Garmin | nüvi® 3590LMT, North America | Garmin nüvi® 3590LMT, North America Lynstartvejledning

Garmin nüvi® 3590LMT, North America Lynstartvejledning
nüvi 3500-serien
®
lynstartvejledning
Januar nüvi
20123500 Lynstartvejledning
190-01387-56_0A
Trykt i Taiwan
1
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
e guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsS
informationer i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Når du bruger din enhed første gang, skal du gøre
følgende.
1 Monter enheden (side 2).
2 Registrer enheden (side 3).
3 Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 3).
• Gratis kortopdatering (side 4).
4 Download den komplette brugervejledning
(side 4).
varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når
du forlader det, eller opbevare enheden uden for
direkte sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se guiden
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
for at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
Før du bruger enheden med batteristrøm, skal
batteriet oplades.
1 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-stikket på
monteringen ➋.
2 Klik monteringen fast på sugekoppen ➌.
Montering af enheden
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem
2
➋
➊
➌
➍
nüvi 3500 Lynstartvejledning
3 Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4 Mens du trykker, skal du dreje armen ➍ tilbage
mod forruden.
5 Placer bunden af enheden i monteringen.
6 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
7 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
➋
➊
stikkontakt i bilen.
8 Hvis det er nødvendigt, kan du tilslutte
den eksterne antenne til trafikmodtageren
og fastgøre den på forruden ved hjælp af
sugekopperne.
2 Tilslut mikro-USB-kablet til USB-porten på
Om myDashboard
Registrering af din enhed
1 I myDashboard skal du klikke på Registrer nu.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Opbevar den originale købskvittering, eller en
kopi af den, på et sikkert sted.
Du kan bruge myDashboard til at registrere din
enhed, søge efter software- og kortopdateringer, få
adgang til produktvejledninger og service og meget
mere.
Opsætning af myDashboard
1 Tilslut mikro-USB-kablet ➊ til mikro-USBporten ➋ på enheden.
nüvi 3500 Lynstartvejledning
computeren.
3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
3
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på
http://my.garmin.com inden for 90 dage fra første
gang, enheden opnår satellitsignaler under
kørsel, kan du få én gratis kortopdatering. Gå
til www.garmin.com/numaps for at se vilkår og
betingelser.
Brug af myDashboard-tjenester
1 Åbn myDashboard (side 3).
2 Vælg en indstilling:
• Klik på Opdater nu under Softwareopdateringer for at opdatere softwaren.
• Klik på Opdater nu under Kortopdateringer
for at opdatere kortene.
• Klik på Manualer og derefter på Download
ud for den brugervejledning, du ønsker at
downloade.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
4
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede ➊ i 3 sekunder.
➊
2 Vælg Fra.
Om dvaletilstand
Brug dvaletilstand til at spare på batteriet, når du
ikke bruger enheden. I dvaletilstand bruges der
meget lidt strøm, og hvis enheden er ladet helt op,
holder den i flere uger i dvaletilstand.
Dvaletilstand
Tryk på Tænd/sluk-knappen.
Afslutning af dvaletilstand
Hvis enheden er i dvaletilstand, skal du trykke på
tænd/sluk-knappen og dobbelttrykke .
nüvi 3500 Lynstartvejledning
Søgning efter positioner ved
anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner
ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse
eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en indstilling:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type
virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn
(f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens
navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden
ved at indtaste gadenavn og gadenummer.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by
ved at indtaste gadenavn, gadenummer, by
og stat/land.
nüvi 3500 Lynstartvejledning
•
Du kan søge efter en by ved at indtaste by
og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at
indtaste koordinater på længde- og
breddegrad.
5 Vælg en indstilling:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg
for at søge ved hjælp af din
indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Søgning i nærheden af et andet sted
1 I hovedmenuen skal du vælge Find.
2 Vælg Søgning nær.
3 Vælg en indstilling.
5
Din rute på kortet
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun
beregnet til oplysningsformål og træder ikke i
stedet for førerens ansvar for at overholde alle
opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle
tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle
trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for
ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.
Din rute er markeret med en magentarød linje på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute,
genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis
et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje.
➊
➋
•
•
•
•
Vælg ➊ for at få vist næste sving.
Vælg ➋ for at få vist drejlisten.
Vælg ➌ for at stoppe den rute, du i
øjeblikket befinder dig på.
Vælg ➍ for at se siden Hvor er jeg?
Tilføjelse af et stop
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et
stop.
> Find på kortet.
1 Vælg
2 Søg efter det ekstra stop.
3 Vælg stoppet blandt søgeresultaterne.
4 Vælg Start!
5 Vælg Tilføj til aktiv rute.
Valg af en omvej
➌
Når du navigerer en bilrute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som f.eks.
vejarbejde.
➍
6
nüvi 3500 Lynstartvejledning
Under navigation skal du vælge
> Omvej.
Om trafik
bemærk
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes
nøjagtighed eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle
områder eller lande.
En trafikmodtager følger med i nogle enhedspakker.
Den er indbygget i strømkablet til biler. FMtrafikmodtageren og din enhed skal have
strømforsyning og være i dataområdet af en
station, der sender trafikdata, for at modtage
trafikoplysninger. Du behøver ikke at aktivere det
abonnement, der følger med trafikmodtageren.
Trafikikonet ( ) skifter farve, alt efter hvor tæt
trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på
i øjeblikket.
Gå til www.garmin.com/traffic for at få yderligere
oplysninger.
nüvi 3500 Lynstartvejledning
Placering af trafikmodtager
Placer trafikmodtagerens strømkabel for at opnå
optimal trafikmodtagelse.
1 Rul kablet ud.
2 Placer midten af kablet på en position, hvor
der er uhindret udsyn til himlen, f.eks. på
instrumentbrættet.
BEMÆRK: Undlad at placere kablet oven på
stikket, der skal tilsluttes strømmen i bilen.
Undlad at placere kablet på gulvet eller under
andre objekter.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Storbritannien
Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps Guarantee™
er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising