Garmin nüvi® 2759LM Priročnik za uporabo
nüvi Serija 2709
®
Priročnik za uporabo
April 2017
Natisnjeno na Tajvanu
190-01783-42_0B
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , nüvi in logotip Garmin so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega
dovoljenja družbe Garmin.
®
®
BaseCamp™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource , myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ in nüMaps Lifetime™ so blagovne znamke družbe Garmin
Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in
drugih državah. microSD™ in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Windows , Windows Vista in Windows XP so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft
Corporation v ZDA in drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc. HD Radio™ in logotip HD sta blagovni znamki družbe iBiquity Digital Corporation. Tehnologija HD Radio je
izdelana pod licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patenti v ZDA in drugih državah.
®
®
®
®
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Priključitev naprave na napajanje vozila ..................................... 1
Podpora in posodobitve .............................................................. 1
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express .................................................. 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................. 2
Doživljenjske naročnine ......................................................... 2
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .................................. 2
Izklop naprave ............................................................................ 2
Ponovni zagon naprave ......................................................... 2
Iskanje signalov GPS .................................................................. 2
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 2
Nastavitev glasnosti .................................................................... 2
Samodejna glasnost .............................................................. 2
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 2
Ogled stanja signala GPS ...................................................... 2
Informacije o bateriji ............................................................... 2
Nastavljanje časa ................................................................... 3
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 3
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 3
Lokacije ........................................................................... 3
Iskanje lokacij ............................................................................. 3
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 3
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 3
Spreminjanje območja iskanja ............................................... 3
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu ........................... 3
Iskanje naslova ...................................................................... 3
Iskanje nedavno najdenih lokacij ........................................... 3
Iskanje parkirnih mest ............................................................ 4
Orodja za iskanje ................................................................... 4
Shranjevanje lokacij .................................................................... 4
Shranjevanje položaja ............................................................ 4
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 4
Shranjevanje domače lokacije ............................................... 4
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 4
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 4
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 4
Nastavitev simuliranega položaja ............................................... 4
Dodajanje bližnjice ...................................................................... 4
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 5
Uporabniške destinacije .............................................................. 5
Nameščanje programa POI Loader ....................................... 5
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader ........................... 5
Iskanje uporabniških destinacij .............................................. 5
Navigacija........................................................................ 5
Začetek načrtovane poti ............................................................. 5
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 5
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 5
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .................. 5
Navigacija do lokacij znotraj kraja ............................................... 5
Raziskovanje kraja ................................................................. 5
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 5
Uporaba zemljevida ............................................................... 5
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................. 5
Izbira obvoza .......................................................................... 6
Ustavitev načrtovane poti ....................................................... 6
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 6
Ogled seznama zavojev ......................................................... 6
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 6
Ogled odcepov ....................................................................... 6
Pred vami .................................................................................... 6
Iskanje destinacij pred vami ................................................... 6
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ............................. 6
Kazalo vsebine
Podatki o potovanju .................................................................... 6
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu ........................... 6
Ogled strani Informacije o potovanju ..................................... 6
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 6
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 7
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ........................................ 7
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 7
Iskanje bližnjih storitev ........................................................... 7
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ............................................ 7
O izogibanjih po meri .................................................................. 7
Izogibanje območju ................................................................ 7
Izogibanje cesti ...................................................................... 7
Onemogočanje izogibanja po meri ........................................ 7
Brisanje izogibanj po meri ...................................................... 7
Prilagajanje zemljevida ............................................................... 7
Prilagajanje orodij zemljevida ................................................ 7
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................. 7
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ........................ 7
Spreminjanje perspektive zemljevida ..................................... 7
Varnostne kamere ...................................................................... 7
Promet ............................................................................. 8
Prejemanje prometnih informacij prek sprejemnika prometnih
informacij .................................................................................... 8
Sprejemnik prometnih informacij ................................................ 8
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij ........... 8
Ogled prihajajočega prometa ..................................................... 8
Ogled prometa na zemljevidu ................................................ 8
Iskanje prometnih dogodkov .................................................. 8
Promet na načrtovani poti ........................................................... 8
Potovanje po drugi načrtovani poti ........................................ 8
O prometnih kamerah ................................................................. 9
Shranjevanje prometne kamere ............................................. 9
Ogled prometne kamere ........................................................ 9
O naročninah na prometne informacije ...................................... 9
Aktivacija naročnine ............................................................... 9
Ogled naročnin na prometne informacije ............................... 9
Dodajanje naročnine .............................................................. 9
trafficTrends™ ............................................................................ 9
Onemogočanje funkcije trafficTrends .................................... 9
Omogočanje prometnih informacij .............................................. 9
Glasovni ukaz................................................................. 9
Nastavitev besedne zveze za bujenje ........................................ 9
Aktiviranje glasovnih ukazov ....................................................... 9
Namigi za glasovne ukaze .......................................................... 9
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi ............................... 9
Utišanje navodil ........................................................................ 10
Onemogočanje glasovnih ukazov ............................................. 10
Glasovni nadzor........................................................... 10
Konfiguriranje glasovnega nadzora .......................................... 10
Uporaba glasovnega nadzora .................................................. 10
Namigi za glasovni nadzor ........................................................ 10
Prostoročni telefonski klici......................................... 10
O prostoročnem klicanju ........................................................... 10
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ..................... 10
Združevanje s telefonom .......................................................... 10
Namigi po združevanju naprav ............................................ 10
Odklop naprave Bluetooth ................................................... 10
Brisanje združenega telefona .............................................. 10
Klicanje ..................................................................................... 10
Klicanje številke ................................................................... 10
Klicanje stika v telefonskem imeniku ................................... 10
Klicanje lokacije ................................................................... 10
Sprejemanje klica ..................................................................... 10
Uporaba zgodovine klicev ........................................................ 11
i
Uporaba možnosti med klicem ................................................. 11
Shranjevanje domače telefonske številke ................................ 11
Klicanje domov ..................................................................... 11
Uporaba programov..................................................... 11
Uporaba pomoči ....................................................................... 11
Iskanje tem pomoči .............................................................. 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 11
Povezovanje s programom Smartphone Link ...................... 11
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo .............................. 11
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link .............................................. 11
Storitve Garmin Live ................................................................. 11
Naročanje na storitve Garmin Live ....................................... 11
ecoRoute .................................................................................. 12
ecoRoute Dodatek HD ......................................................... 12
Nastavitev vozila .................................................................. 12
Spreminjanje cene goriva .................................................... 12
Umerjanje porabe goriva ...................................................... 12
O izzivu ecoChallenge ......................................................... 12
Ogled informacij o porabi goriva .......................................... 12
Poročila o kilometrini ............................................................ 12
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute ........................... 12
Nasveti za vožnjo ................................................................. 12
Foursquare® ............................................................................. 12
Javljanje v storitev Foursquare ............................................ 13
Iskanje destinacij Foursquare .............................................. 13
Ogled sporočil myGarmin ......................................................... 13
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 13
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 13
Ogled vremenske slike ......................................................... 13
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 13
Ogled razmer na cesti .......................................................... 13
Načrtovanje potovanja .............................................................. 13
Načrtovanje potovanja ......................................................... 13
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 13
Urejanje shranjenega potovanja .......................................... 13
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 14
Polnjenje naprave ................................................................ 16
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ..................... 16
Nega naprave ........................................................................... 16
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 16
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 16
Preprečevanje kraje ............................................................. 16
Namestitev na armaturno ploščo .............................................. 16
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 16
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 16
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 16
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 16
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 17
Nakup dodatne opreme ............................................................ 17
Odpravljanje težav........................................................ 17
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu ........... 17
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 17
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 17
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 17
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 17
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 17
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 17
Telefon se noče povezati z napravo ......................................... 17
Kazalo............................................................................ 18
Upravljanje podatkov ................................................... 14
Vrste datotek ............................................................................. 14
Nameščanje pomnilniške kartice .............................................. 14
Priklop naprave na računalnik .................................................. 14
Prenašanje podatkov iz računalnika ......................................... 14
Izključitev kabla USB ........................................................... 14
Prilagajanje naprave.................................................... 14
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 14
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 14
Nastavitve navigacije ................................................................ 14
Nastavitve načina izračuna .................................................. 14
Izogibanje cest s cestnino .................................................... 15
Izogibanje vinjetam .............................................................. 15
BluetoothNastavitve za ............................................................. 15
Izključujem Bluetooth ........................................................... 15
Nastavitve zaslona .................................................................... 15
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 15
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 15
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 15
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 15
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 15
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 15
Informacije o napravi................................................... 16
Specifikacije .............................................................................. 16
Dodatek......................................................................... 16
Napajalni kabli .......................................................................... 16
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Priključitev naprave na napajanje vozila
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo
napolnite.
1 Napajalni kabel vozila À priključite v vrata USB na nosilcu.
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo nüvi na računalnik priklopite s kablom USB.
2 Nosilec Á potisnite na vakuumsko prijemalo Â, dokler se ne
zaskoči na ustrezno mesto.
Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen
navzgor.
Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani
naprave.
Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico
vozila.
®
3
4
5
6
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso
na voljo.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
6 V računalniku kliknite možnost Dodaj napravo.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
7 Kliknite Dodaj napravo.
8 Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dodajanje
naprave v programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavitev končana, programska oprema Garmin
Express poišče posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo.
9 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev ene posodobitve kliknite Prikaz
podrobnosti in izberite posodobitev.
OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji
pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove,
da v napravo namestite kartico microSD™ in tako dodate
prostor za shranjevanje (Nameščanje pomnilniške kartice,
stran 14).
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo. Garmin Express je na voljo za računalnike
Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Uvod
1
nüMaps Guarantee™
Naprava je v 90 dneh od prve pridobitve satelitov med vožnjo
morda upravičena do brezplačne posodobitve zemljevidov.
Pogoje in določila si oglejte na www.garmin.com/numaps.
Doživljenjske naročnine
Z nekaterimi modeli dobite doživljenjske naročnine na nekatere
funkcije. Za več informacij obiščite www.garmin.com/lmt.
LT: ta model vključuje doživljenjsko naročnino na prometne
informacije in sprejemnik prometnih informacij.
LM: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime™, ki
zagotavlja četrtletne posodobitve zemljevidov skozi celotno
življenjsko dobo naprave. Pogoje in določila si oglejte na
www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.
LMT: ta model vključuje naročnino na nüMaps Lifetime,
doživljenjsko naročnino na prometne informacije in
sprejemnik prometnih informacij.
LMTHD ali LMT-D: ta model vključuje naročnino na nüMaps
Lifetime, doživljenjsko naročnino na digitalne prometne
informacije in sprejemnik digitalnih prometnih informacij.
Aktiviranje doživljenjskih zemljevidov
OPOMBA: doživljenjskih zemljevidov ni mogoče uporabljati v
izdelkih, ki nimajo prednaloženih zemljevidov.
OPOMBA: z doživljenjskimi zemljevidi ste upravičeni do
prejemanja posodobitev zemljevidov, ko in kakor jih zagotovi
Garmin, med uporabno življenjsko dobo 1 združljivega izdelka
Garmin ali dokler Garmin od drugega ponudnika prejema
podatke zemljevidov – kar predstavlja krajše obdobje. Pomen
"uporabne življenjske dobe" ter druge pogoje in določila si lahko
ogledate na www.garmin.com/numapslifetime.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: če registrirate napravo, lahko prejemate e-poštna
obvestila, ko je na voljo posodobitev zemljevidov.
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
Iskanje signalov GPS
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj
polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
Nastavitev glasnosti
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite
• Za dodatne možnosti izberite .
.
Samodejna glasnost
Samodejna glasnost pri napravah s prostoročnim klicanjem
omogoča, da naprava prilagaja raven glasnosti glede na hrup v
ozadju v vozilu (Prostoročni telefonski klici, stran 10).
Samodejni nadzor glasnosti zniža glasnost naprave, ko je hrupa
v ozadju malo in zviša raven glasnosti, ko se hrup v ozadju
poveča.
Omogočanje samodejne glasnosti
Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na
glasnost hrupa v ozadju.
1 Izberite Glasnost > .
2 Po potrebi izberite Samodejna glasnost.
3 Izberite Vključena.
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaže, ko je omogočeno
Bluetooth)
®
Trenutni čas
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklopljeno.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
2
Stanje baterije
Povezano s programom Smartphone Link
Temperatura
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.
Uvod
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 15).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
Lokacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Iskanje lokacij
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Iskanje lokacije z brskanjem po zemljevidu
Preden lahko iščete lokacije, vključene v podatkih zemljevidov,
kot so restavracije, bolnišnice in bencinske črpalke, morate
omogočiti plast zemljevida za lokacije ob cesti (Prilagajanje
plasti zemljevida, stran 7).
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Po potrebi izberite in izberite ikono kategorije, če si želite
ogledati samo določeno kategorijo krajev.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Po potrebi izberite opis lokacije za ogled dodatnih informacij.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 3).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje nedavno najdenih lokacij
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
Lokacije
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
3
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje mesto.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje križišča
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Izberite možnost:
3
4
5
6
7
• Izberite zvezno državo ali provinco.
• Če želite spremeniti državo, zvezno državo ali provinco,
izberite Območje ali država in vnesite ime.
Vnesite ime prve ulice in izberite Naprej.
Če je treba, izberite ulico.
Vnesite ime druge ulice in izberite Naprej.
Če je treba, izberite ulico.
Po potrebi izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite Vnesite iskanje.
3 Vnesite ime mesta in izberite .
4 Izberite mesto.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Končano.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
7 Uredite podatke.
8 Izberite Končano.
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Izberite koordinato zemljepisne širine.
4 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.
5 Izberite koordinato zemljepisne dolžine.
6 Vnesite novo koordinato in izberite Končano.
7 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Končano.
Shranjevanje lokacij
Brisanje shranjene lokacije
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Končano.
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Končano.
4 Izberite OK.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi dom. lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenut. lokacijo ali
Nedavno najdeno.
4
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemljevid.
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Dodajanje bližnjice
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
Lokacije
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
4 Izberite Shrani.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 5).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (Lokacije, stran 3).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi.
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite Načrtovane poti.
4 Izberite načrtovano pot.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
Navigacija do lokacij znotraj kraja
Pri navigaciji do kraja, ki ima več destinacij, naprava navede
dodatne destinacije, ki se nahajajo znotraj kraja.
1 Iskanje kraja, kot na primer trgovski center ali letališče.
2 Izberite kraj.
Pod krajem se prikaže seznam kategorij.
Izberite
kategorijo.
3
4 Izberite destinacijo in nato Pojdi.
Raziskovanje kraja
Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega
kraja.
1 Izberite kraj.
2 Izberite > Razišči ta kraj.
3 Izberite kategorijo.
4 Izberite destinacijo.
5 Izberite Pojdi.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Manj goriva za izračun poti, na katerih je poraba
goriva bolj učinkovita.
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Navigacija
Uporaba zemljevida
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Za ogled določenih kategorij izberite .
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.
5
1
2
3
4
5
Na zemljevidu izberite
> Kam?.
Poiščite lokacijo.
Izberite lokacijo.
Izberite Pojdi.
Izberite Dodaj akt. načrt. poti.
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Prilagajanje orodij zemljevida, stran 7).
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
>
.
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na
zemljevidu.
2 Izberite .
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu
zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave
pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
Aktivno usmerjanje po pasovih
Ko se med navigacijo po načrtovani poti približate zavoju, se ob
zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo.
Obarvana črta prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
Prenočišče
Počivališča
Parkirišče
Banke in bankomati
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite zavihek.
3 Izberite destinacijo.
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami
Spremenite lahko kategorije, ki jih iščete, prerazporedite vrstni
red kategorij in poiščete določeno podjetje ali kategorijo.
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite ikono storitve.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po
seznamu, izberite in povlecite puščico na desni strani
imena kategorije.
• Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
• Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo,
nato Iskanje po meri in vnesite ime podjetja ali kategorije.
5 Izberite Končano.
Podatki o potovanju
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu
Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu,
morate dodati orodje v meni orodij zemljevida (Prilagajanje
orodij zemljevida, stran 7).
Na zemljevidu izberite
> Podatki o potovanju.
Prilagajanje polj podatkov o potovanju
Preden lahko prilagajte podatke, prikazane v poljih podatkov o
potovanju na zemljevidu, morate v meni orodij zemljevida dodati
orodje podatkov o potovanju (Prilagajanje orodij zemljevida,
stran 7).
1 Izberite Prikaži zemljevid.
2 Izberite možnost > Podatki o potovanju.
3 Izberite polje podatkov o potovanju.
4 Izberite možnost.
Novo polje podatkov o potovanju je prikazano na seznamu
podatkov o potovanju.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
Storitve so razporejene po kategorijah.
Bencinske črpalke
Restavracije
6
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
Navigacija
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Plasti zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najvišjo hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 15).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
O izogibanjih po meri
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogibanje območju.
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.
Navigacija
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Naprej.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Končano.
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogibanje cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.
5 Izberite Končano.
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje orodij zemljevida
Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij
zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Orodja zemljevida.
2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.
3 Izberite Shrani.
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Plasti zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Pogled zemlj. za
vožnjo.
2 Izberite možnost:
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever zgoraj za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
3 Izberite Shrani.
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so
na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka.
7
Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com
/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno
posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino.
Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne
kamere posodobite tako, da obiščete http://my.garmin.com.
Napravo posodabljajte redno, da boste prejemali najnovejše
informacije o varnostnih kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o sprejemnikih prometnih informacij in
območjih pokritosti obiščite www.garmin.com/traffic.
Sprejemnik prometnih informacij je priložen nekaterim izdelkom
in je vgrajen v napajalni kabel vozila ali napravo in je izbirna
dodatna oprema za vse modele.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Prometne informacije lahko prejemate s sprejemnikom
prometnih informacij ali kot naročniško storitev prek
programa Smartphone Link (Storitve Garmin Live, stran 11).
• Če želite prometne informacije prejemati prek programa
Smartphone Link, mora biti naprava povezana s programa
Smartphone Link z aktivno naročnino na prometne
informacije.
• Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
mora biti naprava priklopljena na napajanje vozila.
• Za prejemanje prometnih informacij morata morda biti
napajan sprejemnik prometnih informacij in naprava v dosegu
postaje, ki oddaja prometne informacije.
• Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena napravi ali
sprejemniku prometnih informacij.
• Če ste z napravo dobili zunanjo anteno za sprejem prometnih
informacij, jo vedno pustite priklopljeno za najboljši sprejem.
Prejemanje prometnih informacij prek
sprejemnika prometnih informacij
OBVESTILO
Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje
sprejemnika prometnih informacij.
Če želite prometne informacije prejemati s sprejemnikom,
morate imeti napajalni kabel, ki je združljiv s prometnimi
informacijami. Če vaš model naprave vključuje doživljenjsko
prejemanje prometnih informacij, uporabite napajalni kabel
vozila, priložen napravi. Če vaš model naprave ne vključuje
prometnih informacij, morate kupiti Garmin dodatni sprejemnik
prometnih informacij. Za dodatne informacije obiščite
www.garmin.com/traffic.
Naprava lahko signale prometnih informacij prejema od postaje,
ki oddaja prometne informacije.
OPOMBA: v nekaterih območjih je mogoče prometne
informacije radijskih postaj FM prejemati s tehnologijo HD
Radio™.
1 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na zunanji vir napajanja.
2 Priključite napajalni kabel, združljiv s prometnimi
informacijami, na napravo.
8
Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami,
naprava prikaže prometne informacije.
Sprejemnik prometnih informacij
À
Á
Â
Ã
Ä
Priključek Mini-USB
Priključek za zunanjo anteno
Notranja antena
Indikator vklopa
Napajalni priključek vozila
Pravilna postavitev sprejemnika prometnih informacij
Napajalni kabel sprejemnika prometnih informacij lahko
postavite tako, da bo sprejem prometnih informacij najboljši.
1 Odvijte kabel.
2 Srednji del kabla postavite na mesto, kjer pogled na nebo ni
oviran, na primer na armaturno ploščo.
OPOMBA: kabel naj ne počiva na priključku, s katerim je
priklopljen na napajanje vozila.
Kabla ne postavite na tla ali pod druge predmete.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Ogled prometa na zemljevidu
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Promet na načrtovani poti
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da
se izognete zastoju. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane
poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za dodatne
informacije si oglejte nastavitve prometnih informacij (Nastavitve
prometnih informacij, stran 15). Načrtovana pot bo morda
potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas
zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.
Potovanje po drugi načrtovani poti
Če naprava ni nastavljena na samodejno uporabo drugih
načrtovanih poti, lahko ročno zaženete drugo pot, da se
izognete prometnemu zastoju.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Promet
2 Izberite Druga načrtov. pot.
Onemogočanje funkcije trafficTrends
OPOMBA: če ni boljše druge načrtovane poti, ta možnost ni
na voljo in namesto tega se prikaže Na najhitrejši načrtovani
poti.
Izberite
Pojdi.
3
Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne
informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends™.
O prometnih kamerah
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so
prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema
prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno
zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo
trafficTrends, če je omogočena (trafficTrends™, stran 9).
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na
večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto
gledati, lahko shranite.
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link,
stran 11).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
Ogled prometne kamere
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere, stran 9).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
O naročninah na prometne informacije
Kupite lahko dodatne naročnine ali pa obnovite potekle. Oglejte
si http://www.garmin.com/traffic.
Aktivacija naročnine
Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena sprejemniku
prometnih informacij FM. Naročnina se samodejno aktivira ob
hkratnem prejemu signala ponudnika prometnih informacij in
signala GPS.
Ogled naročnin na prometne informacije
Izberite Nastavitve > Promet > Naročnine.
Dodajanje naročnine
Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge
regije ali države.
1 V glavnem meniju izberite Promet.
2 Izberite Naročnine > .
3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
4 Če želite skleniti naročnino, obiščite www.garmin.com
/fmtraffic in dobili boste 25-mestno kodo.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti
enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo
kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM,
morate za vsakega pridobiti novo kodo.
5 V napravi izberite Naprej.
6 Vnesite kodo.
7 Izberite Končano.
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.
Glasovni ukaz
Omogočanje prometnih informacij
Glasovni ukaz
OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in
regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.
OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju
morda ne bo učinkovita.
S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate
tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih
ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih
ukazov.
Nastavitev besedne zveze za bujenje
Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s
katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta
besedna zveza za bujenje je Voice Command.
NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom
lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.
1 Izberite Programi > Voice Command > > Wake Up
Phrase.
2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
3 Izberite Končano.
Aktiviranje glasovnih ukazov
Izgovorite besedno zvezo za bujenje.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
Namigi za glasovne ukaze
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
• Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate
možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
• Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v
način glasovnega ukaza in iz njega.
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi
Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.
1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje (Nastavitev besedne
zveze za bujenje, stran 9).
2 Izgovorite Poišči kraj.
3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
4 Izgovorite številko vrstice.
5 Izgovorite Začni navigacijo.
9
Utišanje navodil
Združevanje s telefonom
Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi
utišali napravo.
1 Izberite Programi > Voice Command > .
2 Izberite Mute Instructions > Vključena.
Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z
združljivim mobilnim telefonom.
1 Telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
3 Izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
5 V napravi izberite OK.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
6 Na seznamu izberite telefon in izberite OK.
7 V telefonu po potrebi potrdite, da dovoljujete vzpostavitev
povezave z napravo.
8 Če je treba, v telefon vnesite PIN naprave Bluetooth.
Onemogočanje glasovnih ukazov
Glasovni ukaz lahko onemogočite in tako preprečite, da bi med
govorjenjem nehote aktivirali glasovni ukaz.
1 Izberite Programi > Voice Command > .
2 Izberite Voice Command > Izključena.
Glasovni nadzor
V regijah, kjer glasovni ukazi niso na voljo, se aktivira glasovni
nadzor. Omogoča vam, da napravo upravljate z glasom. Preden
lahko uporabljate glasovni nadzor, ga morate konfigurirate za
svoj glas.
Konfiguriranje glasovnega nadzora
Glasovni nadzor morate konfigurirati za glas enega uporabnika
in ne deluje z glasovi drugih uporabnikov.
1 Izberite Programi > Glasovni nadzor.
2 Za zapis ukazov za vsako besedno zvezo za glasovni nadzor
sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: ni vam treba prebrati besedne zveze na zaslonu.
Lahko izgovorite nadomestni ukaz z enakim pomenom na
podlagi vaših želja.
Če želite uporabiti funkcijo glasovnega nadzora, morate izreči
ukaz, ki ste ga zabeležili za to funkcijo.
Uporaba glasovnega nadzora
1 Izgovorite ukaz, ki ste ga posneli za besedno zvezo
Glasovni nadzor.
Prikaže se meni glasovnega nadzora.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Namigi za glasovni nadzor
• Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
• Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da
povečate natančnost prepoznavanja glasu.
• Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
• Počakajte na ton, ki potrdi, da je naprava uspešno prejela
ukaz.
Prostoročni telefonski klici
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: brezžična tehnologija Bluetooth ni na voljo pri vseh
modelih ali za vse jezike in regije.
Pri nekaterih modelih je na voljo prostoročno klicanje. Z
brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, ki ga lahko nato uporabljate prostoročno.
Če želite ugotoviti, ali je telefon s tehnologijo Bluetooth združljiv
z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Telefon morda ne bo podpiral vseh funkcij prostoročnega
telefoniranja, ki jih omogoča naprava.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
10
Namigi po združevanju naprav
• Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno
povežeta ob vsakem vklopu.
• Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z
napravo.
• Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s
telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
• Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z
napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
Odklop naprave Bluetooth
Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali
s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v
prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo nüvi.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, s katero želite prekiniti povezavo.
3 Počistite potrditveno polje naprave.
Brisanje združenega telefona
Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel
vzpostaviti povezave z napravo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon in nato Prekliči združitev naprave.
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
Glasovni nadzor
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
Med klicem lahko izberete možnosti med klicem z zemljevida.
• Za prenos klica v telefon izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti napravo
in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
• Za uporabo številčnice izberite .
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme,
kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite .
• Če želite prekiniti klic, izberite .
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 4).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače
številke.
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Končano.
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live, stran 11).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Uporaba programov
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Povezovanje s programom Smartphone Link
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone
Link.
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Potrdite polje Bluetooth.
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .
Pošiljanje lokacije iz telefona v napravo
Smartphone Link je v telefonu registriran kot program za
navigacijo.
1 V telefonu izberite gumb za začetek navigacije do lokacije
(oglejte si navodila za uporabo telefona).
2 V meniju s programi izberite Smartphone Link.
Ko napravo povežete s telefonom, se lokacija prenese med
nedavno najdene elemente v napravi.
Onemogočanje klicev, ko je vzpostavljena povezava s
programom Smartphone Link
Ko je naprava povezana s telefonom in prejema storitve Garmin
Live, lahko onemogočite prostoročno klicanje.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite telefon.
3 Počistite potrditveno polje Telefonski klici.
Storitve Garmin Live
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Povezovanje
s programom Smartphone Link, stran 11).
2 Izberite Moj račun.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
11
ecoRoute
Preden lahko začnete uporabljati funkcije ecoRoute™, morate na
nekaterih območjih kupiti kodo za odklepanje ali dodatek
ecoRoute HD. Za več informacij obiščite www.garmin.com
/ecoroute.
Funkcija ecoRoute omogoča izračun porabe goriva in cene
goriva za pot do cilja ter ponuja orodja za zmanjšanje porabe
goriva.
Podatki, ki jih podaja funkcija ecoRoute, so samo približni.
Podatki niso odčitani iz vozila, razen če uporabljate dodatek
ecoRoute HD.
Če želite prejemati natančnejša poročila o porabi goriva za
določeno vozilo in vozne navade, umerite porabo goriva
(Umerjanje porabe goriva, stran 12).
ecoRoute Dodatek HD
Ko je naprava povezana z dodatkom ecoRoute HD, lahko
prejema informacije o vozilu v realnem času, na primer sporočila
o napakah ter informacije o številu vrtljajev/min in napetosti
akumulatorja. Podatke, ki jih dodatek ecoRoute HD odčita iz
vozila, naprava vključi v izračun podatkov funkcije ecoRoute.
Dodatna oprema ecoRoute HD je združljiva samo z napravami,
ki omogočajo Bluetooth brezžično povezavo.
Obiščite www.garmin.com/ecoRoute.
Nastavitev vozila
Ob prvi uporabi funkcij ecoRoute morate vnesti informacije o
vozilu.
1 Izberite Programi > ecoRoute™.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje cene goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva in izberite Naprej.
3 Izberite Da.
Umerjanje porabe goriva
Porabo goriva lahko umerite, da boste prejemali še natančnejša
poročila o porabi goriva za določeno vozilo in vozne navade.
Umerjanje opravite, ko napolnite rezervoar za gorivo.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Na črpalki.
2 Vnesite trenutno ceno goriva.
3 Vnesite količino goriva, ki ga je vozilo porabilo od zadnjega
polnjenja rezervoarja za gorivo.
4 Vnesite razdaljo, ki ste jo prepotovali od zadnjega polnjenja
rezervoarja za gorivo.
5 Izberite Naprej.
Naprava izračuna povprečno porabo goriva vozila.
6 Izberite Shrani.
O izzivu ecoChallenge
EcoChallenge vam pomaga zmanjšati porabo goriva vozila z
merjenjem vaših voznih navad. Višji kot so vaši rezultati pri
izzivu ecoChallenge, več goriva prihranite. Izziv ecoChallenge
zbira podatke in izračunava rezultate, ko se naprava premika in
je v načinu prevoza z avtomobilom.
Ogled rezultatov izziva ecoChallenge
Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
Rezultat izziva ecoChallenge
Hitrost: prikazuje rezultat vožnje vozila z optimalno hitrostjo za
varčevanje z gorivom.
Pospeševanje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega
pospeševanja. S sunkovitim pospeševanjem izgubljate točke.
Skupaj: prikazuje povprečni rezultat hitrosti, pospeševanja in
zaviranja.
12
Zaviranje: prikazuje rezultat gladkega in postopnega zaviranja.
S sunkovitim zaviranjem izgubljate točke.
Ponastavitev rezultatov izziva ecoChallenge
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > ecoChallenge.
2 Izberite > Ponastavi.
Ogled informacij o porabi goriva
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Poraba goriva.
2 Če želite povečati odsek grafa, ga izberite.
Poročila o kilometrini
V poročilu o kilometrini so zabeleženi razdalja, čas, povprečna
poraba goriva in cena goriva za navigacijo do cilja.
Poročilo o kilometrini se ustvari za vsako prevoženo načrtovano
pot. Če prenehate spremljati načrtovano pot v napravo, se
poročilo o kilometrini ustvari za prepotovano razdaljo.
Ogled poročila o kilometrini
Ogledate si lahko poročila o kilometrini, ki so shranjena v tej
napravi.
NAMIG: napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate
do poročil o kilometrini v mapi Poročila v napravi.
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Por. o kilometrini.
2 Izberite poročilo.
Ponastavitev podatkov funkcije ecoRoute
1 Izberite Programi > ecoRoute™ > Profil vozila.
2 Izberite Ponastavi.
Nasveti za vožnjo
• Vozite v skladu z omejitvijo hitrosti. Pri večini vozil dosežete
optimalno ekonomično porabo goriva med 70 in 100 kilometri
na uro.
• Vozite s stalno hitrostjo.
• Zavirajte in pospešujte postopoma in dosledno.
• Izogibajte se ustavljenemu prometu in prometnim konicam.
• Ne držite noge na stopalki zavore.
• Uporabljajte nadzor hitrosti.
• Pri začasnih postankih ugasnite vozilo, namesto da bi
uporabili prosti tek.
• Krajša potovanja združite v eno daljše potovanje z več
postanki.
• Izklopite klimatsko napravo in odprite okna, razen če potujete
pri visokih hitrostih po avtocesti.
• Privijte pokrovček za gorivo.
• Parkirajte v senci ali garaži.
• Raztovorite prekomerno obremenitev. Iz vozila odstranite
nepotrebne predmete.
• Izogibajte se prevažanju predmetov na strehi. Odstranite
strešne nosilce in odstranljive letve, ko jih ne uporabljate.
• Vzdržujte priporočen tlak v pnevmatikah. Redno in pred
daljšimi potovanji preverjajte tlak v pnevmatikah.
• Ohranjajte vozilo v dobrem stanju in upoštevajte intervale
vzdrževanja, ki jih priporoča proizvajalec vozila.
• Redno menjajte olje ter oljne in zračne filtre.
• Uporabite najnižjo priporočeno primerno gradacijo olja. Ko je
to smiselno, uporabljajte biogoriva, kot sta E85 in biodizel.
Foursquare
®
Foursquare je lokacijska aplikacija družabnega omrežja za
mobilne naprave. Z vašim računom Foursquare se lahko
povežete prek Smartphone Link in se javite na kateri koli lokaciji
ter si ogledate na tisoče edinstvenih destinacij.
Uporaba programov
Javljanje v storitev Foursquare
Preden se lahko javite v storitvi Foursquare se morate povezati
s podprtim telefonom s programom Smartphone Link in prijaviti v
račun Foursquare.
1 Izberite Programi > Foursquare® > Javljanje.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite > Javljanje.
Iskanje destinacij Foursquare
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Programi > Foursquare®.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
Izberite
možnost:
5
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Ogled sporočil myGarmin
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer
obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.
1 Izberite Programi > myGarmin™.
Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na
ikoni myGarmin.
2 Izberite zadevo sporočila.
Prikaže se celotno sporočilo.
Ogled vremenske napovedi
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 11). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Ogled razmer na cesti
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 3).
5 Izberite Izbira.
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .
7 Izberite Naprej.
8 Izberite Shrani.
9 Vnesite ime in izberite Končano.
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas odhoda.
• Izberite Čas prihoda.
Izberite
datum in čas in nato še Shrani.
5
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.
Ogled vremenske slike
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi.
4 Če ste pozvani, izberite načrtovano pot (Načrtovana pot na
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtoval. potov..
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Uporaba programov
zemljevidu, stran 5).
13
4 Izberite možnost:
5 Poiščite mapo v napravi.
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
• Izberite Optimiranje vrst. reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 15).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
Vrste datotek
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz programske
opreme za zemljevide myGarmin™, vključno z MapSource ,
BaseCamp™ in HomePort™ (Uporabniške destinacije,
stran 5).
• Datoteke uporabniških destinacij GPI programa Garmin POI
Loader (Nameščanje programa POI Loader, stran 5).
®
Nameščanje pomnilniške kartice
S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje
zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice
lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite
www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej
nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin.
Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do
32 GB, ki so formatirane v datotečnem sistemu FAT32.
1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke
na spodnjem delu naprave.
2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Priklop naprave na računalnik
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
računalnik, stran 14).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
3 Izberite datoteko.
4 Izberite Urejanje > Kopiraj.
14
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
6 Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemlj. za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.
Podrob. zemlj.: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več
podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 7).
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Varni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Upravljanje podatkov
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Manj goriva: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda
manjša.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Izogibanje cest s cestnino
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite Vedno vprašaj, Izogni se ali Dovoli in izberite
Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
Izberite
državo.
2
3 Izberite Vedno vprašaj, Izogni se ali Dovoli in izberite
Shrani.
BluetoothNastavitve za
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Nastavitve prometnih informacij
Če želite odpreti stran z nastavitvami prometnih informacij, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki
naj bo uporabljen za prometne informacije. Samodejno izbere
najboljše razpoložljive prometne informacije.
Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.
Prilagajanje naprave
Optimiranje načrtovane poti: izbere, ali naj bodo optimizirane
druge načrtovane poti uporabljene samodejno ali na zahtevo
(Promet na načrtovani poti, stran 8).
Prometna opozorila: izbere velikost prometnega zastoja, za
katero naprava prikaže prometno opozorilo.
trafficTrends™: omogoči funkcijo trafficTrends (trafficTrends™,
stran 9).
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Lic. pog. za konč. uporab.: prikaže licenčne pogodbe za
končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgod. potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgodovino potovanja: počisti zgodovino potovanja
funkcij myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Nastavitve bližinskih opozoril
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opoz..
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
15
Informacije o napravi
Specifikacije
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature
pri polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost
Napajanje vozila s priloženim napajalnim
kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno
opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Življenjska doba
baterije
Največ do 1 ure, odvisno od uporabe in
nastavitev
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odklenete jo tako, da končni del À zasukate za 90 stopinj v
nasprotni smeri urinega kazalca.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Naprave ne izpostavljajte vodi.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Preprečevanje kraje
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s
predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za
namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
3 Namestite disk na armaturno ploščo.
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
2
3
4
5
16
NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda
potrebovali kovanec.
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali
2 A.
Namestite srebrno konico v končni del.
Vstavite končni del in ga zasukajte za 90 stopinj v smeri
urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v napajalni kabel vozila
Ã.
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite gumb za sprostitev na dnu naprave.
2 Napravo nagnite naprej.
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
vakuumskem prijemalu.
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
Informacije o napravi
Nakup dodatnih zemljevidov
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Odpravljanje težav
Vakuumski nosilec se ne drži na
vetrobranskem steklu
1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim
alkoholom.
2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
3 Namestite vakuumski nosilec (Priključitev naprave na
napajanje vozila, stran 1).
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Telefon se noče povezati z napravo
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 14).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
• Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Polje Bluetooth mora biti nastavljeno na Vključena.
• V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
• Za dodatno pomoč obiščite www.garmin.com/bluetooth.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 16).
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 15).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 15).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 2).
• Onemogočite Bluetooth brezžično tehnologijo (Izključujem
Bluetooth, stran 15).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 2).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Odpravljanje težav
17
Kazalo
Simboli
2D-pogled zemljevida 7
3D-pogled zemljevida 7
A
aktivno usmerjanje po pasovih 6
B
baterija
podaljševanje 17
polnjenje 1, 2, 16, 17
težave 17
bližnjice
brisanje 5
dodajanje 4
brisanje
potovanja 13
združena naprava Bluetooth 10
I
ID naprave 15
iskanje lokacij. 3 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 3
koordinate 4
križišča 4
mesta 4
naslovi 3
pregled zemljevida 3
uporaba zemljevida 3
iskanje storitev, pred vami 6
iskanje zbirk Geocache 4
izogibanja 15
brisanje 7
cesta 7
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7
J
cena goriva, spreminjanje 12
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
jezik
glas 15
tipkovnica 15
Č
K
C
časovne nastavitve 3, 15
čiščenje naprave 16
čiščenje zaslona na dotik 16
D
datoteke
podprte vrste 14
prenašanje 14
destinacija, po meri 5
Destinacija. 5 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 5
destinacije 5
dodatna oprema 5
po meri 5
POI Loader 5
dnevnik potovanja, ogled 6
dodatna oprema 17
uporabniške destinacije 5
dom
nastavitev položaja 4
telefonska številka 11
Doma
klicanje 11
urejanje lokacije 4
domov, pot 4
doživljenjski zemljevidi 2
E
ecoChallenge 12
ecoRoute 12
poročila o kilometrini 12
poročilo o kilometrini 12
profil vozila 12
rezultat izziva ecoChallenge 12
umerjanje porabe goriva 12
ecoRoute HD, dodatek 12
G
Garmin Express
posodabljanje programske opreme 1
registracija naprave 1
glasnost, prilagajanje 2
glasovni nadzor 10
namigi 10
glasovni ukaz 9, 10
aktiviranje 9
besedna zveza za bujenje 9
namigi za uporabo 9
navigacija z 9
gorivo, cene 12
GPS 2
H
Hitro iskanje 3
18
kabli, napajanje 16
kamere, varnost 7
kartica microSD, nameščanje 14
Kje sem? 4, 7
klicanje 10
klici 10, 11
Doma 11
klicanje 10
odgovarjanje 10
onemogočanje 11
stiki 10
zgodovina 11
koordinate 4
kraja, izogibanje 16
križišča, iskanje 4
L
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 15
lokacije 3, 14
iskanje 4
klicanje 10
nastavitev domače lokacije 4
nedavno najdene 3
shranjevanje 4
simulirano 4
trenutno 4, 7
M
myGarmin, sporočila 13
myTrends, načrtovane poti 7
N
načrtovalnik potovanja 13
urejanje potovanja 13
načrtovane poti
dodajanje točke 5
myTrends 7
način izračuna 14
ogled na zemljevidu 6
predlagane 7
predogled 5
računam 5
ustavljanje 6
začetek 5
namestitev na armaturno ploščo 16
namestitev naprave
armaturna plošča 16
avtomobil 1
odstranjevanje z nosilca 16
vakuumsko prijemalo 1, 16
napajalni kabel vozila 1
napajalni kabli 16
menjava varovalke 16
vozilo 1
naročnine
nüMaps Lifetime 2
promet 2
Storitve Garmin Live 11
naslednji zavoj 6
naslovi, iskanje 3
nastavitve 14, 15
nastavitve zaslona 15
navigacija 5
izven cest 5
nastavitve 14
predogled načrtovanih poti 5
navigacija izven cest 5
nedavno najdene lokacije 3
nega naprave 16
nosilec, odstranjevanje 16
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2
O
obvozi 6
odgovarjanje na klice 10
odpravljanje težav 17
odstranjevanje nosilca 16
opozorila bližinskih točk, nastavitve 15
orodja zemljevida 7
P
parkirišča 4
zadnje mesto 4
plasti zemljevida, prilagajanje 7
podatki o potovanju 6
ogled 6
ponovni zagon 7
podpora za izdelke 11
pogled odcepov 6
POI Loader 5
polnjenje naprave 1, 2, 16, 17
pomnilniška kartica 14
pomoč. 11 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponovni zagon
naprava 2
podatki o potovanju 7
poraba goriva. 12 Oglejte si tudi ecoRoute
poročila, kilometrina 12
poročila o kilometrini 12
posnetki zaslona 15
posodabljanje
programska oprema 1
zemljevidi 1
pot domov 4
potovalni računalnik 6
povrnitev tovarniških nastavitev 15
pred vami
iskanje storitev 6
prilagajanje 6
preimenovanje potovanj 13
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 10
prepoznavanje govora 9
prikaz zemljevida
2D 7
3D 7
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 14
profil vozila 12
programska oprema
posodabljanje 1
različica 15
promet 8, 9, 15
aktiviranje naročnine 9
dodajanje naročnin 9
dogodki 8
doživljenjske naročnine 2
druga načrtovana pot 8
iskanje zastojev 8
kamere 9
sprejemnik 8
trafficTrends 9
zemljevid 8
Kazalo
prometne kamere 9
ogled 9
prostoročni telefonski klici 10
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 14, 17
razmere na cesti, vreme 13
registracija izdelka 1
registracija naprave 1
rezultat izziva ecoChallenge 12
ponastavljanje 12
S
samodejna glasnost 2
omogočanje 2
satelitski signali
ogled 2
pridobivanje 2
seznam odcepov 6
shranjene lokacije 5, 13
brisanje 4
kategorije 4
urejanje 4
shranjevanje, trenutne lokacije 4
simulirani položaji 4
Smartphone Link 11
onemogočanje klicev 11
Storitve Garmin Live 11
vzpostavljanje povezave 11
smeri 6
specifikacije 16
spreminjanje območja iskanja 3
stanje pripravljenosti 2
Storitve Garmin Live 11
naročanje na 11
svetlost 2
Z
zaslon, svetlost 2
združevanje 10
prekinitev povezave 10
telefon 10, 17
zemljepisna širina in dolžina 4
zemljevidi 5, 6, 14
brskanje 3
doživljenjski 2
nakup 17
nüMaps Guarantee 2
nüMaps Lifetime 2
ogled načrtovanih poti 6
plasti 7
podatkovno polje 6, 7
posodabljanje 1, 2
raven podrobnosti 14
tema 14
zgodovina potovanja 15
zvok, bližinske točke 15
Š
številka ID 15
T
tehnologija Bluetooth 10, 17
nastavitve 15
odklop naprave 10
omogočanje 10
onemogočanje 15
Tehnologija Bluetooth 10
telefon
prekinitev povezave 10
združevanje 10, 17
telefonski imenik 10
telefonski klici 10
glasovno izbiranje 11
klicanje 11
odgovarjanje 10, 11
utišanje 11
tipka za vklop/izklop 2
tipke na zaslonu 3
tipkovnica 3
jezik 15
postavitev 15
trafficTrends 9
onemogočanje 9
trenutna lokacija 7
U
umerjanje porabe goriva 12
uporabniške destinacije 5
USB, prekinitev povezave 14
usmerjanje med vožnjo 6
utišanje, zvok 10
V
vakuumsko prijemalo 16
varnostne kamere, naročnine 7
varovalka, menjava 16
vreme 13
radar 13
razmere na cesti 13
vrstica za iskanje 3, 13
Kazalo
19
support.garmin.com
April 2017
190-01783-42_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising