Garmin | nüvi® 3590LMT, North America | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 3590LMT, North America Snelstartgids

Garmin nüvi® 3590LMT, North America Snelstartgids
nüvi 3500-serie
®
snelstartgids
Januarinüvi
20123500 - snelstartgids
190-01387-55_0A
Gedrukt in Taiwan
1
Aan de slag
 WAARSCHUWING
L ees de gids Belangrijke veiligheids- en
productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Voer deze taken uit als u het toestel voor de eerste keer
gebruikt.
1 Het toestel bevestigen (pagina 2).
2 Het toestel registreren (pagina 3).
3 Controleren op updates.
•
Software-updates (pagina 3).
•
Gratis kaartupdate (pagina 4).
hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen
als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct
zonlicht te bewaren.
Opmerking
Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids
Belangrijke veiligheids- en productinformatie voor
informatie over wetgeving op het gebied van montage
op de voorruit.
Voordat u uw toestel op batterijen gaat gebruiken, dient
u het op te laden.
1 Steek de voertuigvoedingskabel ➊ in de USB-poort
van de steun ➋.
2 Klik de steun op de zuignap ➌.
4 De volledige gebruikershandleiding downloaden
(pagina 4).
➋
Het toestel bevestigen
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming
van persoonlijk letsel en schade aan het product als
gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme
2
➊
➌
➍
nüvi 3500 - snelstartgids
3 Druk de zuignap op de voorruit.
4 Duw tijdens het drukken de hendel ➍ terug in de
richting van de ruit.
5 Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
6 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
7 Sluit het andere uiteinde van de
voertuigvoedingskabel aan op een
stroomvoorziening in uw auto.
8 Verbind wanneer nodig de externe antenne met de
verkeersinformatie-ontvanger en bevestig deze met
de zuignappen op de voorruit.
Mijn Dashboard
Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren,
controleren op software- en kaartupdates,
producthandleidingen downloaden en om ondersteuning
vragen, enzovoort.
Mijn Dashboard instellen
➋
➊
2 Sluit de micro-USB-kabel aan op de USB-poort op
de computer.
3 Ga naar www.garmin.com/dashboard.
4 Volg de instructies op het scherm.
Uw toestel registreren
1 Klik in Mijn Dashboard op Nu registreren.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie
op een veilige plek.
1 Sluit de micro-USB-kabel ➊ aan op de micro-USBpoort ➋ op het toestel.
nüvi 3500 - snelstartgids
3
nüMaps Guarantee™
Als u het toestel registreert op http://my.garmin.com
binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl
u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een
gratis kaartupdate. Ga naar www.garmin.com/numaps
voor de voorwaarden.
Het toestel uitschakelen
1 Houd de aan-uitknop ➊ gedurende 3 seconden
ingedrukt.
➊
Mijn Dashboard-diensten gebruiken
1 Open Mijn Dashboard (pagina 3).
2 Selecteer een optie:
•
Als u de software wilt bijwerken, klik dan op
Nu bijwerken onder Software-updates.
•
Als u de kaarten wilt bijwerken, klik dan op
Nu bijwerken onder Kaartupdates.
•
Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden,
klik dan op Handleidingen en vervolgens op
Downloaden naast de gewenste handleiding.
3 Volg de instructies op het scherm.
2 Selecteer Uit.
Info over de slaapstand
Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij
leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De
slaapstand verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij
is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de
slaapstand laten staan.
Slaapstand inschakelen
Druk op de aan-uitknop.
Slaapstand uitschakelen
Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt
op de aan-uitknop en dubbeltik op .
4
nüvi 3500 - snelstartgids
Een locatie zoeken met behulp van de
zoekbalk
U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken
door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te
voeren.
1 Selecteer Waarheen?.
2 Selecteer Voer zoekopdracht in op de zoekbalk.
3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties
weergegeven.
4 Selecteer een optie:
•
Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een
categorie in (bijvoorbeeld “bioscoop”).
•
Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer
dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of
helemaal in.
•
Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken,
dient u een straatnaam en een nummer in te
voeren.
nüvi 3500 - snelstartgids
•
Als u een adres in een andere plaats wilt
zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer,
de plaats en de provincie in.
•
Als u een plaats wilt zoeken, dient u de plaats
en de provincie in te voeren.
•
Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de
breedte- en lengtecoördinaten in.
5 Selecteer een optie:
•
Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u
deze te selecteren.
•
Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde
tekst, selecteer dan
.
6 Selecteer zo nodig een locatie.
Zoeken nabij een andere locatie
1 Selecteer in het hoofdmenu Waarheen?.
2 Selecteer Zoeken nabij.
3 Selecteer een optie.
5
Uw route op de kaart
opmerking
Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen
ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven
snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan
het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor
verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk
ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde
verkeersregels en verkeersborden.
Uw route wordt met een rode lijn op de kaart
aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route
afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Het
maximumsnelheidpictogram verschijnt mogelijk als u
zich op een grote weg bevindt.
➊
➋
➌
➍
6
•
Selecteer ➊ om de volgende afslag weer te
geven.
•
Selecteer ➋ om de lijst met afslagen weer te
geven.
•
Selecteer ➌ om de huidige route te stoppen.
•
Selecteer ➍ om de pagina Waar ben ik? weer
te geven.
Een stopplaats toevoegen
Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u een route
navigeren.
1
2
3
4
5
Selecteer op de kaart
> Waar ben ik?.
Zoek de extra stopplaats.
Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
Selecteer Ga!.
Selecteer Voeg toe aan route.
Een omweg maken
Tijdens het volgen van een autoroute kunt u via
omwegen obstakels zoals wegwerkzaamheden
vermijden.
nüvi 3500 - snelstartgids
Selecteer
> Omrijden tijdens het navigeren.
Verkeersinformatie
opmerking
Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de verkeersinformatie.
Op sommige plaatsen en in sommige landen is
verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.
Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatieontvanger meegeleverd. De ontvanger is in de
voertuigvoedingskabel meegeleverd. Om verkeersinformatie te ontvangen, moeten de verkeersinformatieontvanger en het toestel zijn aangesloten en zich in
het gegevensbereik van een station bevinden dat
verkeersinformatie uitzendt. U hoeft het abonnement dat
bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet
te activeren.
De verkeersinformatie-ontvanger plaatsen
Plaats de voedingskabel van de verkeersinformatieontvanger zodanig dat de ontvangst van
verkeersinformatie optimaal is.
1 Rol de kabel uit.
2 Zorg ervoor dat het midden van de kabel een
onbelemmerd zicht op de lucht heeft, zoals bij het
dashboard.
OPMERKING: laat de kabel niet rusten op de
kabelconnector die in verbinding staat met de
voeding van het voertuig.
Leg de kabel niet op de vloer of onder andere
voorwerpen.
Het verkeerspictogram ( ) verandert van kleur om de
ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg
waar u reist aan te geven.
Zie www.garmin.com/traffic voor meer informatie.
nüvi 3500 - snelstartgids
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,
Verenigd Koninkrijk
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of
haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. nüMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt
zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising