Garmin | nüvi® 3590LMT, North America | Garmin nüvi® 3590LMT, North America Snabbstartshandbok

Garmin nüvi® 3590LMT, North America Snabbstartshandbok
nüvi 3500-serien
®
snabbstartshandbok
Januarinüvi
20123500, snabbstartshandbok
190-01387-59_0A
Tryckt i Taiwan
1
Komma igång
 VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation,
som medföljer i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
När du använder enheten första gången behöver du
utföra följande åtgärder.
1 Montera enheten (sidan 2).
2 Registrera enheten (sidan 3).
3 Kontrollera om det finns uppdateringar.
• Programvaruuppdateringar (sidan 3).
• Gratis kartuppdatering (sidan 4).
4 Hämta hela användarhandboken (sidan 4).
ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller
förvara den skyddad från direkt solljus.
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden
Viktig säkerhets- och produktinformation för
information om de lagar som gäller för montering på
vindruta.
Innan du kan använda enheten på batteriström
måste du ladda den.
1 Sätt i 12-voltsströmkabeln för fordon ➊
i USB-porten på fästet ➋.
2 Sätt fast monteringsfästet på sugkoppen ➌.
Montera enheten
 VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För
att minska risken för skador på person eller produkt
som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme
2
➋
➊
➌
➍
nüvi 3500, snabbstartshandbok
3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4 Medan du trycker för du spaken ➍ bakåt mot
vindrutan.
➋
5 Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
7 Anslut den andra änden av strömkabeln till en
8
strömkontakt i fordonet.
Om det behövs ansluter du den externa
antennen till trafikmottagaren och fäster den på
vindrutan med sugkopparna.
Om minSida
Du kan använda minSida för att registrera din
enhet, kontrollera om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker
och produktsupport m.m.
Ställa in minSida
1 Anslut mikro-USB-kabeln ➊ till
mikro-USB-porten ➋ på enheten.
nüvi 3500, snabbstartshandbok
➊
2 Anslut micro-USB-kabeln till USB-porten på
datorn.
3 Gå till www.garmin.com/dashboard.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1 Från minSida klickar du på Registrera nu.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett
säkert ställe.
3
nüMaps GuaranteeTM
Om du registrerar dig på http://my.garmin.com inom
90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata när du
kör kan det hända att du får hämta en kostnadsfri
kartuppdatering till enheten. Gå till www.garmin.com
/numaps för att ta del av villkoren.
Stänga av enheten
Använda tjänster på minSida
2 Välj Av.
1 Öppna minSida (sidan 3).
2 Välj ett alternativ:
•
3
4
Om du vill uppdatera programvaran
klickar du på Uppdatera nu under
Programvaruuppdateringar.
• Om du vill uppdatera kartorna klickar du på
Uppdatera nu under Kartuppdateringar.
• Om du vill hämta användarhandboken klickar
du på Handböcker och klickar sedan på
Hämta bredvid den handbok du vill hämta.
Följ instruktionerna på skärmen.
1 Håll strömknappen ➊ nedtryckt i tre sekunder.
➊
Om viloläget
Använd viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. I viloläget används väldigt lite
ström och när enheten är i viloläge håller ett batteri i
flera veckor på en laddning.
Aktivera viloläget
Tryck på strömknappen.
Avsluta viloläget
När enheten är i viloläget trycker du på
strömknappen och dubbelklickar på .
nüvi 3500, snabbstartshandbok
Söka efter en plats med hjälp av
sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange
en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett
ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet
anger du ett kategorinamn (till exempel
"biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter
namn, anger du hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten,
anger du gatunamnet och gatunumret.
nüvi 3500, snabbstartshandbok
•
5
6
Om du vill söka efter en adress i en annan
stad, anger du gatunamnet, gatunumret och
orten.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens
namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du
latitud- och longitudkoordinater.
Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord,
väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer
.
du
Om det behövs väljer du en plats.
Söka nära en annan plats
1 På huvudmenyn väljer du Vart?
2 Välj Söker nära.
3 Välj ett alternativ.
5
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som
information och ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett
säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter
eller stämningar som du kan få genom att inte följa
alla gällande trafiklagar och skyltar.
Rutten markeras med en magentafärgad linje
på kartan. Om du avviker från den ursprungliga
rutten beräknar enheten om rutten. En
hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på
huvudvägar.
➊
➋
➌
➍
6
•
•
•
•
Välj ➊ för att visa nästa sväng.
Välj ➋ om du vill visa svänglistan.
Välj ➌ om du vill stoppa den rutt du
navigerar efter.
Välj ➍ om du vill visa sidan Var är jag?
Lägga till stopp
Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till
en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?
2 Sök efter det extra stoppet.
3 Välj stoppet från sökresultatet.
4 Välj Kör!.
5 Välj Lägg till i aktuell rutt.
Göra en avstickare
När du navigerar längs en personbilsrutt kan du
använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.
nüvi 3500, snabbstartshandbok
När du navigerar väljer du
> Avstickare.
Om trafik
meddelande
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla
områden eller länder.
Vissa paket innehåller en
trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i
strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot
trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren
och enheten vara anslutna till en strömkälla och inom
dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata.
Du behöver inte aktivera prenumerationen som
medföljer med din trafikmottagare.
Trafikikonen ( ) ändrar färg för att visa
trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för
tillfället kör på.
nüvi 3500, snabbstartshandbok
Gå till www.garmin.com/traffic om du vill ha mer
information.
Placera trafikinformationsmottagaren
Placera strömkabeln till trafikinformationsmottagaren
så att du får bästa möjliga trafikmottagning.
1 Rulla ut kabeln.
2 Placera kabelns mitt på en plats utan hinder mot
himlen, t.ex. på instrumentbrädan.
OBS! Låt inte kabeln vila på kabelkontakten som
ansluter till fordonets strömkälla.
Placera inte kabeln på golvet eller under andra
föremål.
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Guarantee™ är ett
varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising