Garmin | nüvi® 3760 (Volvo) | Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Aloitusopas

Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Aloitusopas
nüvi 3700 -sarja Volvo -autoille
®
®
aloitusopas
näille nüvi-malleille:
3760, 3790
Heinäkuu 2010
190-01265-57 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Aloitus
 VAROITUS
ue lisätietoja varoituksista ja muista
L
tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran,
tee seuraavat toimet.
1.
2.
3.
4.
5.
Liitä laite virtalähteeseen (sivu 2).
Kiinnitä laite (sivu 3).
Määritä laitteen asetukset (sivu 3).
Etsi satelliitteja (sivu 4).
Tutustu päävalikkoon (sivu 4).
Laitteen liittäminen
virtalähteeseen
Liitä laite ajoneuvon kiinnitykseen.
Laite latautuu ajon aikana.
Virtaliitäntä
Laitteen voi liittää virtalähteeseen
kolmella tavalla.
• Ajoneuvon kiinnitys
• micro-B-kaapeli (sivu 11)
• Muuntaja
Jos et aio käyttää laitetta, kun se on
liitetty virtalähteeseen, lukitse laite
painamalla virtapainiketta. Lisätietoja
laitteen lukitsemisesta on sivulla 10.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Laitteen kiinnittäminen
 VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun.
Voit välttää henkilövahinkoja ja
tuotteen vahingoittumisen akun
ylikuumenemisen vuoksi irrottamalla
laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut
ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta
poissa suorasta auringonvalosta.
1. Aseta laitteen alaosa telineeseen.
2. Kallista laitetta taaksepäin, kunnes
se napsahtaa paikalleen. Laite
käynnistyy automaattisesti, jos
ajoneuvo on käynnissä. Seuraa
näytön ohjeita.
Laitteen asetusten
määrittäminen
1. Liitä laite ajoneuvon kiinnitykseen.
2. Laite käynnistyy automaattisesti,
jos siihen on liitetty virtajohto ja
ajoneuvo on käynnissä.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Etukansi
mikrofoni
virtapainike
microSD
-korttipaikka
kaiutin
micro-B-liitäntä
(takakannessa)
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Satelliittien etsiminen
-palkit osoittavat satelliittisignaalin
voimakkuuden.
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
Satelliittisignaalien löytymiseen
voi mennä muutama minuutti. Kun
ainakin yksi palkeista on vihreä, laite
vastaanottaa satelliittisignaaleja.
Päävalikko
➊ ➋
➌
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➍
➒
Valitse kulkuvälinetila
koskettamalla tätä.
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla
tätä.
Pysäytä reitti koskettamalla tätä.
Käytä reitin kiertotietä
koskettamalla tätä.
Soita koskettamalla tätä, kun
laite on liitetty yhteensopivaan
matkapuhelimeen. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com
/bluetooth.
Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
Avaa työkalu- ja asetusvalikko
koskettamalla tätä.
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
GPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Kohdepisteiden etsiminen Paikan etsiminen nimellä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet.
2. Valitse luokka ja tarvittaessa
aliluokka.
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Aja.
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Kohdepisteet > Kirjoita nimi.
2. Kirjoita määränpään nimi.
3. Kosketa Valmis-kohtaa.
4. Valitse ajokohde.
5. Valitse Aja.
Volvo®-jälleenmyyjän etsiminen
1. Valitse päävalikosta Minne? >
Volvo-jälleenmyyjät.
2. Valitse jälleenmyyjä.
3. Valitse Aja.
Paikan etsiminen jonkin toisen
sijainnin läheltä
1. Valitse päävalikosta Minne? >
> Lähellä.
2. Valitse vaihtoehto.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Reitin seuraaminen
Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä
viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä
reitiltä, laite laskee reitin uudelleen.
Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
➊
➋
➌
➏
➐
➍ ➎
➑
➊ Kosketa tätä, jos haluat avata
➋
➌
➍
seuraavan käännöksen sivun.
Jos risteysnäkymä on olemassa,
näyttöön tulee risteysnäkymäsivu.
Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata käännösluettelon.
Lähennä ja loitonna koskettamalla
tätä. Palaa päävalikkoon koskettamalla
tätä.
➎ Voit vaihtaa tietokenttää
koskettamalla tätä.
➏Kosketa kuvaketta, jos haluat
avata Nykysijainti -sivun.
➐ Voit tarkastella kartan muita osia
koskettamalla ja liikuttamalla
karttaa.
➑Avaa ajotietokone koskettamalla
tätä.
Pysähdyksen lisääminen
Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Valitse Minne?
Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
Valitse pysähdys hakutuloksista.
Valitse Aja.
Valitse Lisää nykyiselle reitille.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin
navigoimisen aikana.
1. Palaa päävalikkoon valitsemalla
2. Valitse Kiertotie.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä
vaihtoehto, laite ei ehkä laske
kiertotietä.
.
Näytön kirkkauden
säätäminen
1. Valitse Työkalut > Asetukset >
Näyttö > Kirkkaus.
2. Voit säätää näytön kirkkautta
koskettamalla ja siirtämällä
vierityspalkkia.
Tietoja kulkuneuvotiloista
Näytön kääntäminen
Kääntämällä laitetta voit katsella
näyttöä vaaka- tai pystytilassa.
HUOMAUTUS: kun laite on
kiinnitetty vaakatilassa, laitetta voi
kääntää enintään 90 astetta.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Polkupyörä
Jalankulkija
Autoilu
Laitteessa on erilaisia kuljetusvälinetiloja navigointiin. Reitityksen laskutapa
vaihtelee tilan mukaan. Esimerkiksi
jalankulkijatilassa, kun cityXplorer™kartat on ladattu, laite laskee reitin käyttämällä sekä julkista liikennettä, kuten
busseja tai metrolinjoja, että kävelyä.
cityXplorer-karttoja ei toimiteta laitteen
mukana.
Voit ostaa cityXplorer-karttoja
osoitteesta www.garmin.com.
mukaan, millaiset liikenneolosuhteet
reitillä tai ajettavalla tiellä on.
Kulkuvälinetilan vaihtaminen
1. Valitse kulkuvälinetilan kuvake
päävalikosta.
2. Valitse tila ja Tallenna.
Lisätietoja FM Traffic
-liikennevastaanottimesta on
osoitteessa www.garmin.com/volvo.
Tietoja liikenteestä
ILMOITUS
Liikennevastaanottimen ja laitteen
on oltava liikennetietoja lähettävän
radioaseman taajuusalueella, jotta
liikennetietoja voidaan vastaanottaa.
Liikennetiedot eivät ole saatavissa
kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.
FM TMC (Traffic Message Channel)
-liikennevastaanotin on nüvi 3700
-laitteen valinnainen lisävaruste. Kysy
lisätietoja Volvo-jälleenmyyjältä.
HUOMAUTUS: Garmin ja Volvo eivät
vastaa tietojen tarkkuudesta.
Tietoja äänikomennoista
HUOMAUTUS: Äänikomentovalikko on käytettävissä ainoastaan, jos
valitsemasi kieli tukee äänikomentoja.
Äänikomentotoiminto on
käytettävissä joissakin nüvi-malleissa.
Äänikomentojen ansiosta voit
käyttää laitetta sanomalla näytössä
näkyviä sanoja tai tiettyjä komentoja.
Äänikomento-valikossa on käytettävissä
olevien komentojen luettelo.
Jos reitillä on vakava ruuhka, laite
laskee reitin automaattisesti uudelleen.
Liikennekuvake vaihtaa väriä sen
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Äänikomentojen aktivoiminen
Sano Voice Command.
Äänikomento-valikko avautuu.
Äänikomentojen käyttövinkkejä
• Puhu normaalilla äänellä laitteeseen
päin ja sano komento täsmälleen
siinä muodossa, missä se näkyy
näytössä.
• Vastaa laitteen äänikehotuksiin
tarvittaessa.
• Voit kirjoittaa numeroita sanomalla
niitä.
• Voit sulkea äänikomentotoiminnon
sanomalla Exit.
Navigoiminen äänikomentojen
avulla
1. Sano herätysilmaus.
Äänikomento-valikko avautuu.
2. Sano Find by Name.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
3. Kuuntele äänikehote ja sano paikan
nimi.
Laite toistaa paikan nimen
etsiessään paikkaa.
Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
4. Sano haluamasi sijainnin
rivinumero.
5. Voit navigoida sijaintiin sanomalla
Yes tai palata löytyneiden sijaintien
luetteloon sanomalla No.
Handsfree-toiminnot
Handsfree-puhelut ovat käytettävissä
joissakin nüvi-malleissa.
Puhelimen liittäminen
Ennen pariliitoksen muodostamista
puhelimen ja laitteen on oltava
käynnissä ja lähellä toisiaan.
1. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth®osa.
2. Valitse päävalikosta Työkalut >
Asetukset > Bluetooth.
3. Valitse Bluetooth > Ota käyttöön >
OK.
4. Kosketa Puhelin-kohdan alapuolella
olevaa painiketta.
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Valitse puhelin ja kosketa
OK-painiketta.
7. Näppäile laitteen Bluetooth-PIN
(1234) puhelimeesi.
2. Puhu normaalisti.
Sisäinen mikrofoni on laitteen
etupuolella.
Puheluiden soittaminen ja
lopettaminen
1. Valitse > Soita.
2. Anna luku.
3. Valitse Soita.
4. Lopeta puhelu valitsemalla >
Lopeta.
• Siirrä laite lepotilaan painamalla
virtapainiketta.
• Herätä laite painamalla
virtapainiketta lyhyesti ja
kaksoisnapauttamalla -kohtaa.
Vastaaminen puheluun
Kun saat puhelun, Tuleva puhelu
-ikkuna avautuu.
1. Valitse Vastaus.
VIHJE: valitsemalla Hylkää voit
lopettaa puhelimen soimisen.
10
Tietoja lepotilasta
Lepotilan avulla voit säästää akun
virtaa, kun et käytä laitetta. Lepotilassa
laite käyttää erittäin vähän virtaa, ja
akun lataus riittää moneksi viikoksi,
kun laite on lepotilassa.
Laitteen asetusten
nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa
toimimasta.
Paina virtapainiketta 10 sekuntia.
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Laitteen rekisteröiminen
1. Siirry osoitteeseen
www.garmin.com/volvo.
2. Rekisteröi laite näytön ohjeiden
mukaan.
3. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
ohjelmistopäivitykset ja näyttää
lisätietoja laitteesta.
Garmin-tuotteidesi (ei karttatiedot)
koko käyttöiän ajan voit ladata
uusimmat maksuttomat
ohjelmistopäivitykset osoitteesta
www.garmin.com/volvo.
Ohjelmiston päivittäminen nüMaps Guarantee™
1. Liitä laite tietokoneeseen micro-Bkaapelilla.
2. Avaa Työpöytä-sivu
kaksoisnapsauttamalla
-kuvaketta.
Jos Automaattinen toisto -valikko
ei avaudu tai käytät Mac®tietokonetta, siirry osoitteeseen
www.garmin.com/agent.
3. Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet asentanut myGarmin
Agentin, saat kehotteen avata
Työpöydän aina, kun liität laitteen
tietokoneeseen. Työpöytä tarkistaa
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Saat yhden maksuttoman
karttapäivityksen (mikäli saatavilla)
rekisteröimällä laitteen osoitteessa
www.garmin.com/volvo 60 päivän
kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen
kerran muodostanut satelliittiyhteyden
ja käyttänyt laitetta ajon aikana. Et
saa maksutonta karttapäivitystä, jos
rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat
yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on
hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja
ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/volvo.
11
Volvon® rajoitettu takuu
Kysy takuutietoja Volvojälleenmyyjältä.
Lisätietoja
Lisätietoja laitteesta saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version
osoitteesta www.garmin.com/volvo.
Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com. Voit myös ottaa
yhteyden Garmin-myyjään.
12
Garmin®, Garmin-logi ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:
n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ ja myGarmin™ ovat
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin
nimenomaista lupaa. Volvo® on AB Volvon ja
Volvo Car Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,
Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden
käyttöön. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
nüvi 3700 -sarja Volvo-autoille – aloitusopas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising