Garmin | nüvi® 3590LMT, North America | Garmin nüvi® 3590LMT, North America Hurtigveiledning

Garmin nüvi® 3590LMT, North America Hurtigveiledning
nüvi 3500-serien
®
hurtigstartveiledning
Januar Hurtigstartveiledning
2012
for nüvi 3500
190-01387-58_0A
Trykt i Taiwan
1
Komme i gang
 ADVARSEL
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre
følgende.
1. Monter enheten (side 2).
2. Registrer enheten (side 3).
3. Søk etter oppdateringer:
• programvareoppdateringer (side 3)
• gratis kartoppdatering (side 4)
4. Last ned den komplette brukerveiledningen
(side 4).
Montere enheten
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta
enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg
den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for
2
å unngå person- eller produktskader som følge av at
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få
informasjon om lover angående montering på
frontruten.
Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.
1. Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-porten på
braketten ➋.
2. Klikk braketten på plass på sugekoppen ➌.
➋
➊
➌
➍
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Trykk sugekoppen mot frontruten.
Skyv spaken ➍ bakover mot frontruten mens du
trykker.
Sett nederste del av enheten inn i braketten.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen til et
strømuttak i bilen.
Koble eventuelt den eksterne antennen til
trafikkmottakeren, og fest den til frontruten ved
hjelp av sugekoppene.
Om mitt Dashboard
Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se etter
programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til
produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere mitt Dashboard
1. Koble mikro-USB-kabelen ➊ til mikro-USB-porten
➋ på enheten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
➋
➊
2.
3.
4.
Koble mikro-USB-kabelen til USB-porten på
datamaskinen.
Gå til www.garmin.com/dashboard.
Følg instruksjonene på skjermen.
Registrere enheten
1. Gå til mitt Dashboard, og klikk på Registrer deg
nå.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
3. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi
av den, på et trygt sted.
3
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten din på http://my.garmin
.com innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter
mens du kjører, kan den være kvalifisert for én gratis
kartoppdatering. Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numaps.
Slå av enheten
Bruke mitt Dashboard-tjenestene
1. Åpne mitt Dashboard (side 3).
2. Velg et alternativ:
• Hvis du vil oppdatere programvaren,
klikker du på Oppdater nå under
Programvareoppdateringer.
• Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på
Oppdater nå under Kartoppdateringer.
• Hvis du vil laste ned brukerveiledningen,
klikker du på Brukerveiledninger og deretter
på Last ned ved siden av brukerveiledningen
du vil ha.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
2.
4
1.
Hold av/på-tasten ➊ nede i tre sekunder.
➊
Velg Av.
Om dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når
enheten ikke er i bruk. Dvalemodus krever svært lite
strøm, og et ladet batteri varer flere uker hvis enheten
er i dvalemodus.
Gå inn i dvalemodus
Trykk på av/på-tasten.
Gå ut av dvalemodus
Mens enheten er i dvalemodus, trykker du på
av/på-knappen og dobbelttrykker på .
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
Finne en posisjon ved hjelp av
søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved
å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et
navn på en by.
1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg Angi søk på søkelinjen.
3. Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4. Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir
du kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn,
angir du hele eller deler av navnet.
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten,
angir du gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen
by, angir du gatenummer, gatenavn, by og
delstat.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
•
5.
6.
Hvis du vil søke etter en by, angir du by og
delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du
breddegrads- og lengdegradskoordinater.
Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått
søkeord, velger du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev
inn, velger du
.
Velg eventuelt en posisjon.
Søke i nærheten av en annen posisjon
1.
2.
3.
Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
Velg Søker i nærheten av:.
Velg et alternativ.
5
Ruten på kartet
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller
stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle
gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er markert med en magentafarget linje på
kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige ruten,
beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et
fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.
➊
➋
➌
➍
6
•
•
•
•
Velg ➊ for å vise neste sving.
Velg ➋ for å vise manøverlisten.
Velg ➌ for å stoppe ruten du navigerer for
øyeblikket.
Velg ➍ for å vise siden Hvor er jeg?.
Legge til et stopp
Du må navigere en rute før du kan legge til et stopp.
1. Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Velg stoppet fra søkeresultatene.
4. Velg Start!.
5. Velg Legg til på aktiv rute.
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer,
for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en
bilrute.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
Velg
> Omkjøring mens du navigerer.
Om trafikk
merknad
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen
er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle
områder eller land.
Det følger med en trafikkmottaker i enkelte
pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil.
Trafikkmottakeren og enheten må være slått på
og innenfor rekkevidde av en stasjon som sender
trafikkdata, for å kunne motta trafikkinformasjon.
Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger
med trafikkmottakeren.
Trafikkikonet ( ) endrer farge for å vise hvor alvorlig
trafikkforholdene er på den ruten eller veien du er på.
Hurtigstartveiledning for nüvi 3500
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.
Plassere trafikkmottakeren
Du kan plassere strømkabelen for trafikkmottak slik at
den får optimalt trafikkmottak.
1. Rull ut kabelen.
2. Plasser midten av kabelen et sted hvor det er
uhindret sikt mot himmelen, for eksempel på
dashbordet.
MERK: Ikke la kabelen ligge på en kabelplugg
som er koblet til kjøretøyets strømkilde.
Ikke plasser kabelen på gulvet eller under andre
gjenstander.
7
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin®, Garmin-logoen og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene
som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™ er et varemerke for Garmin
Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
© 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising