Garmin | nüvi® 30, Mexico | Garmin nüvi® 30, Mexico Ръководство на притежателя

Garmin nüvi® 30, Mexico Ръководство на притежателя
nüvi 30/40/50
®
ръководство за ползване
септември 2011
190-01336-14_0A
© 2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Всички права са запазени. Освен със съобщението тук, никоя част от това ръководство не може да се възпроизвежда,
копира, изпраща, разпространява или записва на какъв да е носител, за никакви нужди без изришно писмено съгласие
на Garmin. Garmin с настоящото дава разрешение за сваляне на едно копие от това ръководство на хард диск или друго
запаметяващо устройство за разглеждане и печат на едно копие от ръководството, при условие, че е включен пълния
текст от тази бележка за права. Принтването и свалянето са само при условие, че каквото и да е неоторизирано търговско
разпространение или ревизия на това ръководство е строго забрането.
Информацията в този документ може да се промени без предупреждение. Garmin си запазва правото да променя или
подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието без да е задължен да информира кой да е човек или
организация за такива промени и подобрения. Посетете Garmin Web страницата (www.garmin.com) за текущи обновявания и
допълнителна информация, касаеща използването и работата с този и други продукти на Garmin.
Garmin®, логото на Garmin, MapSource® и nüvi® са търговски марки на Garmin Ltd. или филиалите му, регистрирани в САЩ и
други държави. nüMaps Guarantee™ и nüMaps Lifetime™ са търговски марки на Garmin Ltd. или филиалите му. Тези търговски
марки не може да бъдат ползвани без изричното съгласие на Garmin.
Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и / или други държави. Mac® е регистрирана
търговска марка на Apple Computer, Inc.
Съдържание
Изтриване на файлове . ....................................... 18
Стартиране......................................................1
Системни настройки.............................................. 18
Навигационни настройки....................................... 19
Настройки на екрана............................................. 19
Настройки на времето........................................... 19
Настройки на езика................................................ 19
Настройки на картата............................................ 20
Настройки на точки на близост............................. 20
Възстановяване на настройки.............................. 21
Монтиране на уреда................................................ 1
За myDashboard....................................................... 2
Изключване на уреда.............................................. 4
Намиране на локации....................................5
За Интересни места (PОI)....................................... 6
Запаметяване на локация У Дома.......................... 7
Търсене на локации................................................. 7
Ползване на Карта на локациите........................... 9
Любими................................................................... 10
Страници Карта............................................12
Следване на автомобилен маршрут.................... 12
Страници Карта..................................................... 14
Управление на данни..................................16
Типове файлове.................................................... 16
За картите памет................................................... 17
Трансфер на файлове от компютъра Ви ............ 17
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Персонализиране на уреда........................18
Допълнение..................................................21
Грижа за уреда....................................................... 21
Изтриване на потребителски данни..................... 22
Смяна на бушон в захранващия кабелe.............. 23
Сваляне на уред, адаптер и монтажно................ 23
За nüMaps Lifetime ................................................ 24
Камери.................................................................... 24
Поръчка на аксесоари........................................... 24
Свързване с Garmin Product Support.................... 24
Проблеми .............................................................. 25
i
Стартиране
внимание
Прочетете Важна информация за продукта
и безопасността в продуктовата кутия за
предупреждения и друга важна информация.
1 Свържете уреда със захранването от калата
(стр. 1).
2 Монтирайте уреда (стр. 1).
3 Регистрирайте уреда (стр. 3).
4 Проверете за обновявания.
• На софтуера (стр. 3).
• На картите (стр. 3).
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Монтиране на уреда
внимание
Продуктът е с Li-ion батерия. За да не се
нараните или повредите уреда, не го подлагайте
на високи външни температури, не го оставяйте
при излизане от колата и го съхранявайте на
място, което не е изложено на слънце.
бележка
Преди да монтирате уреда, прочетете Важна
информация за продукта и безопасността за да
видите къде по света е забранено да монтирате
уред на предно стъкло.
Заредете уреда, докато шофирате, преди да го
ползвате на батерия.
1 Вкарайте кабела ➊ в USB порт ➋ на уреда.
2 Натиснете вакуумчето ➌ към стъклото.
3 Докато натискате, завъртете езичето ➍ към
стъклото.
4 Вкарайте адаптера ➎ в монтажното.
1
За myDashboard
➎
➌
➍
➊
➋
➏
Ползвайте myDashboard за регистриране на уред,
проверка за обновявания на софтуер и карти,
получаване на поддръжка и др.
Настройка на myDashboard
1 Свържете USB кабел ➊ към mini-USB порт ➋
на уреда.
5 Поставете долната страна на уреда ➏ в
адаптера.
6 Наклонете уреда назад, докато легне на
мястото си.
7 Свържете захранващия кабел с изхода на
колата.
Локализиране на спътници
Уредът се нуждае от чист изглед към небето, за
да локализира спътници. Когато барчетата
станат зелени, уредът е локализирал спътници.
2
➊
➋
2 Свържете USB кабела с USB порта на Вашия
компютър.
3 Идете на www.garmin.com/dashboard.
4 Следвайте екранните инструкции.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Регистриране на уреда
1 В myDashboard, кликнете Register Now.
2 Следвайте екранните инструкции.
3 Пазете оригиналната касова бележка, или
копие от нея, на безопасно място. Пазете
оригиналната гаранционна карта.
Обновяване на софтуера
1 Отворете myDashboard (стр. 2).
2 В Software Updates, кликнете Update Now.
3 Следвайте екранните инструкции.
nüMaps Guarantee™
Ако регистрирате уреда си в http://my.garmin.com
в рамките на 90 дни от първото локализиране на
спътници при шофиране, уредът Ви има право на
едно безплатено обновяване на карта. Идете на
www.garmin.com/numaps за срокове и условия.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Обновяване на карти
1 Отворете myDashboard (стр. 2).
2 Регистрирайте уреда си (стр. 3).
3 В Map Updates, кликнете Update Now.
4 Следвайте екранните инструкции.
Сваляне на ръководство
Ръководство за уреда си ще намерите на сайта
на Garmin.
1 Отворете myDashboard (стр. 2).
2 Кликнете Manuals.
Ще се яви списък от ръководства на
различни езици.
3 Кликнете Download до желаното от Вас
ръководство.
4 Запишете го на компютъра си.
5 Ръководство на български език ще намерите
в www.garmin.bg на страницата на съответния
продукт.
3
Изключване на уреда
1 Натиснете бутона Power ➊.
➊
2 Изберете Power Off.
2 Изберете опция:
•
•
Изберете
или
Изберете Тихо.
Иконки на статус бара
Статус бара се намира горе на главното меню.
Иконките му показват информация за уреда. Вие
може да изберете някои икони, за да смените
настройки или да видите повече информация.
Статус на GPS сигнали.
Текущо време.
Ресет на уреда
Вие може да направите ресет на уреда си, ако
спре да функционира нормално.
Задръжте натиснат бутон Power 10 сек.
Смяна на яркостта на екрана
1 Изберете Настройки > Екран > Яркост.
или
.
2 Изберете
Настройка силата на звука
1 Изберете Сила звук.
4
.
Статус на батерията.
Ползване на Помощ
Изберете
за да видите информация
за ползването на уреда.
Търсене в Помощ
Изберете
> Търси.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Ползване на екранните бутони
•
•
•
Задръжте натиснат
главно меню.
Изберете
и
Задръжте натиснати
движение.
за бързо връщане в
за още възможности.
и
за по-бързо
Ползване на екранната клавиатура
Вижте “Системни настройки” за да смените
разположението на клавиатурата (стр. 18).
1 Изберете Накъде? > Интер.места > Име - по
букви.
2 Изберете опция.
• Изберете символ от клавиатурата,
•
•
•
за да въведете буква или цифра.
Изберете
за шпация.
Изберете за смяна на буквите.
Изберете и
за движение на
курсора.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Изберете за да изтриете символ.
Натиснете и задръжте за да
изтриете въведеното.
• Изберете Режим за да изберете език
за клавиатурата.
• Изберете
за да въвеждате
специални символи.
•
•
Намиране на локации
Има много начини да намерите локация.
• По категория (стр. 6)
• Близо до друга локация (стр. 6)
• По име (стр. 7)
• По адрес (стр. 8)
• Чрез скоро намерени локации (стр. 8)
• По координати (стр. 9)
• По картата (стр. 9)
5
•
Чрез Любими (стр. 10)
За Интересни места (PОI)
Картата, инсталирана в уреда Ви, съдържа
интересни обекти, като ресторанти, хотели,
сервизи и др.
Намиране Интересно място по категория
1 Изберете Накъде? > Интер.места.
2 Изберете категория.
3 При необходимост изберете подкатегория.
4 Изберете локация.
5 Изберете Давай!.
Търсене в категория
За да стесните резултата от търсенето, може да
търсите в някои категории.
1 Изберете Накъде? > Интер.места.
2 Изберете категория.
3 При необходимост изберете подкатегория.
6
4 Изберете По букви.
5 Въведете цялото име или част от него.
6 Изберете ОК.
Търсене близо до друго място
По подразбиране уредът търси локации близо
до Вашата текуща локация. Вие може, обаче, да
търсите близо до друго място или град.
1 Изберете Накъде? > Наблизо.
2 Изберете опция и натиснете OK.
3 При необходимост изберете локация.
Добавяне на спирка по маршрут
1 Докато навигирате, изберете Накъде?.
2 Потърсете локация (стр. 6).
3 Изберете Давай!.
4 Изберете Добави като междинна точка.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Запис на локация У Дома
Вие може да зададете като У Дома мястото,
където се връщате най-често.
1 Изберете Накъде? > Иди у дома.
2 Изберете Въвеждане Моя адрес, Ползвай
текущото положение, или Скоро намерени.
Локацията се записва като “У Дома” в Любими
(стр. 10).
3 Изберете Редакт.
4 Въведете промените.
5 Изберете ОК.
Търсене на локации
Вие може да търсите локации чрез екранната
клавиатура, въвеждайки адреса или координатите
на локацията, разглеждайки картата и др.
Отиване към дома
Изберете Накъде? > Иди у дома.
Намиране на локация по име
1 Изберете Накъде? > Интересни места > Име
Изтриване на локация У Дома
1. Изберете Накъде? > Любими > У Дома.
2 Изберете информационния балон.
3 Изберете Изтрий, изберете Да.
2 Въведете името или вида на бизнеса.
Редактиране на информация за У дома
1 Изберете Накъде? > Любими > У дома.
2 Изберете информационния балон.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
- по букви.
Например, може да въведете “Старбъкс” или
“Кафе.”
3 Изберете ОК.
4 Изберете локация.
7
Намиране на адрес
БЕЛЕЖКА: Подредбата на стъпките може да е
различна в зависимост от типа на инсталираната
карта.
1 Изберете Накъде? > Адрес.
2 При необходимост изберете щат, провинция.
3 Изберете опция:
• Изберете Град - по букви, въведете града
и изберете ОК.
• Изберете Търсене всичко, за да търсите
във всички градове.
4 Въведете името на улицата и изберете ОК.
5 Въведете номер и натиснете ОК.
6 При необходимост изберете улица.
7 При необходимост изберете адрес.
8
Намиране на локация чрез разглеждане
на картата
1 Изберете Накъде? > Преглед карта.
2 Плъзгайте картата, за да намерите локацията.
3 Изберете локацията.
Явява се информационен балон за
локацията.
4 Изберете информационния балон.
Преглед на списък със скоро намерени
локации
Вашият уред пази последно намерените 50
локации.
Изберете Накъде? > Скоро намерени.
Изтриване на списъка със скоро намерени
Изберете Накъде? > Скоро намерени >
Изчисти.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Намиране на локация по координати
Вие може да намерите локация по географските
и координати. Този метод е полезен при играта
Геокеш.
1 Изберете Накъде? > Координати.
2 При необходимост изберете Формат,
изберете коректния тип в зависимост от
картата, която ползвате и изберете OK.
3 Изберете географската ширина.
4 Въведете новата координата и изберете ОК.
5 Изберете географската дължина.
6 Въведете новата координата и изберете ОК.
7 Изберете Слдв.
8 Изберете Давай!.
Ползване на локационната карта
Локационната карта се явява при избрана
локация он меню Накъде?.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
➌
➋
➏
Изберете ➊ за запис на локацията в Любими.
Изберете информационния балон ➋ за
повече информация за локацията.
Изберете ➌ за смяна на мащаба на картата.
Изберете ➍ за да получите маршрут завойпо-завой до тази локация.
Изберете ➎ за да се върнете на предишна
страница.
Изберете ➏ за да видите друга част от
картата.
9
Преглед на маршрут на картата
1 В локационната карта изберете
Любими
Въвеждане на симулирана локация
Запис на Вашата локация в Любими
1 На картата кликнете върху иконката на
информационния балон.
2 Изберете информационната кутийка за
маршрута.
Ако сте на закрито и не получавате спътникови
сигнали, може да ползвате GPS симулатор за да
въведете симулирана локация.
1 Изберете Настройки > Система.
2 Изберете GPS симулатор > Вкл. > OK.
3 В главно меню изберете Накъде? > Преглед
карта.
4 Изберете място на картата.
Явява се информационен балон за
локацията.
Вие може да записвате локации в Любими, за
да ги намирате бързо и да навигирате към тях.
Вашето място У дома също е запаметено в
Любими.
автомобила си.
2 Изберете Запамети местополож.
3 Въведете име и изберете ОК.
4 Изберете OK.
Локацията е запаметена в Любими.
Запис на локации в Любими
1 Потърсете локация (стр. 6).
2 В локационната карта изберете Запис > OK.
5 Изберете Задай за място.
10
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Намиране на Любими
1 Изберете Накъде? > Любими.
2 При необходимост изберете категория.
3 Изберете записана локация.
Редактиране на Любими
1 Изберете Накъде? > Любими.
2 При необходимост изберете категория.
3 Изберете любима локация.
4 Изберете информационния балон.
5 Изберете Редакт.
6 Изберете опция:
•
•
•
•
Изберете Смяна на името.
Изберете Смяна на телефонния номер.
За да поставите локацията в категория,
изберете Промяна на категориите.
За да смените символа, избран да маркира
локацията на картата, изберете Смяна на
символа.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
7 Редактирайте информацията.
8 Изберете ОК.
Добавяне на категории
Вие може да добавяте потребителски категории,
за да организирате Любимите си локации.
БЕЛЕЖКА: Категориите се явяват в менюто
Любими след запис на повече от 12 Любими.
1 Изберете Накъде? > Любими.
2 Изберете любима локация.
3 Изберете информационния балон.
4 Изберете Редакт > Промяна на категориите.
5 Изберете категория, изберете Нова.
11
Изтриване на любима локация
БЕЛЕЖКА: Изтрито Любимо място не може да се
възстанови.
1 Изберете Накъде? > Любими.
2 При необходимост изберете категория.
3 Изберете Любимо място.
4 Изберете информационния балон.
5 Изберете Изтрий > Да.
Страници Карта
Следване на автомобилен
маршрут
БЕЛЕЖКА
Иконката за ограничението на скоростта е
информационна и не снема отговорността на
шофьора да следи пътните знаци по пътя. Garmin
не носи отговорност за глоби поради неспазване
на трафик ограниченията и пътните знаци.
Маршрута е маркиран в лилаво. Карирано флагче
показва дестинацията Ви.
Докато пътувате, уредът Ви води към целта с
гласови команди, стрелки по картата и посоки
горе на картата. Ако се отклоните от маршрута,
уредът преизчислява нов маршрут и Ви дава
нови насоки.
Ако се движите по основни пътища, ще видите
иконка, показваща ограничението на скоростта.
12
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Навигиране извън пътя
Обхождане по друг път
Докато навигирате по маршрут, може да обходите
по друг път, за да избегнете препятствия пред
Вас, например зони на строителство и ремонти.
БЕЛЕЖКА: Ако маршрутът, който следвате, е
единствено възможният, уредът може и да не
изчисли обходен път.
1 Докато навигирате, изберете за да се
върнете в главно меню.
2 Изберете Обход.
Вие може да създадете маршрут по права линия,
който да не следва пътищата.
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете Настройки маршрут > Извън пътя
> OK.
Маршрутът ще бъде изчислен като права
линия към локацията.
Смяна на поле на страница карта
1 От картата изберете поле с данни.
2 Изберете типа на данните, които искате да
виждате там.
3 Изберете OK.
Спиране на навигация по маршрут
Докато навигирате, изберете
> Стоп.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
13
Преглед на информация за текущата Ви
локация
Ползвайте страница Къде съм аз? за да видите
информация за текущата Ви локация. Това е
полезно ако се налага да кажете спешно къде се
намирате.
На картата кликнете по иконката на
автомобила.
Намиране на близки сервизи
1 На картата кликнете по иконката на
автомобила.
2 Изберете Болници, Полиц.у-ния, или
Гориво за да видите най-близките обекти от
съответната категория.
Страници карта
Преглед на пътната информация
Страницата за пътната информация показва
текуща скорост и статистика за пътуването Ви.
14
СЪВЕТ: Ако спирате често, оставяйте уреда
включен, за да може по-точно да определи
времетраенето на пътуването.
На картата кликнете по полето на
скоростта.
Нулиране на пътната информация
1 На картата кликнете поле Скорост >
Нулирай.
2 Изберете опция:
• Изберете Нулирай данни пътув., за
да нулирате информацията на пътния
компютър.
• Изберете Нулирай Макс. скорост.
3 Изберете OK.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Преглед на списъка със завои
Когато навигирате по маршрут, Вие може да
видите всички предстоящи завои и маневри, както
и разстоянието между тях.
1 Изберете текстовата лента горе на картата.
Преглед на следващия завой
Докато навигирате по автомоблен маршрут,
прегледът на следващия завой, лентата, в която
трябва да се движите, се явяват горе в ляво на
екрана на картата. Информацията включва и
разстоянието до завоя.
На картата изберете
.
2 Изберете завой.
Явяват се детайли за завоя. Ако има снимка
на кръстовището, се явява и тя.
Преглед на актуалния маршрут на картата
1 Докато навигирате по маршрут, изберете
навигационната лента горе на картата.
2 Изберете Покажи карта.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
15
Преглед на наближаващо кръстовище
Докато навигирате по автомобилен маршрут,
Вие може да видите тежките кръстовища по
основните пътища. Когато наближите такова
кръстовище, снимката му се явява на екрана за
кратко.
На картата изберете
за да видите снимка
на кръстовището, ако има такава.
Управление на данните
Вие може да съхранявате файлове, например
JPEG снимки, на Вашето устройство. Уредът
има и слот за карта-памет за съхраняване на
допълнителни данни.
БЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместимо с
Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, както и Mac®
OS 10.3 и по-ранни версии.
Типове файлове
Устройството поддържа следните типове
файлове:
• Карти и GPX файлове с точки от MapSource®
(стр. 24)
• GPI потребителски POI файлове от Garmin
POI Loader (стр. 24)
16
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
За картите - памет
Вие може да купите карти-памет от компютърен
магазин, или да поръчате карта-памет с
предварително инсталирана карта на Garmin
(www.garmin.com/trip_planning). Тя може да
съдържа карти, снимки, геокеш точки, маршрути,
точки, както и потребителски POI.
Инсталиране на карта-памет
Уредът поддържа microSD™ и microSDHC картипамет.
Вкарайте картата-памет в слота на
уреда.
Трансфер на файлове от Вашия
компютър
1 Свържете уреда с компютър (стр. 2).
Уредът и картата-памет се явяват като
драйвери в My Computer в Windows и като
mounted volumes на Mac.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
2
3
4
5
6
БЕЛЕЖКА: Някои компютри с много мрежови
драйвери не могат да покажат nüvi драйва.
Прочетете в Help на операционната Ви
система
На компютъра, отворете браузъра.
Изберете файла.
Изберете Edit > Copy.
Отворете драйв Garmin или картата-памет.
Изберете Edit > Paste.
Файла се явява в списъка с файлове в
паметта на уреда или в картата-памет.
Отстраняване на USB кабела
1 Направете следното:
•
За Windows, кликнете на иконка
на
системния ред.
• За Mac, плъзнете иконката на уреда в
.
кошчето
2 Отстранете кабела от компютъра.
17
Изриване на файлове
Персонализиране на уреда
БЕЛЕЖКА
Ако не знаете предназначението на файл, не
го трийте! Паметта на уреда съдържа важни
системни файлове, които не бива да триете.
1 Изберете Настройки.
2 Изберете категория.
3 Изберете настройката, която ще променяте.
1
2
3
4
Системни настройки
18
Отворете драйв Garmin.
При необходимост отворете директория.
Изберете файла.
Натиснете Delete на клавиатурата на
компютъра.
Изберете Настройки > Ситема.
• GPS Симулатор—спира получаването на
сигнали от GPS, съхранява енергията.
• Мерни единици—показва мерната единица
за дължини.
• Клавиат.подредба—показва подредбата.
• Режим безопасност—забранява всички
функции, които изискват вниманието на
шофьора.
• За системата—показва номера на версията
на софтуера на nüvi, ID номера на уреда,
както и информация за детайлните карти.
Вие се нуждаете от тази информация при
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
обновяване на софтуера или поръчка на
допълнителни карти.
Настройки Навигация
Изберете Настройки > Навигация.
• Настройки Маршрут—избирате
предпочитание за създаване на маршрут.
• Отбягвания—изберете типовете път, които
искате да отбетнете.
Настройки Екран
Изберете Настройки > Екран.
• Режим цвят—светъл фон (Ден), тъмен фон
(Нощ), автоматично превключване между
двете при изгрев и залез на локацията Ви
(Автоматично).
• Снимки на екрана—позволява да правите
снимки на екрана на устройството. Те се
записват в директория Снимки на екрана.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
•
Яркост—сменя яркостта на екрана.
Намаляването на яркостта съхранява
енергията в батерията.
Настройки време
Изберете Настройки > Време.
• Формат за час—изберете 12-часа, 24-часа,
или UTC формат.
• Час в момента—ръчна настройка на часа
във Вашето nüvi. Изберете Automatic за да
може уредът сда постави час, съобразен с
географското Ви положение.
Настройки език
зберете Настройки > Език.
• Език глас.навигация—поставя езика за
гласови команди.
• Език за текст—поставя екранните текстове на
желан език.
19
•
БЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текста не
сменя езика на потребителско въведетите или
картните данни, напримр имена на улици.
Клавиатура—поставя езика за клавиатурата.
Настройки карта
Изберете Настройки > Карта.
• Карта детайли—колко детайлно да
изобразява картата. Показвайки повече
детайли прерисура картата по-бавно.
• Екран с карта—настройка на перспективата.
◦◦ Движ. нагоре—изобразява картата в
две дименсии (2D) с Вашата посока на
движение нагоре.
◦◦ Север горе—показва картата в 2D със
Север нагоре.
◦◦ 3D—показва картата в три дименсии (3D) с
Вашето движение нагоре.
20
•
•
•
•
Прев. средство—изберете Смени за да
смените иконката, която се ползва за Вашата
позиция на картата. Свалете си още иконки от
www.garmingarage.com.
Регистър пътув.—показва или крие следата
на пътуванията Ви.
Оформл.карт.данни—сменя количеството
донни, видими на картата.
Данни—показва имената и версиите на всяка
карта, натоварена на Вашето nüvi. Изберете
карта, за да я позволите / забраните.
СЪВЕТ: За да поръчате допълнителни карти,
идете на www.garmin.com/maps.
Настройки Точки близост
Изберете Настройки > Точки близост.
• Предупреждения—информира Ви при
наближаване на камери (стр. 24).
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Възстановяване на настройки
Вие може да възстановите категория настройки
или всички настройки към фабричните.
1 Изберете Настройки.
2 При необходимост изберете категория на
настройката.
3 Изберете Върни.
Допълнение
обекти за натискане по активния екран, защото
ще го повредите.
Почистване на корпуса
бележка
Избягвайте химични почистващи вещества
и разтвори, защото може да повредят
пластмасовите компоненти.
1 Почиствайте корпуса (не и активния екран)
Грижа за Вашето устройство
с кърпичка, намокрена с мек почистващ
препарат.
2 Изсушете уреда.
БЕЛЕЖКА
Избягвайте да го изпускате на земята и да го
използвате в среди на силни удари и вибрации.
Не изпускайте уреда във вода. Контактът с
вода ще причини повреда. Не съхранявайте
уреда на място, на което може да е подложен
на екстремални температури, защото ще го
повредите. Никога не ползвайте твърди или остри
изопропилов алкохол или препарат за
почистване на очила.
3 Намокрете кърпичката.
4 Нежно почистете екрана с кърпичката.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Почистване на активния екран
1 Ползвайте мека, чиста кърпичка без власинки.
2 При необходимост използвайте вода,
21
Избягване на кражба
•
•
•
•
Сваляйте устройството и монтажното когато
не ги ползвате.
Не оставяйте следите от вакуумчето по
предното стъкло.
Не оставяйте устройството в жабката на
колата.
Регистрирайте устройството на http://
my.garmin.com.
Изтриване на потребителски данни
Възстановяват се всички оригинални настройки.
Записани от Вас неща, се изтриват.
Удължаване живота на батерията
•
•
•
•
Пазете устройството от екстремни
температури.
Намалете яркостта на екрана (стр. 4).
Не оставяйте уреда си на директна слънчева
светлина.
Намалете силата на звука (стр. 4).
1 Включете уреда.
2 Натиснете и задръжте натиснат долния десен
ъгъл на екрана.
3 Натискайте докато не се яви екран с надпис
дали устройството да изтрие всички данни.
4 Изберете Да за изчистване на всички
потребителски данни.
22
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Смяна на бушона на кабела за
захранване от автомобил
Отстраняване на уреда, адаптера и
монтажното
бележка
Когато сменяте бушона, внимавайте да не
загубите някое от малките части, а после ги
върнете на местата им в правилните им места.
Захранващият кабел няма да работи, ако не е
свързан правилно.
Отстраняване на устройството от
адаптера
1 Натиснете нагоре крайчето на адаптера, което
Ако устройството не се зарежда в автомобила
Ви, може да се наложи да смените бушона,
разположен в горната част на адаптера.
1 Отвийте крайната част.
СЪВЕТ: Може да се наложи да ползвате
монета, за да отстраните крайната част.
2 Отстранете крайната част, металнато парче и
бушона (стъклен и метален цилиндър).
3 нсталирайте 1 A бушон.
4 Поставете металната част в крайното парче.
5 Завийте я обратно на кабела.
Отстраняване на адаптера от монтажното
1 Завъртете адаптера надясно или наляво.
2 Приложете усилие, докато отвора на адаптера
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
притиска устройството отгоре.
2 Вземете устройството.
не “пусне” топката в края на монтажното.
Отстраняване на монтажното от предното
стъкло
1 Издърпайте езичето на монтажното вакуумче
към Вас.
2 Дръпнете основата на вакуумчето към Вас.
23
За nüMaps Lifetime
Срещу еднократно плащане, Вие може да
получавате до четири обновявания на карти
годишно, доживотно за устройството Ви. За
още информация за nüMaps Lifetime и пълните
условия, идете на www.garmin.com, кликнете
Maps.
Камери
внимание
Garmin не носи отговорност за точността или
последиците от ползване на базите данни за
камерите по пътя.
Информация за камери е достъпна в някои
региони. Проверете http://my.garmin.com
за наличие. За тези региони nüvi включва
локациите на стотици камери. Вашето nüvi Ви
предупреждава, когато наближавате камера и
Ви алармира, ако карата твърде бързо. Данните
се обновяват най-малко веднъж седмично, така
24
че Вие винаги имате достъп до най-обновената
информация.
Вие може да поръчате нов регион или да
разширите съществуващ абонамент по всяко
време. Всеки регион, който си поръчвате, има
продължителност на ползване.
Поръчка на аксесоари
Идете на http://buy.garmin.com.
Свързване с продуктовата
поддръжка на Garmin
Вие може да се свържете с екипа по поддръжка
на Garmin при въпроси за този продукт.
• Идете на www.garmin.com/support.
• В USA, позвънете на (913) 397.8200.
• В UK, позвънете на 0808 2380000.
• В Eвропа, позвънете на +44 (0)
870.8501241.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Проблеми
Проблем
Уредът ми не
локализира
спътникови сигнали
Решение
Изберете Настройки > Система > GPS симулатор > Изкл.
Устройството трябва да е на открито и далеч от високи сгради и дървета.
Останете неподвижно за няколко минути.
Почистете вакуумчето и предното стъкло със спирт.
Изсушете с чиста, суха кърпичкка.
Монтирайте стойката с вакуумчето (стр. 1).
Проверете бушона на кабела за захранване (стр. 23).
Проверете дали двигателят на колата работи и дали стига ток до изхода, в
който трябва да поставите кабела.
• Устройството Ви може да се зарежда между 32°F и 113°F (0°C и 45°C). Ако
устройството е на директна слънчева светлина или на много горещо място,
то не може да се зарежда.
За да максимализирате времето между две зареждания, изключете
осветлението на екрана (стр. 19).
•
•
•
•
Вакуумчето не се
задържа на предното •
стъкло.
•
•
Устройството не се
зарежда в колата.
•
Батерията ми не
остава заредена
дълго.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
25
Индикаторът за
заряд в батерията не
изглежда точен.
Как да разбера дали
уредът ми е в режим
USB mass storage?
Уредът е свързан с
компютър, но не отива
в режим данни.
Не мога да видя
отстраняеми
драйвери в списъка.
26
Разредете напълно уреда, след това го заредете напълно (без прекъсване на
цикъла на зареждане).
Когато устройството е в USB mass storage режим, на екрана му се явява
снимка на уред, свързан с компютър. Освен това, на компютъра, в My
Computer, ще видите един или два отстраняеми драйва.
1 Отстранете USB кабела от компютъра си.
2 Изключете устройството.
3 Свържете USB кабела с USB порта на компютъра и с устройството.
Устройството автоматично се включва и отива в режим USB mass storage.
4 Убедете се, че уредът Ви е свързан с USB порт, а не с USB хъб.
Ако имате няколко мрежови драйвера на компютъра си, Windows може да
срещне проблеми при присвояването на букви към драйвери. Прегледайте
помощните файлове на операционната система на компютъра Ви.
nüvi 30/40/50 ръководство за ползване
Тази Българска версия на английското ръководство на nuvi 30/40/50 (Garmin номер 190-01336-00, ревизия
A) е направена за Ваше удобство. При необходимост се консултирайте с най-новата ревизия на английското
ръководство за работа с nuvi 30/40/50.
GARMIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕЦИЗНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО РЪКОВОДСТВО И ОТКАЗВА КАКВАТО
И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ОТ ВАШЕ ПРЕДОВЕРЯВАНЕ.
© 2011 Garmin Ltd. или филиалите му
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, САЩ
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Великобритания
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Тайван
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising