Garmin | nüvi® 44LM | User manual | Garmin nüvi® 44LM Brugervejledning

Garmin nüvi® 44LM Brugervejledning
nüvi 42/52-serien
®
Brugervejledning
Januar 2013
190-01530-36_0A
Trykt i Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af
en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi
af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen
indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Gå til Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, MapSource® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd.
eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et
registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang������������������������ 1
Montering af enheden���������������������������������������� 1
Om myDashboard��������������������������������������������� 2
Om Garmin Express������������������������������������������ 3
Slukning af enheden������������������������������������������ 4
Søgning efter positioner������������������������� 5
Om interessepunkter����������������������������������������� 6
Lagring af en startposition��������������������������������� 7
Søgning efter positioner������������������������������������ 7
Brug af positionskort������������������������������������������ 9
Favoritter��������������������������������������������������������� 10
Kortsider������������������������������������������������� 12
Sådan følger du en bilrute������������������������������� 12
Kortsider���������������������������������������������������������� 13
Datahåndtering�������������������������������������� 15
Filtyper������������������������������������������������������������� 16
Om hukommelseskort�������������������������������������� 16
Overførsel af filer fra computeren�������������������� 16
Sletning af filer ������������������������������������������������ 17
Tilpasning af enheden��������������������������� 17
Systemindstillinger������������������������������������������� 17
Navigationsindstillinger������������������������������������ 18
Displayindstillinger������������������������������������������� 18
Tidsindstillinger������������������������������������������������ 18
Sprogindstillinger��������������������������������������������� 19
Kortindstillinger������������������������������������������������ 19
Indstillinger for alarmpunkter��������������������������� 20
Gendannelse af indstillinger���������������������������� 20
Appendiks���������������������������������������������� 20
Vedligeholdelse af enheden���������������������������� 20
Sletning af brugerdata������������������������������������� 21
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel������������������������������������������������������� 22
Fjernelse af sugekopmontering fra forruden���� 22
Om nüMaps Lifetime �������������������������������������� 22
Sikkerhedskameraer���������������������������������������� 23
Køb af tilbehør������������������������������������������������� 23
Kontakt til Garmins produktsupport����������������� 23
Fejlfinding ������������������������������������������������������� 24
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
S
e guiden Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
1
2
3
4
Tilslut enheden til strømmen i bilen (side 1).
Monter enheden (side 1).
Registrer enheden (side 3).
Søg efter opdateringer.
• Softwareopdateringer (side 3).
• Gratis kortopdatering (side 3).
Sådan kommer du i gang
Montering af enheden
 ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at
forebygge personskade eller produktskade som
følge af, at batteriet har været udsat for ekstrem
varme, skal du fjerne enheden fra køretøjet, når
du forlader det, eller opbevare enheden uden for
direkte sollys.
Bemærk
Før du monterer enheden, skal du se guiden
Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer
for at få oplysninger om lovgivning vedrørende
forrudemontering.
1
Oplad din enhed mens du kører, før du bruger den
med batterier.
1 Tryk sugekoppen ➊ ind mod forruden.
➏
➋
➎
➍
2 Mens du trykker, skal du dreje armen ➍ tilbage
mod forruden.
3 tryk monteringen ➌ op og ind i åbningen bag
på enheden indtil den klikker på plads.
4 Tilslut bilstrømkablet ➊ til USB-porten ➋ på
enheden.
2
stikkontakt i bilen.
6 Klik monteringen ➊ fast på sugekoppens ➋
arm.
Modtagelse af satellitsignaler
➌
➊
5 Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen
er
for at opfange satellitsignaler. Når søjlerne
grønne, har enheden modtaget satellitsignaler.
Om myDashboard
Brug myDashboard til at registrere din enhed, søge
efter software- og kortopdateringer, få adgang til
produktvejledninger og service, og meget mere.
Sådan kommer du i gang
Om Garmin Express
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug Garmin Express til at registrere din enhed,
søge efter software- og kortopdateringer, få adgang
til produktvejledninger og support, og meget mere.
Opsætning af Garmin Express
1 Tilslut et USB-kabel ➊ til mini-USB-porten ➋
på enheden.
➊
➋
2 Tilslut den anden ende af USB-kablet til USBporten på din computer.
3 Gå til www.garmin.com/express.
Sådan kommer du i gang
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheden på
www.garmin.com/express inden for 90 dage fra
første gang, enheden opfanger satellitsignaler
under kørsel, kan du få en gratis kortopdatering
til enheden. Gå til www.garmin.com/numaps for at
se vilkår og betingelser.
Opdatering af kort
1 Registrer enheden (side 3).
2 Klik på Opdater nu under Kortopdateringer.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Aktivere livstidsabonnement på kort
1 Gå til www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis du registrerer enheden,
kan du modtage e-mail-meddelelser, når en
kortopdatering er tilgængelig.
3
Slukning af enheden
1 Tryk på tænd/sluk-knappen ➊.
➊
2 Vælg Sluk.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med
at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 10 sekunder.
Ændring af skærmens lysstyrke
1 Vælg Indstillinger > Display > Lysstyrke.
eller
.
2 Vælg
Justering af lydstyrken
1 Vælg Lydstyrke.
4
2 Vælg en indstilling:
•
•
Vælg
eller
.
Vælg afkrydsningsfeltet Tavs.
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner
på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for
at ændre indstillinger eller få vist yderligere
oplysninger.
GPS-signalstatus.
Aktuel tid.
Batteristatus.
Brug af Hjælp
Vælg
for at få vist oplysninger om brug af
enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
> Søg.
Vælg
Sådan kommer du i gang
Brug af skærmknapper
•
•
•
Tryk hurtigt på for at gå tilbage til
hovedmenuen.
og
for at få vist flere valg.
Vælg
Tryk på
og
, og hold dem nede for at
rulle hurtigere.
Brug af skærmtastaturet
Se "Systemindstillinger" for at ændre tastaturlayout
(side 17).
1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn.
2 Vælg en indstilling.
• Vælg et tegn på tastaturet for at indtaste et
bogstav eller tal.
for at tilføje et mellemrum.
• Vælg
• Vælg for at skifte mellem store og små
bogstaver.
og
for at flytte markøren.
• Vælg
• Vælg
for at slette et tegn.
Søgning efter positioner
•
•
•
nede, hvis du vil slette hele
Hold
indtastningen.
Tryk på Valg for at vælge sprogindstilling
for tastaturet.
for at indtaste specialtegn som
Vælg
f.eks. tegnsætningstegn.
Søgning efter positioner
Der er mange måder at finde positioner på.
• Efter kategori (side 6)
• Nær en anden position (side 6)
• Ved at stave navnet (side 7)
• Efter adresse (side 8)
• Brug af nyligt fundne positioner (side 8)
• Brug af koordinater (side 9)
• Brug af kortet (side 9)
• Brug af favoritter (side 10)
5
Om interessepunkter
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden,
indeholder interessepunkter som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
Sådan finder du et interessepunkt efter
kategori
1 Vælg Find > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
5 Vælg Start!
Søgning i en kategori
For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i
bestemte kategorier.
1 Vælg Find > Interessepunkter.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg Stav.
6
5 Indtast hele eller en del af navnet.
6 Vælg Udført.
Søgning i nærheden af et andet sted
Din enhed er som standard indstillet til at finde de
steder, der er tættest på din aktuelle position. Du
kan finde en position i nærheden af en anden by
eller et andet sted.
1 Vælg Find > Nær.
2 Vælg en indstilling, og vælg OK.
3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Tilføjelse af et viapunkt til en rute
1 Vælg Find, mens du navigerer ad en bilrute.
2 Søg efter positionen (side 6).
3 Vælg Go!
4 Vælg Tilføj som via punkt.
Søgning efter positioner
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjemmeposition for den position,
som du hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > Kør hjem.
2 Vælg Indtast min adresse, Indsæt aktuel
position eller vælg fra Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i Favoritter
(side 10).
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Slet din Hjem position
1 Vælg Find > Favoritter > Hjem.
2 Vælg informationsboblen.
3 Vælg Slet, og vælg Ja.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Favoritter > Hjem.
Søgning efter positioner
2
3
4
5
Vælg informationsboblen.
Vælg Rediger.
Indtast ændringerne.
Vælg Udført.
Søgning efter positioner
Du kan søge efter positioner vha. skærmtastaturet,
ved at indtaste adresse eller koordinater,
gennemse kortet osv.
Søgning efter et sted ved at stave navnet
1 Vælg Find > Interessepunkter > Stav navn.
2 Skriv et virksomhedsnavn eller en type af
virksomhed.
Du kan f.eks. skrive "Starbucks" eller "Kaffe".
3 Vælg Udført.
4 Vælg en position.
7
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være
anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst
på din enhed.
1 Vælg Find > Adresse.
2 Skift stat, land eller område efter behov.
3 Vælg en indstilling:
• Vælg Stav byen, indtast by og vælg
Udført.
• Vælg Søg i alle for at søge i alle byer i
staten eller området.
4 Indtast husnummeret, og vælg Udført.
5 Indtast gadenavnet, og vælg Udført.
6 Vælg gaden, hvis det er nødvendigt.
7 Vælg adressen, hvis det er nødvendigt.
8
Søgning efter en position ved at gennemse
kortet
1 Vælg Find > Gennemse kort.
2 Træk i kortet for at finde positionen.
3 Vælg positionen.
Der vises en informationsboble for positionen.
4 Vælg informationsboblen.
Visning af en liste over nyligt fundne
positioner
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har
fundet.
Vælg Find > Nyligt fundne.
Rydning af listen over nyligt fundne steder
Vælg Find > Nyligt fundne > Ryd.
Søgning efter positioner
Søgning efter en position ved hjælp af
koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af breddeog længdegraden. Denne metode kan være nyttig
ved geocaching.
1 Vælg Find >Koordinater.
2 Vælg om nødvendigt Format, vælg det
korrekte koordinatformat for den korttype, du
bruger, og vælg OK.
3 Vælg breddegraden.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
5 Vælg længdegraden.
6 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
7 Vælg Næste.
8 Vælg Start!.
Brug af positionskort
Positionskortet vises, efter at du har valgt en
position fra menuen Find.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Søgning efter positioner
➌
➋
➏
➐
Vælg ➊ for at gemme positionen i dine
favoritter.
Vælg informationsboblen ➋ for at få vist flere
oplysninger om positionen.
Vælg ➌ for at zoome ind og ud.
Vælg ➍ for at oprette en sving-for-sving-rute
til dette sted.
Vælg ➎ for at komme tilbage til forrige side.
Vælg ➏ for at indstille en simuleret position
(side 10).
9
•
Vælg ➐ for at få vist forskellige dele af kortet.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager
satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at
indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > System.
2 Vælg GPS-simulator > Til > OK.
3 I hovedmenuen skal du vælge Find >
Gennemse kort.
4 Vælg et område på kortet.
Der vises en informationsboble for positionen.
5 Vælg Sæt position.
Favoritter
Du kan gemme positioner i dine favoritter, så du
hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din
hjemmeposition gemmes også i Favoritter.
10
Lagring af din position i Favoritter
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Gem position.
3 Indtast et navn, og vælg Done.
4 Vælg OK.
Positionen gemmes i Favoritter.
Lagring af positioner i Favoritter
1 Søg efter positionen (side 6).
2 Vælg Gem > OK på positionskortet.
Søgning efter favoritter
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en gemt position.
Redigering af favoritter
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter positioner
3
4
5
6
Vælg en favorit.
Vælg informationsboblen.
Vælg Rediger.
Vælg en indstilling:
• Vælg Skift navn.
• Hvis du vil ændre det symbol, der bruges
til at markere Favoritten på et kort, skal du
vælge Skift kortsymbol.
• Vælg Skift telefonnummer.
• Hvis du vil tildele kategorier til favoritten,
skal du vælge Skift kategorier.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
1
2
3
4
5
Vælg Find > Favoritter.
Vælg favoritten.
Vælg informationsboblen.
Vælg Rediger > Skift kategorier.
Vælg Ny.
Sletning af favoritter
BEMÆRK: Slettede favoritter kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Favoritter.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg favoritten.
4 Vælg informationsboblen.
5 Vælg Slet > Ja.
Tilføjelse af en kategori
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at
organisere dine favoritter.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen Favoritter,
når du har gemt mere end 12 favoritter.
Søgning efter positioner
11
Kortsider
Et ikon med den aktuelle hastighedsgrænse kan
blive vist, når du kører på større veje.
Sådan følger du en bilrute
bemærk
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun
beregnet til oplysningsformål og træder ikke i
stedet for førerens ansvar for at overholde alle
opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle
tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle
trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage
for ikke at overholde alle gældende trafiklove og
-skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje.
Et ternet flag markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen
med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger
den oprindelige rute, beregner enheden ruten på
ny og giver nye retningsanvisninger.
12
Valg af en omvej
Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug
af omveje for at undgå forhindringer som f.eks.
vejarbejde.
BEMÆRK: Hvis den rute, du befinder dig på, er
den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden
muligvis ingen omvej.
1 Under navigation af en rute skal du vælge
for at gå tilbage til hovedmenuen.
2 Vælg Omvej.
Kortsider
Afbrydelse af en rute
Under navigation af en rute skal du trykke på
> Stop.
Navigation i direkte linje
Du kan oprette lige ruter, der ikke følger veje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Rutepræference > Direkte linje > OK.
Ruten bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg OK.
Kortsider
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist
oplysninger om din aktuelle position. Dette er en
nyttigt, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om,
hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjsikonet.
Søgning efter tjenester i nærheden
1 Tryk på køretøjsikonet på kortet.
2 Vælg Skadestuer, Politistationer eller
Brændstof for at få vist de nærmeste
positioner i denne kategori.
Kortsider
Visning af rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade
enheden være tændt, så den nøjagtigt kan måle
den tid, der er forløbet under rejsen.
Vælg feltet Fart på kortet.
13
Nulstilling af rejseoplysninger
1 Tryk på feltet Fart > Nulstil på kortet.
2 Vælg en indstilling:
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille
oplysningerne på tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at
nulstille maksimumhastigheden.
3 Vælg OK.
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en rute, vises alle sving og
manøvrer på hele ruten og afstanden mellem
svingene.
1 Vælg tekstlinjen øverst på kortet.
14
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et
billede af vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for
vejkryds på større hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens
du navigerer en bilrute.
2 Vælg Vis kort.
Kortsider
Visning af siden Næste sving
Under navigation af en bilrute vises en visning af
næste sving, vognbaneskift eller andre manøvrer
i det øverste venstre hjørne af kortet. Visningen
inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
fra kortet.
Vælg
2 Vælg Vejkryds-info.
Datahåndtering
Visning af et kommende vejkryds
Når du navigerer en bilrute, kan du få vist vejkryds
på større hovedveje. Når du nærmer dig et
vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af
vejkrydset, når det er tilgængeligt.
på kortet.
1 Vælg
Datahåndtering
Du kan gemme filer som f.eks. JPEG-billedfiler på
enheden. Enheden har en port til hukommelseskort
til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS
10.3 og tidligere versioner.
15
Filtyper
Enheden understøtter følgende filtyper:
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource®
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI
Loader.
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en
elektronikudbyder, eller du kan købe
forudkonfigureret Garmin-kortsoftware
(www.garmin.com/trip_planning). Udover kort- og
datalagring kan hukommelseskort også bruges til
at lagre filer som f.eks. kort, billeder, geocaching,
ruter, waypoints og brugerdefinerede POI'er.
Installation af et hukommelseskort
Enheden understøtter hukommelses- og datakort til
microSD™ og microSDHC.
16
Indsæt et hukommelseskort i stikket på
enheden.
Overførsel af filer fra computeren
1 Slut enheden til computeren (side 3).
Enheden og hukommelseskortet vises
som flytbare enheder i Denne computer på
Windows-computere og som installerede diske
på Mac-computere.
BEMÆRK: På visse computere med flere
netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis
ikke. Se i hjælpen til operativsystemet for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
3 Vælg filen.
4 Klik på Rediger > Kopier.
Datahåndtering
5 Åbn Garmin eller hukommelseskortet/
diskenheden.
6 Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
Frakobling af USB-kablet
1 Fuldfør en handling:
•
Hvis din computer er Windows-baseret,
skal du klikke på ikonet for udskubning
på proceslinjen.
• På Mac-computere skal du trække
diskikonet til papirkurven .
2 Frakobl kablet fra computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må
du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed
indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.
Tilpasning af enheden
1 Åbn Garmin-drevet eller -diskenheden.
2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er
nødvendigt.
3 Vælg filen.
4 Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori.
3 Vælg indstillingen for at ændre den.
Systemindstillinger
Vælg Indstillinger > System.
• GPS-simulator – afbryder enhedens
modtagelse af et GPS-signal, og sparer på
batteriet.
• Enheder – angiver måleenheden for afstande.
17
•
•
•
Tastaturopsætning – angiver
tastaturopsætningen.
Sikker kørsel – deaktiverer alle funktioner, som
kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed,
og som kan være forstyrrende under kørslen.
Om – viser nüvis softwareversionsnummer,
enhedens ID-nummer og oplysninger om flere
andre softwarefunktioner. Du skal bruge disse
oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren
eller køber ekstra kortdata.
Navigationsindstillinger
Vælg Indstillinger > Navigation.
• Rutepræference – vælg en præference for at
beregne din rute.
• Undgå – vælg de vejtyper, som du ønsker at
undgå på dine ruter.
18
Displayindstillinger
Vælg Indstillinger > Display.
• Farvevalg – indstiller en lys baggrund
(Dag), en mørk baggrund (Nat) eller skifter
automatisk mellem de to ud fra tidspunkterne
for solopgang og solnedgang for den aktuelle
position (Auto).
• Skærmprint – gør det muligt at tage et billede
af enhedens skærm. Skærmbilleder gemmes i
mappen Skærmprint i enhedens lager.
• Lysstyrke – ændrer lysstyrken for skærmen.
Nedsættelse af lysstyrken kan spare på
batteriet.
Tidsindstillinger
Vælg Indstillinger > Tid.
• Tidsformat – vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Tilpasning af enheden
•
Aktuel tid – angiv tiden manuelt for din nüvi.
Vælg Automatisk for at få din nüvi til at
indstille tiden ud fra din position.
Sprogindstillinger
Vælg Indstillinger > Sprog.
• Talesprog – angiver sproget for
stemmemeddelelser.
• Tekstsprog – indstiller al skærmtekst til det
valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget for brugerindtastede data eller
kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
• Tastatur – indstiller sproget for dit tastatur.
Kortindstillinger
Vælg Indstillinger > Kort.
Tilpasning af enheden
•
•
•
•
•
Kortdetaljer – justerer mængden af detaljer,
der vises på kortet. Visning af flere detaljer kan
bevirke, at kortet gentegnes langsommere.
Kortvisning – indstiller et kortperspektiv.
◦◦ Spor op – viser kortet i to dimensioner (2D)
med din færdselsretning øverst.
◦◦ Nord op - viser kortet i 2D med nord
øverst.
◦◦ 3D – viser kortet i tre dimensioner (3D) i
Spor op.
Køretøj – vælg Skift for at ændre det ikon,
der bruges til at vise din position på kortet.
Du kan downloade flere køretøjsikoner på
www.garmingarage.com.
Turlog – viser eller skjuler din rejselog.
Opsætning af kortdata – ændrer mængden af
data, som vises på kortet.
19
•
Info – Vis kortene og versionen af hvert kort,
der er indlæst på din nüvi. Vælg et kort for at
aktivere eller deaktivere det.
TIP: Hvis du vil købe flere kortprodukter, skal
du gå til www.garmin.com/us/maps.
Indstillinger for alarmpunkter
Vælg Indstillinger > Alarmpunkter.
• Advarsler – giver dig besked, når du nærmer
dig brugerdefinerede sikkerhedskameraer
(side 23). Se www.garmin.com/safetycamera
for yderligere oplysninger.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller
alle indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg evt. en indstillingskategori.
3 Vælg Gendan.
20
Appendiks
Vedligeholdelse af enheden
bemærk
Undgå at tabe enheden og udsætte den for kraftige
stød og rystelser.
Undgå at udsætte enheden for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan
der opstå funktionsfejl.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor
den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i
længere tid, da det kan føre til permanente skader
på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand
til at betjene berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen.
Appendiks
Rengøring af yderside
•
bemærk
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
•
•
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet
med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Brug vand, isopropylalkohol eller brillerens, hvis
det er nødvendigt.
3 Hæld væsken på kluden.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
Sådan undgår du tyveri
•
Fjern enheden og monteringen, og placer dem
uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
Appendiks
Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader
på forruden.
Opbevar ikke enheden i handskerummet.
Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Sletning af brugerdata
1 Tænd enheden.
2 Placer fingeren nederst til højre på enhedens
skærm.
3 Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen,
indtil pop-op-vinduet vises.
4 Vælg Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de
elementer, du har gemt, slettes.
Sådan forlænger du batteriets levetid
•
Udsæt ikke din enhed for ekstreme
temperaturer.
21
•
•
•
Reducer skærmens lysstyrke (side 4).
Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Reducer lydstyrken (side 4).
3 Installer en sikring på 1 A (fast-blow).
4 Placer metalspidsen i endestykket.
5 Skru endestykket på bilens strømkabel igen.
Udskiftning af sikringen i
køretøjets strømkabel
Fjernelse af sugekopmontering fra
forruden
bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du
ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at
de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet
fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.
Fjernelse af sugekopmonteringen på
forruden
1 Vip håndtaget på sugekopmonteringen ind mod
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du
muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af
biladapteren.
1 Afmonter endestykket.
TIP: Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne
endestykket.
2 Fjern endestykket, metalspidsen og sikringen
(glas og metalcylinder).
22
dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Om nüMaps Lifetime
For en enkelt betaling modtager du op til fire
kortopdateringer hvert år i hele enhedens levetid.
Du kan få flere oplysninger om nüMaps Lifetime og
komplette vilkår og betingelser ved at gå til
www.garmin.com og klikke på Kort og tilbehør.
Appendiks
Sikkerhedskameraer
Køb af tilbehør
 Advarsel
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller
konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI
eller en sikkerhedskameradatabase.
Kontakt til Garmins produktsupport
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelige i nogle områder. Se
www.garmin.com/safetycamera for at få
oplysninger om tilgængelighed. Til disse områder
indeholder nüvi positioner for mange hundrede
sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til
de senest opdaterede oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region eller
forlænge eksisterende abonnementer. Hver region
eller udvidelse, du køber, har sin egen udløbsdato.
Appendiks
Gå til http://buy.garmin.com.
Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du
har spørgsmål om dette produkt.
• Gå til www.garmin.com/support.
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller
1-800-800-1020.
• I Storbritannien skal du ringe på
0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på
+44 (0) 870,8501241.
23
Fejlfinding
Problem
Enheden opfanger ingen
satellitsignaler.
Løsning
• Vælg Indstillinger > System > GPS-simulator > Fra.
• Sørg for at enheden er ude af garager og væk fra høje bygninger og træer.
• Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde • Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
fast på forruden.
• Tør efter med en ren, tør klud.
• Monter sugekoppen (side 1).
Enheden oplades ikke i
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 22).
bilen.
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
• Enheden kan kun oplades mellem 32 °F og 113 °F (mellem 0 °C og 45 °C).
Hvis enheden placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Batteriet aflades hurtigt.
Du kan maksimere den tid, der går mellem opladningerne, ved at skrue ned for
baggrundsbelysningen (side 18).
Min batteriindikator synes
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
ikke at være præcis.
Hvordan ved jeg, at
enheden er i USBlagerenhedstilstand?
24
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, viser enhedens skærm et billede af en enhed,
som er tilsluttet en computer. Der vises også en eller to nye flytbare diskdrev under
Denne computer.
Appendiks
Enheden er tilsluttet
computeren, men
den vil ikke gå i
lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Appendiks
1
2
3
Frakobl USB-kablet fra computeren.
Sluk for enheden.
Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og enheden.
Enheden tændes automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
4 Kontroller, at enheden er tilsluttet en USB-port og ikke en USB-hub.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med
at tildele drevbogstaver til dine enhedsdrev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få
oplyst, hvordan du tilknytter drevbogstaver.
25
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoet og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. nüMaps
Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller
dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig
tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
TA-2012/1346
TA-2012/1347
© 2013 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising