Garmin | nüvi® 2519LM | User manual | Garmin nüvi® 2519LM Brugervejledning

Garmin nüvi® 2519LM Brugervejledning
nüvi 2509/2609 serien
®
Brugervejledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01707-36_0C
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , nüvi og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må
ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare er et varemærke
tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. microSD™ og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og
Windows XP er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc. HD Radio™ og logoet for HD
er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology fremstilles under licens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og
udenlandske patenter.
®
®
®
®
®
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Support og opdateringer ............................................................. 1
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livslange abonnementer ....................................................... 1
Opdatering af kort og software med Garmin Express ............ 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 2
Slukning af enheden ................................................................... 2
Nulstilling af enheden ............................................................. 2
Opfangning af GPS-signaler ....................................................... 2
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 2
Justering af lydstyrken ................................................................ 2
Om automatisk lydstyrke ........................................................ 2
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 2
Visning af GPS-signalstatus .................................................. 2
Batterioplysninger .................................................................. 2
Indstilling af tid ....................................................................... 2
Brug af skærmknapper ............................................................... 2
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 3
Positioner........................................................................ 3
Søgning efter positioner .............................................................. 3
Søgning efter en position efter kategori ................................. 3
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 3
Ændring af søgeområdet ....................................................... 3
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 3
Søgning efter en adresse ....................................................... 3
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 3
Søgning efter parkering ......................................................... 3
Søgeværktøjer ....................................................................... 3
Gemme positioner ...................................................................... 4
Sådan gemmer du en position ............................................... 4
Lagring af din aktuelle position .............................................. 4
Lagring af en startposition ...................................................... 4
Redigering af en gemt position .............................................. 4
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 4
Sletning af en gemt position .................................................. 4
Indstilling af en simuleret position ............................................... 4
Sådan tilføjer du en genvej ......................................................... 4
Fjernelse af en genvej ............................................................ 4
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 4
Installation af POI Loader ...................................................... 4
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ....................................... 5
Søgning efter brugerdefinerede POI'er .................................. 5
Navigation....................................................................... 5
Start en rute ................................................................................ 5
Visning af flere ruter ............................................................... 5
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 5
Start af en rute til en gemt position ........................................ 5
Navigation til interessepunkter inden for et sted ......................... 5
Udforskning af et sted ............................................................ 5
Din rute på kortet ........................................................................ 5
Brug af kortet ......................................................................... 5
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 5
Valg af en omvej .................................................................... 6
Afbrydelse af en rute .............................................................. 6
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 6
Visning af en liste over sving ................................................. 6
Visning af siden Næste sving ................................................. 6
Visning af vejkryds ................................................................. 6
Om Forude .................................................................................. 6
Søgning efter kommende interessepunkter ........................... 6
Sådan tilpasses Forude-kategorierne .................................... 6
Indholdsfortegnelse
Rejseoplysninger ........................................................................ 6
Visning af tripdata på kortet ................................................... 6
Visning af siden Rejseoplysninger ......................................... 6
Visning af turloggen ............................................................... 6
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 7
Brug af Foreslåede ruter ............................................................. 7
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 7
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 7
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 7
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 7
Om brugerdefinerede undgåelser ............................................... 7
Sådan undgår du et område .................................................. 7
Sådan undgår du en vej ......................................................... 7
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ....................... 7
Sletning af brugerdefinerede undgåelser ............................... 7
Tilpasning af kortet ..................................................................... 7
Sådan tilpasses kortværktøjerne ........................................... 7
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 7
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 7
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 7
Sikkerhedskameraer ................................................................... 7
Trafik................................................................................ 8
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ........................ 8
Visning af kommende trafikhændelser ....................................... 8
Visning af trafik på kortet ....................................................... 8
Søgning efter trafikhændelser ................................................ 8
Trafik på ruten ............................................................................. 8
Vælge en alternativ rute ......................................................... 8
Om trafikkameraer ...................................................................... 8
Lagring af et trafikkamera ...................................................... 8
Visning af trafikkameraer ....................................................... 9
Om trafikabonnementer .............................................................. 9
Aktivering af abonnement ...................................................... 9
Visning af trafikabonnementer ............................................... 9
Tilføjelse af et abonnement .................................................... 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Deaktivering af trafficTrends .................................................. 9
Aktivering af trafik ....................................................................... 9
Stemmekommando ........................................................ 9
Angivelse af vækningssætningen ............................................... 9
Aktivering af Stemmekommando ................................................ 9
Tip til stemmekommando ............................................................ 9
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ........................ 9
Lydløse instruktioner ................................................................... 9
Deaktivering af Stemmekommando ............................................ 9
Stemmestyring ............................................................... 9
Konfiguration af stemmestyring .................................................. 9
Brug af stemmestyring .............................................................. 10
Tip til stemmestyring ................................................................. 10
Håndfri telefonopkald.................................................. 10
Om håndfri opkald .................................................................... 10
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi ............................. 10
Sådan parrer du din telefon ...................................................... 10
Tip efter parring af enheder ................................................. 10
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed ................. 10
Sletning af en parret telefon ................................................. 10
Foretagelse af et opkald ........................................................... 10
Opkald til et nummer ............................................................ 10
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog ........................ 10
Opkald til en position ............................................................ 10
Modtagelse af et opkald ........................................................... 10
Brug af opkaldshistorikken ........................................................ 10
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 10
Lagring af et hjemmetelefonnummer ........................................ 11
Opkald til hjemmet ............................................................... 11
i
Brug af programmerne ................................................ 11
Brug af Hjælp ............................................................................ 11
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 11
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 11
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed .... 11
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 11
GarminLive-tjenester ................................................................ 11
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester .................... 11
Om ecoRoute ............................................................................ 11
ecoRoute HD-tilbehør .......................................................... 11
Opsætning af køretøj ........................................................... 12
Ændring af brændstofprisen ................................................ 12
Kalibrering af brændstoføkonomi ......................................... 12
Om ecoChallenge ................................................................ 12
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi ..................... 12
Kørerapporter ....................................................................... 12
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne .................................. 12
Køretip ................................................................................. 12
Foursquare® ............................................................................. 12
Sådan tjekker du ind med Foursquare ................................. 12
Søgning i Foursquare interessepunkter ............................... 12
Visning af myGarmin-meddelelser ............................................ 13
Visning af vejrudsigten .............................................................. 13
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 13
Visning af vejrradaren .......................................................... 13
Visning af vejrvarsler ............................................................ 13
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 13
Planlægning af en tur ............................................................... 13
Tidsplan for en tur ................................................................ 13
Navigation til en gemt tur ..................................................... 13
Redigering af en gemt tur .................................................... 13
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 13
Rengøring af yderside .......................................................... 16
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 16
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 16
Montering på instrumentbrættet ................................................ 16
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 16
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 16
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 16
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 16
Køb af flere kort ........................................................................ 16
Køb af tilbehør .......................................................................... 16
Fejlfinding..................................................................... 17
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 17
Enheden opfanger ingen satellitsignaler. ................................. 17
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 17
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 17
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ........................... 17
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 17
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 17
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 17
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 17
Indeks............................................................................ 18
Datahåndtering............................................................. 13
Filtyper ...................................................................................... 14
Om hukommelseskort ............................................................... 14
Installation af et hukommelseskort ....................................... 14
Tilslutning af enheden til din computer ..................................... 14
Overførsel af data fra computeren ............................................ 14
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 14
Tilpasning af enheden................................................. 14
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 14
Aktivering af kort .................................................................. 14
Navigationsindstillinger ............................................................. 14
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 14
Undgåelse af betalingsveje .................................................. 14
Undgåelse af betalingsklistermærker ................................... 15
Bluetooth indstillinger ................................................................ 15
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 15
Skærmindstillinger .................................................................... 15
Trafikindstillinger ....................................................................... 15
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 15
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 15
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 15
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 15
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 15
Enhedsoplysninger...................................................... 15
Specifikationer .......................................................................... 15
Appendiks..................................................................... 16
Strømkabler .............................................................................. 16
Opladning af enheden ......................................................... 16
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel .................. 16
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 16
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på enheden.
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™ abonnement,
der leverer kvartalsvise opdateringer i hele enhedens levetid.
Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.
LMTHD eller LMT-D: Denne model indeholder et abonnement
på nüMaps Lifetime, et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
Aktivering af Lifetime Maps-abonnement på kort
BEMÆRK: Lifetime Maps gælder ikke for produkter, der ikke
har forudindlæste kort.
BEMÆRK: Livstidsabonnement på kort giver dig ret til
kortopdateringer, når sådanne opdateringer gøres tilgængelige
af Garmin i hele levetiden for et kompatibelt Garmin produkt,
eller så længe Garmin modtager kortdata fra en
tredjepartsleverandør (den korteste af disse perioder er
gældende). Betydningen af produktets “levetid” samt andre
vigtige vilkår og betingelser fremgår af www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker på
3
4
5
6
plads.
Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.
Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden
af enheden.
Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker
på plads.
Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
®
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
®
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
nüMaps Guarantee™
Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering senest
90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler under
kørsel. Gå til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og
betingelser.
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid. Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/lmt.
LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.
Sådan kommer du i gang
6 Klik på Tilføj en enhed.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
1
7 Klik på Tilføj enhed.
8 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere din enhed til
Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin
Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.
9 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og vælge en opdatering.
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indst. > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstrk
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
Om automatisk lydstyrke
På enheder med håndfri opkald, kan enheden via automatisk
lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i
køretøjet (Håndfri telefonopkald, side 10).
Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken, når
baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når
baggrundsstøjen stiger.
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.
1 Vælg Lydstrk > .
2 Om nødvendigt skal du vælge Automatisk lydstyrke.
3 Vælg Aktiv..
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
®
Aktuel tid
Batteristatus
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Visning af GPS-signalstatus
Hold
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2
nede i tre sekunder.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Sådan kommer du i gang
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 15).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også
søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.
Søgning efter positioner
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.eks.
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (Tilpasning af kortlagene,
side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 3).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
Positioner
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
3
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udfrt..
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udfrt..
7 Vælg Vis på kort.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 3).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udfrt..
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udfrt..
4 Vælg OK.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Redig..
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udfrt..
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Redig..
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
4
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udfrt..
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Redig. > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udfrt..
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indst. > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
4 Vælg Gem.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
Positioner
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 4).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner, side 3).
2 Vælg en position.
3 Vælg Go!.
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 3).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Ændring af ruteberegningstilstand
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden
berører kun bilruter.
1 Vælg Indst. > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
• Vælg Mindre brændstof for at beregne ruter, der er mere
brændstoføkonomiske.
• For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller
adressen på stedet, vælge , og gå til trin 3.
• For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet
på interessepunktet, vælge , og gå til trin 5.
Vælg
stedet.
3
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks.
restauranter, biludlejning eller terminaler.
4 Vælg en kategori.
5 Vælg interessepunktet, og vælg Go!.
Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den
indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du
ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede
parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af
interessepunktet inden for stedet.
Udforskning af et sted
Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.
1 Vælg et sted.
2 Vælg > Udforsk dette sted.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg et interessepunkt.
5 Vælg Go!.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indst. > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Go!.
Navigation til interessepunkter inden for et
sted
Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et
større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt
terminal i en lufthavn.
1 Vælg Find > Indtast søgeord.
2 Vælg en funktion:
Navigation
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
• Vælg
eller for at zoome ind eller ud.
for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
for at få vist bestemte kategorier.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.
1 På kortet vælges > Find.
2 Søg efter en position.
3 Vælg en position.
5
4 Vælg Go!.
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækn..
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
2 Vælg
> Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt. En farvet streg angiver den rigtige vognbane til
svinget.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
Toiletter
Parkering
Banker og hæveautomater
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et interessepunkt på kortet.
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre rækkefølgen
af kategorierne og søge efter specifikke virksomheder eller
kategorier.
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg et tjenesteikon.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen til højre for kategorinavnet.
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefin. søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
5 Vælg Udfrt..
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer (Sådan tilpasses kortværktøjerne,
side 7).
På kortet vælges
> Tripdata.
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på kortet,
skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 7).
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg > Tripdata.
3 Vælg et tripdatafelt.
4 Vælg en funktion.
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Om Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på.
Tjenester findes som faner efter kategori.
Benzin
6
Spisested
Visning af turloggen
Overnatning
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indst. > Kort og køretøj > Kortlag.
Navigation
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastigh. for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 15).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indst. > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indst. > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå område.
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udfrt..
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indst. > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udfrt..
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indst. > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indst. > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Tilpasning af kortet
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.
1 Vælg Indst. > Kort og køretøj > Kortværktøjer.
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
3 Vælg Gem.
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indst. > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indst. > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
3 Vælg Gem.
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
undgås, og vælg Næste.
Navigation
7
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til alle
modeller.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller
som en abonnementstjeneste via Smartphone Link
(GarminLive-tjenester, side 11).
• Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via
Smartphone Link.
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafik-kompatibelt
strømkabel. Hvis din enhedsmodel indeholder trafik i hele
enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til køretøjet,
som fulgte med enheden. Hvis enhedsmodellen ikke indeholder
trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør. Gå til
www.garmin.com/traffic for at få yderligere oplysninger.
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.
8
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se
Trafikindstillinger for at få mere at vide (Trafikindstillinger,
side 15). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis
der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Vælge en alternativ rute
Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative
ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en
trafikforsinkelse.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute.
BEMÆRK: Hvis der ikke findes en bedre alternativ rute, er
denne funktion ikke tilgængelig, og På hurtigste rute vises i
stedet.
3 Vælg Go!.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link, side 11).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Trafik
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 8).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren. Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indst. > Trafik > Abonnementer.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg Abonnementer > .
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4 Gå til www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.
5 Vælg Næste på enheden.
6 Indtast koden.
7 Vælg Udfrt..
trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden
tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.
Vælg Indst. > Trafik > trafficTrends™.
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.
funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret
(trafficTrends™, side 9).
1 Vælg Indst. > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > >
Vækningssætning.
2 Indtast en ny vækningssætning.
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.
3 Vælg Udfrt..
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.
Menuen Stemmekommando vises.
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.
1 Sig din vækningssætning (Angivelse af vækningssætningen,
side 9).
2 Sig Find sted.
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.
4 Sig linjenummeret.
5 Sig Naviger.
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiv..
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere stemmekommando, hvilket forhindrer, at du
kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiv..
Stemmekommando
Stemmestyring
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller
kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.
For områder, hvor stemmekommandofunktionen ikke er
tilgængelig, er funktionen Stemmestyring aktiveret. Med
stemmestyring kan du bruge din stemme til at betjene enheden.
Før du kan anvende stemmestyringsfunktionen, skal du
konfigurere den til din stemme.
Stemmekommando
Konfiguration af stemmestyring
Funktionen Stemmestyring skal være konfigureret til en enkelt
brugers stemme og fungerer ikke for andre brugere.
1 Vælg Programmer > Stemmestyring.
9
2 Følg instruktionerne på skærmen for at registrere
kommandoer for hver stemmestyret sætning.
BEMÆRK: Du behøver ikke læse den nøjagtige sætning på
skærmen. Du kan f.eks. vælge at sige en alternativ
kommando men med samme mening.
Hvis du vil bruge stemmestyringsfunktionen, skal du sige den
kommando, du har registreret i funktionen.
Brug af stemmestyring
1 Sig den kommando, du har registreret til en Stemmestyring
sætning.
Menuen Stemmestyring vises.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tip til stemmestyring
• Tal med normal stemme mod enheden.
• Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for
at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
• Lyt efter en tone for at bekræfte, når enheden modtager en
kommando.
Håndfri telefonopkald
Om håndfri opkald
BEMÆRK: Bluetooth trådløs teknologi er ikke tilgængelig på
alle modeller eller for alle sprog og områder.
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle modeller. Ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed. For
at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth teknologi er
kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com
/bluetooth.
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indst. > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Placer telefonen og Bluetooth enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 Vælg Indst. > Bluetooth > Søg efter enheder.
4 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.
5 Vælg OK på enheden.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har
tilladelse til at oprette forbindelse.
8 Indtast evt. enhedens Bluetooth PIN kode på telefonen.
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.
10
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.
Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed
Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed
uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth
enheden kan oprette automatisk forbindelse til nüvi enheden i
fremtiden.
1 Vælg Indst. > Bluetooth.
2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.
3 Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af navnet på den parrede
enhed.
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.
1 Vælg Indst. > Bluetooth.
2 Vælg telefonen, og vælg Annuller parring af enhed.
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
Vælg en indstilling for indgående opkald fra kortet under et
opkald.
• Vælg for at viderestille lyden til telefonen
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at slukke
for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller hvis du
har brug for at tale privat.
• Hvis du vil bruge nummeropanelet, skal du vælge .
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske
systemer som f.eks. telefonsvarer.
Håndfri telefonopkald
• Vælg for at lukke mikrofonen.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge
.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 4).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast hjemmenr..
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udfrt..
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Brug af programmerne
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (GarminLive-tjenester, side 11).
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indst. > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
Brug af programmerne
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med at
navigere til en position (se i brugervejledningen til telefonen).
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.
1 Vælg Indst. > Bluetooth.
2 Vælg din telefon.
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Telefonopkald.
GarminLive-tjenester
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 11).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link, side 11).
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Om ecoRoute
I visse områder skal du, før du kan bruge ecoRoute™ funktioner,
købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør. Gå til
www.garmin.com/ecoroute for yderligere oplysninger.
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.
De data, som ecoRoute funktionen leverer, er kun et skøn.
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du
benytter ecoRoute HD-tilbehøret.
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere
brændstoføkonomien (Kalibrering af brændstoføkonomi,
side 12).
ecoRoute HD-tilbehør
Når enheden er tilsluttet ecoRoute HD-tilbehøret, kan den
modtage oplysninger fra køretøjet i realtid, f.eks.
fejlmeddelelser, omdrejninger pr. minut og batterispænding.
Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra
køretøjet ved beregning af ecoRoute data.
11
ecoRoute HD-tilbehøret er kun kompatibelt med enheder, der
har Bluetooth trådløs teknologi.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.
3 Vælg Ja.
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner. Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.
5 Vælg Næste.
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.
6 Vælg Gem.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner. Jo højere
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.
Du mister point ved hurtig acceleration.
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning. Du
mister point ved hård opbremsning.
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Eco-Challenge.
2 Vælg > Nulstil.
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Brændstoføkonomi.
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører. Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.
12
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Kørerapport.
2 Vælg en rapport.
Nulstilling af ecoRoute oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute™ > Køretøjsprofil.
2 Vælg Nulstil.
Køretip
• Kør med den tilladte hastighed. De fleste køretøjer opnår den
optimale brændstoføkonomi ved hastigheder mellem 70 og
95 km/t (45-60 mph).
• Kør med jævn hastighed.
• Brems og accelerer gradvist og jævnt.
• Undgå køkørsel og myldretid.
• Lad ikke din fod hvile på bremsepedalen.
• Brug fartpiloten.
• Sluk motoren i stedet for at lade den køre i tomgang ved
midlertidige standsninger.
• Kombiner flere ture til én længere tur med flere stop.
• Sluk for klimaanlægget, og åbn vinduerne, medmindre du
kører ved høj hastighed på motorvejen.
• Stram brændstofdækslet.
• Parker i skyggen eller i en garage.
• Tøm køretøjet for unødvendig last. Fjern unødvendige ting
fra dit køretøj.
• Undgå at køre med ting på taget. Fjern tagbagagebærere og
aftagelige stativer, når de ikke bruges.
• Hold det anbefalede dæktryk. Kontroller dæktrykket
regelmæssigt og inden lange ture.
• Hold dit køretøj i god stand, og følg producentens
anbefalinger mht. vedligeholdelsesintervaller.
• Skift olie, oliefiltre og luftfiltre regelmæssigt.
• Brug brændstof med det lavest mulige egnede oktantal. Brug
hvis muligt biobrændstof som f.eks. E85 og biodiesel.
Foursquare
®
Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed
indeholder præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er
angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.
Hvis du vil have yderligere funktioner, kan du oprette forbindelse
til din Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link på din
kompatible smartphone. Når du opretter forbindelse til din
Foursquare konto ved hjælp af Smartphone Link, kan du få vist
oplysninger om Foursquare stedet, gå ind på et sted og søge
efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.
Sådan tjekker du ind med Foursquare
Før du kan tjekke ind med Foursquare, skal du oprette
forbindelse til en understøttet telefon, der kører Smartphone
Link, og logge på din Foursquare konto.
1 Vælg Programmer > Foursquare® > Indtjek.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg > Indtjek.
Søgning i Foursquare interessepunkter
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find > Foursquare®.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
Brug af programmerne
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 11). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 11). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 3).
5 Vælg Ok.
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Vælg Gem.
9 Indtast et navn, og vælg Udfrt..
Tidsplan for en tur
Du kan tilføje planlægningsoplysninger til hvert sted i din tur,
herunder den ønskede ankomsttid og varigheden af ventetiden
på hvert sted. Dette kan hjælpe dig med at planlægge din
afrejse, så du kan nå stederne på din tur til tiden.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg Afgangstidspunkt eller Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3 til 7 for hver position.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Go!.
4 Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en rute (Din rute på
kortet, side 5).
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 15).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg h. været.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
13
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource , BaseCamp™ og
HomePort™ (Brugerdefinerede interessepunkter, side 4).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader, side 4).
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
6
computer, side 14).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
Vælg Rediger > Indsæt.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 7).
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indst. > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indst. > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdef. undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indst. > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Undgåelse af betalingsveje
Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver
vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder
med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et
betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige
fornuftige ruter.
1 Vælg Indst. > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indst. > Kort og køretøj.
14
Tilpasning af enheden
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
Vælg
Gem.
4
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indst. > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg en funktion:
• Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et
område med vejafgift, skal du vælge Spørg altid.
• Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge Undgå.
• Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge Tillad.
4 Vælg Gem.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indst. > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indst. > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indst. > Skærm.
Orientering: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende
(vandret).
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Trafikindstillinger
Vælg Indst. > Trafik.
Trafik: Aktiverer trafik.
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata. Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige
trafikdata.
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (Trafik på
ruten, side 8).
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
trafficTrends™: Aktiverer trafficTrends funktionen
(trafficTrends™, side 9).
Enhedsoplysninger
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indst. > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indst. > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge Indst.
> Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indst. > Varsler ved alarmpunkter.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indst..
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Driftstemperaturområde -20° til 55°C (-4° til 131°F)
Temperatur ved
opladning
-0 til 45°C (-32 til 113°F).
Strømtilførsel
Strøm fra køretøj via medfølgende
strømkabel eller vekselstrøm ved hjælp af
ekstra tilbehør
15
Batteriets levetid (2509
serien)
Op til 2,5 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteriets levetid (2609
serien)
Op til 1 time, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype
Genopladeligt litiumion
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
Appendiks
Strømkabler
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
Opladning af enheden
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Drej endestykket À 90 grader mod uret for at låse op.
afbryde strømforbindelsen.
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed
på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks.
1 A eller 2 A.
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skub endestykket ind, og drej det 90 grader med uret for at
låse det fast på køretøjets strømkabel à igen.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at udsætte enheden for vand.
16
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Appendiks
Fejlfinding
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
2 Tør efter med en ren, tør klud.
3 Monter sugekoppen (Tilslutning af enheden til strømmen i
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
bilen, side 1).
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 14).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
• Vælg Indst. > Bluetooth.
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiv..
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
• Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 16).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0 og 45°C
(mellem 32 og 113°F).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Forøg skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 15).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 15).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 2).
• Deaktiver den trådløse Bluetooth teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 15).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 2).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
2 Sluk enheden.
Fejlfinding
17
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 11
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 3
aktiv vognbaneanvisning 6
aktuel position 7
alarmpunktalarmer, indstillinger 15
anvisninger 6
automatisk lydstyrke 2
aktivere 2
B
batteri
maksimere 17
oplade 1, 2, 16, 17
problemer 17
besvare opkald 10
betaling, undgå 14
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 10, 17
afbrydelse af forbindelse til en enhed 10
aktivere 10
deaktivere 15
indstillinger 15
brugerdefinerede interessepunkter 4
brændstof, priser 12
brændstofpriser, ændre 12
brændstoføkonomi. 12 Se også ecoRoute
C
gemme, aktuel position 4
gemte positioner 5, 13
kategorier 4
redigere 4
slette 4
gendanne indstillinger 15
genveje
slette 4
tilføje 4
geocaching 4
GPS 2
H
hjem
angive positioner 4
køre 4
opkald 11
redigering af position 4
telefonnummer 11
hjælp. 11 Se også produktsupport
holder, fjerne 16
holder til instrumentbræt 16
hukommelseskort 14
Hurtig søgning 3
Hvor er jeg? 4, 7
håndfri telefonopkald 10
I
ID-nummer 15
indstillinger 14, 15
Interessepunkt. 5 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 4
interessepunkter (POI Loader) 5
interessepunkter (POI) 5, 12
brugerdefineret 4, 5
ekstraudstyr 5
POI Loader 4
computer, tilslutte 14, 17
K
D
kabler, strøm 16
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kameraer, sikkerhed 7
knapper på skærmen 2
koordinater 4
kort 5, 6, 14
datafelt 6, 7
detaljeniveau 14
gennemse 3
hele produktets levetid 1
købe 16
lag 7
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opdatere 1
tema 14
vise ruter 6
kortlag, tilpasse 7
kortvisning
2D 7
3D 7
kortværktøjer 7
køre hjem 4
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12
destinationer. Se positioner
drejliste 6
dvaletilstand 2
dæmpe, lyd 9
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge-resultat 12
nulstille 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge-resultat 12
kalibrering af brændstoføkonomi 12
kørerapport 12
kørerapporter 12
køretøjsprofil 12
ecoRoute HD, tilbehør 11
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 5
enheds-ID 15
F
fejlfinding 17
filer
overføre 14
understøttede typer 14
finde tjenester, forude 6
fjerne holderen 16
foretage opkald 10
forude
finde tjenester 6
tilpasse 6
Foursquare 12
frakoble, Bluetooth enhed 10
G
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
Garmin Live-tjenester 11
abonnere på 11
18
myTrends, ruter 7
N
navigation 5
direkte linje 5
indstillinger 14
visning af ruter 5
navigation i direkte linje 5
nulstille
enhed 2
tripdata 7
nyligt fundne positioner 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
næste sving 6
O
omdøbe ture 13
omveje 6
opdatere
kort 1
software 1
opkald 10
besvare 10
deaktivere 11
foretage 10
foretage opkald 10
historik 10
hjem 11
kontakter 10
opladning af enheden 1, 2, 16, 17
P
parkering 3
seneste plads 3
parre 10
frakoble 10
telefon 10, 17
POI Loader 4
positioner 3, 13
aktuel 4, 7
gemme 4
indstille hjemmeposition 4
nyligt fundne 3
opkald 10
simulerede 4
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 11
R
livstidsabonnement på kort 1
lyd, nærhedspunkter 15
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 2
længde-/breddegrad 4
rapporter, afstand 12
registrering af enheden 1
rejsehistorik 15
rejseoplysninger
nulstille 7
vise 6
rengøre berøringsskærmen 16
rengøring af enheden 16
retningsanvisninger 6
ruteplanlægning 13
redigering af en tur 13
ruter
beregne 5
beregningstilstand 14
foreslåede 7
myTrends 7
starte 5
sådan stopper du 6
tilføje et punkt 5
vise 5
vise på kortet 6
M
S
microSD-kort, installere 14
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 16
instrumentbræt 16
sugekop 1, 16
myGarmin, meddelelser 13
satellitsignaler
opfange 2
vise 2
screenshots 15
sikkerhedskameraer, abonnementer 7
sikring, ændre 16
simulerede positioner 4
L
Indeks
skærm, lysstyrke 2
skærmindstillinger 15
slette
parret Bluetooth-enhed 10
ture 13
Slutbrugerlicensaftaler 15
Smartphone Link 11
deaktivere opkald 11
Garmin Live-tjenester 11
tilslutte 11
software
opdatere 1
version 15
specifikationer 15
sprog
stemme 15
tastatur 15
stemmegenkendelse 9
stemmekommando 9
aktivere 9
navigere med 9
tip til anvendelse 9
vækningssætning 9
stemmestyring 9, 10
tip 10
strømkabler 16
køretøj 1
udskifte sikringen 16
sugekop 16
søge efter positioner. 3 Se også positioner
adresser 3
bruge kortet 3
byer 4
gennemse kortet 3
kategorier 3
koordinater 4
vejkryds 3
søgelinje 3, 12
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vej 7
vejegenskaber 7
USB, frakoble 14
V
vedligeholdelse af enheden 16
vejforhold, vejr 13
vejkryds, finde 3
vejkryds-info 6
vejr 13
radar 13
vejforhold 13
Æ
ændre søgeområdet 3
T
tastatur 3
layout 15
sprog 15
telefon
frakoble 10
parre 10, 17
telefonbog 10
telefonopkald 10
besvare 10
dæmpe 10
foretage opkald 10
stemmeopkald 10
tidsindstillinger 2, 15
tilbehør 16
tilpasse, undgå 7
tilpasse enhed 14
trafficTrends 9
deaktivere 9
trafik 8, 9, 15
aktivere et abonnement 9
alternativ rute 8
hændelser 8
kameraer 8, 9
kort 8
livslange abonnementer 1
modtager 8
søger efter forsinkelser 8
tilføje abonnementer 9
trafficTrends 9
trafikkameraer 8
vise 9
tripcomputer 6
tripoplysninger 6
turlog, vise 6
tyveri, undgå 16
tænd/sluk-knap 2
U
undgå
betaling 14
Indeks
19
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising