Garmin | nüvi® 2759LM | User guide | Garmin nüvi® 2759LM Användarhandbok

Garmin nüvi® 2759LM Användarhandbok
nüvi 2709 serien
®
Användarhandbok
April 2017
Tryckt i Taiwan
190-01783-39_0B
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , nüvi och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ och nüMaps Lifetime™ är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken eller logotyper från Garmin är licensierad. Foursquare är ett varumärke som tillhör
Foursquare Labs, Inc. i USA och i andra länder. microSD™ och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista och Windows XP är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc. HD Radio™ och HD-logotypen är varumärken som tillhör iBiquity Digital
Corporation. HD Radio Technology tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. Patent i USA och andra länder.
®
®
®
®
®
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Ansluta enheten till fordonsström ............................................... 1
Support och uppdateringar ......................................................... 1
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ..... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnemang .............................................................. 1
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 2
Stänga av enheten ..................................................................... 2
Återställa enheten .................................................................. 2
Söka efter GPS-signaler ............................................................. 2
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 2
Ställa in volymen ......................................................................... 2
Om automatisk volym ............................................................ 2
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 2
Visa status för GPS-signal ..................................................... 2
Batteriinformation ................................................................... 2
Ställa in tiden ......................................................................... 2
Använd skärmknappar ................................................................ 2
Använd skärmtangentbord ......................................................... 3
Positioner ........................................................................ 3
Söka efter platser ........................................................................ 3
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 3
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................. 3
Byta sökområde ..................................................................... 3
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan ................... 3
Söka en adress ...................................................................... 3
Söka efter senast hittade destinationer ................................. 3
Söka efter parkering ............................................................... 3
Sökverktyg ............................................................................. 3
Spara platser .............................................................................. 4
Spara en plats ........................................................................ 4
Spara den aktuella platsen .................................................... 4
Spara en hemposition ............................................................ 4
Ändra en sparad plats ............................................................ 4
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 4
Ta bort en sparad plats .......................................................... 4
Ange en simulerad plats ............................................................. 4
Lägga till en genväg ................................................................... 4
Ta bort en genväg .................................................................. 4
Egna intressanta platser ............................................................. 5
Installera POI Loader ............................................................. 5
Använda hjälpfilerna för POI Loader ...................................... 5
Söka efter egna intressanta platser ....................................... 5
Navigering....................................................................... 5
Påbörja en rutt ............................................................................ 5
Förhandsvisa flera rutter ........................................................ 5
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 5
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 5
Navigera till platser inom en plats ............................................... 5
Utforska en plats .................................................................... 5
Din rutt på kartan ........................................................................ 5
Använda kartan ...................................................................... 5
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 5
Göra en avstickare ................................................................. 6
Stoppa rutten ......................................................................... 6
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 6
Visa en lista över svängar ...................................................... 6
Visa nästa sväng .................................................................... 6
Visa korsningar ...................................................................... 6
Längre fram ................................................................................ 6
Söka efter kommande intressanta platser ............................. 6
Anpassa kategorierna Längre fram ....................................... 6
Trippinformation .......................................................................... 6
Innehållsförteckning
Visa trippdata från kartan ....................................................... 6
Visa trippinformationssidan .................................................... 6
Visa tripploggen ..................................................................... 6
Återställa trippinformationen .................................................. 6
Använda föreslagna rutter .......................................................... 7
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 7
Söka efter närliggande serviceställen .................................... 7
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 7
Undvika vägfunktioner ................................................................ 7
Om egna undvikanden ............................................................... 7
Undvika ett område ................................................................ 7
Undvika en väg ...................................................................... 7
Avaktivera ett eget undvikande .............................................. 7
Ta bort egna undvikanden ..................................................... 7
Anpassa kartan ........................................................................... 7
Anpassa kartverktyg .............................................................. 7
Anpassa kartlager .................................................................. 7
Ändra kartdatafältet ................................................................ 7
Ändra kartperspektiv .............................................................. 7
Fartkameror ................................................................................ 7
Trafik................................................................................ 8
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare ................................. 8
Trafikinformationsmottagare ....................................................... 8
Placera trafikinformationsmottagaren .................................... 8
Visa kommande trafik ................................................................. 8
Visa trafik på kartan ............................................................... 8
Söka efter trafikincidenter ...................................................... 8
Trafik på rutten ............................................................................ 8
Ta en annan väg .................................................................... 8
Om trafikövervakningskameror ................................................... 8
Spara en trafikövervakningskamera ...................................... 9
Visa en trafikövervakningskamera ......................................... 9
Om trafikprenumerationer ........................................................... 9
Abonnemangsaktivering ........................................................ 9
Visa trafikabonnemang .......................................................... 9
Lägg till ett abonnemang ....................................................... 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Avaktivera trafficTrends ......................................................... 9
Aktivera trafik .............................................................................. 9
Röstkommando.............................................................. 9
Ange uppvakningsfrasen ............................................................ 9
Aktivera röstkommando .............................................................. 9
Tips för röstkommandon ............................................................. 9
Starta en rutt med röstkommando .............................................. 9
Stänga av ljudet till instruktionerna ............................................. 9
Avaktivera Röstkommando ......................................................... 9
Röststyrning................................................................. 10
Konfigurera röststyrning ............................................................ 10
Använda röststyrning ................................................................ 10
Tips för röststyrning .................................................................. 10
Telefonsamtal med handsfree ..................................... 10
Om handsfree-samtal ............................................................... 10
Aktivera trådlös Bluetooth teknik .......................................... 10
Para ihop telefonen .................................................................. 10
Tips efter att du parat ihop enheterna .................................. 10
Koppla bort en Bluetooth enhet ........................................... 10
Ta bort en ihopparad telefon ................................................ 10
Ringa ett samtal ........................................................................ 10
Ringa ett nummer ................................................................ 10
Ringa en kontakt i telefonboken .......................................... 10
Ringa upp en plats ............................................................... 10
Ta emot ett samtal .................................................................... 10
Använda samtalshistoriken ....................................................... 10
Använda alternativ för samtal pågår ......................................... 10
Ange ett hemtelefonnummer .................................................... 11
i
Ringa hem ............................................................................ 11
Använda appar............................................................. 11
Använda hjälpen ....................................................................... 11
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Hämta Smartphone Link ...................................................... 11
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 11
Skicka en position från telefonen till enheten ...................... 11
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone Link .... 11
Garmin realtidstjänster .............................................................. 11
Prenumerera på Garmins realtidstjänster ............................ 11
Om ecoRoute ............................................................................ 11
ecoRoute HD-tillbehör .......................................................... 11
Ställa in fordonet .................................................................. 12
Ändra bränslepriset .............................................................. 12
Kalibrera bränsleekonomin .................................................. 12
Om ecoChallenge ................................................................ 12
Visa information om bränsleekonomi ................................... 12
Avståndsrapporter ................................................................ 12
Nollställa ecoRoute information ........................................... 12
Körtips .................................................................................. 12
Foursquare® ............................................................................. 12
Checka in med Foursquare .................................................. 12
Söka efter Foursquare intressanta platser ........................... 12
Visa myGarmin meddelanden .................................................. 13
Visa väderprognosen ................................................................ 13
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 13
Visa väderradarn .................................................................. 13
Visa vädervarningar ............................................................. 13
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 13
Planera en resa ........................................................................ 13
Schemalägga en resa .......................................................... 13
Navigera till en sparad resa ................................................. 13
Ändra en sparad resa .......................................................... 13
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 13
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 16
Rengöra pekskärmen ........................................................... 16
Förhindra stöld ..................................................................... 16
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 16
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 16
Ta bort enheten från fästet .................................................. 16
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 16
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 16
Köpa fler kartor ......................................................................... 16
Köpa tillbehör ............................................................................ 16
Felsökning.................................................................... 16
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta ............................... 16
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 16
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 17
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort ................................ 17
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 17
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 17
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................17
Telefonen ansluter inte till enheten ........................................... 17
Index.............................................................................. 18
Datahantering............................................................... 13
Filtyper ...................................................................................... 14
Installera ett minneskort ............................................................ 14
Ansluta enheten till en dator ..................................................... 14
Överföra data från datorn ......................................................... 14
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 14
Anpassa enheten.......................................................... 14
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 14
Aktivera kartor ...................................................................... 14
Navigeringsinställningar ............................................................ 14
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 14
Undvika avgiftsvägar ............................................................ 14
Undvika vinjetter .................................................................. 15
Bluetooth inställningar .............................................................. 15
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 15
Skärminställningar .................................................................... 15
Trafikinställningar ...................................................................... 15
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 15
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 15
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 15
Inställningar för positionslarm ................................................... 15
Återställa inställningarna ........................................................... 15
Enhetsinformation........................................................ 15
Specifikationer .......................................................................... 15
Bilagor........................................................................... 15
Strömkablar .............................................................................. 15
Ladda enheten ..................................................................... 16
Byta säkring i 12 V-strömkabeln .......................................... 16
Skötsel av enheten ................................................................... 16
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
2 Välj ett alternativ:
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Ansluta enheten till fordonsström
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
Start
Garmin Express.
4
5 Anslut nüvi enheten till datorn med en USB-kabel.
Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda
den.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i USB-porten på fästet.
6 På datorn klickar du på Lägg till en enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
7 Klicka på Lägg till enhet.
8 Följ instruktionerna på skärmen för att registrera enheten och
2 Tryck fästet Á mot sugkoppen  tills det snäpper på plats.
Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt.
Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av
enheten.
Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett
klick.
Anslut den andra änden av 12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
®
3
4
5
6
lägga till den i Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna
lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett
microSD™ kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme
(Installera ett minneskort, sidan 14).
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är
tillgängliga för din enhet.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
din enhet. Garmin Express finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
nüMaps Guarantee™
Du får eventuellt hämta en kostnadsfri kartuppdatering inom 90
dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör. Gå till
www.garmin.com/numaps för att ta del av villkoren.
Livstidsabonnemang
Vissa modeller har livstidsabonnemang på funktioner. Mer
information finns på www.garmin.com/lmt.
LT: Den här modellen har ett livstidsabonnemang på
trafikinformation och en trafikmottagare.
LM: För den här modellen ingår ett nüMaps Lifetime™
abonnemang, vilket ger kvartalsvisa kartuppdateringar under
Komma igång
1
enhetens livslängd. Villkor hittar du här: www.garmin.com/us
/maps/numaps_lifetime.
LMT: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime abonnemang,
livstidsabonnemang på trafikinformation och en
trafikmottagare.
LMTHD eller LMT-D: Den här modellen har ett nüMaps Lifetime
abonnemang, livstidsabonnemang på digital trafikinformation
och en trafikmottagare.
Aktivera livstidskartor
Obs! Livstidskartor kan inte användas med produkter som inte
har förinlästa kartor.
Obs! Med livstidskartor har du rätt att få kartuppdateringar när
de blir tillgängliga från Garmin under livslängden för en
kompatibel Garmin produkt eller så länge som Garmin får
kartdata från en tredjepartsleverantör, beroende på vilket som
varar kortast tid. Innebörden av en produkts "livslängd" och
andra viktiga villkor hittar du på www.garmin.com
/numapslifetime.
1 Gå till www.garmin.com/express.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Om du registrerar enheten kan du få epostmeddelanden när en kartuppdatering är tillgänglig.
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften
av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.
Justera skärmens ljusstyrka
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Ställa in volymen
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
Om automatisk volym
På enheter med handsfree-samtal gör automatisk volym att
enhetsvolymen kan anpassas efter fordonets bakgrundsljud
(Telefonsamtal med handsfree, sidan 10).
Volymen sänks när bakgrundsljudet blir lägre och höjs i takt med
att bakgrundsljudet blir högre igen.
Aktivera automatisk volym
Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån
bakgrundsbullrets nivå.
1 Välj Volym > .
2 Om det behövs väljer du Automatisk volym.
3 Välj På.
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
®
Aktuell tid
Batteristatus
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Söka efter GPS-signaler
När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren
samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur
lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer,
bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du
senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot
himlen samt hur länge det är sedan du använde
navigeringsenheten senast. Första gången du startar
navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta
satellitsignaler.
1 Starta enheten.
2
Ansluten till Smartphone Link
Temperatur
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatisk.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Använd skärmknappar
• Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
• Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Komma igång
• Välj eller för att visa fler alternativ.
• Håll ned eller för att bläddra snabbare.
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
• Välj
skärmen.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 15).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Positioner
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex.
restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad
väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser,
koordinater, orter och korsningar.
Söka efter platser
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
Välj
ett alternativ:
5
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Söka efter en plats genom att bläddra på kartan
Innan du kan söka efter platser i kartan, t.ex. restauranger,
sjukhus och bensinstationer, måste du aktivera kartlagret för
platser längs vägen (Anpassa kartlager, sidan 7).
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Om det behövs väljer du och sedan en kategoriikon för att
visa enbart platser av en viss kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Om det behövs väljer du platsbeskrivningen för att visa mer
information.
Söka en adress
Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata
som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 3).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
Välj
adressen.
5
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
Positioner
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
3
Söka efter en korsning
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Välj ett alternativ:
3
4
5
6
7
• Välj stat/provins.
• För att ändra land, stat eller provins väljer du Ort eller
land och anger ett namn.
Ange det första gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Ange det andra gatunamnet och välj Nästa.
Välj vid behov gata.
Vid behov, välj korsningen.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
1
2
3
4
Söka efter en stad
Välj Vart? > Kategorier > Orter.
Välj Ange söktext.
Ange ett ortsnamn och välj .
Välj en stad.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Välj latitudkoordinaten.
4 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
5 Välj longitudkoordinaten.
6 Ange den nya koordinaten och välj Klar.
7 Välj Visa på kartan.
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Spara platser
Ta bort en sparad plats
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 3).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Köra hem
Välj Vart? > Kör hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
4
Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort spar. platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
4 Välj Spara.
Positioner
Egna intressanta platser
Navigera till platser inom en plats
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
När du navigerar till en plats som innehåller fler än en intressant
plats listar enheten fler intressanta platser som finns inom
platsen.
1 Sök efter en plats, t.ex. en galleria eller flygplats.
2 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under platsen.
Välj
en kategori.
3
4 Välj en intressant plats och välj Kör!.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 5).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats (Positioner, sidan 3).
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Välj en rutt.
Utforska en plats
Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för
varje plats.
1 Välj en plats.
2 Välj > Utforska den här platsen.
3 Välj en kategori.
4 Välj en intressant plats.
5 Välj Kör!.
Din rutt på kartan
OBS!
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsning kan visas
när du kör på huvudvägar.
Ändra ruttberäkningsläget
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan ha längre sträcka.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
• Välj Mindre bränsle för att beräkna bränslesnålare rutter.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Navigering
Använda kartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill visa specifika kategorier väljer du .
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?.
2 Sök efter en plats.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktiv rutt.
5
Göra en avstickare
Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en
rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på
kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg, sidan 7).
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
>
.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj en sväng.
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på
kartan.
2 Välj .
Visa nästa sväng
Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng,
filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
Active Lane Guidance
Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig
visas den bredvid kartan när du närmar dig en sväng i rutten. En
färgad linje visas på det rätta körfältet för svängen.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en flik.
3 Välj en intressant plats.
Anpassa kategorierna Längre fram
Du kan ändra vilka kategorier du söker efter, ändra ordning på
kategorierna och söka efter ett specifikt företag eller en specifik
kategori.
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en tjänstikon.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och
drar du i pilen till höger om kategorinamnet.
• Välj den kategori du vill ändra.
• Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en
kategori och sedan Anpassad sökning och anger
företagets eller kategorins namn.
5 Välj Klar.
Trippinformation
Visa trippdata från kartan
Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till
verktyget på kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg,
sidan 7).
Välj
> Färddata på kartan.
Anpassa trippdatafälten
Innan du kan anpassa data som visas i trippdatafälten på kartan
måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn
(Anpassa kartverktyg, sidan 7).
1 Välj Visa kartan.
2 Välj > Färddata.
3 Välj ett trippdatafält.
4 Välj ett alternativ.
Det nya trippdatafältet visas i trippdatalistan.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella fart samt statistik
om resan.
Obs! Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att
den mäter förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller längs vägen du färdas på.
Tjänsterna visas efter kategori.
Bensinstationer
Restauranger
Logi
Rastplatser
Parkering
Banker och bankomater
6
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
Navigering
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 15).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Visa aktuell platsinformation
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivningar till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Spara.
Om egna undvikanden
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg t område som ska undv..
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg till väg som ska undv..
Navigering
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Anpassa kartan
Anpassa kartverktyg
Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg.
2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.
3 Välj Spara.
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
3 Välj Spara.
Fartkameror
OBS!
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av fartkameror och
hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden för vissa
produktmodeller. Gå till www.garmin.com/safetycameras för att
kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt
fartkameraabonnemang genom att gå till http://my.garmin.com.
För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du
uppdatera enheten ofta.
7
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information
innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Trafik
OBS!
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller
länder. Mer information om trafikmottagare och
täckningsområden finns på www.garmin.com/traffic.
En trafikmottagare ingår i vissa paket, inbyggd i antingen 12 Vströmkabeln för fordonet eller i enheten, och finns som tillbehör
(tillval) till alla modeller.
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikincidenter utmed rutten eller i ditt område.
• Du kan ta emot trafikinformation via en trafikmottagare eller
som en prenumerationstjänst via Smartphone Link (Garmin
realtidstjänster, sidan 11).
• För att kunna ta emot trafikinformation via Smartphone Link
måste enheten vara ansluten till Smartphone Link via en aktiv
trafikprenumeration.
• Enheten måste vara ansluten till fordonsströmmen för att
kunna ta emot trafikinformation via en trafikmottagare.
• Om den aktiva trafikmottagaren och enheten ska kunna ta
emot trafikinformation måste de eventuellt vara inom
dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata.
• Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din
enhet eller trafikmottagare.
• Om din enhet har en extern antenn bör du alltid ha den
externa antennen ansluten så att du får bästa möjliga
mottagning.
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare
OBS!
Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra
trafikinformationsmottagarens prestanda.
Innan du kan ta emot trafikdata med en trafikmottagare måste
du ha en trafikkompatibel strömkabel. Om enhetsmodellen
innehåller livstids trafikinformation ska du använda den
strömkabel för fordon som medföljde enheten. Om
enhetsmodellen inte innehåller trafikinformation måste du köpa
tillbehöret Garmin trafikmottagare. Gå till www.garmin.com/traffic
för mer information.
Din enhet kan ta emot trafiksignaler från stationer som sänder
trafikdata.
Obs! I vissa områden kan trafikinformation tas emot via FMradiostationer med hjälp av HD Radio™ teknologi.
1 Anslut den trafikkompatibla strömkabeln till en extern
strömkälla.
2 Anslut avslutningsvis den trafikkompatibla strömkabeln till
enheten.
Enheten visar trafikinformation när du befinner dig inom ett
trafiktäckningsområde.
Trafikinformationsmottagare
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Extern antennanslutning
Intern antenn
Strömlampa
Adapter för fordonsströmkabel
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren så att du
får bästa möjliga trafikmottagning.
1 Rulla ut kabeln.
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot himlen, t.ex.
på instrumentbrädan.
Obs! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som ansluter till
fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra föremål.
Visa kommande trafik
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Trafik på rutten
När en trafikförsening inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
förseningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran. Se Trafikinställningar för mer
information (Trafikinställningar, sidan 15). Din enhet kan leda
rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre
alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Ta en annan väg
Om du inte ställt in enheten för att automatiskt använda
alternativa rutter kan du manuellt starta en alternativ rutt för att
undvika en trafikfördröjning.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt.
Obs! Om det inte finns någon bättre alternativ rutt är det här
alternativet inte tillgängligt och istället visas På snabbaste
vägen.
3 Välj Kör!
Om trafikövervakningskameror
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.
8
Trafik
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link
(Smartphone Link, sidan 11).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera, sidan 9).
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj en kamera.
Om trafikprenumerationer
Du kan köpa ytterligare abonnemang och förnya dem om de går
ut. Gå till http://www.garmin.com/traffic.
Abonnemangsaktivering
2 Markera kryssrutan Trafik.
Röstkommando
Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och
inte nödvändigtvis på alla modeller.
Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en
bullrig miljö.
Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord
och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller
röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.
Ange uppvakningsfrasen
Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för
att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen
inställd på Röstkommando.
TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av
röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.
1 Välj Appar > Röstkommando > > Uppvakningsfras.
2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger
frasen.
3 Välj Klar.
Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer med din
FM-trafikmottagare. Abonnemanget aktiveras automatiskt när
enheten tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna
tas emot från leverantören av betaltjänsten.
Aktivera röstkommando
Visa trafikabonnemang
Tips för röstkommandon
Välj Inställningar > Trafik > Abonnemang.
Lägg till ett abonnemang
Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.
1 På huvudmenyn väljer du Trafik.
2 Välj Abonnemang > .
3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
4 Gå till www.garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett
abonnemang och erhålla en kod med 25 tecken.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste
skaffa en ny kod varje går du förnyar tjänsten. Om du har
flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny
kod för varje mottagare.
5 Välj Nästa på enheten.
6 Ange koden.
7 Välj Klar.
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.
Obs! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata
måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends™.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata
avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter
med hjälp av funktionen trafficTrends, om den aktiverats
(trafficTrends™, sidan 9).
1 Välj Inställningar > Trafik.
Röstkommando
Säg din uppvakningsfras.
Menyn Röstkommando visas.
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
• Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för
att röstkommandon aktiveras av misstag.
• Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar
röstkommando.
Starta en rutt med röstkommando
Du kan säga namnen på populära välkända platser.
1 Säg din uppvakningsfras (Ange uppvakningsfrasen, sidan 9).
2 Säg Sök efter plats.
3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
4 Säg radnummer.
5 Säg Navigera.
Stänga av ljudet till instruktionerna
Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan
att stänga av ljudet till enheten.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Sekretessinstruktioner > På.
Avaktivera Röstkommando
Du kan avaktivera röstkommando. Det förhindrar att du aktiverar
röstkommandot av misstag när du talar.
1 Välj Appar > Röstkommando > .
2 Välj Röstkommando > Av.
9
Röststyrning
I områden där funktionen Röstkommando inte är tillgänglig är
funktionen Röststyrning aktiverad. Med Röststyrning kan du
använda rösten för att kontrollera enheten. Innan du kan
använda funktionen Röststyrning måste du konfigurera den efter
din röst.
Konfigurera röststyrning
Funktionen Röststyrning måste konfigureras efter en enda
användares röst och fungerar inte för andra användare.
1 Välj Appar > Röststyrning.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att spela in kommandon
för varje röststyrningsfras.
Obs! Du behöver inte läsa den exakta frasen på skärmen.
Du kanske säger ett annat kommando med samma innebörd
efter dina önskemål.
Om du vill använda en röststyrd funktion måste du säga
kommandot som du spelat in för funktionen.
Använda röststyrning
1 Säg kommandot som du spelade in som fras för
Röststyrning.
Röststyrningsmenyn visas.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tips för röststyrning
• Tala med normal röst in i enheten.
• Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att
öka röstigenkänningens exakthet.
• Uttala kommandona som de visas på skärmen.
• En ton hörs när enheten tar emot ett kommando.
Telefonsamtal med handsfree
Om handsfree-samtal
Obs! Bluetooth trådlös teknik är inte tillgängligt på alla modeller
eller för alla språk och regioner.
Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa modeller. Enheten
kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth
teknik om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din
mobiltelefon med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten
genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.
Det kan hända att din telefon inte kan använda alla de
handsfree-funktioner som finns i enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Para ihop telefonen
Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop
din enhet med en kompatibel mobiltelefon.
1 Placera telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33
fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Välj Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen.
5 Välj OK på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
6 Välj telefonen i listan och tryck på OK.
7 Vid behov, bekräfta på telefonen att enheten får ansluta.
10
8 Om det behövs anger du Bluetooth PIN-koden på telefonen.
Tips efter att du parat ihop enheterna
• När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de
automatiskt till varandra varje gång du sätter på dem.
• När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot
röstsamtal.
• När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den
med den telefon den senast var ansluten till.
• Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt
till enheten när enheten slås på.
Koppla bort en Bluetooth enhet
Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort
den från listan över ihopparade enheter. Bluetooth enheten kan
fortfarande ansluta till nüvi enheten automatiskt i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet som du vill koppla bort.
3 Avmarkera kryssrutan för enheten.
Ta bort en ihopparad telefon
Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den
ansluter automatiskt till enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj telefonen och välj Ta bort ihopparning för enhet.
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
Använda alternativ för samtal pågår
Medan du ringer ett samtal kan du välja alternativ för samtal
pågår från kartan.
• Överför ljudet till telefonen genom att välja .
Röststyrning
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga
av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill samtala
privat.
• Använd knappsatsen genom att välja .
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska
system, som en röstbrevlåda.
• Stäng av mikrofonen genom att välja .
• Lägg på genom att välja .
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 4).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Smartphone Link
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (Garmin
realtidstjänster, sidan 11).
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Hämta Smartphone Link
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till
www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar
för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera Smartphone Link-programmet på din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
3 Markera kryssrutan Bluetooth.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
Använda appar
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Skicka en position från telefonen till enheten
Smartphone Link är registrerad som en navigationsapp på din
telefon.
1 På telefonen väljer du knappen för att börja navigera till en
plats (se telefonens användarhandbok).
2 På appmenyn väljer du Smartphone Link.
Nästa gång du ansluter enheten till telefonen överförs positionen
till de senast hittade alternativen på din enhet.
Avaktivera samtal under anslutning till Smartphone
Link
När enheten är ansluten till telefonen och tar emot Garmin
realtidstjänster kan du avaktivera handsfree-samtal.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din telefon.
3 Avmarkera kryssrutan Telefonsamtal.
Garmin realtidstjänster
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link, sidan 11).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin
realtidstjänster. Garminrealtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri
och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex.
trafikdata och väder.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link, sidan 11).
Välj
Mitt konto.
2
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Abonnera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Om ecoRoute
I vissa områden måste du köpa en upplåsningskod eller ett
ecoRoute™ HD-tillbehör innan du kan använda ecoRoute
funktioner. Mer information finns på www.garmin.com/ecoroute.
Funktionen ecoRoute beräknar bränsleekonomin och
bränslepriset för att navigera till en destination. Den har också
verktyg för att öka bränsleeffektiviteten.
De data som tillhandahålls av ecoRoute är bara en
uppskattning. Uppgifterna läses inte in från fordonet om du inte
använder ecoRoute HD-tillbehöret.
Om du vill ha mer exakta bränslerapporter för just ditt fordon och
dina körvanor kan du kalibrera bränsleekonomin (Kalibrera
bränsleekonomin, sidan 12).
ecoRoute HD-tillbehör
När du har anslutit tillbehöret ecoRoute HD kan din enhet ta
emot fordonsinformation i realtid, såsom felmeddelanden,
varv/min och batterispänning. Din enhet innehåller data som
11
lästs in från fordonet av tillbehöret ecoRoute HD vid beräkning
av ecoRoute data.
HD-tillbehöret ecoRoute fungerar bara ihop med enheter som
har trådlös Bluetooth teknik.
Gå till www.garmin.com/ecoRoute.
Ställa in fordonet
Första gången du använder ecoRoute funktionerna måste du
ange fordonsinformation.
1 Välj Appar > ecoRoute™.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra bränslepriset
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange det aktuella bränslepriset och välj Nästa.
3 Välj Ja.
Kalibrera bränsleekonomin
Kalibrera bränsleekonomin om du vill få mer exakta
bränslerapporter för ditt specifika fordon och dina körvanor. Du
bör kalibrera när du tankar.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Vid pumpen.
2 Ange aktuellt bränslepris.
3 Ange den bränslemängd som fordonet har använt sedan
senaste fulltankning.
4 Ange det avstånd som fordonet har kört sedan senaste
fulltankning.
5 Välj Nästa.
Enheten kalkylerar fordonets genomsnittliga bränsleekonomi.
6 Välj Spara.
Om ecoChallenge
Med ecoChallenge kan du maximera bränsleekonomin genom
att få poäng för dina körvanor. Ju högre ecoChallenge-poäng du
får, desto mer bränsle sparar du. ecoChallenge samlar in data
och beräknar en poäng när din enhet rör sig och är i
transportläge för personbil.
Visa ecoChallenge-poäng
Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Om ecoChallenge-poäng
Acceleration: Visar poängen för jämn och gradvis acceleration.
Du mister poäng om du gasar snabbt.
Bromsning: Visar poängen för jämn och gradvis bromsning. Du
mister poäng om du bromsar hårt.
Hastighet: Visar dina poäng när du kör i den mest bränslesnåla
hastigheten.
Total: Visar ett genomsnitt av poängen för hastighet,
acceleration och bromsning.
Nollställa ecoChallenge-poängen
1 Välj Appar > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Välj > Nollställ.
Visa information om bränsleekonomi
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Bränsleekonomi.
2 Välj en del av diagrammet att zooma in.
Avståndsrapporter
Med körsträckerapporten beräknas avståndet, tiden, den
genomsnittliga bränsleekonomin och bränslekostnaden för att
navigera till ett mål.
En körsträckerapport skapas för varje rutt du kör. Om du
avbryter en rutt i enheten skapas en körsträckerapport för den
sträcka du har kört.
Visa en körsträckerapport
Du kan visa sparade körsträckerapporter på enheten.
12
TIPS: Du kan ansluta enheten till datorn och öppna
körsträckerapporter i mappen Rapporter på enheten.
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Körsträckerapp..
2 Välj en rapport.
Nollställa ecoRoute information
1 Välj Appar > ecoRoute™ > Fordonsprofil.
2 Välj Nollställ.
Körtips
• Håll hastighetsbegränsningen. I de flesta fordon uppnår du
optimal bränsleekonomi mellan 70 och 100 km/h (mellan 45
och 60 mph).
• Håll jämn hastighet.
• Bromsa och gasa gradvis och konsekvent.
• Undvik stopp-och-kör-trafik och rusningstrafik.
• Vila inte foten på bromspedalen.
• Använd farthållaren.
• Stäng av fordonet istället för att låta det gå på tomgång vid
tillfälliga stopp.
• Kombinera korta resor till en enda längre resa med flera
stopp.
• Stäng av luftkonditioneringen och öppna fönstren, om du inte
kör i hög hastighet på motorväg.
• Dra åt tanklocket.
• Parkera i skuggan eller i ett garage.
• Lasta ur överflödig vikt. Ta ut onödiga föremål ur bilen.
• Undvik att frakta föremål på taket. Ta bort takhållare och
löstagbara räcken när de inte används.
• Bibehåll rekommenderat däcktryck. Kontrollera däcktrycket
regelbundet och före långa resor.
• Håll fordonet i bra skick och följ tillverkarens
rekommenderade underhållsintervall.
• Byt olja, oljefilter och luftfilter regelbundet.
• Använd den lägsta rekommenderade bränslekvaliteten.
Använd biobränsle när det är möjligt, t.ex. E85 eller biodiesel.
Foursquare
®
Foursquare är ett platsbaserat program för sociala nätverk för
mobila enheter. Du kan ansluta till ditt Foursquare konto via
Smartphone Link och checka in på valfri plats och visa tusentals
unika intressanta platser.
Checka in med Foursquare
Innan du kan checka in med Foursquare måste du ansluta till en
kompatibel telefon med Smartphone Link och logga in på ditt
Foursquare konto.
1 Välj Appar > Foursquare® > Check In.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj > Check In.
Söka efter Foursquare intressanta platser
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Appar > Foursquare®.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
Använda appar
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Visa myGarmin meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 11). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Appar > myGarmin™.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin
ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 11). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell position.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Visa väderradarn
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 3).
5 Välj Välj.
6 Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du .
7 Välj Nästa.
8 Välj Spara.
9 Ange ett namn och tryck på Klar.
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.
• Välj Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Om du blir tillfrågad, välj en rutt (Din rutt på kartan, sidan 5).
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 15).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Datahantering
13
Anpassa enheten
Filtyper
Enheten stöder följande filtyper.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource , BaseCamp™, och
HomePort™ (Egna intressanta platser, sidan 5).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 5).
®
Installera ett minneskort
Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för
kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från
en elektronikleverantör, eller så kan du besöka
www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst
Garmin kartprogramvara. Enheten stöder microSD minneskort
från 4 till 32 GB, formaterade med FAT32-filsystemet.
1 Leta rätt på kartan och dataminnesplatsen på undersidan av
enheten.
2 Sätt i ett minneskort i facket.
3 Tryck ner det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
2
3
4
5
6
sidan 14).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga
några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna Kart- och fordonsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 7).
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Säkerhetsläge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre
bränsle än de andra rutterna.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Undvika avgiftsvägar
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj Fråga alltid, Undvik eller Tillåt och välj Spara.
14
Anpassa enheten
Undvika vinjetter
Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj Fråga alltid, Undvik eller Tillåt och välj Spara.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Enhets- och sekretessinställningar
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Skärminställningar
Inställningar för positionslarm
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
Bluetooth inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Trafikinställningar
Om du vill öppna sidan Trafikinställningar väljer du Inställningar
> Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska
användas för trafikdata. Auto väljer bäst trafikdata
automatiskt.
Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.
Optimera rutt: Väljer om optimerade alternativa rutter ska
användas automatiskt eller på begäran (Trafik på rutten,
sidan 8).
Trafikmeddelanden: Väljer allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
trafficTrends™: Aktiverar funktionen trafficTrends
(trafficTrends™, sidan 9).
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Språk- och tangentbordsinställningar
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Enhetsinformation
Specifikationer
Drifttemperaturområde
-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Strömförsörjning
Ström från fordonet med den medföljande 12 Vströmkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för
användning endast i hemmet och på kontoret).
Batteritid
Upp till 1 timme, beroende på användning och
inställningar
Batterityp
Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Bilagor
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Enhetsinformation
15
Ladda enheten
Förhindra stöld
Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
OBS!
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1 Vrid ändstycket À 90 grader moturs för att låsa upp det.
Montera enheten på instrumentbrädan
OBS!
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Du kan använda monteringsplattan (tillval) till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken på enhetens undersida.
2 Luta enheten framåt.
2
3
4
5
TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort
ändstycket.
Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A
eller 2 A.
Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
Tryck in ändstycket och vrid det 90 grader medurs för att låsa
det i 12 V-strömkabeln à igen.
Skötsel av enheten
OBS!
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Utsätt inte enheten för vatten.
Rengöra ytterhöljet
OBS!
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Felsökning
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta
1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
2 Torka med en ren, torr trasa.
3 Montera sugkoppen (Ansluta enheten till fordonsström,
sidan 1).
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 14).
• Ta ut enheten från garage och bort från höga byggnader och
träd.
• Stå stilla i flera minuter.
koppla ur enheten från eluttaget.
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
16
Felsökning
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln för fordon (Byta
säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 16).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns
i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 ° och
45 °C (mellan 32 ° och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen ganska fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 15).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 15).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 2).
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth,
sidan 15).
• Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget, sidan 2).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Telefonen ansluter inte till enheten
• Välj Inställningar > Bluetooth.
Fältet Bluetooth måste anges till På.
• Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och placera
den högst 10 m (33 fot) från enheten.
• Gå till www.garmin.com/bluetooth om du behöver mer hjälp.
Felsökning
17
Index
Symboler
12V strömkabel 1
2D-kartvy 7
3D-kartvy 7
A
active lane guidance 6
adresser, söka 3
aktuell position 7
anpassa, undvikanden 7
anpassa enheten 14
automatisk volym 2
aktivera 2
avstickare 6
avståndsrapporter 12
B
batteri
ladda 1, 2, 16, 17
maximerar 17
problem 17
besvara samtal 10
bildskärmsinställningar 15
Bluetooth teknik 10, 17
aktivera 10
avaktivera 15
inställningar 15
koppla bort en enhet 10
bränsle, priser 12
bränsleekonomi. 12 Se även ecoRoute
bränslepris, ändra 12
byta namn på resor 13
byta sökområde 3
D
dator, ansluta 14, 17
destinationer. Se positioner
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge-poäng 12
återställa 12
ecoRoute 11, 12
avståndsrapporter 12
ecoChallenge-poäng 12
fordonsprofil 12
kalibrera bränsleekonomi 12
körsträckerapport 12
ecoRoute HD, tillbehör 11
egna intressanta platser 5
enhets-ID 15
EULA 15
extrafunktioner, egna intressanta platser 5
F
fartkameror, abonnemang 7
felsökning 16, 17
filer
format som kan användas 14
överföra 14
fordonsprofil 12
fågelvägen, navigera 5
färddator 6
färdhistorik 15
fäste, ta bort 16
G
Garmin Express
registrera enheten 1
uppdatera programvaran 1
Garmin realtidstjänster 11
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 11
genvägar
lägga till 4
ta bort 4
geocaching 4
GPS 2
18
H
P
hem
ange platser 4
köra 4
ringa 11
telefonnummer 11
ändra position 4
hjälp. 11 Se även produktsupport
ID-nummer 15
ihopparning 10
koppla bort 10
instrumentbrädans fäste 16
inställningar 14, 15
Intressant plats. 5 Se även Intressanta platser
(POI)
intressanta platser (POI Loader) 5
intressanta platser (POI) 5
egna 5
extrafunktioner 5
POI Loader 5
para ihop, telefon 10, 17
parkering 3
sista platsen 3
POI Loader 5
positioner 3, 13
aktuell 4, 7
ange hem 4
ringa 10
senaste sök 3
simulerad 4
spara 4
söka efter 3
prenumerationer
Garmins realtidstjänster 11
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
produktregistrering 1
produktsupport 11
programvara
uppdatera 1
version 15
K
R
I
kablar, kraft 15
kalibrera bränsleekonomi 12
kameror, säkerhet 7
kartbild
2D 7
3D 7
kartlager, anpassa 7
kartor 5, 6, 14
bläddra 3
datafält 6, 7
detaljnivå 14
köpa 16
lager 7
livstid 2
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
tema 14
uppdatera 1, 2
visa rutter 6
kartverktyg 7
koordinater 4
koppla bort, Bluetooth enhet 10
korsningar, söka 4
köra hem 4
L
ladda enheten 1, 2, 16, 17
larm för larmade positioner, inställningar 15
latitud och longitud 4
livstidskartor 2
ljud, larmade positioner 15
ljusstyrka 2
längre fram
anpassa 6
söka efter serviceställen 6
söka efter tjänster 6
M
microSD-kort, installera 14
minneskort 14
montera enheten
instrumentbräda 16
personbil 1
sugkopp 1, 16
ta bort från fäste 16
myGarmin, meddelanden 13
myTrends, rutter 7
N
navigering 5
fågelvägen 5
förhandsgranska rutter 5
inställningar 14
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
nästa sväng 6
rapporter, körsträcka 12
registrera enheten 1
rengöra enheten 16
rengöra pekskärmen 16
reseplanerare 13
redigera en resa 13
riktningar 6
ringa 10
rutter
beräkna 5
beräkningsläge 14
föreslagna 7
förhandsvisning 5
lägga till en punkt 5
myTrends 7
starta 5
stoppa 6
visa på kartan 6
röstkommando 9
aktivera 9
navigera med 9
tips för användning av 9
uppvakningsfras 9
röststyrning 9, 10
tips 10
S
samtal 10
avaktivera 11
hem 11
historik 10
kontakter 10
ringa 10
ringa upp 10
svara 10
satellitsignaler
söka 2
visa 2
senast hittade platser 3
simulerade platser 4
skärm, ljusstyrka 2
skärmbilder 15
skärmknappsats 2
skötsel av enheten 16
Smartphone Link 11
ansluta 11
avaktivera samtal 11
Garmin realtidstjänster 11
Snabbsökning 3
spara, aktuell position 4
sparade platser 5, 13
kategorier 4
redigera 4
ta bort 4
specifikationer 15
Index
språk
röst 15
tangentbord 15
strömkablar 15
byta säkringen 16
fordon 1
strömknapp 2
stänga av ljud, ljud 9
stöld, undvika 16
sugkopp 16
svänglista 6
säkring, byta 16
söka efter platser. 3 Se även platser
adresser 3
använda kartan 3
kategorier 3
koordinater 4
korsningar 4
orter 4
söka på kartan 3
söka efter serviceställen, längre fram 6
sökfält 3, 12
volym, justera 2
väder 13
radar 13
vägförhållanden 13
vägbeskrivningar 6
vägförhållanden, väder 13
Å
återställa
enhet 2
trippdata 6
återställa inställningarna 15
T
ta bort
ihopparad Bluetooth-enhet 10
resor 13
ta bort fästet 16
tangentbord 3
layout 15
språk 15
telefon
koppla bort 10
para ihop 10, 17
telefonbok 10
telefonsamtal 10
ringa 10
röstuppringning 10
stänga av ljud 10
svara 10
telefonsamtal med handsfree 10
tidsinställningar 2, 15
tillbehör 16
trafficTrends 9
avaktivera 9
trafik 8, 9, 15
aktivera ett abonnemang 9
alternativ rutt 8
incidenter 8
kameror 9
karta 8
livstidsabonnemang 1
lägg till abonnemang 9
mottagare 8
söka efter förseningar 8
trafficTrends 9
trafikövervakningskameror 8
visa 9
trippinformation 6
visa 6
återställa 6
tripplogg, visa 6
U
undvikanden 14
anpassa 7
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägegenskaper 7
uppdatera
kartor 1
programvara 1
USB, koppla bort 14
V
Var är jag? 4, 7
viloläge 2
visning av korsningar 6
Index
19
support.garmin.com
April 2017
190-01783-39_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising