Garmin | nüvi® 3590LMT, North America | Garmin nüvi® 3590LMT, North America Skrócony podręcznik użytkownika

Garmin nüvi® 3590LMT, North America Skrócony podręcznik użytkownika
nüvi seria 3500
®
Skrócony podręcznik użytkownika
StyczeńSkrócony
2012 podręcznik użytkownika nüvi 3500190-01387-60_0A
Wydrukowano na Tajwanie
1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
 OSTRZEŻENIE
N
ależy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu
produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia
i wiele istotnych wskazówek.
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj następujące
czynności.
1.
2.
3.
4.
Zamontuj urządzenie (strona 2).
Zarejestruj urządzenie (strona 3).
Sprawdź dostępność aktualizacji.
•
Aktualizacje oprogramowania (strona 3).
•
Darmowa aktualizacja map (strona 4).
Pobierz pełną wersję podręcznika użytkownika
(strona 4).
temperatur, należy urządzenie zabierać ze sobą przy
wysiadaniu z samochodu albo przechowywać w miejscu
nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
Uwaga
Przed zamontowaniem urządzenia w samochodzie
zapoznaj się z przewodnikiem Ważne informacje
dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym
informacje prawne dotyczące montażu na szybie
przedniej.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na
zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.
1.
2.
Podłącz przewód zasilający ➊ do portu USB
w uchwycie ➋.
Zatrzaśnij uchwyt na ramieniu przyssawki ➌.
Montowanie urządzenia
➋
 OSTRZEŻENIE
Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową.
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu
w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich
2
➊
➌
➍
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
3.
4.
Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej.
5.
6.
Umieść dolną część urządzenia w uchwycie.
7.
8.
Po dociśnięciu przesuń dźwignię ➍ do tyłu,
w kierunku szyby.
Przechyl urządzenie do tyłu, tak aby zatrzasnęło się
na swoim miejscu.
➊
Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do
gniazda zapalniczki w samochodzie.
2.
W razie konieczności podłącz antenę zewnętrzną
do odbiornika komunikatów drogowych i przymocuj
ją do przedniej szyby za pomocą przyssawek.
3.
4.
Informacje o sekcji Mój Pulpit
Mój Pulpit można użyć do zarejestrowania urządzenia,
sprawdzenia dostępności aktualizacji oprogramowania
i map, uzyskania dostępu do podręczników
użytkownika, uzyskania pomocy technicznej i wielu
innych rzeczy.
Konfigurowanie sekcji Mój Pulpit
1.
➋
Podłącz kabel micro-USB do portu USB
w komputerze.
Przejdź do strony www.garmin.com/dashboard.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rejestrowanie urządzenia
1.
2.
3.
W sekcji Mój Pulpit kliknij Zarejestruj teraz.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego
dowodu zakupu (względnie jego kserokopii)
i umieszczenia go w bezpiecznym miejscu.
Podłącz kabel micro-USB ➊ do portu micro-USB
➋ w urządzeniu.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
3
nüMaps Guarantee™
Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie
http://my.garmin.com w ciągu 90 dni od rozpoczęcia
korzystania z funkcji nawigacji satelitarnej urządzenie
jest uprawnione do bezpłatnej aktualizacji map.
Zapoznaj się z warunkami na stronie
www.garmin.com/numaps.
Korzystanie z usług dostępnych w sekcji Mój Pulpit
1.
2.
3.
4
Otwórz sekcję Mój Pulpit (strona 3).
Wybierz dowolną opcję:
•
Aby zaktualizować oprogramowanie, kliknij
Aktualizuj teraz w sekcji Aktualizacje
oprogramowania.
•
Aby zaktualizować mapy, kliknij Aktualizuj
teraz w sekcji Aktualizacje map.
•
Aby pobrać podręcznik użytkownika, kliknij
Podręczniki, a następnie Pobierz obok
żądanego podręcznika.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wyłączanie urządzenia
1.
Przytrzymaj klawisz zasilania ➊ przez 3 sekundy.
➊
2.
Wybierz Wył.
Informacje o trybie uśpienia
Tryb uśpienia umożliwia oszczędzanie energii baterii,
gdy urządzenie nie jest używane. W trybie uśpienia
urządzenie zużywa bardzo mało energii, a bateria po
jednokrotnym naładowaniu działa przez wiele tygodni.
Włączanie trybu uśpienia
Naciśnij klawisz zasilania.
Wyłączanie trybu uśpienia
Gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, naciśnij klawisz
zasilania i dotknij dwukrotnie .
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu
paska wyszukiwania
Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska
wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres
lub nazwę miasta.
1.
2.
Wybierz Dokąd?.
3.
Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
4.
Wybierz Wpisz wyszukiwanie w pasku
wyszukiwania.
5.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są
sugerowane hasła.
Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę
kategorii (np. „kina”).
•
Aby wyszukiwać firmy wg nazwy, wprowadź
całą nazwę lub jej część.
•
Aby wyszukać pobliski adres, wprowadź nazwę
i numer ulicy.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
6.
•
Aby wyszukać adres w innym mieście,
wprowadź nazwę i numer ulicy oraz miasto
i województwo.
•
Aby wyszukać miasto, wprowadź nazwę miasta
oraz województwo.
•
Aby wyszukać współrzędne, wprowadź długość
i szerokość geograficzną.
Wybierz dowolną opcję:
•
Aby wyszukiwać, korzystając z sugerowanej
wyszukiwanej pozycji, wybierz pozycję.
•
Aby wyszukiwać, korzystając z wprowadzonego
przez siebie tekstu, wybierz opcję
.
W razie potrzeby wybierz pozycję.
Wyszukiwanie w pobliżu innej lokalizacji
1.
2.
3.
W menu głównym wybierz Dokąd?.
Wybierz Wyszukiwanie w pobliżu.
Wybierz dowolną opcję.
5
Trasa na mapie
•
Wybierz ➊, aby wyświetlić następny zwrot.
uwaga
Ikony ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie
informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku
przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na
znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej
jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty
lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania
przepisów drogowych.
•
Wybierz ➋, aby wyświetlić listę zwrotów.
•
Wybierz ➌, aby przerwać nawigację obecnie
wyznaczoną trasą.
•
Wybierz ➍, aby wyświetlić stronę „Gdzie
jestem?”.
Trasa jest oznaczona na mapie karmazynową linią.
Gdy użytkownik zjedzie z wyznaczonej trasy,
urządzenie ponownie przelicza trasę. Podczas jazdy
po głównych drogach może zostać wyświetlona ikona
ograniczenia prędkości.
➊
➋
➌
➍
6
Dodawanie postojów
Dodanie postoju jest możliwe podczas podróży
wyznaczoną trasą.
1.
2.
3.
4.
5.
Na mapie wybierz kolejno
> Dokąd?.
Wyszukaj dodatkowy postój.
Wybierz postój z listy wyników wyszukiwania.
Wybierz Jedź!.
Wybierz Dodaj do aktywnej trasy.
Korzystanie z objazdu
W trakcie podróży wyznaczoną trasą samochodową
można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód,
takich jak prace drogowe.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
Podczas podróży wybierz kolejno
> Objazd.
Informacje o utrudnieniach
drogowych
uwaga
Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani
aktualność informacji o ruchu drogowym.
Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być
niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych
krajach.
Odbiornik komunikatów drogowych znajduje się
w niektórych pakietach z urządzeniami. Urządzenie
jest zintegrowane z przewodem zasilającym z gniazda
zapalniczki. Aby można było odbierać informacje
o ruchu drogowym, odbiornik komunikatów drogowych
i urządzenie muszą być włączone i znajdować się
w zasięgu stacji nadającej informacje o ruchu
drogowym. Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji
dołączonej do odbiornika komunikatów drogowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/traffic.
Ustalanie pozycji odbiornika komunikatów
drogowych
Umieść przewód tak, aby uzyskać jak najlepszy odbiór
sygnału komunikatów drogowych.
1.
2.
Rozciągnij przewód.
Ułóż środkową część przewodu w miejscu,
w którym nic nie zasłania nieba, np. na desce
rozdzielczej.
UWAGA: Nie opieraj przewodu o jego wtyczkę,
która jest podłączona do źródła zasilania
w pojeździe.
Nie kładź przewodu na podłodze ani pod innymi
przedmiotami.
Zmiana koloru ikony ruchu drogowego ( ) wskazuje
natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie
podróżujesz.
Skrócony podręcznik użytkownika nüvi 3500
7
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 (0) 870.8501241
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin®, logo Garmin oraz nüvi® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. nüMaps
Guarantee™ jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie
tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2012 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising