Garmin | nüvi® 5000 | User manual | Garmin nüvi® 5000 Brugervejledning

Garmin nüvi® 5000 Brugervejledning
Brugervejledning
nüvi 5000
®
GPS-navigator
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax. (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Garmin Corporation
Liberty House
No. 68, Jangshu 2nd Road
Hounsdown Business Park,
Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf.
Southampton, Hampshire,
+886/2.2642.9199
SO40 9RB UK
Fax. +886/2.2642.9099
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien)
0808 2380000
(kun i Storbritannien)
Fax. +44 (0) 870.8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til
download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og
udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne
kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret
erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre
eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og
forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere
oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, nüvi®, MapSource® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. myGarmin™ og Garmin Lock™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er
et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com® og AudibleManager® er registrerede
varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997-2008. SaversGuide® er et registreret varemærke tilhørende
Entertainment Publications, Inc. MSN er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
April 2008
Delnummer 190-00857-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Forord
Forord
Brugervejledningsregler
Når du bliver bedt om at “trykke” på noget, henviser
dette i mange tilfælde til elementer på skærmen.
De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke
på en række elementer. Hvis der f.eks. står “tryk på
Find > Favoritter”, skal du trykke på knappen Find
og derefter på Favoritter.
nüvi - Tip og genveje
• Hvis du hurtigt vil tilbage til Siden Menu, skal du
trykke på knappen Tilbage og holde den nede.
• Tryk på
og
for at få vist flere valg.
• Hvis du vil justere lydstyrken, skal du trykke på
knappen Lydstyrke på siden Menu.
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til de
nyeste tjenester til dine Garmin-produkter:
• Registrering af din Garmin-enhed.
• Abonnement på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger (se side 39).
• Oplåsning af valgfri kort.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål
omkring brugen af din nüvi. I USA kan du
kontakte Garmins produktsupport på telefon
913/397.8200 eller 800/ 800.1020 eller besøge
www.garmin.com/support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien) eller på 0808 2380000
(kun Storbritannien).
nüvi 5000-serien Brugervejledning Forord
Indholdsfortegnelse
Forord.................................................i
Brugervejledningsregler................... i
nüvi - Tip og genveje........................ i
myGarmin™........................................ i
Kontakt Garmin................................. i
Sådan kommer du i gang.................1
Din nüvi-enhed................................. 1
Trin 1: Montering af nüvi................. 2
Trin 2: Oprettelse af
satellitforbindelse....................... 3
Trin 3: Brug af nüvi.......................... 3
Søgning efter destination................ 4
Sådan følger du din rute.................. 5
Tilføjelse af et viapunkt................... 5
Sådan vælger du en omvej.............. 6
Sådan stopper du en rute................ 6
Justering af lydstyrken.................... 6
Find....................................................7
Sådan finder du en adresse............ 7
Funktioner på siden Kør! ............... 7
Indstilling af en hjemmeposition.... 7
Favoritter........................................... 8
Brug af billednavigation.................. 9
Sådan finder du et sted ved at
stave navnet.............................. 10
ii
Sådan finder du nyligt fundne
steder..........................................11
Søgning efter interessepunkter.....11
Søgning i nærheden af et andet
sted.............................................11
Sådan opretter og navigerer du
ruter............................................ 12
Sådan finder du et sted vha.
kortet.......................................... 13
Indtastning af koordinater............. 13
Navigation i direkte linje................ 13
Brug af hovedsiderne....................14
Siden Kort....................................... 14
Siden Rejseoplysninger................ 15
Siden Drejliste................................ 15
Siden Næste sving......................... 15
Brug af medieafspillere..................16
Afspilning af musik........................ 16
Afspilning af lydbøger................... 18
Afspilning af video......................... 19
Håndtering af filer...........................21
Understøttede filtyper.................... 21
Indlæsning af filer.......................... 21
Indlæsning af billeder med
geotags på nüvi........................ 22
Sletning af filer............................... 22
Brug af værktøjerne.......................23
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Forord
Indstillinger..................................... 23
Hvor er jeg?.................................... 23
Hjælp............................................... 23
Ruter................................................ 23
Musikafspiller................................. 23
Audible Player................................ 23
Trafik................................................ 23
MSN® Direct.................................... 23
Spil................................................... 24
Galleri.............................................. 24
Brugerdata...................................... 24
Brug af FM-trafik.............................25
LED-blinkekoder............................. 25
Trafik i dit område.......................... 26
Trafik på vejen................................ 26
Trafik på ruten................................ 26
Trafikikoner..................................... 27
Alvorlighedsfarvekode.................. 27
Trafikabonnementer....................... 27
Afspilning af lyd gennem
køretøjets højttalere.......................28
Automatisk indstilling af
FM-senderen............................. 28
Manuel indstilling af
FM-senderen............................. 28
nüvi 5000-serien Brugervejledning Tip til frekvensvalg......................... 28
Oplysninger om FM-senderen...... 29
Tilpasning af din nüvi.....................30
Ændring af
systemindstillingerne............... 30
Ændring af
navigationsindstillingerne....... 30
Tilføjelse af
sikkerhedsindstillinger............. 31
Opdatering af
tidsindstillingerne..................... 31
Justering af
displayindstillingerne............... 31
Ændring af kortindstillingerne...... 32
Indstilling af sprog......................... 33
Justering af indstillinger for
videoinput.................................. 33
Ændring af indstillinger for
alarmpunkter............................. 34
Visning af oplysninger om
trafikabonnement...................... 34
Gendannelse af alle
indstillinger............................... 36
Sletning af brugerdata................... 36
Justering af lydstyrken . ............... 36
iii
Forord
Appendiks.......................................37
Låsning af nüvi............................... 37
Kalibrering af skærmen................. 37
Flere kort......................................... 37
Opdatering af softwaren................ 38
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør... 38
Udskiftning af sikringen................ 40
Fjernelse af nüvi og
monteringen.............................. 41
Om GPS-satellitsignaler................ 41
Pleje af din nüvi.............................. 41
Vigtig juridisk bemærkning
vedrørende din FM-sender....... 43
Specifikationer............................... 44
Indeks..............................................45
iv
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Din nüvi-enhed
GPS-antenne
Lyssensor
Tænd/sluk-knap
mini-USB-stik
Højttalere
Ekstern
antennetilslutning
SD-kortstik
advarsel: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Lovgivningen i Minnesota og Californien i USA afholder og/eller begrænser bilister fra at anvende montering med
sugekop i forruden under kørsel med motorkøretøjer. (Se California Vehicle Code 26708(a); Minnesota Statutes
Section 169.71). I disse stater skal der benyttes alternative holdere fra Garmin. Se side 2–3. Kontroller love og
bestemmelser, samt lokale vedtægter der hvor du kører, da andre lande og stater måske håndhæver lignende forbud
eller begrænsninger om objekter i forruden, der forstyrrer førerens udsyn (i Michigan og New Jersey er det forbudt
at have ting i forruden, der forstyrrer førerens udsyn). Husk altid at montere din Garmin-enhed på et sted, der ikke
forstyrrer førerens frie udsyn til vejen. Garmin påtager sig ikke ansvaret for evt. bøder eller skader, der pådrages
som resultat af tilsidesættelse af denne påmindelse eller som resultat af anden lovgivning eller vedtægter, der
relaterer sig til brugen af denne enhed.
nüvi 5000-serien Brugervejledning Sådan kommer du i gang
Trin 1: Montering af nüvi
Sådan monterer du nüvi vha.
sugekoppen:
1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på
højre side af holderen.
Holder
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub nüvi tilbage, så den klikker på
plads.
Strømkabel
2. Rengør og tør forruden med en
fnugfri klud. Fjern det klare plastik fra
sugekoppen. Anbring sugekoppen i
forruden.
3. Drej armen tilbage mod forruden.
4. Sæt holderen fast på sugekoppens
arm.
Sugekopmontering
7. Sæt den anden ende af bilens
strømkabel i en stikkontakt i bilen.
Enheden tænder automatisk, hvis den
er tilsluttet, og nøglen til køretøjet er
drejet til ON/ACC.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i
Europa, kan du fastgøre antennen til
forruden med sugekopperne.
Sådan monterer du nüvi på
instrumentbrættet:
Brug den vedlagte monteringsplade til at
montere din enhed på instrumentbrættet,
så den overholder lovgivningen.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Advarsel: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne,
når monteringspladen er installeret.
1. Rengør og tør instrumentbrættet af der,
hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden
af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra
oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på
pladen. Skub armen ned (imod pladen).
Trin 2: Oprettelse af
satellitforbindelse
Når nüvi er tilsluttet en stikkontakt i
køretøjet, skal du køre udendørs på et
åbent område, som ikke er i nærheden
af høje bygninger. Stands køretøjet.
Lokalisering af satellitter kan tage
nogle minutter.
nüvi 5000-serien Brugervejledning Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken.
Når en søjle er grøn, har din nüvi modtaget
satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den. Du kan
finde flere oplysninger om GPS på side 41
og på www.garmin.com/aboutGPS.
Trin 3: Brug af nüvi
A
B
C
D
E
F
A GPS-signalstyrke.
B Aktuel tid; peg for at ændre
tidsindstillingerne.
C Tryk for at finde en destination.
D Tryk for at se kortet.
E Tryk for at justere lydstyrken.
F Tryk, hvis du vil benytte værktøjer
som f.eks. medieafspillere,
indstillinger og hjælp.
Sådan kommer du i gang
Søgning efter destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger
efter adresser, byer og øvrige positioner. Det detaljerede kort, der er indlæst på din
nüvi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og
bilværksteder.
1. Tryk på Find.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg et element fra
listen.
5. Vælg en destination.
6. Tryk på Kør! og nyd
turen!
Tryk på
og
for at få vist flere valg.
Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon,
når du kører på større
hovedveje. Ikonet viser den aktuelle fartbegrænsning på hovedvejen.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du din rute
Mens du rejser, guider nüvi dig til din
destination vha. stemmemeddelelser, pile
på kortet samt retningsangivelser øverst på
kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye
anvisninger.
Ruten er markeret med en magentarød
linie. Følg pilene, når du drejer.
Tilføjelse af et viapunkt
Du kan tilføje ekstra stop (viapunkter)
til din rute. Din nüvi giver dig retningsangivelser til viapunktet og derefter til din
endelige destination.
TIP: Hvis du vil tilføje mere end ét stop
til ruten, kan du redigere den aktuelle
rute. Se side 12.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du
vil tilføje dette stop før din destination.
Tryk på Indsæt som ny position
for at gøre dette til din nye endelige
destination.
Et ternet flag markerer din destination.
nüvi 5000-serien Brugervejledning Sådan kommer du i gang
Sådan vælger du en omvej
Justering af lydstyrken
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Hvis du vil justere lydstyrken for navigationsmeddelelserne og medieafspilleren, skal
du trykke på Mixer.
Din nüvi forsøger at finde en alternativ rute,
som undgår vejen lige forude, og vender
derefter tilbage til din oprindelige rute.
Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på,
er den eneste fornuftige mulighed, beregner
din nüvi muligvis ingen omvej.
Gendan - gendan de oprindelige
lydindstillinger.
Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du
tage en omvej.
Tryk på Lydstyrke på siden Menu for at
justere masterlydstyrken.
Sådan stopper du en rute
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Stop.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Find
Find
Menuen Find indeholder flere
forskellige kategorier, som du kan bruge,
når du søger efter steder. Se side 4 for
at lære, hvordan du udfører en simpel
søgning.
Sådan finder du en
adresse
1. Tryk på Find > Adresse.
tip: Tryk på Nær for at ændre
søgeområdet. Se side 11.
2. Tryk evt. på Skift delstat/egn.
3. Tryk på Søg i alle.
ELLER
Tryk på Stav byen, indtast byen, og
tryk på Udført. Vælg byen på listen.
4. Indtast husnummeret, og tryk på
Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
Vælg evt. den korrekte gade på listen.
6. Tryk evt. på adressen.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 7. Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
Funktioner på siden Kør!
Tryk på Vis på kort for at få vist dette sted
på kortet. Hvis GPS-funktionen er slukket,
skal du trykke på Indsæt position for at
indsætte din aktuelle position her.
Tryk på Gem for at gemme dette sted i dine
Favoritter. Se side 8.
Indstilling af en
hjemmeposition
Du kan angive en hjemmeposition for det
sted, som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
ELLER
Tryk på Værktøjer > Brugerdata >
Indtast Hjem position.
2. Vælg en funktion.
Find
Sådan tager du hjem
Når du har angivet din hjemmeposition, kan
du til enhver tid oprette en rute til den ved
at trykke på Find > Kør hjem.
Sådan ændrer du din Hjem
position
Din hjemmeposition gemmes i Favoritter.
Hvis du vil ændre din hjemmeposition,
skal du først slette den fra dine Favoritter.
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Tryk på Hjem > Rediger > Slet.
Når du har slettet din hjemmeposition,
kan du nulstille den ved at følge trinene i
afsnittet “Indstilling af en hjemmeposition”.
Favoritter
Du kan gemme dine favoritsteder i
kategorien Favoritter, så du hurtigt kan
finde og oprette ruter til dem. Du kan også
inddele dine favoritsteder i kategorier.
Sådan gemmer du din aktuelle
placering
1. På siden Kort skal du trykke på
køretøjsikonet.
ELLER
Tryk på Værktøjer > Hvor er jeg.
2. Tryk på Gem position.
3. Indtast et navn på positionen vha.
skærmtastaturet.
4. Tryk på Udført for at gemme positionen
i Favoritter.
Sådan gemmer du steder,
du finder
1. Når du finder et sted, du vil gemme,
skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i
Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
Tryk på Find > Favoritter. Dine gemte
steder vises. Hvis du har tilknyttet en
kategori til en gemt position eller indlæst
billeder med geotags på din nüvi, vil dine
gemte positioner være opført efter kategori.
Hvis du ikke kan huske kategorien, kan du
trykke på Alle favoritter.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Find
Redigering af dine favoritter
Hvis dine favoritpositioner ikke er inddelt
i kategorier, skal du trykke på Find >
Favoritter. Tryk på den position, du vil
redigere, og tryk på Rediger. Tryk på en
knap for at redigere positionen.
Hvis dine favoritpositioner er inddelt
i kategorier, skal du trykke på Find >
Favoritter. Vælg en kategori og en
favoritposition. Tryk på Rediger.
• Skift navn - indtast et nyt navn, og
tryk på Udført.
• Vedhæft billede/Skift billede - vælg
et billede, som er gemt på din nüvi,
for at knytte det til denne position.
• Skift kort symbol - tryk på et
symbol.
• Skift telefon nummer - indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
• Skift kategorier - vælg en
eksisterende kategori, eller tryk på
Ny. Indtast et nyt kategorinavn, og
tryk på Udført.
nüvi 5000-serien Brugervejledning Slet - tryk for at fjerne dette element fra
dine Favoritter. Tryk på Ja.
Du kan også navigere til et billede ved at
trykke på Værktøjer > Galleri, og derefter
vælge et billede. Hvis billedet omfatter
oplysninger om positionen, skal du trykke
på Kør! for at oprette en rute til positionen.
Sådan bruger du
fotonavigation
Du kan oprette en rute til billeder, der er
gemt på din nüvi eller på et SD-kort, og
som indeholder oplysninger om positioner
(geotags).
1. Tryk på Find > Favoritter >
Panoramio™-fotos. Billeder, der
er gemt på nüvi-drevet eller SD-kortet,
vises.
2. Tryk på et billede.
3. Tryk på Kør! for at navigere til
positionen. Tryk på Vis på kort
for at få vist positionen på kortet.
Find
Sådan finder du et sted
ved at stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du
vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet
på skærmen. Du kan også skrive nogle
af bogstaverne i navnet for at begrænse
søgningen.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Stav navn.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du
indtaste bogstaver i navnet. Tryk på
Udført.
Sådan bruger du skærmtastaturet
Når der vises et tastatur på skærmen, kan
du skrive tal og bogstaver ved at trykke på
dem.
10
Tryk på
for at tilføje et mellemrum.
Tryk på
for at slette tegnet.
Tryk på
og
for at flytte markøren.
Tryk på for at skifte mellem store og
små bogstaver.
Tryk på Valg for at vælge en sprogfunktion
på tastaturet.
Tryk på
for at indsætte tegnsætning
og specialtegn.
bemærk: Knappen vises
på tastaturet afhængigt af, hvilket
tastatursprog der er valgt. Tryk på
for at se diakritiske tegn. Tryk på
knappen igen for at vende tilbage til det
fulde tastatur.
Tip: Du kan ændre tastaturopsætningen
til ABCDE. Se side 30.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Find
Sådan finder du nyligt
fundne steder
Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på
listen Nyligt fundne. De steder, der senest
har været vist, står øverst på listen. Tryk på
Find > Nyligt fundne for at få vist nyligt
fundne elementer.
Sådan sletter du nyligt fundne
steder
Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt
fundne, skal du trykke på Ryd > Ja.
bemærk: Når du trykker på Ryd,
slettes alle elementer fra listen Nyligt
fundne. Dette sletter ikke de faktiske
steder fra din enhed.
Søgning efter
interessepunkter
De detaljerede kort, der ligger på din nüvi,
viser mange interessepunkter, herunder
logi, banker og shopping. Nedenfor findes
instruktioner i at navigere til en restaurant.
1. Tryk på Find > Interessepunkter >
Mad & Drikke.
2. Vælg en madtype fra listen.
3. Vælg en restaurant fra listen, og tryk på
Kør! for at navigere derhen.
Søgning i nærheden af et
andet sted
bemærk: Din nüvi søger automatisk
efter steder i nærheden af din nuværende
placering.
1. Tryk på Find > Nær.
2. Vælg en funktion:
• Hvor jeg er nu - søg tæt på din
aktuelle position.
• En anden by - søg tæt på den by,
du indtaster.
• Min aktuelle rute - søg langs din
rute.
• Min destination - søg tæt på din
aktuelle destination.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 11
Find
Sådan opretter og
navigerer du ruter
1. Tryk på Find > Ruter.
2. Vælg den rute, du vil navigere, og tryk
på Kør!.
Oprettelse af en gemt rute
Brug din nüvi til at oprette og gemme ruter
inden din næste rejse. Du kan gemme op til
10 ruter.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Find > Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
3. Find den position, der skal være dit nye
startpunkt, og tryk på Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
5. Find den position, der skal være dit nye
slutpunkt, og tryk på Vælg.
for at tilføje en ny position
6. Tryk på
til din rute. Tryk på for at fjerne en
position.
7. Tryk på Næste for at beregne din rute
og se den på kortet.
12
8. Tryk på Gem for at gemme ruten og
afslutte.
Sådan redigerer du ruter
1.
2.
3.
4.
Tryk på Find (eller Værktøjer) > Ruter.
Vælg den rute, du vil redigere.
Tryk på Rediger.
Tryk på en valgmulighed for at redigere
ruten:
• Skift navn - indtast et nyt navn til
ruten.
• Tilføj/fjern punkter - tilføj nye start-,
via- eller slutpunkter til din rute.
• Organiser punkter manuelt giver dig mulighed for at ændre
rækkefølgen af punkterne på ruten.
• Omorganiser punkter optimalt ordner automatisk punkterne på
ruten, så den samlede afstand bliver
kortest mulig.
• Ny beregning - ændrer rutepræferencen til at beregne efter hurtigste
tid, korteste afstand eller direkte linje.
• Slet - fjern ruten.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Find
bemærk: Dine ændringer gemmes
automatisk, når du afslutter siderne til
ruteredigering.
Sådan finder du et sted
vha. kortet
Brug siden Gennemse kort til at få vist
forskellige dele af kortet. Tryk på Find >
Gennemse kort.
Tip til at gennemse kortet
• Tryk på + og – for at zoome ind
og ud.
• Tryk på kortet, og træk for at se
forskellige dele af det.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises
en pil, som peger på objektet.
• Tryk på Gem for at gemme denne
position.
• Tryk på Kør! for at navigere til
positionen.
• Hvis GPS-funktionen er slået fra,
skal du trykke på Indsæt position
for at indstille din position til den
valgte position. (Se side 30).
Indtastning af koordinater
Hvis du kender dit steds geografiske
koordinater, kan du bruge din nüvi til at
navigere til ethvert sted vha. længde- og
breddegraderne.
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på Format for at ændre typen
af koordinater. Da forskellige kort og
skemaer bruger forskellige formater,
gør nüvi det muligt for dig at vælge det
korrekte format for koordinaterne for
den korttype, du bruger.
3. Indtast koordinaterne, og tryk på
Udført.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal
du benytte tilstanden Direkte linje. Tryk på
Værktøjer > Indstillinger > Navigation >
Rutepræference > Direkte linje > OK.
Vælg en destination, og tryk på Kør! for at
navigere i direkte linje til destinationen.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 13
Brug af hovedsiderne
Brug af hovedsiderne
Siden Kort
Tryk på
Vis på kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet viser din aktuelle
placering. Tryk og træk kortet for at få vist et andet område af kortet (se side 13).
Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.
Tryk på for at
zoome ud.
Tryk på
køretøjsikonet for
at gemme den
aktuelle position.
Tryk på Menu for
at vende tilbage til
siden Menu.
Tryk på Ankomst
eller Hastighed
for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Siden Kort under navigation
Siden Rejseoplysninger
14
Tryk på for at
zoome ind.
Siden Drejliste
Tryk på Drej om
for at åbne siden
Næste sving.
Siden Næste sving
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af hovedsiderne
Siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver nyttige oplysninger
om rejsen. Hvis du vil have vist siden
Rejseoplysninger, skal du trykke på feltet
Hastighed eller Ankomst på siden Kort.
Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den
tid, der er forløbet under rejsen.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger,
skal du nulstille rejseoplysningerne, før
du starter en rejse. Tryk på Nulstil trip
for at nulstille oplysningerne på siden
Rejseoplysninger. Tryk på Nulstil maks.
for at nulstille den maksimale hastighed.
Siden Drejliste
Når du navigerer en rute, viser siden
Drejliste sving-for-sving-instruktioner for
hele ruten og afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på siden Kort for
at åbne siden Drejliste. Tryk på et sving for
at få vist siden med næste sving efter dette
sving. Tryk på Vis alle for at vende tilbage
til siden Drejliste. Tryk på pilene for at rulle
gennem listen.
Siden Næste sving
Når du navigerer en rute, viser siden Næste
sving svinget på kortet samt den resterende
afstand og tid, før du kommer hen til
svinget. Hvis du vil have vist det næste
sving på kortet, skal du trykke på Drej om
på siden Kort, eller trykke på et sving på
siden Drejliste.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 15
Brug af medieafspillere
Brug af medieafspillere
Afspilning af musik
Indlæs musikfiler i den interne hukommelse eller på et SD-kort. Se side 21–22.
1.
2.
3.
4.
Tryk på Værktøjer > Musikafspiller.
Tryk på Gennemse.
Tryk på en kategori.
Hvis du vil afspille hele kategorien fra
begyndelsen, skal du trykke på den
første sang på listen. Hvis du vil afspille
en bestemt sang, skal du trykke på
titlen.
Aktuel sang
Albumbillede
tip: Du kan spole frem og tilbage i
den aktuelle sang vha. statuslinjen for
sangen. Tryk et sted på statuslinjen for at
spole frem eller tilbage til dette sted. Du
kan også trykke og trække statuslinjen til
et bestemt sted i sangen.
Statuslinje for
sang
• Tryk på
• Tryk på for at afspille den forrige
sang på afspilningslisten; tryk på
knappen og hold den nede for at spole
tilbage gennem den aktuelle sang.
• Tryk kort på for at skifte til den
næste sang på afspilningslisten; tryk på
knappen og hold den nede for at spole
frem gennem den aktuelle sang.
• Tryk på for at sætte sangen på pause.
• Tryk på Gentag for at afspille den
aktuelle afspilningsliste igen.
• Tryk på Bland for at afspille sangene i
vilkårlig rækkefølge.
• Tryk på albumbilledet for at få vist
oplysninger om musikfilen.
for at justere lydstyrken.
Understøttede filtyper
Din nüvi understøtter MP3-musikfiler og
M3U- og M3U8-afspilningslistefiler samt
FLAC-lydfiler.
16
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af medieafspillere
Oprettelse og aflytning af
afspilningslister
Når du bruger din nüvi, kan du lytte
til afspilningslister, der er oprettet på
din computer. Du kan også gemme
afspilningslister vha. din nüvi.
Sådan gemmer du din aktuelle
afspilningsliste:
1. Mens du lytter til musik, skal du trykke
på Gennemse > Afspilningslister >
Aktuel afspilningsliste > Gem.
2. Indtast et navn, og tryk på OK.
Sådan opretter du en ny
afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspilningslister > Ny.
2. Vælg en sang fra en kategori, og tryk
på Gem.
3. Indtast et navn, og tryk på Udført.
4. Hvis du vil tilføje flere sange til din
nye afspilningsliste, skal du trykke på
Rediger > Tilføj sange. Vælg flere
sange fra kategorierne.
Sådan opretter du en afspilningsliste
på en computer:
1. Opret en afspilningsliste af musikfiler
vha. din computer og et lydprogram.
Gem afspilningslisten som en M3Ueller M3U8-fil.
bemærk: Du skal muligvis
redigere M3U/M3U8-filen med et
tekstredigeringsprogram, f.eks. Notepad,
for at fjerne stien (linket) til musikfilen.
M3U/M3U8-filen må kun indeholde
musikfilnavnene. Se hjælpen til
lydprogrammet.
2. Overfør afspilningslisten og
musikfilerne til din nüvi eller til dit
SD-drev (se side 21–22). M3U/M3U8filen skal have samme placering som
musikfilerne.
Sådan afspiller du en afspilningsliste:
1. I musikafspilleren skal du trykke på
Gennemse > Afspilningslister. Alle
tilgængelige afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste, og tryk på
Spil.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 17
Brug af medieafspillere
Sådan redigerer du en
afspilningsliste:
1. Mens du lytter til musik, skal du trykke
på Gennemse > Afspilningslister.
2. Vælg den afspilningsliste, du vil
redigere, og tryk på Rediger:
• Skift navn - skift navnet på
afspilningslisten.
• Tilføj sange - tilføj en sang til
afspilningslisten.
• Fjern sange - vælg de sange, som
du vil fjerne fra afspilningslisten, og
tryk på OK.
• Slet afspilningsliste - slet den
valgte afspilningsliste.
• Tryk på for at justere lydstyrken.
• Tryk på for at springe et afsnit over
og på for at gå tilbage. Tryk på en af
knapperne og hold den nede for at spole
hurtigt frem eller tilbage.
• Tryk på
for at sætte bogen på pause.
• Tryk på bogens omslag for at få vist
mere detaljerede oplysninger.
Afspilning af lydbøger
Brug af Bogmærker
Hvis du vil købe en bog hos Audible.com,
skal du gå til http://garmin.audible.com.
Sådan lytter du til en bog
1. Tryk på Værktøjer > Audible Player.
2. Tryk på Gennemse.
3. Tryk på en kategori, og tryk herefter på
en bogtitel.
18
Bogomslag
Sådan opretter du et bogmærke:
1. Tryk på Opret på Audible Player.
2. Tryk på Gem.
3. Brug skærmtastaturet til at indtaste et
navn på bogmærket.
4. Tryk på Udført.
5. Tryk på Spil for at lytte til bogen fra
bogmærket.
ELLER
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af medieafspillere
Tryk på Rediger for at ændre
bogmærkets navn eller slette
bogmærket.
Sådan afspiller du en bog fra et
bogmærke:
1. Tryk på Vis på Audible Player.
2. Vælg et bogmærke fra listen for at
afspille bogen.
Indlæsning af ���������
lydbøger
1. Opret en Audible.com-konto på
http://garmin.audible.com.
2. Download AudibleManager®.
3. Åbn AudibleManager. Følg
instruktionerne på skærmen for
at aktivere din nüvi (skal kun gøres
én gang).
4. Køb en bog på http://garmin.audible
.com, og download bogen til din
computer.
5. Brug AudibleManager til at overføre
bogen til din nüvi eller til dit SD-kort.
TIP: Læs hjælpefilen til AudibleManager for at få flere oplysninger. Vælg
Hjælp > Hjælp.
Afspilning af video
advarsel: Forsøg ikke at betjene
eller se video, mens du kører. Hvis
du betjener eller ser video under
kørslen, kan det forårsage ulykker
eller sammenstød med materiel skade,
alvorlig personskade eller død til følge.
Din nüvi understøtter NTSC compositevideo. Du skal bruge et A/V-adapterkabel,
som du kan købe hos Garmin eller
i en elektronikforretning. Du skal
muligvis bruge et ekstra adapterkabel
til videoenheden. Du kan få yderligere
oplysninger på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
1. Tilslut den lille ende af A/Vadapterkablet til A/V IN-stikket
på højre side af holderen.
2. Tilslut de røde, hvide og gule stik til de
tilsvarende stik på videoenheden.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 19
Brug af medieafspillere
A/V INstik
3. Tilslut om nødvendigt ekstern
strøm til videoenheden. Tænd for
videoenheden.
4. Tryk på Ja for at skifte til videoen.
Hvis du automatisk vil skifte til videoen,
skal du åbne siden Menu og trykke
på Værktøjer > Indstillinger >
Videoinput. Du kan finde yderligere
oplysninger om indstillinger for
videoinput på side 33–34.
bemærk: Du kan vende tilbage til
Videoinput, mens videoen afspilles, ved
at trykke hvor som helst på skærmen.
bemærk: Der vil være sorte linjer
omkring videobilledet.
20
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Håndtering af filer
Håndtering af filer
Du kan gemme filer (f.eks. MP3’er
og JPEG-billedfiler) i nüvis interne
hukommelse eller på et SD-kort
(ekstraudstyr).
bemærk: Din nüvi er ikke
kompatibel med Windows® 95, 98, Me
eller NT. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 og ældre versioner.
Det er en almindelig begrænsning for
mange USB-lagerenheder.
Understøttede filtyper
• MP3-musikfiler: se side 16–17
• M3U- og M3U8musikafspilningslistefiler: se side 17
• AA-lydbogsfiler: se side 19
• JPEG- og JPG-billedfiler: se side 24
• PNG-billedfiler: se side 24
• Ogg- og FLAC-musikfiler:
se side 16–17
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra
Garmin POI Loader: se side 39
• Kort, ruter og waypoints fra
MapSource®: se side 37–38
Indlæsning af filer
Trin 1: Indsæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte eller fjerne kortet, skal
du skubbe det ind, indtil det siger “klik”.
Trin 2: Tilslut USB-kablet
Tilslut mini-USB-stikket på bagsiden af
nüvi. Slut det store stik på kablet til en
ledig USB-port på computeren.
Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare
enheder i Denne computer på Windowscomputere og som monterede diske på
Mac-computere.
bemærk: På visse operativsystemer
eller computere med flere netværksdrev,
vises nüvi-drevene muligvis ikke.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 21
Håndtering af filer
Se hjælpen til dit operativsystem for at
få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Trin 3: Overfør filer til nüvi
Kopier filer fra computeren til nüvidrevene/-diskenhederne.
1. Find den fil, du ønsker at kopiere,
på din computer.
2. Marker filen, og vælg Rediger >
Kopier.
3. Åbn “Garmin-” eller SD-kortdrevet/
diskenheden.
4. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises i
fillisten i din nüvis hukommelse eller på
SD-kortet.
Trin 4: Udtag og afbryd
USB-kablet
Når du er færdig med at overføre filer,
skal du klikke på ikonet Skub ud
på
proceslinjen eller trække diskikonet til
Papirkurven på Mac-computere.
Fjern din nüvi fra computeren.
22
Indlæsning af billeder med
geotags på nüvi
Du skal downloade billeder med geotags
til din nüvi for at kunne bruge funktionen
billednavigation. Der findes flere oplysninger på http://connect.garmin.com/photos.
1. Slut nüvi til computeren.
2. Gå til http://connect.garmin.com/photos,
og vælg et billede.
3. Vælg Send til Garmin-enhed for at
gemme billedet på nüvi.
Sletning af filer
Når din nüvi er tilsluttet computeren,
skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/diskenheden. Marker den fil, du vil slette,
og tryk på tasten Delete på computerens
tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke ved, hvad
en fil skal bruges til, må du IKKE slette
den. Hukommelsen i din nüvi indeholder
vigtige systemfiler, som IKKE bør
slettes. Vær især varsom ved filer i
mapper med navnet “Garmin”.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af værktøjerne
Brug af værktøjerne
Menuen Værktøjer har mange funktioner,
som er nyttige, når du bevæger dig rundt i
byen eller i hele verden.
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillinger
på side 30–36.
Hvor er jeg?
Tryk på Hvor er jeg for at få vist
oplysninger om din aktuelle position.
Dette er en nyttig funktion, hvis du
skal oplyse en redningstjeneste, hvor du
befinder dig. Tryk på en knap til højre for
at se de nærmeste steder i den kategori.
Tryk på Gem position for at gemme din
aktuelle position.
Hjælp
Tryk på Hjælp for at få oplysninger om
brug af nüvi.
Ruter
Du kan finde oplysninger om ruter på
side 11–12.
Musikafspiller
Du kan finde oplysninger om afspilning af
musik på din nüvi på side 16–18.
Audible Player
Du kan finde oplysninger om afspilning af
lydbøger på side 18–19.
Trafik
Du kan få adgang til trafikoplysninger, hvis
nüvi er sluttet til en FM-trafikmodtager.
Du kan læse mere om trafikoplysninger på
side 25–27.
MSN® Direct
Med en MSN Direct-modtager
(ekstraudstyr), kan du få adgang til MSN
Direct. Du kan finde flere oplysninger
på www.garmin.com/traffic eller på
http://garmin.msndirect.com.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 23
Brug af værktøjerne
Du kan købe en MSN Direct-modtager på
http://buy.garmin.com.
Tryk hvor som helst på skærmen for at
stoppe diasshowet.
Spil
Sådan navigerer du til et
billede
Tryk på Spil for at få adgang til en
række spil, der er tilgængelige til nüvi.
Nogle af spillene er kun prøveversioner.
På www.garmin.com/games findes
spilinstruktioner og oplysninger om køb.
Galleri
I Galleri kan du få vist billeder, som du har
gemt i din nüvi eller på et SD-kort.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist det i et
større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
Visning af et diasshow
Tryk på Diasshow for at starte et diasshow,
hvor hvert billede vises et øjeblik.
24
Hvis et billede indeholder oplysninger om
position, skal du trykke på Info og derefter
på Kør! for at oprette en rute derhen.
På side 22 findes oplysninger om
indlæsning af billeder med geotags
til din nüvi.
Brugerdata
Brug denne funktion til at håndtere og slette
dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du
har overført en rute fra MapSource, skal
du trykke på Værktøjer > Brugerdata >
Importer rute(r) fra fil for at anvende den
pågældende rute i nüvi.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af FM-trafik
Brug af FM-trafik
Brug en FM TMC-trafikmodtager
(trafikoplysningskanal) til at modtage
trafikoplysninger over FM Radio Data
System. Du kan finde oplysninger om
FM-trafikmodtagere og modtageområder
på www.garmin.com/traffic.
bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager signaler
fra trafikserviceudbyderen og viser disse
oplysninger på din nüvi.
bemærk: FM-trafikmodtageren og
din nüvi skal være i dataområdet af en
FM-station, der sender TMC-data, for at
modtage trafikoplysninger.
bemærk: nüvi skal være tilsluttet
FM-trafikmodtageren (ekstraudstyr)
for at få adgang til trafikoplysninger.
Til stikkontakten
i køretøjet
Strøm
LED
Til strømstikket
på
nüvi-holderen
Status
LED
bemærk: Hvis din FM TMCtrafikmodtager har en antenne med
sugekopper, skal du placere antennen
lodret på forruden vha. sugekopperne.
LED-blinkekoder
Den grønne strøm-LED lyser, når enheden
er sluttet til en ekstern strømforsyning.
Status-LED angiver signalmodtagelsen:
• Blinker gult: Angiver, hvilket land du
aktuelt befinder dig i.
• Lyser gult: Søger efter signal.
• Lyser rødt: Momentant
synkroniseringstab.
• Lyser grønt: Normale trafikdata.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 25
Brug af FM-trafik
Trafik i dit område
Tryk på Værktøjer > Trafik for at få vist
trafikbegivenheder i dit område. Tryk på
Vis efter vej for at se trafikbegivenheder
på hver vej i området.
Trafik på vejen
Når du ikke navigerer en rute, og der
er trafik på vejen, viser siden Kort et
trafikikon, f.eks.
eller . Tryk
på ikonet for at få vist oplysninger om
forsinkelsen.
Tip: De lokale indstillinger, du
valgte under den første opsætning,
bestemmer, hvilke trafikikoner der
bruges: Diamantformede ikoner ( )
for Nordamerika, trekantede ikoner
( ) for Europa.
26
Trafik på ruten
Når nüvi beregner din rute, undersøger den
den aktuelle trafik og prioriterer automatisk
den hurtigste rute. Du kan stadig blive
dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke
findes alternative veje. Hvis der er store
forsinkelser i trafikken på din rute, mens
du navigerer, beregner nüvi automatisk
ruten igen.
Siden Kort viser
eller , når der er
trafik på din rute. Tallet på ikonet angiver
det antal minutter, trafikken forsinker din
rute. Det er automatisk medregnet i den
ankomsttid, der vises på kortet.
Sådan undgår du trafik på din rute:
1. På siden Kort skal du trykke på .
2. Tryk på tekstlinjen for at få flere
oplysninger. Hvis der er mere end én
forsinkelse, skal du trykke på Detaljer.
3. Tryk på Undgå for at undgå denne
forsinkelse.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Brug af FM-trafik
Trafikikoner
Nordamerika
Betydning
Trafikabonnementer
International
Vejforhold
Vejarbejde
Vej lukket
Langsom trafik
Ulykke
Hændelse
På side 34–35 findes oplysninger
om, hvordan du tilføjer et
trafikabonnement. Du kan få flere
oplysninger om trafikabonnementer
på www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at
aktivere det abonnement, som følger
med FM-trafikmodtageren (hvis et
sådant fulgte med). Abonnementet
aktiveres automatisk, efter din nüvi
har opfanget satellitsignaler, mens
den modtager trafiksignaler fra
betalingstjenesteudbyderen.
Rejseinformation
Alvorlighedsfarvekode
Grøn = Mindre alvorlig: Trafikken
flyder normalt.
Gul = Alvorlig: Der forekommer
kødannelse.
Rød = Meget alvorlig: Der forekommer
meget kødannelse, eller trafikken er gået
helt i stå.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 27
Afspilning af lyd gennem køretøjets højttalere
Afspilning af lyd
gennem køretøjets
højttalere
Før du benytter FM-senderen i dit område, skal
du læse den juridiske bemærkning vedrørende
FM-sendere på side 43.
Vha. FM-senderen på din nüvi kan du lytte
til lyden fra nüvi over en FM-stereoradio.
Automatisk indstilling af
FM-senderen
Hvis du bruger en FM-trafikmodtager,
kan nüvi vælge en kanal for dig.
1. På siden Menu skal du trykke på
Lydstyrke > Audio output >
FM-sender.
2. Hvis du bruger en trafikmodtager, skal
du trykke på Automatisk tuning. Indstil
derefter dit stereoanlæg til den valgte
kanal.
28
Manuel indstilling af
FM-senderen
Hvis du ikke bruger en FM-trafikmodtager,
skal du vælge en FM-kanal til FMsenderen.
1. På siden Menu skal du trykke på
Lydstyrke > Audio output >
FM-sender.
2. Indstil radioen til en FM-kanal med
meget støj og et lavt frekvensnummer.
og
for at vælge den
3. Tryk på
samme frekvens, som dit stereoanlæg
er indstillet til.
Tip til frekvensvalg
Du får det bedste resultat ved at vælge en
frekvens under 90,1 FM.
Når du søger efter en passende frekvens
på din FM-radio, skal du lede efter en ledig
frekvens med ensartet støj. Hvis du hører
støj og lyde i baggrunden, skal du vælge en
anden frekvens.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Afspilning af lyd gennem køretøjets højttalere
Det kan være nødvendigt at ændre
frekvensen for FM-senderen, når du
kører. En frekvens, der ikke bruges af en
radiostation i dit område, kan bruges af en
station et andet sted.
Oplysninger om FMsenderen
Du kan også bemærke denne effekt,
når terrænet ændrer sig, hvorved fjerne
stationer, som ikke blev modtaget, da du
foretog det oprindelige valg af frekvens,
kan modtages af dit bilanlæg. Disse og
andre kilder til elektrisk interferens kan
gøre det nødvendigt at finde en anden
frekvens.
FM-senderen er beregnet til at sende lyden
fra din nüvi til din FM-radio.
Forsøg ikke at justere FM-indstillingerne,
mens du kører.
Afstanden mellem køretøjets strømkabel,
din nüvi og FM-radioantennen kan også
påvirke støjniveauet. Køretøjer med
antennen placeret langt væk, f.eks. med
antennen monteret bag på bilen, kan også
opleve mere interferens fra støjkilder
udefra, end køretøjer med antennen
monteret foran.
Når du kører, vil du muligvis bemærke
ændringer i baggrundsstøjen, selvom der
ikke er en FM-station, som bruger kanalen.
Dette kan forekomme, når du kører
igennem vejkryds, hvor der er specielle
trafiklys eller andre elektroniske systemer.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 29
Tilpasning af din nüvi
Tilpasning af din nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.
tip: Tryk på
på en vilkårlig
indstillingsside for at få vist hjælpen
til den pågældende indstilling.
Ændring af
systemindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
System.
GPS-simulator - gør det muligt
forsimulatoren at slå GPS-funktionen
fra og simulere navigation.
Enheder - skift måleenheder til miles eller
kilometer.
Tastatur - vælg QWERTY for et layout
som på en skrivemaskine, eller vælg
ABCDE for et alfabetisk layout.
Om - få vist softwareversionsnummeret,
enheds-ID-nummeret og lydversionsnummeret for din nüvi. Du skal bruge disse
30
oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata
(se side 37).
Gendan - gendan systemindstillingerne.
Ændring af
navigationsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Navigation.
Rutepræference - vælg en præference for
at beregne din rute.
• Hurtigste tid - beregner ruter, der er
hurtigere at køre, men kan være længere
afstandsmæssigt.
• Korteste distance - beregner ruter, der
er kortere, men som kan tage længere
tid at køre.
• Direkte linje - beregner ruter i
fugleflugtslinje (uden veje).
Undgå - vælg de vejtyper, som du ønsker at
undgå eller ikke undgå på dine ruter.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Tilpasning af din nüvi
Guidet omvej - oplyser dig om omveje
under navigation. Når en rute er aktiveret,
skal du trykke på Omvej på siden Menu for
at få vist en liste over omveje på din rute.
Gendan - gendan de oprindelige
navigationsindstillinger.
Tilføjelse af
sikkerhedsindstillinger
Gendan - gendan de oprindelige
sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når
du gendanner sikkerhedsindstillingerne,
slettes din Garmin Lock PIN eller dit
sikkerhedssted ikke.
Opdatering af
tidsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
Tids format - vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Sikker kørsel - slå Sikker kørsel
til og fra. Sikker kørsel gør alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørsel,
utilgængelige.
Tids zone - vælg et kontinent, et land og
en region. Tryk på Skift kontinent og
Skift land for at vælge nye søgeområder.
Brug pilene til at rulle gennem
valgmulighederne.
Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for
at låse din nüvi. Indtast en firecifret PINkode og et sikkerhedssted. Du kan finde
flere oplysninger på side 37.
Gendan - gendan de oprindelige
tidsindstillinger.
Justering af
displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Display.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 31
Tilpasning af din nüvi
Juster lysstyrke - juster lysstyrken for
baggrundsbelysningen. Vælg Automatisk
belysning for at justere belysningen
automatisk ud fra det omgivende lys.
Farve valg - vælg Dag, hvis du ønsker en
lys baggrund, Nat, hvis du ønsker en mørk
baggrund, eller Auto, hvis du ønsker, at der
automatisk skiftes mellem de to.
Skærm print - aktiverer tilstanden
Skærm print. Tryk på for at tage et
skærmbillede. Bitmapfilen med billedet
gemmes i mappen screenshots på nüvidrevet.
Gendan - gendan de oprindelige
displayindstillinger.
Ændring af
kortindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort
0.1306 in.
Kort detaljer - ændrer mængden af
detaljer, der vises på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes
langsommere.
• Spor op - viser kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord op - viser kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D - viser kortet i tre dimensioner (3D)
i Spor op.
Køretøj - tryk på det ikon, du vil bruge,
og tryk derefter på OK. Rul ned for
at se flere køretøjsikoner. Du kan
downloade flere køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Autozoom - aktiverer valget Autozoom,
som automatisk justerer zoomindstillingen
efter din aktuelle fart og vejtypen.
Vis POI’er - aktiverer interessepunkter
(POI’er), så de vises på kortet.
Trip log - viser eller skjuler din rejselog.
Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke
på Værktøjer > Brugerdata > Slet trip
log.
Kort visning - vælg et kortperspektiv.
32
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Tilpasning af din nüvi
Kort info - få vist de kort (og
kortversioner), der er indlæst på din
nüvi. Tryk på et kort for at aktivere
(afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan - gendan de oprindelige
kortindstillinger.
Indstilling af sprog
Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sprog.
Listen over stemmepersonligheder angiver,
om din nüvi oplyser vejnavne og steder,
når du nærmer dig dem, eller om det er en
forudoptaget stemme med et begrænset
ordforråd, som ikke oplyser vejnavne og
steder.
Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du
kan også ændre tastaturets sprogindstilling
ved at trykke på knappen Valg eller på
skærmtastaturet.
Gendan - gendan de oprindelige
sprogindstillinger.
Justering af indstillinger
for videoinput
Tekst sprog - ændrer al skærmtekst til det
valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget,
ændres sproget af brugerindtastede data
eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Din nüvi understøtter NTSC compositevideoinput. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Videoinput.
Skift til video - vælg, hvordan nüvi skal
skifte til videotilstand, når der tilsluttes et
A/V-kabel.
Stemmepersonlighed - ændrer sproget for
stemmemeddelelser.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 33
Tilpasning af din nüvi
• Altid - skifter automatisk til
videotilstand.
• Meddelelse - beder dig om at skifte til
videotilstand. Når meddelelsen vises,
skal du trykke på Ja for at afspille
videoen.
• Ignorer - ignorerer eksternt
videoudstyr, der er tilsluttet nüvi.
Dette valg kræver, at du vælger Vis
video på siden Videoinput for at kunne
se videoinput.
Vis video - vælg Vis video for at se
videoinput fra en ekstern kilde på nüvi.
Gendan - gendan de oprindelige
indstillinger for videoinput.
Ændring af indstillinger
for alarmpunkter
Du skal have alarmpunkter (f.eks.
brugerdefinerede interessepunkter (POI’er),
en sikkerhedskameradatabase eller en
TourGuide®) indlæst for at kunne justere
indstillingerne for alarmpunkter.
34
Se side 39–40. Tryk på Værktøjer >
Indstillinger > Alarm punkter.
Advarsler - tryk på Advarsler for at
tænde eller slukke for advarslerne, når
du nærmer dig brugerdefinerede POI’er
eller sikkerhedskameraer.
Audio - tryk på Audio for at ændre
audiomeddelelsen, når du nærmer dig
et alarmpunkt på din rute.
Visning af oplysninger om
trafikabonnement
FM TMC-trafikmodtageren er valgfrit
tilbehør til nüvi 5000. Når trafikmodtageren
er tilsluttet, skal du trykke på Værktøjer >
Indstillinger > Trafik.
Bemærk: Du har kun adgang til
trafikindstillingerne, hvis din nüvi er
tilsluttet en ekstern strømkilde og en
FM TMC-trafikmodtager.
Bemærk: Hvis din trafikmodtager
har et prøveabonnement, behøver
dette ikke at blive aktiveret, og du
behøver ikke at købe et abonnement,
før prøveabonnementet udløber.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Tilpasning af din nüvi
Funktioner i Nordamerika
Dine FM-trafikabonnementer og
udløbsdatoer vises. Tryk på Tilføj
for at tilføje et abonnement.
Funktioner uden for
Nordamerika
Auto - vælg den udbyder, der skal bruges.
Vælg Auto for at bruge den bedste udbyder
i området, eller vælg at bruge en bestemt
udbyder.
Søg - søg efter andre TMC-trafikudbydere.
Du kan øge søgetiden ved at trykke på Ja
for at rydde tabellen med udbydere.
Abonnementer - få vist dine FMtrafikabonnementer og udløbsdatoer.
Tryk på Tilføj for at tilføje et abonnement.
Tilføjelse af et abonnement
Du kan købe ekstra abonnementer eller
forny abonnementerne, når de udløber.
Besøg Garmin FM Traffic-webstedet på
adressen www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: Du behøver ikke at aktivere
det abonnement, som følger med
FM-trafikmodtageren (hvis et sådant
fulgte med). Abonnementet aktiveres
automatisk, efter din nüvi har opfanget
satellitsignaler, mens den modtager
trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.
1. Fra siden Menu skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Trafik.
2. Til enheder uden for Nordamerika skal
du trykke på Abonnementer > Tilføj.
Til enheder i Nordamerika skal du
trykke på Tilføj.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID
ned.
4. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for at
købe et abonnement og få en kode på
25 tegn.
5. Tryk på Næste på din nüvi, indtast
koden, og tryk på Udført.
Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver
gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har
flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe
dig en ny kode for hver modtager.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 35
Tilpasning af din nüvi
Gendannelse af alle
indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Sletning af brugerdata
Hvis du vil justere lydstyrken
for navigationsmeddelelserne og
medieafspilleren, skal du trykke på
Mixer.
Gendan - gendan de oprindelige
lydindstillinger.
Advarsel: Alle brugerangivne
informationer slettes.
1. Placer din finger på skærmens
nederste højre hjørne, mens du
tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen,
indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes.
Alle de elementer, du har gemt, slettes.
Justering af lydstyrken
Tryk på Lydstyrke på siden Menu for at
justere masterlydstyrken.
36
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Låsning af nüvi
Garmin Lock er et tyverisikringssystem,
der låser din nüvi. Hver gang du tænder
din nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller
køre til sikkerhedspositionen for at låse
enheden op.
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed.
2. Tryk på knappen ved siden af Garmin
Lock.
3. Indtast en firecifret PIN-kode, og
naviger til en sikkerhedsposition.
Hvad er en
sikkerhedsposition?
Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til,
f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition.
Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du
befinder dig på sikkerhedspositionen, skal
du ikke indtaste PIN-koden.
bemærk: Hvis du glemmer din PINkode og din sikkerhedsposition, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Kalibrering af skærmen
Hvis berøringsskærmen ikke
reagerer korrekt, skal du kalibrere
berøringsskærmen. Placer din finger i
øverste venstre hjørne af skærmen, og
tænd din nüvi. Fortsæt med at trykke på
skærmen, indtil kalibreringsskærmen vises.
Følg instruktionerne på skærmen.
Flere kort
Du kan købe yderligere MapSourcekortdata fra Garmin og indlæse
kortene i nüvis interne hukommelse
eller på et SD-kort (ekstraudstyr). På
www.garmin.com/unlock/update.jsp
kan du se, om der er en opdatering til
din kortsoftware.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 37
Appendiks
Åbn siden Menu for at finde den version af
kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk
på Værktøjer > Indstillinger > Kort >
Kort info. Du skal bruge dit enheds-ID
(se side 30) og serienummer (findes bag på
enheden under USB-stikket) for at aktivere
flere kort.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre
en opdatering, downloader WebUpdater
automatisk opdateringen og installerer den
på din nüvi.
Hvis du vil indlæse kort, ruter eller
waypoints i din nüvis hukommelse eller på
et SD-kort vha. MapSource, skal du vælge
navnet på dit nüvi-drev eller SD-kortdrev.
Der er flere oplysninger i hjælpefilen til
MapSource.
Du kan få flere oplysninger om valgfrit
tilbehør på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Opdatering af softwaren
1. Gå til www.garmin.com/products
/webupdater, og download WebUpdater
til din computer.
2. Slut din nüvi til computeren ved hjælp
af USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg
instruktionerne på skærmen.
38
Ekstraudstyr og valgfrit
tilbehør
Garmin Travel Guide
Ligesom en rejsevejledning på papir
giver Garmin Travel Guide detaljerede
oplysninger om steder såsom restauranter
og hoteller. Du kan købe en Garmin Travel
Guide på http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
For at bruge rejseguiden, skal du indsætte
SD-kortet i din nüvi. Tryk på Find >
Ekstraudstyr. Tryk på navnet på din
Travel Guide for at åbne den.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Appendiks
SaversGuide®
Med det forudprogrammerede SaversGuide
SD-datakort og medlemskort fungerer din
nüvi som et digitalt kuponhæfte.
Du kan købe SaversGuide-tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at kontakte
din Garmin-forhandler.
Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du
indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på
Find > Ekstraudstyr > SaversGuide.
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer
er tilgængelige i visse områder. Besøg
http://my.garmin.com for at få oplysninger
om tilgængeligheden. I disse områder
indeholder nüvi placeringer af mange
hundrede sikkerhedskameraer. Din
nüvi advarer dig, når du nærmer dig et
sikkerhedskamera, og kan advare dig,
hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har
adgang til de nyeste oplysninger.
Du kan til enhver tid købe en ny region
eller forlænge eksisterende abonnementer.
Hver region, du køber, har sin egen
udløbsdato.
Advarsel: Garmin er ikke
ansvarlig for nøjagtigheden af
eller konsekvenserne af at bruge et
brugertilpasset interessepunkt (POI)
eller en sikkerhedskameradatabase.
Brugerdefinerede
interessepunkter
Brug POI Loader til at indlæse
brugerdefinerede POI’er på din nüvi.
POI-databaser er tilgængelige fra
forskellige firmaer på internettet. Visse
brugerdefinerede databaser indeholder
opmærksomhedsinformation for punkter,
som f.eks. sikkerhedskameraer og
skoleområder.
Besøg www.garmin.com/extras, og klik på
POI Loader for at installere POI Loader på
din computer. Se hjælpefilen til POI Loader
for at få yderligere oplysninger. Tryk F1 for
at åbne hjælpefilen.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 39
Appendiks
Hvis du vil have vist brugerdefinerede
POI’er, skal du trykke på Find >
Ekstraudstyr > Brugerdefinerede
POI’er. Hvis du vil ændre indstillingerne
for alarmpunkter, skal du trykke på
Værktøjer > Indstillinger > Alarm
punkter > Advarsler.
Hvis du vil slette brugerdefinerede
POI’er fra din nüvi, skal du slutte nüvi
til computeren. Åbn mappen Garmin\poi
på nüvi-drevet eller SD-kortdrevet. Slet
filen poi.gpi.
TourGuide
Med TourGuide kan din nüvi afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart.
Disse ture kan f.eks. tage dig med på en
rute, mens der afspilles interessante fakta
om historiske seværdigheder på vejen.
Du kan få flere oplysninger ved at besøge
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
Udskiftning af sikringen
advarsel: Når du skifter sikringen,
skal du passe på, at du ikke taber de små
dele, og du skal kontrollere, at de sættes
tilbage det korrekte sted.
Hvis din enhed ikke vil tænde i dit køretøj,
skal du muligvis skifte den sikring, der
findes i spidsen af biladapteren.
1. Skru det sorte, runde endestykke ud,
og fjern det.
2. Fjern sikringen
Endestykke
(glas- og
sølvcylinder), og
Sølvspids
erstat den med en
Sikring
ny F-sikring (Fast
Blow) på 3A.
3. Kontroller, at
sølvspidsen er
placeret i det sorte endestykke.
Skru det sorte endestykke på plads.
Hvis du vil have vist dine TourGuide-filer,
skal du trykke på Find > Ekstraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er. Hvis du vil
ændre indstillingerne for TourGuide, skal
du trykke på Værktøjer > Indstillinger >
Alarm punkter > TourGuide.
40
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Appendiks
Fjernelse af nüvi og
monteringen
Hvis du vil fjerne din nüvi fra holderen,
skal du trykke på knappen i bunden af
holderen og skubbe nüvi fremad.
Hvis du vil fjerne holderen fra
monteringen, skal du dreje holderen til
højre eller venstre. Tryk på holderen
i denne retning, indtil den løsnes fra
monteringen.
Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen fra forruden, skal du skubbe armen
imod dig. Træk knappen på sugekoppen
imod dig.
Om GPS-satellitsignaler
Din nüvi skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne
navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden
af høje bygninger eller træer eller i en
parkeringskælder, kan din nüvi ikke
oprette satellitforbindelse. Gå udenfor
til et område, hvor der ikke er høje
forhindringer for at bruge din nüvi.
Når din nüvi har opfanget satellitsignaler,
er søjlerne for signalstyrken på siden
Menu grønne
. Når den mister
satellitsignalerne, bliver søjlerne røde
eller forsvinder
.
Du kan finde flere oplysninger om GPS
under www.garmin.com/aboutGPS.html.
Pleje af din nüvi
Din nüvi indeholder følsomme elektroniske
komponenter, som kan beskadiges
permanent, hvis de udsættes for kraftige
stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere
risikoen for beskadigelse af din nüvi, skal
du undgå at tabe enheden samt at betjene
den i omgivelser med risiko for stød og
vibrationer.
Rengøring af din nüvi
Din nüvi er konstrueret af materialer af høj
kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse
af brugeren udover rengøring. Rengør
din nüvis ydre beklædning (ikke
berøringsskærmen) med en klud, der er
fugtet med vand iblandet et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den herefter af.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 41
Appendiks
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af
berøringsskærmen
Rengør berøringsskærmen med en
blød, ren og fnugfri klud. Brug evt.
vand, isopropylalkohol eller brillerens.
Fugt kluden med væsken, og tør
berøringsskærmen forsigtigt af.
Beskyttelse af din nüvi
• Bær og opbevar din nüvi i bæretasken
(valgfrit tilbehør).
• Du må ikke opbevare nüvi, hvor den
kan udsættes for ekstreme temperaturer
i længere tid, da det kan føre til
permanent skade på den.
• Undgå at udsætte din nüvi for vand.
Hvis enheden kommer i berøring med
vand, kan der opstå funktionsfejl.
• Du må aldrig bruge en hård eller
skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan
beskadige skærmen. Selvom en
PDA-pegepind kan bruges til at
42
betjene berøringsskærmen, må du aldrig
forsøge dette, mens du kører.
Sådan undgår du tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne
enheden og holderen, når du ikke bruger
dem. Fjern det mærke, som sugekoppen
efterlader på forruden.
• Du må ikke opbevare enheden i
handskerummet.
• Registrer dit produkt hos
http://my.garmin.com.
• Brug funktionen Garmin Lock.
Se side 37.
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Appendiks
Vigtig juridisk
bemærkning vedrørende
din FM-sender
Dit nüvi-produkt indeholder en FM-sender.
Læs følgende regler:
Brug af nüvi-FM-senderen i
Europa
Det er ulovligt at bruge FM-sendere i
visse europæiske lande som følge af
specifikke radiofrekvensrestriktioner.
Du bør kontrollere de lokale regulativer i
alle de europæiske lande, som du vil bruge
FM-senderen i, for at sikre dens lovlighed.
Du har det fulde ansvar for at rette dig
efter de love og regulativer, der findes i
det land, hvor enheden anvendes. Garmin
fraskriver sig alt ansvar, såfremt du ikke
overholder lokale love og regulativer.
Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/fm-notice.
Brug af nüvi-FM-senderen i
USA
Det er lovligt at bruge FM-sendere i
USA, men den tilladte udgangseffekt
for FM-sendere er lavere i USA end i de
europæiske lande, der tillader FM-sendere.
De europæiske nüvi-modeller indeholder
en FM-sender, der kører med højere effekt,
og som ikke kan anvendes lovligt i USA.
Du har det fulde ansvar for at rette dig
efter de love og regulativer, der findes i
det land, hvor enheden anvendes. Du skal
deaktivere FM-senderen, inden du bruger
din europæiske nüvi-model i USA.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 43
Appendiks
Specifikationer
Strømtilførsel: 12/24 V jævnstrøm fra
køretøj ved brug af det medfølgende
strømkabel eller vekselstrøm ved brug
af ekstra tilbehør.
Vægt: 263,3 g (9,29 oz)
Drift: 4,2 W ved 12,0 V, typisk
Fysisk størrelse: 143,5 mm B ×
94,2 mm H × 20,3 mm D
(5,65" B × 3,71" H × 0,80" D)
Skærm: 5,2" diagonal, 800 × 480 pixel;
WVGA TFT-skærm, liggende med hvidt
baggrundslys og berøringsskærm
Kabinet: Ikke vandtæt (IPXO)
Arbejdstemperaturområde: 5°F til 158°F
(-15°C til 70°C)
Datalagring: Intern hukommelse og
valgfrit flytbart SD-kort
GPS-modtager: Højfølsom
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kold: < 38 sek.
Nulstilling til fabriksstandarder: < 48 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en
stationær modtager med frit udsyn til
himlen.
Computergrænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm
Composite-videostik: Standard 3,5 mm,
4 ben
44
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning
32
A
advarsler
alarmpunkter 34
sikkerhedskamera 39
afspille video 19–20
afspilningsliste 17
afspille 17
fra en computer 17
gemme aktuelle 17
oprette 17
redigere 18
aktuel position, gemme 8
angive din placering 7, 13
automatisk tuning 28
B
baggrundsfarve 32
berøringsskærm
indstillinger 31–32
kalibrere 37
rengøre 42
billed-navigation 9
billeder 24
billeder med geotags
indlæse 22
billednavigation
indlæse billeder med
geotags 22
bøger 18–19
bogmærker 18
Brugerdata 24
brugerdata, slette 36
brugerdefinerede POI’er 39
C
computerforbindelse 21
D
detailkort 33
diakritiske tegn 10
direkte linje, ruteangivelse
13, 30
displayindstillinger 31–32
Drejliste, siden 15
E
ekstern antennetilslutning 1
ekstraudstyr 38–40
enheds-ID 30
F
filer 21–22
håndtere 21–22
indlæse 21
overføre 22
slette 22
understøttede typer 21
Find 4, 7–13;Se finde steder
finde satellitter 3
finde steder 4
efter adresse 7
efter navn 10–11
element på kort 13
funktioner på siden Kør 7
gemte steder (Favoritter) 8
interessepunkter 11
nær en anden position 11
nylige valg 11
fjerne holderen 41
flere kort 37–38
FM-sender 28–29
juridiske oplysninger
43–44
opsætning 28
FM-trafikmodtager 25–27
funktioner på siden Kør 7
fartbegrænsningsikon 4
Favoritter 8
nüvi 5000-serien Brugervejledning 45
Indeks
G
Garmin Lock 31, 37
gemme
din aktuelle position 8,
13, 23
steder, du finder 7, 8
gennemse kortet 13
GPS 3
tænd/sluk 30
guidet omvej 31
H
hjælp 23
hjælp på enhed 24
hjemmeposition 7
holder 2
hovedtelefonstik 44
Hvor er jeg 23
I
indstillinger 30–35
gendanne 34
interessepunkter (POI’er)
finde 11
indlæse 39
vise 32
46
J
JPEG
indlæse 21
vise 24
juridisk bemærkning, FMsender 43
K
kilometer 30
koordinater 13
køretøjsikon 14, 32
kør hjem 8
kort
aktivere detailkort 33
detaljeniveau 32
ekstra 37
flytte 13
gennemse 13
opdatere 37
perspektiv 32
tilpasse 32
version 33
vise 3
zoom 13
L
låse din nüvi 37
lydbøger 18–19
lydoutput 28–29
lydstyrke i, 3, 6, 36
for medieafspiller 6, 36
for navigationsmeddelelser
6, 36
lydversion 30
lysstyrke 32
M
M3U-afspilningslisteformat
17
maksimal hastighed, nulstille
15
MapSource 37
medieafspillere 16–19
Menu, siden 3
miles 30
montere 2
på instrumentbræt 2
MP3-musikfiler
afspille 16
indlæse 21–22
MSN Direct 23
musik 16–18
musikafspiller 23;See medieafspillere
myGarmin i
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Indeks
N
Næste sving, siden 15
navigation 5
geotags, billeder med 24
indstillinger 30–31
valg 30
nødhjælp 23
nulstille
maksimal hastighed 15
tripdata 15
nylig fundne positioner 11
O
om GPS 41
omvej 6
opbevare din nüvi 42–43
opdatere
kort 37–38
software 38
output, lyd
hovedtelefonstik 44
køretøjets højttalere 28
overensstemmelseserklæring
49
overføre filer 21–22
P
Q
QWERTY-tastatur 30
R
registrere 42
Rejseoplysninger, siden 15
retningsangivelser 15
retningsangivelser sving-for-sving 15
ruter 12–13
direkte linje 30
følge 5
importere 24, 38
omvej 6
præferencer 30
redigere 12
simulere 30
standse 6
tilføje et stop 5
S
satellitsignaler 3, 41
SD-kort 21, 44
stik 1
sikkerhedsindstillinger 31
Sikkerhedskamera 39–40
sikkerhedsposition 37
Sikker kørsel 31
sikring, skifte 40
simulere en rute 30
skærm
farvevalg 32
kalibrere 37
lysstyrke 32
skærmbillede 32
skoleområdedatabase 39
slette
afspilningsliste 18
alle brugerdata 36
bogmærke 19
brugerdefinerede
POI’er 40
Favoritter 8, 9
filer 22
liste med nyligt fundne 11
rute 12
tegn 10
slette brugerdata 36
softwarelicensaftale 49
softwareopdatering 38
softwareversion 30
søgeområde 11
specifikationer 44
spil 24
Spor op 32
sprog
indstille 33
stemme 33
tekst 33
stave et navn 10
PIN-kode, Garmin Lock 31
plade til instrumentbrættet 2
pleje af din nüvi 41–42
positionsikon 32
nüvi 5000-serien Brugervejledning 47
Indeks
stemmepersonlighed 33
sugekopmontering 2
systemindstillinger 30
T
tænd/sluk-knap 1
tastatur 10–11
layout 10, 30
sprogtilstand 10, 33
tastatur på skærmen 10–11
tekstsprog 33
tidsindstillinger 31
tidszone 31
tilbehør 38–40
tilpasse din nüvi 30–36
TourGuide 40–41
trafik 25–27
dækningsområder 25
hændelser 26
ikoner 27
modtagere 25
tilføje trafikabonnementer
34–35
undgå 26
Travel Guide 38
tripdata, nulstille 15
trip log 32
tyverisikring 31, 37
48
U
understøttede filtyper 21
undgå
trafik 27
tyveri 37, 42
vejtyper 30
USB 1
lagerenhedstilstand 21–22
udtage 22
V
Værktøjer 3, 23–24
viapunkt, tilføje 5
videoinput 19–20, 33–34
W
WebUpdater 38
Z
zoom 13, 32
nüvi 5000-serien Brugervejledning
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU
AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur, organisering
og kode er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må eksportere
eller reeksportere produktet til noget land, der er i
strid med USA’s love om eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt
overholder de essentielle krav og andre
relevante dele af direktiv 1999/5/EF.
Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet www.garmin.com.
nüvi 5000-serien Brugervejledning 49
For at få de seneste gratis softwareopdateringer
(bortset fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid
skal du besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00857-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising