjimas ......................................................... 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Išjungimas trafficTrends ........................................................ 9
Funkcijos „Eismas“ įjungimas ..................................................... 9
Balso komanda ............................................................... 9
Pažadinimo frazės nustatymas .................................................. 9
Balso komandos aktyvinimas ..................................................... 9
Patarimai dėl balso komandų ..................................................... 9
Maršruto pradėjimas balso komandomis .................................. 10
Instrukcijų nutildymas ............................................................... 10
Balso komandos išjungimas ..................................................... 10
Valdymas balsu............................................................ 10
Valdymo balsu konfigūravimas ................................................. 10
Valdymo balsu naudojimas ...................................................... 10
Valdymo balsu patarimai .......................................................... 10
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga......... 10
Apie skambinimą naudojantis laisvų rankų įranga ................... 10
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas ........................ 10
Telefono susiejimas .................................................................. 10
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo ........................... 10
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį ............................................ 10
Susieto telefono panaikinimas ............................................. 10
Skambinimas ............................................................................ 11
Numerio rinkimas ................................................................. 11
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygelę .. 11
Skambinimas į vietą ............................................................. 11
Skambučio priėmimas .............................................................. 11
Skambučių istorijos naudojimas ............................................... 11
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas ............................. 11
Namų telefono numerio įrašymas ............................................. 11
i
Skambinimas į namus ......................................................... 11
Naudojimasis taikomosiomis programomis.............. 11
Pagalbos naudojimas ............................................................... 11
Pagalbos temų paieška ....................................................... 11
„Smartphone Link“ .................................................................... 11
„Smartphone Link“ atsisiuntimas ......................................... 11
Prisijungimas prie „Smartphone Link“ .................................. 11
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį ........................... 11
Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone Link“ . 11
Garmin tiesioginės paslaugos .................................................. 12
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata ........................ 12
Apie „ecoRoute“ ....................................................................... 12
ecoRoute HD priedas .......................................................... 12
Transporto priemonės nustatymas ...................................... 12
Degalų kainos keitimas ........................................................ 12
Degalų sąnaudų kalibravimas ............................................. 12
Apie „ecoChallenge“ ............................................................ 12
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra ................................ 12
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos ............................................ 12
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo ...................... 12
Vairavimo patarimai ............................................................. 12
Foursquare® ............................................................................ 13
Registravimasis naudojantis Foursquare ............................ 13
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų ............................... 13
„myGarmin“ pranešimų peržiūra ............................................... 13
Orų prognozės peržiūra ............................................................ 13
Orų peržiūra šalia įvairių miestų .......................................... 13
Orų radaro peržiūra ............................................................. 13
Orų įspėjimų peržiūra .......................................................... 13
Kelio sąlygų tikrinimas ......................................................... 13
Kelionės planavimas ................................................................ 13
Kelionės planavimas ............................................................ 14
Įrašytos kelionės navigacija ................................................. 14
Įrašytos kelionės redagavimas ............................................ 14
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra ...................................... 14
Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas ............................................................................... 16
Įrenginio priežiūra ..................................................................... 16
Išorinio korpuso valymas ..................................................... 17
Jutiklinio ekrano valymas ..................................................... 17
Apsisaugojimas nuo vagystės ............................................. 17
Montavimas ant prietaisų skydo ............................................... 17
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas ............... 17
Įrenginio išėmimas iš laikiklio .............................................. 17
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko .................... 17
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo .......... 17
Papildomų žemėlapių įsigijimas ............................................... 17
Priedų įsigijimas ....................................................................... 17
Trikčių šalinimas.......................................................... 17
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo ...................... 17
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų .......................... 17
Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta .. 17
Mano baterijos įkrovos laikas nėra labai ilgas .......................... 17
Baterijos įkrovos rodmenys ne visiškai tikslūs.‍ ......................... 17
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip keičiamasis
kaupiklis .................................................................................... 17
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas kaip
nešiojamasis įrenginys ............................................................. 18
Mano įrenginys mano kompiuteryje nerodomas nei kaip
nešiojamasis įrenginys, nei kaip keičiamasis kaupiklis ar
talpykla ..................................................................................... 18
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio .............................. 18
Rodyklė......................................................................... 19
Duomenų tvarkymas .................................................... 14
Failų tipai .................................................................................. 14
Apie atminties korteles ............................................................. 14
Atminties kortelės įdėjimas .................................................. 14
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio ...................................... 14
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio ........................................ 14
USB laido atjungimas .......................................................... 14
Įrenginio pritaikymas................................................... 14
Žemėlapio ir transporto priemonės nustatymai ........................ 14
Žemėlapių įjungimas ............................................................ 15
Navigacijos nustatymai ............................................................. 15
Skaičiavimo režimo nustatymai ........................................... 15
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas ................... 15
Rinkliavos lipdukų vengimas ............................................... 15
Bluetooth Nustatymai ............................................................... 15
„Bluetooth“ išjungimas ......................................................... 15
Ekrano nustatymai .................................................................... 15
Eismo nustatymai ..................................................................... 15
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai ....................................... 15
Kalbos ir klaviatūros nustatymai ............................................... 16
Įrenginio ir privatumo nustatymai ............................................. 16
Artėjimo įspėjimų nustatymai .................................................... 16
Nustatymų atkūrimas ................................................................ 16
Įrenginio informacija.................................................... 16
Specifikacijos ............................................................................ 16
Priedas.......................................................................... 16
Maitinimo laidai ......................................................................... 16
Įrenginio įkrovimas ............................................................... 16
ii
Turinys
Pradžia
ĮSPĖJIMAS
Žr.‍ vadovą Svarbi saugos ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl
produkto ir kita svarbia informacija.‍
Įrenginio prijungimas prie transporto
priemonės maitinimo
ĮSPĖJIMAS
Šiame produkte yra ličio jonų baterija.‍ Kad išvengtumėte
sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją
paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių
saulės spindulių.‍
Jei norite įrenginį prijungti prie akumuliatoriaus maitinimo, turite
jį įkrauti.‍
1 Transporto priemonės maitinimo laidą À įkiškite į įrenginyje
esantį USB prievadą.‍
Prenumeratos visam eksploatacijos laikui
Tam tikrų modelių tam tikroms funkcijoms teikiamos
prenumeratos visam eksploatacijos laikui.‍ Daugiau informacijos
pateikta adresu www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: šio modelio atveju taikoma eismo prenumerata visam
eksploatacijos laikui, jame įrengtas eismo imtuvas.‍
LM: šio modelio atveju taikoma nüMaps Lifetime™ prenumerata,
pagal kurią visą įrenginio naudingos eksploatacijos laiką kas
ketvirtį teikiami žemėlapių naujinimai.‍ Jei reikia informacijos
apie nuostatas ir sąlygas, eikite į www.garmin.com/‍us​/‍maps
/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: šiame modelyje yra nüMaps Lifetime prenumerata, viso
naudojimo laiko eismo prenumerata ir eismo imtuvas.‍
LMTHD arba LMT-D: šiame modelyje yra nüMaps Lifetime
prenumerata, viso naudojimo laiko skaitmeninė eismo
prenumerata ir skaitmeninis eismo imtuvas.‍
Viso naudojimo laiko žemėlapių aktyvinimas
PASTABA: viso naudojimo laiko žemėlapių negalima naudoti
produktuose, kuriuose nėra iš anksto įkeltų žemėlapių.‍
PASTABA: viso naudojimo laiko žemėlapių paslauga leidžia
gauti žemėlapių naujinimus, kai juos pateikia Garmin per vieno
suderinamo Garmin produkto naudojimo laiką ar tada, kai
Garmin gauna žemėlapio duomenis iš trečiosios šalies tiekėjo,
priklausomai nuo to, kuris laikotarpis trumpesnis.‍ Sąvoka
„produkto naudojimo laikas“ ir kitos nuostatos bei sąlygos
paaiškinti svetainėje www.garmin.com/‍numapslifetime.‍
1 Eikite į www.garmin.com/‍express.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
PASTABA: jei registruojate įrenginį, el.‍ laišku jums gali būti
pranešta, kada bus galima atsisiųsti žemėlapio naujinimą.‍
2 Spausdami dėkite laikiklį Á ant vakuuminio siurbtuko Â, kol
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas
naudojant Garmin Express
3
Galite naudoti Garmin Express programinę įrangą, kad
atsisiųstumėte ir įdiegtumėte naujausius žemėlapio ir
programinės įrangos naujinimus, skirtus jūsų įrenginiui.‍
Žemėlapio naujinimuose pateikti naujausi žemėlapio duomenys,
skirti užtikrinti, kad jūsų įrenginys apskaičiuotų tikslius ir
efektyvius maršrutus į jūsų kelionės tikslus.‍ Garmin Express
teikiamas Windows® ir Mac® kompiuteriams.‍
1 Kompiuteryje eikite į www.garmin.com/‍express.‍
4
5
6
jis įsitvirtins vietoje.‍
Vakuuminį siurbtuką prispauskite prie priekinio stiklo ir svertą
à nuspauskite žemyn, priekinio stiklo link.‍
Antgalį, esantį ant laikiklio viršaus, įstatykite į angą, esančią
įrenginio galinėje dalyje.‍
Spauskite laikiklio apačią, kol įrenginys užsifiksuos.‍
Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo
transporto priemonės maitinimo lizdą.‍
Palaikymas ir naujinimai
Garmin Express™ užtikrina paprastą prieigą prie šių paslaugų,
kurios skirtos Garmin® įrenginiams.‍ Kai kurios paslaugos jūsų
įrenginiui gali būti neteikiamos.‍
• Produktų registracija
• Produktų vadovai
• Programinės įrangos naujinimai
• Žemėlapio naujinimai
• Transporto priemonės, balsai ir kiti priedai
Nustatymas Garmin Express
1 USB laidu įrenginį prijunkite prie kompiuterio.‍
2 Eikite į www.garmin.com/‍express.‍
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
nüMaps Guarantee™
Jūsų įrenginiui nemokamas žemėlapio naujinimas gali būti
teikiamas per 90 dienų nuo pirmo palydovų užfiksavimo
vairuojant.‍ Nuostatos ir sąlygos pateiktos adresu www.garmin.com/‍numaps.‍
Pradžia
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite
Atsisiųsti skirtą „Windows“.‍
• Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite Versija,
skirta „Mac“ kompiuteriams.‍
3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.‍
4 Pradėti Garmin Express.‍
5 Prijunkite savo Garmin įrenginį prie kompiuterio USB laidu.‍
1
Įrenginio nustatymas iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.‍
Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.‍
GPS signalų gavimas
Programinė įranga Garmin Express aptinka jūsų įrenginį.‍
6 Įveskite el.‍ pašto adresą, skirtą produktui registruoti
(pasirinktinė nuostata).‍
7 Spustelėkite įrašyti įrenginį.‍
8 Spustelėkite patikrinti, ar yra naujinimų.‍
Pasirodys galimų žemėlapių ir programinės įrangos
naujinimų sąrašas.‍
9 Pasirinkite naujinimus, kuriuos norite įdiegti.‍
10 Spustelėkite Įdiegti dabar.‍
Norėdami naudotis įrenginiu, privalote gauti palydovo signalus.‍
būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą.‍ Palydovų
signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.‍
1 Įjunkite įrenginį.‍
2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.‍
3 Jei reikia, išeikite į lauką, atvirą vietą, toliau nuo aukštų
pastatų ir medžių.‍
Ekrano ryškumo reguliavimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas.‍
2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.‍
Garsumo reguliavimas
1 Pasirinkite Garsas.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.‍
• Pasirinkite , kad nutildytumėte įrenginį.‍
• Pasirinkite , jei norite papildomų parinkčių.‍
Apie automatinį garso stiprumą
Programinė įranga Garmin Express atsiunčia ir įdiegia
naujinimus į jūsų įrenginį.‍ Žemėlapių naujinimai yra labai didelės
apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo
sparta nedidelė.‍
Miego režimo įjungimas ir išjungimas
Galite naudoti miego režimą, norėdami taupyti baterijos
energiją, kai įrenginys nėra naudojamas.‍ Veikdamas miego
režimu, jūsų įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į
naudojimo režimą persijungia akimirksniu.‍
PATARIMAS: jei, įkraudami bateriją, įrenginį nustatote miego
režimu, įrenginys įsikraus greičiau.‍
Paspauskite maitinimo mygtuką À.‍
Įrenginiuose su laisvų rankų įranga automatinio garso stiprumo
funkcija leidžia įrenginiui reguliuoti garso stiprumą pagal foninį
triukšmą automobilyje (Skambinimas naudojantis laisvų rankų
įranga).‍
Kai foninis triukšmas nedidelis, automatinė garso stiprumo
kontrolė sumažina įrenginio garsą, o kai foninis triukšmas
padidėja – padidina įrenginio garsą.‍
Automatinio garso stiprumo pašalinimas
Įrenginio garsą galite padidinti arba sumažinti automatiškai
pagal foninį triukšmą.‍
1 Pasirinkite Garsas > .‍
2 Jei reikia, pasirinkite Auto.‍ garso stiprumas.‍
3 Pasirinkite Įjungta.‍
Būsenos juostos piktogramos
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje.‍ Būsenos juostos
piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.‍
Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti
galite pasirinkti kelias piktogramas.‍
GPS signalo būsena
Bluetooth® technologijos būsena (rodoma, kai Bluetooth
įjungtas)
Dabartinis laikas
Baterijos būsena
Prijungtas prie „Smartphone Link“
Temperatūra
Įrenginio išjungimas
1 Laikykite paspaudę mygtuką, kol ekrane pasirodys
raginimas.‍
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių.‍ Jei maitinimo
mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio
miego režimas.‍
2 Pasirinkite Išjungta.‍
2
GPS signalo būsenos peržiūra
Laikykite nuspaudę
tris sekundes.‍
Baterijos informacija
Įrenginį prijungus prie maitinimo, jis bus pradėtas įkrauti.‍
būsenos juostoje rodo vidinės baterijos būseną.‍
Laiko nustatymas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.‍
Pradžia
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS
informaciją, pasirinkite Automatinis.‍
• Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite
aukštyn arba žemyn.‍
Ekraninių mygtukų naudojimas
• Pasirinkite , kad grįžtumėte į ankstesnį meniu.‍
• Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį
meniu.‍
• Norėdami peržiūrėti daugiau parinkčių, pasirinkite arba .‍
• Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite arba
.‍
• Norėdami peržiūrėti esamo ekrano parinkčių meniu,
pasirinkite .‍
Ekraninės klaviatūros naudojimas
Kad pakeistumėte klaviatūros išdėstymą, žr.‍ „Kalbos ir
klaviatūros nustatymai“ (Kalbos ir klaviatūros nustatymai).‍
• Pasirinkite , kad pašalintumėte paieškos įrašą.‍
• Pasirinkite , kad pašalintumėte simbolį.‍
• Pasirinkite , kad pakeistumėte klaviatūros kalbos režimą.‍
• Pasirinkite
, kad įvestumėte specialius simbolius, pvz.‍,
skyrybos ženklus.‍
• Pasirinkite , kad pakeistumėte didžiųjų raidžių rašybą.‍
Vietovės
Į jūsų įrenginį įkeltuose išsamiuose žemėlapiuose nurodytos
įvairios vietos, pvz.‍, restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami
gatvių informacija.‍ Jei norite ieškoti artimiausių įmonių ir
pramogų, galite naudoti kategorijas.‍ Taip pat galite ieškoti
adresų, koordinačių, miestų ir sankryžų.‍
Vietų ieškojimas
Vietos ieškojimas pagal kategoriją
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.‍
3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.‍
4 Pasirinkite vietą.‍
Paieška kategorijoje
Paleidus lankytinų vietų paiešką tam tikros kategorijos gali rodyti
greitos paieškos sąrašą, kuriame pateiktos trys paskutiniai
pasirinkti tikslai.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite kategoriją arba Kategorijos.‍
3 Pasirinkite kategoriją.‍
4 Jei reikia, iš greitos paieškos sąrašo pasirinkite tikslą.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.‍
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.‍
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz.‍, „kino teatrai“).‍
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.‍
• Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį
ir gatvės pavadinimą.‍
• Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo
numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.‍
• Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.‍
• Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos
koordinates.‍
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.‍
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .‍
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.‍
Paieškos ploto keitimas
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Pasirinkite Paieška netoli:.‍
3 Pasirinkite nustatymą.‍
Vietos paieška naršant žemėlapį
Kad žemėlapio duomenyse galėtumėte ieškoti vietų, pvz.‍,
restoranų, ligoninių ir degalinių, turite įjungti vietų, esančių
pakeliui, žemėlapio sluoksnį (žr.‍ Žemėlapio sluoksnių
pritaikymas).‍
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Vilkdami keiskite žemėlapio mastelį, kad būtų rodomas
paieškos plotas.‍
3 Jei reikia, pasirinkite ir kategorijos piktogramą, kad
peržiūrėtumėte tik konkrečios kategorijos vietas.‍
Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite vietos žymeklį.‍
• Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso
vietą.‍
5 Jei reikia, pasirinkite vietos aprašą, kad peržiūrėtumėte
papildomą informaciją.‍
Adreso paieška
PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis, priklausomai nuo į jūsų
įrenginį įkelto žemėlapio duomenų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite?.‍
2 Jei norite pakeisti paieškos plotą, pasirinkite Paieška netoli:
(Paieškos ploto keitimas).‍
3 Pasirinkite Adresas.‍
4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
5 Pasirinkite adresą.‍
Neseniai rastų kelionės tikslų paieška
5 Jei reikia, pasirinkite tinkamą tikslą.‍
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.‍
Vietovės
Jūsų įrenginyje galima įrašyti paskutinius 50 kelionės tikslų,
kuriuos radote.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis.‍
2 Pasirinkite vietą.‍
3
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas
Pasirinkite Kur vyksite? > Pastarasis >
Taip.‍
> Išvalyti >
Automobilių aikštelės paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Automobilių
aikštelė.‍
2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.‍
Paskutinio stovėjimo taško paieška
Įrenginį, kai jis yra įjungtas, išjungus iš transporto priemonėje
esančio maitinimo šaltinio, esama vieta bus įrašyta kaip
stovėjimo taškas.‍
Pasirinkite Progr.‍ > Paskutinis taškas.‍
Paieškos priemonės
Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant
į ekrane pateikiamus raginimus.‍
Sankryžos paieška
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Sankryžos.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite valstiją arba provinciją.‍
• Kad pakeistumėte šalį, valstiją ar provinciją, pasirinkite
Valstija arba šalis ir įveskite pavadinimą.‍
3 Įveskite pirmą gatvės pavadinimą ir pasirinkite Kitas.‍
4 Jei reikia, pasirinkite gatvę.‍
5 Įveskite antrą gatvės pavadinimą ir pasirinkite Kitas.‍
6 Jei reikia, pasirinkite gatvę.‍
7 Jei reikia, pasirinkite sankryžą.‍
Miesto paieška
Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Miestai.‍
Pasirinkite Įvesti paiešką.‍
Įveskite miesto pavadinimą ir pasirinkite .‍
Pasirinkite miestą.‍
1
2
3
4
Vietos paieška pagal koordinates
Galite rasti vietą pagal platumos ir ilgumos koordinates.‍ Tai gali
padėti naudojant geologinių koordinačių funkciją.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos > Koordinatės.‍
2 Jei reikia, pasirinkite ir pakeiskite koordinačių formatą arba
dydį.‍
3 Pasirinkite platumos koordinatę.‍
4 Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite Baig.‍.‍
5 Pasirinkite ilgumos koordinatę.‍
6 Įveskite naują koordinatę ir pasirinkite Baig.‍.‍
7 Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje.‍
Vietų įrašymas
Vietos įrašymas
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite Įrašyti.‍
5 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig.‍.‍
Jūsų esamos vietos įrašymas
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.‍
2 Pasirinkite Įrašyti.‍
3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig.‍.‍
4 Pasirinkite Gerai.‍
4
Namų vietos įrašymas
Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti kaip namų
vietą.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Nustatyti namų vietovę.‍
2 Pasirinkite Įveskite savo adresą, Naud.‍ esamą vietovę
arba Neseniai rasti.‍
Vieta įrašoma kaip „Namai“ įrašytų vietų meniu.‍
Važiavimas namo
Pasirinkite Kur vyksite? > Vykti namo.‍
Namų vietos informacijos redagavimas
Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta > Namai.‍
Pasirinkite .‍
Pasirinkite
> Redaguoti.‍
Įveskite pakeitimus.‍
Pasirinkite Baig.‍.‍
1
2
3
4
5
Įrašytos vietos redagavimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite .‍
5 Pasirinkite > Redaguoti.‍
6 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pavadinimas.‍
• Pasirinkite Telefono numeris.‍
• Pasirinkite Kategorijos, kad kategorijas priskirtumėte
įrašytai vietai.‍
• Pasirinkite Keisti žemėlapio simbolį, kad pakeistumėte
simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima įrašyta vieta.‍
7 Suredaguokite informaciją.‍
8 Pasirinkite Baig.‍.‍
Kategorijų priskyrimas prie įrašytų vietų
Norėdami sutvarkyti savo įrašytas vietas, galite pridėti
pasirinktinių kategorijų.‍
PASTABA: kategorijos atsiranda įrašytų vietų meniu, kai įrašote
bent 12 vietų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Pasirinkite vietą.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite > Redaguoti > Kategorijos.‍
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų
kableliais.‍
6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.‍
7 Pasirinkite Baig.‍.‍
Įrašytos vietos trynimas
PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Pasirinkite > Šalinti išsaugotas vietas.‍
3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite
panaikinti, ir pasirinkite Pašalinti.‍
Sumodeliuotos vietos nustatymas
Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų,
sumodeliuotai vietai nustatyti galite naudoti GPS.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > GPS imitatorius.‍
2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapį.‍
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.‍
Vietovės
4 Pasirinkite vietos aprašą.‍
5 Pasirinkite Nustatyti vietą.‍
Nuorodos pridėjimas
Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“.‍ Nuoroda gali
nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.‍
Meniu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų
piktogramų.‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Pridėti nuorodą.‍
2 Pasirinkite elementą.‍
• Pasirinkite Greičiausias laikas, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet
atstumas gali būti ilgesnis.‍
• Pasirinkite Trumpesnis kelias, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis,
bet kelionė gali trukti ilgiau.‍
• Pasirinkite Bekelė, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo
vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).‍
• Pasirinkite Mažiau degalų, kad apskaičiuotumėte
maršrutus, kuriais važiuojant sunaudojama mažiau
degalų.‍
Nuorodos pašalinimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > > Šalinti nuorodą (-as).‍
2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.‍
3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.‍
4 Pasirinkite Įrašyti.‍
Navigacija bekelėje
Jei važiuodami maršrutu nevažiuojate įprastais keliais, galite
naudotis bekelės režimu.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.‍
2 Pasirinkite Skaičiavimo režimas > Bekelė > Įrašyti.‍
Kitas maršrutas bus skaičiuojamas kaip tiesi linija iki vietos.‍
Pasirinktinės lankytinos vietos
Maršruto į įrašytą vietą pradėjimas
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Įrašyta.‍
2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba Visos išsaugotos
Pasirinktinės lankytinos vietos (POI) yra pritaikomos žemėlapio
vietos.‍ Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami,
kad esate netoli nustatytos vietos arba keliaujate didesniu
greičiu nei nurodytas.‍
„POI Loader“ diegimas
Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinų vietų
sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo įrenginyje,
naudojant „POI Loader“.‍
1 Eikite į www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Naudojimasis „POI Loader“ pagalbos failais
Norėdami gauti daugiau informacijos apie „POI Loader“,
naudokitės pagalbos failu.‍
Atvėrę „POI Loader“, spustelėkite Pagalba.‍
Pasirinktinių LV paieška
Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami
programą „POI Loader“, turite įkelti į savo įrenginį („POI
Loader“ diegimas).‍
1 Pasirinkite Kur vyksite? > Kategorijos.‍
2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.‍
Navigacija
Maršruto pradėjimas
1 Ieškoti vietos (Vietovės).‍
2 Pasirinkite vietą.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
Kelių maršrutų peržiūra
1 Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
2 Pasirinkite vietą paieškos rezultatuose.‍
3 Pasirinkite Maršrutai.‍
4 Pasirinkite maršrutą.‍
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.‍ Skaičiavimo
režimas taikomas tik automobilių maršrutams.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo
režimas.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
Navigacija
vietos.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite Vykti!.‍
Navigacija į vietas, kurios yra objekte
Kai važiuojate į objektą, kuriame yra daugiau kaip viena
lankytina vieta, įrenginys nurodo papildomas lankytinas vietas,
esančias atitinkamame objekte.‍
1 Ieškokite objekto, pvz.‍, prekybos centro ar oro uosto.‍
2 Pasirinkite objektą.‍
Po objektu pateikiamas kategorijų sąrašas.‍
3 Pasirinkite kategoriją.‍
4 Pasirinkite lankytiną vietą, tada pasirinkite Vykti!.‍
Objekto tyrinėjimas
Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame
objekte, sąrašą.‍
1 Pasirinkite objektą.‍
2 Pasirinkite > Ištyrinėti šią vietą.‍
3 Pasirinkite kategoriją.‍
4 Pasirinkite lankytiną vietą.‍
5 Pasirinkite Vykti!.‍
Jūsų maršrutas žemėlapyje
PASTABA
Greičio apribojimo funkcija yra tik informacinė ir neatleidžia jūsų
nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų pakabintų greičio
ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti.‍ Garmin neprisiima
atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite
gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.‍
Maršrutas pažymėtas rausva linija.‍ Šachmatinė vėliava žymi
jūsų kelionės tikslą.‍
Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu, žemėlapio rodyklėmis
ir žemėlapio viršuje pateikiamais nurodymais nurodo kelią į
kelionės tikslą.‍ Jei nukrypsite nuo pradinio maršruto, įrenginys iš
naujo apskaičiuos maršrutą, ir pateiks naujus nurodymus.‍
Jums keliaujant pagrindiniais keliais gali pasirodyti duomenų
laukas, nurodantis esamą greičio apribojimą.‍
5
Žemėlapyje pasirinkite
žemėlapyje.‍
, norėdami peržiūrėti kitą posūkį
Aktyvus juostos valdymas
Važiuojant maršrutu, priartėjus prie posūkio, šalia žemėlapio
rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma).‍ Posūkiui tinkama
juosta pažymėta spalvota linija.‍
Sankryžų peržiūra
Naudojimasis žemėlapiu
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.‍
3 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite arba .‍
• Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų,
pasirinkite .‍
• Kad peržiūrėtumėte konkrečias kategorijas, pasirinkite .‍
Naudodami maršrutą, galite peržiūrėti pagrindinių kelių
sankryžas.‍ Kai artėjate prie maršrute esančios sankryžos,
trumpam parodomas tos sankryžos vaizdas, jei jis yra.‍
Žemėlapyje pasirinkite
, kad galėtumėte peržiūrėti
sankryžos vaizdą, jei jis yra.‍
Apie funkciją „Priekyje“
Galite matyti, kokios įmonės ir paslaugos yra toliau jūsų
maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.‍
Paslaugos išvardytos po skirtukais, pagal kategoriją.‍
Taško prie maršruto pridėjimas
Degalai
Kad galėtumėte pridėti tašką, turite važiuoti maršrutu.‍
Pagrindiniame meniu pasirinkite
> Kur vyksite?.‍
Ieškokite vietos.‍
Pasirinkite vietą.‍
Pasirinkite Vykti!.‍
Pasirinkite Įtraukti į aktyvų maršrutą.‍
Maistas
1
2
3
4
5
Važiavimas aplinkkeliais
Kad galėtumėte važiuoti aplinkkeliu, turite važiuoti maršrutu ir į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti maršrutų keitimo įrankį
(Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
Galite apvažiuoti nurodytą savo maršruto atstumą arba
atitinkamus kelius.‍ Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate statybų
zonose, uždaruose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių
sąlygomis.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite > Keisti maršrutą.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu,
pasirinkite Apvažiuoti atstumu.‍
• Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite
Apvažiuoti keliu.‍
Maršruto sustabdymas
Žemėlapyje pasirinkite
>
.‍
Maršruto aktyvumo peržiūra
Posūkių sąrašo peržiūras
Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti visus maršrute esančius
posūkius ir manevrus bei atstumą tarp posūkių.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite teksto juostą žemėlapio
viršuje.‍
2 Pasirinkite posūkį.‍
Pasirodo posūkio duomenys.‍ Jei yra, pasirodo pagrindinių
kelių sankryžų vaizdas.‍
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra
1 Naudodami automobilio maršrutą, pasirinkite navigacijos
juostą žemėlapio viršuje.‍
> Žemėlapis.‍
2 Pasirinkite
Kito posūkio peržiūra
Važiuojant maršrutu viršutiniame kairiajame žemėlapio kampe
pasirodo kito posūkio, persirikiavimo į kitą juostą ar kito manevro
peržiūra.‍
Peržiūroje pateikiamas atstumas iki posūkio arba manevro ir
juosta, kuria turite važiuoti, jei galima.‍
6
Nakvynė
Tualetai
Automobilių aikštelė
Bankai ir bankomatai
Būsimų lankytinų vietų paieška
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.‍
2 Pasirinkite skirtuką.‍
3 Pasirinkite lankytiną vietą.‍
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas
Galite pakeisti ieškomas kategorijas, kategorijų išdėstymą ir
ieškoti konkrečios įmonės ar kategorijos.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite > Priekyje.‍
2 Pasirinkite paslaugos piktogramą.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią,
pasirinkite ir nutempkite rodyklę į kategorijos pavadinimo
dešinę pusę.‍
• Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.‍
• Kad sukurtumėte pasirinktinę kategoriją, pasirinkite
kategoriją, pasirinkite Pasirinktinė paieška ir įveskite
įmonės arba kategorijos pavadinimą.‍
5 Pasirinkite Baig.‍.‍
Kelionės informacija
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje
Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į
žemėlapio įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį
(Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
Žemėlapyje pasirinkite
> Kelionės duomenys.‍
Kelionės duomenų laukų pritaikymas
Kad galėtumėte pritaikyti žemėlapio kelionės duomenų laukuose
rodomus duomenis, į žemėlapio įrankių meniu turite pridėti įrankį
„Kelionės duomenys“ (Žemėlapio įrankių pritaikymas).‍
1 Pasirinkite Peržiūrėti žemėlapį.‍
2 Pasirinkite > Kelionės duomenys.‍
3 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.‍
4 Pasirinkite nustatymą.‍
Navigacija
Kelionės duomenų sąraše rodomas naujas kelionės
duomenų laukas.‍
Kelionės informacijos puslapio peržiūra
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų esamas greitis ir
kelionės statistika.‍
PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite
įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko
užtruko kelionė.‍
Žemėlapyje pasirinkite Greitis.‍
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas
Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą
vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
2 Pasirinkite > Nurodymai man.‍
3 Pasirinkite pradžios vietą.‍
4 Pasirinkite Pasirinkite.‍
Kelių savybių vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Vengimai.‍
2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir Įrašyti.‍
Apie pasirinktinius vengimus
Pasirinktiniai vengimai leidžia išvengti tam tikrų sričių ir kelio
ruožų.‍ Kai reikia, galite įjungti ir išjungti pasirinktinius vengimus.‍
Kelionės protokolo peržiūra
Teritorijos vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
Jei reikia, pasirinkite Pridėti vengimą.‍
Pasirinkite Pridėti vengiamą sritį.‍
Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.‍
Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinos teritorijos kampą ir Kitas.‍
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.‍
6 Pasirinkite Baig.‍.‍
Jūsų įrenginys išsaugo kelio pėdsaką, kurį sudaro duomenys
apie nuvažiuotą kelią.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍ > Žemėlapio
sluoksniai.‍
2 Pažymėkite žymės langelį Kelionės žurnalas.‍
2
3
4
5
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo
1 Žemėlapyje pasirinkite Greitis.‍
2 Pasirinkite > Iš naujo nust.‍ lauką (-us).‍
3 Pasirinkite nustatymą:
Kelio vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
• Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite Pasirinkti visus,
kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus
duomenų laukus, išskyrus spidometrą.‍
• Pasirinkite Nustatyti iš naujo kelionės duomenis, kad
atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.‍
• Pasirinkite Vėl nustat.‍ maks.‍ greit.‍, kad iš naujo
nustatytumėte maksimalų greitį.‍
• Pasirinkite Iš naujo nust.‍ B kelionę, kad iš naujo
nustatytumėte skaitiklį.‍
Siūlomų maršrutų naudojimas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite išsaugoti bent vieną
vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo
nustatymai).‍
Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą
pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką.‍ Jei kelis
kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti
navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės
laiku ir eismo informacija.‍
Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite
navigacijos juostą.‍
Esamos vietos informacijos peržiūra
Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite
naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.‍ Ši funkcija naudinga, jei
pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo
vietą.‍
Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
Artimiausių viešųjų paslaugų paieška
Jei norite rasti artimiausias paslaugų įstaigas, pvz.‍, degalines,
ligonines ar policijos skyrius, galite naudotis puslapiu „Kur aš
esu?“.‍
1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.‍
2 Pasirinkite kategoriją.‍
Navigacija
2
3
4
5
vengimai.‍
Pasirinkite Pridėti vengiamą kelią.‍
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite
Kitas.‍
Pasirinkite vengtino kelio atkarpos pabaigos tašką ir
spauskite Kitas.‍
Pasirinkite Baig.‍.‍
Pasirinktinių vengimų išjungimas
Galite išjungti pasirinktinį vengimą jo ir nepanaikinti.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
2 Pasirinkite vengimą.‍
3 Pasirinkite > Išjungti.‍
Pasirinktinių vengimų šalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pasirinktiniai
vengimai.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Kad pašalintumėte visus pasirinktinius vengimus,
pasirinkite .‍
• Kad pašalintumėte vieną pasirinktinį vengimą, pasirinkite
vengimą ir
> Pašalinti.‍
Žemėlapio pritaikymas
Žemėlapio įrankių pritaikymas
Galite pasirinkti nuorodas, kurios rodomos žemėlapio įrankių
meniu.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍ > Žemėlapio
įrankiai.‍
2 Pasirinkite žemėlapio įrankius, kuriuos norite įtraukti į meniu.‍
3 Pasirinkite Įrašyti.‍
7
Žemėlapio sluoksnių pritaikymas
Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti ekrane,
pvz.‍, lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍ > Žemėlapio
sluoksniai.‍
2 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite įtraukti į žemėlapį, ir
Įrašyti.‍
Žemėlapio duomenų lauko keitimas
1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.‍
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.‍
2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.‍
Žemėlapio perspektyvos keitimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍ > Vairuotojo
žemėl.‍ vaizdas.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Pagal kryptį, kad būtų rodomas dvimatis
žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.‍
• Pasirinkite Į šiaurę, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis
(2D) su šiaurės kryptimi viršuje.‍
• Pasirinkite 3-D, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.‍
3 Pasirinkite Įrašyti.‍
Greičio radarai
PASTABA
Garmin neatsako už naudojimosi pasirinkta lankytina vieta arba
greičio radaro baze tikslumą arba pasekmes.‍
PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši
funkcija negalima.‍
Kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose informacija apie
greičio matuoklių vietas ir greičio apribojimus neteikiama.‍ Eikite į www.garmin.com/‍safetycameras, kad patikrintumėte, ar ši
informacija teikiama ir suderinama, arba įsigykite abonementą
ar vienkartinį naujinimą.‍ Bet kuriuo metu galite įsigyti naują
regioną arba išplėsti turimą abonementą.‍
Jei esamame greičio matuoklių abonemente norite atnaujinti
greičio matuoklių informaciją, eikite į http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍ Jei
norite gauti naujausią greičio matuoklių informaciją, turite dažnai
atnaujinti savo įrenginį.‍
Į kai kuriuos įrenginius įtraukti kai kurių regionų pagrindiniai
greičio matuoklių duomenys.‍ Įtraukti duomenys nėra naujinimai
ar abonementas.‍
Eismas
PASTABA
Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą
arba pateikimą laiku.‍
Eismo informacija teikiama ne visuose regionuose ir šalyse.‍ Jei
reikia informacijos apie eismo imtuvus ir veikimo zonas, eikite į
www.garmin.com/‍traffic.‍
Eismo imtuvas įtrauktas į kai kuriuos paketus, įmontuotas į
transporto priemonės maitinimo laidą ar įrenginį, jis yra
pasirinktinis priedas, tinkamas visiems modeliams.‍
• Jei jūsų maršrute ar vietovėje, kurioje važiuojate, įvyksta
eismo įvykių, žemėlapyje rodomi atitinkami eismo
perspėjimai.‍
• Eismo informaciją galite gauti per eismo imtuvą arba kaip
prenumeruojamą paslaugą per „Smartphone Link“ (Garmin
tiesioginės paslaugos).‍
• Kad eismo informaciją gautumėte per „Smartphone Link“,
įrenginį turite prijungti prie „Smartphone Link“ su aktyvia
eismo informacijos prenumerata.‍
• Kad eismo informaciją gautumėte per eismo imtuvą, įrenginį
turite prijungti prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.‍
• Prie maitinimo šaltinio prijungtas eismo imtuvas ir įrenginys
turėtų būti stoties, perduodančios eismo informaciją,
duomenų diapazono ribose.‍
• Jums nereikia aktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
įrenginiu ar eismo imtuvu.‍
• Jei jūsų įrenginyje yra išorinė eismo antena, visada palikite ją
įjungtą, kad eismo informacijos priėmimas būtų kuo geresnis.‍
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo
imtuvą
PASTABA
Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo
imtuvo veikimą.‍
Jei naudodamiesi eismo informacijos imtuvu norite gauti eismo
duomenis, turite turėti eismo informacijos imtuvui tinkamą
maitinimo laidą.‍ Jei jūsų įrenginio modeliui taikoma viso
naudojimo laiko eismo prenumerata, reikėtų naudoti su įrenginiu
pateiktą transporto priemonės maitinimo laidą.‍ Jei jūsų įrenginys
neteikia informacijos apie eismą, papildomai turite įsigyti Garmin
eismo informacijos imtuvą.‍ Daugiau informacijos rasite www.garmin.com/‍traffic.‍
Jūsų įrenginys eismo informacijos signalus gali gauti iš stoties,
kuri transliuoja eismo duomenis.‍
PASTABA: kai kuriuose regionuose eismo informaciją galima
gauti iš FM radijo stočių, naudojant HD Radio™ technologiją.‍
1 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie išorinio maitinimo šaltinio.‍
2 Eismo informacijos imtuvui tinkamą maitinimo laidą prijunkite
prie įrenginio.‍
Kai atsidursite eismo informacijos veikimo zonoje, įrenginys
rodys eismo informaciją.‍
Artėjančio eismo įvykio peržiūra
Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar
kelyje, kuriuo važiuojate.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.‍
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapio dešinėje
pusėje esančiame skydelyje.‍
2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą
informaciją.‍
Eismo peržiūra žemėlapyje
Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo
srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.‍
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Progr.‍ > Eismas.‍
2 Jei reikia, pasirinkite > Aprašas, kad eismo žemėlapyje
galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.‍
Eismo įvykių paieška
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Progr.‍ > Eismas.‍
2 Pasirinkite > incidentai.‍
3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.‍
4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės
rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.‍
Eismas jūsų maršrutu
Kai maršrute yra eismo trukdžių, žemėlapyje rodomas
perspėjimas, o įrenginys, siekdamas išvengti trukdžių,
8
Eismas
apskaičiuoja alternatyvų maršrutą.‍ Galite pasirinkti, ar
alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus
užklausą.‍ Daugiau informacijos žr.‍ skyriuje „Eismo
nustatymai“ (Eismo nustatymai).‍ Įrenginys gali jus nukreipti
maršrutu, kuriame yra eismo spūstis, jei nėra kito geresnio
maršruto.‍ Spūsties laikas automatiškai pridedamas prie
apskaičiuoto jūsų atvykimo laiko.‍
Alternatyvaus maršruto pasirinkimas
Jei jūsų įrenginys nenustatytas automatiškai naudoti
alternatyvius maršrutus, alternatyvų maršrutą, kuriuo siekiate
išvengti eismo trukdžių, galite pradėti rankiniu būdu.‍
1 Važiuodami maršrutu pasirinkite > Eismas.‍
2 Pasirinkite Alternat.‍ maršrutas.‍
PASTABA: jei geresnio alternatyvaus maršruto nėra, ši
parinktis negalima, ir vietoj jos rodoma parinktis Greičiausiu
maršrutu.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
Apie eismo kameras
Eismo kameros pateikia tiesioginius vaizdus apie eismo sąlygas
pagrindiniuose keliuose ir sankryžose.‍ Galite įrašyti kameras,
kurias norite stebėti reguliariai.‍
Eismo kameros įrašymas
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite užsisakyti
„PhotoLive“ paslaugą, o jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie
palaikomo išmaniojo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ („Smartphone Link“).‍
Šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > „photoLive“.‍
2 Pasirinkite Paliesti norint pridėti.‍
3 Pasirinkite kelią.‍
4 Pasirinkite sankryžą.‍
5 Pasirinkite Įrašyti.‍
Eismo kameros peržiūra
Kad galėtumėte peržiūrėti eismo kamerą, turite ją įrašyti ( Eismo
kameros įrašymas).‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > „photoLive“.‍
2 Pasirinkite kamerą.‍
Apie eismo prenumeratas
Kai baigsis prenumeratos galiojimas, galėsite ją atnaujinti arba
įsigyti papildomų prenumeratų.‍ Eikite į http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​
/‍traffic.‍
Abonemento suaktyvinimas
Jums nereikia suaktyvinti abonemento, kuris tiekiamas kartu su
FM eismo imtuvu.‍ Abonementas suaktyvinamas automatiškai
įrenginiui gaunant signalus iš palydovo tuo metu, kai signalai
apie eismą gaunami iš mokamų paslaugų teikėjo.‍
Eismo prenumeratų peržiūra
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Abonementai.‍
Abonemento pridėjimas
Galite įsigyti kitų regionų arba šalių eismo abonementus.‍
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Eismas.‍
2 Pasirinkite Abonementai > .‍
3 Užsirašykite FM eismo imtuvo įrenginio ID.‍
4 Eikite į www.garmin.com/‍fmtraffic, kad įsigytumėte
abonementą ir gautumėte 25 simbolių kodą.‍
Eismo abonemento kodo pakartotinai panaudoti negalima.‍
Kiekvieną kartą, kai atnaujinate paslaugą, turite gauti naują
kodą.‍ Jei turite kelis FM eismo imtuvus, naują kodą turite
gauti kiekvienam imtuvui atskirai.‍
Balso komanda
5 Įrenginyje pasirinkite Kitas.‍
6 Įveskite kodą.‍
7 Pasirinkite Baig.‍.‍
trafficTrends™
Įjungus funkciją trafficTrends, jūsų įrenginys naudoja eismo
istorijos duomenis, kad apskaičiuotų efektyvesnius maršrutus.‍
PASTABA: skirtingi maršrutai gali būti apskaičiuoti pagal „traffic
trends“ savaitės dienos informaciją ar tam tikro dienos
laikotarpio informaciją.‍
Išjungimas trafficTrends
Jei nenorite, kad jūsų įrenginys įrašytų eismo informaciją ar ją
bendrintų, turite išjungti trafficTrends.‍
Pasirinkite Nustatymai > Eismas > trafficTrends™.‍
Funkcijos „Eismas“ įjungimas
Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.‍ Jei eismo duomenys
išjungti, įrenginys jų negauna, bet jis vis tiek praneša apie
galimų spūsčių maršrutuose vengimą, naudodamas funkciją
trafficTrends, jei ji įjungta (trafficTrends™).‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Eismas.‍
2 Pasirinkite žymės langelį Eismas.‍
Balso komanda
PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir
prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinami ne visi
modeliai.‍
PASTABA: balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje
gali veikti netinkamai.‍
Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant
žodžius ir komandas.‍ Balso komandų meniu pateikti raginimai
balsu ir galimų komandų sąrašas.‍
Pažadinimo frazės nustatymas
Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami
suaktyvinti balso komandas.‍ Numatytoji pažadinimo frazė yra
Voice Command.‍
PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda,
naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Voice Command > > Wake Up
Phrase.‍
2 Įveskite naują pažadinimo frazę.‍
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate
frazę.‍
3 Pasirinkite Baig.‍.‍
Balso komandos aktyvinimas
Ištarkite savo pažadinimo frazę.‍
Pasirodys balso komandų meniu.‍
Patarimai dėl balso komandų
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.‍
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz.‍, balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.‍
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.‍
• Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.‍
• Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė
galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.‍
• Paklausykite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys
įjungia ir išjungia balso komandą.‍
9
Maršruto pradėjimas balso komandomis
Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.‍
1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (Pažadinimo frazės
nustatymas).‍
2 Ištarkite Find Place.‍
3 Išklausykite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.‍
4 Pasakykite linijos numerį.‍
5 Ištarkite Rodyti kelią.‍
Instrukcijų nutildymas
Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami
įrenginio.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Voice Command > .‍
2 Pasirinkite Mute Instructions > Įjungta.‍
Balso komandos išjungimas
Galite išjungti balso komandą; tai leidžia išvengti atsitiktinio
balso komandos suaktyvinimo kalbant.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Voice Command > .‍
2 Pasirinkite Voice Command > Išjungta.‍
Valdymas balsu
Regionuose, kuriuose negalima balso komandos funkcija,
suaktyvinama valdymo balsu funkcija.‍ Valdymo balsu funkcija
leidžia balsu kontroliuoti įrenginį.‍ Kad galėtumėte naudotis
valdymo balsu funkcija, turite ją konfigūruoti savo balsui.‍
Valdymo balsu konfigūravimas
Funkcija Valdymas balsu turi būti sukonfigūruota vieno
naudotojo balsui ir neveikia kalbant kitiems asmenims.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Valdymas balsu.‍
2 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis
įrašykite komandas, kurios atitiktų valdymo balsu frazes.‍
PASTABA: neprivalote tiksliai perskaityti ekrane pateiktos
frazės.‍ Galite ištarti kitą norimą komandą, kurios prasmė ta
pati.‍
Jei norite naudotis valdymo balsu funkcija, turite ištarti šiai
funkcijai skirtą komandą.‍
Skambinimas naudojantis laisvų
rankų įranga
Apie skambinimą naudojantis laisvų rankų
įranga
PASTABA: Bluetooth belaidės technologijos kai kuriuose
modeliuose nėra, ji taip pat negalima kai kuriomis kalbomis ir kai
kuriuose regionuose.‍
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga galimas kai
kuriuose modeliuose.‍ Naudojant Bluetooth belaidę technologiją,
jūsų įrenginys gali būti sujungtas su mobiliuoju telefonu ir tapti
laisvų rankų įrenginiu.‍ Norėdami nustatyti, ar jūsų mobilusis
telefonas su Bluetooth technologija yra suderinamas su
įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Jūsų telefonas gali nepalaikyti visų telefono laisvų rankų įrangos
funkcijų, kurias užtikrina įrenginys.‍
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
2 Pasirinkite „Bluetooth“.‍
Telefono susiejimas
Kad galėtumėte skambinti naudodamiesi laisvų rankų įranga,
turite susieti savo įrenginį su suderinamu mobiliuoju telefonu.‍
1 Laikykite telefoną ir Bluetooth įrenginį ne didesniu kaip 10 m
(33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.‍
2 Įrenginyje įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.‍
3 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“ > Ieškoti įrenginių.‍
4 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.‍
5 Įrenginyje pasirinkite Gerai.‍
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.‍
6 Sąraše pasirinkite savo telefoną ir Gerai.‍
7 Jei reikia, telefone patvirtinkite, kad įrenginiui leidžiama
prisijungti.‍
8 Jei reikia, telefone įveskite įrenginio Bluetooth PIN kodą.‍
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
• Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti
automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.‍
• Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso
skambučius.‍
• Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono
įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.‍
• Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai
prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.‍
Valdymo balsu patarimai
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį
Valdymo balsu naudojimas
1 Ištarkite komandą, kurią įrašėte frazei Valdymas balsu.‍
Pasirodys valdymo balsu meniu.‍
• Kalbėkite normaliu balsu, atsisukę į įrenginį.‍
• Patylinkite foninį triukšmą, pvz.‍, balsus ar radiją, kad būtų
tiksliau atpažintas balsas.‍
• Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.‍
• Turite išgirsti specialų garsą, kuris patvirtina, kad įrenginys
sėkmingai priėmė komandą.‍
Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš
susietų įrenginių sąrašo.‍ Įrenginys su Bluetooth galės prisijungti
prie jūsų nüvi įrenginio automatiškai.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.‍
3 Išvalykite žymės langelį.‍
Susieto telefono panaikinimas
Galite panaikinti susietą telefoną, kad jis automatiškai
nebesijungtų prie jūsų įrenginio.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
2 Pasirinkite telefoną, tada pasirinkite Panaikinti įrenginio
susiejimą.‍
10
Valdymas balsu
Skambinimas
Naudojimasis taikomosiomis
programomis
Numerio rinkimas
1 Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > Rinkti.‍
2 Įveskite numerį.‍
3 Pasirinkite Rinkti.‍
Pagalbos naudojimas
Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų
knygelę
Pagalbos temų paieška
Jūsų telefonų knygelė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną
kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio.‍ Telefonų knygele
bus galima naudotis po kelių minučių.‍ Kai kuriuose telefonuose
ši funkcija nėra palaikoma.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > Adresų knyga.‍
2 Pasirinkite kontaktą.‍
3 Pasirinkite Skambinti.‍
Skambinimas į vietą
1 Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > Naršyti kategorijas.‍
2 Pasirinkite lankytiną vietą.‍
3 Pasirinkite Skambinti.‍
Skambučio priėmimas
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Ignoruoti.‍
Skambučių istorijos naudojimas
Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį
kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio.‍ Gali
praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija.‍
Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > Skambuč.‍ istorija.‍
2 Pasirinkite kategoriją.‍
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti
paskutiniai skambučiai.‍
3 Pasirinkite skambutį.‍
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas
Kalbėdami telefonu žemėlapyje galite nustatyti priimamų
skambučių parinktis.‍
• Norėdami perkelti garso įrašą į telefoną, pasirinkite .‍
PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti savo
įrenginį, bet nenutraukti skambučio, arba kai jums reikia
privatumo.‍
• Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .‍
PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms
sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.‍
• Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .‍
• Jei norite baigti pokalbį, pasirinkite .‍
Namų telefono numerio įrašymas
PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį
redaguoti, savo įrašytų vietų sąraše pasirinkę „Namai“ (Įrašytos
vietos redagavimas).‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > > Nustatykite namų nr.‍.‍
2 Įveskite savo telefono numerį.‍
3 Pasirinkite Baig.‍.‍
Skambinimas į namus
Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų
telefono numerį.‍
Pasirinkite Progr.‍ > Telefonas > Skambinti namo.‍
Naudojimasis taikomosiomis programomis
Kad peržiūrėtumėte įrenginio naudojimo informaciją,
pasirinkite Progr.‍ > Pagalba.‍
Pasirinkite Progr.‍ > Pagalba >
.‍
„Smartphone Link“
„Smartphone Link“ yra telefonų programa, kuri leidžia
sinchronizuoti vietos duomenis su telefonu ir gauti tiesioginę
informaciją naudojant telefono duomenų ryšį.‍ Jūsų įrenginys
persiunčia duomenis iš „Smartphone Link“ naudodamas
Bluetooth belaidę technologiją.‍ Tiesioginę informaciją galite
gauti naudodami nemokamus ir prenumeruojamus planus, iš
Garmin tiesioginių paslaugų (Garmin tiesioginės paslaugos).‍
Įrašytos vietos ir neseniai rastos vietos yra sinchronizuojamos
su telefonu kaskart, kai jūsų įrenginys prisijungia prie
„Smartphone Link“.‍
„Smartphone Link“ atsisiuntimas
Programą „Smartphone Link“ galite naudoti tik kai kuriuose
išmaniuosiuose telefonuose.‍ Eikite į www.garmin.com
/‍smartphonelink arba apsilankykite savo telefono taikomųjų
programų parduotuvėje, kad gautumėte informacijos apie
suderinamumą ir prieinamumą.‍
Atsisiųskite „Smartphone Link“ iš taikomųjų programų
parduotuvės į savo suderinamą telefoną.‍
Žiūrėkite savo telefono naudotojo vadovą, norėdami rasti
informacijos, kaip atsisiųsti ir įdiegti programą.‍
Prisijungimas prie „Smartphone Link“
Kad galėtumėte prisijungti prie „Smartphone Link“, turite
atsisiųsti ir įdiegti „Smartphone Link“ programą savo telefone.‍
1 Paleiskite „Smartphone Link“ savo telefone.‍
2 Įrenginyje pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
3 Pažymėkite žymės langelį „Bluetooth“.‍
4 Savo telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir
nuskaitykite netoliese esančius Bluetooth įrenginius.‍
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.‍
5 Savo telefone pasirinkite įrenginį iš netoliese esančių
įrenginių sąrašo.‍
6 Vykdydami telefone ir įrenginyje pateikiamas instrukcijas
patvirtinkite susiejimo užklausą.‍
pasirodys jūsų įrenginio būsenos juostoje, kai
„Smartphone Link“ prisijungs.‍
Vietos siuntimas iš jūsų telefono į įrenginį
„Smartphone Link“ registruota jūsų telefone kaip navigacijos
programa.‍
1 Savo telefone pasirinkite mygtuką, kad pradėtumėte
navigaciją į nurodytą vietą (žiūrėkite savo telefono naudotojo
vadovą).‍
2 Programos meniu pasirinkite Smartphone Link.‍
Kai kitą kartą jungsite savo įrenginį su telefonu, vieta bus
persiųsta į ką tik rastus elementus jūsų įrenginyje.‍
Skambučių išjungimas prisijungus prie „Smartphone
Link“
Kai įrenginys prijungtas prie telefono ir naudojamas Garmin
tiesioginėmis paslaugomis gauti, galite išjungti skambinimą
naudojantis laisvų rankų įranga.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
11
2 Pasirinkite savo telefoną.‍
3 Išvalykite žymės langelį Telefono skambučiai.‍
Garmin tiesioginės paslaugos
Kad galėtumėte naudotis Garmin tiesioginėmis paslaugomis,
jūsų įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo išmaniojo
telefono, kuriame veikia „Smartphone Link“ (Prisijungimas prie
„Smartphone Link“).‍
Prisijungus prie „Smartphone Link“ galima naudotis Garmin
tiesioginėmis paslaugomis.‍ Garmin tiesioginės paslaugos
pateikia nemokamus ir prenumeruojamus planus, leidžiančius
peržiūrėti naujausius duomenis įrenginyje, pvz.‍, eismo sąlygas ir
meteorologinę informaciją.‍
Kai kurios paslaugos, pvz.‍, orai, jūsų įrenginyje įdiegtos kaip
atskiros taikomosios programos.‍ Kitos paslaugos, pvz.‍, eismo
informacija, pagerina įrenginio navigacijos funkcijas.‍ Funkcijos,
kurioms reikalinga prieiga prie Garmin tiesioginių paslaugų, rodo
„Smartphone Link“ simbolį ir yra rodomos, tik kai įrenginys
prijungtas prie „Smartphone Link“.‍
2 Įveskite esamą degalų kainą ir pasirinkite Kitas.‍
3 Pasirinkite Taip.‍
Degalų sąnaudų kalibravimas
Galite sukalibruoti degalų sąnaudas, kad gautumėte tikslesnes
degalų ataskaitas, tinkančias konkrečiai jūsų transporto
priemonei ir vairavimo įpročiams.‍ Kalibruoti turite, kai pripildote
degalų baką.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > Prie siurblio.‍
2 Įveskite esamą degalų kainą.‍
3 Įveskite degalų kiekį, kurį sunaudojo jūsų transporto
priemonė paskutinį kartą, kai pripildėte baką.‍
4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote, kai paskutinį kartą buvo
pripildytas degalų bakas.‍
5 Pasirinkite Kitas.‍
Įrenginys apskaičiuoja vidutines transporto priemonės degalų
sąnaudas.‍
6 Pasirinkite Įrašyti.‍
„Garmin“ tiesioginių paslaugų prenumerata
Apie „ecoChallenge“
Kad galėtumėte užsiprenumeruoti „Garmin“ tiesiogines
paslaugas, savo telefone turite įdiegti taikomąją programą
„Smartphone Link“.‍
1 Savo telefone įjunkite taikomąją programą „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“).‍
2 Pasirinkite Mano paskyra.‍
Rodomas paslaugų ir prenumeratos kainų sąrašas.‍
3 Pasirinkite paslaugą.‍
4 Pasirinkite kainą.‍
5 Pasirinkite Prenumeruoti.‍
6 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
„ecoChallenge“ padeda kuo ekonomiškiau naudoti degalus,
balais vertinant jūsų vairavimo įpročius.‍ Kuo didesnis
„ecoChallenge“ balų skaičius, tuo daugiau degalų sutaupote.‍
„ecoChallenge“ renka duomenis ir skaičiuoja balus, kai jūsų
įrenginys juda ir yra įjungtas automobilio naudojimo režimas.‍
Apie „ecoRoute“
Kai kuriose vietovėse prieš naudodamiesi ecoRoute™
funkcijomis, turite nusipirkti atrakinimo kodą arba ecoRoute HD
priedą.‍ Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com
/‍ecoroute.‍
Naudojant ecoRoute funkciją apskaičiuojamas degalų
ekonomiškumas bei degalų, sunaudotų kelionei iki tikslo, kaina
ir pasiūlomos priemonės, kaip efektyviau naudoti degalus.‍
Duomenys, kuriuos pateikė funkcija ecoRoute, yra tik apytikriai.‍
Duomenys nėra iš tikrųjų nuskaityti iš transporto priemonės, jei
nenaudojate ecoRoute HD priedo.‍
Norėdami gauti tikslesnes konkrečios transporto priemonės ir
vairavimo įpročių ataskaitas, kalibruokite degalų sąnaudas
(Degalų sąnaudų kalibravimas).‍
ecoRoute HD priedas
Prijungtas prie ecoRoute HD priedo, įrenginys gali gauti realiojo
laiko informaciją apie transporto priemonę, pvz.‍, pranešimus
apie klaidas, aps.‍/min.‍ ir akumuliatoriaus įtampą.‍ Jūsų įrenginys
įtraukia duomenis, kuriuos transporto priemonėje perskaitė
ecoRoute HD priedas, apskaičiuodamas ecoRoute duomenis.‍
HD priedas ecoRoute suderinamas tik su įrenginiais, kuriuose
įrengta Bluetooth belaidė technologija.‍
Eikite į www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Transporto priemonės nustatymas
Pirmą kartą naudodami ecoRoute funkcijas, turite įvesti
transporto priemonės informaciją.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™.‍
2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Degalų kainos keitimas
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > Prie siurblio.‍
12
„ecoChallenge“ balų peržiūra
Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.‍
Apie „ecoChallenge“ balą
Greitėjimas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą.‍ Už
staigų greitėjimą prarandate taškų.‍
Greitis: rodo balą už transporto priemonės vairavimą optimaliu
greičiu, taupant degalus.‍
Iš viso: rodo greičio, greitėjimo ir stabdymo balų vidurkį.‍
Stabdymas: rodo balą už tolygų ir laipsnišką stabdymą.‍ Už
staigų stabdymą prarandate taškų.‍
„ecoChallenge“ balų atkūrimas
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > „ecoChallenge“.‍
2 Pasirinkite > Vėl nustatyti.‍
Degalų sąnaudų informacijos peržiūra
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > Degalų sąnaudos.‍
2 Pasirinkite diagramos atkarpą, kurios mastelį norite keisti.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos
Nuvažiuoto atstumo ataskaitoje pateikiamas važiavimo iki tikslo
atstumas, laikas, vidutinės degalų sąnaudos.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaita sukuriama kiekvienam maršrutui,
kuriuo važiuojate.‍ Jei įrenginyje sustabdote maršrutą, sukuriama
nuvažiuoto atstumo ataskaita.‍
Nuvažiuoto atstumo ataskaitos peržiūra
Įrenginyje galite peržiūrėti įrašytas nuvažiuoto atstumo
ataskaitas.‍
PATARIMAS: galite įrenginį prijungti prie kompiuterio ir įrenginio
aplanke „Ataskaitos“ peržiūrėti nuvažiuoto atstumo ataskaitas.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > Nuvaž.‍atst.‍ataskt.‍.‍
2 Pasirinkite ataskaitą.‍
„ecoRoute“ informacijos nustatymas iš naujo
1 Pasirinkite Progr.‍ > ecoRoute™ > Automobilio profil.‍.‍
2 Pasirinkite Vėl nustatyti.‍
Vairavimo patarimai
• Važiuokite neviršydami leistino greičio.‍ Daugelyje
automobilių optimalus degalų suvartojimas pasiekiamas
važiuojant 45 mi/h ir 60 mi/h greičiu.‍
Naudojimasis taikomosiomis programomis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Važiuokite pastoviu greičiu.‍
Stabdykite ir greitėkite laipsniškai ir nuosekliai.‍
Venkite dažnų sustojimų ir piko meto.‍
Nelaikykite kojos ant stabdžių pedalo.‍
Naudokite pastovaus greičio palaikymo sistemą.‍
Laikinai sustoję išjunkite automobilį ir neleiskite varikliui dirbti
tuščiąja eiga.‍
Trumpas keliones sujunkite į vieną ilgą kelionę su keliais
sustojimais.‍
Išjunkite oro kondicionierių ir atidarykite langus, nebent
važiuojate dideliu greičiu greitkelyje.‍
Sandariai užsukite degalų angos dangtelį.‍
Automobilį pastatykite pavėsyje arba garaže.‍
Iškraukite papildomą svorį.‍ Išimkite iš automobilio
nereikalingus daiktus.‍
Venkite daiktus gabenti ant stogo.‍ Nuimkite laikiklius ant
stogo ir nuimamus rėmus, kai jie nėra naudojami.‍
Pasirūpinkite, kad padangose būtų palaikomas
rekomenduotinas slėgis.‍ Padangų slėgį tikrinkite reguliariai ir
prieš ilgas keliones.‍
Pasirūpinkite, kad jūsų automobilis būtų gerai sureguliuotas,
ir laikykitės gamintojo nurodytų priežiūros intervalų.‍
Reguliariai keiskite alyvą, alyvos filtrus ir oro filtrus.‍
Naudokite mažiausio rekomenduojamo oktaninio skaičiaus
degalus.‍ Jei įmanoma, naudokite biodegalus, pavyzdžiui,
E85 ir biodyzeliną.‍
Foursquare®
Foursquare yra su vieta susijusi socialinių tinklų programa,
skirta mobiliesiems įrenginiams.‍ Naudodami „Smartphone
Link“ galite prisijungti prie Foursquare paskyros, užsiregistruoti
bet kokioje vietoje ir peržiūrėti tūkstančius ypatingų lankytinų
vietų.‍
Registravimasis naudojantis Foursquare
Kad galėtumėte užsiregistruoti naudodamiesi Foursquare, turite
prisijungti prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“, ir prisijungti prie savo Foursquare paskyros.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > „Foursquare®“ > Patikrinimas.‍
2 Pasirinkite lankytiną vietą.‍
3 Pasirinkite > Patikrinimas.‍
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų
Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės
ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > „Foursquare®“.‍
2 Pasirinkite Įvesti paiešką paieškos juostoje.‍
3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.‍
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos
apačioje.‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos
pavadinimą (pvz.‍, „kino teatrai“).‍
• Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą
pavadinimą arba jo dalį.‍
5 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą,
pasirinkite terminą.‍
• Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .‍
6 Jei reikia, pasirinkite vietą.‍
Naudojimasis taikomosiomis programomis
„myGarmin“ pranešimų peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“).‍ Šia funkcija galima
naudotis ne visose vietovėse.‍
Galite peržiūrėti „myGarmin“ pranešimus, pvz.‍, pranešimus dėl
programinės įrangos ir žemėlapių naujinimų.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > myGarmin™.‍
Jeigu yra neskaitytų pranešimų, jų skaičius bus rodomas
„myGarmin“ piktogramoje.‍
Pasirinkite pranešimo temą.‍
2
Bus rodomas visas pranešimas.‍
Orų prognozės peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, jūsų įrenginys turi būti
prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia „Smartphone
Link“ (Prisijungimas prie „Smartphone Link“).‍ Šia funkcija galima
naudotis ne visose vietovėse.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Orai.‍
2 Pasirinkite dieną.‍
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.‍
Orų peržiūra šalia įvairių miestų
1 Pasirinkite Progr.‍ > Orai > Dabartinė vieta.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
• Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite
miestą iš sąrašo.‍
• Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite Pridėti
miestą ir įveskite miesto pavadinimą.‍
Orų radaro peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.‍
Galite peržiūrėti animuotą, spalvomis koduotą, radaro pateiktą
esamų oro sąlygų žemėlapį, taip pat žemėlapyje esančią orų
piktogramą.‍ Orų piktograma keičiasi parodydama netoliese
esančius orus, pvz.‍, lietų, sniegą ir audras.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Orai.‍
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.‍
3 Pasirinkite > Orų radaras.‍
Orų įspėjimų peržiūra
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.‍
Kai keliaujate su įrenginiu, orų įspėjimai gali pasirodyti
žemėlapyje.‍ Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapį šalia
savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Orai.‍
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.‍
3 Pasirinkite > Įspėjimai dėl oro.‍
Kelio sąlygų tikrinimas
Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įsigyti paslaugą
„Advanced Weather“, kuri naudoja „Smartphone Link“.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Orai.‍
2 Jei reikia, pasirinkite miestą.‍
3 Pasirinkite > Kelio sąlygos.‍
Kelionės planavimas
Galite naudoti kelionės planuoklį ir sukurti bei įrašyti kelionę su
keliais tikslais.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Kelionės planas.‍
2 Pasirinkite Nauja kelionė.‍
13
3
4
5
6
7
8
9
Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą.‍
Vietos paieška (Vietos ieškojimas pagal kategoriją).‍
Pasirinkite Pasirinkite.‍
Norėdami pridėti vietų, pasirinkite .‍
Pasirinkite Kitas.‍
Pasirinkite Įrašyti.‍
Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Baig.‍.‍
Kelionės planavimas
Galite naudoti kelionės planuoklį ir sukurti bei įrašyti kelionę su
keliais tikslais.‍
1 Pasirinkite Progr.‍ > Kelionės planas.‍
2 Pasirinkite kelionę.‍
3 Pasirinkite vietą.‍
4 Pasirinkite nustatymą:
• Pasirinkite Išvykimo laikas.‍
• Pasirinkite Atvykimo laikas.‍
5 Pasirinkite datą ir laiką bei Įrašyti.‍
6 Pasirinkite Trukmė.‍
7 Pasirinkite laiką, kurį praleisite vietoje, ir Įrašyti.‍
8 Jei reikia, kiekvienai vietai pakartokite 3–7 veiksmus.‍
Apie atminties korteles
Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo
arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą
(www.garmin.com).‍ Be žemėlapių ir duomenų laikmenos,
atminties kortelė gali būti naudojama failams, pvz.‍,
žemėlapiams, vaizdams, geografinėms talpykloms, maršrutams,
kelio taškams ir pasirinktinėms lankytinoms vietoms, saugoti.‍
Atminties kortelės įdėjimas
Įrenginys palaiko microSD™ ir „microSDHC“ atminties korteles.‍
1 Atminties kortelę įdėkite į įrenginio lizdą.‍
2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.‍
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio
Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB
laidą.‍
1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.‍
2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.‍
Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio
vaizdas.‍
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.‍
Įrašytos kelionės navigacija
1 Pasirinkite Progr.‍ > Kelionės planas.‍
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.‍
3 Pasirinkite Vykti!.‍
4 Paraginti, pasirinkite maršrutą (Jūsų maršrutas žemėlapyje).‍
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio
Įrašytos kelionės redagavimas
1 Pasirinkite Progr.‍ > Kelionės planas.‍
2 Pasirinkite įrašytą kelionę.‍
3 Pasirinkite .‍
4 Pasirinkite nustatymą:
2
3
4
5
• Pasirinkite Pervardyti kelionę.‍
• Pasirinkite Redag.‍ kelionės tikslus, kad pridėtumėte ar
pašalintumėte vietą arba pakeistumėte vietų eilės tvarką.‍
• Pasirinkite Trinti kelionę.‍
• Pasirinkite Optimizuoti tvarką, kad kelionės metu
vykdomus sustojimus suplanuotumėte kuo efektyviau.‍
Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra
Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite įjungti kelionės
istorijos funkciją (Įrenginio ir privatumo nustatymai).‍
Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite
peržiūrėti žemėlapyje.‍
Pasirinkite Progr.‍ > Kur aš buvau.‍
Duomenų tvarkymas
Įrenginyje galite saugoti failus.‍ Papildomai duomenų laikmenai
įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.‍
PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 95, 98,
Me, Windows NT® ir Mac OS 10.‍3 ir ankstesnėmis versijomis.‍
Failų tipai
Įrenginys palaiko šiuos failų tipus.‍
• Žemėlapiai ir GPX kelio taško failai iš myGarmin™ žemėlapių
programinės įrangos, įskaitant MapSource®, BaseCamp™ ir
HomePort™ (Pasirinktinės lankytinos vietos).‍
• GPI pasirinktinių lankytinų vietų failai iš „Garmin POI
Loader“ („POI Loader“ diegimas).‍
14
1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (Įrenginio prijungimas prie
6
kompiuterio).‍
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos,
įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis
kaupiklis arba keičiamoji talpykla.‍
Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.‍
Pasirinkite failą.‍
Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti.‍
Įrenginyje parinkite aplanką.‍
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų
nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.‍
Pasirinkite Redaguoti > Įklijuoti.‍
USB laido atjungimas
Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis
kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad
neprarastumėte duomenų.‍ Jei įrenginys prie Windows
kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai
atjungti nebūtina.‍
1 Baikite veiksmą:
• Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite
piktogramą Saugiai pašalinti aparatūrą, esančią
sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.‍
• Jei naudojate Mac kompiuterius, vilkite talpyklos
piktogramą į šiukšliadėžę.‍
2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.‍
Įrenginio pritaikymas
Žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymai
Kad atidarytumėte žemėlapio ir transporto priemonės
nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai >
Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍.‍
Transporto priemonė: nustato piktogramą, kuri reiškia jūsų
vietą žemėlapyje.‍ Norėdami gauti daugiau transporto
priemonių piktogramų, apsilankykite
www.garmingarage.com.‍
Duomenų tvarkymas
Vairuotojo žemėl.‍ vaizdas: žemėlapyje nustato perspektyvą.‍
Žemėlapio detalumas: žemėlapyje nustato išsamaus pateikimo
lygį.‍ Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas
žemėlapis.‍
Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą.‍
Žemėlapio įrankiai: nustato nuorodas, kurios rodomos
žemėlapio įrankių meniu.‍
Žemėlapio sluoksniai: nustato duomenis, kurie rodomi
žemėlapio puslapyje (Žemėlapio sluoksnių pritaikymas).‍
Mano žemėlapiai: nustato, kuriuos įdiegtus žemėlapius naudoja
įrenginys.‍
Žemėlapių įjungimas
Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.‍
PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapio produktų,
apsilankykite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėl.‍ ir trans.‍ pr.‍ > Mano
žemėlapiai.‍
2 Pasirinkite žemėlapį.‍
Navigacijos nustatymai
Kad atidarytumėte navigacijos nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Navigacija.‍
Skaičiavimo režimas: nustato maršruto skaičiavimo metodą.‍
Vengimai: nustato kelio elementus, kurių reikia vengti maršrute.‍
Pasirinktiniai vengimai: leidžia išvengti nurodytų kelių ar vietų.‍
Mokami keliai: nustato mokamų kelių vengimo parinktis.‍
Rinkliavos ir mokesč.‍: nustato mokamų kelių ir rinkliavos
lipdukų vengimo parinktis.‍
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.‍
Saugus režimas: išjungia visas funkcijas, reikalaujančias
didelio vairuotojo dėmesio ir galinčias trukdyti vairuojant.‍
GPS imitatorius: įrenginyje išjungia GPS signalo priėmimo
funkciją ir taupo baterijų energiją.‍
Skaičiavimo režimo nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Skaičiavimo režimas.‍
Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį
kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.‍
Greičiausias laikas: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni
ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.‍
Trumpesnis kelias: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra
trumpesni ir kuriais važiuoti trunka daugiau laiko.‍
Mažiau degalų: apskaičiuojami maršrutai, kuriais važiuojant
suvartojama mažiau degalų nei važiuojant kitais maršrutais.‍
Bekelė: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos
iki kelionės tikslo.‍
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija.‍
2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir
jūsų įrenginyje esančius žemėlapio duomenis.‍
• Pasirinkite Mokami keliai.‍
• Pasirinkite Rinkliavos ir mokesč.‍ > Mokami keliai.‍
3 Pasirinkite Visada klausti, Vengti arba Leisti, tada
pasirinkite Įrašyti.‍
Rinkliavos lipdukų vengimas
PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.‍
Jūsų įrenginyje esančiuose žemėlapio duomenyse gali būti
išsamios informacijos apie kai kurių šalių rinkliavos lipdukus.‍
Galite vengti bet kurios šalies rinkliavos lipdukų arba juos leisti.‍
Įrenginio pritaikymas
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Rinkliavos ir
mokesč.‍ > Rinkliavos lipdukai.‍
2 Pasirinkite šalį.‍
3 Pasirinkite Visada klausti, Vengti arba Leisti, tada
pasirinkite Įrašyti.‍
Bluetooth Nustatymai
Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
„Bluetooth“: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.‍
Ieškoti įrenginių: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.‍
Patogus pavadinimas: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris
jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth
belaide technologija.‍
„Bluetooth“ išjungimas
1 Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
2 Pasirinkite „Bluetooth“.‍
Ekrano nustatymai
Kad atidarytumėte ekrano nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Ekranas.‍
Orientacija: nustato statųjį (vertikalų) arba gulsčiąjį (horizontalų)
vaizdą.‍
Spalvų tipas: nustato dienai arba nakčiai pritaikytų spalvų
rodymą.‍ Galite pasirinkti Auto, kad leistumėte įrenginiui
automatiškai nustatyti dienai ar nakčiai pritaikytų spalvų
rodymą priklausomai nuo paros meto.‍
Ryškumas: reguliuoja ekrano ryškumą.‍
Rodyti skirtąjį laiką: nustato neveiklumo laiką prieš įrenginiui
persijungiant į miego būseną.‍
Ekrano nuotraukos: leidžia padaryti įrenginio ekrano
nuotrauką.‍ Ekrano nuotraukos įrašomos į įrenginio duomenų
laikmenos aplanką „Ekrano nuotraukos“.‍
Eismo nustatymai
Kad atidarytumėte eismo nustatymų puslapį, pagrindiniame
meniu pasirinkite Nustatymai > Eismas.‍
Eismas: įgalinamas eismas.‍
Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas
nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu.‍ Auto
automatiškai parenka geriausius galimus eismo duomenis.‍
Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.‍
Optimizuoti maršrutą: parenka, ar optimizuotus alternatyvius
maršrutus naudoti automatiškai, ar pateikus užklausą
(Eismas jūsų maršrutu).‍
Eismo perspėjimai: parenka eismo trukdžių, apie kuriuos
praneša įrenginys, sudėtingumo lygį.‍
trafficTrends™: įgalina trafficTrends funkciją (trafficTrends™).‍
Matavimo vienetų ir laiko nustatymai
Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir
laikas.‍
Dabartinis laikas: nustato įrenginio laiką.‍
Laiko formatas: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba
UTC ekrano laiką.‍
Vienetai: nustato atstumo matavimo vienetus.‍
Padėties formatas: nustato geografinių koordinačių formatą ir
dydį.‍
15
Priedas
Kalbos ir klaviatūros nustatymai
Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus,
pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Kalba ir
klaviatūra.‍
Balso kalba: nustato raginimų balsu kalbą.‍
Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.‍
PASTABA: keičiant teksto kalbą, vartotojo įvesti duomenys
arba žemėlapio duomenys, pvz.‍, gatvių pavadinimai,
nepasikeičia.‍
Klaviatūros kalba: įgalina klaviatūros kalbas.‍
Įrenginio ir privatumo nustatymai
Kad atvertumėte įrenginio nustatymus, pasirinkite Nustatymai >
Įrenginys.‍
Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, įrangos ID
numerį ir informaciją apie kelias kitas programos funkcijas.‍
Gal.‍ vartotojo lic.‍ sutartys: rodo galutinio vartotojo licencijos
sutartis
PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinate
sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomus
žemėlapio duomenis.‍
Praneš.‍ apie padėtį: bendrina jūsų padėties informaciją su
Garmin turinio gerinimo tikslais.‍
Kelionės istorija: leidžia įrenginiui įrašyti informaciją, reikalingą
funkcijoms myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.‍
Išvalyti kelionės istoriją: ištrina kelionės istoriją funkcijose
myTrends, „Kur aš buvau“ ir „Kelionės žurnalas“.‍
Artėjimo įspėjimų nustatymai
PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai,
turite įkelti pasirinktines lankytinas vietas (LV).‍
Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai.‍
Garsas: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie
artėjimo taškų, stilių.‍
Įspėjimai: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama
įspėjimais, tipą.‍
Maitinimo laidai
Jūsų įrenginiui energija gali būti tiekiama įvairiais būdais.‍
• Transporto priemonės maitinimo laidas
• USB laidas
• Kintamosios srovės adapteris (pasirinktinis priedas)
Įrenginio įkrovimas
PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina
LPS.‍
Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.‍
• Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo
šaltinio.‍
• Naudodami USB laidą, prijunkite įrenginį prie kompiuterio.‍
Kai įrenginys prijungtas prie kompiuterio, jo įkrovimas gali
vykti lėtai.‍ Kai kurie nešiojamieji kompiuteriai įrenginio gali
nekrauti.‍
• Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio,
pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.‍
Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį,
tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin
atstovo arba www.garmin.com.‍
Transporto priemonės maitinimo laide esančio
saugiklio keitimas
PASTABA
Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir
įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai.‍ Transporto priemonės
maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.‍
Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali
reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės
adapterio antgalyje.‍
1 Galinį elementą À pasukite 90 laipsnių kampu prieš
laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.‍
Nustatymų atkūrimas
Galite atkurti nustatymų kategoriją arba visus gamyklinius
nustatymus.‍
1 Pasirinkite Nustatymai.‍
2 Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją.‍
3 Pasirinkite > Atkurti.‍
Įrenginio informacija
Specifikacijos
Darbinės temperatūros
diapazonas
Nuo -20 iki 55 °C (nuo -4 iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros
diapazonas
Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Maitinimas
Transporto priemonės maitinimo šaltinio
energija, tiekiama per pridėtą transporto
priemonės maitinimo laidą, arba kintamosios
srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiama
per pasirinktinį priedą
Baterijos veikimo laikas Iki 2,5 valandos, priklausomai nuo naudojimo
(2509 serija)
ir nustatymų
Baterijos veikimo laikas Iki 1 valandos, priklausomai nuo naudojimo ir
(2609 serija)
nustatymų
Baterijos tipas
16
2
3
4
5
PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti
monetos.‍
Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį Á ir
saugiklį Â.‍
Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios
srovės vertė tokia pati, pvz.‍, 1 A arba 2 A.‍
Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.‍
Įstumkite galinį elementą, jį pasukite 90 laipsnių kampu pagal
laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės
maitinimo laide Ã.‍
Įrenginio priežiūra
PASTABA
Stenkitės įrenginio nenumesti.‍
Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač
didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.‍
Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes
galite jį sugadinti.‍
Saugokite įrenginį nuo vandens.‍
Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Įrenginio informacija
Išorinio korpuso valymas
Priedų įsigijimas
Eikite į http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
PASTABA
Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti
plastikinius komponentus.‍
1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste,
sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.‍
2 Nusausinkite įrenginį.‍
Jutiklinio ekrano valymas
1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.‍
2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.‍
3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite
jį nuo maitinimo šaltinio.‍
4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.‍
Apsisaugojimas nuo vagystės
• Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų
nesimatytų.‍
• Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.‍
• Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.‍
• Įrenginį užregistruokite http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montavimas ant prietaisų skydo
PASTABA
Panaudojus nuolatinius montavimo klijus, juos pašalinti bus
labai sunku.‍
Įrenginiui ant prietaisų skydo montuoti ir siekdami vykdyti tam
tikrus atitinkamų valstijų reikalavimus galite naudoti pasirinktinį
montavimo diską.‍ Daugiau informacijos žr.‍ www.garmin.com.‍
1 Nuvalykite ir nusausinkite prietaisų skydo vietą, ant kurios
norite uždėti diską.‍
2 Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipniosios dalies disko
apačioje.‍
3 Uždėkite diską ant prietaisų skydo.‍
4 Nuimkite permatomą plastikinį uždangalą nuo viršutinės
disko dalies.‍
5 Uždėkite vakuuminį laikiklį ant disko viršaus.‍
6 Palenkite svirtelę žemyn (į disko pusę).‍
Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko
nuėmimas
Įrenginio išėmimas iš laikiklio
1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba
mygtuką.‍
2 Įrenginį palenkite į priekį.‍
Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko
1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.‍
2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko
rutuliukas atsilaisvins.‍
Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo
1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.‍
2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.‍
Papildomų žemėlapių įsigijimas
1 Eikite į savo įrenginio produktų puslapį svetainėje
(www.garmin.com).‍
Trikčių šalinimas
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio
stiklo
1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu
spiritu.‍
2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.‍
3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (Įrenginio prijungimas prie
transporto priemonės maitinimo).‍
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų
• Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas
(Navigacijos nustatymai).‍
• Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir
medžių.‍
• Kelias minutes nejudėkite.‍
Šio įrenginio mano transporto priemonėje
įkrauti nepavyksta
• Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide
(Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio
keitimas).‍
• Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į
maitinimo lizdą.‍
• Patikrinkite, ar temperatūra transporto priemonės viduje yra
0–45 °C (32–113 °F).‍
• Patikrinkite, ar saugiklis nesulūžęs transporto priemonės
maitinimo lizde.‍
Mano baterijos įkrovos laikas nėra labai
ilgas
•
•
•
•
Sumažinkite ekrano ryškumą (Ekrano nustatymai).‍
Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką (Ekrano nustatymai).‍
Sumažinkite garsą (Garsumo reguliavimas).‍
Išjunkite Bluetooth belaidę technologiją
(„Bluetooth“ išjungimas).‍
• Perjunkite įrenginį į miego režimą, kai jo nenaudojate (Miego
režimo įjungimas ir išjungimas).‍
• Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.‍
• Nepalikite įrenginio veikiamo tiesioginių saulės spindulių.‍
Baterijos įkrovos rodmenys ne visiškai
tikslūs.‍
1 Leiskite įrenginiui visiškai išsikrauti.‍
2 Visiškai įkraukite įrenginį nepertraukdami krovimo ciklo.‍
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip keičiamasis kaupiklis
Prie daugumos Windows kompiuterių įrenginys prijungiamas
naudojant Medijos perkėlimo protokolą (MTP).‍ Naudojant MTP
režimą, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, o ne
kaip keičiamasis kaupiklis.‍ MTP režimas palaikomas Windows
7, Windows Vista® ir Windows „XP Service Pack 3“ su Windows
„Media Player 10“.‍
2 Spustelėkite skirtuką Žemėlapiai.‍
3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.‍
Trikčių šalinimas
17
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas kaip nešiojamasis įrenginys
Prie Mac kompiuterių ir kai kurių Windows kompiuterių įrenginys
prijungiamas naudojant USB duomenų saugojimo režimą.‍
Naudojant USB duomenų saugojimo režimą, įrenginys rodomas
kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla, o ne kaip nešiojamasis
įrenginys.‍ Windows ankstesnėse versijose iki Windows „XP
Service Pack 3“ naudojamas USB duomenų saugojimo režimas.‍
Mano įrenginys mano kompiuteryje
nerodomas nei kaip nešiojamasis įrenginys,
nei kaip keičiamasis kaupiklis ar talpykla
1 Atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio.‍
2 Išjungti įrenginį.‍
3 USB laidą įjunkite į savo kompiuterio USB jungtį ir savo
įrenginį.‍
PATARIMAS: jūsų įrenginys turi būti tiesiogiai prijungtas prie
jūsų kompiuteryje esančios USB jungties, o ne prie USB
šakotuvo.‍
Įrenginys automatiškai įsijungia ir pereina į MTP režimą arba
USB duomenų saugojimo režimą.‍ Įrenginio ekrane atsiras prie
kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.‍
Mano telefonas neprisijungia prie įrenginio
• Pasirinkite Nustatymai > „Bluetooth“.‍
Laukelio Bluetooth nustatymas turi būti Įjungta.‍
• Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir
telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo
įrenginio.‍
• Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
18
Trikčių šalinimas
Rodyklė
Simbolis
2D žemėlapio vaizdas 8
3D žemėlapio vaizdas 8
A
adresai, ieškojimas 3
aktyvus juostos valdymas 6
aplinkkeliai 6
artėjimo taškų įspėjimai, nustatymai 16
ataskaitos, nuvažiuotas atstumas 12
atjungimas, Bluetooth įrenginys 10
atminties kortelė 14
atsakymas į skambučius 11
automatinis garso stiprumas 2
įjungimas 2
automobilių aikštelė 4
paskutinis taškas 4
B
balso komanda 9, 10
aktyvinimas 9
naudojimo patarimai 9
navigacija naudojant 10
pažadinimo frazė 9
baterija
įkrovimas 1, 2, 16, 17
maksimizavimas 17
problemos 17
Bluetooth technologija 10, 18
įjungimas 10
įrenginio atjungimas 10
išjungimas 15
nustatymai 15
D
degalai, kainos 12
degalų kaina, keitimas 12
degalų sąnaudos. 12 Taip pat žr. „ecoRoute“
degalų sąnaudų kalibravimas 12
E
ecoRoute HD, priedas 12
eismas 8, 9, 15
abonemento suaktyvinimas 9
abonementų pridėjimas 9
alternatyvus maršrutas 8, 9
eismo trukdžių paieška 8
imtuvas 8
incidentai 8
kameros 9
prenumeratos visam eksploatacijos laikui 1
trafficTrends 9
žemėlapis 8
eismo kameros 9
peržiūra 9
ekranas, ryškumas 2
ekraniniai mygtukai 3
ekrano nuotraukos 15
ekrano nustatymai 15
esama vieta 7
F
failai
palaikomi failai 14
perkėlimas 14
G
Galutinio vartotojo licencijos sutartys 16
Garmin Express 1
įrenginio registravimas 1
programinės įrangos naujinimas 1
Garmin tiesioginės paslaugos 12
garsas, artėjimo taškai 16
garsumas, reguliavimas 2
geologinės koordinatės 4
GPS 2
greičio radarai, prenumeratos 8
Greita paieška 3
Rodyklė
I
ID numeris 16
J
jutiklinio ekrano valymas 17
K
kalba
balsas 16
klaviatūra 16
kalbos atpažinimas 9
kameros, greičio 8
kelio pėdsakas, peržiūra 7
kelio sąlygos, orai 13
kelionės informacija 6
nustatymas iš naujo 7
peržiūra 7
kelionės istorija 16
kelionės planuoklis 13, 14
kelionės redagavimas 14
kelionės tikslai. Žr. vietovės
kelioninis kompiuteris 7
kelionių pervardijimas 14
kitas posūkis 6
klaviatūra 3
išdėstymas 16
kalba 16
kompiuteris
prijungimas 17, 18
prisijungimas 14
koordinatės 4
Kur aš esu? 4, 7
L
laidai, maitinimas 16
laikiklio nuėmimas 17
laikiklis, nuėmimas 17
laiko nustatymai 2, 15
lankytinos vietos („POI Loader“) 5
lankytinos vietos (LV) 5
„POI Loader“ 5
pasirinktinis 5
priedai 5
lankytinos vietos (POI), pasirinktinis 5
M
maitinimo laidai 16
saugiklio keitimas 16
transporto priemonė 1
maitinimo mygtukas 2
maršrutai
myTrends 7
peržiūra 5
peržiūra žemėlapyje 6
pradėjimas 5
siūlomi 7
skaičiavimo režimas 15
skaičiuojama 5
sustabdymas 6
taško pridėjimas 6
miego režimas 2
myTrends, maršrutai 7
montavimas ant prietaisų skydo 17
N
namai
skambinimas 11
telefono numeris 11
važiavimas 4
vietos redagavimas 4
vietų nustatymas 4
naujinimas
programinė įranga 1
žemėlapiai 1
navigacija 5
bekelė 5
maršrutų peržiūra 5
nustatymai 15
navigacija bekelėje 5
neseniai rastos vietos 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nuorodos
pašalinimas 5
pridėjimas 5
nurodymai 6
nustatymai 15, 16
nustatymas iš naujo
įrenginys 2
kelionės duomenys 7
nustatymų atkūrimas 16
nutildymas, garsas 10
nuvažiuoto atstumo ataskaitos 12
O
orai 13
kelio sąlygos 13
radaras 13
P
pagalba. 11 Taip pat žr. produkto palaikymas
paieškos juosta 3, 13
paieškos ploto keitimas 3
palydovo signalai
gavimas 2
peržiūra 2
pasirinktinės lankytinos vietos (POI) 5
pašalinimas
kelionės 14
susietas „Bluetooth“ įrenginys 10
platuma ir ilguma 4
POI. 5 Taip pat žr. lankytina vieta (POI)
posūkių sąrašas 6
prenumeratos
„Garmin“ tiesioginės paslaugos 12
eismas 1
nüMaps Lifetime 1
priedai 17
pasirinktinės lankytinos vietos 5
priekyje
paslaugų paieška 6
pritaikoma 6
serviso paieška 6
pritaikoma, vengimai 7
produkto palaikymas 11
produkto registracija 1
programinė įranga
naujinimas 1
versija 16
R
rinkimas 11
ryškumas 2
S
sankryžos, ieškojimas 4
sankryžos peržiūra 6
saugiklis, keitimas 16
serviso paieška, priekyje 6
skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga
10
skambinti
atjungimas 10
susiejimas 10, 18
skambučiai 10, 11
atsakymas 11
istorija 11
išjungimas 11
kontaktai 11
namai 11
rinkimas 11
vykdymas 11
specifikacijos 16
sumodeliuotos vietos 4
susiejimas 10
atjungimas 10
skambinti 10, 18
T
telefono skambučiai 10
atsakymas 11
nutildymas 11
19
rinkimas 11
rinkimas balsu 11
telefonų knyga 11
trafficTrends 9
transporto priemonės maitinimo laidas 1
transporto priemonės profilis 12
trikčių šalinimas 17, 18
U
USB, atjungimas 14
V
vagystė, apsisaugojimas 17
vakuuminis siurbtukas 17
valdymas balsu 10
patarimai 10
važiavimas namo 4
važiavimo nurodymai 6
vengimai 15
išjungimas 7
kelias 7
kelių savybės 7
pašalinimas 7
pritaikoma 7
vietovė 7
vietovės 3, 14
esamas 4
esamos 7
ieškoma 4
įrašymas 4
namų nustatymas 4
neseniai rasta 3
skambinimas 11
sumodeliuotas 4
vietų ieškojimas
kategorijos 3
naudojimasis žemėlapiu 3
žemėlapio naršymas 3
vietų paieška. 3 Taip pat žr. vietovės
adresai 3
koordinatės 4
miestai 4
sankryžos 4
viso naudojimo laiko žemėlapiai 1
20
Rodyklė
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising