Garmin | nüvi® 2519LM | User manual | Garmin nüvi® 2519LM Kasutusjuhend

Garmin nüvi® 2519LM Kasutusjuhend
nüvi 2509/2609 seeria
®
Kasutusjuhend
Oktoober 2014
Trükitud Taiwanil
190-01707-13_0A
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku
nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või
organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage
veebilehte www.garmin.com.
Garmin®, nüvi® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd.‍ või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teises riikides.‍
Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.‍
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ ja nüMaps
Lifetime™ on ettevõttele Garmin Ltd.‍ või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid.‍ Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata
kasutada.‍
Sõnaelement Bluetooth® ja seonduvad logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc.‍ ning Garmin kasutab neid litsentsi alusel.‍ Foursquare® on ettevõtte
Foursquare Labs, Inc.‍ kaubamärk USA-s ja teistes riikides.‍ microSD™ ja microSDHC logo on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärk.‍ Windows®, Windows Vista®
ja Windows XP® on Microsoft Corporationile kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.‍ Mac® on ettevõtte Apple Inc.‍ kaubamärk.‍
HD Radio™ ja HD logo on iBiquity Digital Corporationi kaubamärgid.‍ HD Radio tehnoloogia on toodetud iBiquity Digital Corporationi litsentsi alusel.‍ USA ja
välisriikide patendid.‍
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Seame ühendamine sõiduki toitega ........................................... 1
Tugi ja uuendused ...................................................................... 1
Rakenduse Garmin Express seadistamine ........................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Seadme eluaegsed tellimused .............................................. 1
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express .................................................................................. 1
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine ................................... 2
Seadme väljalülitamine .............................................................. 2
Seadme lähtestamine ............................................................ 2
GPS-signaalide vastuvõtt ........................................................... 2
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 2
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 2
Automaatsest helitugevusest ................................................. 2
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 2
GPS-signaali olekute vaatamine ........................................... 2
Akuteave ................................................................................ 2
Kellaaja määramine ............................................................... 2
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 2
Ekraaniklaviatuuri kasutamine .................................................... 2
Asukohad........................................................................ 3
Asukohtade otsimine .................................................................. 3
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 3
Asukoha otsimine otsinguriba abil ......................................... 3
Otsingupiirkonna muutmine ................................................... 3
Asukoha otsimine kaarti sirvides ........................................... 3
Aadressi otsimine .................................................................. 3
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine .......................................... 3
Parkimiskoha otsimine ........................................................... 3
Otsinguvahendid .................................................................... 3
Asukohtade salvestamine .......................................................... 4
Asukoha salvestamine ........................................................... 4
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 4
Kodu asukoha salvestamine .................................................. 4
Salvestatud asukoha muutmine ............................................ 4
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 4
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 4
Simuleeritud asukoha seadmine ................................................ 4
Otsetee lisamine ......................................................................... 4
Otsetee eemaldamine ........................................................... 4
Kohandatud huvipunktid ............................................................. 4
Huvipunktide laadija installimine ............................................ 4
POI Loader spikrifailid ........................................................... 4
Kohandatud huvipunktide leidmine ........................................ 4
Navigeerimine ................................................................. 5
Teekonna alustamine ................................................................. 5
Mitmete teekondade eelvaade .............................................. 5
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 5
Teekonna alustamine salvestatud asukohta ......................... 5
Hoones olevatesse kohtadesse navigeerimine .......................... 5
Hoones navigeerimine ........................................................... 5
Sinu teekond kaardil ................................................................... 5
Kaardi kasutamine ................................................................. 5
Teekonnale punkti lisamine ................................................... 5
Ümbersõit .............................................................................. 5
Teekonna lõpetamine ............................................................ 5
Teekonna aktiivsuse vaatamine ................................................. 5
Pöörete loendi vaatamine ...................................................... 5
Järgmise pöörde vaatamine .................................................. 6
Ristmike kuvamine ................................................................ 6
Eespool olevast .......................................................................... 6
Tulevaste huvipunktide leidmine ........................................... 6
Sisukord
Eespool kategooriate kohandamine ...................................... 6
Reisiinfo ...................................................................................... 6
Reisiandmete vaatamine kaardilt .......................................... 6
Reisiinfo lehe vaatamine ....................................................... 6
Reisilogi vaatamine ............................................................... 6
Reisiinfo kustutamine ............................................................ 6
Soovitatud teekondade kasutamine ........................................... 6
Praeguse asukoha teave ............................................................ 6
Läheduses asuvate teenuste otsimine .................................. 6
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 7
Tee tüüpide vältimine ................................................................. 7
Välditavatest objektidest ............................................................. 7
Piirkonna vältimine ................................................................ 7
Tee vältimine ......................................................................... 7
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine .................... 7
Kohandatud välditavate objektide kustutamine ..................... 7
Kaardi kohandamine .................................................................. 7
Kaardi tööriistade kohandamine ............................................ 7
Kaardikihtide kohandamine ................................................... 7
Kaardiandmete välja muutmine ............................................. 7
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................... 7
Kiiruskaamerad .......................................................................... 7
Liiklus.............................................................................. 7
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe vastuvõtja abil ................ 8
Eesoleva liikluse vaatamine ....................................................... 8
Liikluse vaatamine kaardil ..................................................... 8
Liiklusummikute otsimine ....................................................... 8
Liiklus teekonnal ......................................................................... 8
Alternatiivse teekonna valimine ............................................. 8
Teave liikluskaameratest ............................................................ 8
Liikluskaamera salvestamine ................................................. 8
Liikluskaamera vaatamine ..................................................... 8
Liiklusinfo tellimisest ................................................................... 8
Tellimuse aktiveerimine ......................................................... 8
Liiklusteabe tellimuste vaatamine .......................................... 8
Tellimuse lisamine ................................................................. 8
trafficTrends™ ............................................................................ 8
keelaminetrafficTrends .......................................................... 8
Liiklusteabe lubamine ................................................................. 8
Häälkäsklus .................................................................... 9
Aktiveerimisfraasi seadmine ....................................................... 9
Activating Voice Command ........................................................ 9
Häälkäskluste näpunäited .......................................................... 9
Teekonna alustamine häälkäsklusega ....................................... 9
Vaigistamisjuhised ...................................................................... 9
Häälkäskluste keelamine ............................................................ 9
Hääljuhtimine.................................................................. 9
Hääljuhtimise konfigureerimine .................................................. 9
Hääljuhtimise kasutamine .......................................................... 9
Hääljuhtimise näpunäited ........................................................... 9
Vabakäetelefoniga helistamine ..................................... 9
Käed-vabad helistamisest .......................................................... 9
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine .............. 9
Telefoni paaristamine ................................................................. 9
Vihjeid pärast seadmete paaristamist .................................. 10
Bluetooth seadme lahtiühendamine .................................... 10
Seotud telefoni kustutamine ................................................ 10
Helistamine ............................................................................... 10
Numbri valimine ................................................................... 10
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine ................. 10
Asukohta helistamine .......................................................... 10
Kõne vastuvõtmine ................................................................... 10
Kõnede loendi kasutamine ....................................................... 10
Kõnesuvandid ........................................................................... 10
Kodu telefoninumbri salvestamine ........................................... 10
i
Koju helistamine .................................................................. 10
Rakenduste kasutamine .............................................. 10
Abi kasutamine ......................................................................... 10
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 10
Smartphone Link ...................................................................... 10
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 10
Ühendamine Smartphone Link ............................................ 10
Asukoha saatmine telefonist seadmesse ............................ 11
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud rakendusega
Smartphone Link ................................................................. 11
Garmin reaalajateenused ......................................................... 11
Garmin reaalajateenuste tellimine ....................................... 11
Teave ecoRoute kohta ............................................................. 11
ecoRoute HD tarvik ............................................................. 11
Sõiduki profiili seadistamine ................................................ 11
Kütuse hinna muutmine ....................................................... 11
Kütusekulu kalibreerimine ................................................... 11
Teave ecoChallenge'i kohta ................................................ 11
Kütusekulu teabe vaatamine ............................................... 11
Läbitud teekonna aruanded ................................................. 11
ecoRoute teabe lähtestamine .............................................. 12
Nõuanded sõitmiseks .......................................................... 12
Foursquare® ............................................................................ 12
Teenuses Foursquare registreerumine ............................... 12
Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare ...................... 12
myGarmin sõnumite vaatamine ................................................ 12
Ilmateate vaatamine ................................................................. 12
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 12
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 12
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 12
Teeolude kontrollimine ........................................................ 12
Reisi planeerimine .................................................................... 12
Reisi planeerimine ............................................................... 13
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 13
Salvestatud reisi muutmine ................................................. 13
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 13
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine ............................... 15
Seadme hooldamine ................................................................ 15
Korpuse puhastamine .......................................................... 15
Puuteekraani puhastamine .................................................. 15
Varguse vältimine ................................................................ 15
Armatuurlauale kinnitamine ...................................................... 15
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 16
Seadme eemaldamine hoidikust ......................................... 16
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 16
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ..................................... 16
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 16
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 16
Tõrkeotsing................................................................... 16
Iminapp ei püsi tuuleklaasil ...................................................... 16
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 16
Seadet ei saa toidet .................................................................. 16
Aku tühjeneb kiiresti ................................................................. 16
Akumõõdik ei näi täpne ............................................................ 16
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 16
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 16
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna ............................................................. 16
Telefon ei ühendu seadmega ................................................... 16
Indeks............................................................................ 17
Andmehaldus............................................................... 13
Faili tüübid ................................................................................ 13
Mälukaartidest .......................................................................... 13
Mälukaardi installimine ........................................................ 13
Seadme ühendamine arvutiga ................................................. 13
Failide edastamine arvutist ....................................................... 13
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 13
Seadme kohandamine................................................. 13
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 13
Kaartide lubamine ................................................................ 13
Navigeerimisseaded ................................................................. 14
Arvutusrežiimi seaded ......................................................... 14
Maksuliste teede vältimine .................................................. 14
Teemaksu vältimine ............................................................. 14
Bluetooth i seaded .................................................................... 14
Bluetooth keelamine ............................................................ 14
Ekraaniseaded ......................................................................... 14
Liiklusseaded ............................................................................ 14
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 14
Keele ja klaviatuuri seaded ...................................................... 14
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 14
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 15
Seadete taastamine ................................................................. 15
Seadme teave ............................................................... 15
Tehnilised andmed ................................................................... 15
Lisa................................................................................ 15
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 15
Seadme laadimine ............................................................... 15
ii
Sisukord
Alustamine
HOIATUS
Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet
toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.‍
Seame ühendamine sõiduki toitega
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut.‍ Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.‍
Enne seadme kasutamist akutoitel peaksid akut laadima.‍
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À seadme USB-pessa.‍
LMT: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime tellimust, eluaegset
liiklusteabe tellimust ja liiklusteabe vastuvõtjat.‍
LMTHD või LMT-D: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime
tellimust, eluaegset digitaalse liiklusteabe tellimust ja
digitaalse liiklusteabe vastuvõtjat.‍
Püsikaartide aktiveerimine
MÄRKUS. püsikaarte ei saa kasutada seadmetes, kuhu pole
kaarte eellaaditud.‍
MÄRKUS. püsikaardid tagavad kasutajale Garmin
kaardiuuendused kogu Garmin ühilduva toote kasutusea vältel
või nii kaua, kui Garmin saab kaardiandmeid kolmanda
osapoolena tegutsevalt tarnijalt (neist lühem).‍ Toote “kasutusea”
definitsiooni ning muid olulisi sätteid ja tingimusi vt
veebiaadressilt www.garmin.com/‍numapslifetime.‍
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍express.‍
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
MÄRKUS. seadme registreerimisel ja kui saadaval on
kaardiuuendus, saad e-kirjaga teavitusi.‍
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
2 Suru iminapa  kinnitust aluse Á külge, kuni kuuled
3
4
5
6
klõpsatust.‍
Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob à tahapoole
(tuuleklaasi suunas).‍
Sobita aluse ülaosas olev sakk seadme taga oleva piluga.‍
Vajuta aluse alumist osa, kuni seade klõpsatusega lukustub.‍
Ühenda sõiduki toitejuhtme teine ots seadme toitepessa.‍
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.‍
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada.‍ Garmin Express on saadaval opsüsteemiga
Windows® ja Mac® arvutitele.‍
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/‍express.‍
Tugi ja uuendused
Garmin Express™ tagab Garmin® seadmete kaudu nendele
teenustele hõlpsa juurdepääsu.‍ Mõned teenused ei pruugi su
seadme jaoks olla saadaval.‍
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Sõidukid, hääl ja muud lisad
Rakenduse Garmin Express seadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.‍
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍express.‍
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
2 Vali suvand:
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).‍
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Maci versioon (Maci
versioon).‍
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.‍
4 Käivita Garmin Express.‍
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.‍
nüMaps Guarantee™
Seade võib saada tasuta kaardiuuenduse 90 päeva jooksul
alates satelliitide hankimisest sõidu ajal.‍ Nõuded ja tingimused
leiad aadressilt www.garmin.com/‍numaps.‍
Seadme eluaegsed tellimused
Mõned mudelid sisaldavad seadme eluaegsete funktsioonide
tellimusi.‍ Lisateabe saamiseks ava aadress www.garmin.com
/‍lmt.‍
LT: see mudel sisaldab eluaegset liiklusteabe tellimust ja
liiklusteabe vastuvõtjat.‍
LM: see mudel sisaldab nüMaps Lifetime™ tellimust, mis pakub
terve seadme kasutusea vältel igas kvartalis kaardiuuendusi.‍
Nõuded ja tingimused leiad aadressilt www.garmin.com/‍us
/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
Alustamine
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.‍
6 Sisesta toote registreerimiseks e-posti aadress (valikuline).‍
7 Klõpsa valikut salvesta seade.‍
8 Klõpsa valikut kontrolli uuenduste olemasolu.‍
Kuvatakse saadaolevate kaartide ja tarkvarauuenduste
loend.‍
1
9 Vali installitavad uuendused.‍
10 Klõpsa valikut Installi kohe.‍
• Lisavalikute kasutamiseks vali
.‍
Automaatsest helitugevusest
Vabakäe kõnefunktsiooniga seadmetes võimaldab automaatne
helitugevus seadmel reguleerida helitugevust vastavalt
taustamürale sõidukis (Vabakäetelefoniga helistamine).‍
Automaatne helitugevus vähendab seadme helitugevust, kui
taustamüra on madal ja suurendab seda, kui taustamüra on
suur.‍
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse.‍ Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.‍
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine
Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses.‍
Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab
kasutamiseks viivitamatult äratada.‍
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.‍
Vajuta toitenuppu À.‍
Automaatse helitugevuse lubamine
Seade suudab vastavalt taustamüra tasemele helitugevust
automaatselt suurendada või vähendada.‍
1 Vali Helitugevus > .‍
2 Vajadusel vali Autom.‍ helitugevus.‍
3 Vali Lubatud.‍
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas.‍ Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta.‍ Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.‍
GPS-signaali olek
Bluetooth® tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on
sisse lülitatud).‍
Praegune kellaaeg
Aku olek
Smartphone Linkiga ühendatud
Temperatuur
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.‍
Akuteave
Seadme väljalülitamine
1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.‍
Viip ilmub viie sekundi möödumisel.‍ Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.‍
2 Vali Väljas.‍
Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakatakse seda laadima.‍
olekuribal märgib siseaku olekut.‍
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.‍
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.‍
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.‍
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.‍
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.‍
GPS-signaalide vastuvõtt
Ekraaninuppude kasutamine
Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.‍
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust.‍ Satelliitsignaalide
vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.‍
1 Lülita seade sisse.‍
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.‍
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.‍
•
•
•
•
•
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.‍
2 Reguleeri heledust.‍
Helitugevuse reguleerimine
1 Vali Helitugevus.‍
2 Tee valik:
Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .‍
Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .‍
Veel valikute vaatamise vali või .‍
Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.‍
Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
.‍
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri
seaded" (Keele ja klaviatuuri seaded).‍
• Otsingukirje kustutamiseks vali .‍
• Tärgi kustutamiseks vali .‍
• Klaviatuuri keele muutmiseks vali .‍
• Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali
.‍
• Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .‍
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.‍
• Seadme vaigistamiseks vali .‍
2
Alustamine
Asukohad
Seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad asukohti,
nagu restoranid, hotellid ja autohoolduskeskused ning
üksikasjalikku tänavateavet.‍ Saad kasutada kategooriaid ja
sirvida läheduses asuvaid ettevõtteid ja huvipunkte.‍ Samuti
saad otsida aadresse, koordinaate, linnasid ja ristmike.‍
Asukohtade otsimine
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vali kategooria või Kategooriad.‍
3 Vajadusel vali alamkategooria.‍
4 Vali asukoht.‍
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
Kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast kolme valitud
sihtkohta).‍
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vali kategooria või Kategooriad.‍
3 Vali kategooria.‍
4 Kui on kasutatav, vali sihtkoht Kiirotsingu loendist.‍
Asukoha otsimine kaarti sirvides
Enne kaardiandmetes sisalduva asukoha (restoranide, haiglate,
tanklate) otsimist pead lubama teeäärde jäävate kohtade
kaardikihi (Kaardikihtide kohandamine).‍
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.‍
3 Vajadusel vali , seejärel vali kategooria, et vaadata vaid
kindla kategooria asukohti.‍
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.‍
4 Tee valik:
• Vali asukohamarker.‍
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.‍
5 Vajadusel vali täiendava teabe saamiseks asukoha kirjeldus.‍
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.‍
1 Vali Kuhu?.‍
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine).‍
Vali
Aadress.‍
3
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.‍
5 Vali aadress.‍
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine
Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.‍
1 Valige Kuhu? > Hiljutine.‍
2 Valige asukoht.‍
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
> Tühjenda > Jah.‍
5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.‍
Asukoha otsimine otsinguriba abil
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.‍
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.‍
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.‍
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.‍
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).‍
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.‍
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.‍
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.‍
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.‍
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.‍
Vali:
5
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.‍
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .‍
6 Vajadusel vali asukoht.‍
Otsingupiirkonna muutmine
1 Vali peamenüüs Kuhu?.‍
2 Vali Otsing läheduses:.‍
3 Vali suvand.‍
Asukohad
Parkimiskoha otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.‍
2 Valige parkimiskoht.‍
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.‍
Vali Rakendused > Viimatine koht.‍
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.‍
Ristmiku otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.‍
2 Tehke valik:
• Valige osariik või maakond.‍
• Riigi, osariigi või maakonna vahetamiseks valige Osariik
või riik ja sisestage nimi.‍
3 Sisestage esimene tänava nimi ja valige Järg.‍.‍
4 Vajadusel valige tänav.‍
5 Sisestage teine tänava nimi ja valige Järg.‍.‍
6 Vajadusel valige tänav.‍
7 Vajadusel valige ristmik.‍
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.‍
2 Valige Sisesta otsing.‍
3 Sisestage linna nimi ja valige .‍
4 Valige linn.‍
3
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida.‍ See on abiks geopeitusel.‍
1 Vali Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.‍
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.‍
3 Vali laiuskraadid.‍
4 Sisesta uus koordinaat ja vali Valmis.‍
5 Vali pikkuskraadid.‍
6 Sisesta uus koordinaat ja vali Valmis.‍
7 Vali Vaata kaardil.‍
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
2 Vali otsingutest asukoht.‍
3 Vali .‍
4 Vali Salvesta.‍
5 Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.‍
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.‍
2 Vali Salvesta.‍
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.‍
4 Vali OK.‍
Kodu asukoha salvestamine
Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini
sõidad.‍
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.‍
2 Vali Sisesta Minu aadress, Kasuta praegust asukohta või
Hiljuti leitud.‍
Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.‍
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.‍
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.‍-tud > Kodu.‍
2 Vali .‍
3 Vali > Redigeeri.‍
4 Sisesta muudatused.‍
5 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.‍-tud.‍
2 Vajadusel vali kategooria.‍
3 Vali asukoht.‍
4 Vali .‍
5 Vali > Redigeeri.‍
6 Vali:
• Vali Nimi.‍
• Vali Telefoninumber.‍
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.‍
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.‍
7 Muuda teavet.‍
8 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.‍
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.‍
1 Vali Kuhu? > Salv.‍-tud.‍
2 Vali asukoht.‍
3 Vali .‍
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.‍
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.‍
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.‍
7 Vali Valmis.‍
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.‍
1 Valige Kuhu? > Salv.‍-tud.‍
2 Vali > Kustuta salvestatud kohad.‍
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.‍
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.‍
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.‍
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.‍
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.‍
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.‍
4 Vali asukoha kirjeldus.‍
5 Vali Seadista asukoht.‍
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?.‍ Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.‍
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.‍
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.‍
2 Vali element.‍
Otsetee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).‍
2 Vali eemaldatav otsetee.‍
3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.‍
4 Vali Salvesta.‍
Kohandatud huvipunktid
Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid.‍ Need
võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled
tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.‍
Huvipunktide laadija installimine
Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide
loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse
installida.‍
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
POI Loader spikrifailid
POI Loaderi kohta lisateabe saamiseks vaata Spikrifaili.‍
Klõpsa avatud POI Loaderis Abi.‍
Kohandatud huvipunktide leidmine
Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima
kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil
(Huvipunktide laadija installimine).‍
4
Asukohad
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.‍
2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.‍
Navigeerimine
Teekonna alustamine
1 Otsi asukohta (Asukohad).‍
2 Vali asukoht.‍
3 Vali Mine!.‍
Mitmete teekondade eelvaade
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
2 Vali otsingutulemuste hulgast asukoht.‍
3 Vali Teekonnad.‍
4 Vali teekond.‍
Sinu teekond kaardil
TEADE
Kiiruspiirangu funktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta
juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja
kasutada ohutuid sõiduvõtteid.‍ Garmin ei vastuta trahvide või
noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva
liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.‍
Teekond on märgitud punase joonega.‍ Ruuduline lipp tähistab
sihtkohta.‍
Liikumise ajal juhendab seade sind häälkäsklustega, kaardil
kuvatavate noolte ja kaardi ülaosas näidatavate suuniste abil.‍
Algsest teekonnast eemale kaldudes arvutab seade teekonna
ümber ja annab uued juhised.‍
Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu
andmeväli.‍
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.‍ Arvutusrežiim mõjutab vaid
autoteekondi.‍
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.‍
2 Tee valik:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.‍
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.‍
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).‍
• Vali Vähem kütust, et arvutada kütusesäästlikum
marsruut.‍
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.‍
1 Valige Seaded > Navigeerimine.‍
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.‍
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.‍
Teekonna alustamine salvestatud asukohta
1 Valige Kuhu? > Salv.‍-tud.‍
2 Vajadusel vali kategooria või Kõik salvestatud kohad.‍
3 Valige asukoht.‍
4 Valige Mine!.‍
Hoones olevatesse kohtadesse
navigeerimine
Kui navigeerid hooneni, kus on mitu huvipunkti, siis kuvab
seade täiendavate huvipunktidega loendi.‍
1 Otsi mõnda hoonet, nt kaubamaja või lennujaama.‍
2 Vali hoone.‍
Hoone nimetuse all kuvatakse kategooriate loend.‍
3 Vali kategooria.‍
4 Vali huvipunkt ja siis Mine!.‍
Hoones navigeerimine
Võid vaadata hoonesse jäävate huvipunktide loendit.‍
1 Vali hoone.‍
2 Vali > Uuri seda paika.‍
3 Vali kategooria.‍
4 Vali huvipunkt.‍
5 Vali Mine!.‍
Navigeerimine
Kaardi kasutamine
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Vali suvaline koht kaardil.‍
3 Vali:
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .‍
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .‍
• Konkreetsete kategooriate vaatamiseks vali .‍
Teekonnale punkti lisamine
Enne punkti lisamist pead teekonnal sõitma.‍
1 Vali kaardil > Kuhu?.‍
2 Otsi asukohta.‍
3 Vali asukoht.‍
4 Vali Mine!.‍
5 Vali Lisa aktiiv.‍ teekonnale.‍
Ümbersõit
Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade
menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist
(Kaardi tööriistade kohandamine).‍
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid.‍ See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.‍
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.‍
2 Vali:
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.‍
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.‍
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
>
.‍
Teekonna aktiivsuse vaatamine
Pöörete loendi vaatamine
Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning
pöörete vahelist kaugust.‍
1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.‍
2 Vali pöördepunkt.‍
5
Kuvatakse pöörde andmed.‍ Võimalusel kuvatakse peateede
ristmike kujutis.‍
Kaardil terve teekonna vaatamine
1 Teekonnal navigeerides valige kaardi ülaosas olev
navigeerimisriba.‍
2 Valige > Kaart.‍
Järgmise pöörde vaatamine
Auto teekonnal liikudes kuvatakse kaardi vasakus ülanurgas
järgmise pöörde, reavahetuse või muu manöövri eelvaade.‍
Eelvaade sisaldab kaugust pöörde või manöövrini või rida, mida
mööda peaksite liikuma.‍
Vali kaardil
ja vaata järgmist pööret.‍
Aktiivne sõidurea juhendamine
Marsruudil pöördele lähenedes ilmub kaardi kõrvale detailne tee
simulatsioon.‍ Värvitud joon märgib õiget rida pöörde
sooritamiseks.‍
Reisiandmete väljade kohandamine
Enne kaardi reisiandmete väljal kuvatavate andmete
kohandamist pead kaardi tööriistade menüüsse lisama
reisiandmete tööriista (Kaardi tööriistade kohandamine).‍
1 Vali Vaata kaarti.‍
2 Vali > Reisiandmed.‍
3 Vali reisiandmete väli.‍
4 Tee valik.‍
Reisiandmete loendisse ilmub uus reisiandmete väli.‍
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.‍
MÄRKUS. sagedaste peatuste ajal ära lülita seadet välja, et see
saaks täpselt mõõta reisile kulunud aega.‍
Vali kaardil Kiirus.‍
Ristmike kuvamine
Teekonnal navigeerides saad vaadata peateede ristmikke.‍
Teekonnale jäävale ristmikule lähenedes kuvatakse võimalusel
korraks selle ristmiku kujutis.‍
Võimalusel vali kaardil ristmiku vaatamiseks
.‍
Eespool olevast
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja
teenuseid.‍
Teenused on toodud kategooria vahekaartide all.‍
Tanklad
Söök
Majutus
Tualettruumid
Parkimine
Pangad ja sularahaautomaadid
Tulevaste huvipunktide leidmine
1 Vali kaardil > Eespool.‍
2 Vali sakk.‍
3 Vali huvipunkt.‍
Eespool kategooriate kohandamine
Saad muuta otsitavaid kategooriaid, korrastada kategooriate
järjekorda ja otsida kindlat ettevõtet või kategooriat.‍
1 Vali kaardil > Eespool.‍
2 Vali teenuseikoon.‍
3 Vali .‍
4 Tee valik:
• Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali
nool ja lohista see kategooria nimest paremale.‍
• Kategooria muutmiseks vali kategooria.‍
• Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria,
Kohandatud otsing ja sisesta ettevõtte või kategooria
nimi.‍
Vali
Valmis.‍
5
Reisiinfo
Reisiandmete vaatamine kaardilt
Reisiandmete nägemiseks kaardil pead kaardi tööriistade
menüüsse lisama tööriista (Kaardi tööriistade kohandamine).‍
Vali kaardil
> Reisiandmed.‍
6
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.‍
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.‍
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.‍
Reisiinfo kustutamine
1 Vali kaardil Kiirus.‍
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).‍
3 Vali:
• Teekonnal navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.‍
• Vali Kas lähtestada reisi andmed?, et lähtestada reisi
arvuti andmed.‍
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.‍
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.‍
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded).‍
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel.‍ Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.‍
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.‍
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?.‍ See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.‍
Vali kaardil sõiduk.‍
Läheduses asuvate teenuste otsimine
Saad kasutada lehte Kus ma olen?, et otsida läheduses asuvaid
teenuseid, nagu tanklaid, haiglaid või politseijaoskondi.‍
1 Vali kaardil sõiduk.‍
2 Vali kategooria.‍
Navigeerimine
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.‍
1 Vali kaardil sõiduk.‍
2 Vali > Juhised minuni.‍
3 Vali alguskoht.‍
4 Vali Vali.‍
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.‍
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.‍
Välditavatest objektidest
Võimaldab vältida teatud alasid ja teelõike.‍ Välditavaid objekte
saad vastavalt vajadusele lubada ja keelata.‍
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.‍
3 Valige Lisa välditav ala.‍
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järg.‍.‍
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järg.‍.‍
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.‍
6 Valige Valmis.‍
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Valige Lisa välditav tee.‍
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige Järg.‍.‍
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järg.‍.‍
5 Valige Valmis.‍
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.‍
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.‍
2 Vali kuvatav andmetüüp.‍
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Mootorrattasõidu kaardi
vaade.‍
2 Vali:
• Vali Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.‍
• Vali Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.‍
• Vali 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.‍
3 Vali Salvesta.‍
Kiiruskaamerad
TEADE
Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate
andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.‍
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja
tootemudelites kasutatav.‍
Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval
kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave.‍
Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse
uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com
/‍safetycameras.‍ Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.‍
Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate
uuendamiseks ava veebiaadress http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet
regulaarselt uuendama.‍
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate
põhiteave olla seadmes juba olemas.‍ Olemasolevad andmed ei
sisalda uuendusi ega tellimust.‍
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.‍
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Vali välditavad objektid.‍
3 Vali > Keela.‍
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.‍
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .‍
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.‍
Kaardi kohandamine
Kaardi tööriistade kohandamine
Saad valida otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.‍
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad.‍
2 Vali menüüsse lisatavad kaardi tööriistad.‍
3 Vali Salvesta.‍
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.‍
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.‍
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.‍
Liiklus
Liiklus
TEADE
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.‍
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla.‍ Teavet liiklusteabe vastuvõtja ja levialade
kohta leiad aadressilt www.garmin.com/‍traffic.‍
Liiklusteabe vastuvõtja on kaasatud mõnedes pakettides,
sisseehitatud sõiduki toitekaablisse või seadmesse ja kuulub
kõikide mudelite puhul tasulise lisavarustuse hulka.‍
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.‍
• Liiklusteavet saad vastuvõtja kaudu või tellitava teenusena
teenuse Smartphone Link kaudu (Garmin reaalajateenused).‍
• Läbi teenuse Smartphone Link liiklusteabe saamiseks peab
seade peab olema ühendatud aktiivse liiklustellimusega
Smartphone Link.‍
• Liiklusteabe vastuvõtja kaudu liiklusteabe saamiseks peab
seda olema ühendatud sõiduki toitejuhtmega.‍
• Toitega liiklusteabe vastuvõtja ja seade peavad liiklusteabe
vastuvõtmiseks olema liiklusteavet edastava jaama levialas.‍
• Seadmes või liiklusteabe vastuvõtjas sisalduvat tellimust ei
pea aktiveerima.‍
• Kui seadmel on välimine liiklusantenn, kasuta seda.‍
7
Liiklusteabe vastuvõtmine liiklusteabe
vastuvõtja abil
TEADE
Soojendusega (metallvõrguga) tuuleklaasid võivad halvendada
liiklusteabe vastuvõtja jõudlust.‍
Enne liiklusandmete vastuvõtmist pead võtma kasutusele
liiklusandmetega ühilduva toitekaabli.‍ Kui seadme mudelis
sisaldub eluaegne liiklusteabe tellimus, pead kasutama seadme
komplekti kuuluvat sõiduki toitekaablit.‍ Kui seadme mudel ei
sisalda eluaegset liiklusteabe tellimust, pead ostma Garmin
liiklusteabe vastuvõtja tarviku.‍ Lisateabe saamiseks külasta
veebisaiti www.garmin.com/‍traffic.‍
Seade võtab liiklusteavet vastu liiklusteavet edastavast jaamast.‍
MÄRKUS. Teatud piirkondades saab liiklusteavet HD Radio™
tehnoloogia abil ka FM-raadiojaamadest vastu võtta.‍
1 Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel välise
toiteallikaga.‍
Ühenda liiklusandmetega ühilduv toitekaabel seadmega.‍
2
Kui oled liiklusteabe levialas, hakkab seade liiklusteavet
kuvama.‍
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.‍
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.‍
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.‍
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.‍
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.‍
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.‍
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
tingmärke.‍
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.‍
2 Vali > Juhtumid.‍
3 Vali loendist üksus.‍
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.‍
Liiklus teekonnal
Kui marsruudile jääb liiklusummik, ilmub kaardile hoiatus ja
seade arvutab ummiku vältimiseks alternatiivse teekonna.‍ Saad
valida, kas alternatiivset teekonda kasutatakse automaatselt või
nõudmisel.‍ Lisateavet vt liiklusseadetest (Liiklusseaded).‍ Kui
paremat teekonda pole olemas, üritab seade sind läbi
liiklusummiku juhendada.‍ Viivituse aeg lisatakse hinnangulisele
saabumisajale.‍
Alternatiivse teekonna valimine
Kui seade pole määratud automaatselt alternatiivseid teekondi
kasutama, saad alternatiivse teekonna liiklusummikute
vältimiseks käsitsi käivitada.‍
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.‍
2 Vali Alternatiivne teekond.‍
MÄRKUS. kui paremat, alternatiivset teekonda pole, ei saa
seda suvandit kasutada ja selle asemel ilmub ekraanile
Kiiremal marsruudil.‍
3 Vali Mine!.‍
Teave liikluskaameratest
Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest
põhimaanteedel ja ristmikel.‍ Võite salvestada need kaamerad,
mida soovite regulaarselt jälgida.‍
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link).‍
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.‍
1 Vali Rakendused > photoLive.‍
2 Vali Lisamiseks puuduta.‍
3 Vali tee.‍
4 Vali ristmik.‍
5 Vali Salvesta.‍
Liikluskaamera vaatamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine).‍
1 Valige Rakendused > photoLive.‍
2 Valige kaamera.‍
Liiklusinfo tellimisest
Võid osta lisatellimusi või tellimuse aegumisel värskenduse.‍
Mine http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Tellimuse aktiveerimine
FM-vastuvõtjas sisalduvad tellimust ei pea aktiveerima.‍ Tellimus
aktiveerub automaatselt, kui sinu navigatsioonisüsteem võtab
vastu satelliidisignaale ja samal ajal teenusepakkujalt
liiklusteateid.‍
Liiklusteabe tellimuste vaatamine
Valige Seaded > Liiklus > Tellimused.‍
Tellimuse lisamine
Saad osta ka muude regioonide või riikide liiklusteavet.‍
1 Vali peamenüüst Liiklus.‍
2 Vali Tellimused > .‍
3 Kirjuta FM-vastuvõtja ID üles.‍
4 Tellimuse ostmiseks ning 25-tärgise koodi saamiseks mine
aadressile www.garmin.com/‍fmtraffic.‍
Liiklusteabe tellimuskoodi saab kasutada vaid ühe korra.‍
Teenuse uuendamisel pead iga kord uue koodi hankima.‍ Kui
omad mitut liiklusteabe FM-vastuvõtjat, pead uue koodi
hankima igale vastuvõtjale.‍
5 Vali seadmel Järg.‍.‍
6 Sisesta kood.‍
7 Vali Valmis.‍
trafficTrends™
Kui funktsioon trafficTrends on sisse lülitatud, kasutab seade
täpsema teekonna arvutamiseks ajaloolist liiklusteavet.‍
MÄRKUS. seade suudab arvutada erinevaid teekondi sõltuvalt
nädalapäevade või kellaaegade erinevatest liiklustrendidest.‍
keelaminetrafficTrends
Kui te ei soovi, et teie seade liiklusandmeid salvestab või jagab,
tuleb teil funktsioon trafficTrends välja lülitada.‍
Select Seaded > Liiklus > trafficTrends™.‍
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada.‍ Kui
liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade
liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile
8
Liiklus
jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends abil, kui see on sisse
lülitatud (trafficTrends™).‍
1 Vali Seaded > Liiklus.‍
2 Märgi ruut Liiklus.‍
Häälkäsklus
MÄRKUS. häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi
olla kõikides mudelites.‍
MÄRKUS. häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on
liiga tugev.‍
Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste
ütlemisega.‍ Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja
häälkäskluseid.‍
Aktiveerimisfraasi seadmine
Aktiveerimisfraas on sõna või fraas, mille ütlemisel
aktiveeritakse häälkäskluste funktsioon.‍ Vaikefraas on Voice
Command.‍
VIHJE: häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise vältimiseks võid
määrata tugevama aktiveerimisfraasi.‍
1 Vali Rakendused > Voice Command > > Wake Up
Phrase.‍
2 Sisesta uus aktiveerimisfraas.‍
Seade märgib fraasi tugevuse selle sisestamisel.‍
3 Vali Valmis.‍
Activating Voice Command
Lausuge aktiveerimisfraas.‍
Kuvatakse menüü Häälkäsklused.‍
Häälkäskluste näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.‍
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.‍
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.‍
• Vasta seadme häälkäsklustele nagu vaja.‍
• Suurendage aktiveerimisfraasi pikkust, et vähendada
häälkäskluste tahtmatu aktiveerimise võimalust.‍
• Kui seade siseneb häälkäskluste režiimi või väljub sealt,
kostab kinnituseks kaks helisignaali.‍
Teekonna alustamine häälkäsklusega
Võid lausuda populaarsete, tuntud asukohtade nimed.‍
Lausu aktiveerimisfraas (Aktiveerimisfraasi seadmine).‍
Lausu Find Place.‍
Kuula häälsuunist ning lausu asukoha nimi.‍
Lausu reanumber.‍
Lausu Navigeeri.‍
1
2
3
4
5
Vaigistamisjuhised
Saate häälkäsklused vaigistada seadet vaigistamata.‍
1 Vali Rakendused > Voice Command > .‍
2 Vali Mute Instructions > Lubatud.‍
Häälkäskluste keelamine
Saad häälkäsklused keelata, mis takistab häälkäskluste
tahtmatut aktiveerimist kõnelemise ajal.‍
1 Vali Rakendused > Voice Command > .‍
2 Vali Voice Command > Keelatud.‍
Häälkäsklus
Hääljuhtimine
Piirkondades, kus häälkäskluseid ei saa anda, aktiveeritakse
hääljuhtimise funktsioon.‍ Hääljuhtimise võimaldab seadet
häälega juhtida.‍ Enne hääljuhtimise funktsiooni kasutamist pead
selle oma hääle jaoks konfigureerima.‍
Hääljuhtimise konfigureerimine
Hääljuhtimine funktsioon tuleb konfigureerida vastavalt ühe isiku
häälele ning teised ei saa süsteemi oma häälega juhtida.‍
1 Vali Rakendused > Hääljuhtimine.‍
2 Iga hääljuhtimiskäsu salvestamiseks järgi ekraanil olevaid
juhiseid.‍
MÄRKUS. sa ei pea lugema ekraanil toodud käsku.‍ Võid
oma eelistustest sõltuvalt lausuda sama tähendusega, kuid
erineva sõnastusega käsu.‍
Hääljuhtimise kasutamiseks pead ütlema salvestatud käsu.‍
Hääljuhtimise kasutamine
1 Ütle Hääljuhtimine jaoks salvestatud käsk.‍
Kuvatakse hääljuhtimise menüü.‍
Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
2
Hääljuhtimise näpunäited
• Räägi normaalsel toonil ja otse seadme suunas.‍
• Hääletuvastuse täpsuse parendamiseks vähenda taustamüra
ja pane raadio kinni.‍
• Ütle käsud täpselt nii, nagu need ekraanil ilmuvad.‍
• Kuula kinnitustooni, mis märgib, et seade võttis käskluse
vastu.‍
Vabakäetelefoniga helistamine
Käed-vabad helistamisest
MÄRKUS. Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia pole saadaval
kõigil mudelitel ega kõigis keeltes ja piirkondades.‍
Käed-vaba helistamine on saadaval mõnel mudelil.‍ Bluetooth
juhtmevaba tehnoloogia abil on võimalik seade ühendada
mobiiltelefoniga ning niimoodi see vabakäeseadmeks muuta.‍ Et
teada saada, kas Bluetooth tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub
seadmega, külasta veebisaiti www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Telefon ei pruugi toetada kõiki seadme pakutavaid
vabakäetelefoni funktsioone.‍
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
1 Vali Seaded > Bluetooth.‍
2 Vali Bluetooth.‍
Telefoni paaristamine
Enne vabakäekõnede kasutamist pead seadme paaristama
ühilduva mobiiltelefoniga.‍
1 Aseta telefon ja Bluetooth seade teineteise suhtes 10 m (33
jala) raadiusesse.‍
Luba
seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.‍
2
3 Vali Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid.‍
4 Lülita sisse telefoni Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.‍
5 Vali seadmes OK.‍
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.‍
6 Vali loendist oma telefon ja seejärel OK.‍
7 Vajadusel luba telefonil seadmega ühenduda.‍
8 Vajadusel sisesta telefonis seadme Bluetooth PIN.‍
9
Vihjeid pärast seadmete paaristamist
• Peale esimest paaristamist ühendatakse kaks seadet igal
sisselülitamisel.‍
• Kui telefon on seadmega ühenduse loonud, saad
häälkõnesid vastu võtta.‍
• Kui seadme sisse lülitad, püüab see luua ühenduse
telefoniga, millega see viimati ühenduses oli.‍
• Vajadusel seadista telefon seadmega automaatselt ühendust
looma, kui seade sisse lülitatakse.‍
Bluetooth seadme lahtiühendamine
Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda
paaristatud seadmete loendist kustutamata.‍ Bluetooth seadme
saab edaspidi automaatselt nüvi seadmega ühendada.‍
1 Vali Seaded > Bluetooth.‍
2 Vali seade, mida soovid lahti ühendada.‍
3 Tühjenda seadme märkeruut.‍
Seotud telefoni kustutamine
Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus
automaatselt seadmega ühenduse loomist.‍
1 Vali Seaded > Bluetooth.‍
2 Vali telefon ja siis Ühenda seade lahti.‍
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.‍
2 Sisesta number.‍
3 Vali Vali nr.‍
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood.‍ Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada.‍ Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.‍
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.‍
2 Vali kontaktkirje.‍
3 Vali Helista.‍
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.‍
2 Vali huvipunkt.‍
3 Vali Helista.‍
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.‍
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad.‍ Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada.‍ Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.‍
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.‍
2 Vali kategooria.‍
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.‍
3 Vali kõne.‍
Kõnesuvandid
Kõne ajal saab kõnesuvandeid valida kaardilt.‍
• Heli telefoni suunamiseks vali .‍
VIHJE: kasuta seda funktsiooni juhul, kui soovid seadme
välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui vajad
privaatsust.‍
10
• Numbriklahvistiku kasutamiseks vali .‍
VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide,
nagu kõneposti kasutamiseks.‍
• Mikrofoni vaigistamiseks vali .‍
• Kõne lõpetamiseks vali .‍
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu
telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade
loendist valikut “Kodu” (Salvestatud asukoha muutmine).‍
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune
telefoninumber.‍
2 Sisesta telefoninumber.‍
3 Vali Valmis.‍
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.‍
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.‍
Rakenduste kasutamine
Abi kasutamine
Seadme kasutamisteabe saamiseks vali Rakendused > Abi.‍
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.‍
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele.‍ Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat.‍ Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused).‍
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.‍
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides.‍ Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/‍smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.‍
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.‍
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.‍
Ühendamine Smartphone Link
Enne ühendamist Smartphone Link pead oma telefoni alla
laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.‍
1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.‍
2 Vali seadmes Seaded > Bluetooth.‍
3 Vali märkeruut Bluetooth.‍
4 Luba telefonis Bluetooth raadiosidetehnoloogia ja otsi
läheduses olevaid Bluetooth seadmeid.‍
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.‍
5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.‍
6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita
sidumispäring.‍
kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on
ühendatud.‍
Rakenduste kasutamine
Asukoha saatmine telefonist seadmesse
Külasta veebilehte www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Smartphone Link on registreeritud kui teie telefoni
navigeerimisrakendus.‍
1 Oma telefonis valige nupp, et alustada navigeerimist
asukohta (vt telefoni kasutusjuhendit).‍
2 From the application menu, select Smartphone Link.‍
Kui ühendate oma seadme telefoniga järgmine kord,
edastatakse asukoht hiljutiste leidude hulka teie seadmes.‍
Sõiduki profiili seadistamine
Kõnede keelamine, kui ühendus on loodud
rakendusega Smartphone Link
Kui seade on telefoniga ühendatud ja võtab vastu Garmin
reaalajateenuseid, saab käed-vabad helistamise välja lülitada.‍
1 Vali Seaded > Bluetooth.‍
2 Vali oma telefon.‍
3 Tühjenda märkeruut Telefonikõned.‍
Garmin reaalajateenused
Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab
seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab
rakendus Smartphone Link (Ühendamine Smartphone Link).‍
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele.‍ Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.‍
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena.‍ Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes.‍ Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga,
mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega
Smartphone Link.‍
Garmin reaalajateenuste tellimine
Enne Garmin reaalajateenuste tellimist peate installima telefoni
rakenduse Smartphone Link.‍
1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link (Ühendamine
Smartphone Link).‍
2 Valige Minu konto
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.‍
3 Valige teenus.‍
4 Valige hind.‍
5 Valige Telli.‍
6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.‍
Teave ecoRoute kohta
Enne, kui saad ecoRoute™ funktsioone mõningates
piirkondades kasutada, tuleb sul osta avamiskood või ecoRoute
tarvik.‍ Lisateavet leiate aadressil www.garmin.com/‍ecoroute.‍
ecoRoute funktsioon arvutab sihtkohta liikumise kütusekulu ja
hinna ning pakub tööriistasid kütusekulu vähendamiseks.‍
Funktsiooni ecoRoute pakutavad andmed on hinnangulised.‍
Andmeid ei loeta sõidukist, v.‍a juhul, kui kasutate ecoRoute HD
tarvikut.‍
Sõiduki ja sõiduharjumuste kohta täpsema kütuseteabe
saamiseks kalibreeri kütusekulu (Kütusekulu kalibreerimine).‍
ecoRoute funktsioonide esmakordsel kasutamisel peate
sisestama sõiduki andmed.‍
1 Select Rakendused > ecoRoute™.‍
2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.‍
Kütuse hinna muutmine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.‍
2 Sisesta kütusehind ja vali Järg.‍.‍
3 Vali Jah.‍
Kütusekulu kalibreerimine
Saate kalibreerida kütusekulu, et saada täpsemaid
kütusearuandeid, mis arvestavad konkreetse sõiduki omaduste
ja teie sõiduharjumustega.‍ Kalibreerimine sooritage tankides.‍
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Tankuri juures.‍
2 Sisesta kütuse hind.‍
3 Sisesta kütuse kogus, mille sõiduk viimasest tankimisest on
kulutanud.‍
4 Sisestage vahemaa, mille pärast viimast tankimist olete
läbinud.‍
5 Vali Järg.‍.‍
Seade arvutab keskmise kütusekulu.‍
6 Vali Salvesta.‍
Teave ecoChallenge'i kohta
ecoChallenge aitab sul säästa kütust, hinnates sinu
sõiduharjumusi.‍ Mida suuremad on sinu ecoChallenge'i
tulemused, seda rohkem kütust säästad.‍ ecoChallenge kogub
andmeid ja arvutab tulemuse alati, kui seade on liikumises ja
lülitatud auto kasutusrežiimile.‍
ecoChallenge'i tulemuste vaatamine
Valige Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
ecoChallenge'i tulemustest
Kiirendamine: kuvab sujuva kiirenduse tulemuse.‍ Järsul
kiirendamisel kaotad punkte.‍
Kiirus: kuvab sinu sõiduki kütuse säästmiseks optimaalse
kiiruse tulemuse.‍
Kokku: kuvab keskmise kiiruse, kiirenduse ja pidurdamise
tulemuse.‍
Pidurdamine: kuvab sujuva pidurdamise tulemuse.‍ Järsul
pidurdamisel kaotad punkte.‍
ecoChallenge'i tulemuste lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > ecoChallenge.‍
2 Vali > Lähtesta.‍
Kütusekulu teabe vaatamine
1 Valige Rakendused > ecoRoute™ > Kütusesääst.‍
2 Valige graafikul lõik, mida suumida.‍
Läbitud teekonna aruanded
ecoRoute HD tarvik
Läbisõiduaruandes registreeritakse vahemaa, aeg, keskmine
kütusekulu ja kütuse maksumus sihtkohta jõudmiseks.‍
Läbisõiduaruanne luuakse iga läbitud teekonna kohta.‍ Kui te
seadmel teekonna peatate, luuakse läbisõiduaruanne läbitud
vahemaa kohta.‍
Kui seade on ühendatud ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga,
võtab seade vastu sõiduki andmeid reaalajas, nt veateated,
mootori pöörded ja akupinge.‍ ecoRoute andmete arvutamisse
kaasab seade ka ecoRoute ecoRoute HD tarvikuga loetud
ecoRoute andmeid.‍
Tarvik ecoRoute HD ühildub vaid Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogiaga seadmetega.‍
Läbisõidu aruande vaatamine
Saad seadmes vaadata salvestatud läbisõitude aruandeid.‍
VIHJE: saad ühendada seadme arvutiga ja avada läbisõitude
aruanded seadme kaustas Aruanded.‍
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Läb.‍ teek.‍ aruan.‍.‍
2 Vali aruanne.‍
Rakenduste kasutamine
11
ecoRoute teabe lähtestamine
1 Vali Rakendused > ecoRoute™ > Sõiduki profiil.‍
2 Vali Lähtesta.‍
Nõuanded sõitmiseks
• Järgi kiirusepiiranguid.‍ Enamiku sõidukite puhul saavutad
optimaalse kütusesäästu kiirusel 45–60 miili/h.‍
• Sõida ühtlase kiirusega.‍
• Pidurda ja kiirenda järkjärgult ja sujuvalt.‍
• Väldi liiklusummikuid ja tipptunde.‍
• Ära hoia jalga piduripedaalil.‍
• Kasuta kiirusehoidikut.‍
• Ajutise peatuse korral seiska mootor, ära lase töötada
tühikäigul.‍
• Ühenda lühisõidud üheks pikemaks, mitme peatusega
sõiduks.‍
• Lülita õhukonditsioneer välja ja ava aknad, kui sa just ei
sõida kiirteel.‍
• Sulge bensiinipaagi kork.‍
• Pargi varjus või garaažis.‍
• Laadi liigne koorem maha.‍ Kõrvalda sõidukist tarbetud
esemed.‍
• Väldi koorma vedamist katusel.‍ Kõrvalda katusekoorma
kandurid, kui neid ei kasutata.‍
• Hoia soovitatud rehvirõhku.‍ Kontrolli rehvirõhku regulaarselt
ja enne pikki sõite.‍
• Hoia oma sõiduk heas korras ja järgi tootja soovitatud
hooldusintervalle.‍
• Vaheta õli ning õli- ja õhufiltreid regulaarselt.‍
• Kasuta madalaima klassi soovitatud kütust.‍ Võimalusel
kasuta biokütuseid, nt E85 ja biodiislit.‍
Foursquare®
Foursquare on asukohal põhinev mobiilseadmetes kasutatav
suhtlusvõrgurakendus.‍ Võid teenuse Foursquare kontoga
ühenduse luua Smartphone Link kaudu ning registreeruda ja
tuhandeid ainulaadseid huvipunkte vaadata.‍
Teenuses Foursquare registreerumine
Enne teenuses Foursquare registreerumist pead Smartphone
Linki abil looma ühenduse toetusega telefoniga ja siis logima
sisse teenuse Foursquare kontosse.‍
1 Vali Rakendused > Foursquare® > Registreeri.‍
2 Vali huvipunkt.‍
3 Vali > Registreeri.‍
Huvipunktide otsimine teenuses Foursquare
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisesta
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.‍
1 Vali Rakendused > Foursquare®.‍
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.‍
3 Sisesta otsingusõna osa või täielik sõna.‍
Soovitatud otsingusõnad kuvatakse otsinguribal.‍
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).‍
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.‍
5 Vali:
• Soovitatud otsingusõna otsimiseks sisesta sõna.‍
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .‍
6 Vajadusel vali asukoht.‍
12
myGarmin sõnumite vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine Smartphone Link).‍ See funktsioon ei ole saadaval
kõikides piirkondades.‍
Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja
kaardiuuenduste teavitusi.‍
1 Vali Rakendused > myGarmin™.‍
Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite
arv myGarmin ikoonil.‍
2 Vali sõnumi teema.‍
Kuvatakse kogu sõnum.‍
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine Smartphone Link).‍ See funktsioon ei ole saadaval
kõikides piirkondades.‍
1 Valige Rakendused > Ilm.‍
2 Valige päev.‍
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.‍
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Praegune asukoht.‍
2 Tehke valik.‍
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.‍
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.‍
Ilmaradari vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.‍
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.‍
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).‍
1 Vali Rakendused > Ilm.‍
2 Vajadusel vali linn.‍
3 Vali > Ilmaradar.‍
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.‍
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.‍
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.‍
1 Vali Rakendused > Ilm.‍
2 Vajadusel vali linn.‍
3 Vali > Ilmateated.‍
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.‍
1 Vali Rakendused > Ilm.‍
2 Vajadusel vali linn.‍
3 Vali > Teeolud.‍
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saad
kasutada Reisiplaneerijat.‍
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Vali Uus reis.‍
3 Vali Vali alguskoht.‍
Rakenduste kasutamine
4
5
6
7
8
9
Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel).‍
Vali Vali.‍
Täiendavate asukohtade lisamiseks vali .‍
Vali Järg.‍.‍
Vali Salvesta.‍
Sisesta nimi ja vali Valmis.‍
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate
kasutada Reisiplaneerijat.‍
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige reis.‍
3 Valige asukoht.‍
4 Tehke valik:
• Select Väljumisaeg.‍
• Select Saabumisaeg.‍
Vali
kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vali Salvesta.‍
5
6 Vali Kestus.‍
7 Vali asukohas viibimise aeg ja seejärel vali Salvesta.‍
8 Vajadusel korda samme 3‒7 iga asukoha puhul.‍
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige salvestatud reis.‍
3 Valige Mine!.‍
4 Vastava juhise saamisel valige teekond (Sinu teekond
kaardil).‍
Salvestatud reisi muutmine
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.‍
2 Valige salvestatud reis.‍
3 Valige .‍
4 Tehke valik:
• Valige Muuda reisi nime.‍
• Valige Muuda sihtkohti sihtkoha lisamiseks või
kustutamiseks või asukohtade järjekorra muutmiseks.‍
• Valige Kustuta reis.‍
• Valige Optimeeri järjestust, et peatused kõige
paremasse järjekorda seada.‍
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist peate lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded).‍
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.‍
Vali Rakendused > Kus ma olin.‍
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada.‍ Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.‍
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT®
ja Mac OS 10.‍3 ja varasemate versioonidega.‍
Faili tüübid
Seade toetab neid failitüüpe.‍
• Kaardid ja GPX-teekonnapunkti failid myGarmin™
kaardistamistarkvarast, sh MapSource®, BaseCamp™ ja
HomePort™ (Kohandatud huvipunktid).‍
• GPI kohandatud huvipunktide failid Garmini POI Loaderist
(Huvipunktide laadija installimine).‍
Andmehaldus
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com).‍ Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.‍
Mälukaardi installimine
Seade toetab microSD™ ja microSDHC mälukaarte.‍
1 Sisesta mälukaart seadme pesasse.‍
2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.‍
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.‍
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.‍
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.‍
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.‍
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.‍
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga).‍
2
3
4
5
6
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.‍
Ava arvutis failibrauser.‍
Vali fail.‍
Vali Redigeeri > Kopeeri.‍
Leia seadmes kaust.‍
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.‍
Vali Redigeeri > Kleebi.‍
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada.‍ Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.‍
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.‍
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.‍
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.‍
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Kaardi ja sõiduki seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Kaart ja sõiduk.‍
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni.‍ Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.‍
Mootorrattasõidu kaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.‍
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme.‍ Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.‍
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.‍
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.‍
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine).‍
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.‍
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.‍
13
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.‍
2 Vali kaart.‍
Navigeerimisseaded
Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Navigeerimine.‍
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.‍
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.‍
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.‍
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.‍
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.‍
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.‍
Ohutusrežiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.‍
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.‍
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.‍
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.‍
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.‍
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid
mille läbimiseks võib kuluda rohkem aega.‍
Vähem kütust: arvutab teekonnad, mis võivad kulutada vähem
kütust kui teised teekonnad.‍
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.‍
Maksuliste teede vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine.‍
2 Vali:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.‍
• Vali Maksulised teed.‍
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.‍
3 Vali Küsi alati, Väldi või Luba ja siis Salvesta.‍
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.‍
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet.‍ Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.‍
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.‍
2 Vali riik.‍
3 Vali Küsi alati, Väldi või Luba ja viimaks Salvesta.‍
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.‍
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.‍
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.‍
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.‍
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.‍
14
2 Valige Bluetooth.‍
Ekraaniseaded
Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Ekraan.‍
Orientatsioon: lülitab ekraani püst- (vertikaalne) või
rõhtpaigutusele (horisontaalne).‍
Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid.‍ Et seade
vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks,
saad valida Auto.‍
Heledus: reguleerib ekraani heledust.‍
Ekraanivalgust.‍ väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel
seade lülitub unerežiimile.‍
Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha.‍ Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.‍
Liiklusseaded
Liiklusseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Liiklus.‍
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.‍
Hetkel teenusepakkuja: määrab liiklusandmete kasutamiseks
teenusepakkuja.‍ Valik Auto valib parimad kasutatavad
liiklusandmed automaatselt.‍
Tellimused: loendab kehtivad liiklusteabe tellimused.‍
Optimeeri marsruut: määrab, kas optimeeritud alternatiivseid
marsruute kasutatakse automaatselt või nõudmisel (Liiklus
teekonnal).‍
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.‍
trafficTrends™: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni
(trafficTrends™).‍
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.‍
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.‍
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.‍
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.‍
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.‍
Keele ja klaviatuuri seaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.‍
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.‍
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.‍
MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks
tänavanimed.‍
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.‍
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.‍
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.‍
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.‍
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.‍
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.‍
Seadme kohandamine
Varemkülastatud kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.‍
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.‍
Kui seadet autos ei laeta, peate võib-olla vahetama välja sõiduki
adapteri otsas paikneva kaitsme.‍
1 Pöörake otsa À 90 kraadi vastupäeva, et see avada.‍
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.‍
Vali Seaded > Lähedushoiatus.‍
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.‍
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.‍
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.‍
1 Vali Seaded.‍
2 Vajadusel vali seadete kategooria.‍
3 Vali > Taasta.‍
2
3
4
5
VIHJE: otsa eemaldamiseks peate kasutama münti.‍
Eemalda ots, hõbedane otsik Á ja kaitse Â.‍
Sisestage uus sama voolutugevustaluvusega sulavkaitse, nt
1 A või 2 A.‍
Asetage hõbedane otsik otsa sisse.‍
Lükake ots sisse ja pöörake seda 90 kraadi, et see uuesti
sõiduki toitekaabliga à lukustada.‍
Seadme hooldamine
Töötemperatuuri vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
TEADE
Ära pilla seadet maha.‍
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.‍
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.‍
Väldi seadme märjaks saamist.‍
Laadimise
temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (-32 ° kuni 113 °F)
Korpuse puhastamine
Toitesisend
Sõiduki toide müügikomplektis oleva
toitekaabliga või vahelduvvoolutoide
valikulise tarviku abil
TEADE
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.‍
Aku kasutusaeg (2509seeria)
Kuni 2,5 tundi, sõltuvalt kasutusest ja
seadistusest
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
Aku kasutusaeg (2609seeria)
Kuni 1 tund, sõltuvalt kasutusest ja
seadistusest
2 Kuivata seade.‍
Aku tüüp
Korduvlaetav liitium-ioonaku
Seadme teave
Tehnilised andmed
Lisa
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.‍
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.‍
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.‍
• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.‍
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.‍
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt.‍ Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.‍
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.‍
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.‍
Sõiduki toitekaabli kaitsme vahetamine
TEADE
Kaitsme väljavahetamisel hoidke kõik väikesed osad alles ja
veenduge, et need paigaldatakse õigesti tagasi.‍ Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.‍
Seadme teave
puhastuslahusega immutatud lapiga.‍
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.‍
2 Vajadusel niisuta lappi veega.‍
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
toiteallikast.‍
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.‍
Varguse vältimine
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.‍
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.‍
• Ära hoia seadet kindalaekas.‍
• Registreeri seade aadressil http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Armatuurlauale kinnitamine
TEADE
Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske
eemaldada.‍
Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide
seadustikule, võib kasutada kinnitusketast.‍ Lisateavet vt www.garmin.com.‍
1 Puhasta ja kuivata armatuurlaua osa, mis jääb ketta
kinnituskoha alla.‍
2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.‍
3 Aseta ketas armatuurlauale.‍
4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.‍
5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.‍
15
6 Vajuta kang alla (ketta suunas).‍
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava
draivina
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.‍
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu.‍ MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina.‍ MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.‍
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.‍
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.‍
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.‍
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.‍
Täiendavate kaartide ostmine
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis.‍ USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena.‍ Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.‍
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).‍
2 Klõpsa sakki Kaardid.‍
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.‍
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
Lisavarustuse ostmine
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.‍
2 Lülita seade välja.‍
3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.‍
Mine http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Tõrkeotsing
Iminapp ei püsi tuuleklaasil
1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.‍
2 Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.‍
3 Kinnitage iminapp (Seame ühendamine sõiduki toitega).‍
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded).‍
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.‍
• Seisa paigal.‍
VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.‍
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi.‍ Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.‍
Telefon ei ühendu seadmega
• Vali Seaded > Bluetooth.‍
Välja Bluetooth seadeks peab olema Lubatud.‍
• Luba telefonis Bluetooth tehnoloogia ja hoia telefoni
seadmest 10 m raadiuses.‍
• Lisateavet leiad aadressilt www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Seadet ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Sõiduki toitekaabli
kaitsme vahetamine).‍
• Veendu,et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.‍
• Veenduge, et sõiduki salongi temperatuur jääb vahemikku 0°
ja 45°C (32° ja 113°F).‍
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.‍
Aku tühjeneb kiiresti
•
•
•
•
Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded).‍
Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded).‍
Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine).‍
Keela Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia (Bluetooth
keelamine).‍
• Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (Unerežiimi
sisenemine ja sealt väljumine).‍
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.‍
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.‍
Akumõõdik ei näi täpne
1 Laadi seade täielikult.‍
2 Laadi aku täielikult laadimistsüklit katkestamata.‍
16
Tõrkeotsing
Indeks
A
aadressid, otsimine 3
abi. 10 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 2, 14
aktiivne sõidurea juhendamine 6
aku
kestvuse pikendamine 16
laadimine 1, 2, 15, 16
probleemid 16
armatuurlaua kinnitus 15
arvuti, ühendamine 13, 16
asukohad 3, 13
helistamine 10
hiljuti leitud 3
kodu määramine 4
otsimine 3
praegune 4, 6, 7
salvestamine 4
simuleeritud 4
asukohtade otsimine. 3 Vt samuti asukohad
aadressid 3
asulad 3
kaardi kasutamine 3
kaardi sirvimine 3
kategooriad 3
koordinaadid 4
ristmikud 3
automaatne helitugevus 2
lubamine 2
B
Bluetooth tehnoloogia 9, 16
Bluetooth-tehnoloogia
keelamine 14
seaded 14
seadme lahtiühendamine 10
sisselülitamine 9
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge'i tulemus 11
lähtestamine 11
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge score 11
ecoChallenge'i tulemus 11
kütusekulu kalibreerimine 11
läbitud teekonna aruanded 11
Läbitud teekonna aruanne 11
Sõiduki profiil 11
ecoRouteHD, tarvik 11
eespool
kohandamine 6
teenuste otsimine 6
ekraan, heledus 2
ekraaninupud 2
ekraanipildid 14
ekraaniseaded 14
EULA-d 14
F
failid
edastamine 13
toetatud tüübid 13
G
Garmin Express 1
seadme registreerimine 1
tarkvara uuendamine 1
Garmin reaalajateenused 11
Garmini reaalajateenused, tellimine 11
geopeitus 4
GPS 2
H
heledus 2
heli, läheduspunktid 15
helistamine 10
helitugevus, reguleerimine 2
Indeks
hiljuti leitud asukohad 3
hoidik, eemaldamine 16
hoidiku eemaldamine 16
huvipunktid (POI Loader) 4
huvipunktid (POI) 5
Huvipunktide laadija 4
kohandatud 4
lisad 4
Huvipunktide laadija 4
hääljuhtimine 9
näpunäited 9
häälkäsklus 9
aktiveerimisfraas 9
navigeerimine koos 9
näpunäited kasutamiseks 9
Häälkäsklus 9
activating 9
I
ID-number 14
ilm 12
radar 12
teeolud 12
Iminapp 16
J
järgmine pööre 6
K
kaablid, toide 15
kaamerad, ohutus 7
kaardi 2D-vaade 7
kaardi 3D-vaade 7
kaardi tööriistad 7
kaardi vaade
2D 7
3D 7
kaardid 5, 6, 13
andmeväli 6, 7
detailsus 13
kihid 7
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
ostmine 16
püsi- 1
sirvimine 3
teekondade vaatamine 6
teema 13
uuendamine 1
kaardikihid, kohandamine 7
kaitse, vahetamine 15
keel
hääl 14
klaviatuur 14
Kiirotsing 3
kiiruskaamerad, tellimused 7
klaviatuur 2
keel 14
paigutus 14
kodu
asukoha redigeerimine 4
asukohtade määramine 4
helistamine 10
sõitmine 4
telefoninumber 10
kohandamine, vältimised 7
kohandatud huvipunktid 4
Kojusõit 4
koordinaadid 4
Kus ma olen? 4, 6, 7
kustutamine
reisid 13
seotud Bluetooth-seade 10
kõned 9, 10
ajalugu 10
helistamine 10
häälvalimine 10
keelamine 11
kodu 10
kontaktid 10
tegemine 10
vaigistamine 10
vastamine 10
vastuvõtmine 10
kõnedele vastamine 10
Kõnetuvastus 9
kütus, hinnad 11
kütuse hind, muutmine 11
kütusekulu kalibreerimine 11
kütusesääst 11
Kütusesääst. 11 Vt samuti ecoRoute
L
lahtiühendamine, Bluetooth seade 10
laiuskraad ja pikkuskraad 4
liiklus 7, 8, 14
alternatiivne teekond 8
eluaegsed tellimused 1
kaamerad 8
kaart 8
teine tee 8
tellimuse aktiveerimine 8
tellimuste lisamine 8
trafficTrends 8
ummikud 8
vastuvõtja 8
viivituste otsimine 8
liikluskaamerad 8
vaatamine 8
lisad, kohandatud huvipunktid 4
lisavarustus 16
Läbitud teekonna aruanded 11
läheduspunktide hoiatused, seaded 15
lähtestamine
reisiandmed 6
seade 2
M
maastikul navigeerimine 5
microSD kaart, installimine 13
mälukaart 13
myGarmin, sõnumid 12
myTrends, teekonnad 6
N
navigeerimine 5
maastikul 5
seaded 14
teekondade eelvaade 5
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
otseteed
kustutamine 4
lisamine 4
otsingupiirkonna muutmine 3
otsinguriba 3, 12
P
paaristamine 10
lahtiühendamine 10
telefon 9, 16
parkimine 3
viimane koht 3
POI. 4 Vt samuti huvipunkt (POI)
praegune asukoht 6, 7
puuteekraani puhastamine 15
pöördepunktid 5
püsikaardid 1
R
reisi arvuti 6
reisiandmed 14
reiside ümbernimetamine 13
reisiinfo 6
lähtestamine 6
vaatamine 6
reisilogi, vaatamine 6
reisiplaneerija 12, 13
reisi redigeerimine 13
17
reports, Läbisõit 11
ristmike vaade 6
ristmikud, otsimine 3
S
salvestamine, praegune asukoht 4
salvestatud asukohad 5, 13
kategooriad 4
kustutamine 4
muutmine 4
satelliitsignaalid
vaatamine 2
vastuvõtt 2
seaded 14
seadete taastamine 15
seadme hooldamine 15
seadme ID 14
seadme kinnitamine
armatuurlaud 15
auto 1
eemaldamine hoidikust 16
iminapp 1
seadme kohandamine 13
seadme laadimine 1, 2, 15, 16
seadme paigaldamine, Iminapp 16
seadme puhastamine 15
seadme registreerimine 1
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 4
Smartphone Link 10
Garmin reaalajateenused 10
kõnede keelamine 11
ühendamine 10
suunad 5
Sõiduki profiil 11
sõiduki toitejuhe 1
sõidusuunad 5
tarkvara 1
V
vabakäetelefoniga helistamine 9
vaigistamine, heli 9
vargus, vältimine 15
vältimised 14
keelamine 7
kohandamine 7
kustutamine 7
piirkond 7
tee 7
tee tüübid 7
T
tarkvara
uuendamine 1
versioon 14
teekonnad
alustamine 5
arvutamine 5
arvutusrežiim 14
eelvaade 5
kaardil vaatamine 6
lõpetamine 5
myTrends 6
punkti lisamine 5
soovitatud 6
teenuste otsimine, eespool 6
teeolud, ilm 12
tehnilised andmed 15
telefon
lahtiühendamine 10
paaristamine 9, 16
telefonikõned 9
vastuvõtmine 10
telefoniraamat 10
tellimused
Garmini reaalajateenused 11
liiklus 1
nüMaps Lifetime 1
toitejuhtmed, sõiduk 1
toitekaablid 15
kaitsme vahetamine 15
toitenupp 2
toote registreerimine 1
tootetugi 10
trafficTrends 8
keelamine 8
tõrkeotsing 16
U
unerežiim 2
USB, lahtiühendamine 13
uuendamine
kaardid 1
18
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising