Garmin | nüvi® 3760 (Volvo) | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Snelstartgids

Garmin nüvi® 3760 (Volvo) Snelstartgids
nüvi 3700-serie voor Volvo -auto's
®
®
snelstartgids
voor gebruik met deze nüvi-modellen:
3760, 3790
Juli 2010
190-01265-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Aan de slag
Het toestel van stroom
voorzien
 WAARSCHUWING
ees de gids Belangrijke veiligheids- en
L
productinformatie in de verpakking
voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
Sluit het toestel aan op de
voertuigsteun.
Het toestel wordt opgeladen terwijl
u rijdt.
Voer de volgende taken uit als u het toestel
voor de eerste keer gebruikt.
1. Het toestel van stroom voorzien
(pagina 2).
2. Het toestel monteren (pagina 3).
3. Het toestel configureren (pagina 3).
4. Satellieten zoeken (pagina 4).
5. Het hoofdmenu (pagina 4).
Voeding
Het toestel kan op drie manieren van
stroom worden voorzien.
• Voertuigsteun
• micro-B-kabel (pagina 11)
• Netadapter
Als u niet van plan bent uw toestel te
gebruiken als dit op een voedingsbron is
aangesloten, druk dan op de aan-uitknop
om het toestel te vergrendelen. Zie
pagina 10 voor meer informatie over het
vergrendelen van het toestel.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Het toestel monteren
 WAARSCHUWING
Dit product bevat een lithium-ionbatterij.
Ter voorkoming van persoonlijk letsel
en schade aan het product als gevolg van
blootstelling van de batterij aan extreme
hitte, dient u het toestel uit het voertuig
te verwijderen als u het voertuig verlaat
of buiten het bereik van direct zonlicht te
bewaren.
1. Plaats de onderkant van het toestel in
de houder.
2. Kantel het toestel naar achteren totdat
deze vastklikt. Het toestel wordt
automatisch ingeschakeld als het
voertuig is gestart. Volg de instructies
op het scherm.
Het toestel configureren
1. Sluit het toestel aan op de
voertuigsteun.
2. Als het voertuig is gestart en het
toestel is aangesloten, wordt het
toestel automatisch ingeschakeld.
3. Volg de instructies op het scherm.
Vooraanzicht
Microfoon
Aan-uitknop
microSD
-uitsparing
Luidspreker
(aan de achterzijde)
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
micro-B-connector
Satellieten zoeken
De
aan.
➌
-balken geven de satellietsterkte
➍
1. Ga naar buiten, naar een open gebied,
ver weg van hoge gebouwen en
bomen.
2. Schakel het toestel in als dat nog niet
is gebeurd.
Het zoeken van satellietsignalen kan
enkele minuten duren. Als ten minste
één balk groen is, ontvangt het toestel
satellietsignalen.
➏
➐
➑
Hoofdmenu
➊ ➋
➌
➎
➒
➍
Tik hierop als u een bestemming wilt
zoeken.
Tik hierop als u de kaart wilt
weergeven.
Tik hierop als u een route wilt
stoppen.
Tik hierop als u binnen een route
wilt omrijden.
Tik hierop als u wilt bellen wanneer
het toestel verbinding met een
compatibele mobiele telefoon heeft.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth
voor informatie.
Tik hierop als u volume wilt
aanpassen.
Tik hierop als u het menu met extra's
en instellingen wilt openen.
➎ ➏ ➐ ➑ ➒
➊
➋
GPS-signaalsterkte.
Tik hierop als een transportmodus
wilt selecteren.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Nuttige punten zoeken
1. Tik in het hoofdmenu op
Waarheen? > Nuttige punten.
2. Selecteer indien nodig een categorie
en een subcategorie.
3. Selecteer een bestemming.
4. Tik op Ga!.
Een Volvo®-dealer vinden
1. Tik in het hoofdmenu op
Waarheen? > Volvo-dealers.
2. Selecteer een dealer.
3. Tik op Ga!.
Een plaats zoeken door de naam
te spellen
1. Tik in het hoofdmenu op
Waarheen? > Nuttige punten >
Spel naam.
2. Voer de naam van uw bestemming in.
3. Tik op OK.
4. Selecteer een bestemming.
5. Tik op Ga!.
Zoeken nabij een andere locatie
1. Tik in het hoofdmenu op
Waarheen? >
> Nabij.
2. Selecteer een optie.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Uw route volgen
Uw route wordt met een rode lijn op
de kaart aangegeven. Als u van de
oorspronkelijke route afwijkt, berekent het
toestel de route opnieuw. Het pictogram
maximumsnelheid verschijnt mogelijk als
u zich op een grote weg bevindt.
➊
➋
➌
➋
➌
➍
wilt wijzigen.
➏ T ik hierop om de pagina Waar ben
ik? weer te geven.
➐ T ik op de kaart en versleep deze als
u andere gebieden op de kaart wilt
bekijken.
➑Tik hierop als u de pagina
Tripcomputer wilt weergeven.
Een stop toevoegen
Voordat u een stop kunt toevoegen, moet u
een route navigeren.
➐
➏
➍ ➎
➑
➊ T ik hierop als u de pagina
➎ T ik hierop als u het gegevensveld
Volgende afslag wilt weergeven.
Als er een afbeelding van het
knooppunt bestaat, wordt de pagina
Knooppuntbeeld weergegeven.
T
ik hierop om de lijst met afslagen
weer te geven.
T
ik hierop als u wilt inzoomen en
uitzoomen. T
ik hierop als u wilt terugkeren naar
het hoofdmenu.
1. Tik op om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
2. Tik op Waarheen?.
3. Zoek de extra stopplaats.
4. Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
5. Tik op Ga!.
6. Tik op Aan route toevoegen.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Een omweg maken
Voordat u een omweg kunt maken, moet
u een route navigeren.
1. Tik op om terug te gaan naar het
hoofdmenu.
2. Tik op Omrijden.
Als de huidige route de enige redelijke
optie is, kan het toestel mogelijk geen
omweg berekenen.
De helderheid van het
scherm aanpassen
1. Tik op Extra > Instellingen >
Scherm > Helderheid.
2. Tik op de schuifbalk en verplaats deze
als u de helderheid van het scherm wilt
aanpassen.
Transportmodi
Het scherm draaien
U kunt het toestel draaien om het
scherm in horizontale (landschap)
of verticale (portret) modus weer te
geven.
Opmerking: als het toestel liggend is
gemonteerd, kan deze niet meer dan
90 graden worden gedraaid.
Fiets
Voetganger
Auto
Uw toestel heeft verschillende transportmodi waarmee u kunt navigeren.
De manier waarop de route wordt
berekend, verschilt per modus. Als in de
transportmodus Voetganger bijvoorbeeld
cityXplorer™-kaarten zijn geladen,
berekent het toestel een route die een
combinatie vormt van openbaar vervoer en
wandelen. cityXplorer-kaarten worden niet
meegeleverd bij uw toestel.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Ga naar www.garmin.com om cityXplorerkaarten te kopen.
Een andere verplaatsingsmodus
kiezen
1. Tik in het hoofdmenu op het pictogram
voor de transportmodus.
2. Selecteer een modus en tik op Sla op.
Over verkeersinformatie
Opmerking
Als u verkeersinformatie wilt ontvangen,
dienen de verkeersinformatie-ontvanger
en het toestel zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat
verkeersinformatie uitzendt. Verkeersinformatie is niet in alle regio's en landen
beschikbaar.
De verkeersinformatie-ontvanger is een
optie voor de nüvi 3700. Neem contact
op met uw Volvo-dealer voor meer
informatie.
Als er een lange file op uw route is,
berekent het toestel de route automatisch
opnieuw. Het filepictogram
verandert van kleur om de ernst van
verkeersproblemen op uw route of op de
weg waar u reist aan te geven.
Ga voor meer informatie over de
ontvangst van verkeersinformatie naar
www.garmin.com/volvo.
Opmerking: Garmin en Volvo zijn niet
verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid
van de informatie.
Spraakbediening
Opmerking: het menu Spraakopdracht is
alleen actief als uw geselecteerde teksttaal
wordt ondersteund.
Spraakbediening is een functie die
beschikbaar is op bepaalde nüvi-modellen.
Met spraakbediening kunt u uw toestel
gebruiken door de woorden op het scherm
of bepaalde opdrachten hardop uit te
spreken. In het spraakbedieningsmenu
staat welke opdrachten beschikbaar zijn.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Spraakbediening activeren
Zeg Spraakopdracht.
Het spraakbedieningsmenu wordt
weergegeven.
Tips voor het gebruik van
spraakbediening
• Spreek met normale stem in de
richting van het toestel en spreek de
opdracht precies zo uit zoals op het
scherm staat weergegeven.
• Reageer indien nodig op de
aanwijzingen van het toestel.
• Spreek cijfers uit als u die wilt
invoeren.
• Zeg Afsluiten als u spraakbediening
wilt afsluiten.
Navigeren met spraakbediening
1. Spreek de activeringszin uit.
Het spraakbedieningsmenu wordt
weergegeven.
2. Zeg Zoek op naam.
3. Wacht op de gesproken aanwijzing en
spreek de naam van de plaats.
Het toestel herhaalt de plaatsnaam
tijdens het zoeken.
Er wordt een lijst met locaties
weergegeven.
4. Spreek het regelnummer van de
gewenste locatie uit.
5. Zeg Ja als u naar de locatie wilt
navigeren of Nee als u terug wilt gaan
naar de lijst met gevonden locaties.
Handsfree-functies
Op bepaalde nüvi-modellen is handsfree
bellen beschikbaar.
Uw telefoon koppelen
Voordat u kunt koppelen, moeten
uw telefoon en het toestel worden
ingeschakeld en bij elkaar worden
geplaatst.
1. Schakel de Bluetooth®-component van
uw telefoon in.
2. Tik in het hoofdmenu op Extra >
Instellingen > Bluetooth.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
3. Tik op de knop onder Bluetooth >
Ingeschakeld > OK.
4. Tik op de knop onder Telefoon.
5. Tik op OK.
6. Selecteer de telefoon en tik op OK.
7. Voer de Bluetooth-pincode (1234)
voor uw toestel op de telefoon in.
2. U kunt normaal spreken.
De interne microfoon is aan de
voorzijde van het toestel geplaatst.
Info over de slaapstand
Oproepen plaatsen en beëindigen
1. Tik op > Kies.
2. Voer de waarde in.
3. Tik op Kies.
4. Tik op > Einde gesprek als u een
oproep wilt beëindigen.
Een oproep beantwoorden
Als u een oproep ontvangt, wordt het
scherm Inkomende oproep weergegeven.
1. Tik op Beantwoorden.
Tip: tik op Negeer als u het overgaan
van de telefoon wilt stoppen.
U kunt de slaapstand gebruiken om te
voorkomen dat de batterij leeg raakt
terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De
slaapstand verbruikt zeer weinig stroom.
Als de batterij is opgeladen, kunt u het
toestel weken achtereen in de slaapstand
laten staan.
• Druk op de aan-uitknop om het
toestel in de slaapstand te zetten.
• Druk kort op de aan-uitknop en
dubbeltik op (vergrendelingspictogram) om het toestel uit de slaapstand
te halen.
Het toestel resetten
U kunt het toestel opnieuw instellen als het
niet meer reageert.
Houd de aan-uitknop 10 seconden
ingedrukt.
10
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Uw toestel registreren
1. Ga naar www.garmin.com/volvo.
2. Volg de instructies op het scherm om
het product te registreren.
3. Bewaar uw originele aankoopbewijs of
een fotokopie op een veilige plek.
De software bijwerken
1. Sluit het toestel met de micro-B-kabel
op uw computer aan.
2. Dubbeltik op om de downloadpagina Mijn Dashboard te openen.
Als het menu Automatisch afspelen
niet wordt geopend of als u met een
Mac®-computer werkt, ga dan naar
www.garmin.com/agent.
3. Volg de instructies op het scherm.
Na de installatie van myGarmin Agent
wordt u gevraagd Mijn Dashboard te
openen wanneer u de nüvi aansluit op uw
computer. Mijn Dashboard controleert of
de meest recente software-updates voor
het toestel zijn geselecteerd en verschaft u
aanvullende informatie over het toestel.
Ga voor de nieuwste gratis softwareupdates (met uitzondering van kaartgegevens) gedurende de levensduur
van uw Garmin-product naar
www.garmin.com/volvo.
nüMaps Guarantee™
Als u binnen zestig dagen na het
zoeken van satellieten en het maken
van een rit uw nüvi registreert op
www.garmin.com/volvo, ontvangt u één
gratis kaartupdate (indien beschikbaar).
U komt niet in aanmerking voor de gratis
kaartupdate als u per telefoon registreert
of langer dan zestig dagen wacht nadat u
satellieten hebt gezocht en voor het eerst
met het toestel een rit hebt gemaakt.
Ga voor meer informatie naar
www.garmin.com/volvo.
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
11
Volvo® Beperkte garantie
Neem contact op met uw Volvo-dealer
voor informatie over de garantie.
Meer informatie
Selecteer Extra > Help voor meer informatie over uw toestel. U kunt de nieuwste
versie van de gebruikershandleiding
downloaden op www.garmin.com/volvo.
Ga voor meer informatie over accessoires
naar http://buy.garmin.com of neem
contact op met uw Garmin-dealer.
Garmin®, het Garmin-logo en nüvi® zijn handelsmerken van
Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd
in de Verenigde Staten en andere landen. cityXplorer™,
nüMaps Guarantee™ en myGarmin™ zijn handelsmerken
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze
handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder
uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Volvo® is een
gedeponeerd handelsmerk van AB Volvo en Volvo Car
Corporation. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik
van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.
Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en
is geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en
andere landen.
© 2010 Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen
12
nüvi 3700-serie voor Volvo-auto's – snelstartgids
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising