Garmin | nüvi® 2797LMT | User manual | Garmin nüvi® 2797LMT Korisnički priručnik

Garmin nüvi® 2797LMT Korisnički priručnik
nüvi serije 2707/2708
®
Korisnički priručnik
Ožujak 2013
190-01589-46_0A
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin®, nüvi® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ Ovi trgovački znakovi
ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ i nüMaps Lifetime™ trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc.‍ i svaka upotreba tog imena pod licencom je tvrtke Garmin.‍ microSD™ i microSDHC logotip
trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® i Windows XP® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama.‍ Mac® trgovački je znak tvrtke Apple Inc.‍ HD Radio™ i HD logotip trgovački su znakovi tvrtke iBiquity Digital
Corporation.‍ HD Radio Technology proizvedena pod licencom tvrtke iBiquity Digital Corporation.‍ Američki i strani patenti.‍
Sadržaj
Početak rada...................................................................1
Priključivanje uređaja na napajanje vozila ................................. 1
Podrška i ažuriranja ................................................................... 1
Postavljanje aplikacije Garmin Express ................................ 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Lifetime pretplate ................................................................... 1
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................ 1
Isključivanje uređaja ................................................................... 1
Ponovno postavljanje uređaja ............................................... 1
Primanje GPS signala ................................................................ 1
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 1
Podešavanje glasnoće ............................................................... 1
O automatskom podešavanju glasnoće ................................ 2
Ikone statusne trake ................................................................... 2
Prikaz statusa GPS signala ................................................... 2
Informacije o bateriji .............................................................. 2
Postavljanje vremena ............................................................ 2
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 2
Korištenje zaslonske tipkovnice ................................................. 2
Lokacije...........................................................................2
Traženje lokacija ........................................................................ 2
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 2
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ........... 2
Promjena područja pretraživanja .......................................... 3
Traženje lokacije pretraživanjem karte .................................. 3
Traženje adrese .................................................................... 3
Traženje nedavno pronađenih odredišta ............................... 3
Traženje parkinga ................................................................. 3
Alati za pretraživanje ............................................................. 3
Spremanje lokacija ..................................................................... 3
Spremanje lokacije ................................................................ 3
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 3
Spremanje početne lokacije .................................................. 3
Uređivanje spremljene lokacije ............................................. 3
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji .......................... 4
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 4
Postavljanje simulirane lokacije ................................................. 4
Dodavanje prečaca .................................................................... 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Prilagođene točke interesa ........................................................ 4
Instaliranje softvera POI Loader ............................................ 4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ................ 4
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa ........................... 4
Pregled zapisnika puta .......................................................... 6
Ponovno postavljanje informacija o putovanju ...................... 6
Korištenje predloženih ruta ........................................................ 6
Pregled podataka o trenutnom položaju .................................... 6
Traženje usluga u blizini ........................................................ 6
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ........................... 6
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 6
O prilagođenim izbjegavanjima .................................................. 6
Izbjegavanje područja ........................................................... 6
Izbjegavanje ceste ................................................................ 6
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ....................... 6
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 6
Prilagođavanje karte .................................................................. 6
Prilagođavanje alata karte ..................................................... 6
Prilagođavanje slojeva karte ................................................. 7
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 7
Promjena izgleda karte ......................................................... 7
Sigurnosne kamere .................................................................... 7
Prometne informacije.................................................... 7
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za prometne
informacije .................................................................................. 7
Prijemnik za obavijesti o prometu .............................................. 7
Postavljanje prijemnika za prometne informacije .................. 7
Prikaz nadolazećeg prometa ..................................................... 7
Prikaz prometa na karti ......................................................... 7
Traženje prometnih nezgoda ................................................ 8
Promet na vašoj ruti ................................................................... 8
Upotreba alternativne rute ..................................................... 8
O prometnim kamerama ............................................................ 8
Spremanje prometne kamere ................................................ 8
Pregled prometne kamere ..................................................... 8
O pretplatama za obavijesti o prometu ...................................... 8
Aktivacija pretplate ................................................................ 8
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu ............................... 8
Dodavanje pretplate .............................................................. 8
trafficTrends™ ........................................................................... 8
Onemogućavanje značajke trafficTrends .............................. 8
Omogućavanje prometnih informacija ....................................... 8
Glasovna naredba.......................................................... 8
Postavljanje fraze za buđenje .................................................... 8
Aktivacija glasovnih naredbi ....................................................... 8
Savjeti za glasovne naredbe ...................................................... 9
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe ............................... 9
Upute za isključivanje zvuka ...................................................... 9
Onemogućavanje glasovnih naredbi .......................................... 9
Navigacija....................................................................... 4
Hands-free telefonski pozivi ......................................... 9
Pokretanje rute ........................................................................... 4
Pregled više ruta ................................................................... 4
Promjena načina izračuna rute ............................................. 4
Pokretanje rute do spremljene lokacije ................................. 4
Vaša ruta na karti ....................................................................... 4
Korištenje navigacijske karte ................................................. 5
Dodavanje točke ruti ............................................................. 5
Zaobilaženje .......................................................................... 5
Zaustavljanje rute .................................................................. 5
Pregled aktivnosti rute ............................................................... 5
Prikaz popisa skretanja ......................................................... 5
Pregled sljedećeg skretanja .................................................. 5
Pregled križanja .................................................................... 5
O nadolazećim uslugama .......................................................... 5
Traženje nadolazećih usluga ................................................ 5
Prilagođavanje kategorija Nadolazi ....................................... 5
Informacije o putu ...................................................................... 5
Prikaz podataka o putu na karti ............................................. 5
Prikaz stranice s informacijama o putu ................................. 6
O hands-free pozivanju .............................................................. 9
Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth ...................... 9
Uparivanje telefona .................................................................... 9
Savjeti nakon uparivanja uređaja .......................................... 9
Prekidanje veze s telefonom ................................................. 9
Brisanje uparenog telefona ................................................... 9
Uspostavljanje poziva ................................................................ 9
Biranje broja .......................................................................... 9
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika ............................ 9
Pozivanje lokacije .................................................................. 9
Primanje poziva ......................................................................... 9
Korištenje popisa poziva ............................................................ 9
Upotreba opcija za poziv u tijeku ............................................. 10
Spremanje kućnog telefonskog broja ....................................... 10
Pozivanje početne lokacije .................................................. 10
Sadržaj
Korištenje aplikacija.................................................... 10
Korištenje pomoći .................................................................... 10
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 10
O aplikaciji Smartphone Link ................................................... 10
i
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................ 10
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link ....................... 10
Slanje lokacije s telefona na uređaj ..................................... 10
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s aplikacijom
Smartphone Link.‍ ................................................................ 10
Garmin Live usluge .................................................................. 10
Pretplata na Garmin Live usluge ......................................... 10
O značajci ecoRoute ................................................................ 10
Dodatak ecoRoute HD ........................................................ 11
Postavljanje vozila ............................................................... 11
Promjena cijene goriva ........................................................ 11
Kalibracija potrošnje goriva ................................................. 11
O značajci ecoChallenge .................................................... 11
Prikaz informacija o potrošnji goriva ................................... 11
Izvješća o prijeđenim kilometrima ....................................... 11
Ponovno postavljanje informacija o značajci ecoRoute ...... 11
Prikaz poruka usluge myGarmin .............................................. 11
Pregled vremenske prognoze .................................................. 11
Pregled vremena u blizini drugog grada ............................. 11
Pregled meteorološkog radara ............................................ 11
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 11
Provjera uvjeta na cesti ....................................................... 12
Planiranje puta ......................................................................... 12
Organiziranje puta ............................................................... 12
Navigacija do spremljenog putovanja ................................. 12
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 12
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 12
Uređaj ne može locirati satelite ................................................ 15
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 15
Baterija se vrlo brzo prazni ...................................................... 15
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 15
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ....... 15
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ....... 15
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 15
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 15
Indeks............................................................................16
Upravljanje podacima.................................................. 12
Vrste datoteka .......................................................................... 12
O memorijskim karticama ......................................................... 12
Postavljanje memorijske kartice .......................................... 12
Priključivanje uređaja na računalo ........................................... 12
Prijenos podataka s računala ................................................... 12
Iskopčavanje USB kabela ................................................... 12
Prilagođavanje uređaja................................................ 13
Postavke karte i vozila ............................................................. 13
Omogućavanje karata ......................................................... 13
Postavke navigacije ................................................................. 13
Preference rute ................................................................... 13
Postavke zaslona ..................................................................... 13
Bluetooth postavke .................................................................. 13
Onemogućavanje Bluetooth veze ....................................... 13
Postavke prometa .................................................................... 13
Postavke jedinica i vremena .................................................... 13
Postavke jezika i tipkovnice ..................................................... 13
Postavke uređaja i privatnosti .................................................. 13
Postavke upozorenja o blizini .................................................. 14
Vraćanje postavki ..................................................................... 14
Dodatak......................................................................... 14
Kabeli napajanja ...................................................................... 14
Punjenje uređaja ................................................................. 14
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ...................... 14
Kako postupati s uređajem ...................................................... 14
Čišćenje vanjskog kućišta ................................................... 14
Čišćenje dodirnog zaslona .................................................. 14
Sprečavanje krađe .............................................................. 14
Montaža na upravljačku ploču ................................................. 14
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ..................... 14
Skidanje uređaja s nosača .................................................. 14
Skidanje nosača s vakuumskog nosača ............................. 14
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 14
Kupnja dodatnih karata ............................................................ 14
Kupnja opreme ......................................................................... 15
Rješavanje problema................................................... 15
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana ...................................... 15
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Priključivanje uređaja na napajanje vozila
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju.‍ Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.‍
Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem, morate
napuniti bateriju.‍
1 Priključite kabel napajanja vozila À u USB priključak na
nosaču.‍
Uvjete i odredbe potražite na www.garmin.com/‍us​/‍maps
/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime pretplatu, pretplatu
na podatke o stanju u prometu i prijemnik za obavijesti o
prometu.‍
Aktivacija Lifetime karata
1 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
NAPOMENA: Ako registrirate uređaj, možete putem e-pošte
primati obavijesti o dostupnim ažuriranjima karte.‍
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok
uređaj nije u upotrebi.‍ Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.‍
SAVJET: Možete uštedjeti energiju prebacivanjem uređaja u
mirovanje dok se baterija puni.‍
Pritisnite tipku napajanja À.‍
2 Pritišćite nosač Á na vakuumski nosač Â dok ne sjedne na
3
4
5
6
mjesto.‍
Logotip Garmin® treba gledati prema gore.‍
Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu Ã
unazad, prema vjetrobranu.‍
Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.‍
Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na
mjesto.‍
Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u strujni
priključak vozila.‍
Podrška i ažuriranja
Garmin Express omogućava jednostavan pristup tim uslugama
za vaš uređaj.‍
• Registracija proizvoda
• Ažuriranja softvera i karata
• Priručnici za proizvode
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
računalu.‍
3 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
4 Slijedite upute na zaslonu.‍
nüMaps Guarantee™
Za vaš uređaj može biti dostupno besplatno ažuriranje karte
unutar 90 dana od prvog lociranja satelita tijekom vožnje.‍
Odredbe i uvjete potražite na www.garmin.com/‍numaps.‍
Lifetime pretplate
Neki modeli uključuju pretplate na lifetime značajke.‍ Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/‍lmt.‍
LT: Ovaj model uključuje lifetime pretplatu na podatke o stanju
u prometu i prijemnik za obavijesti o prometu.‍
LM: Ovaj model uključuje nüMaps Lifetime™ pretplatu kojom
dobivate tromjesečna ažuriranja karte dok imate uređaj.‍
Početak rada
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.‍
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi.‍ Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.‍
2 Odaberite Isključeno.‍
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.‍
Tipku napajanja držite pritisnutom 10 sekundi.‍
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.‍ u
statusnoj traci označava jačinu satelitskih signala (pogledajte
stranica 2).‍ Traženje satelita može potrajati nekoliko minuta.‍
1 Uključite uređaj.‍
2 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.‍
Ako
je potrebno, držite
za prikaz detaljnih informacija o
3
satelitskim signalima.‍
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Prikaz > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
1 Odaberite Jačina zvuka.‍
1
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
• Za dodatne opcije odaberite .‍
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.‍
• Za odabir velikih ili malih slova odaberite .‍
Lokacije
O automatskom podešavanju glasnoće
Na uređajima koji podržavaju hands-free pozive, automatsko
podešavanje glasnoće uređaju omogućuje podešavanje
glasnoće s obzirom na pozadinsku buku u vozilu (stranica 9).‍
Automatsko podešavanje glasnoće smanjuje glasnoću uređaja
kada je pozadinska buka manja i povećava glasnoću kada je
pozadinska buka veća.‍
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama.‍ Putem
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije.‍ Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.‍
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće
Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na
temelju razine pozadinske buke.‍
1 Odaberite Jačina zvuka > .‍
2 Ako bude potrebno, odaberite Automatsko podešavanje
glasnoće.‍
3 Odaberite Omogućeno.‍
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.‍
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.‍
4 Odaberite lokaciju.‍
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika.‍ Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.‍
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.‍
Status GPS signala
Status tehnologije Bluetooth® (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
Traženje lokacija
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, na popisu Brzo
pretraživanje mogle bi se prikazati određene kategorije s
prikazom posljednja tri odabrana odredišta.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.‍
3 Odaberite kategoriju.‍
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.‍
Trenutno vrijeme
Status baterije
Povezan s aplikacijom Smartphone Link
Temperatura
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.‍
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.‍
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.‍ Za
povećanje točnosti indikatora stanja baterija trebate potpuno
isprazniti bateriju, a zatim je napuniti do kraja.‍ Ne isključujte
uređaj dok se ne napuni do kraja.‍
Postavljanje vremena
NAPOMENA: Odaberite Automatski kako bi se vrijeme
automatski namjestilo kod svakog uključivanja uređaja.‍
.‍
1 Odaberite
2 Prolazite kroj brojke kako biste namjestili vrijeme.‍
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.‍
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.‍
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.‍
Zadržite ili za brže kretanje.‍
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.‍
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (stranica 13).‍
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .‍
• Za brisanje znaka odaberite .‍
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .‍
2
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Lokacije
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite Traženje u blizini.‍
3 Odaberite opciju.‍
Traženje lokacije pretraživanjem karte
Prije pronalaženja mjesta iz podataka karte, kao što su
restorani, bolnice i benzinske postaje, potrebno je omogućiti
slojeve karte za mjesta uz cestu (stranica 7).‍
1 Odaberite Prikaži kartu.‍
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.‍
3 Ako je potrebno, odaberite , a zatim odaberite ikonu
kategorije za prikaz samo posebne kategorije mjesta.‍
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.‍
• Odaberite točku, kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.‍
5 Ako je potrebno, odaberite opis lokacije za prikaz dodatnih
informacija.‍
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.‍
1 Odaberite Kamo? > Adresa.‍
2 Unesite kućni broj i odaberite Gotovo.‍
3 Unesite naziv ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
4 Prema potrebi, odaberite Traženje u blizini za promjenu
grada, savezne države ili regije.‍
5 Prema potrebi, odaberite grad, saveznu državu ili regiju.‍
6 Ako je potrebno, odaberite adresu.‍
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.‍
2 Odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite ime grada i odaberite .‍
4 Odaberite grad.‍
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine.‍ To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.‍
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.‍
3 Odaberite zemljopisnu širinu.‍
4 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
5 Odaberite zemljopisnu dužinu.‍
6 Unesite novu koordinatu i odaberite Gotovo.‍
7 Odaberite Prikaži na karti.‍
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (stranica 2).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Spremi.‍
5 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Gotovo.‍
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.‍
2 Odaberite Spremi.‍
3 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
4 Odaberite OK.‍
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Spremanje početne lokacije
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.‍
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.‍
1 Odaberite Kamo? > > Postavi početnu lokaciju.‍
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.‍
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.‍
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.‍
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parking.‍
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.‍
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.‍
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.‍
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.‍
Traženje križanja
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite saveznu državu ili regiju.‍
• Za promjenu države, savezne države ili provincije
odaberite Savezna država ili država i unesite naziv.‍
3 Unesite naziv prve ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
4 Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
5 Unesite naziv druge ulice, a zatim odaberite Sljedeće.‍
6 Ako je potrebno, odaberite ulicu.‍
7 Ako je potrebno, odaberite raskrižje.‍
Lokacije
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi na početnu lokaciju.‍
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Početni zaslon.‍
2 Odaberite .‍
3 Odaberite > Uredi.‍
4 Unesite izmjene.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite .‍
5 Odaberite > Uredi.‍
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.‍
• Odaberite Broj telefona.‍
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.‍
3
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.‍
7 Uredite informacije.‍
8 Odaberite Gotovo.‍
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.‍
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.‍
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.‍
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.‍
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Odaberite > Izbriši spremljena mjesta.‍
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.‍
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.‍
2 Na glavnom izborniku odaberite Prikaži kartu.‍
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.‍
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.‍
4 Odaberite opis lokacije.‍
5 Odaberite Postavi lokaciju.‍
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?.‍ Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.‍
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.‍
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.‍
2 Odaberite stavku.‍
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.‍
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.‍
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.‍
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti.‍ One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.‍
Instaliranje softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.‍
1 Idite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍extras.‍
2 Pritisnite Usluge > POI Loader.‍
3 Instalirajte POI Loader na računalo.‍
4
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.‍
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.‍
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (stranica 4).‍
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.‍
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.‍
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (stranica 2).‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Idi!.‍
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (stranica 2).‍
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite Rute.‍
4 Odaberite rutu.‍
Promjena načina izračuna rute
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.‍ Način izračuna utječe jedino
na rute za automobile.‍
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
• Odaberite Brže vrijeme za izračun ruta kojima ćete brže
stići na odredište, ali su duže.‍
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete
možda dulje putovati, ali su kraće.‍
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).‍
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija.‍
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.‍
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.‍
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Tvrtka Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne
kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete
važeća prometna pravila i zakone.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
Navigacija
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom za automobile, u gornjem lijevom kutu
karte prikazat će se pregled sljedećeg skretanja, promjena
prometne trake ili druga manevriranja.‍
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranje, kao i prometnu traku po kojoj biste se trebali
voziti.‍
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na
karti.‍
Pomoć za aktivne trake
Kako se prilikom navigiranja približavate skretanju na ruti, pored
karte se prikazuje detaljna simulacija ceste.‍ Na ispravnoj traci
za skretanje prikazuje se grimizna linija.‍
Korištenje navigacijske karte
1 Odaberite Prikaži kartu.‍
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.‍
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .‍
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .‍
• Za prikaz određenih kategorija kad ne navigirate rutom
odaberite .‍
• Za centriranje karte na trenutnom položaju odaberite .‍
Zaustavljanje ne možete dodati ako ne navigirate rutom.‍
1 Na karti odaberite > Kamo?.‍
2 Potražite dodatno zaustavljanje.‍
3 Odaberite zaustavljanje iz rezultata pretraživanja.‍
4 Odaberite Idi!.‍
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.‍
Zaobilaženje
Prije zaobilaženja potrebno je dodati alat za zaobilaženje u
izborniku s alatima karte (stranica 6).‍
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta.‍ To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.‍
1 Prilikom navigacije po ruti na karti odaberite > Obilazak.‍
2 Odaberite opciju.‍
• Kako biste rutu zaobišli na određenoj udaljenosti,
odaberite 0,5 km, 2 km ili 5 km.‍
• Kako biste zaobišli određenu cestu na ruti, odaberite .‍
3 Ako je to potrebno, odaberite cestu za zaobilazak.‍
Zaustavljanje rute
>
.‍
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.‍
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.‍
2 Odaberite skretanje.‍
Pojavit će se pojedinosti o skretanju.‍ Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.‍
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.‍
2 Odaberite > Karta.‍
Navigacija
O nadolazećim uslugama
Možete vidjeti trgovine i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete.‍
Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.‍
Gorivo
Dodavanje točke ruti
Na karti odaberite
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama.‍ Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.‍
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.‍
Hrana
Konačište
Toaleti
Parkiralište
Banke i bankomati
Traženje nadolazećih usluga
1 Na karti odaberite > Nadolazi.‍
2 Odaberite karticu.‍
3 Odaberite točku interesa.‍
Prilagođavanje kategorija Nadolazi
Možete promijeniti usluge koje tražite, promijeniti raspored
ikona usluga ili tražiti određene trgovine ili kategorije.‍
1 Na karti odaberite > Nadolazi.‍
2 Odaberite ikonu usluge.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite opciju:
• Za promjenu redoslijeda usluga odaberite i povucite
strelicu s desne strane prema gore ili prema dolje.‍
• Za promjenu prikazanih usluga odaberite uslugu pa
odaberite neku drugu uslugu.‍
• Za traženje određene trgovine ili kategorije odaberite
kategoriju, odaberite Prilagođeno pretraživanje i unesite
naziv trgovine ili kategorije.‍
5 Odaberite Gotovo.‍
Informacije o putu
Prikaz podataka o putu na karti
Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati
izborniku s alatima karte.‍ Pogledajte stranica 6.‍
Na karti odaberite
> Podaci o putu.‍
Prilagođavanje polja s podacima o putu
Prije prilagođavanja podataka koji se prikazuju u poljima s
podacima o putu na karti morate u izbornik alata karte dodati
alat za podatke o putu (stranica 6).‍
5
1
2
3
4
Odaberite Prikaži kartu.‍
Odaberite
> Podaci o putu.‍
Odaberite polje s podacima o putu.‍
Odaberite opciju.‍
Novo polje s podacima o putu prikazat će se na popisu
podataka o putu.‍
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.‍
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.‍
Na karti odaberite Brzina.‍
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite > Smjerovi do mene.‍
3 Odaberite početnu lokaciju.‍
4 Odaberite Odaberi.‍
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.‍
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.‍
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste.‍ Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.‍
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.‍
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.‍
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.‍
2 Odaberite > Ponovo postavi polje.‍
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer, na prvoj stranici.‍
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu,
odaberite Ponovo postavi podatke puta.‍
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako
biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.‍
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno
postavljanje odometra.‍
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove značajke potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (stranica 13).‍
Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana.‍ Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.‍
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.‍
Pregled podataka o trenutnom položaju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji.‍ Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.‍
Na karti odaberite vozilo.‍
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
6
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanja.‍
3 Odaberite Dodaj područje za izbjegavanje.‍
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.‍
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
odaberite Sljedeće.‍
Odabrano područje zasjenčano je na karti.‍
6 Odaberite Gotovo.‍
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
2
3
4
5
izbjegavanja.‍
Odaberite Dodaj cestu za izbjegavanje.‍
Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedeće.‍
Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedeće.‍
Odaberite Gotovo.‍
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite izbjegavanje.‍
3 Odaberite > Onemogući.‍
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.‍
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .‍
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.‍
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.‍
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Navigacija
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr.‍ ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.‍
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.‍
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.‍
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.‍
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trasa gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.‍
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.‍
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.‍
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili posljedice korištenja
baze podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih
kamera.‍
Informacije o sigurnosnim kamerama dostupne su na nekim
lokacijama.‍ Dostupnost provjerite na stranici www.garmin.com
/‍safetycameras.‍ Za ove lokacije možete kupiti pretplatu na
informacije o sigurnosnim kamerama.‍ U pretplatu su uključene
lokacije stotina sigurnosnih kamera.‍ Vaš uređaj će vas upozoriti
kad se budete približavali sigurnosnoj kameri i može vas
upozoriti ako vozite prebrzo.‍ Podaci se ažuriraju barem jednom
tjedno, pa možete redovito ažurirati svoj uređaj kako biste imali
najnovije informacije.‍
Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili produžiti
postojeću pretplatu.‍ Svako područje koje kupite ima datum
isteka.‍
Prometne informacije
OBAVIJEST
Tvrtka Garmin nije odgovorna za točnost ili pravovremenost
prometnih informacija.‍
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama.‍ Informacije o prijemnicima za prometne
obavijesti i područjima pokrivenosti potražite na adresi
www.garmin.com/‍traffic.‍
Prijemnik za prometne informacije uključen je u neke komplete
(ugrađen u kabel napajanja u vozilu ili u uređaj), dok je za sve
modele dio dodatne opreme.‍
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.‍
• Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti priključen
na napajanje vozila.‍
• Za primanje prometnih informacija prijemnik za obavijesti o
prometu i uređaj moraju biti unutar dometa stanice koja
emitira podatke o stanju u prometu.‍
• Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj uređaj ili
prijemnik za prometne informacije.‍
Prometne informacije
• Ako vaš uređaj ima i vanjsku antenu, ona uvijek treba biti
uključena kako biste imali najbolji prijem prometnih
informacija.‍
Primanje podatka o prometu pomoću
prijemnika za prometne informacije
OBAVIJEST
Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na
radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.‍
Za primanje podataka o prometu putem prijemnika morate imati
kompatibilan kabel napajanja.‍ Ako je uz vaš model uređaja
uključen lifetime prometni paket, trebate koristiti kabel za
napajanje u vozilu isporučen s uređajem.‍ Ako je uz vaš model
uređaja uključen prometni paket, morate kupiti opremu
prijemnika informacija o prometu tvrtke Garmin.‍ Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/‍traffic.‍
Vaš uređaj može primati signale sa stanice koja emitira
prometne informacije.‍
NAPOMENA: U nekim područjima prometne informacije mogu
se primiti s FM radio stanica putem tehnologije HD Radio™.‍
1 Kompatibilni kabel napajanja priključite na vanjski izvor
napajanja.‍
2 Kompatibilni kabel napajanja priključite na uređaj.‍
Kad ste u dometu pokrivenosti prometnih informacija, vaš
uređaj će prikazivati prometne informacije.‍
Prijemnik za obavijesti o prometu
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB priključak
Priključak vanjske antene
Interna antena
LED indikator napajanja
Adapter za napajanje u vozilu
Postavljanje prijemnika za prometne informacije
Kabel napajanja prijemnika za prometne informacije možete
postaviti tako da ima optimalan prijem prometnih informacija.‍
1 Odvijte kabel.‍
2 Sredinu kabela postavite na otvoreni prostor s neometanim
pogledom na nebo, kao što je armaturna ploča.‍
NAPOMENA: Ne oslanjajte kabel na priključak koji se spaja
s izvorom napajanja vozila.‍
Kabel ne postavljajte na pod ili ispod drugih predmeta.‍
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.‍
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.‍
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.‍
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.‍
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.‍
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.‍
7
2 Ako bude potrebno, odaberite
legende prometne karte.‍
> Legenda za prikaz
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.‍
2 Odaberite > Nezgode.‍
3 Odaberite stavku s popisa.‍
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.‍
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj.‍ Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev.‍ Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (stranica 13).‍ Uređaj bi
vas mogao odvesti kroz prometnu gužvu ako bolja alternativna
ruta ne postoji.‍ Vrijeme odgode automatski se dodaje
procijenjenom vremenu dolaska.‍
Upotreba alternativne rute
Ako uređaj nije postavljen na automatsko korištenje
alternativnih ruta, možete ručno pokrenuti alternativnu rutu kako
biste izbjegli zastoje u prometu.‍
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.‍
2 Odaberite Alternativna ruta.‍
NAPOMENA: Ako nema bolje alternativne rute, ova opcija
nije dostupna, a umjesto toga prikazuje se Na najbržoj ruti.‍
3 Odaberite Idi!.‍
O prometnim kamerama
Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za
glavne prometnice i križanja.‍ Možete spremiti kamere koje želite
redovito provjeravati.‍
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
Live fotografije, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (stranica 10).‍
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.‍
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.‍
3 Odaberite cestu.‍
4 Odaberite križanje.‍
5 Odaberite Dodirnite za dodavanje.‍
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (stranica 8).‍
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.‍
2 Odaberite kameru.‍
Dodavanje pretplate
Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za
druga područja ili zemlje.‍
1 U glavnom izborniku odaberite Promet.‍
2 Odaberite Pretplate > .‍
3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.‍
4 Idite na www.garmin.com/‍fmtraffic i kupite pretplatu, a nakon
toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru.‍
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno
upotrijebiti.‍ Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti
novu šifru.‍ Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne
informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.‍
5 Na uređaju odaberite Sljedeće.‍
6 Unesite šifru.‍
7 Odaberite Gotovo.‍
trafficTrends™
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.‍
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.‍
Onemogućavanje značajke trafficTrends
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.‍
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends.‍
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.‍ Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena
(stranica 8).‍
1 Odaberite Postavke > Promet.‍
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.‍
Glasovna naredba
NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili
regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.‍
NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini
možda neće dati željene rezultate.‍
Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem
izgovaranjem riječi i naredbi.‍ Izbornik glasovnih naredbi pruža
glasovne upite i popis dostupnih naredbi.‍
Postavljanje fraze za buđenje
Ne trebate aktivirati pretplatu koju ste dobili uz svoj FM
prijemnik za obavijesti o prometu.‍ Pretplata se aktivira
automatski nakon što uređaj primi satelitske signale s podacima
o prometu od davatelja plaćenih usluga.‍
Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za
aktivaciju glasovne naredbe.‍ Zadana fraza za buđenje je
Glasovna naredba.‍
SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe
možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.‍
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > Prilagodi
frazu.‍
2 Unesite novu frazu za buđenje.‍
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je
unesete.‍
3 Odaberite Gotovo.‍
Prikaz pretplata za obavijesti o prometu
Aktivacija glasovnih naredbi
O pretplatama za obavijesti o prometu
Možete kupiti dodatne pretplate ili obnoviti pretplatu ako istekne.‍
Idite na http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktivacija pretplate
Odaberite Postavke > Promet > Pretplate.‍
8
Izgovorite frazu za buđenje.‍
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.‍
Glasovna naredba
Savjeti za glasovne naredbe
• Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.‍
• Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako
biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.‍
• Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.‍
• Po potrebi odgovorite na glasovne odzivnike uređaja.‍
• Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili
mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.‍
• Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz
i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.‍
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe
Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.‍
1 Izgovorite svoju frazu za buđenje (stranica 8).‍
2 Izgovorite Traži mjesto.‍
3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.‍
4 Izgovorite broj linije.‍
5 Izgovorite Navigate.‍
Upute za isključivanje zvuka
Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe
bez isključivanja zvukova uređaja.‍
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .‍
2 Odaberite Utišaj upute > Omogućeno.‍
Onemogućavanje glasovnih naredbi
Možete onemogućiti glasovne naredbe i tako spriječiti slučajnu
aktivaciju glasovne naredbe dok govorite.‍
1 Odaberite Aplikacije > Glasovna naredba > .‍
2 Odaberite Glasovna naredba > Onemogućeno.‍
Hands-free telefonski pozivi
5 Na uređaju odaberite OK.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
6 Odaberite svoj telefon s popisa te odaberite OK.‍
7 Ako bude potrebno, na telefonu potvrdite dozvolu za
povezivanje uređaja.‍
8 Ako bude potrebno, u telefon unesite PIN uređaja Bluetooth.‍
Savjeti nakon uparivanja uređaja
• Nakon prvog uparivanja dva se uređaja mogu automatski
povezati svaki put kad ih uključite.‍
• Kad se telefon poveže s uređajem, spremni ste za primanje
glasovnih poziva.‍
• Kada ga uključite, uređaj se pokušava povezati sa zadnjim
telefonom s kojim je bio povezan.‍
• Možda ćete morati postaviti telefon da se automatski
povezuje s uređajem kada je uređaj uključen.‍
Prekidanje veze s telefonom
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Telefon > Ništa > Spremi.‍
Prekinuta je veza telefona i uređaja, ali telefon ostaje uparen
s uređajem.‍
Brisanje uparenog telefona
Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi
automatski povezivao s uređajem.‍
1 Odaberite Postavke > Bluetooth > Telefon.‍
2 Odaberite .‍
3 Odaberite telefon, a zatim odaberite Izbriši.‍
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.‍
2 Unesite broj.‍
3 Odaberite Biraj.‍
O hands-free pozivanju
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
NAPOMENA: Bežična tehnologija Bluetooth nije dostupna za
sve modele, jezike ili regije.‍
Hands-free pozivanje dostupno je na nekim modelima.‍
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free
uređaj.‍ Kako biste saznali je li vaš mobilni telefon s Bluetooth
tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite
www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Vaš telefon možda ne podržava sve značajke hands-free
telefona koje pruža vaš uređaj.‍
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja.‍ Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.‍
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.‍
2 Odaberite kontakt.‍
3 Odaberite Poziv.‍
Omogućavanje bežične tehnologije Bluetooth
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Uparivanje telefona
Prije korištenja hands-free pozivanja potrebno je upariti uređaj s
kompatibilnim mobilnim telefonom.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Postavke > Bluetooth > Dodaj telefon.‍
• Ako ste već uparili drugi telefon, odaberite Postavke >
Bluetooth > Telefon > .‍
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth.‍
Hands-free telefonski pozivi
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.‍
2 Odaberite točku interesa.‍
3 Odaberite Poziv.‍
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.‍
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona.‍ Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta.‍ Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.‍
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.‍
3 Odaberite poziv.‍
9
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i
Upotreba opcija za poziv u tijeku
1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite
2 Odaberite opciju.‍
.‍
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.‍
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj
i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.‍
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.‍
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.‍
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.‍
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (stranica 3).‍
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi broj
početne lokacije.‍
2 Unesite svoj kućni broj.‍
3 Odaberite Gotovo.‍
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.‍
Odaberite Spremljeno > Početni zaslon >
> Poziv.‍
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.‍
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.‍
O aplikaciji Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja uređaju
omogućuje preuzimanje podataka putem podatkovne veze
telefona.‍ Uređaj prebacuje podatke s aplikacije Smartphone
Link putem Bluetooth bežične tehnologije.‍
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama.‍ Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu, vremenskoj prognozi i cijenama goriva.‍
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.‍
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.‍
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
www.garmin.com/‍smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.‍
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.‍
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.‍
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link, morate ju
preuzeti i instalirati na telefon.‍
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.‍
2 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth i zatim označite
potvrdni okvir Bluetooth.‍
3 Na telefonu odaberite Bluetooth postavke.‍
10
potražite Bluetoothuređaje u blizini.‍
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.‍
5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.‍
6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje
zahtjeva za uparivanjem.‍
prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s
aplikacijom Smartphone Link.‍
Slanje lokacije s telefona na uređaj
Smartphone Link registriran je kao navigacijska aplikacija za
vaš telefon.‍
1 Na telefonu odaberite gumb za početak navigacije do
lokacije (pogledajte korisnički priručnik telefona).‍
2 U izborniku aplikacije odaberite Smartphone Link.‍
Kad sljedeći put povežete uređaj s telefonom, lokacija će se
prenijeti na popis nedavno pronađenih stavki na uređaju.‍
Onemogućavanje poziva dok ste povezani s
aplikacijom Smartphone Link.‍
Dok je uređaj povezan s telefonom radi primanja usluga Garmin
Live, možete onemogućiti hands-free pozive.‍
1 Odaberite Aplikacije > Smartphone Link.‍
2 Odaberite svoj telefon.‍
3 Odznačite potvrdni okvir Hands-free pozivanje.‍
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti
povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone
Link (stranica 10).‍
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama.‍ Garmin Live usluge omogućuju pregled
podataka uživo na vašem uređaju, bilo besplatnih ili na temelju
pretplate; na primjer, podataka o prometu, vremenskoj prognozi
i cijenama goriva.‍
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije.‍ Druge usluge, na primjer, aktualni podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.‍
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju
se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.‍
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.‍
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu
(stranica 10).‍
2 Odaberite Garmin Live usluge.‍
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.‍
3 Odaberite uslugu.‍
4 Odaberite cijenu.‍
5 Odaberite Pretplati se.‍
6 Slijedite upute na zaslonu.‍
O značajci ecoRoute
U nekim područjima prije nego možete koristiti značajku
ecoRoute™potrebno je kupiti kod za otključavanje ili dodatak
ecoRoute HD.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍ecoroute.‍
Značajka ecoRoute izračunava potrošnju i cijenu goriva
potrebnog za navigaciju do odredišta te sadrži alate za
smanjivanje potrošnje goriva.‍
Korištenje aplikacija
Podaci koje pruža značajka ecoRoute tek su procijenjene
vrijednosti.‍ Ti podaci nisu stvarno očitane vrijednosti vozila,
osim ako ne koristite dodatak ecoRoute HD.‍
Za primanje preciznijih izvješća o potrošnji goriva koji
odgovaraju određenom vozilu i stilu vožnje izvršite kalibraciju
potrošnje goriva (stranica 11).‍
Dodatak ecoRoute HD
Kad je povezan s dodatkom ecoRoute HD, uređaj može u
stvarnom vremenu primati podatke o vozilu kao što su poruke o
kvarovima, o/min i naponu akumulatora.‍ Uređaj uključuje
vrijednosti podataka vozila koje očitava dodatak ecoRoute HD
prilikom izračuna ecoRoute podataka.‍
Idite na www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Postavljanje vozila
Prilikom prvog korištenja značajki ecoRoute potrebno je unijeti
podatke o vozilu.‍
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Promjena cijene goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Na pumpi.‍
2 Unesite trenutnu cijenu goriva i odaberite Sljedeće.‍
3 Odaberite Da.‍
Kalibracija potrošnje goriva
Možete kalibrirati potrošnju goriva kako biste primali preciznija
izvješća o potrošnji goriva za svoje vozilo i stil vožnje.‍
Kalibraciju provedite nakon što napunite spremnik za gorivo.‍
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Na pumpi.‍
2 Unesite trenutnu cijenu goriva.‍
3 Unesite količinu potrošenog goriva od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.‍
4 Unesite prijeđenu udaljenost od posljednjeg punjenja
spremnika za gorivo.‍
5 Odaberite Sljedeće.‍
Uređaj izračunava prosječnu potrošnju goriva.‍
6 Odaberite Spremi.‍
O značajci ecoChallenge
Značajka ecoChallenge pomaže vam da maksimalno smanjite
potrošnju goriva ocjenjujući vaš stil vožnje.‍ Što je rezultat za
ecoChallenge veći, uštedjeli ste više goriva.‍ Značajka
ecoChallenge sakuplja podatke i izračunava rezultat svaki put
kad je uređaj u pokretu i u načinu rada za automobil.‍
Pregled ecoChallenge rezultata
Odaberite Aplikacije > ecoRoute > ecoChallenge.‍
O ecoChallenge rezultatu
Brzina: Prikazuje rezultate za vožnju pri optimalnoj brzini i
smanjenoj potrošnji goriva.‍
Kočenje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.‍
Gubite bodove za naglo kočenje.‍
Ubrzanje: Prikazuje rezultate za glatko i postepeno ubrzavanje.‍
Gubite bodove za naglo ubrzavanje.‍
Ukupno: Prikazuje rezultat prosječne brzine, ubrzanja i
kočenja.‍
Ponovno postavljanje ecoChallenge rezultata
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Odaberite > Ponovo postavi.‍
Prikaz informacija o potrošnji goriva
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Potrošnja goriva.‍
2 Odaberite dio grafikona kako biste ga povećali.‍
Korištenje aplikacija
Izvješća o prijeđenim kilometrima
Izvješće o prijeđenim kilometrima donosi pregled udaljenosti,
vremena, prosječne potrošnje goriva i cijene goriva prilikom
kretanja prema odredištu.‍
Izvješće o prijeđenim kilometrima stvara se za svaku rutu kojom
vozite.‍ Zaustavite li rutu na uređaju, izvješće o prijeđenim
kilometrima stvara se za udaljenost koju ste prošli.‍
Pregled izvješća o prijeđenim kilometrima
Možete pregledati spremljena izvješća o prijeđenim kilometrima
na uređaju.‍
SAVJET: Možete povezati uređaj s računalom i pristupiti
izvješćima o prijeđenim kilometrima u mapi Izvješća na uređaju.‍
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Izvješće o prijeđenim
kilometrima.‍
2 Odaberite izvješće.‍
Ponovno postavljanje informacija o značajci
ecoRoute
1 Odaberite Aplikacije > ecoRoute > Profil vozila.‍
2 Odaberite > Ponovo postavi.‍
Prikaz poruka usluge myGarmin
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(stranica 10).‍ Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su
obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.‍
1 Odaberite Aplikacije > myGarmin.‍
Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka
prikazat će se na ikoni myGarmin.‍
2 Odaberite predmet poruke.‍
Prikazat će se cijela poruka.‍
Pregled vremenske prognoze
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(stranica 10).‍ Ova značajka nije dostupna u svim područjima.‍
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.‍
2 Odaberite dan.‍
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.‍
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.‍
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.‍
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodaj grad i
unesite ime grada.‍
Pregled meteorološkog radara
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.‍
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u
blizini, poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.‍
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.‍
2 Ako je potrebno, odaberite grad.‍
3 Odaberite > Meteorološki radar.‍
Pregled meteoroloških upozorenja
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja.‍ Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.‍
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.‍
11
2 Po potrebi odaberite grad.‍
3 Odaberite > Meteorološka upozorenja.‍
Provjera uvjeta na cesti
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.‍
2 Po potrebi odaberite grad.‍
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.‍
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite Novi put.‍
3 Odaberite Odabir početne lokacije.‍
4 Potražite lokaciju (stranica 2).‍
5 Odaberite Odaberi.‍
6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .‍
7 Odaberite Sljedeće.‍
8 Unesite naziv i odaberite Gotovo.‍
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.‍
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite put.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.‍
• Odaberite Vrijeme dolaska.‍
Odaberite
datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.‍
5
6 Odaberite Trajanje.‍
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.‍
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.‍
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite Idi!.‍
4 Ako se prikaže upit, odaberite rutu (stranica 4).‍
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.‍
2 Odaberite spremljeno putovanje.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.‍
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.‍
• Odaberite Izbriši put.‍
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.‍
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku
povijesti puta (stranica 13).‍
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.‍
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.‍
12
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj.‍ Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.‍
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95,
98, Me, Windows NT®i Mac® OS 10.‍3 i ranijim verzijama.‍
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.‍
• Karte i GPX datoteke međutočki iz kartografskog softvera
myGarmin™, uključujući MapSource®, BaseCamp™ i
HomePort™ (stranica 4).‍
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader (stranica 4).‍
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Uz
pohranu kartografije i podataka, memorijska kartica može se
koristiti za pohranu datoteka poput karata, slika, geocache
stavki, ruta, međutočaka i prilagođenih točaka interesa.‍
Postavljanje memorijske kartice
Uređaj podržava memorijske kartice microSD™ i microSDHC.‍
1 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.‍
2 Pritišćite ju dok ne škljocne.‍
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete priključiti na računalo pomoću USB kabela koji
se isporučuje s uređajem.‍
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.‍
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.‍
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (stranica 12).‍
2
3
4
5
6
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.‍
Na računalu otvorite preglednik datoteka.‍
Odaberite datoteku.‍
Odaberite Uredi > Kopiraj.‍
Idite u mapu na uređaju.‍
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.‍
Odaberite Uredi > Zalijepi.‍
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka.‍ Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.‍
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.‍
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.‍
2 Iskopčajte kabel iz računala.‍
Upravljanje podacima
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.‍
Vozilo: Mijenja ikonu koja predstavlja vaš položaj na karti.‍
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.‍
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.‍
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti.‍ Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.‍
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.‍
Alati karte: Odabire prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.‍
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (stranica 7).‍
myMaps: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.‍
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.‍
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > myMaps.‍
2 Odaberite kartu.‍
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.‍
Način izračuna: Postavlja preference rute.‍
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.‍
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.‍
Napredni zaobilasci: Postavlja dužinu zaobilaska.‍
Sigurnosni način rada: Onemogućuje sve funkcije koje
zahtijevaju pažnju vozača i mogu ometati vožnju.‍
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.‍
Preference rute
Za otvaranje stranice Postavke načina izračuna u glavnom
izborniku odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.‍
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.‍
Najbrže vrijeme: Izračun ruta kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.‍
Najkraći put: Izračun ruta koje su kraće, ali kojima ćete možda
dulje putovati.‍
Manje goriva: Izračun ruta na kojima se koristi manje goriva
nego na drugim rutama.‍
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.‍
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Prikaz.‍
Način rada boja: Promjena svjetline zaslona.‍ Smanjivanje
svjetline štedi energiju baterija.‍
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.‍
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.‍
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.‍
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.‍
Prilagođavanje uređaja
Bluetooth postavke
Za otvaranje Bluetooth postavki u glavnom izborniku odaberite
Postavke > Bluetooth.‍
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
Dodaj telefon: Upravlja vezom između vašeg uređaja i bežičnih
slušalica s Bluetooth bežičnom tehnologijom.‍
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje s Bluetooth bežičnom tehnologijom.‍
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Postavke prometa
Za otvaranje stranice s postavkama prometnih informacija, u
glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.‍
Prometne informacije: Omogućuje prometne informacije.‍
Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se
koristiti za podatke o prometu.‍ Automatski automatski
odabire najbolje dostupne podatke o prometu.‍
Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.‍
Optimiziraj rutu: Odabire hoće li se optimizirane alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev (stranica 8).‍
Upozorenja o prometu: Odabire razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.‍
trafficTrends: Omogućuje značajku trafficTrends (stranica 8).‍
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.‍
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.‍
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.‍
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.‍
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.‍
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.‍
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih odzivnika.‍
Jezik teksta: Promjena čitavog zaslonskog teksta na odabrani
jezik.‍
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.‍
Jezik tipkovnice: Postavlja jezik za tipkovnicu.‍
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje stranice Postavke uređaja u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Uređaj.‍
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.‍
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne
ugovore za krajnjeg korisnika koji se odnose na vaš odabir.‍
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.‍
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje snimanje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
Izbriši povijest putovanja: Briše povijest putovanja za
značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.‍
13
Postavke upozorenja o blizini
Odaberite Postavke > Upozorenja na točku blizine.‍
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.‍
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.‍
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.‍
1 Odaberite Postavke.‍
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.‍
3 Odaberite > Vrati.‍
Dodatak
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.‍
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.‍
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.‍
• Uređaj priključite na računalo pomoću isporučenog USB
kabela.‍
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.‍
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto.‍ Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.‍
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti
potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za
vozilo.‍
1 Odvijte završetak À.‍
OBAVIJEST
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.‍
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.‍
Obrišite uređaj suhom krpom.‍
2
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.‍
2 Po potrebi krpicu namočite tekućinom.‍
Možete koristiti vodu, izopropilni alkohol ili tekućinu za leće.‍
3 Zaslon nježno obrišite krpicom.‍
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.‍
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.‍
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.‍
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montaža na upravljačku ploču
OBAVIJEST
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.‍
Pomoću montažnog diska montirajte uređaj na upravljačku
ploču pazeći na sukladnost s primjenjivim zakonskim
odredbama.‍ Više informacija potražite na stranici www.garmin.com.‍
1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.‍
2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.‍
3 Postavite disk na upravljačku ploču.‍
4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.‍
5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.‍
6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).‍
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
Skidanje uređaja s nosača
2
3
4
5
SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati
kovanica.‍
Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.‍
Umetnite brzi osigurač od 2 A.‍
Srebrni vršak postavite u završetak.‍
Zavijte završetak u kabel napajanja u vozilu Ã.‍
Gurnite uređaj prema naprijed.‍
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.‍
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
nosaču otpusti iz nosača.‍
Kako postupati s uređajem
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog
stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.‍
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.‍
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.‍
Kupnja dodatnih karata
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time
mogli uzrokovati trajnu štetu.‍
2 Pritisnite karticu Karte.‍
3 Slijedite upute na zaslonu.‍
14
1 Idite na stanicu s proizvodima za vaš uređaj na web-mjestu
tvrtke Garmin (http:​/‍​/‍www​.garmin​.com).‍
Dodatak
Kupnja opreme
Idite na http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Rješavanje problema
Vakuumski nosač pada s vjetrobrana
1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobran izopropilnim
alkoholom.‍
2 Osušite čistom suhom krpicom.‍
3 Montirajte vakuumski nosač (stranica 1).‍
Uređaj ne može locirati satelite
• Provjerite je li GPS simulator isključen (stranica 13).‍
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i
stabala.‍
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.‍
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.‍
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.‍
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje.‍ Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.‍
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
• Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
Polje Bluetooth mora biti postavljeno na Omogućeno.‍
• Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnonogiju i
donesite telefon na udaljenost jednaku ili manju od 33 stope
(10 m) od uređaja.‍
• Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍bluetooth.‍
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (stranica 14).‍
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.‍
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 32° i
113°F (između 0° i 45°C).‍
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.‍
Baterija se vrlo brzo prazni
•
•
•
•
•
•
•
Smanjite svjetlinu zaslona (stranica 13).‍
Skratite vrijeme isteka zaslona (stranica 13).‍
Smanjite glasnoću (stranica 1).‍
Onemogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth (stranica 13).‍
Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (stranica 1).‍
Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.‍
Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.‍
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.‍
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP).‍ U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.‍
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista® i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.‍
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje.‍ U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj.‍ Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.‍
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.‍
2 Isključite uređaj.‍
Rješavanje problema
15
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 7
3-D prikaz karte 7
A
adrese, traženje 3
alati karte 6
audio, točke blizine 14
automatsko podešavanje glasnoće 2
omogućavanje 2
B
baterija
maksimaliziranje 15
problemi 15
punjenje 1, 2, 14, 15
biranje 9
Bluetooth tehnologija 9, 15
omogućavanje 9
onemogućavanje 13
postavke 13
brisanje
putovi 12
uparene slušalice 9
Brzo pretraživanje 2
C
cijena goriva, promjena 11
Č
čišćenje dodirnog zaslona 14
čišćenje uređaja 14
D
datoteke
podržane vrste 12
prijenos 12
dodaci
prilagođene točke interesa 4
sigurnosne kamere 7
dodavanje zaustavljanja 5
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge rezultat 11
ponovno postavljanje 11
ecoRoute 11
dodatak HD 10
ecoChallenge rezultat 11
izvješća o prijeđenim kilometrima 11
izvješće o prijeđenim kilometrima 11
kalibracija potrošnje goriva 11
profil vozila 11
ecoRoute hd, dodatak 10
ecoRoute HD, dodatak 11
G
Garmin Express 1
ažuriranje softvera 1
registriranje uređaja 1
Garmin Live usluge 10
pretplata na 10
Gdje sam? 3, 6
geocaching 3
glasovna naredba 8, 9
aktivacija 8
fraza za buđenje 8
navigacija putem 9
savjeti za upotrebu 9
gorivo, cijene 11
GPS 1, 2
gumbi na zaslonu 2
H
hands-free telefonski pozivi 9
I
ID broj 13
ID jedinice 13
16
informacije o putu, prikaz 6
isključivanje zvuka, audio 9
izbjegavanja
brisanje 6
cesta 6
onemogućavanje 6
površina 6
prilagođavanje 6
značajke ceste 6
izvješća, prijeđeni kilometri 11
izvješća o prijeđenim kilometrima 11
J
jačina zvuka, prilagođavanje 1
jezik
govor 13
tipkovnica 13
K
kabel za napajanje u vozilu 1
kabeli, napajanje 14
kabeli napajanja 14
promjena osigurača 14
vozilo 1
kalibracija potrošnje goriva 11
kamere, sigurnost 7
karta, podatkovno polje 7
karte 5, 13
ažuriranje 1
kupnja 14
lifetime 1
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
podatkovno polje 5
pretraživanje 3
prikaz ruta 5
razina pojedinosti 13
slojevi 7
tema 13
koordinate 3
krađa, sprečavanje 14
L
Licencni ugovori za krajnjeg korisnika 13
lifetime karte 1
lokacije 2, 3, 12
nedavno pronađeno 3
postavljanje početne 3
pozivanje 9
simulirana 4
spremanje 3
traženje 3
trenutačno 3
trenutno 6
M
memorijska kartica 12
meteorološki, radar 11
microSD kartica, postavljanje 12
montaža uređaja
automobil 1
skidanje s nosača 14
upravljačka ploča 14
vakuumski nosač 1, 14
montažni sklop 14
myGarmin, poruke 11
myTrends, rute 6
N
nadolazeće usluge 5
nadolazi
prilagođavanje 5
traženje usluga 5
navigacija 4
postavke 13
pregled ruta 4
van ceste 4
navigacija van ceste 4
nedavno pronađene lokacije 3
nosač, skidanje 14
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
odgovaranje na pozive 9
odredišta. Vidi lokacije
oprema 15
osigurač, promjena 14
P
parkiralište 3
posljednje mjesto 3
planer puta 12
uređivanje puta 12
početna točka
broj telefona 10
postavljanje lokacija 3
pozivanje 10
prelazak 3
uređivanje lokacije 3
podaci o putu 5
ponovno postavljanje 6
pogled na kartu 7
POI. 4 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 4
pomoć. 10 Vidi i služba za korisničku podršku
pomoć za aktivne trake 5
ponovno postavljanje
podaci o putu 6
uređaj 1
popis skretanja 5
postavke 13
postavke vremena 2, 13
postavke zaslona 13
postupanje s uređajem 14
potrošnja goriva. 11 Vidi i ecoRoute
povijest putovanja 13
pozivi 9
biranje 9
kontakti 9
odgovaranje 9
onemogućavanje 10
početna točka 10
popis 9
poziv na čekanju 10
uspostavljanje 9
prečaci
brisanje 4
dodavanje 4
preimenovanje puta 12
prekidanje veze s telefonom 9
prelazak na početnu točku 3
prepoznavanje govora 8
pretplate
Garmin Live usluge 10
nüMaps Lifetime 1
prometne informacije 1
prikaz karte
2-D 7
3D 7
prikaz križanja 5
prilagođavanje, izbjegavanja 6
prilagođavanje uređaja 13
prilagođene POI 4
profil vozila 11
promet, aktivacija pretplate 8
prometne, kamere 8
prometne informacije 7, 8, 13
alternativna ruta 8
dodavanje pretplata 8
kamere 8
karta 7
lifetime pretplate 1
nezgode 8
prijemnik 7
trafficTrends 8
traženje zastoja 8
prometne kamere 8
pregled 8
spremanje 8
promjena područja pretraživanja 3
Indeks
punjenje uređaja 1, 2, 14, 15
putno računalo 6
ponovno postavljanje informacija 6
raskrižja 3
traženje usluga, nadolazi 5
trenutna lokacija 6
R
U
računalo
povezivanje 12
priključivanje 15
raskrižja, traženje 3
registracija proizvoda 1
registriranje uređaja 1
rješavanje problema 15
rute
izračun 4
myTrends 6
pokretanje 4
predloženo 6
preference 13
pregled 4
prikaz na karti 5
zaustavljanje 5
uparivanje 9
brisanje uparenih slušalica 9
prekid veze 9
telefon 9, 15
upozorenja
audio 14
sigurnosne kamere 14
točke blizine 14
upute 5
upute za vožnju 5
USB, prekid veze 12
uvjeti na cesti, vrijeme 12
S
satelitski signali
prikaz 2
primanje 1
sigurnosne kamere, baza podataka 7
simulirane lokacije 4
skidanje nosača 14
slojevi karte, prilagođavanje 7
služba za korisničku podršku 10
sljedeće skretanje 5
Smartphone Link 10
Garmin Live usluge 10
onemogućavanje poziva 10
priključivanje 10
snimke zaslona 13
softver
ažuriranje 1
verzija 13
spremanje, trenutna lokacija 3
spremljene lokacije 4, 12
brisanje 4
kategorije 4
uređivanje 3
stanje mirovanja 1
svjetlina 1
V
vakuumski nosač 14
vraćanje postavki 14
vrijeme 11
uvjeti na cesti 12
Z
zaobilasci 5
zapisnik puta, pregled 6
zaslon, svjetlina 1
zaustavljanja, dodavanje 5
zemljopisna širina i dužina 3
T
telefon
prekid veze 9
uparivanje 9, 15
telefonski imenik 9
telefonski pozivi 9
biranje 10
glasovno biranje 10
isključivanje zvuka 10
odgovaranje 9, 10
poziv na čekanju 10
tipka napajanja 1
tipkovnica 2
izgled 13
jezik 13
točke interesa, prilagođeno 4
točke interesa (POI Loader) 4
točke interesa (POI)
dodaci 4
POI Loader 4
prilagođeno 4
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 14
trafficTrends 8
onemogućavanje 8
traka za pretraživanje 2
traženje lokacija. 2 Vidi i lokacije
adrese 3
gradovi 3
kategorije 2
koordinate 3
korištenje karte 3
pretraživanje karte 3
Indeks
17
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)1805-427646-880
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 902 007 097
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising