Garmin | nüvi® 2759LM | User manual | Garmin nüvi® 2759LM Brukerveiledning

Garmin nüvi® 2759LM Brukerveiledning
nüvi 2709-serien
®
Brukerveiledning
April 2017
Trykt i Taiwan
190-01783-38_0B
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , nüvi og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller
tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
Bluetooth navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Foursquare er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre
land. microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land. Mac
er et varemerke for Apple Inc. HD Radio™ og HD logoen er varemerker for iBiquity Digital Corporation. HD Radio-teknologi produsert med lisens fra iBiquity Digital Corporation. Amerikanske og
utenlandske patenter.
®
®
®
®
®
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang ................................................................. 1
Koble enheten til bilstrøm ........................................................... 1
Støtte og oppdateringer .............................................................. 1
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 1
Livstidsabonnement ............................................................... 1
Gå inn i og ut av dvalemodus ..................................................... 2
Slå av enheten ............................................................................ 2
Nullstille enheten .................................................................... 2
Innhente GPS-signaler ............................................................... 2
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 2
Justere volumet .......................................................................... 2
Om automatisk volum ............................................................ 2
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 2
Vise status for GPS-signal ..................................................... 2
Batteriinformasjon .................................................................. 2
Angi klokkeslett ...................................................................... 2
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 2
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 3
Posisjoner ....................................................................... 3
Finne posisjoner ......................................................................... 3
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 3
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 3
Endre søkeområdet ............................................................... 3
Finne en posisjon ved å se på kartet ..................................... 3
Finne en adresse ................................................................... 3
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet .................... 3
Finne parkering ...................................................................... 3
Søkeverktøy ........................................................................... 3
Lagre posisjoner ......................................................................... 4
Lagre en posisjon ................................................................... 4
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 4
Lagre en Hjem-posisjon ......................................................... 4
Redigere en lagret posisjon ................................................... 4
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 4
Slette en lagret posisjon ......................................................... 4
Angi en simulert posisjon ............................................................ 4
Legge til en snarvei .....................................................................4
Fjerne en snarvei ................................................................... 4
Egendefinerte punkter av interesse ............................................ 5
Installere POI Loader ............................................................. 5
Bruke hjelpefilene til POI Loader ........................................... 5
Finne egendefinerte POIer ..................................................... 5
Navigasjon...................................................................... 5
Starte en rute .............................................................................. 5
Forhåndsvise flere ruter ......................................................... 5
Endre modus for ruteberegning ............................................. 5
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 5
Navigere til posisjoner innenfor et sted ...................................... 5
Utforske et sted ...................................................................... 5
Ruten på kartet ........................................................................... 5
Bruke kartet ............................................................................ 5
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 5
Foreta en omkjøring ............................................................... 6
Stoppe ruten .......................................................................... 6
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 6
Vise en liste med svinger ....................................................... 6
Vise neste sving ..................................................................... 6
Vise veikryss .......................................................................... 6
Lenger fremme ........................................................................... 6
Finne kommende punkter av interesse .................................. 6
Tilpasse kategorier for Lenger fremme .................................. 6
Tripinformasjon ........................................................................... 6
Innholdsfortegnelse
Vise tripdata på kartet ............................................................ 6
Vise tripinformasjonssiden ..................................................... 6
Vise triploggen ....................................................................... 6
Nullstille tripinformasjon ......................................................... 6
Bruke foreslåtte ruter .................................................................. 7
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 7
Finne tjenester i nærheten ..................................................... 7
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 7
Unngå veielementer .................................................................... 7
Om egendefinerte unngåelser .................................................... 7
Unngå et område ................................................................... 7
Unngå en vei .......................................................................... 7
Deaktivere en egendefinert unngåelse .................................. 7
Slette egendefinerte unngåelser ............................................ 7
Tilpasse kartet ............................................................................ 7
Tilpasse kartverktøy ............................................................... 7
Tilpasse kartlagene ................................................................ 7
Endre kartdatafeltet ................................................................ 7
Endre perspektiv på kartet ..................................................... 7
Fotobokser .................................................................................. 7
Trafikk.............................................................................. 8
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker ....................... 8
Trafikkmottaker ........................................................................... 8
Plassere trafikkmottakeren .................................................... 8
Vise kommende trafikkhendelser ................................................ 8
Vise trafikk på kartet .............................................................. 8
Søke etter trafikkhendelser .................................................... 8
Trafikk på ruten ........................................................................... 8
Velge en alternativ rute .......................................................... 8
Om trafikkameraer ...................................................................... 9
Lagre et trafikkamera ............................................................. 9
Vise et trafikkamera ............................................................... 9
Om trafikkabonnementer ............................................................ 9
Abonnementsaktivering ......................................................... 9
Vise trafikkabonnementer ...................................................... 9
Legge til et abonnement ........................................................ 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Deaktivere trafficTrends ......................................................... 9
Aktivere trafikk ............................................................................ 9
Talekommando............................................................... 9
Angi aktiveringsfrasen ................................................................ 9
Aktivere talekommandoer ........................................................... 9
Tips for talekommandoer ............................................................ 9
Starte en rute ved bruk av talekommandoer .............................. 9
Dempe instruksjoner ................................................................... 9
Deaktivere talekommandoer ....................................................... 9
Talekontroll ................................................................... 10
Konfigurere talekontroll ............................................................. 10
Bruke talekontroll ...................................................................... 10
Tips for talekontroll ................................................................... 10
Håndfrie telefonsamtaler ............................................. 10
Om håndfri telefonering ............................................................ 10
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi .................................... 10
Pare telefonen .......................................................................... 10
Tips når du har paret enhetene ........................................... 10
Koble fra en Bluetooth enhet ............................................... 10
Slette en paret telefon .......................................................... 10
Foreta et anrop ......................................................................... 10
Ringe et nummer ................................................................. 10
Ringe en kontakt i telefonboken .......................................... 10
Ringe en posisjon ................................................................ 10
Motta et anrop ........................................................................... 10
Bruke anropsloggen ................................................................. 10
Bruke samtalealternativer ......................................................... 11
Lagre et telefonnummer hjem ................................................... 11
i
Ringe hjem ........................................................................... 11
Bruke programmene .................................................... 11
Bruke Hjelp ............................................................................... 11
Søke i hjelpeemner .............................................................. 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Laste ned Smartphone Link ................................................. 11
Koble til Smartphone Link .................................................... 11
Sende en posisjon fra telefonen til enheten ......................... 11
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone Link .... 11
Garmin Live-tjenester ............................................................... 11
Abonnere på Garmin Live-tjenester ..................................... 11
Om ecoRoute ............................................................................ 11
ecoRoute HD-tilbehør .......................................................... 12
Konfigurere kjøretøyet ......................................................... 12
Endre drivstoffprisen ............................................................ 12
Kalibrere drivstoffsparingen ................................................. 12
Om ecoChallenge ................................................................ 12
Vise informasjon om drivstoffsparingen ............................... 12
Kilometerrapporter ............................................................... 12
Nullstille ecoRoute informasjon ............................................ 12
Kjøretips ............................................................................... 12
Foursquare® ............................................................................. 12
Sjekke inn med Foursquare ................................................. 12
Søke etter punkter av interesse i Foursquare ...................... 12
Vise myGarmin-meldinger ........................................................ 13
Vise værmeldingen ................................................................... 13
Vise været nærme en annen by ........................................... 13
Vise værradaren .................................................................. 13
Vise værvarsler .................................................................... 13
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 13
Planlegge en tur ........................................................................13
Planlegge en tur ................................................................... 13
Navigere til en lagret tur ....................................................... 13
Redigere en lagret tur .......................................................... 13
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 13
Rengjøre enhetens utside .................................................... 16
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 16
Unngå tyveri ......................................................................... 16
Montere på dashbordet ............................................................ 16
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 16
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 16
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 16
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 16
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 16
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 16
Feilsøking...................................................................... 16
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten ................................. 16
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 16
Enheten lader ikke i bilen ......................................................... 17
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 17
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på datamaskinen .. 17
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 17
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 17
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 17
Indeks ............................................................................ 18
Databehandling ............................................................ 14
Filtyper ...................................................................................... 14
Installere et minnekort .............................................................. 14
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 14
Overføre data fra datamaskinen ............................................... 14
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 14
Tilpasse enheten.......................................................... 14
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 14
Aktivere kart ......................................................................... 14
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 14
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 14
Unngå bomveier ................................................................... 14
Unngå bomringmerker ......................................................... 15
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 15
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 15
Skjerminnstillinger ..................................................................... 15
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 15
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 15
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 15
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 15
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 15
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 15
Informasjon om enheten.............................................. 15
Spesifikasjoner ......................................................................... 15
Tillegg............................................................................ 15
Strømkabler .............................................................................. 15
Lade enheten ....................................................................... 16
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy ......................... 16
Ta vare på enheten .................................................................. 16
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Koble enheten til bilstrøm
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
Åpne
filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
3
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble nüvi enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1 Koble strømkabelen for bil À til USB-porten på braketten.
6 Klikk på Legg til en enhet på datamaskinen.
2 Trykk braketten Á mot sugekoppen  til den klikker på plass.
Garmin logoen på braketten skal vises riktig vei.
Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken à bakover
mot frontruten.
Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden
av enheten.
Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på
plass.
Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i
kjøretøyet.
®
3
4
5
6
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din
og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens
internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et
microSD™ kort i enheten for å utvide lagringsplassen
(Installere et minnekort, side 14).
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin
enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for
enheten.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
nüMaps Guarantee™
Enheten kan være kvalifisert til en gratis kartoppdatering innen
90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører. Du
finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.
Livstidsabonnement
2 Velg et alternativ:
Komme i gang
Noen modeller inkluderer livstidsabonnement på visse
funksjoner. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/lmt.
LT: Denne modellen inkluderer livstidsabonnement på trafikk og
en trafikkmottaker.
LM: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime™ som sørger for kartoppdateringer hvert kvartal
1
gjennom hele levetiden til enheten. Du finner vilkår og
betingelser på www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: Denne modellen inkluderer et abonnement på nüMaps
Lifetime, livstidsabonnement på trafikk og en trafikkmottaker.
LMTHD eller LMT-D: Denne modellen inkluderer et
abonnement på nüMaps Lifetime, livstidsabonnement på
digital trafikk og en digital trafikkmottaker.
Aktivere livstidskart
MERK: Livstidskart gjelder ikke for produkter som ikke har
forhåndslastede kart.
MERK: Med livstidskart får du kartdataoppdateringer når og hvis
slike oppdateringer gjøres tilgjengelige av Garmin, gjennom
levetiden til ett kompatibelt produkt fra Garmin eller til Garmin
ikke lenger mottar kartdata fra en tredjepartsleverandør,
avhengig av hva som inntreffer først. Du finner definisjonen av
et produkts "levetid" og andre viktige vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numapslifetime.
1 Gå til www.garmin.com/express.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du motta epostvarsler når det finnes tilgjengelige kartoppdateringer.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst
halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.
Justere lysstyrken på skjermen
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Justere volumet
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
Om automatisk volum
Funksjonen for automatisk volum kan justere volumnivået på
enheter med håndfri telefonering etter bakgrunnsstøyen i
kjøretøyet (Håndfrie telefonsamtaler, side 10).
Kontrollen for automatisk volum senker volumet til enheten når
det er lite bakgrunnsstøy, og øker volumet når det blir mer
bakgrunnsstøy.
Aktivere automatisk volum
Enheten kan øke eller dempe volumet automatisk etter
støynivået i bakgrunnen.
1 Velg Volum > .
2 Velg eventuelt Automatisk volum.
3 Velg Aktivert.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth (vises når Bluetooth er aktivert)
®
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Koblet til Smartphone Link
Slå av enheten
Temperatur
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Vise status for GPS-signal
Nullstille enheten
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Innhente GPS-signaler
Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren
innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden
det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere
faktorer, inkludert hvor langt vekke du er fra posisjonen der du
sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen,
og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte
navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente
satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
2
Hold
nede i tre sekunder.
Batteriinformasjon
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Komme i gang
• Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 15).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.
Finne posisjoner
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
5 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
Velg
eventuelt en posisjon.
6
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Finne en posisjon ved å se på kartet
Du må aktivere kartlaget for steder langs veien før du kan finne
steder inkludert i kartdatene, for eksempel restauranter, sykehus
og bensinstasjoner (Tilpasse kartlagene, side 7).
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Velg eventuelt og et kategoriikon for å vise bare en
bestemt kategori av steder.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
4 Velg et alternativ:
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg eventuelt posisjonsbeskrivelsen for å vise
tilleggsinformasjon.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 3).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet
5 Velg eventuelt riktig destinasjon.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
Posisjoner
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
3
Finne et veikryss
1 Velg Hvor? > Kategorier > Veikryss.
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
7
• Velg en delstat eller provins.
• Hvis du vil endre land, delstat eller provins, velger du
Delstat eller land og angir et navn.
Angi det første gatenavnet, og velg Nest..
Velg eventuelt gaten.
Angi det andre gatenavnet, og velg Nest..
Velg eventuelt gaten.
Velg eventuelt veikrysset.
Finne et sted
1 Velg Hvor? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et stedsnavn, og velg .
4 Velg et sted.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Velg breddegradskoordinat.
4 Angi den nye koordinaten, og velg Fullf..
5 Angi lengdegradskoordinat.
6 Angi den nye koordinaten, og velg Fullf..
7 Velg Vis på kart.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 3).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Fullf..
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Fullf..
4 Velg OK.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
Velg Hvor? > Lagret > Hjem.
Velg .
Velg
> Redi..
Angi endringene.
Velg Fullf..
1
2
3
4
5
4
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Redi..
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
7 Rediger informasjonen.
8 Velg Fullf..
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Redi. > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Fullf..
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
4 Velg Lagre.
Posisjoner
Egendefinerte punkter av interesse
Navigere til posisjoner innenfor et sted
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du navigerer til et sted som inneholder mer enn ett punkt av
interesse, viser enheten en liste med tilleggspunkter av
interesse innenfor stedet.
1 Søk etter et sted, for eksempel et kjøpesenter eller en
flyplass.
2 Velg stedet.
En liste med kategorier vises under stedet.
3 Velg en kategori.
4 Velg et punkt av interesse, og velg start.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Utforske et sted
Installere POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 5).
1 Velg Hvor? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Navigasjon
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner, side 3).
2 Velg en posisjon.
3 Velg start.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor
hvert sted.
1 Velg et sted.
2 Velg > Utforsk dette stedet.
3 Velg en kategori.
4 Velg et punkt av interesse.
5 Velg start.
Ruten på kartet
LES DETTE
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Endre modus for ruteberegning
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Mindre drivstoff for å beregne ruter som krever
mindre drivstoff.
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
Navigasjon
Bruke kartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
5
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og
du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Tilpasse kartverktøy, side 7).
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter avstand.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
>
.
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
Velg
en sving.
2
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som
helst sted på kartet.
2 Velg .
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av
neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
Aktiv kjørefeltveiledning
Når du nærmer deg en sving mens du navigerer en rute, vises
det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det
er tilgjengelig. En fargelagt linje viser hvilket kjørefelt du skal
ligge i for svingen.
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse.
Tilpasse kategorier for Lenger fremme
Du kan endre kategoriene du søker etter, endre rekkefølgen på
kategoriene og søke etter en bestemt forretning eller kategori.
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg et tjenesteikon.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på
listen, velger og drar du pilen til høyre for kategorinavnet.
• Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
• Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en
kategori, Tilpasset søk og angir navnet på forretningen
eller kategorien.
5 Velg Fullf..
Tripinformasjon
Vise tripdata på kartet
Før du kan vise tripdata på kartet, må du legge verktøyet til i
menyen for kartverktøy (Tilpasse kartverktøy, side 7).
På kartet velger du
> Tripdata.
Tilpasse tripdatafeltene
Før du kan tilpasse dataene som vises i tripdatafeltene på
kartet, må du legge til tripdataverktøyet i menyen for kartverktøy
(Tilpasse kartverktøy, side 7).
1 Velg Se på kart.
2 Velg > Tripdata.
3 Velg et tripdatafelt.
4 Velg et alternativ.
Det nye tripdatafeltet vises i tripdatalisten.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på.
Tjenester er oppført etter kategorier.
Bensinstasjoner
Restauranter
Overnatting
Rasteplasser
Parkering
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Nullstille tripinformasjon
1 På kartet velger du Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
Banker og minibanker
6
Navigasjon
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 15).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser.
2 Velg eventuelt Legg til unngåelse.
3 Velg Legg til områdeunngåelse.
4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Nest..
5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Nest..
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
6 Velg Fullf..
Navigasjon
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngåelse.
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Nest..
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg Nest..
5 Velg Fullf..
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendef. unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Tilpasse kartet
Tilpasse kartverktøy
Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy.
2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.
3 Velg Lagre.
Tilpasse kartlagene
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
3 Velg Lagre.
Fotobokser
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
7
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Trafikkmottaker
Trafikk
LES DETTE
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikkmottakere og
dekningsområder på www.garmin.com/traffic.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker, innebygd i
strømkabelen for bil eller i enheten, og den er et valgfritt tilbehør
for alle modeller.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Du kan motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker eller
som et abonnement med Smartphone Link (Garmin Livetjenester, side 11).
• Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt
trafikkabonnement for at du skal kunne motta
trafikkinformasjon via Smartphone Link.
• Enheten må være koblet til bilstrøm for at du skal kunne
motta trafikkinformasjon via en trafikkmottaker.
• Det kan hende at trafikkmottakeren og enheten må være
innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikkdata, for
å kunne motta trafikkinformasjon.
• Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med
enheten eller trafikkmottakeren.
• Hvis enheten leveres med en ekstern trafikkantenne, bør du
alltid koble til den eksterne antennen for å få best mulig
mottak.
Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker
LES DETTE
Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til
trafikkmottakeren.
Du må ha en trafikkompatibel strømkabel før du kan motta
trafikkdata ved hjelp av en trafikkmottaker. Hvis enhetsmodellen
inkluderer livstidsabonnement på trafikk, bør du bruke
strømkabelen for bil som følger med enheten. Hvis
enhetsmodellen ikke inkluderer trafikk, må du kjøpe et
trafikkmottakertilbehør fra Garmin. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/traffic.
Enheten kan motta trafikksignaler fra en stasjon som sender
trafikkdata.
MERK: I enkelte områder kan trafikkinformasjonen mottas fra
FM-radiostasjoner ved hjelp av HD Radio™.
1 Koble den trafikkompatible strømkabelen til en ekstern
strømkilde.
2 Koble den trafikkompatible strømkabelen til enheten.
Når du er innenfor et dekningsområde, vises det
trafikkinformasjon på enheten.
8
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-kontakt
Kontakt for ekstern antenne
Intern antenne
Indikatorlampe for strøm
Bilstrømadapter
Plassere trafikkmottakeren
Du kan plassere strømkabelen for trafikkmottak slik at den får
optimalt trafikkmottak.
1 Rull ut kabelen.
2 Plasser midten av kabelen et sted hvor det er uhindret sikt
mot himmelen, for eksempel på dashbordet.
MERK: Ikke la kabelen ligge på en kabelplugg som er koblet
til kjøretøyets strømkilde.
Ikke plasser kabelen på gulvet eller under andre gjenstander.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel
på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå
forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes
automatisk eller på forespørsel. Se Trafikkinnstillinger for å få
mer informasjon (Trafikkinnstillinger, side 15). Enheten kan
rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre
og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den
beregnede ankomsttiden.
Velge en alternativ rute
Hvis enheten ikke er konfigurert til å bruke alternative ruter
automatisk, kan du starte en alternativ rute manuelt for å unngå
en trafikkforsinkelse.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute.
MERK: Hvis det ikke finnes en alternativ rute, er ikke dette
alternativet tilgjengelig og På raskeste rute vises i stedet.
Trafikk
3 Velg start.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i
veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link, side 11).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 9).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
Om trafikkabonnementer
Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene
hvis de utløper. Gå til http://www.garmin.com/traffic.
Abonnementsaktivering
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med FMtrafikkmottakeren. Abonnementet aktiveres automatisk etter at
enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar
trafikksignaler fra tjenesteleverandøren.
Vise trafikkabonnementer
Velg Innstillinger > Trafikk > Abonnementer.
Legge til et abonnement
Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Trafikk.
2 Velg Abonnementer > .
3 Skriv ned FM-trafikkmottakerens enhets-ID.
4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på
www.garmin.com/fmtraffic.
Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du
må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten.
Hvis du har flere FM-trafikkmottakere, må du skaffe deg en
ny kode for hver mottaker.
5 Velg Nest. på enheten.
6 Angi koden.
7 Velg Fullf..
trafficTrends™
Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten
historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.
fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen
trafficTrends, hvis dette er aktivert (trafficTrends™, side 9).
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Talekommando
MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller
områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.
MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke
optimalt under støyende forhold.
Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og
kommandoer. På menyen Talekommando finner du
talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.
Angi aktiveringsfrasen
Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å
aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er
Talekommando.
TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du
antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
1 Velg Programmer > Talekommando > >
Aktiveringsfrase.
2 Angi en ny aktiveringsfrase.
Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på
hvor sterk frasen er.
3 Velg Fullf..
Aktivere talekommandoer
Si aktiveringsfrasen.
Menyen for talekommandoer vises.
Tips for talekommandoer
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
• Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du
muligheten for utilsiktede aktiveringer av
talekommandofunksjonen.
• Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og
avslutter modusen for talekommando.
Starte en rute ved bruk av talekommandoer
Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.
1 Si aktivertingsfrasen (Angi aktiveringsfrasen, side 9).
2 Si Finn sted.
3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen.
4 Si linjenummeret.
5 Si Naviger.
Dempe instruksjoner
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata,
må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends™.
Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å
dempe lyden på enheten.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
2 Velg Lydløse instruksjoner > Aktivert.
Aktivere trafikk
Deaktivere talekommandoer
Deaktivere trafficTrends
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata. Når trafikkdata er
deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår
Talekommando
Ved å deaktivere talekommando kan du forhindre at du ved et
uhell aktiverer talekommando når du sier noe.
1 Velg Programmer > Talekommando > .
9
2 Velg Talekommando > Deaktivert.
Talekontroll
Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der
Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll
kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må
konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke
Talekontrollfunksjonen.
Konfigurere talekontroll
Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers
stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.
1 Velg Programmer > Talekontroll.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for
hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises
på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med
samme betydning avhengig av hva du foretrekker.
Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen
du tok opp for funksjonen.
Bruke talekontroll
1 Si kommandoen du tok opp for Talekontroll-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tips for talekontroll
• Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
• Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio,
slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
• Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
• Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en
kommando.
Håndfrie telefonsamtaler
Om håndfri telefonering
MERK: Trådløs Bluetooth er ikke tilgjengelig på alle modeller
eller for alle språk og områder.
Du kan utføre håndfri telefonering med enkelte modeller. Ved
hjelp av Bluetooth kan enheten kobles til mobiltelefonen, slik at
du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Det er ikke sikkert telefonen støtter alle de håndfrie
telefonfunksjonene på enheten.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Pare telefonen
Før du kan bruke håndfri telefonering, må du pare enheten med
en kompatibel mobiltelefon.
1 Plasser telefonen og Bluetooth mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
3 Velg Innstillinger > Bluetooth > Søk etter enheter.
4 Aktiver Bluetooth på telefonen.
5 Velg OK på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
10
6 Velg telefonen på listen, og velg OK.
7 Kontroller eventuelt at enheten kan kobles til telefonen din.
8 Angi eventuelt PIN-koden for Bluetooth for enheten på
telefonen.
Tips når du har paret enhetene
• Når du først har paret dem, kobles de to enhetene
automatisk sammen hver gang du slår dem på.
• Du er klar til å motta samtaler når telefonen er koblet til
enheten.
• Når du slår på enheten, forsøker den å koble seg til telefonen
den sist var tilkoblet.
• Du må kanskje konfigurere telefonen slik at den kobles
automatisk til enheten når enheten slås på.
Koble fra en Bluetooth enhet
Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den
fra listen over parede enheter. Bluetooth enheten kan fortsatt
kobles til nüvi enheten automatisk senere.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil koble fra.
3 Fjern merket for enheten.
Slette en paret telefon
Du kan slette en paret telefon for å unngå at den kobler til
enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg telefonen, og velg Opphev paring for enhet.
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Talekontroll
Bruke samtalealternativer
Du kan velge samtalealternativer fra kartet når du snakker i
telefonen.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
• Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
• Hvis du vil legge på, velger du .
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 4).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Fullf..
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester, side 11).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Koble til Smartphone Link
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3 Merk av for Bluetooth.
Bruke programmene
4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
Velg
enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
5
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Sende en posisjon fra telefonen til enheten
Smartphone Link er registrert som en navigasjonsapplikasjon på
telefonen.
1 Fra telefonen velger du knappen for å starte navigeringen til
en posisjon (se telefonens brukerveiledning).
Gå
til programmenyen, og velg Smartphone Link.
2
Neste gang du kobler enheten til telefonen, overføres
posisjonen til nylige treff på enheten.
Deaktivere anrop mens du er koblet til Smartphone
Link
Du kan deaktivere håndfri telefonering når enheten er koblet til
telefonen og mottar Garmin Live-tjenester.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg din telefon.
3 Fjern avmerkingen for Telefonsamtaler.
Garmin Live-tjenester
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (Koble
til Smartphone Link, side 11).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (Koble til
Smartphone Link, side 11).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
Velg
en tjeneste.
3
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Om ecoRoute
I enkelte områder må du kjøpe en opplåsingskode eller et
tilbehør for ecoRoute™ HD før du kan bruke funksjonene for
ecoRoute. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/ecoroute.
Funksjonen ecoRoute beregner drivstoffsparing og
drivstoffkostnader ved navigering til et bestemmelsessted, og
den tilbyr verktøy for effektivisering av drivstofforbruket.
Dataene du får fra funksjonen ecoRoute, er bare beregninger.
Dataene leses ikke av fra kjøretøyet, med mindre du bruker
tilbehøret for ecoRoute HD.
11
Hvis du vil ha mer nøyaktige drivstoffrapporter for kjøretøyet
samt kjørevaner, må du kalibrere drivstoffsparingen (Kalibrere
drivstoffsparingen, side 12).
ecoRoute HD-tilbehør
Når du er koblet til ecoRoute HD-tilbehøret, kan enheten motta
informasjon om kjøretøyet i sanntid, for eksempel feilmeldinger,
turtall og batterispenning. Når det beregnes data for ecoRoute,
inkluderer enheten data som tilbehøret for ecoRoute HD leser
av fra kjøretøyet.
ecoRoute HD-tilbehøret er bare kompatibelt med enheter som
har Bluetooth.
Gå til www.garmin.com/ecoRoute.
Konfigurere kjøretøyet
Den første gangen du bruker funksjonene for ecoRoute, må du
angi informasjon om kjøretøyet.
1 Velg Programmer > ecoRoute™.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Endre drivstoffprisen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris, og velg Nest..
3 Velg Ja.
Kalibrere drivstoffsparingen
Du kan kalibrere drivstoffsparingen slik at du får mer nøyaktige
drivstoffrapporter for ditt kjøretøy og dine kjørevaner. Du bør
kalibrere når du fyller opp drivstofftanken.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Ved pumpen.
2 Angi gjeldende drivstoffpris.
3 Angi hvor mye drivstoff kjøretøyet har brukt siden forrige
gang tanken ble fylt.
4 Angi strekningen du har tilbakelagt siden forrige gang tanken
ble fylt.
5 Velg Nest..
Enheten beregner gjennomsnittlig drivstoffsparing.
6 Velg Lagre.
Om ecoChallenge
ecoChallenge hjelper deg med å få best mulig drivstoffsparing
ved å gi deg poeng for kjørevanene dine. Høyere ecoChallengepoengsum indikerer at du sparer mye drivstoff. ecoChallenge
samler data og regner ut en poengsum når enheten beveger
seg og er i transportmodus for bil.
Vise ecoChallenge-poengsummer
Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Om poengsummen i ecoChallenge
Bremsing: Viser poengsummen din for jevn og rolig bremsing.
Du mister poeng for hard bremsing.
Fart: Viser poengsummen din for å kjøre i en optimal hastighet
som sparer drivstoff.
Fartsøkning: Viser poengsummen din for jevn og rolig
fartsøkning. Du mister poeng for rask fartsøkning.
Totalt: Viser en gjennomsnittspoengsum for fart, fartsøkning og
bremsing.
Nullstille ecoChallenge-poengsummer
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Velg > Nullstill.
Vise informasjon om drivstoffsparingen
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Drivstofforbruk.
2 Trykk på en del av grafen for å zoome inn.
12
Kilometerrapporter
Kilometerrapporter viser avstanden, tiden, den gjennomsnittlige
drivstoffsparingen og drivstoffkostnadene ved navigering til et
bestemmelsessted.
Det opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. Hvis
du stopper en rute på enheten, opprettes det en
kilometerrapport for avstanden du har tilbakelagt.
Vise en kilometerrapport
Du kan vise kilometerrapporter som er lagret på enheten.
TIPS: Du kan koble enheten til datamaskinen og få tilgang til
kilometerrapporter i mappen Reports på enheten.
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kilometerrapport.
2 Velg en logg.
Nullstille ecoRoute informasjon
1 Velg Programmer > ecoRoute™ > Kjøretøyprofil.
2 Velg Nullstill.
Kjøretips
• Følg fartsgrensen. I de fleste kjøretøy får du den beste
drivstoffsparingen mellom 45 og 60 mph.
• Kjør med jevn fart.
• Brems og øk farten gradvis og jevnt.
• Unngå rushtid og trafikk som går i rykk og napp.
• Ikke hvil foten på bremsepedalen.
• Bruk automatisk fartsholder.
• Stopp kjøretøyet i stedet for å gå på tomgang ved
midlertidige stopp.
• Sett sammen korte turer til en lengre tur med flere stopp
underveis.
• Slå av klimaanlegget og åpne vinduene hvis du ikke kjører i
høy fart på motorveien.
• Skru til bensinlokket.
• Parker i skyggen eller i garasjen.
• Ta ut unødvendig vekt. Fjern unødvendige gjenstander fra
kjøretøyet.
• Unngå å frakte gjenstander på taket. Fjern skibokser og
avtakbare takstativ hvis de ikke er i bruk.
• Oppretthold anbefalt trykk i dekkene. Kontroller dekktrykket
regelmessig og før lengre turer.
• Hold kjøretøyet riktig justert, og følg kjøretøyprodusentens
anbefalte vedlikeholdsintervaller.
• Bytt olje, oljefiltre og luftfiltre regelmessig.
• Bruk den laveste anbefalte og anvendbare oktantypen. Bruk
biodrivstoff når det er mulig, for eksempel E85 og biodiesel.
Foursquare
®
Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverksprogram for
mobile enheter. Du kan koble til Foursquare kontoen via
Smartphone Link for å sjekke inn på alle posisjoner og vise
tusenvis av unike punkter av interesse.
Sjekke inn med Foursquare
Før du kan sjekke inn med Foursquare, må du koble til en
støttet telefon som kjører Smartphone Link, og logge på
Foursquare kontoen.
1 Velg Programmer > Foursquare® > Sjekk inn.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg > Sjekk inn.
Søke etter punkter av interesse i Foursquare
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Programmer > Foursquare®.
Bruke programmene
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
Velg
et alternativ:
5
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 11). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om
programvare- og kartoppdateringer.
1 Velg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger
på myGarmin-ikonet.
2 Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 11). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
Bruke programmene
3 Velg
> Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere destinasjoner.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 3).
5 Velg Velg.
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7 Velg Nest..
8 Velg Lagre.
9 Angi et navn, og velg Fullf..
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Velg Avgangstid.
• Velg Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg start.
4 Velg en rute hvis du blir spurt om det (Ruten på kartet,
side 5).
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger best.steder for å legge til og slette en
posisjon eller for å endre rekkefølgen på posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 15).
13
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource , BaseCamp™ og HomePort™
(Egendefinerte punkter av interesse, side 5).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader
(Installere POI Loader, side 5).
®
Installere et minnekort
Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart
og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å
kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare.
Enheten støtter microSD minnekort på 4 til 32 GB, formatert
med FAT32-filsystemet.
1 Finn frem til kortsporet for kart og data nederst på enheten.
2 Sett inn et minnekort i sporet.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
2
3
4
5
6
datamaskinen, side 14).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
Velg Rediger > Lim inn.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
14
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 7).
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Aktivere kart
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Navigasjonsinnstillinger
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendef. unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier
eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Sikkermodus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig
oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Mindre drivstoff: Beregner ruter som kan kreve mindre drivstoff
enn andre ruter.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Unngå bomveier
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
Databehandling
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg Spør alltid, Unngå eller Tillat, og velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerkerr for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
2 Velg et land.
3 Velg Spør alltid, Unngå eller Tillat, og velg Lagre.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for enhet og personvern
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavt. for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Skjerminnstillinger
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Trafikkinnstillinger
Slik åpner du siden for trafikkinnstillinger: Gå til hovedmenyen,
og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av
trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Automatisk
velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.
Abonnementer: Liste over gjeldende trafikkabonnementer.
Optimaliser rute: Velger om optimaliserte alternative ruter skal
brukes automatisk eller på forespørsel (Trafikk på ruten,
side 8).
Trafikkvarsler: Velger alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
trafficTrends™: Aktiverer funksjonen trafficTrends
(trafficTrends™, side 9).
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Klokkeslett: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Informasjon om enheten
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Varsling av nærhetspunkter.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenoppr..
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Driftstemperaturområde
-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Strøminntak
Strøm fra bil med strømkabel som følger med i
pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for
hjem eller kontor.
Batterilevetid
Opptil 1 time avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype
Oppladbart lithiumion
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
15
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
LES DETTE
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Vri endestykket À 90 grader mot klokken for å låse det.
2
3
4
5
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne
endestykket.
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for
eksempel 1 A eller 2 A.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Trykk inn endestykket, og vri det 90 grader med klokken for å
låse det tilbake i strømkabelen for bil Ã.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Rengjøre enhetens utside
LES DETTE
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
16
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Montere på dashbordet
LES DETTE
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere
enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserknappen på bunnen av enheten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Feilsøking
Sugekoppen fester seg ikke til frontruten
1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
2 Tørk av med en ren, tørr klut.
3 Monter sugekoppen (Koble enheten til bilstrøm, side 1).
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 14).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Feilsøking
Enheten lader ikke i bilen
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 16).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom
0-45 °C (mellom 32-113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 15).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 15).
• Demp volumet (Justere volumet, side 2).
• Deaktiver Bluetooth (Deaktivere Bluetooth, side 15).
• Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus, side 2).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Velg Innstillinger > Bluetooth.
Feltet Bluetooth må være angitt som Aktivert.
• Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og hold
telefonen innenfor en radius på 10 m (33 fot) fra enheten.
• Du finner mer hjelp på www.garmin.com/bluetooth.
Feilsøking
17
Indeks
fjerne brakett 16
fotobokser, abonnementer 7
Symboler
G
2D-kartvisning 7
3D-kartvisning 7
Garmin Express
oppdatere programvare 1
registrere enheten 1
Garmin Live-tjenester 11
abonnere på 11
geocaching 4
gi turer nytt navn 13
gjeldende posisjon 7
gjenopprette innstillinger 15
GPS 2
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 11
nüMaps Lifetime 1
trafikk 1
adresser, finne 3
aktiv kjørefeltveiledning 6
anrop 10, 11
deaktivere 11
foreta 10
hjem 11
kontakter 10
logg 10
ringe 10
svare 10
anvisninger 6
automatisk volum 2
aktivere 2
av/på-tast 2
H
hjelp. 11 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 4
kjøre 4
redigere posisjon 4
ringe 11
telefonnummer 11
Hurtigsøk 3
Hvor er jeg? 4, 7
håndfrie telefonsamtaler 10
B
I
batteri
lade 1, 2, 16, 17
maksimere 17
problemer 17
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth 10
Bluetooth teknologi 10, 17
aktivere 10
innstillinger 15
koble fra en enhet 10
Bluetooth-teknologi, deaktivere 15
brakett, fjerne 16
bredde- og lengdegrad 4
ID-nummer 15
innstillinger 14, 15
D
dashbordbrakett 16
datamaskin, koble til 14, 17
dempe, lyd 9
drivstoff, priser 12
drivstoffpris, endre 12
drivstoffsparing. 12 Se også ecoRoute
dvalemodus 2
E
ecoChallenge 12
ecoChallenge-poengsum 12
nullstille 12
ecoRoute 11, 12
ecoChallenge-poengsum 12
kalibrere drivstoffsparing 12
kilometerrapport 12
kilometerrapporter 12
kjøretøyprofil 12
ecoRoute HD, tilbehør 12
egendefinerte POIer 5
endre søkeområdet 3
enhets-ID 15
F
feilsøking 16, 17
filer
overføre 14
støttede typer 14
finne posisjoner. 3 Se også posisjoner
adresser 3
bruke kartet 3
kategorier 3
koordinater 4
se på kartet 3
steder 4
veikryss 4
finne tjenester, lenger fremme 6
18
K
kabler, strøm 15
kalibrere drivstoffsparing 12
kameraer, fotobokser 7
kart 5, 6, 14
bla 3
datafelt 6, 7
detaljnivå 14
kjøpe 16
lag 7
livstid 2
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
oppdatere 1, 2
tema 14
vise ruter 6
kartlag, tilpasse 7
kartverktøy 7
kartvisning
2D 7
3D 7
kilometerrapporter 12
kjøre hjem 4
kjøreanvisninger 6
kjøretøyprofil 12
knapper på skjermen 2
koble fra, enhet Bluetooth 10
koordinater 4
L
lade enheten 1, 2, 16, 17
lagre, gjeldende posisjon 4
lagrede posisjoner 5, 13
kategorier 4
redigere 4
slette 4
lenger fremme
finne tjenester 6
tilpasse 6
Lisensavtaler for sluttbruker 15
livstidskart 2
lyd, nærhetspunkter 15
lysstyrke 2
M
manøverliste 6
microSD-kort, montere 14
minnekort 14
montere enheten
bil 1
dashbord 16
fjerne fra braketten 16
sugekopp 1, 16
myGarmin, meldinger 13
myTrends, ruter 7
N
navigasjon 5
forhåndsvise ruter 5
innstillinger 14
utenfor vei 5
navigere utenfor vei 5
neste sving 6
nullstille
enhet 2
tripdata 6
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
O
omkjøringer 6
oppdatere
kart 1
programvare 1
oversikt over veikryss 6
P
pare 10
koble fra 10
parkering 3
forrige plass 3
parkobling, telefon 10, 17
POI. 5 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 5
posisjoner 3, 13
angi hjem 4
gjeldende 4, 7
lagre 4
nylige treff 3
ringe 10
simulerte 4
søke etter 3
posisjoner som nylig er funnet 3
produktregistrering 1
produktsupport 11
programvare
oppdatere 1
versjon 15
punkter av interesse (POI Loader) 5
punkter av interesse (POI) 5
egendefinert 5
POI Loader 5
tillegg 5
R
rapporter, kilometer 12
registrere enheten 1
reisehistorikk 15
rengjøre berøringsskjermen 16
rengjøre enheten 16
ringe 10
ruter
beregne 5
beregningsmodus 14
foreslåtte 7
forhåndsvisning 5
legge til et punkt 5
myTrends 7
starte 5
stoppe 6
vise på kartet 6
S
satellittsignaler
innhente 2
vise 2
sikring, skifte 16
simulerte posisjoner 4
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 15
skjerminnstillinger 15
Indeks
slette
paret Bluetooth-enhet 10
turer 13
Smartphone Link 11
deakivere anrop 11
Garmin Live-tjenester 11
koble til 11
snarveier
legge til 4
slette 4
spesifikasjoner 15
språk
stemme 15
tastatur 15
strømkabel for bil 1
strømkabler 15
kjøretøy 1
skifte sikringen 16
sugekopp 16
svare på anrop 10
søkelinje 3, 12
veielementer 7
USB, koble fra 14
V
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 15
veiforhold, vær 13
veikryss, finne 4
volum, justere 2
vær 13
radar 13
veiforhold 13
T
ta vare på enheten 16
talegjenkjenning 9
talekommando 9
aktivere 9
aktiveringsfrase 9
navigere med 9
tips om bruk 9
talekontroll 10
tips 10
tastatur 3
layout 15
språk 15
telefon
koble fra 10
parkobling 10, 17
telefonbok 10
telefonsamtaler 10
dempe 11
ringe 11
svare 10, 11
taleoppringning 11
tidsinnstillinger 2, 15
tilbehør 16
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 5
tilpasse, unngåelser 7
tilpasse enheten 14
trafficTrends 9
deaktivere 9
trafikk 8, 9, 15
aktivere et abonnement 9
alternativ rute 8
hendelser 8
kameraer 9
kart 8
legge til abonnementer 9
livstidsabonnement 1
mottaker 8
søke etter forsinkelser 8
trafficTrends 9
trafikkameraer 9
vise 9
tripcomputer 6
tripinformasjon 6
nullstille 6
vise 6
triplogg, vise 6
turplanlegger 13
redigere en tur 13
tyveri, unngå 16
U
unngåelser 14
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vei 7
Indeks
19
support.garmin.com
April 2017
190-01783-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising