Garmin | nüvi® 30, Lower 48 States | User guide | Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Käyttöopas

Garmin nüvi® 30, Lower 48 States Käyttöopas
nüvi 30/40/50
®
käyttöopas
Elokuu 2011
190-01336-37_0A
Painettu Taiwanissa
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan
tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai
tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton
kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille
tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin sivustossa osoitteessa (www.garmin.com).
Sisällysluettelo
Tiedostojen poistaminen ........................................18
Aloitus............................................................. 1
Järjestelmäasetukset...............................................18
Navigointiasetukset.................................................19
Näyttöasetukset.......................................................19
Aika-asetukset.........................................................19
Kieliasetukset..........................................................19
Kartta-asetukset......................................................20
Läheisyyspisteasetukset..........................................20
Asetusten palauttaminen.........................................21
Laitteen kiinnittäminen...............................................1
Tietoja myDashboardista...........................................2
Laitteen sammuttaminen...........................................4
Paikkojen etsiminen....................................... 5
Tietoja kohdepisteistä................................................6
Kotisijainnin tallentaminen.........................................7
Sijaintihaut.................................................................7
Sijaintikartan käyttäminen..........................................9
Suosikit....................................................................10
Karttasivut..................................................... 12
Autoilureitin seuraaminen........................................12
Karttasivut................................................................14
Tietojen hallinta............................................ 16
Tiedostotyypit..........................................................16
Tietoja muistikorteista..............................................17
Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta.....................17
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Laitteen mukauttaminen.............................. 18
Liite................................................................ 21
Laitteen huoltaminen...............................................21
Käyttäjän tietojen poistaminen.................................22
Aoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen........23
Laitteen, telakan ja telineen irrottaminen.................23
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta ......................24
Valvontakamerat......................................................24
Lisävarusteiden ostaminen......................................24
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen.............24
Vianmääritys . .........................................................25
i
Aloitus
 VAROITUS
L ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä
seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
1
2
3
4
Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 1).
Kiinnitä laite (sivu 1).
Rekisteröi laite (sivu 3).
Tarkista päivitykset.
• Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
• Maksuton karttapäivitys (sivu 3).
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää
henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen
akun ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla laitteen
ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai
säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.
Ilmoitus
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, lue Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta tietoja
tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.
Lataa laite ajaessasi, ennen kuin käytät sitä
akkuvirralla.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto ➊ laitteen
USB-porttiin ➋.
2 Paina imukuppi ➌ tuulilasiin.
3 Käännä samalla vipua ➍ taaksepäin
tuulilasia kohti.
1
4 Napsauta teline ➎ kiinni imukupin varteen.
Tietoja myDashboardista
myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä
laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä
käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.
➎
➌
➍
➊
➋
➏
myDashboardin määrittäminen
1 Liitä USB-kaapeli ➊ laitteen mini-USB-porttiin ➋.
5 Aseta laitteen alaaosa ➏ telineeseen.
6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon
vapaaseen virtapistorasiaan.
Satelliittien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää
esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Kun palkit
ovat vihreitä, laite on löytänyt satelliittisignaaleja.
2
➊
➋
2 Liitä USB-kaapelin toinen pää tietokoneen USB-
porttiin.
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/dashboard.
4 Seuraa näytön ohjeita.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Laitteen rekisteröiminen
1 Valitse myDashboardissa Rekisteröi.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Ohjelmiston päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Valitse Ohjelmistopäivitykset-kohdassa Päivitä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
nüMaps Guarantee™
Jos rekisteröit laitteen osoitteessa
http://my.garmin.com 90 päivän kuluessa siitä,
kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja
ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen
maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot
osoitteessa www.garmin.com/numaps.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Karttojen päivittäminen
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Rekisteröi laite (sivu 3).
3 Valitse Karttapäivitykset-kohdassa Päivitä.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Käyttöoppaan lataaminen
Laitteen käyttöopas on saatavissa Garminin
sivustosta.
1 Avaa myDashboard (sivu 2).
2 Valitse Oppaat.
Näkyviin tulee luettelo oppaista eri kielillä.
3 Valitse haluamasi oppaan kohdassa Lataa.
4 Tallenna tiedosto tietokoneeseen.
3
Laitteen sammuttaminen
1 Napauta virtapainiketta ➊.
➊
2 Valitse Sammuta.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
2 Valitse vaihtoehto:
•
•
Valitse
tai
.
Valitse Mykistä-valintaruutu.
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin
kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista.
Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa
asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila.
Nykyinen aika.
Akun tila.
Näytön kirkkauden muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
tai
.
2 Valitse
Ohjeen käyttäminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Valitse Voimakkuus.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse
> Haku.
4
Valitsemalla
voit näyttää lisätietoja laitteen
käyttämisestä.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
•
•
•
Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla
-painiketta pitkään.
Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla
ja
.
Voit vierittää nopeammin painamalla
- tai
-painiketta pitkään.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun muuttamisesta on
kohdassa Järjestelmäasetukset (sivu 18).
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2 Valitse vaihtoehto.
• Kirjoita kirjain tai numero valitsemalla merkki
näppäimistöllä.
• Lisää välilyönti valitsemalla
.
• Vaihda merkkikokoa valitsemalla .
• Siirrä kohdistinta - ja -painikkeilla.
• Poista merkki -painikkeella.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
•
•
•
Voit poistaa merkinnän kokonaan pitämällä
-painiketta painettuna.
Valitsemalla Tila voit valita näppäimistön
kielitilan.
Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä
ja muita erikoismerkkejä.
Paikkojen etsiminen
Voit etsiä paikkoja useilla tavoilla.
• Luokan mukaan (sivu 6)
• Toisen paikan läheltä (sivu 6)
• Nimellä (sivu 7)
• Osoitteella (sivu 8)
• Viimeksi löytyneiden paikkojen avulla (sivu 8)
• Koordinaattien avulla (sivu 9)
• Kartan avulla (sivu 9)
• Suosikkien avulla (sivu 10)
5
Tietoja kohdepisteistä
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät
kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
Kohdepisteen etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
5 Valitse Aja.
Hakeminen luokasta
Voit rajata hakua etsimällä joidenkin luokkien sisältä.
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse Kirjoita.
6
5 Kirjoita koko nimi tai sen osa.
6 Valitse Valmis.
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin
läheltä
Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin lähellä
olevia paikkoja. Voit etsiä paikkoja jonkin toisen
kaupungin tai sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Lähellä.
2 Valitse jokin vaihtoehto ja OK.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
Pysähdyksen lisääminen reitille
1 Kun navigoit autoilureittiä, valitse Minne?.
2 Etsi sijainti (sivu 6).
3 Valitse Aja.
4 Valitse Lisää kauttakulkupisteeksi.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon
useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > Menen kotiin.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä
sijaintia tai Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan suosikkeihin nimellä Koti
(sivu 10).
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin poistaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit > Koti.
2 Valitse ilmoitus.
3 Valitse Poista ja Kyllä.
3 Valitse Muokkaa.
4 Tee muutokset.
5 Valitse Valmis.
Sijaintihaut
Voit hakea sijainteja esimerkiksi
näyttönäppäimistöllä, kirjoittamalla sijainnin osoitteen
tai koordinaatit ja kartan avulla.
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse Minne? > Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2 Kirjoita yrityksen nimi tai tyyppi.
Voit kirjoittaa esimerkiksi Starbucks tai Kahvi.
3 Valitse Valmis.
4 Valitse sijainti.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit > Koti.
2 Valitse ilmoitus.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
7
Osoitteen etsiminen
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella
laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne? > Osoite.
2 Vaihda tarvittaessa osavaltio, maa tai provinssi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kirjoita kaupunki, syötä paikkakunta
ja valitse Valmis.
• Valitsemalla Etsi kaikki voit etsiä kaikki
kaupungit osavaltiosta tai provinssista.
4 Kirjoita osoitteen numero ja valitse Valmis.
5 Anna kadun nimi ja valitse Valmis.
6 Valitse katu tarvittaessa.
7 Valitse osoite tarvittaessa.
8
Sijaintien etsiminen kartan avulla
1 Valitse Minne? > Etsi kartalta.
2 Etsi sijainti vetämällä karttaa.
3 Valitse sijainti.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
4 Valitse ilmoitus.
Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon
näyttäminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 sijaintia.
Valitse Minne? > Vasta löydetyt.
Vasta löydettyjen paikkojen luettelon
tyhjentäminen
Valitse Minne? > Vasta löydetyt > Tyhjennä.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien
koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä
geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa Muoto, valitse karttatyypin
mukainen koordinaattien muoto ja valitse OK.
3 Valitse leveyspiirien koordinaatit.
4 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
5 Valitse pituuspiirien koordinaatit.
6 Anna uudet koordinaatit ja valitse Valmis.
7 Valitse Seuraava.
8 Valitse Aja.
Sijaintikartan käyttäminen
Sijaintikartta avautuu, kun olet valinnut sijainnin
Minne?-valikosta.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
➌
➋
➏
Valitsemalla ➊ voit tallentaa sijainnin
suosikkeihin.
Valitsemalla ilmoituksen ➋ voit näyttää lisää
sijainnin tietoja.
Voit loitontaa ja lähentää valitsemalla ➌.
Luo yksityiskohtainen reitti kohteeseen
valitsemalla ➍.
Palaa edelliselle sivulle valitsemalla ➎ ja
vetämällä sitä.
Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla
kohtaa ➏.
9
Reitin näyttäminen kartassa
1 Kosketa ilmoitusta sijaintikartassa.
2 Valitse reitin tietokenttä.
Simuloidun sijainnin asettaminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota
satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin
GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Järjestelmä.
2 Valitse Simuloitu GPS > Käytössä > OK.
3 Valitse päävalikosta Minne? > Etsi kartalta.
4 Valitse jokin kartan alue.
Sijainnin tiedot tulevat näkyviin.
5 Valitse Aseta sijainti.
10
Suosikit
Suosikkeihin voi tallentaa sijainteja, jotka voidaan
etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös
kotisijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijainnin tallentaminen suosikiksi
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitse Tallenna sijainti.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Sijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.
Sijaintien tallentaminen suosikeiksi
1 Etsi sijainti (sivu 6).
2 Valitse sijaintikartassa > Tallenna > OK.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Suosikkien etsiminen
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse tallennettu sijainti.
Suosikkien muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse suosikki.
4 Valitse ilmoitus.
5 Valitse Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Valitse Vaihda nimi.
Valitse Vaihda puhelinnumero.
Voit liittää luokkia suosikkiin valitsemalla
Vaihda luokka.
Voit vaihtaa symbolin, jolla suosikki merkitään
kartassa, valitsemalla Vaihda karttasymboli.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
Luokan lisääminen
Voit järjestää suosikkeja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät Suosikit-valikossa,
kun olet tallentanut yli 12 suosikkia.
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse suosikki.
3 Valitse ilmoitus.
4 Valitse Muokkaa > Vaihda luokka.
5 Valitse luokka ja Uusi.
11
Suosikkien poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja suosikkeja ei voi
palauttaa.
1 Valitse Minne? > Suosikit.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse suosikki.
4 Valitse ilmoitus.
5 Valitse Poista > Kyllä.
Karttasivut
Autoilureitin seuraaminen
ilmoitus
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on
aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta
ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi
saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia
liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään
merkkinä on ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen
ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun
yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat
alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja
antaa uusia ohjeita.
12
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla kuvake ,
jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Reitin pysäyttäminen
Valitse reitin navigoimisen aikana
> Pysäytä.
Navigoiminen poissa tieltä
Kiertotien käyttäminen
Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin
olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden
välttämiseksi.
HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.
1 Reitin navigoimisen aikana voit palata
päävalikkoon valitsemalla .
2 Valitse Kiertotie.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Voit luoda suoraviivaisia reittejä, jotka eivät seuraa
teitä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Reittisuositus > Pois tieltä > OK.
Reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse OK.
13
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Valitse kartassa Nopeus-kenttä.
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä
sijainnista. Tämä on kätevää, jos joudut kertomaan
sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
Läheisten palvelujen etsiminen
1 Valitse kartassa ajoneuvokuvake.
2 Valitsemalla Sairaalat, Poliisiasemat tai
Polttoaine voit näyttää kyseisen luokan lähimmät
sijainnit.
Karttasivut
Matkan tietojen näyttäminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi
sillä on tietoja matkasta.
VIHJE: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta
kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan
tarkasti.
14
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus-kenttä > Nollaa.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata ajotietokoneen tiedot valitsemalla
Nollaa matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla
Nollaa maksiminopeus.
3 Valitse OK.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin
käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen
etäisyyden.
1 Valitse kartan yläreunassa oleva tekstipalkki.
Seuraavan käännöksen sivun
tarkasteleminen
Kun navigoit autoilureittiä, seuraavan käännöksen,
kaistanvaihdon tai muun ohjausliikkeen esikatselu
näkyy kartan vasemmassa yläkulmassa. Esikatselu
sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja
ajokaistan.
Valitse kartasta
.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen
kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien
varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun
navigoit autoilureittiä.
2 Valitse Näytä kartta.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
15
Tulevan risteyksen näyttäminen
Kun navigoit autoilureittiä, voit näyttää pääteiden
risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen
risteyksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on
käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen,
jos se on näytettävissä.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEGkuvatiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka
tietojen lisätallennusta varten.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows®
95-, 98-, Me-, Windows NT®- ja Mac® OS 10.3
-käyttöjärjestelmän tai niitä aiempien versioiden
kanssa.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä:
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot MapSourcesta®
(sivu 24)
• GPI - Garmin POI Loaderin mukautetut
kohdepistetiedostot (sivu 24)
16
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä
tai ostaa esiladattuja Garmin-karttaohjelmistoja
(www.garmin.com/trip_planning). Kartta- ja
tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä,
reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
Laite tukee microSD™- ja microSDHC-muistikortteja.
Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
Tiedostojen siirtäminen
tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 2).
Laite ja muistikortti näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä
levyinä ja Mac-tietokoneissa liitettyinä taltioina.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
2
3
4
5
6
HUOMAUTUS: nüvi-asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.
Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Tee toiminto:
•
•
Napsauta Windows-tietokoneessa
ilmaisinalueen poistokuvaketta
.
Vedä Mac-tietokoneessa taltion symboli
roskakoriin .
17
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta,
älä poista sitä. Laitteen muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa poistaa.
1
2
3
4
18
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse asetusluokka.
3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
• Simuloitu GPS—katkaisee GPS-signaalin
vastaanoton ja säästää akun virtaa.
• Yksikkö—etäisyyksien mittayksikön
määrittäminen.
• Näppäimistöasettelu—näppäimistöasettelun
määrittäminen.
• Turvallisuustila—poistaa käytöstä kaikki
toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja
saattaisivat häiritä ajamista.
• Tietoja—näyttää nüvin ohjelmistoversion,
laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Navigointiasetukset
Valitse Asetukset > Navigointi.
• Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus.
• Vältettävät—valitse reittien vältettävät tietyypit.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
• Väritila—valitsee vaalean taustan (Päivä)
tai tumman taustan (Yö) tai vaihtaa niitä
automaattisesti nykyisen sijaintisi auringonnousuja laskuajan perusteella (Automaattinen).
• Kuvaotos—voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvaotokset tallennetaan laitteen muistiin
screenshot-kansioon.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
•
Kirkkaus—Näytön kirkkauden muuttaminen.
Kirkkauden vähentäminen säästää akun virtaa.
Aika-asetukset
Valitse Asetukset > Aika.
• Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä
tai UTC-aika.
• Nykyinen aika—määritä nüvin aika
manuaalisesti. Kun valitset Automaattinen, nüvi
määrittää ajan sijainnin mukaan.
Kieliasetukset
Valitse Asetukset > Kieli.
• Puheen kieli—ääniopastuksen kielen
määrittäminen.
• Tekstin kieli—näytön tekstin kielen
määrittäminen.
19
•
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen
ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai
karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistö—näppäimistön kielen
määrittäminen.
Kartta-asetukset
Valitse Asetukset > Kartta.
• Kartan yksityiskohdat—voit säätää kartan
yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia
näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.
• Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.
◦◦ Jälki ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
◦◦ Pohjoinen ylös—voit tarkastella karttaa
kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
◦◦ 3D—kartan näyttäminen kolmiulotteisena jälki
ylöspäin.
20
•
•
•
•
Ajoneuvo—valitsemalla Vaihda voit vaihtaa
kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa. Voit
ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Matkaloki—näyttää tai piilottaa matkalokit.
Karttatietojen asettelu—muuttaa kartan
näkyvien tietojen määrää.
Info—voit tarkastella nüviin tallennettuja karttoja
ja niiden versiotietoja. Voit ottaa kartan käyttöön
tai poistaa sen käytöstä valitsemalla sen.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
www.garmin.com/maps.
Läheisyyspisteasetukset
Valitse Asetukset > Läheisyyspisteet.
• Hälytykset—ilmoittaa, kun lähestyt mukautettuja
valvontakameroita (sivu 24).
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien
asetusten oletukset.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
3 Valitse Palauta.
Liite
Laitteen huoltaminen
ilmoitus
Älä pudota laitetta äläkä käytä sitä paikoissa, joissa
se altistuu voimakkaille iskuille tai voimakkaalle
tärinälle.
Älä altista laitetta vedelle.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä
paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai
terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ilmoitus
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä)
miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta.
Vesi voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
21
3 Kostuta liina nesteellä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan. Kaikki
tallentamasi kohteet poistetaan.
Akun virran säästäminen
•
•
•
•
Pidä laite poissa äärilämpötiloista.
Vähennä näytön kirkkautta (sivu 4).
Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Vähennä äänenvoimakkuutta (sivu 4).
Käyttäjän tietojen poistaminen
1 Käynnistä laite.
2 Pidä sormea laitteen näytön oikeassa
alakulmassa.
3 Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön tulee
ponnahdusikkuna.
4 Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä.
22
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
5 Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon
ilmoitus
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja
varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.
Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu
väärin.
Laitteen, telakan ja telineen
irrottaminen
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen
vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa auki.
VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvitset ehkä
kolikon.
2 Irrota kärkiosa, metallinen kärki ja sulake (lasinen
ja metallinen lieriö).
3 Asenna 1 A:n pikasulake.
4 Kiinnitä metallinen kärki kärkiosaan.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
virtajohtoon.
Laitteen irrottaminen telakasta
1 Työnnä telakan yläosan kielekettä ylöspäin.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telakan irrottaminen telineestä
1 Käännä telakkaa vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telakka irtoaa telineen
pallokannasta.
Imukuppikiinnityksen irrottaminen
tuulilasista
1 Käännä imukuppikiinnityksen vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
23
Tietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat tiettynä aikana.
Kertamaksulla voit saada enintään neljä
karttapäivitystä vuodessa laitteen koko käyttöiän
ajan. Saat lisätietoja nüMaps Lifetime -tilauksesta
ja voit tutustua käyttöehtoihin osoitteessa
www.garmin.com. Valitse siellä Maps.
Lisävarusteiden ostaminen
Valvontakamerat
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen
 Varoitus
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden
käyttämisen seurauksista.
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus
osoitteessa http://my.garmin.com. nüvi sisältää
satojen valvontakameroiden sijainnit. nüvi hälyttää,
kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se
saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään
vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot
ovat aina käytettävissä.
24
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on
kysyttävää tästä laitteesta.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support.
• Soita Yhdysvalloissa numeroon
(913) 397 8200.
• Soita Isossa-Britanniassa numeroon
0808 2380000.
• Soita muualla Euroopassa numeroon
+44 (0) 870 850 1241.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
Vianmääritys
Ongelma
Ratkaisu
Laite ei löydä
satelliittisignaaleja.
• Valitse Asetukset > Järjestelmä > Simuloitu GPS > Pois.
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy
tuulilasissa.
• Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
• Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
• Kiinnitä imukuppi (sivu 1).
Laite ei lataudu
ajoneuvossa.
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (sivu 23).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
• Laitetta voi ladata vain 0 - 45 °C:n (32 - 113 °F) lämpötilassa. Jos laite on paikassa, jossa
se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Akku ei pysy ladattuna
kovin kauan.
Voit maksimoida latausten välisen ajan sammuttamalla taustavalon (sivu 19).
Akun varaustila ei näy
oikein.
Anna varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Mistä tiedän, että laite on
USB-massamuistitilassa?
Kun laite on USB-massamuistitilassa, laitteen näytössä on tietokoneeseen liitetyn laitteen
kuvake. Lisäksi Oma tietokone -kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
25
Laite on liitetty
tietokoneeseen, mutta se
ei siirry massamuistitilaan.
1
2
3
Asemaluettelossa ei näy
uusia siirrettäviä levyjä.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty
määrittämään laitteen asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämisestä on
käyttöjärjestelmän ohjeessa.
4
26
Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
Sammuta laite.
Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
Laite käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Varmista, että laite on liitetty USB-porttiin eikä USB-keskittimeen.
nüvi 30/40/50 -käyttöopas
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,
New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin®, Garmin-logo, MapSource® ja nüvi® ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. nüMaps Guarantee™ ja nüMaps Lifetime™ ovat Garmin
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising