Garmin | nüvi® 2519LM | User manual | Garmin nüvi® 2519LM Korisnički priručnik

Garmin nüvi® 2519LM Korisnički priručnik
nüvi serije 2509/2609
®
Korisnički priručnik
Kolovoz 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01707-46_0C
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , nüvi i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne
smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački
su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi i logotipa pod licencom je tvrtke Garmin. Foursquare je trgovački
znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD™ i microSDHC logotip trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Windows , Windows
Vista i Windows XP zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Mac trgovački je znak
tvrtke Apple Inc. HD Radio™ i HD logotip trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital Corporation. HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity
Digital Corporation. Američki i strani patenti.
®
®
®
®
®
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila .................................. 1
Podrška i ažuriranja .................................................................... 1
Postavljanje Garmin Express ................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Lifetime pretplate ................................................................... 1
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin
Express .................................................................................. 1
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................. 2
Isključivanje uređaja ................................................................... 2
Ponovno postavljanje uređaja ................................................ 2
Primanje GPS signala ................................................................. 2
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 2
Podešavanje glasnoće ............................................................... 2
O automatskom podešavanju glasnoće ................................. 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Prikaz statusa GPS signala ................................................... 2
Informacije o bateriji ............................................................... 2
Postavljanje vremena ............................................................. 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Korištenje zaslonske tipkovnice .................................................. 3
Lokacije........................................................................... 3
Traženje lokacija ......................................................................... 3
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 3
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ............ 3
Promjena područja pretraživanja ........................................... 3
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 3
Traženje adrese ..................................................................... 3
Traženje nedavno pronađenih odredišta ............................... 3
Traženje parkinga .................................................................. 3
Alati za pretraživanje .............................................................. 3
Spremanje lokacija ..................................................................... 4
Spremanje lokacije ................................................................. 4
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 4
Spremanje početne lokacije ................................................... 4
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 4
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 4
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 4
Postavljanje simulirane lokacije .................................................. 4
Dodavanje prečaca ..................................................................... 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Prilagođene točke interesa ......................................................... 4
Instalacija softvera POI Loader .............................................. 4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ................. 5
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ............................ 5
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ....................................... 6
Informacije o putu ....................................................................... 6
Prikaz podataka o putu na karti ............................................. 6
Prikaz stranice s informacijama o putu .................................. 6
Pregled zapisnika puta ........................................................... 6
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ....................... 6
Korištenje predloženih ruta ......................................................... 7
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 7
Traženje usluga u blizini ........................................................ 7
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 7
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 7
O prilagođenim izbjegavanjima ................................................... 7
Izbjegavanje područja ............................................................ 7
Izbjegavanje ceste ................................................................. 7
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ........................ 7
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 7
Prilagođavanje karte ................................................................... 7
Prilagođavanje alata karte ..................................................... 7
Prilagođavanje slojeva karte .................................................. 7
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 7
Promjena izgleda karte .......................................................... 7
Sigurnosne kamere ..................................................................... 7
Prometne informacije ..................................................... 8
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije .................................................................................. 8
Prikaz nadolazećeg prometa ...................................................... 8
Prikaz prometa na karti .......................................................... 8
Traženje prometnih nezgoda ................................................. 8
Promet na vašoj ruti .................................................................... 8
Upotreba alternativne rute ..................................................... 8
O prometnim kamerama ............................................................. 8
Spremanje prometne kamere ................................................ 8
Pregled prometne kamere ..................................................... 8
O pretplatama za obavijesti o prometu ....................................... 9
Aktivacija pretplate ................................................................. 9
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu ................................ 9
Dodavanje pretplate ............................................................... 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Onemogućavanje značajke trafficTrends .............................. 9
Omogućavanje prometnih informacija ........................................ 9
Glasovna naredba.......................................................... 9
Postavljanje fraze za buđenje ..................................................... 9
Aktivacija glasovnih naredbi ....................................................... 9
Savjeti za glasovne naredbe ...................................................... 9
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe ................................ 9
Upute za isključivanje zvuka ....................................................... 9
Onemogućavanje glasovnih naredbi .......................................... 9
Navigacija........................................................................ 5
Glasovno upravljanje..................................................... 9
Pokretanje rute ........................................................................... 5
Pregled više ruta .................................................................... 5
Promjena načina izračuna rute .............................................. 5
Pokretanje rute do spremljene lokacije .................................. 5
Navigiranje do točke interesa na mjestu ..................................... 5
Istraživanje mjesta ................................................................. 5
Vaša ruta na karti ........................................................................ 5
Korištenje karte ...................................................................... 5
Dodavanje točke ruti .............................................................. 5
Zaobilaženje ........................................................................... 6
Zaustavljanje rute ................................................................... 6
Pregled aktivnosti rute ................................................................ 6
Prikaz popisa skretanja .......................................................... 6
Pregled sljedećeg skretanja ................................................... 6
Pregled križanja ..................................................................... 6
O nadolazećim uslugama ........................................................... 6
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa ............................ 6
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje .............................. 9
Glasovno upravljanje ................................................................ 10
Savjeti za glasovno upravljanje ................................................ 10
Sadržaj
Hands-free telefonski pozivi ........................................ 10
O hands-free pozivanju ............................................................. 10
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ..................... 10
Uparivanje telefona ................................................................... 10
Savjeti nakon uparivanja uređaja ......................................... 10
Prekid veze s Bluetooth uređajem ....................................... 10
Brisanje uparenog telefona .................................................. 10
Uspostavljanje poziva ............................................................... 10
Biranje broja ......................................................................... 10
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika .......................... 10
Pozivanje lokacije ................................................................ 10
Primanje poziva ........................................................................ 10
Korištenje popisa poziva ........................................................... 10
Upotreba opcija za poziv u tijeku .............................................. 10
i
Spremanje kućnog telefonskog broja ....................................... 10
Pozivanje početne lokacije .................................................. 10
Korištenje aplikacija..................................................... 11
Korištenje pomoći ..................................................................... 11
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................. 11
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link ........................ 11
Slanje lokacije s telefona na uređaj ..................................... 11
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom
Smartphone Link .................................................................. 11
Garmin Live usluge ................................................................... 11
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 11
O značajci ecoRoute ................................................................. 11
Dodatak ecoRoute HD ......................................................... 11
Postavljanje vozila ............................................................... 11
Promjena cijene goriva ........................................................ 11
Kalibracija potrošnje goriva .................................................. 12
O značajci ecoChallenge ..................................................... 12
Prikaz informacija o potrošnji goriva .................................... 12
Izvješća o prijeđenim kilometrima ........................................ 12
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ....... 12
Savjeti za vožnju .................................................................. 12
Foursquare® ............................................................................. 12
Prijava putem aplikacije Foursquare .................................... 12
Pretraživanje Foursquare točaka interesa ........................... 12
Prikaz poruka usluge myGarmin ............................................... 12
Pregled vremenske prognoze ................................................... 13
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 13
Pregled meteorološkog radara ............................................ 13
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 13
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 13
Planiranje puta .......................................................................... 13
Organiziranje puta ................................................................ 13
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 13
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 13
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 13
Punjenje uređaja .................................................................. 16
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ...................... 16
Postupanje s uređajem ............................................................. 16
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 16
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 16
Sprečavanje krađe ............................................................... 16
Montaža na upravljačku ploču .................................................. 16
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 16
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 16
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 16
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 16
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 16
Kupnja opreme ......................................................................... 16
Rješavanje problema ................................................... 17
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana ....................................... 17
Uređaj ne može locirati satelite ................................................. 17
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 17
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 17
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 17
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 17
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 17
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 17
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 17
Indeks............................................................................ 18
Upravljanje podacima.................................................. 13
Vrste datoteka ........................................................................... 13
O memorijskim karticama ......................................................... 14
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 14
Priključivanje uređaja na računalo ............................................ 14
Prijenos podataka s računala ................................................... 14
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 14
Prilagođavanje uređaja................................................ 14
Postavke karte i vozila .............................................................. 14
Omogućavanje karata .......................................................... 14
Postavke navigacije .................................................................. 14
Postavke načina izračuna .................................................... 14
Izbjegavanje cesta s naplatom ............................................ 14
Izbjegavanje vinjeta ............................................................. 14
Bluetooth postavke ................................................................... 15
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 15
Postavke zaslona ...................................................................... 15
Postavke prometa ..................................................................... 15
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 15
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 15
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 15
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 15
Vraćanje postavki ..................................................................... 15
Informacije o uređaju................................................... 15
Specifikacije .............................................................................. 15
Dodatak ......................................................................... 16
Kabeli napajanja ....................................................................... 16
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate napuniti
bateriju.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
uređaju.
LM: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime™ pretplatu kojom
dobivate tromjesečna ažuriranja karte dok imate uređaj.
Uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, lifetime
pretplatu na podatke o stanju u prometu i prijemnik za
obavijesti o prometu.
LMTHD ili LMT-D: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime
pretplatu, lifetime pretplatu na digitalne podatke o stanju u
prometu i digitalni prijemnik za obavijesti o prometu.
Aktivacija Lifetime karata
NAPOMENA: Lifetime karte ne mogu se primijeniti na uređaje
na kojima nisu prethodno učitane karte.
NAPOMENA: Lifetime karte vam omogućavaju ažuriranja karata
kada ih Garmin učini dostupnima tijekom vijeka trajanja
kompatibilnog Garmin uređaja ili koliko dugo Garmin prima
podatke karte od dobavljača treće strane, ovisno koji se uvjet
ispuni prvi. Značenje "vijeka trajanja" uređaja i druge važne
uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Posjetite www.garmin.com/express.
2 Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete putem e-pošte
primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte.
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin
Express
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
mjesto.
3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš
uređaj. Nadogradnje karata donose vam najnovije kartografske
podatke kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne
rute do vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za
Windows i Mac računala.
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
®
®
4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.
6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.
Podrška i ažuriranja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
®
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
4 Pokrenite Garmin Express.
5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.
nüMaps Guarantee™
Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte
unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje.
Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/numaps.
Lifetime pretplate
Neki modeli uključuju pretplate na lifetime značajke. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/lmt.
LT: Ovaj model uključuje lifetime pretplatu na podatke o stanju u
prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.
6 Pritisnite Dodaj uređaj.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
Početak rada
1
7 Pritisnite Dodaj uređaj.
8 Za dodavanje uređaja u softver Garmin Express slijedite
upute na zaslonu.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express
traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
9 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti u odaberite nadogradnju.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Jač. zv..
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
O automatskom podešavanju glasnoće
Na uređajima koji podržavaju hands-free pozive, automatsko
podešavanje glasnoće uređaju omogućuje podešavanje
glasnoće s obzirom na pozadinsku buku u vozilu (Hands-free
telefonski pozivi, stranica 10).
Automatsko podešavanje glasnoće smanjuje glasnoću uređaja
kada je pozadinska buka manja i povećava glasnoću kada je
pozadinska buka veća.
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj
nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.
Pritisnite tipku napajanja À.
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće
Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju
razine pozadinske buke.
1 Odaberite Jač. zv. > .
2 Ako bude potrebno, odaberite Auto. podeš. glasnoće.
3 Odaberite Omogu..
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala
Status tehnologije Bluetooth (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
®
Trenutno vrijeme
Status baterije
Povezan s aplikacijom Smartphone Link
Temperatura
Prikaz statusa GPS signala
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.
2 Odaberite Isključi.
Ponovno postavljanje uređaja
Držite
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Primanje GPS signala
na traci
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.
statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
2
tri sekunde.
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
Zadržite ili za brže kretanje.
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.
Početak rada
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (Postavke jezika i tipkovnice, stranica 15).
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
• Za brisanje znaka odaberite .
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.
• Za odabir velikih ili malih slova odaberite .
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.
Traženje lokacija
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Odaberite kategoriju.
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini:.
3 Odaberite opciju.
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (Prilagođavanje slojeva karte,
stranica 7).
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Ako je potrebno, odaberite , a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 3).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje nedavno pronađenih odredišta
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
Lokacije
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.
2 Odaberite lokaciju.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
3
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite ime grada i odaberite .
4 Odaberite grad.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Odaberite zemljopisnu širinu.
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.
7 Odaberite Prikaži na karti.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
8 Odaberite Gotovo.
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Gotovo.
Spremanje lokacija
Brisanje spremljene lokacije
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
2
3
4
5
stranica 3).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.
4 Odaberite OK.
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Ned. pronađeno.
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Prikaži kartu.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
5 Odaberite Gotovo.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
4 Odaberite Spremi.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
4
Prilagođene točke interesa
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Lokacije
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 4).
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (Lokacije, stranica 3).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi!.
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 3).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite Rute.
4 Odaberite rutu.
Promjena načina izračuna rute
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu. Način izračuna utječe jedino
na rute za automobile.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Manje goriva za izračun ruta s manjom
potrošnjom goriva.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
• Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke
interesa, odaberite i idite na korak 5.
3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer,
restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
4 Odaberite kategoriju.
5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite Idi!.
Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je
najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta
zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom
pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.
Istraživanje mjesta
Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.
Odaberite mjesto.
Odaberite > Istraži ovo mjesto.
Odaberite kategoriju.
Odaberite točku interesa.
Odaberite Idi!.
1
2
3
4
5
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.
Korištenje karte
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .
Navigiranje do točke interesa na mjestu
Dodavanje točke ruti
Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u
sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom
centru ili određenog terminala na aerodromu.
1 Odaberite Kamo? > Unesite pretraživanje.
2 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta,
odaberite i idite na korak 3.
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Navigacija
5
Zaobilaženje
Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
izmjenu rute u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata
karte, stranica 7).
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
>
.
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.
2 Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.
2 Odaberite > Karta.
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat
će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili
druga manevriranja.
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na karti.
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, ako je
dostupno pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste.
Linija u boji označava pravilnu traku za skretanje.
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite točku interesa na karti.
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Možete promijeniti kategorije koje tražite, promijeniti raspored
kategorija ili tražiti određene trgovine ili kategorije.
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite ikonu usluge.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i
povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
• Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
• Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju
pa odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite naziv
trgovine ili kategorije.
5 Odaberite Gotovo.
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
Na karti odaberite
> Podaci o putu.
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (Prilagođavanje alata karte,
stranica 7).
1 Odaberite Prikaži kartu.
2 Odaberite > Podaci o putu.
3 Odaberite polje s podacima o putu.
4 Odaberite opciju.
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
O nadolazećim uslugama
Možete vidjeti trgovine i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete.
Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.
Gorivo
Hrana
Pregled zapisnika puta
Konačište
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Toaleti
Parkiralište
Banke i bankomati
6
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
Navigacija
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu
odaberite Pon. post. podat. puta.
• Odaberite Pon pos maks. brzinu kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove značajke potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 15).
Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite kategoriju.
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.
2 Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedece.
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedece.
5 Odaberite Gotovo.
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.
3 Odaberite Spremi.
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
Značajke izbjegavanja ceste
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
2 Odaberite opciju:
odaberite Spremi.
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilag. izbjegavanja.
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegav..
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedece.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Gotovo.
Navigacija
vožnje.
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
• Odaberite Sjev. gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
3 Odaberite Spremi.
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođenih točaka interesa ili sigurnosnih kamera.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine.
Idite na www.garmin.com/safetycameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno
7
ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili
produžiti postojeću pretplatu.
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http://my.garmin.com. Trebali
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Prikaz prometa na karti
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Ako bude potrebno, odaberite > Legenda za prikaz
legende prometne karte.
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/traffic.
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Prometne informacije možete primati prijemnika za obavijesti
o prometu ili kao uslugu s pretplatom putem Smartphone
Linka (Garmin Live usluge, stranica 11).
• Za primanje prometnih informacija putem Smartphone Linka
uređaj mora biti povezan sa Smartphone Linkom s aktivnom
pretplatom na obavijesti o prometu.
• Uređaj mora biti priključen na napajanje vozila kako bi se
prometne informacije mogle primati putem prijemnika za
obavijesti o prometu.
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
O prometnim kamerama
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja. Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem. Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/traffic.
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš uređaj
će prikazivati prometne informacije.
8
dodatnih incidenata.
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj. Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (Postavke prometa,
stranica 15). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu
gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme zastoja
automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.
Upotreba alternativne rute
Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje alternativnih
ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako biste izbjegli
zastoje u prometu.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Odaberite Alternativna ruta.
NAPOMENA: Ako nema bolje alternativne rute, ova opcija
nije dostupna, a umjesto toga prikazuje se Na najbržoj ruti.
3 Odaberite Idi!.
Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za
glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite
redovito provjeravati.
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (Smartphone
Link, stranica 11).
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (Spremanje prometne kamere, stranica 8).
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite kameru.
Prometne informacije
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.
Idite na http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija pretplate
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM prijemnik
za obavijesti o prometu. Pretplata se aktivira automatski nakon
što uređaj primi satelitske signale s podacima o prometu od
davatelja plaćenih usluga.
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.
2 Odaberite Pretplate > .
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
4 Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
5 Na uređaju odaberite Sljedece.
6 Unesite šifru.
7 Odaberite Gotovo.
trafficTrends™
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.
Onemogućavanje značajke trafficTrends
1 Odaberite Aplikacije > Voice Command >
> Wake Up
Phrase.
2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.
3 Odaberite Gotovo.
Aktivacija glasovnih naredbi
Izgovorite frazu za buđenje.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (Postavljanje fraze za
buđenje, stranica 9).
2 Izgovorite Traži mjesto.
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
4 Izgovorite broj linije.
5 Izgovorite Navigiraj.
Upute za isključivanje zvuka
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends™.
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.
1 Odaberite Aplikacije > Voice Command > .
2 Odaberite Mute Instructions > Omogu..
Omogućavanje prometnih informacija
Onemogućavanje glasovnih naredbi
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena
(trafficTrends™, stranica 9).
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.
Postavljanje fraze za buđenje
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je Voice
Command.
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.
Glasovna naredba
Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu
aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.
1 Odaberite Aplikacije > Voice Command > .
2 Odaberite Voice Command > Onemo..
Glasovno upravljanje
U područjima gdje nije dostupna značajka Glasovna naredba
aktivira se značajka Glasovno upravljanje. Glasovno upravljanje
vam omogućuje upravljanje uređajem pomoću glasa. Značajku
Glasovno upravljanje prije korištenja trebate konfigurirati za svoj
glas.
Konfiguriranje funkcije Glasovno upravljanje
Funkcija Glasovno upravljanje konfigurira se za glas samo
jednog korisnika te ne reagira na glas ostalih korisnika.
1 Odaberite Aplikacije > Glasovno upravljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste snimili naredbe za
svaku frazu za glasovno upravljanje.
NAPOMENA: Frazu ne morate izgovoriti točno onako kako je
navedena na zaslonu. Po želji možete izgovoriti drugačiju
naredbu s istim značenjem.
Za korištenje glasovnog upravljanja morate izgovoriti naredbu u
onom obliku u kojem ste je snimili.
9
Glasovno upravljanje
1 Izgovorite naredbu koju ste snimili za frazu u sklopu funkcije
Glasovno upravljanje.
Prikazat će se izbornik za glasovno upravljanje.
Slijedite
upute na zaslonu.
2
Savjeti za glasovno upravljanje
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
• Pričekajte oglašavanje zvučnog signala koji potvrđuje da je
uređaj uspješno primio naredbu.
Hands-free telefonski pozivi
O hands-free pozivanju
NAPOMENA: Bežična tehnologija Bluetooth nije dostupna za
sve modele, jezike ili regije.
Hands-free pozivanje dostupno je na nekim modelima.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj. Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth
tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite
www.garmin.com/bluetooth.
Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free
telefona koje pruža vaš uređaj.
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Uparivanje telefona
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).
2 Na uređaju omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
3 Odaberite Postavke > Bluetooth > Traži uređaje.
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.
5 Na uređaju odaberite OK.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.
7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za
povezivanje uređaja.
8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.
Savjeti nakon uparivanja uređaja
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.
Prekid veze s Bluetooth uređajem
Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da
ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj može
se ubuduće automatski povezati s vašim nüvi uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
10
3 Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira pored naziva uparenog
uređaja.
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite telefon, a zatim odaberite Prekid uparivanja.
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
3 Odaberite poziv.
Upotreba opcija za poziv u tijeku
Tijekom poziva možete na karti odabrati opcije za poziv u tijeku.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju koristite ako želite isključiti uređaj i
ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
• Za korištenje tipkovnice odaberite .
SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
• Za prekidanje veze odaberite .
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 4).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Gotovo.
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Hands-free telefonski pozivi
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže
sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup
informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj
prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem
Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su
besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live
usluge (Garmin Live usluge, stranica 11).
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link, morate ju
preuzeti i instalirati na telefon.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
2 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
3 Odaberite potvrdni okvir Bluetooth.
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i
potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje
zahtjeva za uparivanjem.
prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s
aplikacijom Smartphone Link.
Slanje lokacije s telefona na uređaj
Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za vaš
telefon.
1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do lokacije
(pogledajte korisnički priručnik telefona).
2 U izborniku aplikacije odaberite Smartphone Link.
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se
prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s
aplikacijom Smartphone Link
Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin
Live, možete onemogućiti hands-free pozive.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite svoj telefon.
3 Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Telefonski pozivi.
Korištenje aplikacija
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan
s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11).
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu ili vremenskoj prognozi.
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju
se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11).
2 Odaberite Moj račun.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Pretplati se.
6 Slijedite upute na zaslonu.
O značajci ecoRoute
U nekim područjima prije nego možete koristiti značajku
ecoRoute™ potrebno je kupiti kod za otključavanje ili dodatak
ecoRoute HD. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/ecoroute.
Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva.
Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene
vrijednosti. Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti vozila, osim
ako ne koristite dodatak ecoRoute HD.
Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koja
odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje izvršite kalibraciju
potrošnje goriva (Kalibracija potrošnje goriva, stranica 12).
Dodatak ecoRoute HD
Kad je povezan s dodatkom ecoRoute HD, uređaj može u
stvarnom vremenu primati podatke o vozilu kao što su poruke o
kvarovima, o/min i naponu akumulatora. Uređaj uključuje
vrijednosti podataka vozila koje očitava dodatak ecoRoute HD
prilikom izračuna ecoRoute podataka.
ecoRoute HD dodatak podržava samo uređaje s Bluetooth
bežičnom tehnologijom.
Idite na www.garmin.com/ecoRoute.
Postavljanje vozila
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Promjena cijene goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Sljedece.
3 Odaberite Da.
11
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje. Kalibraciju
provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Na pumpi.
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.
5 Odaberite Sljedece.
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.
6 Odaberite Spremi.
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje. Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva. Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge.
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo kočenje.
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i kočenja.
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Odaberite > Pon. post..
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Potrošnja goriva.
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite. Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Izvj. o prijeđ km.
2 Odaberite izvješće.
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Odaberite Pon. post..
Savjeti za vožnju
• Poštujte ograničenje brzine. Kod većine vozila optimalnu
potrošnju goriva ostvarit ćete vozeći između 45 mph i
60 mph.
• Vozite konzistentnom brzinom.
• Ubrzavajte i kočite postepeno i postojano.
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Izbjegavajte prometne gužve kod kojih je vožnja isprekidana.
Ne držite nogu na kočnici.
Koristite postavku za održavanje konstantne brzine.
Ako trebate nakratko stati, ugasite motor vozila.
Mala putovanja spojite u jedno veliko s nekoliko
zaustavljanja.
Isključite klimatizacijski uređaj i otvorite prozore, osim ako ne
vozite velikim brzinama na autocesti.
Pritegnite poklopac na spremniku goriva.
Parkirajte se u hladu ili u garaži.
Iz automobila izvadite beskoristan teret. Iz vozila izvadite sve
ono što vam je nepotrebno.
Izbjegavajte prevoženje predmeta na krovu. Kada ih ne
koristite, skinite krovne nosače.
Održavajte preporučeni tlak u gumama. Redovito
provjeravajte tlak u gumama, naročito prije dugih putovanja.
Vozilo treba biti dobro ugođeno; slijedite intervale održavanja
koje je preporučio proizvođač.
Redovito izmjenjujte ulje, uljne i zračne filtre.
Koristite gorivo najniže preporučene gradacije. Kad je to
moguće, koristite biogoriva, npr. E85 i biodizel.
Foursquare
®
Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na
vaš su uređaj prethodno učitane Foursquare točke interesa koje
su u rezultatima pretraživanja označene Foursquare logotipom.
Ako želite dodatne funkcije, povežite se sa svojim Foursquare
računom putem aplikacije Smartphone Link na kompatibilnom
pametnom telefonu. Kada se putem aplikacije Smartphone Link
povežete sa svojim Foursquare računom, možete pregledavati
pojedinosti Foursquare lokacija, prijaviti se na lokaciju i
pretraživati točke interesa u online Foursquare bazi podataka.
Prijava putem aplikacije Foursquare
Prije prijave putem aplikacije Foursquare morate se povezati s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link i zatim
se prijaviti na Foursquare račun.
1 Odaberite Aplikacije > Foursquare® > Prijava.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite > Prijava.
Pretraživanje Foursquare točaka interesa
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo? > Foursquare®.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Prikaz poruka usluge myGarmin
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
Korištenje aplikacija
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11). Ova
značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su
obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.
1 Odaberite Aplikacije > myGarmin™.
Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka
prikazat će se na ikoni myGarmin.
2 Odaberite predmet poruke.
Prikazat će se cijela poruka.
Pregled vremenske prognoze
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 11). Ova
značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite Novi put.
3 Odaberite Odabir početne lokacije.
4 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 3).
Upravljanje podacima
5
6
7
8
9
Odaberite Odaberite.
Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite
Odaberite Sljedece.
Odaberite Spremi.
Unesite naziv i odaberite Gotovo.
.
Organiziranje puta
Svakoj lokaciji puta možete dodati podatke rasporeda,
uključujući željeno vrijeme dolaska na odredište i trajanje
čekanja na svakoj lokaciji. To vam pomaže pri planiranju
vremena odlaska tako da na vrijeme stignete na odredište.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Vrijeme odlaska ili Vrijeme dolaska.
5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.
6 Odaberite Trajanje.
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji i zatim
odaberite Spremi.
8 Po potrebi ponovite korake 3 – 7 za svaku lokaciju.
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu (Vaša ruta na karti,
stranica 5).
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
• Odaberite Izbriši put.
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku
povijesti puta (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 15).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.
• Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera
myGarmin™, uključujući MapSource , BaseCamp™ i
HomePort™ (Prilagođene točke interesa, stranica 4).
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader (Instalacija softvera POI Loader, stranica 4).
®
13
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
6
računalo, stranica 14).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
14
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 7).
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilag. izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta
ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Sigurn. način rada: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Izbjegavanje cesta s naplatom
Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za
ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje
druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.
Prilagođavanje uređaja
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite opciju:
• Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s
naplatom cestarine, odaberite Uvijek pitaj.
• Ako želite izbjeći cestarine, odaberite Izbjegni.
• Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite Dopusti.
4 Odaberite Spremi.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Zaslon.
Orijentacija: Postavlja prikaz na portret (okomito) ili pejzaž
(vodoravno).
Nač. rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Možete odabrati opciju Auto. ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu. Auto. automatski odabire
najbolje dostupne podatke o prometu.
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (Promet na vašoj ruti,
stranica 8).
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
trafficTrends™: Omogućuje značajku trafficTrends
(trafficTrends™, stranica 9).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Lic. ugovori za krajnj. kor.: Prikazuje licencne ugovore za
krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Izvješćivanje o položaju: Dijeljenje podataka o položaju s
tvrtkom Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za
značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
Odaberite Postavke > Upozorenje na točku blizine.
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Raspon radne
temperature
Raspon temperature za 0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F)
punjenje
Izvor napajanja
Za napajanje u vozilu koristi se odgovarajući
kabel, a za napajanje izmjeničnom strujom
dodatna oprema
Trajanje baterije (serija
2509)
Do 2,5 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Trajanje baterije (serija
2609)
Do 1 sat ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Tren. vrij.: Postavljanje vremena uređaja.
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Informacije o uređaju
-20 ° do 55 °C (-4 ° do 131 °F)
15
Dodatak
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Rotirajte završetak À 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljki na satu kako biste ga otključali.
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A
ili 2 A.
Srebrni vršak postavite u završetak.
Gurnite završetak i rotirajte 90 stupnjeva u smjeru kazaljki na
satu kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila
Ã.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Uređaj ne smijete izlagati vodi.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Montaža na upravljačku ploču
OBAVIJEST
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.
Putem dodatnog montažnog diska možete montirati uređaj na
upravljačku ploču tako da budete sukladni s regulativom
određenih saveznih država. Više informacija potražite na stranici
www.garmin.com.
1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.
2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.
3 Postavite disk na upravljačku ploču.
4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.
5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.
6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Gurnite uređaj prema naprijed.
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
16
Dodatak
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim alkoholom.
2 Osušite čistom suhom krpicom.
3 Montirajte vakuumski nosač (Priključivanje uređaja na
napajanje vozila, stranica 1).
Uređaj ne može locirati satelite
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 14).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogu..
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela napajanja vozila, stranica 16).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0° i 45°C
(između 32° i 113°F).
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 15).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 15).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 2).
• Onemogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth
(Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 15).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje i
deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 2).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
Rješavanje problema
17
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 7
3-D prikaz karte 7
A
adrese, traženje 3
alati karte 7
audio, točke blizine 15
automatsko podešavanje glasnoće 2
omogućavanje 2
B
baterija
maksimaliziranje 17
problemi 17
punjenje 1, 2, 16, 17
biranje 10
Bluetooth tehnologija 10, 17
omogućavanje 10
onemogućavanje 15
postavke 15
prekid veze s uređajem 10
brisanje
putovi 13
upareni Bluetooth uređaj 10
Brzo pretraživanje 3
C
cestarine, sprečavanje 14
cijena goriva, promjena 11
Č
čišćenje dodirnog zaslona 16
čišćenje uređaja 16
D
datoteke
podržane vrste 13
prijenos 14
dodaci, prilagođene točke interesa 5
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge rezultat 12
ponovno postavljanje 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge rezultat 12
izvješća o prijeđenim kilometrima 12
izvješće o prijeđenim kilometrima 12
kalibracija potrošnje goriva 12
profil vozila 11
ecoRoute HD, dodatak 11
F
Foursquare 12
G
Garmin Express 1
ažuriranje softvera 1
nadogradnja softvera 1
registriranje uređaja 1
Garmin Live usluge 11
pretplata na 11
Gdje sam? 4, 7
geocaching 4
glasovna naredba 9
aktivacija 9
fraza za buđenje 9
navigacija putem 9
savjeti za upotrebu 9
glasovno upravljanje 9, 10
savjeti 10
gorivo, cijene 11
GPS 2
gumbi na zaslonu 2
H
hands-free telefonski pozivi 10
18
I
ID broj 15
ID jedinice 15
informacije o putu 6
ponovno postavljanje 6
prikaz 6
isključivanje zvuka, audio 9
izbjegavanja
brisanje 7
cesta 7
cestarine 14
onemogućavanje 7
površina 7
prilagođavanje 7
značajke ceste 7
izvješća, prijeđeni kilometri 12
izvješća o prijeđenim kilometrima 12
J
jačina zvuka, prilagođavanje 2
jezik
govor 15
tipkovnica 15
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 16
kabeli napajanja 16
promjena osigurača 16
vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 12
kamere, sigurnost 7
karte 5, 6, 14
ažuriranje 1
kupnja 16
lifetime 1
nadogradnja 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
podatkovno polje 6, 7
pretraživanje 3
prikaz ruta 6
razina pojedinosti 14
slojevi 7
tema 14
koordinate 4
krađa, sprečavanje 16
L
licencni ugovori za krajnjeg korisnika 15
lifetime karte 1
lokacije 3, 13
nedavno pronađeno 3
postavljanje početne 4
pozivanje 10
simulirana 4
spremanje 4
traženje 3
trenutno 4, 7
M
memorijska kartica 14
microSD kartica, postavljanje 14
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 16
upravljačka ploča 16
vakuumski nosač 1, 16
montažni sklop 16
myGarmin, poruke 12
myTrends, rute 7
N
nadogradnja
karte 1
softver 1
nadolazi
prilagođavanje 6
traženje usluga 6
navigacija 5
postavke 14
pregled ruta 5
van ceste 5
navigacija van ceste 5
nedavno pronađene lokacije 3
nosač, skidanje 16
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
odgovaranje na pozive 10
odredišta. Vidi lokacije
oprema 16
osigurač, promjena 16
P
parkiralište 3
posljednje mjesto 3
planer puta 13
uređivanje puta 13
početna točka
broj telefona 10
postavljanje lokacija 4
pozivanje 10
prelazak 4
uređivanje lokacije 4
POI. 5 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 4
pomoć. 11 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 6
ponovno postavljanje
podaci o putu 6
uređaj 2
popis skretanja 6
postavke 14, 15
postavke vremena 2, 15
postavke zaslona 15
postupanje s uređajem 16
potrošnja goriva. 12 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 15
pozivi 10
biranje 10
kontakti 10
odgovaranje 10
onemogućavanje 11
početna točka 10
popis 10
uspostavljanje 10
prečaci
brisanje 4
dodavanje 4
preimenovanje puta 13
prekid veze, uređaj Bluetooth 10
prelazak na početnu točku 4
prepoznavanje govora 9
pretplate
Garmin Live usluge 11
nüMaps Lifetime 1
prometne informacije 1
prikaz karte
2-D 7
3-D 7
prikaz križanja 6
prilagođavanje, izbjegavanja 7
prilagođavanje uređaja 14
prilagođene POI 4
prilagođene točke interesa 4
profil vozila 11
promet, aktivacija pretplate 9
prometne, kamere 8
prometne informacije 8, 9, 15
alternativna ruta 8
dodavanje pretplata 9
kamere 8
karta 8
lifetime pretplate 1
nezgode 8
prijemnik 8
trafficTrends 9
traženje zastoja 8
Indeks
prometne kamere 8
pregled 8
promjena područja pretraživanja 3
punjenje uređaja 1, 2, 16, 17
putno računalo 6
R
računalo
povezivanje 14
priključivanje 17
raskrižja, traženje 3
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
rješavanje problema 17
rute
dodavanje točke 5
izračun 5
myTrends 7
način izračuna 14
pokretanje 5
predloženo 7
pregled 5
prikaz na karti 6
zaustavljanje 6
S
satelitski signali
prikaz 2
primanje 2
sigurnosne kamere, pretplate 7
simulirane lokacije 4
skidanje nosača 16
slojevi karte, prilagođavanje 7
služba za korisničku podršku 11
sljedeće skretanje 6
Smartphone Link 11
Garmin Live usluge 11
onemogućavanje poziva 11
povezivanje 11
snimke zaslona 15
softver
ažuriranje 1
nadogradnja 1
verzija 15
specifikacije 15
spremanje, trenutna lokacija 4
spremljene lokacije 5, 13
brisanje 4
kategorije 4
uređivanje 4
stanje mirovanja 2
svjetlina 2
kategorije 3
koordinate 4
korištenje karte 3
pretraživanje karte 3
raskrižja 3
traženje usluga, nadolazi 6
trenutna lokacija 7
U
uparivanje 10
prekid veze 10
telefon 10, 17
upute 6
upute za vožnju 6
USB, prekid veze 14
uvjeti na cesti, vrijeme 13
V
vakuumski nosač 16
vraćanje postavki 15
vrijeme 13
radar 13
uvjeti na cesti 13
Z
zaobilasci 6
zapisnik puta, pregled 6
zaslon, svjetlina 2
zemljopisna širina i dužina 4
T
telefon
prekid veze 10
uparivanje 10, 17
telefonski imenik 10
telefonski pozivi 10
biranje 10
glasovno biranje 10
isključivanje zvuka 10
odgovaranje 10
tipka napajanja 2
tipkovnica 3
izgled 15
jezik 15
točke interesa, prilagođeno 4
točke interesa (POI Loader) 5
točke interesa (POI) 5, 12
dodaci 5
POI Loader 4
prilagođeno 4, 5
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 15
trafficTrends 9
onemogućavanje 9
traka za pretraživanje 3, 12
traženje lokacija. 3 Vidi i lokacije
adrese 3
gradovi 4
Indeks
19
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising