Garmin | nüvi® 3587LMT | User manual | Garmin nüvi® 3587LMT Brugervejledning

Garmin nüvi® 3587LMT Brugervejledning
nüvi 3507/3508-serien
®
Brugervejledning
Marts 2013
190-01580-36_0A
Trykt i Taiwan
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin®, nüvi® og logoet for Garmin er varemærker tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.‍ Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
BaseCamp™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, ecoRoute™, myTrends™, trafficTrends™, nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd.‍ eller dets datterselskaber.‍ Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.‍
Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc.‍, og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.‍ microSD™ og microSDHC-logoet er
varemærker tilhørende SD-3C, LLC.‍ Windows®, Windows Vista® og Windows XP® er varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.‍
Mac® er et varemærke tilhørende Apple Inc.‍ HD Radio™ og logoet for HD er varemærker tilhørende iBiquity Digital Corporation.‍ HD Radio Technology
fremstilles under licens fra iBiquity Digital Corporation.‍ Amerikanske og udenlandske patenter.‍
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang.............................................. 1
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen ................................. 1
Support og opdateringer ............................................................ 1
Konfigurering af Garmin Express .......................................... 1
nüMaps Guarantee™ ............................................................ 1
Livslange abonnementer ....................................................... 1
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 1
Slukning af enheden .................................................................. 1
Nulstilling af enheden ............................................................ 1
Opfangning af GPS-signaler ...................................................... 1
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 1
Justering af lydstyrken ............................................................... 2
Om automatisk lydstyrke ....................................................... 2
Statuslinjens ikoner .................................................................... 2
Visning af GPS-signalstatus .................................................. 2
Batterioplysninger ................................................................. 2
Indstilling af tid ...................................................................... 2
Brug af skærmknapper .............................................................. 2
Brug af skærmtastaturet ............................................................ 2
Positioner....................................................................... 2
Søgning efter positioner ............................................................. 2
Søgning efter en position efter kategori ................................ 2
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ........ 2
Ændring af søgeområdet ...................................................... 3
Søgning efter en position ved at gennemse kortet ................ 3
Søgning efter en adresse ...................................................... 3
Søgning efter nyligt fundne destinationer .............................. 3
Søgning efter parkering ......................................................... 3
Søgeværktøjer ...................................................................... 3
Lagring af positioner .................................................................. 3
Sådan gemmer du en position .............................................. 3
Lagring af din aktuelle position .............................................. 3
Lagring af en startposition ..................................................... 3
Redigering af en gemt position ............................................. 3
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 4
Sletning af en gemt position .................................................. 4
Indstilling af en simuleret position .............................................. 4
Sådan tilføjer du en genvej ........................................................ 4
Fjernelse af en genvej ........................................................... 4
Brugerdefinerede interessepunkter ............................................ 4
Installation af POI Loader ...................................................... 4
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ...................................... 4
Søgning efter brugerdefinerede POI'er ................................. 4
Navigation.......................................................................4
Start en rute ............................................................................... 4
Visning af flere ruter .............................................................. 4
Ændring af ruteberegningstilstand ........................................ 4
Start af en rute til en gemt position ....................................... 4
Din rute på kortet ....................................................................... 4
Brug af navigationskortet ...................................................... 5
Tilføjelse af et punkt på en rute ............................................. 5
Valg af en omvej ................................................................... 5
Afbrydelse af en rute ............................................................. 5
Visning af rejseoplysninger ........................................................ 5
Visning af en liste over sving ................................................. 5
Visning af siden Næste sving ................................................ 5
Visning af vejkryds ................................................................ 5
Om Forude ................................................................................. 5
Søgning efter kommende interessepunkter .......................... 5
Sådan tilpasses Forude-kategorierne ................................... 5
Rejseoplysninger ....................................................................... 6
Visning af tripdata på kortet .................................................. 6
Visning af siden Rejseoplysninger ........................................ 6
Indholdsfortegnelse
Visning af turloggen .............................................................. 6
Nulstilling af rejseoplysninger ................................................ 6
Brug af Foreslåede ruter ............................................................ 6
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 6
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 6
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 6
Undgåelse af vejegenskaber ..................................................... 6
Om brugerdefinerede undgåelser .............................................. 6
Sådan undgår du et område ................................................. 6
Sådan undgår du en vej ........................................................ 6
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ...................... 6
Sletning af brugerdefinerede undgåelser .............................. 6
Tilpasning af kortet ..................................................................... 7
Sådan tilpasses kortværktøjerne ........................................... 7
Tilpasning af kortlagene ........................................................ 7
Ændring af feltet til kortdata .................................................. 7
Ændring af kortperspektiv ..................................................... 7
Sikkerhedskameraer .................................................................. 7
Trafik............................................................................... 7
Modtagelse af trafikdata med en trafikmodtager ........................ 7
Trafikmodtager ........................................................................... 7
Placering af trafikmodtager ................................................... 7
Visning af kommende trafikhændelser ....................................... 8
Visning af trafik på kortet ....................................................... 8
Søgning efter trafikhændelser ............................................... 8
Trafik på ruten ............................................................................ 8
Vælge en alternativ rute ........................................................ 8
Om trafikkameraer ..................................................................... 8
Lagring af et trafikkamera ..................................................... 8
Visning af trafikkameraer ...................................................... 8
Om trafikabonnementer ............................................................. 8
Aktivering af abonnement ..................................................... 8
Visning af trafikabonnementer .............................................. 8
Tilføjelse af et abonnement ................................................... 8
trafficTrends™ ........................................................................... 8
Deaktivering af trafficTrends ................................................. 8
Aktivering af trafik ...................................................................... 8
Stemmekommando ........................................................ 8
Angivelse af vækningssætningen .............................................. 9
Aktivering af Stemmekommando ............................................... 9
Tip til stemmekommando ........................................................... 9
Start af en rute ved hjælp af stemmekommando ....................... 9
Lydløse instruktioner .................................................................. 9
Deaktivering af Stemmekommando ........................................... 9
Håndfri telefonopkald.................................................... 9
Om håndfri opkald ...................................................................... 9
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi ............................... 9
Sådan parrer du din telefon ....................................................... 9
Tip efter parring af enheder ................................................... 9
Frakobling af telefonen .......................................................... 9
Sletning af en parret telefon .................................................. 9
Foretagelse af et opkald ............................................................ 9
Opkald til et nummer ............................................................. 9
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog ......................... 9
Opkald til en position ........................................................... 10
Modtagelse af et opkald ........................................................... 10
Brug af opkaldshistorikken ....................................................... 10
Brug af indstillinger for indgående opkald ................................ 10
Lagring af et hjemmetelefonnummer ....................................... 10
Opkald til hjemmet .............................................................. 10
Brug af programmerne................................................ 10
Brug af Hjælp ........................................................................... 10
Søgning efter emner i Hjælp ............................................... 10
Smartphone Link ...................................................................... 10
Sådan downloader du Smartphone Link ............................. 10
i
Tilslutning til Smartphone Link ............................................ 10
Sådan sender du en position fra din telefon til din enhed ... 10
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til Smartphone
Link ...................................................................................... 10
GarminLive-tjenester ................................................................ 10
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester ................... 11
Om ecoRoute ........................................................................... 11
ecoRoute HD-tilbehør ......................................................... 11
Opsætning af køretøj .......................................................... 11
Ændring af brændstofprisen ................................................ 11
Kalibrering af brændstoføkonomi ........................................ 11
Om ecoChallenge ............................................................... 11
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi .................... 11
Kørerapporter ...................................................................... 11
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne ................................. 11
Visning af myGarmin-meddelelser ........................................... 11
Visning af vejrudsigten ............................................................. 11
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............ 11
Visning af vejrradaren ......................................................... 12
Visning af vejrvarsler ........................................................... 12
Kontrol af vejforholdene ...................................................... 12
Planlægning af en tur ............................................................... 12
Tidsplan for en tur ............................................................... 12
Navigation til en gemt tur .................................................... 12
Redigering af en gemt tur .................................................... 12
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 12
Enheden oplades ikke i bilen ................................................... 15
Batteriet aflades hurtigt ............................................................ 15
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis .......................... 15
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer .... 15
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer .................................................................................. 15
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer .................................................. 15
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 15
Indeks............................................................................16
Datahåndtering............................................................. 12
Filtyper ..................................................................................... 12
Om hukommelseskort .............................................................. 12
Installation af et hukommelseskort ...................................... 12
Tilslutning af enheden til din computer .................................... 12
Overførsel af data fra computeren ........................................... 12
Frakobling af USB-kablet .................................................... 13
Tilpasning af enheden................................................. 13
Indstillinger for kort og køretøj ................................................. 13
Aktivering af kort ................................................................. 13
Navigationsindstillinger ............................................................ 13
Rutepræferencer ................................................................. 13
Displayindstillinger ................................................................... 13
Bluetooth-indstillinger ............................................................... 13
Deaktivering af Bluetooth .................................................... 13
Trafikindstillinger ...................................................................... 13
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 13
Indstillinger for sprog og tastatur .............................................. 13
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger ......................... 14
Indstillinger for alarmpunkter .................................................... 14
Gendannelse af indstillinger ..................................................... 14
Appendiks.....................................................................14
Strømkabler ............................................................................. 14
Opladning af enheden ......................................................... 14
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ................. 14
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 14
Rengøring af yderside ......................................................... 14
Rengøring af berøringsskærmen ........................................ 14
Sådan undgår du tyveri ....................................................... 14
Montering på instrumentbrættet ............................................... 14
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 15
Sådan fjerner du enheden fra holderen .............................. 15
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 15
Fjernelse af sugekoppen fra forruden ................................. 15
Køb af flere kort ....................................................................... 15
Køb af tilbehør ......................................................................... 15
Fejlfinding..................................................................... 15
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden ........................... 15
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.‍ ................................. 15
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
Tilslutning af enheden til strømmen i bilen
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri.‍ Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.‍
Både enheden og monteringen indeholder magneter.‍ I bestemte
situationer kan magneter forårsage interferens i visse
medicinske apparater, f.‍eks.‍ pacemakere og insulinpumper.‍
Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske
enheder.‍
BEMÆRK
Både enheden og monteringen indeholder magneter.‍ I bestemte
situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske
enheder, f.‍eks.‍ harddiske i bærbare computere.‍ Vær forsigtig
ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.‍
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.‍
1 Tilslut bilstrømkablet À til USB-stikket på monteringen.‍
Livslange abonnementer
Nogle modeller leveres med abonnementer, der gælder i hele
produktets levetid.‍ Der er flere oplysninger på www.garmin.com
/‍lmt.‍
LT: Denne model indeholder et livslangt trafikabonnement og
en trafikmodtager.‍
LM: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime™
abonnement, der leverer kvartalsvise opdateringer i hele
enhedens levetid.‍ Du kan se betingelser og vilkår på www.garmin.com/‍us​/‍maps​/‍numaps​_‍lifetime.‍
LMT: Denne model indeholder et nüMaps Lifetime abonnement,
et livslangt trafikabonnement og en trafikmodtager.‍
LMTHD eller LMT-D: Denne model indeholder et abonnement
på nüMaps Lifetime, et livslangt trafikabonnement og en
trafikmodtager.‍
Aktivering af livstidsabonnement på kort
1 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden, kan du modtage email-meddelelser, når en kortopdatering er tilgængelig.‍
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden.‍ Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til
brug.‍
TIP: Du kan spare på batteriet ved at sætte enheden i
dvaletilstand, mens batteriet oplades.‍
Tryk på tænd/sluk-knappen À.‍
2 Tryk monteringen Á fast på sugekoppen Â, så den klikker
på plads.‍
Garmin® logoet på monteringen skal vende højre side op.‍
3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen à tilbage
mod forruden.‍
4 Placer bagsiden af enheden på den magnetiske holder.‍
5 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.‍
Support og opdateringer
Garmin Express giver hurtig adgang til disse tjenester til din
enhed.‍
• Produktregistrering
• Software og kortopdateringer
• Brugervejledninger
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en USB-port på din
computer.‍
3 Gå til www.garmin.com/‍express.‍
4 Følg instruktionerne på skærmen.‍
nüMaps Guarantee™
Din enhed kan være berettiget til en gratis kortopdatering
senest 90 dage efter den første gang, du henter satellitsignaler
under kørsel.‍ Gå til www.garmin.com/‍numaps for at se vilkår og
betingelser.‍
Sådan kommer du i gang
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen neden, indtil der vises en
meddelelse på skærmen.‍
Meddelelsen vises efter fem sekunder.‍ Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.‍
Vælg
Fra.‍
2
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.‍
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.‍
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.‍
på statuslinjen angiver satellitsignalstyrken (se side 2).‍
Det kan tage flere minutter at opfange satellitsignaler.‍
1 Tænd for enheden.‍
2 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.‍
for at få
3 Hvis det er nødvendigt , skal du holde nede på
vist detaljerede oplysninger om satellitsignalerne.‍
Justering af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.‍
1
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.‍
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.‍
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.‍
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.‍
Om automatisk lydstyrke
På enheder med håndfri opkald, kan enheden via automatisk
lydstyrke justere sin lydstyrke baseret på baggrundsstøjen i
køretøjet (side 9).‍
Kontrol af automatisk lydstyrke sænker lydstyrken, når
baggrundsstøjen er lav, og hæver lydstyrken, når
baggrundsstøjen stiger.‍
Aktivering af Automatisk lydstyrke
Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret
på niveauet af baggrundsstøj.‍
1 Vælg Lydstyrke > .‍
2 Om nødvendigt skal du vælge Automatisk lydstyrke.‍
3 Vælg Aktiveret.‍
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.‍
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.‍
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.‍
GPS-signalstatus
Bluetooth®-teknologistatus (vises, når Bluetooth er
aktiveret)
Aktuel tid
Batteristatus
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (side 13).‍
• Vælg for at slette en søgepost.‍
• Vælg
for at slette et tegn.‍
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.‍
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.‍eks.‍
tegnsætningstegn.‍
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.‍
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.‍eks.‍ restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger.‍ Du kan bruge kategorier til at
søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.‍ Du kan
også søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.‍
Søgning efter positioner
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.‍
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.‍
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.‍
4 Vælg en position.‍
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste tre
destinationer, du har valgt.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.‍
3 Vælg en kategori.‍
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.‍
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.‍
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.‍
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.‍ Hvis du
vil øge batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet
helt og derefter oplade det helt.‍ Afbryd ikke enheden, før den er
helt opladet.‍
Indstilling af tid
BEMÆRK: Du kan vælge Automatisk for automatisk at
indstille klokkeslættet, hver gang enheden tændes.‍
.‍
1 Vælg
2 Rul igennem tallene for at indstille klokkeslættet.‍
Brug af skærmknapper
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige
menuskærmbillede.‍
• Tryk hurtigt på
for at gå tilbage til hovedmenuen.‍
• Vælg eller for at se flere valgmuligheder.‍
• Hold eller inde for at rulle hurtigere.‍
• Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.‍
2
5 Vælg evt.‍ den rigtige destination.‍
Søgning efter positioner ved anvendelse af
søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.‍
1 Vælg Find.‍
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.‍
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.‍
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.‍eks.‍ "biografer").‍
• Du kan søge efter en forretning vha.‍ dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.‍
• Du kan søge efter en adresse i nærheden ved at indtaste
gadenavn og gadenummer.‍
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste gadenavn, gadenummer, by og stat/land.‍
Positioner
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.‍
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.‍
Vælg
en funktion:
5
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.‍
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.‍
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.‍
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.‍
2 Vælg Søgning nær.‍
3 Vælg en funktion.‍
Søgning efter en position ved at gennemse kortet
Inden du kan finde steder indeholdt i kortdata, som f.‍eks.‍
restauranter, hospitaler og benzinstationer, skal du aktivere
kortlag for steder langs vejen (side 7).‍
1 Vælg Vis kort.‍
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.‍
3 Hvis nødvendigt, vælg , og vælg et kategoriikon for kun at
se en bestemt kategori af steder.‍
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.‍
• Vælg et punkt, f.‍eks.‍ en gade, et vejkryds eller en
adresse.‍
5 Hvis nødvendigt, vælg beskrivelsen af positionen for at se
yderligere oplysninger.‍
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.‍
1 Vælg Find > Adresse.‍
2 Indtast husnummeret, og vælg Udført.‍
3 Indtast gadenavnet, og vælg Næste.‍
4 Vælg om nødvendigt Søgning nær for at ændre byen,
staten eller provinsen.‍
5 Vælg om nødvendigt byen, staten eller provinsen.‍
6 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.‍
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.‍
1 Vælg Find > Nylig.‍
2 Vælg en position.‍
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylig >
> Ryd > Ja.‍
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.‍
2 Vælg en parkeringsposition.‍
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.‍
Vælg Programmer > Seneste spot.‍
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.‍
Søgning efter et vejkryds
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg en stat eller provins.‍
Positioner
3
4
5
6
7
• Hvis du vil ændre land, stat eller provins, skal du vælge
Stat eller land og indtaste et navn.‍
Indtast det første gadenavn, og vælg Næste.‍
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.‍
Indtast det andet gadenavn, og vælg Næste.‍
Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg vejkrydset, hvis det er nødvendigt.‍
Søgning efter en by
Vælg Find > Kategorier > Byer.‍
Vælg Indtast søgeord.‍
Indtast et bynavn, og vælg .‍
Vælg en by.‍
1
2
3
4
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden.‍ Det kan være nyttigt ved geocaching.‍
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.‍
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.‍
3 Vælg breddegraden.‍
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.‍
5 Vælg længdegraden.‍
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.‍
7 Vælg Vis på kort.‍
Lagring af positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter et sted (side 2).‍
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg > Gem.‍
5 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.‍
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.‍
2 Vælg Gem.‍
3 Indtast et navn, og vælg Udført.‍
4 Vælg OK.‍
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.‍
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.‍
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel position eller
Nyligt fundne.‍
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.‍
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.‍
Redigering af din hjemmeposition
Vælg Find > Gemte > Hjem.‍
Vælg .‍
Vælg
> Rediger.‍
Indtast ændringerne.‍
Vælg Udført.‍
1
2
3
4
5
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg en position.‍
3
4 Vælg .‍
5 Vælg > Rediger.‍
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.‍
• Vælg Telefonnummer.‍
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.‍
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.‍
7 Rediger oplysningerne.‍
8 Vælg Udført.‍
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.‍
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.‍
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg en position.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg > Rediger > Kategorier.‍
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.‍
6 Vælg evt.‍ en foreslået kategori.‍
7 Vælg Udført.‍
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.‍
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg > Slet gemte steder.‍
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.‍
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.‍
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.‍
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.‍
Positionens adresse vises nederst på skærmen.‍
4 Vælg beskrivelsen af positionen.‍
5 Vælg Sæt position.‍
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find.‍ En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.‍
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.‍
1 Vælg Find > Tilføj genvej.‍
2 Vælg et emne.‍
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).‍
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.‍
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.‍
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet.‍ De kan indeholde alarmer, som lader dig
vide, hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser
hurtigere end en angivet hastighed.‍
4
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍poiloader.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.‍
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.‍
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha.‍ softwaren POI Loader
(side 4).‍
1 Vælg Find > Kategorier.‍
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.‍
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (side 2).‍
2 Vælg en position.‍
3 Vælg Start!.‍
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (side 2).‍
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.‍
3 Vælg Ruter.‍
4 Vælg en rute.‍
Ændring af ruteberegningstilstand
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.‍ Beregningstilstanden
berører kun bilruter.‍
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.‍
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere
at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.‍
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.‍
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).‍
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation.‍
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.‍
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.‍
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.‍
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg Start!.‍
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.‍
Navigation
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.‍
Ruten er markeret med en magentarød linje.‍ Et ternet flag
markerer din destination.‍
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet.‍ Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.‍
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.‍
Oplysningerne om svinget vises.‍ Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.‍
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.‍
2 Vælg > Kort.‍
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.‍
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.‍
På kortet vælges
for at vise det næste sving på kortet.‍
Aktiv vognbaneanvisning
Når du nærmer dig et sving under navigation på en rute, vises
en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis
tilgængeligt.‍ En farvet streg angiver den rigtige vognbane til
svinget.‍
Brug af navigationskortet
1 Vælg Vis kort.‍
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg eller for at zoome ind eller ud.‍
• Vælg for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.‍
• Vælg , hvis du vil vise specielle kategorier, mens du
ikke kører en rute.‍
• Vælg
for at centrere kortet på din aktuelle position.‍
Tilføjelse af et punkt på en rute
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje.‍ Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.‍
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.‍
Om Forude
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på.‍
Tjenester findes som faner efter kategori.‍
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et stop.‍
1 På kortet vælges > Find.‍
2 Søg efter det ekstra stop.‍
3 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.‍
4 Vælg Start!.‍
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.‍
Benzin
Valg af en omvej
Banker og hæveautomater
Før du kan tage en omvej, skal du tilføje omvejsværktøjet på
menuen med kortværktøjer (side 7).‍
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje.‍ Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.‍
1 Under navigation skal du vælge > Omvej.‍
2 Vælg en funktion.‍
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge 0,5 km, 2 km eller 5 km.‍
• Hvis du vil undgå en besetemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge .‍
3 Vælg evt.‍ en vej, som du vil undgå vha.‍ omvejen.‍
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
>
.‍
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.‍
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.‍
2 Vælg et sving.‍
Navigation
Spisested
Overnatning
Toiletter
Parkering
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.‍
2 Vælg en fane.‍
3 Vælg et interessepunkt.‍
Sådan tilpasses Forude-kategorierne
Du kan ændre de kategorier, du søger efter, ændre
rækkefølgen af kategorierne og søge efter specifikke
virksomheder eller kategorier.‍
1 På kortet skal du vælge > Forude.‍
2 Vælg et tjenesteikon.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du
vælge og trække pilen til højre for kategorinavnet.‍
• Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.‍
• Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du
vælge en kategori, vælge Brugerdefineret søgning, og
indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.‍
5 Vælg Udført.‍
5
Rejseoplysninger
Visning af tripdata på kortet
Før du kan få vist tripdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til
menuen med kortværktøjer.‍ Se side 7 .‍
På kortet vælges
> Tripdata .‍
Sådan tilpasses tripdatafelterne
Før du kan tilpasse de data, der vises i tripdatafelterne på
kortet, skal du tilføje tripdataværktøjet til menuen med
kortværktøjer (side 7).‍
1 Vælg Vis kort.‍
2 Vælg > Tripdata .‍
3 Vælg et tripdatafelt.‍
4 Vælg en funktion.‍
Det nye tripdatafelt vises på tripdatalisten.‍
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.‍
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.‍
På kortet skal du vælge Fart.‍
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position.‍ Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.‍
På kortet vælges køretøjet.‍
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.‍eks.‍ benzin, hospitaler eller politistationer.‍
1 På kortet vælges køretøjet.‍
2 Vælg en kategori.‍
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.‍
1 På kortet vælges køretøjet.‍
2 Vælg > Retningsanvisninger til mig.‍
3 Vælg en startposition.‍
4 Vælg Vælg.‍
Undgåelse af vejegenskaber
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.‍
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.‍
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje.‍ Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.‍
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.‍
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.‍
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart .‍
2 Vælg > Nulstil felt(er).‍
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.‍
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.‍
• Vælg Nulstil maks.‍ hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.‍
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.‍
Brug af Foreslåede ruter
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen (side 14).‍
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og
tidspunktet på dagen.‍ Når du er kørt til en gemt position
adskillige gange, kan positionen vises i navigationslinjen på
kortet sammen med den estimerede rejsetid og
trafikoplysninger.‍
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.‍
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
2
3
4
5
6
undgåelser.‍
Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.‍
Vælg Tilføj Undgå område.‍
Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.‍
Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
og vælg Næste.‍
Det valgte område er nedtonet på kortet.‍
Vælg Udført.‍
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.‍
2 Vælg Tilføj Undgå vej.‍
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.‍
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.‍
5 Vælg Udført.‍
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.‍
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.‍
2 Vælg en undgåelse.‍
3 Vælg > Deaktiver.‍
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdefinerede
undgåelser.‍
6
Navigation
2 Vælg en funktion:
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.‍
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.‍
Tilpasning af kortet
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer.‍
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.‍
3 Vælg Gem.‍
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.‍eks.‍
ikoner for interessepunkter og vejforhold.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.‍
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.‍
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.‍
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.‍
2 Vælg en type af data, du vil have vist.‍
3 Vælg Gem.‍
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.‍
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.‍
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.‍
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.‍
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.‍
Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle
områder.‍ Se www.garmin.com/‍safetycameras for at få
oplysninger om tilgængelighed.‍ For disse positioner kan du
købe et abonnement på sikkerhedskameraoplysninger.‍
Abonnementet omfatter positioner for hundredvis af
sikkerhedskameraer.‍ Enheden advarer dig, når du nærmer dig
et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for
hurtigt.‍ Oplysningerne opdateres mindst en gang om ugen, så
du kan opdatere din enhed regelmæssigt for at få de mest
opdaterede oplysninger.‍
Du kan til enhver tid købe en ny region eller forlænge
eksisterende abonnementer.‍ Hver region eller udvidelse, du
køber, har sin egen udløbsdato.‍
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.‍
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande.‍ Du kan finde oplysninger om trafikmodtagere og
modtageområder på www.garmin.com/‍traffic.‍
Trafik
En trafikmodtager følger med i nogle pakker, indbygget i enten
bilstrømkablet eller enheden, og den fås som ekstraudstyr til
alle modeller.‍
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.‍
• Du kan modtage trafikoplysninger via en trafikmodtager eller
som en abonnementstjeneste via Smartphone Link
(side 10).‍
• Enheden skal være sluttet til Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger via
Smartphone Link.‍
• Enheden skal være sluttet til strøm til køretøj for at modtage
trafikoplysninger via en trafikmodtager.‍
• Den strømforsynede trafikmodtager og din enhed skal
muligvis være inden for dataområdet af en station, der
sender trafikdata, for at modtage trafikoplysninger.‍
• Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
enheden eller trafikmodtageren.‍
• Hvis enheden indeholder en ekstern trafikantenne, bør du
altid lade den eksterne trafikantenne være tilsluttet for at
opnå den bedste trafikmodtagelse.‍
Modtagelse af trafikdata med en
trafikmodtager
BEMÆRK
Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe
trafikmodtagerens ydeevne.‍
Før du kan modtage trafikdata, skal du have et trafikkompatibelt strømkabel.‍ Hvis din enhedsmodel indeholder trafik
i hele enhedens levetid, skal du bruge det strømkabel til
køretøjet, som fulgte med enheden.‍ Hvis enhedsmodellen ikke
indeholder trafik, skal du købe Garmin trafikmodtagertilbehør.‍
Gå til www.garmin.com/‍traffic for at få yderligere oplysninger.‍
Din enhed kan modtage trafikoplysninger fra en station, der
udsender trafikoplysninger.‍
BEMÆRK: I visse områder kan der modtages trafikoplysninger
fra FM-radiostationer ved hjælp af HD Radio™ teknologi.‍
1 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til en ekstern
strømkilde.‍
2 Tilslut det trafik-kompatible strømkabel til enheden.‍
Når du er inden for trafikdækningsområdet, viser enheden
trafikoplysninger.‍
Trafikmodtager
À
Á
Â
Ã
Ä
Mini-USB-stik
Ekstern antennetilslutning
Intern antenne
Strøm-LED
Bilstrømadapter
Placering af trafikmodtager
Placer trafikmodtagerens strømkabel for at opnå optimal
trafikmodtagelse.‍
1 Rul kablet ud.‍
2 Placer midten af kablet på en position, hvor der er uhindret
udsyn til himlen, f.‍eks.‍ på instrumentbrættet.‍
7
BEMÆRK: Undlad at placere kablet oven på stikket, der skal
tilsluttes strømmen i bilen.‍
Undlad at placere kablet på gulvet eller under andre objekter.‍
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller
langs den vej, du kører på.‍
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.‍
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.‍
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.‍
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.‍
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.‍
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.‍
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.‍
2 Vælg > Hændelser.‍
3 Vælg et element på listen.‍
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.‍
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen.‍ Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først.‍ Se
Trafikindstillinger for at få mere at vide (side 13).‍ Enheden kan
dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre
alternativ rute.‍ Forsinkelsestiden føjes automatisk til det
forventede ankomsttidspunkt.‍
Vælge en alternativ rute
Hvis enheden ikke er indstillet til automatisk at bruge alternative
ruter, kan du starte en alternativ rute manuelt for at undgå en
trafikforsinkelse.‍
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.‍
2 Vælg Alternativ rute.‍
BEMÆRK: Hvis der ikke findes en bedre alternativ rute, er
denne funktion ikke tilgængelig, og På hurtigste rute vises i
stedet.‍
3 Vælg Start!.‍
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds.‍ Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.‍
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (side 8).‍
1 Vælg Programmer > photoLive.‍
2 Vælg et kamera.‍
Om trafikabonnementer
Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne,
når de udløber.‍ Gå til http:​/‍​/‍www​.garmin​.com​/‍traffic.‍
Aktivering af abonnement
Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med
FM-trafikmodtageren.‍ Abonnementet aktiveres automatisk, når
enheden har opfanget satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.‍
Visning af trafikabonnementer
Vælg Indstillinger > Trafik > Abonnementer.‍
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.‍
1 Vælg Trafik fra hovedmenuen.‍
2 Vælg Abonnementer > .‍
3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.‍
4 Gå til www.garmin.com/‍fmtraffic for at købe et abonnement
og få en kode på 25 tegn.‍
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden.‍ Du skal
anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste.‍ Hvis
du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny
kode for hver modtager.‍
5 Vælg Næste på enheden.‍
6 Indtast koden.‍
7 Vælg Udført.‍
trafficTrends™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden
tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.‍
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.‍
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.‍
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.‍
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.‍ Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.‍
funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret (side 8).‍
1 Vælg Indstillinger > Trafik.‍
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.‍
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på
tjenesten photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en
understøttet telefon, som kører Smartphone Link (side 10).‍
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
1 Vælg Programmer > photoLive.‍
2 Vælg Tryk for at tilføje.‍
3 Vælg en vej.‍
4 Vælg et vejkryds.‍
5 Vælg Tryk for at tilføje.‍
8
Stemmekommando
BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle
sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.‍
BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke
optimal ydeevne i et støjende miljø.‍
Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha.‍ ord eller
kommandoer.‍ Menuen Stemmekommando indeholder
stemmekommandoer og en liste over tilgængelige
kommandoer.‍
Stemmekommando
Angivelse af vækningssætningen
Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for
at aktivere stemmekommando.‍ Standardvækningssætningen er
Stemmekommando.‍
TIP: Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando
ved at bruge en stærk vækningssætning.‍
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > Tilpas
sætning.‍
2 Indtast en ny vækningssætning.‍
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du
indtaster sætningen.‍
3 Vælg Udført.‍
Aktivering af Stemmekommando
Indtal din vækningssætning.‍
Menuen Stemmekommando vises.‍
Tip til stemmekommando
• Tal med normal stemme mod enheden.‍
• Reducer baggrundsstøj, som f.‍eks.‍ stemmer eller radioen,
for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.‍
• Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.‍
• Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.‍
• Forøg længden på din vækningssætning for at reducere
utilsigtet aktivering af Stemmekommando.‍
• Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og
afslutter tilstanden Stemmekommando.‍
Start af en rute ved hjælp af
stemmekommando
Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.‍
1 Sig din vækningssætning (side 9).‍
2 Sig Find sted.‍
3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen.‍
4 Sig linjenummeret.‍
5 Sig Naviger.‍
Lydløse instruktioner
Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando
uden at sætte enheden på lydløs.‍
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .‍
2 Vælg Lydløse instruktioner > Aktiveret.‍
Deaktivering af Stemmekommando
Du kan deaktivere stemmekommando, hvilket forhindrer, at du
kommer til at aktivere Stemmekommando, mens du taler.‍
1 Vælg Programmer > Stemmekommando > .‍
2 Vælg Stemmekommando > Deaktiveret.‍
Håndfri telefonopkald
Din telefon understøtter muligvis ikke alle de håndfri
telefonfunktioner, som enheden stiller til rådighed.‍
Aktivering af trådløs Bluetooth-teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Bluetooth.‍
Sådan parrer du din telefon
Før du kan bruge håndfri opkald, skal du parre din enhed med
en kompatibel mobiltelefon.‍
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 meter
(33 fod) fra hinanden.‍
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.‍
3 Vælg en funktion:
• Vælg Indstillinger > Bluetooth > Tilføj telefon.‍
• Hvis du allerede har parret en anden telefon, skal du
vælge Indstillinger > Bluetooth > Telefon > .‍
4 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen.‍
5 Vælg OK på enheden.‍
Der vises en liste over Bluetooth-enheder i nærheden.‍
6 Vælg din telefon på listen, og vælg OK.‍
7 Bekræft om nødvendigt på telefonen, at enheden har
tilladelse til at oprette forbindelse.‍
8 Indtast evt.‍ enhedens Bluetooth PIN-kode på telefonen.‍
Tip efter parring af enheder
• Efter parring kan de to enheder automatisk oprette
forbindelse til hinanden, hver gang du tænder dem.‍
• Når din telefon er forbundet til din enhed, kan du modtage
stemmeopkald.‍
• Når du tænder for enheden, vil den forsøge at oprette
forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.‍
• Du skal muligvis indstille telefonen til at oprette forbindelse
automatisk til enheden, når den tændes.‍
Frakobling af telefonen
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Telefon > Ingen > Gem.‍
Din telefon frakobles fra din enhed, men forbliver parret med
enheden.‍
Sletning af en parret telefon
Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.‍
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth > Telefon.‍
2 Vælg .‍
3 Vælg telefonen, og vælg Slet.‍
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.‍
2 Indtast nummeret.‍
3 Vælg Ring.‍
Om håndfri opkald
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
BEMÆRK: Bluetooth trådløs teknologi er ikke tilgængelig på
alle modeller eller for alle sprog og områder.‍
Håndfrit opkald er tilgængeligt på nogle modeller.‍ Ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til
din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed.‍ For
at finde ud af om din mobiltelefon med Bluetooth teknologi er
kompatibel med din enhed, skal du gå til www.garmin.com
/‍bluetooth.‍
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang
der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden.‍ Det kan
tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.‍ Nogle
telefoner understøtter ikke denne funktion.‍
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.‍
2 Vælg en kontaktperson.‍
3 Vælg Opkald.‍
Håndfri telefonopkald
9
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.‍
2 Vælg et interessepunkt.‍
3 Vælg Opkald.‍
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (side 10).‍
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.‍
Modtagelse af et opkald
Sådan downloader du Smartphone Link
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.‍
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden.‍
Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er
tilgængelig.‍ Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.‍
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.‍
2 Vælg en kategori.‍
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.‍
3 Vælg et opkald.‍
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 På et kort, under et opkald, skal du vælge
2 Vælg en funktion.‍
.‍
• Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge
Håndsæt.‍
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at
slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.‍
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.‍eks.‍ telefonsvarer.‍
• Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge Tavs.‍
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut opkald.‍
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (side 3).‍
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.‍
2 Indtast dit telefonnummer.‍
3 Vælg Udført.‍
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.‍
Vælg Gemte > Hjem >
> Opkald.‍
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om
brug af enheden.‍
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.‍
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse.‍ Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.‍ Live-oplysninger er tilgængelige via
10
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones.‍ Besøg www.garmin.com/‍smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.‍
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.‍
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.‍
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.‍
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.‍
2 På din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth og
vælge afkrydsningsfeltet Bluetooth.‍
3 På din telefon skal du vælge Bluetooth-indstillinger.‍
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth-enheder i nærheden.‍
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.‍
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.‍
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.‍
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link
er tilsluttet.‍
Sådan sender du en position fra din telefon til din
enhed
Smartphone Link er registreret som navigationsprogram på din
telefon.‍
1 Fra din telefon skal du vælge knappen for at gå i gang med
at navigere til en position (se i brugervejledningen til
telefonen).‍
2 Fra programmenuen skal du vælge Smartphone Link.‍
Næste gang, du tilslutter enheden til din telefon, overføres
positionen til de nyligt fundne emner på enheden.‍
Deaktivering af opkald, mens du er tilsluttet til
Smartphone Link
Når enheden er tilsluttet til telefonen og modtager Garmin Livetjenester, kan du deaktivere håndfri opkald.‍
1 Vælg Programmer > Smartphone Link.‍
2 Vælg din telefon.‍
3 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Håndfri opkald.‍
GarminLive-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(side 10).‍
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester.‍ Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.‍eks.‍ trafikforhold og vejr.‍
Nogle tjenester, f.‍eks.‍ Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed.‍ Andre tjenester, f.‍eks.‍ trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed.‍ Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Brug af programmerne
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.‍
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du
installere programmet Smartphone Link på din telefon.‍
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (side 10).‍
2 Vælg Garmin Live-tjenester.‍
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.‍
3 Vælg en tjeneste.‍
4 Vælg prisen.‍
5 Vælg Abonner.‍
6 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Om ecoRoute
I visse områder skal du, før du kan bruge ecoRoute™funktioner, købe en oplåsningskode eller ecoRoute HD-tilbehør.‍
Gå til www.garmin.com/‍ecoroute for yderligere oplysninger.‍
Funktionen ecoRoute beregner din brændstoføkonomi og
brændstofpris ved navigation til en destination og indeholder
værktøjer til forbedring af brændstofeffektiviteten.‍
De data, som ecoRoute-funktionen leverer, er kun et skøn.‍
Dataene aflæses ikke direkte fra køretøjet, medmindre du
benytter ecoRoute HD-tilbehøret.‍
Ønsker du mere nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke
køretøj og dine kørevaner, skal du kalibrere (side 11).‍
ecoRoute HD-tilbehør
Når enheden er tilsluttet ecoRoute HD-tilbehøret, kan den
modtage oplysninger fra køretøjet i realtid, f.‍eks.‍
fejlmeddelelser, omdrejninger pr.‍ minut og batterispænding.‍
Enheden benytter data, som ecoRoute HD-tilbehøret aflæser fra
køretøjet ved beregning af ecoRoute data.‍
ecoRoute HD-tilbehøret er kun kompatibelt med enheder, der
har Bluetooth trådløs teknologi.‍
Gå til www.garmin.com/‍ecoRoute.‍
Opsætning af køretøj
Første gang du bruger ecoRoute funktionerne, skal du indtaste
køretøjsoplysninger.‍
1 Vælg Programmer > ecoRoute.‍
2 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Ændring af brændstofprisen
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Indtast den aktuelle brændstofpris, og vælg Næste.‍
3 Vælg Ja.‍
Kalibrering af brændstoføkonomi
Du kan kalibrere brændstoføkonomien for at modtage mere
nøjagtige brændstofrapporter for dit specifikke køretøj og dine
kørevaner.‍ Kalibrering bør udføres, når du påfylder brændstof.‍
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Ved pumpen.‍
2 Indtast den aktuelle brændstofpris.‍
3 Indtast den mængde brændstof, køretøjet har forbrugt siden
sidste gang, brændstoftanken blev fyldt op.‍
4 Indtast den afstand, du har kørt siden sidste gang,
brændstoftanken blev fyldt op.‍
Vælg
Næste.‍
5
Enheden beregner din gennemsnitlige brændstoføkonomi.‍
6 Vælg Gem.‍
Om ecoChallenge
dit ecoChallenge-resultat er, jo mere brændstof sparer du.‍
ecoChallenge indsamler data og beregner et resultat, når din
enhed er i bevægelse og i transportformen Bil.‍
Visning af ecoChallenge-resultater
Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.‍
Om ecoChallenge-resultatet
Acceleration: Viser resultat for jævn og gradvis acceleration.‍
Du mister point ved hurtig acceleration.‍
Bremsning: Viser resultat for jævn og gradvis bremsning.‍ Du
mister point ved hård opbremsning.‍
Hastighed: Viser resultat for kørsel ved den mest
brændstofbesparende hastighed.‍
Total: Viser et gennemsnit for fart, acceleration og bremsning.‍
Nulstilling af ecoChallenge-resultaterne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > ecoChallenge.‍
2 Vælg > Nulstil.‍
Visning af oplysninger om brændstoføkonomi
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Brændstoføkonomi.‍
2 Vælg en del af grafen for at zoome ind.‍
Kørerapporter
En kørerapport viser afstanden, tiden, den gennemsnitlige
brændstoføkonomi og brændstofudgiften ved at køre til en
destination.‍
Der laves en kørerapport for hver rute, som du kører.‍ Hvis du
stopper en rute på enheden, laves en kørerapport for den
tilbagelagte distance.‍
Visning af en kørerapport
Du kan få vist gemte kørerapporter på enheden.‍
TIP: Du kan tilslutte enheden til en computer og få adgang til
kørerapporter i mappen Rapporter på enheden.‍
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Kørerapport.‍
2 Vælg en rapport.‍
Nulstilling af ecoRoute-oplysningerne
1 Vælg Programmer > ecoRoute > Køretøjsprofil.‍
2 Vælg > Nulstil.‍
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(side 10).‍ Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.‍eks.‍ beskeder om
opdateringer af software og kort.‍
1 Vælg Programmer > myGarmin.‍
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.‍
2 Vælg et meddelelsesemne.‍
Hele meddelelsen vises.‍
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(side 10).‍ Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.‍
1 Vælg Programmer > Vejr.‍
2 Vælg en dag.‍
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.‍
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.‍
ecoChallenge hjælper dig med at optimere din
brændstoføkonomi ved at bedømme dine kørevaner.‍ Jo højere
Brug af programmerne
11
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.‍
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.‍
3 Vælg .‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Omdøb tur.‍
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.‍
• Vælg Slet tur.‍
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.‍
Visning af vejrradaren
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet.‍ Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.‍eks.‍ regn, sne og tordenvejr.‍
1 Vælg Programmer > Vejr.‍
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg > Vejrradar.‍
Visning af vejrvarsler
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.‍
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.‍
1 Vælg Programmer > Vejr.‍
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg > Vejrvarsler.‍
Kontrol af vejforholdene
1 Vælg Programmer > Vejr.‍
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg > Vejforhold.‍
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.‍
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.‍
2 Vælg Ny tur.‍
3 Vælg Vælg startposition.‍
4 Søg efter et sted (side 2).‍
5 Vælg Vælg.‍
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .‍
7 Vælg Næste.‍
8 Indtast et navn, og vælg Udført.‍
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.‍
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en tur.‍
3 Vælg en position.‍
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.‍
• Vælg Ankomsttidspunkt.‍
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.‍
6 Vælg Varighed.‍
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.‍
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.‍
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en gemt tur.‍
3 Vælg Start!.‍
4 Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en rute (side 4).‍
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.‍
2 Vælg en gemt tur.‍
12
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (side 14).‍
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er
standset.‍
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.‍
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed.‍ Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.‍
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac® OS 10.‍3 og tidligere.‍
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.‍
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource®, BaseCamp™
og HomePort™ (side 4).‍
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(side 4).‍
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/‍trip​_‍planning).‍ Udover kort- og datalagring
kan hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.‍eks.‍
kort, billeder, geocaches, ruter, waypoints og brugerdefinerede
interessepunkter.‍
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelseskort af typen microSD™ og
microSDHC.‍
1 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.‍
2 Skub det ind, indtil det klikker på plads.‍
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af det USBkabel, der fulgte med enheden.‍
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.‍
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.‍
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.‍
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.‍
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (side 12).‍
2
3
4
5
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.‍
Åbn programmet til filsøgning på din computer.‍
Vælg en fil.‍
Vælg Rediger > Kopier.‍
Vælg en mappe på enheden.‍
Datahåndtering
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.‍
6 Vælg Rediger > Indsæt.‍
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data.‍ Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.‍
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse
af hardware på proceslinjen og vælge din enhed.‍
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.‍
2 Tag kablet ud af computeren.‍
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.‍
Køretøj: Ændrer ikonet til at repræsentere positionen på kortet.‍
Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.‍
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.‍
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet.‍ Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.‍
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.‍
Kortværktøjer: Vælger hvilke genveje, der vises i menuen med
kortværktøjer.‍
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (side 7).‍
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.‍
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.‍
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal du gå til
www.garmin.com/‍us​/‍maps.‍
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.‍
2 Vælg et kort.‍
Navigationsindstillinger
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.‍
Beregningstilstand: Indstiller rutepræference.‍
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.‍
Brugerdefinerede undgåelser: Giver dig mulighed for at
undgå særlige veje eller områder.‍
Avancerede omveje: Indstiller længden på en omvej
Sikker kørsel: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.‍
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal, og sparer på batteriet.‍
Rutepræferencer
Du kan åbne siden med indstillinger for beregningstilstand fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation >
Beregningstilstand.‍
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.‍
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.‍
Tilpasning af enheden
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.‍
Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre
brændstof end andre ruter.‍
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.‍
Displayindstillinger
Hvis du vil åbne siden Displayindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Display.‍
Farvevalg: Ændrer skærmens lysstyrke.‍ Nedsættelse af
lysstyrken kan spare på batteriet.‍
Timeout for display: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.‍
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.‍
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm.‍ Skærmbilleder gemmes i mappen Skærmprint i
enhedens lager.‍
Bluetooth-indstillinger
Hvis du vil åbne Bluetooth-indstillingerne fra hovedmenuen, skal
du vælge Indstillinger > Bluetooth.‍
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.‍
Tilføj telefon: Administrerer forbindelsen mellem din enhed og
trådløse headset med Bluetooth trådløs teknololgi
Kaldenavn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.‍
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
2 Vælg Bluetooth.‍
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik.‍
Trafik: Aktiverer trafik.‍
Aktuel udbyder: Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til
trafikdata.‍ Automatisk vælger automatisk de bedste
tilgængelige trafikdata.‍
Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.‍
Optimer rute: Vælger, om der automatisk skal bruges
optimerede alternative ruter eller efter forespørgsel (side 8).‍
Trafikmeldinger: Vælger, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.‍
trafficTrends: Aktiverer funktionen trafficTrends (side 8).‍
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.‍
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.‍
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.‍
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.‍
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.‍
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og
tastatur.‍
Stemmesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.‍
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.‍
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.‍eks.‍ gadenavne, ikke.‍
13
Tastatursprog: Indstiller sproget for dit tastatur.‍
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger fra hovedmenuen
skal du vælge Indstillinger > Enhed.‍
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.‍
Slutbrugerlicensaftaler: Viser de slutbrugerlicensaftaler, der
gælder for dit valg.‍
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.‍
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Turlog.‍
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.‍
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunktalarm.‍
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.‍
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.‍
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.‍
1 Vælg Indstillinger.‍
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.‍
3 Vælg > Gendan.‍
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.‍
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.‍
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.‍
• Slut enheden til din computer med det medfølgende USBkabel.‍
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.‍eks.‍ en
strømadapter med vægtilslutning.‍
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted.‍ Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.‍
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.‍
1 Afmonter endestykket À.‍
14
2
3
4
5
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.‍
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.‍
Installer en sikring på 2 A (fast-blow).‍
Placer sølvspidsen i endestykket.‍
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.‍
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.‍
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.‍
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.‍
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.‍
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.‍
2 Tør enheden af med en tør klud.‍
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.‍
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.‍
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
afbryde strømforbindelsen.‍
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.‍
Sådan undgår du tyveri
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.‍
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.‍
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.‍
• Registrer enheden på http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.‍
Brug monteringspladen til at montere din enhed på
instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.‍ Se www.garmin.com for at få flere oplysninger.‍
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.‍
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.‍
3 Placer pladen på instrumentbrættet.‍
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.‍
5 Anbring sugekopmonteringen oven på pladen.‍
6 Skub armen ned (imod pladen).‍
Appendiks
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tag fat i enheden fra top og bund.‍
2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha.‍ Media
Transfer Protocol (MTP).‍ I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev.‍ MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista® og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.‍
fra magneten.‍
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få
holderen til at slippe sugekoppen.‍
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.‍
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.‍
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.‍
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.‍
Køb af flere kort
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).‍
2 Klik på fanen Kort.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen.‍
Køb af tilbehør
Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Fejlfinding
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden
1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.‍
2 Tør efter med en ren, tør klud.‍
3 Monter sugekoppen (side 1).‍
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.‍
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (side 13).‍
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.‍
• Stå stille i flere minutter.‍
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand.‍ I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed.‍ Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.‍
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.‍
2 Sluk enheden.‍
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.‍
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.‍
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand.‍ Der vises et billede af enheden, der
er sluttet til en computer, på enhedens skærm.‍
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
• Vælg Indstillinger > Bluetooth.‍
Feltet Bluetooth skal indstilles til Aktiveret.‍
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring
din telefon maks.‍ 33 fod (10 m) fra enheden.‍
• Se www.garmin.com/‍bluetooth for at få mere hjælp.‍
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 14).‍
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes
med strøm.‍
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 32° og
113°F (mellem 0° og 45°C).‍
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.‍
Batteriet aflades hurtigt
•
•
•
•
•
•
•
Forøg skærmens lysstyrke (side 13).‍
Afkort længden af skærm-timeout (side 13).‍
Reducer lydstyrken (side 2).‍
Deaktiver den trådløse Bluetooth-teknologi (side 13).‍
Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug (side 1).‍
Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.‍
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.‍
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.‍
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.‍
Fejlfinding
15
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 7
3D-kortvisning 7
A
abonnementer
Garmin Live-tjenester 11
nüMaps Lifetime 1
trafik 1
adresser, finde 3
advarsler
lyd 14
nærhedspunkter 14
sikkerhedskameraer 14
aktiv vognbaneanvisning 5
aktuel position 6
alarmpunktalarmer, indstillinger 14
anvisninger 5
automatisk lydstyrke 2
aktivere 2
B
batteri
maksimere 15
oplade 1, 2, 14, 15
problemer 15
besvare opkald 10
bilstrømkabel 1
Bluetooth teknologi 9, 15
aktivere 9
deaktivere 13
Bluetooth-teknologi, indstillinger 13
brugerdefinerede interessepunkter 4
brændstof, priser 11
brændstofpriser, ændre 11
brændstoføkonomi. 11 Se også ecoRoute
C
computer, tilslutte 12, 15
D
destinationer. Se positioner
displayindstillinger 13
drejliste 5
dvaletilstand 1
dæmpe, lyd 9
E
ecoChallenge 11
ecoChallenge-resultat 11
nulstille 11
ecoRoute 11
ecoChallenge-resultat 11
HD-tilbehør 11
kalibrering af brændstoføkonomi 11
kørerapport 11
kørerapporter 11
køretøjsprofil 11
ecoRoute HD, tilbehør 11
ekstraudstyr
brugerdefinerede interessepunkter 4
sikkerhedskameraer 7
enheds-ID 14
F
fejlfinding 15
filer
overføre 12
understøttede typer 12
finde tjenester, forude 5
fjerne holderen 15
foretage opkald 9
forude
finde tjenester 5
tilpasse 5
forude-tjenester 5
frakobling af telefon 9
16
G
M
Garmin Express 1
opdatering af software 1
registrering af enheden 1
Garmin Live-tjenester 10
abonnere på 11
gemme, aktuel position 3
gemte positioner 4, 12
kategorier 4
redigere 3
slette 4
gendanne indstillinger 14
genveje
slette 4
tilføje 4
geocaching 3
GPS 1, 2
microSD-kort, installere 12
montere enhed
bil 1
fjerne fra montering 15
instrumentbræt 14
sugekop 1, 15
myGarmin, meddelelser 11
myTrends, ruter 6
H
hjem
angive positioner 3
køre 3
opkald 10
redigering af position 3
telefonnummer 10
hjælp. 10 Se også produktsupport
holder, fjerne 15
holder til instrumentbræt 14
hukommelseskort 12
Hurtig søgning 2
Hvor er jeg? 3, 6
håndfri telefonopkald 9
I
ID-nummer 14
indstillinger 13, 14
Interessepunkt. 4 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 4
interessepunkter (POI Loader) 4
interessepunkter (POI) 4
brugerdefineret 4
ekstraudstyr 4
POI Loader 4
K
kabler, strøm 14
kalibrering af brændstoføkonomi 11
kameraer, sikkerhed 7
knapper på skærmen 2
koordinater 3
kort 5, 6, 13
datafelt 6, 7
detaljeniveau 13
gennemse 3
hele produktets levetid 1
købe 15
lag 7
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
opdatere 1
tema 13
vise ruter 5
kortlag, tilpasse 7
kortperspektiv 7
kortvisning
2D 7
3D 7
kortværktøjer 7
køre hjem 3
kørerapporter 11
køretøjsprofil 11
L
livstidsabonnement på kort 1
lyd, nærhedspunkter 14
lydstyrke, tilpasse 2
lysstyrke 1
længde-/breddegrad 3
N
navigation 4
direkte linje 4
indstillinger 13
visning af ruter 4
navigation i direkte linje 4
nulstille
enhed 1
tripdata 6
nyligt fundne positioner 3
nüMaps Guarantee 1
nüMaps Lifetime 1
næste sving 5
O
omdøbe ture 12
omveje 5
opkald 9
besvare 10
deaktivere 10
foretage 9
foretage opkald 9
historik 10
hjem 10
kontakter 9
ventende opkald 10
opladning af enheden 1, 2, 14, 15
P
parkering 3
seneste plads 3
parre 9
frakoble 9
sletning af et parret headset 9
telefon 9, 15
POI Loader 4
positioner 2, 3, 12
aktuel 3, 6
gemme 3
indstille hjemmeposition 3
nyligt fundne 3
opkald 10
simulerede 4
søger efter 3
produktregistrering 1
produktsupport 10
R
rapporter, afstand 11
registrering af enheden 1
rejsehistorik 14
rejseoplysninger, vise 6
rengøre berøringsskærmen 14
rengøring af enheden 14
retningsanvisninger 5
ruteplanlægning 12
redigering af en tur 12
ruter
beregne 4
foreslåede 6
myTrends 6
præferencer 13
starte 4
sådan stopper du 5
vise 4
vise på kortet 5
S
satellitsignaler
opfange 1
vise 2
Indeks
sikkerhedskameraer, database 7
sikring, skifte 14
simulerede positioner 4
skærm, lysstyrke 1
skærmprint 13
slette
parret headset 9
ture 12
Slutbrugerlicensaftaler 14
Smartphone Link 10
deaktivere opkald 10
Garmin Live-tjenester 10
tilslutte 10
software
opdatere 1
version 14
sprog
stemme 13
tastatur 13
stemmegenkendelse 8
stemmekommando 8, 9
aktivere 9
navigere med 9
tip til anvendelse 9
vækningssætning 9
stop, tilføje 5
strømkabler 14
køretøj 1
udskifte sikringen 14
sugekop 15
søge efter positioner. 2 Se også positioner
adresser 3
bruge kortet 3
byer 3
gennemse kortet 3
kategorier 2
koordinater 3
vejkryds 3
søgelinje 2
tyveri, undgå 14
tænd/sluk-knap 1
U
undgå
deaktivere 6
område 6
slette 6
tilpasse 6
vej 6
vejegenskaber 6
USB, frakoble 13
V
vedligeholdelse af enheden 14
vejforhold, vejr 12
vejkryds, finde 3
vejkryds-info 5
vejr 11
radar 12
vejforhold 12
Æ
ændre søgeområdet 3
T
tastatur 2
layout 13
sprog 13
telefon
frakoble 9
parre 9, 15
telefonbog 9
telefonopkald 9
besvare 10
dæmpe 10
foretage opkald 10
stemmeopkald 10
ventende opkald 10
tidsindstillinger 2, 13
tilbehør 15
tilføje stop 5
tilpasse, undgå 6
tilpasse enhed 13
trafficTrends 8
deaktivere 8
trafik 7, 8, 13
aktivere et abonnement 8
alternativ rute 8
hændelser 8
kameraer 8
kort 8
livslange abonnementer 1
modtager 7
søger efter forsinkelser 8
tilføje abonnementer 8
trafficTrends 8
trafikkameraer 8
gemme 8
vise 8
tripcomputer 6
nulstille oplysninger 6
tripdata 6
nulstille 6
turlog, vise 6
Indeks
17
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising