Garmin | nüvi® 2759LM | User guide | Garmin nüvi® 2759LM Podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 2759LM Podręcznik użytkownika
nüvi seria 2709
®
Podręcznik użytkownika
Kwiecień 2017
Wydrukowano na Tajwanie
190-01783-40_0B
© 2014 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , nüvi oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez
wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ oraz nüMaps Lifetime™ są znakami towarowymi firmy
Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs,
Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista oraz Windows XP są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Mac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. HD Radio™ oraz logo HD są
znakami towarowymi firmy iBiquity Digital Corporation. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy iBiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne.
®
®
®
®
®
®
Spis treści
Podłączanie urządzenia do układu zasilającego pojazdu .......... 1
Pomoc techniczna i aktualizacje ................................................. 1
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji
Garmin Express ..................................................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 2
Subskrypcje bezterminowe .................................................... 2
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia ....................................... 2
Wyłączanie urządzenia ............................................................... 2
Resetowanie urządzenia ........................................................ 2
Odbiór sygnałów GPS ................................................................ 2
Regulowanie jasności ekranu ..................................................... 2
Regulowanie głośności ............................................................... 2
Informacje o funkcji automatycznej głośności ........................ 2
Ikony na pasku stanu .................................................................. 2
Wyświetlanie stanu sygnału GPS .......................................... 3
Informacje o baterii ................................................................ 3
Ustawianie czasu ................................................................... 3
Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie .............. 3
Korzystanie z klawiatury ekranowej ............................................ 3
Informacje o podróży .................................................................. 7
Wyświetlanie danych podróży z mapy ................................... 7
Wyświetlanie strony Informacje o podróży ............................. 7
Wyświetlanie dziennika podróży ............................................ 7
Resetowanie informacji o podróży ......................................... 7
Korzystanie z sugerowanych tras ............................................... 7
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji ................................ 7
Wyszukiwanie usług w pobliżu ............................................... 7
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji .................................................................................... 7
Unikanie określonych cech dróg ................................................. 7
Informacje o własnych unikanych elementach ........................... 7
Unikanie obszaru ................................................................... 7
Unikanie drogi ........................................................................ 8
Wyłączanie własnego unikanego elementu ........................... 8
Usuwanie własnych unikanych elementów ............................ 8
Dostosowywanie mapy ............................................................... 8
Dostosowywanie narzędzi mapy ............................................ 8
Dostosowywanie warstw mapy .............................................. 8
Zmiana pola danych mapy ..................................................... 8
Zmiana perspektywy mapy .................................................... 8
Kamery monitorujące .................................................................. 8
Pozycje ............................................................................ 3
Utrudnienia drogowe......................................................8
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................... 1
Wyszukiwanie pozycji ................................................................. 3
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii ........................................ 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania ........ 3
Zmiana przeszukiwanego obszaru ........................................ 3
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy ............................... 3
Wyszukiwanie adresu ............................................................ 4
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży ............. 4
Wyszukiwanie parkingów ....................................................... 4
Narzędzia wyszukiwania ........................................................ 4
Zapisywanie pozycji .................................................................... 4
Zapisywanie pozycji ............................................................... 4
Zapisywanie aktualnej pozycji ................................................ 4
Zapisywanie pozycji domowej ................................................ 4
Edycja zapisanych pozycji ..................................................... 4
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji ........................ 4
Usuwanie zapisanych pozycji ................................................ 5
Ustawianie symulowanej pozycji ................................................ 5
Dodawanie skrótu ....................................................................... 5
Usuwanie skrótu .................................................................... 5
Własne POI ................................................................................. 5
Instalacja programu POI Loader ............................................ 5
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader ............. 5
Wyszukiwanie własnych punktów POI ................................... 5
Nawigacja........................................................................ 5
Rozpoczynanie podróży ............................................................. 5
Wyświetlanie podglądu kilku tras ........................................... 5
Zmiana trybu obliczania trasy ................................................ 5
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji ....................... 5
Podróżowanie do pozycji w określonym miejscu ........................ 5
Poznawanie miejsca .............................................................. 6
Trasa na mapie ........................................................................... 6
Korzystanie z mapy ................................................................ 6
Dodawanie punktu do trasy ................................................... 6
Korzystanie z objazdu ............................................................ 6
Zatrzymywanie trasy .............................................................. 6
Wyświetlanie aktywności dla trasy .............................................. 6
Wyświetlanie listy zwrotów ..................................................... 6
Wyświetlanie następnego zwrotu ........................................... 6
Wyświetlanie skrzyżowań ...................................................... 6
Przed tobą .................................................................................. 6
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych ......... 6
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą ........ 7
Spis treści
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika
komunikatów drogowych ............................................................ 9
Odbiornik komunikatów drogowych ............................................ 9
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów drogowych .......... 9
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych .................. 9
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie ........................ 9
Wyszukiwanie wypadków drogowych .................................... 9
Informacje o ruchu drogowym na trasie ...................................... 9
Wybieranie trasy alternatywnej .............................................. 9
Informacje o kamerach drogowych ............................................. 9
Zapisywanie kamery drogowej ............................................... 9
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej .................................. 9
Informacje o subskrypcji komunikatów drogowych ................... 10
Aktywacja subskrypcji .......................................................... 10
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych ............. 10
Dodawanie subskrypcji ........................................................ 10
trafficTrends™ .......................................................................... 10
Wyłączanie funkcji trafficTrends .......................................... 10
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych ..................... 10
Polecenia głosowe....................................................... 10
Ustawianie frazy aktywacji ........................................................ 10
Włączenie funkcji poleceń głosowych ...................................... 10
Polecenia głosowe — porady ................................................... 10
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń
głosowych ................................................................................. 10
Wyciszanie instrukcji ................................................................. 10
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych ..................................... 10
Sterowanie głosem....................................................... 11
Konfigurowanie sterowania głosem .......................................... 11
Korzystanie ze sterowania głosem ........................................... 11
Sterowanie głosem — porady ................................................... 11
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący .................... 11
Informacje o rozmowach przez zestaw głośnomówiący ........... 11
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth .............. 11
Parowanie telefonu ................................................................... 11
Po sparowaniu urządzeń — porady ..................................... 11
Odłączanie urządzenia Bluetooth ........................................ 11
Usuwanie sparowanego telefonu ......................................... 11
Nawiązywanie połączenia ......................................................... 11
Wybieranie numeru .............................................................. 11
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów .............................................................................. 11
i
Wykonywanie połączenia z pozycją ..................................... 11
Odbieranie połączenia .............................................................. 11
Korzystanie z historii połączeń ................................................. 12
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy ..................................... 12
Zapisywanie domowego numeru telefonu ................................ 12
Dzwonienie do domu ........................................................... 12
Korzystanie z aplikacji................................................. 12
Korzystanie z Pomocy .............................................................. 12
Wyszukiwanie tematów pomocy .......................................... 12
Smartphone Link ....................................................................... 12
Pobieranie aplikacji Smartphone Link .................................. 12
Łączenie z aplikacją Smartphone Link ................................ 12
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia ........................ 12
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją Smartphone
Link ...................................................................................... 12
Usługi Garmin Live ................................................................... 12
Subskrypcja usług Garmin Live ........................................... 12
Informacje o ecoRoute .............................................................. 13
Urządzenie ecoRoute HD .................................................... 13
Konfigurowanie pojazdu ...................................................... 13
Zmiana ceny paliwa ............................................................. 13
Kalibracja zużycia paliwa ..................................................... 13
Informacje o narzędziu ecoChallenge ................................. 13
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa ............................ 13
Raporty o przebiegu ............................................................. 13
Zerowanie danych ecoRoute ............................................... 13
Porady dotyczące jazdy ....................................................... 13
Foursquare® ............................................................................. 14
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare ........................... 14
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare .............. 14
Wyświetlanie wiadomości myGarmin ....................................... 14
Wyświetlanie prognozy pogody ................................................ 14
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta .................... 14
Wyświetlanie radaru pogodowego ....................................... 14
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych .................................. 14
Sprawdzanie warunków drogowych .................................... 14
Planowanie podróży ................................................................. 14
Tworzenie harmonogramu podróży ..................................... 14
Podróż wg zapisanego planu podróży ................................. 15
Edytowanie zapisanej podróży ............................................ 15
Wyświetlanie poprzednich tras i celów ..................................... 15
Załącznik....................................................................... 17
Przewody zasilające ................................................................. 17
Ładowanie urządzenia ......................................................... 17
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki ........................................................................... 17
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 17
Czyszczenie obudowy ......................................................... 17
Czyszczenie ekranu dotykowego ......................................... 18
Zapobieganie kradzieży ....................................................... 18
Montaż na desce rozdzielczej ................................................... 18
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki ...................... 18
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu ..................................... 18
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki .................................... 18
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby ........................ 18
Zakup dodatkowych map .......................................................... 18
Zakup akcesoriów ..................................................................... 18
Rozwiązywanie problemów......................................... 18
Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej ........................ 18
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów ........................... 18
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe ...................................... 18
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas .................. 18
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako dysk
wymienny .................................................................................. 18
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ................................................................................. 18
Urządzenie nie jest wyświetlane w komputerze jako urządzenie
przenośne ani jako wolumin lub dysk wymienny ...................... 18
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem ................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Zarządzanie danymi..................................................... 15
Typy plików ............................................................................... 15
Wkładanie karty pamięci ........................................................... 15
Podłączanie urządzenia do komputera .................................... 15
Przesyłanie danych z komputera .............................................. 15
Odłączanie kabla USB ......................................................... 15
Dostosowywanie urządzenia....................................... 15
Ustawienia mapy i pojazdu ....................................................... 15
Włączanie map .................................................................... 16
Ustawienia nawigacji ................................................................ 16
Ustawienia trybu obliczania ................................................. 16
Unikanie dróg płatnych ........................................................ 16
Unikanie dróg wymagających winiet .................................... 16
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 16
Wyłączanie komunikacji Bluetooth ....................................... 16
Ustawienia wyświetlania ........................................................... 16
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych ............................ 16
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek .................................. 16
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury ................................. 16
Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia prywatności .... 17
Ustawienia alertów punktów alarmowych ................................. 17
Przywracanie ustawień ............................................................. 17
Informacje o urządzeniu.............................................. 17
Dane techniczne ....................................................................... 17
ii
Spis treści
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu
OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby
uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku
wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur,
urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu
bateryjnym, należy naładować baterię.
1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki À do portu
USB w uchwycie.
2 Wybierz opcję:
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem
Windows, wybierz Pobierz dla systemu Windows.
• Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac,
wybierz Pobierz dla komputera Mac.
3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami, aby ukończyć instalację.
4 Uruchom aplikację Garmin Express.
5 Podłącz urządzenie nüvi do komputera za pomocą przewodu
USB.
6 W komputerze kliknij Dodaj urządzenie.
2
Umieść uchwyt Á na ramieniu przyssawki Â, tak aby
zatrzasnął się na swoim miejscu.
Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone
prawą stroną do góry.
Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesuń dźwignię Ã
do tyłu, w kierunku szyby.
Włóż zacisk u góry uchwytu w otwór z tyły urządzenia.
Dociśnij dolną część uchwytu do urządzenia, tak aby
nastąpiło zatrzaśnięcie.
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazda
zapalniczki w samochodzie.
®
3
4
5
6
Pomoc techniczna i aktualizacje
Aplikacja Garmin Express™ umożliwia łatwy dostęp do tych
usług w urządzeniach Garmin. Niektóre funkcje mogą być
niedostępne dla posiadanego urządzenia.
• Rejestracja produktu
• Podręczniki użytkownika
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Pojazdy, głosy i inne dodatki
Oprogramowanie Garmin Express wykryje urządzenie.
7 Kliknij Dodaj urządzenie.
8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby
zarejestrować urządzenie i dodać je do programu Garmin
Express.
Oprogramowanie Garmin Express można używać do
wyszukiwania najnowszych aktualizacji map
i oprogramowania w urządzeniu.
9 Wybierz opcję:
• Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij Instaluj
wszystko.
• Aby zainstalować pojedynczą aktualizację, kliknij Pokaż
szczegóły i wybierz żądaną aktualizację.
UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby
zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja
wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD™ do
urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie
danych (Wkładanie karty pamięci, strona 15).
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Oprogramowanie Garmin Express można używać do pobierania
i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania
w urządzeniu. Garmin ExpressAplikacja jest dostępna dla
komputerów z systemem Windows oraz komputerów Mac .
1 W komputerze przejdź do strony www.garmin.com/express.
®
®
Oprogramowanie Garmin Express pobierze i zainstaluje
aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże,
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
1
dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku
wolniejszego połączenia z Internetem.
Wyłączanie urządzenia
nüMaps Guarantee
Monit wyświetli się po pięciu sekundach. Jeśli zwolnisz
przycisk zasilania przed wyświetleniem się monitu,
urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.
2 Wybierz Wyłącz.
™
Urządzenie może być uprawnione do bezpłatnej aktualizacji
w ciągu 90 dni od rozpoczęcia korzystania z funkcji nawigacji
satelitarnej. Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Subskrypcje bezterminowe
Do niektórych modeli dołączana jest subskrypcja na funkcje
aktywne bezterminowo. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/lmt.
LT: Do tego modelu dołączona jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz odbiornik komunikatów
drogowych.
LM: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja nüMaps
Lifetime™, która umożliwia do czterech aktualizacji map
w roku, przez cały okres eksploatacji urządzenia. Zapoznaj
się z warunkami na stronie www.garmin.com/us/maps
/numaps_lifetime.
LMT: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja usługi
nüMaps Lifetime, bezterminowa subskrypcja komunikatów
drogowych oraz odbiornik komunikatów drogowych.
LMTHD lub LMT-D: Do tego modelu dołączona jest subskrypcja
usługi nüMaps Lifetime, bezterminowa cyfrowa subskrypcja
komunikatów drogowych oraz cyfrowy odbiornik
komunikatów drogowych.
Aktywacja bezterminowej subskrypcji map
UWAGA: Bezterminowe subskrypcje map nie dotyczą
produktów, które nie mają fabrycznie załadowanych map.
UWAGA: Bezterminowe aktualizacje map upoważniają do
otrzymania, gdy takie aktualizacje zostaną udostępnione przez
Garmin przez cały okres eksploatacji zgodnego produktu
Garmin albo dopóki firma Garmin będzie odbierała dane map od
dostawców zewnętrznych, w zależności od tego, który
z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Aby poznać
znaczenie terminu „okres eksploatacji” produktu oraz uzyskać
informacje na temat innych ważnych warunków, odwiedź stronę
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Odwiedź stronę www.garmin.com/express.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
UWAGA: Po zarejestrowaniu urządzenia możesz
otrzymywać powiadomienia e-mail, gdy zostanie
udostępniona aktualizacja map.
Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii, gdy
urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia urządzenie
zużywa bardzo mało energii i może zostać z niego bardzo
szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można
przełączyć w tryb uśpienia podczas ładowania baterii.
Naciśnij przycisk zasilania À.
1 Przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się monit.
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie działać, można je zresetować.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.
Odbiór sygnałów GPS
Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi
zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas
wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się
w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od
ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod
gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie
było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po
raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka
minut.
1 Włącz urządzenie.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z dala od wysokich
budynków i drzew.
na pasku stanu wskazuje moc sygnałów satelitarnych. Jeśli
co najmniej połowa słupków jest zapełniona, urządzenie jest
gotowe do nawigacji.
Regulowanie jasności ekranu
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie > Jasność.
2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.
Regulowanie głośności
1 Wybierz Głośn..
2 Wybierz opcję:
• Wyreguluj głośność za pomocą suwaka.
• Wybierz , aby wyłączyć dźwięk w urządzeniu.
• Wybierz , aby skorzystać z dodatkowych opcji.
Informacje o funkcji automatycznej głośności
W przypadku urządzeń z możliwością prowadzenia rozmów
przez zestaw głośnomówiący, wybór funkcji automatycznej
głośności powoduje, że urządzenie dostosowuje głośność
dźwięku do poziomu hałasu w pojeździe (Rozmowy przez
zestaw głośnomówiący, strona 11).
Funkcja ścisza dźwięk, gdy poziom hałasu jest niski,
a pogłaśnia, gdy hałas stanie się większy.
Włączanie funkcji automatycznej głośności
Urządzenie może automatycznie zwiększać lub zmniejszać
poziom głośności w oparciu o poziom hałasu w otoczeniu.
1 Wybierz kolejno Głośn. > .
2 W razie potrzeby wybierz Autom. głośność.
3 Wybierz Włącz..
Ikony na pasku stanu
Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony
na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.
Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub
wyświetlić dodatkowe informacje.
Stan sygnału GPS
Stan funkcji Bluetooth (pojawia się, jeśli funkcja Bluetooth
jest włączona)
®
2
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Bieżący czas
Stan naładowania baterii
Połączono z aplikacją Smartphone Link
Temperatura
Wyświetlanie stanu sygnału GPS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi
celami podróży.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 Wybierz kategorię.
4 W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy
szybkiego wyszukiwania.
przez 3 sekundy.
Informacje o baterii
Gdy urządzenie zostanie podłączone do zasilania, rozpocznie
się jego ładowanie.
na pasku stanu wskazuje stan naładowania wewnętrznej
baterii.
Ustawianie czasu
1 W menu głównym wybierz ustawienie czasu.
2 Wybierz opcję:
• Aby ustawiać czas automatycznie na podstawie informacji
GPS, wybierz Auto.
• Aby ustawić czas ręcznie, przeciągnij cyfry w dół lub
w górę.
Korzystanie z przycisków znajdujących się
na ekranie
•
•
•
•
•
Wybierz , aby powrócić do poprzedniego ekranu menu.
Przytrzymaj , aby szybko powrócić do menu głównego.
Wybierz lub , aby wyświetlić więcej opcji wyboru.
Przytrzymaj lub , aby przewijać szybciej.
Wybierz , aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Zapoznaj się z częścią „Ustawienia dotyczące języka
i klawiatury”, aby zmienić układ klawiatury (Ustawienia
dotyczące języka i klawiatury, strona 16).
• Wybierz , aby usunąć wyszukiwaną frazę.
• Wybierz , aby usunąć znak.
• Wybierz , aby zmienić tryb języka klawiatury.
• Wybierz
, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak
znaki przestankowe.
• Wybierz , aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi
literami.
Pozycje
5 W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska
wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
4 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
• Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji
i nazwę ulicy.
• Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer
posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
• Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta
i województwa.
• Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość
geograficzną.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Szczegółowe mapy załadowane do urządzenia zawierają
pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe
informacje o nazwach ulic. Za pomocą kategorii wyszukiwania
można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.
Istnieje także możliwość wyszukiwania adresów,
współrzędnych, miast i skrzyżowań.
Zmiana przeszukiwanego obszaru
1 W menu głównym wybierz Dokąd?.
2 Wybierz Wysz. w pobliżu:.
3 Wybierz opcję.
Wyszukiwanie pozycji
Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych
w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje
benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy
z miejscami wzdłuż drogi (Dostosowywanie warstw mapy,
strona 8).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić
przeszukiwany obszar.
3 W razie potrzeby wybierz opcję , a następnie wybierz ikonę
kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc.
Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie
punkty).
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii
1 Wybierz Dokąd?.
2 Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w ramach kategorii
Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego
w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego
Pozycje
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy
3
4 Wybierz opcję:
• Wybierz znacznik pozycji.
• Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.
5 W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić
dodatkowe informacje.
Wyszukiwanie adresu
UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od
map załadowanych do urządzenia.
1 Wybierz Dokąd?.
2 W razie potrzeby wybierz Wysz. w pobliżu:, aby zmienić
przeszukiwany obszar (Zmiana przeszukiwanego obszaru,
strona 3).
3 Wybierz Adres.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby wprowadzić informacje adresowe.
5 Wybierz adres.
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych celów podróży
W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych
celów podróży.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie.
2 Wybierz pozycję.
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych pozycji
Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie >
> Wyczyść > Tak.
Wyszukiwanie parkingów
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking.
2 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
Wyszukiwanie ostatniego miejsca parkowania
Po odłączeniu włączonego urządzenia od układu zasilającego
pojazdu aktualna pozycja jest zachowywana jako miejsce
parkowania.
Wybierz kolejno Aplikacje > Ostatnie miejsce.
Narzędzia wyszukiwania
Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych
rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na
ekranie monity.
Wyszukiwanie skrzyżowania
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Skrzyżowania.
2 Wybierz opcję:
3
4
5
6
7
• Wybierz województwo lub region.
• Aby zmienić kraj, województwo lub region, wybierz
Wojewódz. lub państwo i wpisz nazwę.
Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Nast..
W razie potrzeby wybierz ulicę.
Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Nast..
W razie potrzeby wybierz ulicę.
W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie.
Wyszukiwanie miasta
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Miasta.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane.
3 Podaj nazwę miasta i wybierz .
4 Wybierz miasto.
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych
Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości
i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas
korzystania z funkcji geocachingu.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Współrzędne.
4
2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ
3
4
5
6
7
odniesienia lub format współrzędnych.
Wybierz szerokość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotow..
Wybierz długość geograficzną.
Podaj nową współrzędną i wybierz Gotow..
Wybierz Zobacz na mapie.
Zapisywanie pozycji
Zapisywanie pozycji
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
2
3
4
5
strona 3).
Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
Wybierz .
Wybierz Zap..
W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz Gotow..
Zapisywanie aktualnej pozycji
1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
2 Wybierz Zap..
3 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
4 Wybierz OK.
Zapisywanie pozycji domowej
Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można
ustawić jako pozycję domową.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową.
2 Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Ostat.
znalezione.
Pozycja zostanie zapisana jako „Dom” w menu z zapisanymi
elementami.
Jazda do domu
Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu.
Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej
Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom.
Wybierz .
Wybierz kolejno
> Edyt..
Dokonaj zmian.
Wybierz Gotow..
1
2
3
4
5
Edycja zapisanych pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz .
5 Wybierz kolejno > Edyt..
6 Wybierz opcję:
• Wybierz Nazwa.
• Wybierz Numer telefonu.
• Wybierz Kategorie, aby przypisać kategorie do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Zmień symbol, aby zmienić symbol używany do
oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
7 Edytuj informacje.
8 Wybierz Gotow..
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji
Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne
kategorie.
Pozycje
UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji
dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz .
4 Wybierz kolejno > Edyt. > Kategorie.
5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od
siebie przecinkami.
6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
7 Wybierz Gotow..
Wyszukiwanie własnych punktów POI
Usuwanie zapisanych pozycji
Rozpoczynanie podróży
UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 Wybierz kolejno > Usuń zapisane miejsca.
3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają
zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń.
1 Wyszukaj pozycję (Pozycje, strona 3).
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Idź.
Ustawianie symulowanej pozycji
Gdy użytkownik znajduje się w pomieszczeniu lub urządzenie
nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS,
aby ustawić symulowaną pozycję.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Symulator GPS.
2 W menu głównym wybierz Pokaż mapę.
3 Dotknij dwukrotnie mapy, aby wybrać obszar.
Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu.
4 Wybierz opis pozycji.
5 Wybierz Ustal pozycję.
Dodawanie skrótu
Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót
może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia
wyszukiwania.
Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót.
2 Wybierz element.
Usuwanie skrótu
1 Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y).
2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.
3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.
4 Wybierz Zap..
Własne POI
Przed rozpoczęciem wyszukiwania własnych punktów POI
należy załadować własne punkty POI w urządzeniu, korzystając
z oprogramowania POI Loader (Instalacja programu POI
Loader, strona 5).
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie.
2 Przewiń do sekcji Inne kategorie, a następnie wybierz
kategorię.
Nawigacja
Wyświetlanie podglądu kilku tras
1 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
3 Wybierz Trasy.
4 Wybierz trasę.
Zmiana trybu obliczania trasy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Krótszy czas, aby obliczyć trasy, które mogą być
wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
• Wybierz Bezdroża, aby obliczać trasy od punktu do
punktu (bez względu na drogi).
• Wybierz Mniej paliwa, aby obliczyć trasy, które są
bardziej efektywne pod względem zużycia paliwa.
• Wybierz Krótsza trasa, aby obliczyć trasy, które są
krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.
Nawigowanie poza drogami
Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz
skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz kolejno Tryb obliczania > Bezdroża > Zap..
Następna trasa zostanie obliczona jako linia prosta
prowadząca do pozycji.
Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji
1 Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane.
2 W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie
zapisane miejsca.
Własne punkty szczególne (POI) są indywidualnie
zdefiniowanymi punktami na mapie. Mogą one zawierać alerty
sygnalizujące bliskość wyznaczonego punktu lub podróżowanie
z większą niż określona prędkość.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Idź.
Instalacja programu POI Loader
Podróżowanie do pozycji w określonym
miejscu
Listy własnych punktów POI można utworzyć w komputerze
i zainstalować je w urządzeniu za pomocą programu POI
Loader.
1 Odwiedź stronę internetową www.garmin.com/poiloader.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z plików pomocy programu POI Loader
Więcej informacji o programie POI Loader można znaleźć
w pliku pomocy.
Po uruchomieniu programu POI Loader kliknij Pomoc.
Nawigacja
Podczas podróży do miejsca, które zawiera więcej niż jeden
punkt szczególny, w urządzeniu wyświetlana jest lista
dodatkowych punktów szczególnych znajdujących się w tym
miejscu.
1 Wyszukaj miejsce, takie jak centrum handlowe lub lotnisko.
2 Wybierz miejsce.
Pod miejscem zostanie wyświetlona lista kategorii.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz punkt szczególny i dotknij Idź.
5
Poznawanie miejsca
Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych
znajdujących się w danym miejscu.
1 Wybierz miejsce.
2 Wybierz > Poznaj to miejsce.
3 Wybierz kategorię.
4 Wybierz punkt szczególny.
5 Wybierz Idź.
1 Na mapie wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Zmień trasę.
• Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na
trasie, wybierz Objazd wg dystansu.
• Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na
trasie, wybierz Objazd wg drogi.
Zatrzymywanie trasy
Na mapie wybierz kolejno
>
.
Trasa na mapie
Wyświetlanie aktywności dla trasy
NOTYFIKACJA
Wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter
wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach
drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych
okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją
nieprzestrzegania przepisów drogowych.
Wyświetlanie listy zwrotów
Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę
wskazuje cel.
Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za
pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie
i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi
mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.
Podczas jazdy po głównych drogach może zostać wyświetlone
pole danych wskazujące ograniczenie prędkości obowiązujące
na danej drodze.
Korzystanie z mapy
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
3 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub .
• Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok
3D”, wybierz .
• Aby wyświetlać konkretne kategorie, wybierz .
Dodawanie punktu do trasy
Dodanie punktu jest możliwe podczas podróży wyznaczoną
trasą.
1 Na mapie wybierz kolejno > Dokąd?.
2 Wyszukaj pozycję.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Idź.
5 Wybierz Dodaj do aktyw. trasy.
Korzystanie z objazdu
Aby można było wybrać objazd, użytkownik musi podróżować
wyznaczoną trasą oraz mieć dodane narzędzie zmiany trasy do
menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy,
strona 8).
Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie
lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest
pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych
dróg czy złych warunków drogowych.
6
W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę
wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości
pomiędzy kolejnymi zwrotami.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz pasek tekstowy
u góry mapy.
Wybierz
zwrot.
2
Zostaną wyświetlone szczegóły zwrotu. Jeśli są dostępne,
zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych
drogach.
Wyświetlanie całej trasy na mapie
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne
miejsce na mapie.
.
2 Wybierz
Wyświetlanie następnego zwrotu
Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, w lewym
górnym rogu mapy wyświetlany jest podgląd następnego
zwrotu, zmiany pasów lub innego manewru.
Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub
manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są
dostępne.
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić następny zwrot.
Aktywny asystent pasa ruchu
Podczas podróży wyznaczoną trasą, w miarę zbliżania się do
zakrętu, obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa
symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu
zostanie oznaczony kolorową linią.
Wyświetlanie skrzyżowań
Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd
skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do
skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego
obraz (jeśli jest dostępny).
Na mapie wybierz
, aby wyświetlić skrzyżowanie, jeśli
jest dostępny jego podgląd.
Przed tobą
Można wyświetlić zbliżające się firmy i punkty usługowe
położone wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.
Usługi są wymienione według kategorii.
Stacje benzynowe
Restauracje
Zakwaterowanie
Miejsca obsługi podróżnych
Parking
Banki i bankomaty
Wyszukiwanie zbliżających się punktów szczególnych
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
Nawigacja
2 Wybierz kartę.
3 Wybierz punkt szczególny.
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed
tobą
Można zmienić wyszukiwane kategorie, zmieniać ich kolejność
i wyszukiwać konkretne firmy lub kategorie.
1 Na mapie wybierz kolejno > Przed tobą.
2 Wybierz ikonę usługi.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz
i przeciągnij strzałkę znajdującą się na prawo od nazwy
kategorii.
• Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
• Aby utworzyć własną kategorię, wybierz kategorię,
wybierz Własne wyszukiwanie, a następnie wprowadź
nazwę firmy lub kategorii.
5 Wybierz Gotow..
Informacje o podróży
Wyświetlanie danych podróży z mapy
Wyświetlanie danych podróży na mapie jest możliwe po dodaniu
narzędzia do menu narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi
mapy, strona 8).
Na mapie wybierz kolejno
> Dane podróży.
Dostosowywanie pól danych podróży
Przed dostosowaniem danych wyświetlanych w polach danych
na mapie należy dodać narzędzie Dane podróży do menu
narzędzi mapy (Dostosowywanie narzędzi mapy, strona 8).
1 Wybierz Pokaż mapę.
2 Wybierz kolejno > Dane podróży.
3 Wybierz pole danych podróży.
4 Wybierz opcję.
Na liście danych podróży pojawi się nowe pole danych
podróży.
Wyświetlanie strony Informacje o podróży
Strona informacji o podróży wyświetla bieżącą prędkość
i umożliwia dostęp do statystyk podróży.
UWAGA: Jeśli w podróży występują częste przerwy, należy
pozostawiać włączone zasilanie urządzenia, tak aby urządzenie
mogło dokładnie zmierzyć czas spędzony w podróży.
Na mapie wybierz Prędk..
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz opcję:
> Resetuj pola.
• Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz Wybierz
wszystko, aby wyzerować dane we wszystkich polach na
pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
• Wybierz Zeruj dane podróży, aby wyzerować informacje
wyświetlane w komputerze podróży.
• Wybierz Zeruj maksymalną prędkość, aby wyzerować
prędkość maksymalną.
• Wybierz Zeruj podróż B, aby wyzerować licznik.
Korzystanie z sugerowanych tras
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji
historii podróży (Ustawienia dotyczące urządzenia i ustawienia
prywatności, strona 17).
Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży
w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po
kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może
zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym
czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.
Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę
do pozycji.
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji
Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje
o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi
konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej
pozycji.
Wybierz pojazd na mapie.
Wyszukiwanie usług w pobliżu
Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie służb w pobliżu,
np. stacji benzynowych, szpitali i posterunków policji.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kategorię.
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej
pozycji
Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do
Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć
listę wskazówek nawigacyjnych.
1 Wybierz pojazd na mapie.
2 Wybierz kolejno > Wskazówki.
3 Wybierz pozycję startową.
4 Wybierz Wybierz.
Unikanie określonych cech dróg
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Unikane.
2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczanych
trasach, i wybierz Zap..
Informacje o własnych unikanych
elementach
Wyświetlanie dziennika podróży
Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis
przebytej trasy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Zaznacz pole Dziennik podróży.
Resetowanie informacji o podróży
1 Na mapie wybierz Prędk..
Funkcja własnych unikanych elementów pozwala unikać
określonych obszarów i odcinków dróg. Własne unikane
elementy można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.
Unikanie obszaru
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 W razie potrzeby wybierz Dodaj unikany.
3 Wybierz Dodaj unikany obszar.
4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Nast..
Nawigacja
7
5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie
wybierz Nast..
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
6 Wybierz Gotow..
Unikanie drogi
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
2
3
4
5
unikane.
Wybierz Dodaj unikaną drogę.
Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Nast..
Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być
pomijany, a następnie wybierz Nast..
Wybierz Gotow..
Wyłączanie własnego unikanego elementu
Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz unikany element.
3 Wybierz kolejno > Wyłącz.
Usuwanie własnych unikanych elementów
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Własne
unikane.
2 Wybierz opcję:
• Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz
.
• Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz
unikany element i wybierz kolejno
> Usuń.
Dostosowywanie mapy
Dostosowywanie narzędzi mapy
Istnieje możliwość wyboru skrótów, które mają być dostępne
w menu narzędzi mapy.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Narzędzia
mapy.
2 Wybierz narzędzia mapy do wyświetlenia w menu.
3 Wybierz Zap..
Dostosowywanie warstw mapy
Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie
jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Warstwy
mapy.
2 Wybierz, które warstwy mają być wyświetlane na mapie,
a następnie wybierz Zap..
Zmiana pola danych mapy
1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędk..
2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.
Zmiana perspektywy mapy
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy
podczas jazdy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Kierunek u góry, aby wyświetlić mapę w 2
wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
• Wybierz Płn. u góry, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach
(2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
• Wybierz 3D, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.
3 Wybierz Zap..
8
Kamery monitorujące
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za
konsekwencje korzystania z bazy danych własnych punktów
szczególnych (POI) i kamer monitorujących.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach
i we wszystkich modelach urządzenia.
Dla niektórych obszarów w przypadku niektórych modeli
urządzenia są dostępne informacje o kamerach monitorujących
i ograniczeniach prędkości. Odwiedź stronę www.garmin.com
/safetycameras w celu sprawdzenia dostępności i zgodności,
a także zakupu subskrypcji lub przeprowadzenia jednorazowej
aktualizacji. W dowolnej chwili możesz zakupić nowy region lub
rozszerzyć istniejącą subskrypcję.
Informacje o kamerach monitorujących dla istniejącej
subskrypcji można zaktualizować na stronie
http://my.garmin.com. Aby otrzymywać najbardziej aktualne
informacje o kamerach monitorujących, należy często
aktualizować urządzenie.
W przypadku niektórych produktów i regionów podstawowe
dane o kamerach monitorujących mogą być dołączone do
urządzenia. Dołączone dane nie uwzględniają aktualizacji ani
subskrypcji.
Utrudnienia drogowe
NOTYFIKACJA
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność
informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne
na niektórych obszarach lub w niektórych krajach. Informacje na
temat odbiorników komunikatów drogowych i obszarów zasięgu
można znaleźć na stronie www.garmin.com/traffic.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się w niektórych
pakietach z urządzeniami. Odbiornik jest wbudowany w przewód
zasilający z gniazda zapalniczki lub w urządzenie i stanowi
opcjonalne wyposażenie dla wszystkich modeli.
• Alerty o utrudnieniach drogowych pojawiają się na mapie
w przypadku wystąpienia na Twojej trasie lub w Twoim
obszarze wypadków drogowych.
• Informacje o ruchu drogowym można otrzymywać za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych lub
w ramach subskrypcji do usługi Smartphone Link (Usługi
Garmin Live, strona 12).
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem aplikacji Smartphone Link, urządzenie musi
być połączone z usługą Smartphone Link, a użytkownik musi
posiadać aktywną subskrypcję komunikatów drogowych.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym za
pośrednictwem odbiornika komunikatów drogowych,
urządzenie musi być podłączone do układu zasilającego
pojazdu.
• Aby można było odbierać informacje o ruchu drogowym,
odbiornik komunikatów drogowych i urządzenie muszą być
włączone i znajdować się w zasięgu stacji nadającej
informacje o ruchu drogowym.
• Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
urządzenia lub do odbiornika komunikatów drogowych.
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone w antenę zewnętrzną,
powinna ona być zawsze podłączona, by zagwarantować jak
najlepszy odbiór komunikatów drogowych.
Utrudnienia drogowe
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
przy użyciu odbiornika komunikatów
drogowych
2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe
NOTYFIKACJA
Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą
negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów
drogowych.
Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony
kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utr. drog..
2 W razie potrzeby wybierz kolejno > Legenda, aby
wyświetlić legendę mapy ruchu.
Aby odbierać informacje o ruchu drogowym przy użyciu
odbiornika komunikatów drogowych, potrzebny jest przewód
zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Jeśli
w urządzeniu dostępna jest bezterminowa subskrypcja
komunikatów drogowych, należy skorzystać z przewodu
zasilającego z gniazda zapalniczki dołączonego do urządzenia.
Jeśli posiadany model urządzenia nie oferuje komunikatów
drogowych, należy kupić odbiornik komunikatów drogowych
Garmin jako akcesorium. Więcej informacji można znaleźć na
stronie www.garmin.com/traffic.
Urządzenie może odbierać sygnały komunikatów drogowych ze
stacji nadającej informacje o ruchu drogowym.
UWAGA: Na niektórych obszarach informacje o ruchu
drogowym można odbierać za pośrednictwem stacji radiowych
FM przy użyciu funkcji HD Radio™.
1 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do zewnętrznego źródła zasilania.
2 Podłącz przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu
drogowym do urządzenia.
Gdy urządzenie znajduje się w zasięgu komunikatów
drogowych, na jego ekranie są wyświetlane informacje o ruchu
drogowym.
Odbiornik komunikatów drogowych
À
Á
Â
Ã
Ä
Złącze mini-USB
Złącze anteny zewnętrznej
Antena wewnętrzna
informacje.
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie
Wyszukiwanie wypadków drogowych
1 W menu głównym wybierz kolejno Aplikacje > Utr. drog..
2 Wybierz kolejno > Wypadki.
3 Wybierz element na liście.
4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby
wyświetlić pozostałe wypadki.
Informacje o ruchu drogowym na trasie
W przypadku wystąpienia opóźnień na trasie na mapie
wyświetlony zostanie alert, a urządzenie obliczy trasę
alternatywną, która pozwoli uniknąć opóźnień. Można określić,
czy trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie lub
na żądanie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych (Ustawienia
dotyczące utrudnień drogowych, strona 16). Urządzenie może
poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary
utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas
opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego
czasu przybycia.
Wybieranie trasy alternatywnej
Jeśli urządzenie nie zostało skonfigurowane w taki sposób, aby
automatycznie korzystało z tras alternatywnych, można ręcznie
rozpocząć podróż alternatywną trasą w celu uniknięcia opóźnień
wynikających z utrudnień ruchu.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utr. drog..
2 Wybierz Zmień trasę.
UWAGA: Jeśli nie jest możliwe wyznaczenie lepszej trasy
alternatywnej, ta opcja nie jest dostępna, a zamiast niej
widoczna jest opcja Na najszybszą trasę.
Wybierz
Idź.
3
Diodowy wskaźnik zasilania
Informacje o kamerach drogowych
Zasilacz samochodowy
Kamery drogowe dostarczają na żywo obraz warunków
drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.
Można zapisać regularnie wykorzystywane kamery.
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów
drogowych
Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór sygnału
komunikatów drogowych.
1 Rozciągnij przewód.
2 Ułóż środkową część przewodu w miejscu, w którym nic nie
zasłania nieba, np. na desce rozdzielczej.
UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę, która jest
podłączona do źródła zasilania w pojeździe.
Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi
przedmiotami.
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień
drogowych
Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy
lub drogi, którą porusza się pojazd.
1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno >
Utr. drog..
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany
w panelu po prawej stronie mapy.
Utrudnienia drogowe
Zapisywanie kamery drogowej
Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną
usługę obrazu na żywo, a urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link (Smartphone
Link, strona 12).
Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz Dotknij, aby dodać.
3 Wybierz drogę.
4 Wybierz skrzyżowanie.
5 Wybierz Zap..
Wyświetlanie obrazu kamery drogowej
Aby wyświetlić obraz z kamery drogowej, należy najpierw
zapisać tę kamerę (Zapisywanie kamery drogowej, strona 9).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > PhotoLive.
2 Wybierz kamerę.
9
Informacje o subskrypcji komunikatów
drogowych
Jeśli subskrypcja wygaśnie, można wykupić dodatkowe
subskrypcje lub ich przedłużenie. Odwiedź stronę
http://www.garmin.com/traffic.
Aktywacja subskrypcji
Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do
radiowego odbiornika komunikatów drogowych. Subskrypcja jest
aktywowana automatycznie, gdy urządzenie odbiera sygnały
z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.
Wyświetlanie subskrypcji komunikatów drogowych
Wybierz kolejno Ustawienia > Utr. drog. > Subskrypcje.
Dodawanie subskrypcji
Istnieje możliwość zakupu subskrypcji komunikatów drogowych
dla innych regionów lub krajów.
1 W menu głównym wybierz kolejno Utr. drog..
2 Wybierz kolejno Subskrypcje > .
3 Zapisz identyfikator odbiornika komunikatów drogowych.
4 Odwiedź stronę www.garmin.com/fmtraffic, aby zakupić
subskrypcję komunikatów drogowych, gdzie otrzymasz kod
składający się z 25 znaków.
Kodu subskrypcji komunikatów drogowych nie można użyć
ponownie. Trzeba uzyskać nowy kod przy każdym
odnowieniu usługi. Jeśli posiadasz kilka radiowych
odbiorników komunikatów drogowych, musisz uzyskać
osobny kod dla każdego odbiornika.
5 Wybierz Nast. w urządzeniu.
6 Podaj kod.
7 Wybierz Gotow..
trafficTrends™
Gdy funkcja trafficTrends jest włączona, urządzenie korzysta
z danych archiwalnych przy obliczaniu bardziej optymalnych
tras.
UWAGA: Przy obliczaniu tras są brane pod uwagę tendencje
dotyczące utrudnień drogowych w określonych dniach tygodnia
lub o określonych porach dnia.
Wyłączanie funkcji trafficTrends
Aby uniemożliwić urządzeniu rejestrowanie i udostępnianie
informacji o utrudnieniach drogowych, należy wyłączyć funkcję
trafficTrends.
Wybierz kolejno Ustawienia > Utr. drog. > trafficTrends™.
Włączanie informacji o utrudnieniach
drogowych
Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach
drogowych. Po wyłączeniu informacji o utrudnieniach drogowych
urządzenie nie będzie otrzymywało danych o ruchu drogowym,
wciąż jednak unika potencjalnie zakorkowanych dróg,
korzystając z funkcji trafficTrends, jeśli jest włączona
(trafficTrends™, strona 10).
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Utr. drog..
2 Zaznacz pole opcji Utr. drog..
Polecenia głosowe
UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla
wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we
wszystkich modelach.
UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać
prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.
10
Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia
poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń
głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych
poleceń.
Ustawianie frazy aktywacji
Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której
wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych.
Domyślną frazą aktywacji jest Polecenia głosowe (Polecenia
głosowe).
PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego
wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > >
Wake Up Phrase.
2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej
siłę.
3 Wybierz Gotow..
Włączenie funkcji poleceń głosowych
Wymów frazę aktywacji.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.
Polecenia głosowe — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do
sytuacji.
• Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse
przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
• Poczekaj, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające
włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą
poleceń głosowych
Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.
1 Wymów frazę aktywacji (Ustawianie frazy aktywacji,
2
3
4
5
strona 10).
Wymów Znajdź miejsce.
Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Wymów numer linii.
Wymów Nawiguj.
Wyciszanie instrukcji
Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć
bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Wycisz instrukcje > Włącz..
Wyłączanie funkcji poleceń głosowych
Wyłączenie funkcji poleceń głosowych uchroni przed
przypadkowym włączaniem trybu poleceń głosowych w trakcie
rozmowy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Polecenia głosowe > .
2 Wybierz kolejno Polecenia głosowe > Wyłącz..
Polecenia głosowe
Sterowanie głosem
W regionach, w których funkcja poleceń głosowych nie jest
dostępna, włączona jest funkcja sterowania głosem. Sterowanie
głosem pozwala sterować urządzeniem poprzez wymawianie
komend. Aby móc korzystać z tej funkcji, trzeba najpierw
skonfigurować pod kątem własnego głosu.
Konfigurowanie sterowania głosem
Funkcja Sterowanie głosem musi zostać skonfigurowana dla
głosu jednego użytkownika i nie działa w przypadku innych
użytkowników.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Sterowanie głosem.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby nagrać polecenia dla każdej frazy sterowania głosowego.
UWAGA: Nie musisz odczytywać dokładnej treści frazy
wyświetlonej na ekranie. Możesz wymówić alternatywną,
preferowaną przez ciebie wersję polecenia o tym samym
znaczeniu.
Aby korzystać z funkcji sterowania głosowego, należy wymówić
polecenie nagrane na użytek tej funkcji.
Korzystanie ze sterowania głosem
1 Wymów polecenie nagrane dla odpowiedniej frazy
Sterowanie głosem.
Zostanie wyświetlone menu funkcji sterowania głosem.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Sterowanie głosem — porady
• Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
• Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub
radio, aby poprawić dokładność działania funkcji
rozpoznawania głosu.
• Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
• Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk potwierdzający odebranie
polecenia przez urządzenie.
Rozmowy przez zestaw
głośnomówiący
Informacje o rozmowach przez zestaw
głośnomówiący
UWAGA: Bezprzewodowa technologia Bluetooth nie jest
dostępna we wszystkich modelach oraz dla wszystkich języków
i regionów.
Niektóre modele urządzenia umożliwiają rozmowę przez zestaw
głośnomówiący. Dzięki technologii bezprzewodowej Bluetooth
urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i pełnić
funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy telefon
komórkowy z technologią Bluetooth jest zgodny z urządzeniem,
odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.
Telefon może nie obsługiwać funkcji głośnomówiących
zapewnianych przez urządzenie.
Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Parowanie telefonu
Aby korzystać z funkcji rozmów przez zestaw głośnomówiący,
należy sparować urządzenie ze zgodnym telefonem
komórkowym.
1 Umieść telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia
Bluetooth.
Sterowanie głosem
2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
3 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth > Wyszukaj
urządzenia.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
5 W urządzeniu wybierz OK.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
6 Wybierz z listy swój telefon i wybierz OK.
7 W razie potrzeby potwierdź, że urządzenie może się
połączyć.
8 W razie potrzeby w telefonie wpisz numer PIN urządzenia dla
połączeń Bluetooth.
Po sparowaniu urządzeń — porady
• Po wstępnym „sparowaniu” oba urządzenia mogą łączyć się
automatycznie za każdym razem, gdy zostaną włączone.
• Po nawiązaniu połączenia między telefonem a urządzeniem
można odbierać połączenia głosowe.
• Po włączeniu urządzenie będzie próbowało nawiązać
połączenie z ostatnim telefonem, z którym było połączone.
• Może być konieczne ustawienie telefonu, aby automatycznie
łączył się z urządzeniem, gdy jest ono włączone.
Odłączanie urządzenia Bluetooth
Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie
usuwając go z listy sparowanych urządzeń. W przyszłości
urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się
automatycznie z urządzeniem nüvi.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, które chcesz rozłączyć.
3 Usuń zaznaczenie pola przy tym urządzeniu.
Usuwanie sparowanego telefonu
Można usunąć sparowany telefon, aby uniemożliwić łączenie się
tego telefonu z urządzeniem w przyszłości.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon i wybierz Anuluj parowanie urządzenia.
Nawiązywanie połączenia
Wybieranie numeru
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Wybierz numer.
2 Wpisz liczbę.
3 Wybierz Wybierz numer.
Wykonywanie połączenia z kontaktem ze spisu
telefonów
Spis telefonów jest pobierany z telefonu do urządzenia przy
każdym połączeniu urządzenia z telefonem. Spis telefonów
może być dostępny dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony
nie obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Spis telefonów.
2 Wybierz kontakt.
3 Wybierz Połącz.
Wykonywanie połączenia z pozycją
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Przeglądaj
kategorie.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz Połącz.
Odbieranie połączenia
Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję Odbierz lub
Ignoruj.
11
Korzystanie z historii połączeń
Historia połączeń jest pobierana z telefonu do urządzenia przy
każdym jego połączeniu z telefonem. Historia połączeń może
być dostępna dopiero po kilku minutach. Niektóre telefony nie
obsługują tej funkcji.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Historia połączeń.
2 Wybierz kategorię.
Pojawi się lista połączeń, w której ostatnio wykonane
połączenia będą wyświetlane u góry.
Wybierz
połączenie.
3
Korzystanie z opcji w trakcie rozmowy
Podczas rozmowy można korzystać z opcji dostępnych
w widoku mapy.
• Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .
PORADA: Korzystaj z tej funkcji, gdy chcesz wyłączyć
urządzenie i kontynuować połączenie lub gdy potrzebujesz
prywatności.
• Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .
PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać
z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.
• Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
• Aby się rozłączyć, wybierz .
Zapisywanie domowego numeru telefonu
PORADA: Po zapisaniu domowego numeru telefonu można go
zmienić, edytując „Dom” na liście zapisanych lokalizacji (Edycja
zapisanych pozycji, strona 4).
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > > Ustaw numer
domowy.
2 Wprowadź swój numer telefonu.
3 Wybierz Gotow..
Dzwonienie do domu
Zanim będzie można dzwonić do domu, trzeba podać domowy
numer telefonu.
Wybierz kolejno Aplikacje > Telefon > Dzwoń do domu.
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z Pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić
informacje na temat korzystania z urządzenia.
Wyszukiwanie tematów pomocy
Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >
.
Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link pozwala na synchronizację danych
o lokalizacji z telefonem oraz umożliwia dostęp do informacji
Live za pośrednictwem połączenia danych telefonu. Urządzenie
przesyła dane z aplikacji Smartphone Link za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth. Informacje Live są
dostępne za pośrednictwem bezpłatnych lub wymagających
subskrypcji pakietów usługi Garmin Live (Usługi Garmin Live,
strona 12).
Zapisane oraz ostatnio znalezione pozycje synchronizowane są
z telefonem za każdym razem, gdy urządzenie łączy się
z aplikacją Smartphone Link.
Pobieranie aplikacji Smartphone Link
Aplikacja Smartphone Link jest dostępna dla niektórych
smartfonów. Informacje na temat zgodności i dostępności
12
można znaleźć na stronie www.garmin.com/smartphonelink lub
w sklepie z aplikacjami dla posiadanego telefonu.
Pobierz aplikację Smartphone Link do obsługiwanego
telefonu ze sklepu z aplikacjami.
Więcej informacji o pobieraniu i instalowaniu aplikacji
znajduje się w podręczniku użytkownika telefonu.
Łączenie z aplikacją Smartphone Link
Przed połączeniem ze Smartphone Link trzeba pobrać
i zainstalować aplikację Smartphone Link w telefonie.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie.
2 W urządzeniu wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
3 Zaznacz pole Bluetooth.
4 W telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth
i wyszukaj urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telefonu.
5 W telefonie wybierz urządzenie z listy urządzeń znajdujących
się w zasięgu.
6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie
oraz w urządzeniu, aby potwierdzić żądanie parowania.
zostanie wyświetlone na pasku stanu w urządzeniu, gdy
aplikacja Smartphone Link jest połączona.
Wysyłanie pozycji z telefonu do urządzenia
Aplikacja Smartphone Link jest zarejestrowana jako aplikacja
nawigacyjna w telefonie.
1 W telefonie wybierz przycisk, aby rozpocząć nawigowanie do
pozycji (więcej informacji znajduje się w podręczniku
użytkownika telefonu).
2 W menu aplikacji wybierz Smartphone Link.
Po ponownym połączeniu urządzenia z telefonem pozycja
zostanie przesłana do ostatnio znalezionych elementów
w urządzeniu.
Wyłączanie połączeń po połączeniu z aplikacją
Smartphone Link
Po podłączeniu urządzenia do telefonu i rozpoczęciu odbierania
usług Garmin Live można wyłączyć funkcję prowadzenia
rozmów przez zestaw głośnomówiący.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz telefon.
3 Usuń zaznaczenie pola Rozmowy telefon..
Usługi Garmin Live
Aby korzystać z usług Garmin Live, urządzenie musi być
połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link (Łączenie z aplikacją Smartphone Link,
strona 12).
Połączenie z aplikacją Smartphone Link zapewnia dostęp do
usług Garmin Live. Usługa Garmin Live zapewnia bezpłatne
oraz wymagające subskrypcji pakiety umożliwiające
wyświetlanie w urządzeniu aktualnych danych, takich jak
informacje o ruchu drogowym i pogodzie.
Niektóre usługi, takie jak Pogoda, są dostępne jako osobne
aplikacje w urządzeniu. Inne usługi, takie jak informacje o ruchu
drogowym, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Funkcje,
które wymagają dostępu do usług Garmin Live, wyświetlają
symbol aplikacji Smartphone Link i są wyświetlane tylko wtedy,
gdy urządzenie jest połączone z aplikacją Smartphone Link.
Subskrypcja usług Garmin Live
Aby zasubskrybować usługi Garmin Live, należy zainstalować
w telefonie aplikację Smartphone Link.
1 Uruchom aplikację Smartphone Link w telefonie (Łączenie
z aplikacją Smartphone Link, strona 12).
2 Wybierz Moje konto.
Korzystanie z aplikacji
3
4
5
6
Zostanie wyświetlona lista usług i kosztów subskrypcji.
Wybierz usługę.
Wybierz cenę.
Wybierz Subskrybuj.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Informacje o ecoRoute
W przypadku niektórych obszarów zanim będzie można
korzystać z funkcji ecoRoute™, należy najpierw zakupić kod
odblokowania lub urządzenie ecoRoute HD. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.garmin.com/ecoroute.
Funkcja ecoRoute oblicza zużycie paliwa przez pojazd i koszt
paliwa związany z dotarciem do celu, a także oferuje narzędzia
pozwalające zwiększyć oszczędność paliwa.
Dane obliczane przez funkcję ecoRoute mają charakter
szacunkowy. Dane nie są odczytywane bezpośrednio z pojazdu,
jeśli użytkownik nie korzysta z urządzenia ecoRoute HD.
Aby otrzymywać bardziej dokładne raporty dotyczące zużycia
paliwa tworzone na podstawie marki samochodu i stylu jazdy,
należy dokonać kalibracji zużycia paliwa (Kalibracja zużycia
paliwa, strona 13).
Urządzenie ecoRoute HD
Po podłączeniu urządzenia ecoRoute HD system nawigacji
może otrzymywać informacje o pojeździe w czasie
rzeczywistym, takie jak komunikaty o błędach, obroty silnika czy
napięcie akumulatora. Urządzenie dostarcza dane odczytywane
z pojazdu przez urządzenie ecoRoute HD podczas obliczania
danych ecoRoute.
Urządzenie ecoRoute HD jest zgodne wyłącznie z urządzeniami
obsługującymi technologię bezprzewodową Bluetooth.
Odwiedź stronę www.garmin.com/ecoRoute.
Konfigurowanie pojazdu
Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute trzeba podać
informacje o pojeździe.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana ceny paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa i wybierz Nast..
3 Wybierz Tak.
Kalibracja zużycia paliwa
Skalibrowanie zużycia paliwa pozwala na otrzymywanie
dokładniejszych raportów o paliwie dla Twojego pojazdu i stylu
jazdy. Kalibracji należy dokonać po napełnieniu baku paliwa.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Na stacji.
2 Podaj bieżącą cenę paliwa.
3 Wprowadź ilość paliwa, jaką zużył pojazd od czasu
ostatniego tankowania.
4 Wprowadź odległość, jaką pojazd przejechał od czasu
ostatniego tankowania.
5 Wybierz Nast..
Urządzenie obliczy średnie zużycie paliwa przez pojazd.
6 Wybierz Zap..
Informacje o narzędziu ecoChallenge
Narzędzie ecoChallenge ocenia styl jazdy, pomagając
maksymalnie ograniczyć zużycie paliwa przez pojazd. Im
wyższy wynik ecoChallenge, tym większa oszczędność paliwa.
Narzędzie ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik zawsze,
gdy urządzenie znajduje się w ruchu oraz pracuje w trybie
samochodu.
Korzystanie z aplikacji
Wyświetlanie wyników ecoChallenge
Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Informacje o wyniku ecoChallenge
Hamowanie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
hamowanie. Za gwałtowne hamowanie traci się punkty.
Prędkość: Wyświetla ocenę za jazdę z optymalną prędkością
pod kątem zużycia paliwa.
Przyspieszenie: Wyświetla ocenę za płynne i stopniowe
przyspieszanie. Za gwałtowne przyspieszanie traci się
punkty.
Razem: Wyświetla średnią z prędkości pojazdu, oceny za
przyspieszenie oraz oceny za hamowanie.
Zerowanie wyników ecoChallenge
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Wybierz kolejno > Zeruj.
Wyświetlanie informacji o zużyciu paliwa
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Zużycie paliwa.
2 Wybierz część wykresu, którą chcesz powiększyć.
Raporty o przebiegu
W raportach o przebiegu są uwzględniane takie dane, jak:
dystans, czas, średnie zużycie paliwa oraz koszt paliwa
dotyczące dojazdu do wyznaczonego celu.
Raport o przebiegu jest tworzony dla każdej przebytej trasy.
W przypadku przerwania trasy w urządzeniu zostanie utworzony
raport o przebiegu dotyczący przebytego odcinka.
Wyświetlanie raportu o przebiegu
Zapisane raporty o przebiegu można wyświetlać w urządzeniu.
PORADA: Można podłączyć urządzenie do komputera
i przeglądać raporty o przebiegu w folderze „Reports”
w urządzeniu.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Raport
o przebiegu.
2 Wybierz raport.
Zerowanie danych ecoRoute
1 Wybierz kolejno Aplikacje > ecoRoute™ > Profil pojazdu.
2 Wybierz Zeruj.
Porady dotyczące jazdy
• Przestrzegaj ograniczeń prędkości. Większość samochodów
zużywa najmniej paliwa podczas jazdy z prędkością 70–
100 km/h (45–60 mil/h).
• Utrzymuj stałą prędkość jazdy.
• Hamuj i przyspieszaj stopniowo i zdecydowanie.
• Unikaj jazdy w godzinach szczytu i w miejskich korkach.
• Nie opieraj stopy na pedale hamulca.
• Korzystaj z tempomatu.
• Podczas krótkich postojów wyłączaj silnik. To lepsze
rozwiązanie niż pozostawienie silnika na biegu jałowym.
• Unikaj krótkich tras — lepiej wybrać się w jedną dłuższą
podróż z kilkoma przystankami.
• Jeśli nie jedziesz z dużą prędkością (np. po autostradzie),
wyłącz klimatyzację i opuść szyby.
• Dokręcaj do oporu korek wlewu paliwa.
• Parkuj w garażu lub w cieniu.
• Zmniejsz maksymalnie masę pojazdu. Usuń z samochodu
zbędne przedmioty.
• Unikaj przewożenia bagaży na dachu. Wymontuj relingi
i bagażniki dachowe, jeśli nie są w danej chwili potrzebne.
• Dbaj o to, aby ciśnienie powietrza w oponach zawsze miało
zalecaną przez producenta wartość. Sprawdzaj ciśnienie
13
powietrza w oponach – okresowo i przed każdą dłuższą
trasą.
• Pamiętaj o okresowej regulacji silnika i przestrzegaj
harmonogramu przeglądów wyznaczonego przez producenta
samochodu.
• Wymieniaj regularnie olej, a także filtry oleju i powietrza.
• Tankuj paliwo o najniższej dozwolonej przez producenta
samochodu liczbie oktanowej. Jeśli jest to możliwe, używaj
biopaliw, takich jak E85 czy biodiesel.
Foursquare
®
Foursquare to aplikacja sieci społecznościowych dla urządzeń
przenośnych oparta na lokalizacji. Można połączyć się ze swoim
kontem w serwisie Foursquare poprzez aplikację Smartphone
Link, aby zgłosić swoją pozycję w dowolnym miejscu
i wyświetlać tysiące wyjątkowych punktów szczególnych.
Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare
Aby zgłosić swoją pozycję w serwisie Foursquare, trzeba
połączyć się z obsługiwanym telefonem z uruchomioną aplikacją
Smartphone Link i zalogować się do swojego konta w serwisie
Foursquare.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare® > Zgłoś pozycję.
2 Wybierz punkt szczególny.
3 Wybierz kolejno > Zgłoś pozycję.
Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania,
wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Foursquare®.
2 Wybierz Wpisz wyszukiwane w pasku wyszukiwania.
3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane
hasła.
Wybierz
opcję:
4
• Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np.
„kina”).
• Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej
część.
5 Wybierz opcję:
• Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz
żądane hasło.
• Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz .
6 W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyświetlanie wiadomości myGarmin
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
Umożliwia wyświetlanie wiadomości z myGarmin, takich jak
powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania i map.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > myGarmin™.
Jeśli masz nieprzeczytane wiadomości, ich liczba ukaże się
na ikonie myGarmin.
2 Wybierz temat wiadomości.
Zostanie wyświetlona cała wiadomość.
Wyświetlanie prognozy pogody
Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze
zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Smartphone Link
(Łączenie z aplikacją Smartphone Link, strona 12). Funkcja nie
jest dostępna na wszystkich obszarach.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
14
2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla
wybranego dnia.
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda > Aktual. poz..
2 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je
z listy.
• Aby dodać ulubione miasto, wybierz Dodaj miasto i podaj
nazwę tego miasta.
Wyświetlanie radaru pogodowego
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Użytkownik może wyświetlić animowany i oznaczony kolorami
obraz aktualnych warunków pogodowych (radar pogodowy), jak
również ikonę pogody na mapie. Ikona pogody zmienia się
w zależności od panującej w pobliżu pogody: deszczu, śniegu
czy burzy.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Radar pogodowy.
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się
pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę
ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy
wybranego miasta.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Ostrzeżenia pogodowe.
Sprawdzanie warunków drogowych
Przed użyciem tej funkcji musisz kupić usługę zaawansowanych
ustawień pogody przy użyciu aplikacji Smartphone Link.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Pogoda.
2 W razie potrzeby wybierz miasto.
3 Wybierz kolejno > Warunki drogowe.
Planowanie podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz Nowa podróż.
3 Wybierz Wybierz pozycję startową.
4 Wyszukaj pozycję (Wyszukiwanie pozycji wg kategorii,
strona 3).
5 Wybierz Wybierz.
6 Aby dodać pozycje dodatkowe, wybierz .
7 Wybierz Nast..
8 Wybierz Zap..
9 Wpisz nazwę i wybierz Gotow..
Tworzenie harmonogramu podróży
Przy użyciu funkcji Planowanie podróży można utworzyć
i zapisać trasę z wieloma celami podróży.
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz podróż.
3 Wybierz pozycję.
Korzystanie z aplikacji
4 Wybierz opcję:
5
6
7
8
• Wybierz Czas wyjazdu.
• Wybierz Czas przybycia.
Wybierz datę i czas, a następnie wybierz Zap..
Wybierz Czas trwania.
Określ, ile czasu spędzisz w wybranej pozycji i wybierz Zap..
W razie potrzeby powtórz kroki 3–7 dla każdej pozycji.
Podróż wg zapisanego planu podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz Idź.
4 Po wyświetleniu monitu wybierz trasę (Trasa na mapie,
strona 6).
Edytowanie zapisanej podróży
1 Wybierz kolejno Aplikacje > Planow. podróży.
2 Wybierz zapisaną podróż.
3 Wybierz .
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Zmień nazwę podróży.
• Wybierz Edytuj cele, aby dodać lub usunąć pozycje bądź
zmienić ich kolejność.
• Wybierz Usuń podróż.
• Wybierz Optymalizuj kolejność, aby zaplanować postoje
podczas podróży w najkorzystniejszej kolejności.
Wyświetlanie poprzednich tras i celów
Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest
włączenie funkcji historii podróży (Ustawienia dotyczące
urządzenia i ustawienia prywatności, strona 17).
Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca
postojów.
Wybierz kolejno Aplikacje > Gdzie byłem.
Zarządzanie danymi
W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest
wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie
pamięci na potrzeby przechowywania danych.
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS w wersji 10.3
i wcześniejszymi.
2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Podłączanie urządzenia do komputera
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
Obraz urządzenia podłączonego do komputera pojawi się na
ekranie urządzenia.
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
Przesyłanie danych z komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera (Podłączanie urządzenia
2
3
4
5
6
do komputera, strona 15).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego
w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie
przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy
umieszczać plików w folderze Garmin.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
®
Typy plików
Urządzenie obsługuje następujące typy plików.
• Mapy i pliki punktów GPX z oprogramowania do obsługi map
myGarmin™, w tym MapSource , BaseCamp™ i HomePort™
(Własne POI, strona 5).
• Pliki GPI własnych punktów POI z programu Garmin POI
Loader (Instalacja programu POI Loader, strona 5).
®
Wkładanie karty pamięci
Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca
do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty
pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych.
Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę
pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do
obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje microSD karty
pamięci o pojemności od 4 do 32 GB, sformatowane w systemie
plików FAT32.
1 Znajdź na spodzie urządzenia gniazdo karty pamięci do
zapisywania map i danych.
Zarządzanie danymi
Dostosowywanie urządzenia
Ustawienia mapy i pojazdu
Aby otworzyć ustawienia mapy i pojazdy, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd.
Pojazd: Zmienia ikonę wskazującą Twoją pozycję na mapie.
Więcej ikon można znaleźć na stronie
www.garmingarage.com.
Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na
mapie.
Szczegół. map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.
Narzędzia mapy: Umożliwia ustawienie skrótów, które mają być
dostępne w menu narzędzi mapy.
Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na
mapie (Dostosowywanie warstw mapy, strona 8).
Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają
być wykorzystywane przez urządzenie.
15
Włączanie map
Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.
PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie
http://buy.garmin.com.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Mapa i pojazd > Moje Mapy.
2 Wybierz mapę.
Ustawienia nawigacji
Aby otworzyć stronę ustawień nawigacji, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.
Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane
w wyznaczanych trasach.
Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów
i odcinków dróg.
Drogi płatne: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych.
Opłaty: Ustawianie preferencji dla unikania dróg płatnych i dróg
wymagających winiet.
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich
obszarach.
Tryb bezpieczny: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich
funkcji, które wymagają uwagi kierowcy i mogą rozpraszać
go podczas jazdy.
Symulator GPS: Umożliwia zatrzymanie odbioru sygnału GPS
przez urządzenie, co pozwala zaoszczędzić energię baterii.
Ustawienia trybu obliczania
Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Tryb obliczania.
Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na
drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na
danej trasie.
Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę,
jednak mogą być dłuższe.
Krótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie
może zabrać więcej czasu.
Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może
być mniejsze niż na innych trasach.
Bezdroża: Obliczanie dystansu w linii prostej z bieżącej pozycji
do celu podróży.
Unikanie dróg płatnych
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od
obszaru i map załadowanych do urządzenia.
• Wybierz Drogi płatne.
• Wybierz kolejno Opłaty > Drogi płatne.
3 Wybierz Zawsze pytaj, Unikaj lub Zezwól, a następnie
wybierz Zap..
Unikanie dróg wymagających winiet
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.
Mapy w urządzeniu mogą zawierać szczegółowe informacje na
temat systemu winiet w niektórych krajach. Można unikać lub
zezwalać na korzystanie z dróg wymagających posiadanie
winiet w poszczególnych krajach.
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja > Opłaty >
Winiety.
2 Wybierz państwo.
3 Wybierz Zawsze pytaj, Unikaj lub Zezwól, a następnie
wybierz Zap..
Ustawienia Bluetooth
Bluetooth: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
Wyszukaj urządzenia: Umożliwia wyszukiwanie urządzeń
Bluetooth znajdujących się w pobliżu.
Przyjazna nazwa: Umożliwia wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Wyłączanie komunikacji Bluetooth
1 Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
2 Wybierz Bluetooth.
Ustawienia wyświetlania
Aby otworzyć stronę ustawień wyświetlania, w menu głównym
wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie.
Sch. kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Jasność: Dostosowanie jasności wyświetlacza.
Czas do wygaszenia ekranu: Ustawianie czasu bezczynności,
po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
Zrzut ekranowy: Wykonanie zdjęcia ekranu urządzenia. Zrzuty
ekranowe są zapisywane w folderze Screenshot w pamięci
urządzenia.
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących komunikatów
drogowych, w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Utr.
drog..
Utr. drog.: Włącza informacje o ruchu drogowym.
Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów
drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia
automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym
dostępnych na danym obszarze.
Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje
komunikatów o ruchu.
Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy
zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane
automatycznie czy na żądanie (Informacje o ruchu drogowym
na trasie, strona 9).
Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak
znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu
mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.
trafficTrends™: Włącza funkcję trafficTrends (trafficTrends™,
strona 10).
Ustawienia dotyczące czasu i jednostek
Aby otworzyć stronę ustawień dotyczących czasu i jednostek,
w menu głównym wybierz kolejno Ustawienia > Jednostki
i czas.
Bieżący czas: Ustawia czas w urządzeniu.
Format czasu: Pozwala wybrać 12- lub 24-godzinny format
wyświetlania godziny albo format UTC.
Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.
Format pozycji: Określa układ odniesienia i format
współrzędnych wykorzystywanych dla współrzędnych
geograficznych.
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury
Aby otworzyć ustawienia dotyczące języka i klawiatury, w menu
głównym wybierz kolejno Ustawienia > Język i klawiatura.
Język głosu: Ustawianie języka komunikatów głosowych.
Język tekstu: Zmiana języka tekstu wyświetlanego na ekranie.
Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
16
Dostosowywanie urządzenia
UWAGA: Zmiana języka komunikatów tekstowych nie wiąże
się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.
Język klawiatury: Włącza żądany język klawiatury.
Ustawienia dotyczące urządzenia
i ustawienia prywatności
Aby otworzyć stronę ustawień urządzenia, wybierz kolejno
Ustawienia > Urządzenie.
O systemie: Wyświetlanie numeru wersji oprogramowania,
identyfikatora (ID) urządzenia oraz informacji o kilku innych
funkcjach oprogramowania.
Umowy licencyjne: Wyświetla umowy licencyjne użytkowników
urządzenia.
UWAGA: Informacje te mogą być potrzebne w przypadku
aktualizacji oprogramowania systemu lub zakupu
dodatkowych danych map.
Raportowanie pozycji: Udostępnia informacje o pozycji firmie
Garmin, aby dostarczać lepszą zawartość.
Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie
informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennika
podróży.
Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji
myTrends, Gdzie byłem i Dziennika podróży.
Ustawienia alertów punktów alarmowych
UWAGA: Aby alerty punktów alarmowych były wyświetlane,
należy mieć załadowane własne punkty szczególne (POI).
Wybierz kolejno Ustawienia > Alerty punktów alarmowych.
Dźwięk: Ustawia styl ostrzeżeń, które są odtwarzane w czasie
zbliżania się do punktów alarmowych.
Alerty: Ustawia typ punktów alarmowych, dla których są
odtwarzane ostrzeżenia.
Przywracanie ustawień
Można przywrócić domyślne wartości dla danej kategorii
ustawień lub dla wszystkich ustawień.
1 Wybierz Ustawienia.
2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
3 Wybierz kolejno > Przywróć.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Zakres temperatury
roboczej
Od -20° do 55°C (od -4° do 131°F)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Moc wejściowa
Zasilanie z samochodu przez przewód
zasilający z gniazda zapalniczki. Zasilanie
sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium
do użytku domowego i biurowego.
Czas działania baterii
Do 1 godziny w zależności od trybu pracy
i ustawień
Typ baterii
Bateria litowo-jonowa
Załącznik
Przewody zasilające
Urządzenie można zasilać na różne sposoby.
• Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
• Kabel USB
• Zasilacz sieciowy (opcjonalny)
Informacje o urządzeniu
Ładowanie urządzenia
UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez
ograniczone źródło zasilania (LPS).
Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.
• Podłącz urządzenie do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki.
• Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
Urządzenie podłączone do komputera może ładować się
powoli. Natomiast niektóre komputery przenośne mogą
w ogóle nie ładować urządzenia.
• Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza
sieciowego.
Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku
domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy
Garmin lub na stronie www.garmin.com.
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym
z gniazda zapalniczki
NOTYFIKACJA
Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić
żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy
zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód
zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie
zostanie prawidłowo zmontowany.
Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy
wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza
samochodowego.
1 Obróć nakrętkę À o 90 stopni w lewą stronę, aby ją odkręcić.
2
3
4
5
PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.
Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę Á i bezpiecznik Â.
Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np.
1 A lub 2 A.
Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
Wciśnij nakrętkę i obróć ją o 90 stopni w prawo, aby ją
dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda
zapalniczki Ã.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Urządzenie należy chronić przed upadkiem.
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.
Czyszczenie obudowy
NOTYFIKACJA
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.
1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy),
używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem
czyszczącym.
2 Wytrzyj urządzenie do sucha.
17
Czyszczenie ekranu dotykowego
1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij
się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.
Zapobieganie kradzieży
• Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem
samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
• Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów
pozostawionych przez przyssawkę.
• Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
• Zarejestruj urządzenie na stronie http://my.garmin.com.
Montaż na desce rozdzielczej
NOTYFIKACJA
Po przyklejeniu warstwę samoprzylepną bardzo trudno jest
usunąć z powierzchni deski.
Można użyć opcjonalnej podkładki do zamontowania urządzenia
na desce rozdzielczej. Montaż należy wykonać zgodnie
z lokalnymi przepisami. Więcej informacji można uzyskać na
stronie www.garmin.com.
1 Oczyść i wysusz miejsce na desce rozdzielczej, w którym
zamierzasz umieścić podkładkę.
2 Usuń osłonkę z warstwy samoprzylepnej na spodzie
podkładki.
3 Umieść podkładkę na desce rozdzielczej.
4 Usuń przezroczystą folię z powierzchni podkładki.
5 Umieść uchwyt samochodowy na podkładce.
6 Przesuń dźwignię w dół (w kierunku podkładki).
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu
i przyssawki
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu
1 Dociśnij przycisk zwalniający na spodzie urządzenia.
2 Przechyl urządzenie do przodu.
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki
1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby
1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.
Zakup dodatkowych map
1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
2 Kliknij kartę Mapy.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zakup akcesoriów
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com.
Rozwiązywanie problemów
Przyssawka nie trzyma się na szybie
przedniej
1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
18
3 Zamocuj przyssawkę (Podłączanie urządzenia do układu
zasilającego pojazdu, strona 1).
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów
• Sprawdź, czy symulacja GPS jest wyłączona (Ustawienia
nawigacji, strona 16).
• Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu
wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe
• Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda
zapalniczki (Wymiana bezpiecznika w przewodzie
zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 17).
• Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe
zapalniczki jest zasilanie.
• Upewnij się, że temperatura wewnątrz pojazdu wynosi od 0°
do 45°C (od 32° do 113°F).
• Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w pojeździe
jest sprawny.
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi
czas
• Zmniejsz jasność ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 16).
• Skróć czas podświetlania ekranu (Ustawienia wyświetlania,
strona 16).
• Zmniejsz głośność (Regulowanie głośności, strona 2).
• Wyłącz bezprzewodową technologię Bluetooth (Wyłączanie
komunikacji Bluetooth, strona 16).
• Przełączaj urządzenie w tryb uśpienia, kiedy nie jest
używane (Włączanie i wyłączanie trybu uśpienia, strona 2).
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
• Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako dysk wymienny
W przypadku większości komputerów z systemem Windows
połączenie z urządzeniem następuje poprzez protokół MTP
(Media Transfer Protocol). W trybie MTP urządzenie jest
wyświetlane jako urządzenie przenośne, a nie jako dysk
wymienny. Tryb MTP jest obsługiwany przez systemy
operacyjne Windows 7, Windows Vista i Windows XP
z dodatkiem Service Pack 3 z aplikacją Windows Media Player
10.
®
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne
W komputerach Mac i niektórych komputerach z systemem
Windows połączenie z urządzeniem następuje w trybie pamięci
masowej USB. W trybie pamięci masowej USB urządzenie jest
wyświetlane jako wolumin lub dysk wymienny, a nie jako
urządzenie przenośne. Wersje systemu Windows starsze niż
Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 wykorzystują tryb
pamięci masowej USB.
Urządzenie nie jest wyświetlane
w komputerze jako urządzenie przenośne ani
jako wolumin lub dysk wymienny
1 Odłącz kabel USB od komputera.
2 Wyłącz urządzenie.
Rozwiązywanie problemów
3 Podłącz kabel USB do portu USB w komputerze oraz do
urządzenia.
PORADA: Urządzenie powinno zostać podłączone
bezpośrednio do portu USB w komputerze, a nie do
koncentratora USB.
Urządzenie automatycznie się włączy i przejdzie w tryb MTP lub
w tryb pamięci masowej USB. Obraz urządzenia podłączonego
do komputera pojawi się na ekranie urządzenia.
Mój telefon nie łączy się z urządzeniem
• Wybierz kolejno Ustawienia > Bluetooth.
W polu Bluetooth musi być wybrana opcja Włącz..
• Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie
i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
• Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/bluetooth.
Rozwiązywanie problemów
19
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 4
akcesoria 18
aktualizowanie
mapy 1
oprogramowanie 1
aktualna pozycja 7
aktywny asystent pasa ruchu 6
alerty punktów alarmowych, ustawienia 17
automatyczna głośność 2
włączanie 2
B
bateria
ładowanie 1, 3, 17, 18
problemy 18
wydłużanie 18
bezpiecznik, wymiana 17
bezterminowa subskrypcja map 2
C
cele. Patrz pozycje
cena paliwa, zmiana 13
czyszczenie ekranu dotykowego 18
czyszczenie urządzenia 17, 18
D
dane techniczne 17
długość i szerokość geograficzna 4
dodatki, własne punkty POI 5
dom
dzwonienie 12
edytowanie pozycji 4
jazda do 4
numer telefonu 12
ustawianie pozycji 4
dostosowywanie, unikane 7
dostosowywanie urządzenia 15
dziennik podróży, wyświetlanie 7
dźwięk, punkty alarmowe 17
E
ecoChallenge 13
ecoRoute 13
kalibracja zużycia paliwa 13
profil pojazdu 13
raport o przebiegu 13
raporty o przebiegu 13
wynik ecoChallenge 13
ecoRoute HD, urządzenie 13
ekran, jasność 2
G
Garmin Express
aktualizowanie oprogramowania 1
rejestrowanie urządzenia 1
Gdzie jestem? 4, 7
geocaching 4
głośność, regulowanie 2
GPS 2, 3
H
historia podróży 17
I
identyfikator urządzenia 17
informacje o podróży 7
resetowanie 7
wyświetlanie 7
J
jasność 2
jazda do domu 4
język
głos 16
klawiatura 16
K
kalibracja zużycia paliwa 13
20
kamery, monitorujące 8
kamery drogowe 9
wyświetlanie 9
kamery monitorujące, subskrypcje 8
karta microSD, instalacja 15
karta pamięci 15
klawiatura 3
język 16
układ 16
komputer, łączenie 15, 18
komputer podróży 7
komunikaty drogowe, odbiornik 9
kradzież, unikanie 18
L
lista zwrotów 6
Ł
ładowanie urządzenia 1, 3, 17, 18
M
mapy 6, 7, 16
aktualizowanie 1, 2
bezterminowo 2
motyw 15
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2
pole danych 7, 8
przeglądanie 3
stopień szczegółowości 15
warstwy 8
wyświetlanie tras 6
zakup 18
montowanie, zdejmowanie 18
montowanie urządzenia
deska rozdzielcza 18
przyssawka 1, 18
samochód 1
wyjmowanie z uchwytu 18
myGarmin, wiadomości 14
myTrends, trasy 7
N
narzędzia mapy 8
następny zwrot 6
nawigacja 5, 6
bezdroże 5
ustawienia 16
wyświetlanie podglądu trasy 5
nawigacja po bezdrożach 5
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2
numer identyfikatora 17
O
objazdy 6
odbieranie połączeń 11
odłączanie, urządzenie Bluetooth 11
oprogramowanie
aktualizowanie 1
wersja 17
ostatnio znalezione pozycje 4
P
paliwo, ceny 13
parking 4
ostatnie miejsce 4
parowanie 11
odłączanie 11
telefon 11, 19
pasek wyszukiwania 3, 14
planowanie podróży 14
edytowanie podróży 15
pliki
obsługiwane typy 15
przesyłanie 15
pogoda 14
radar 14
warunki drogowe 14
POI. 5 Patrz też punkt szczególny (POI)
POI Loader 5
polecenia głosowe 10
aktywowanie 10
fraza aktywacji 10
nawigacja z użyciem 10
porady dot. korzystania 10
połączenia 11, 12
dom 12
historia 12
kontakty 11
nawiązywanie 11
odbieranie 11
wybieranie 11
wyłączanie 12
pomoc. 12 Patrz też pomoc techniczna
pomoc techniczna 12
pozycje 3, 4, 15
aktualna 4, 7
dzwonienie 11
ostatnio znalezione 4
symulowane 5
ustalanie pozycji domowej 4
wyszukiwanie 4
zapisywanie 4
profil pojazdu 13
Przed tobą
dostosowywanie 7
wyszukiwanie usług 6
przewody, zasilanie 17
przewody zasilające 17
pojazd 1
wymiana bezpiecznika 17
przewód zasilający z gniazda zapalniczki 1
przycisk zasilania 2
przyciski na ekranie 3
przyssawka 18
przywracanie ustawień 17
punkty szczególne (POI Loader) 5
punkty szczególne (POI) 5
dodatki 5
POI Loader 5
własne 5
R
raporty, przebieg 13
raporty o przebiegu 13
rejestracja produktu 1
rejestrowanie urządzenia 1
resetowanie
dane podróży 7
urządzenie 2
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 11
rozmowy telefoniczne 11
odbieranie 11, 12
wybieranie 12
wybieranie głosowe 12
wyciszanie 12
rozpoznawanie mowy 10
rozwiązywanie problemów 18, 19
S
skróty
dodawanie 5
usuwanie 5
skrzyżowania, wyszukiwanie 4
Smartphone Link 12
łączenie 12
Usługi Garmin Live 12
wyłączanie połączeń 12
spis telefonów 11
sterowanie głosem 11
porady 11
subskrypcje
nüMaps Lifetime 2
usługi Garmin Live 12
utrudnienia drogowe 2
sygnały satelitarne
odbieranie 2
wyświetlanie 3
symulowane pozycje 5
szybkie wyszukiwanie 3
Indeks
T
technologia Bluetooth 11, 19
odłączanie urządzenia 11
ustawienia 16
włączanie 11
wyłączanie 16
telefon
odłączanie 11
parowanie 11, 19
trafficTrends 10
wyłączanie 10
trasy
dodawanie punktu 6
myTrends 7
obliczanie 5
przerywanie 6
rozpoczynanie 5
sugerowane 7
tryb obliczania 16
uruchamianie 5
wyświetlanie na mapie 6
wyświetlanie podglądu 5
tryb uśpienia 2
skrzyżowania 4
współrzędne 4
wyszukiwanie usług, Przed tobą 6
Z
zapisane pozycje 5, 15
edytowanie 4
kategorie 4
usuwanie 5
zapisywanie, aktualna pozycja 4
zdejmowanie uchwytu 18
zmiana przeszukiwanego obszaru 3
zmienianie nazw podróży 15
zrzuty ekranowe 16
zużycie paliwa. 13 Patrz też ecoRoute
U
uchwyt na deskę rozdzielczą 18
umowy licencyjne 17
unikane 16
cechy dróg 7
dostosowywanie 7
droga 8
obszar 7
usuwanie 8
wyłączanie 8
USB, odłączanie 15
usługi Garmin Live, subskrypcja 12
Usługi Garmin Live 12
ustawienia 16, 17
ustawienia czasu 3, 16
ustawienia wyświetlania 16
usuwanie
podróże 15
sparowane urządzenie Bluetooth 11
utrudnienia drogowe 8–10, 16
aktywowanie subskrypcji 10
dodawanie subskrypcji 10
kamery 9
mapa 9
odbiornik 9
subskrypcje bezterminowe 2
trafficTrends 10
wypadki 9
wyszukiwanie opóźnień 9
zmień trasę 9
W
warstwy mapy, dostosowywanie 8
warunki drogowe, pogoda 14
widok mapy
2D 8
3D 8
widok mapy 2D 8
widok mapy 3D 8
widok skrzyżowania 6
własne punkty POI 5
wskazówki 6
wskazówki dojazdu 6
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia 17
współrzędne 4
wybieranie 11
wyciszanie, dźwięk 10
wynik ecoChallenge 13
resetowanie 13
wyszukiwanie pozycji. 3 Patrz też pozycje
adresy 4
kategorie 3
korzystanie z mapy 3
miasta 4
przeglądanie mapy 3
Indeks
21
support.garmin.com
Kwiecień 2017
190-01783-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising