Garmin | nüvi® 5000 | Quick Start Guide | Garmin nüvi® 5000 Pikaopas

Garmin nüvi® 5000 Pikaopas
Pikaopas
nüvi 5000
®
GPS-navigaattori
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Maaliskuu 2008
Osanumero 190-00857-57
ver. A Painettu Taiwanissa
nüvi-laite
GPS-antenni
Valoanturi
Virtapainike
mini-USB-liitin
Kaiuttimet
Ulkoisen
antennin liitin
SD-korttipaikka
varoitus: Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana
toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vaihe 1: nüvin
kiinnittäminen
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
nüvin kiinnittäminen imukupilla:
1. Liitä ajoneuvon virtajohto telineen
takaosassa olevaan virtaliitäntään.
Teline
6. Kallista nüvia takaisinpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää
ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan.
Laite käynnistyy automaattisesti, jos se
on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
Virtajohto
2. Puhdista ja kuivaa tuulilasi
nukkaamattomalla liinalla. Poista
imukupista kirkas muovisuojus.
Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
3. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
Vaihe 2: nüvin määritykset
Voit käynnistää nüvin liittämällä virtajohdon
toisen pään laitteeseen ja toisen pään
ajoneuvon virtapistokkeeseen. Käynnistä
ajoneuvo avaimella, niin laite käynnistyy
automaattisesti. Seuraa näytön ohjeita.
Imukuppikiinnitys
Vaihe 3: Satelliittitietojen
hakeminen
Vaihe 4: nüvin käyttäminen
A
Kun nüvi on liitetty ajoneuvon
virtaliitäntään, aja aukealle paikalle pois
autotallien ja korkeiden rakennusten luota.
Pysäytä ajoneuvo. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
B
C
D
E
-palkit osoittavat GPSsatelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun yksi palkki on vihreä, nüvi on
löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit
valita määränpään ja navigoida sinne.
Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on
osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
F
A GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
B Kellonaika: muuta aika-asetuksia
koskettamalla tätä.
C Etsi määränpää koskettamalla tätä.
D Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
E Säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla tätä.
F Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta,
asetuksia ja ohjetta, koskettamalla tätä.
Pääsivujen käyttäminen
Voit avata karttasivun valitsemalla
Katso karttaa. -ajoneuvomerkki näyttää nykyisen
sijaintisi. Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
Loitonna koskettamalla
-painiketta.
Palaa valikkosivulle
koskettamalla
valikkokuvaketta.
Kosketa kuvakkeita
Saavut tai
Nopeus, jos haluat
avata Matkan
tiedot -sivun.
Kosketa tekstipalkkia, jos haluat avata risteysluettelosivun.
Lähennä
koskettamalla
kuvaketta .
Tallenna nykyinen
sijainti valitsemalla
ajoneuvokuvake.
Matkan tietosivu
Kosketa kuvaketta
Käänny, jos haluat
avata seuraavan
käännöksen sivun.
Risteysluettelosivu
Seuraavan
käännöksen sivu
Kohdepisteiden etsiminen
Valokuvanavigoinnin
käyttäminen
1. Valitse Minne? > Ruokaa, hotelleja....
2. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
3. Valitse kohde ja kosketa Aja-kuvaketta.
Panoramio™ tarjoaa kuvia, jotka sisältävät
paikkatietoja, geokoodeja (geotag). Voit
ladata kuvia nüviin ja luoda reittejä niihin.
Lisätietoja on käyttöoppaassa.
Voit etsiä kohdepisteen kirjoittamalla nimen
valitsemalla Minne? > Ruokaa, hotelleja...
> Tavaa nimi. Jos haluat etsiä paikkaa eri
alueelta, valitse Minne > Lähellä.
Geokoodattujen kuvien lataaminen
nüviin:
1. Liitä nüvi tietokoneeseen.
2. Siirry osoitteeseen http://connect.garmin
.com/photos ja valitse kuva.
3. Tallenna kuva nüviin valitsemalla Send
to Garmin Device.
Kauttakulkupisteen
lisääminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko >
Minne?.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Aja.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen
määränpäätä valitsemalla Lisää
kauttakulkupisteeksi. Muuta tämä piste
lopulliseksi määränpääksi valitsemalla
Aseta uudeksi määränpääksi.
Navigoiminen kuvan paikkaan:
1. Valitse Minne? > Suosikit > Panoramiovalokuvat. nüvi-asemaan tai SD-kortille
tallennettujen kuvien luettelo tulee
näyttöön.
2. Valitse Panoramio-kuva.
3. Navigoi paikkaan valitsemalla Aja.
Valitsemalla Näyt kartal. voit näyttää
paikan kartassa.
vihje: Muokkaa nykyistä reittiä,
jos haluat lisätä reitille useampia
kauttakulkupisteitä. Valitse Minne? >
Reitit.
FM-radiolähettimen
käyttäminen
Liikenne reitillä
Reitin laskemisen aikana nüvi tarkkailee
liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti
siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman
vähän aikaa. Laite saattaa silti ohjata
sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras
mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.
Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin
aikana, nüvi laskee reitin automaattisesti
uudelleen.
Tutustu käyttöoppaan FM-radiolähetintä koskevaan
juridiseen ilmoitukseen ennen FM-radiolähettimen
käyttämistä asuinalueellasi. FM-radiolähettimien
käyttäminen on kiellettyä joissakin Euroopan
maissa tiettyjen radiotaajuusrajoitusten vuoksi.
Tarkista FM-radiolähettimen laillisuus paikallisten
säädösten mukaan kaikissa Euroopan maissa, joissa
aiot käyttää laitetta.
Karttasivulla näkyy
tai , kun
reitillä on ruuhkaa. Kuvakkeessa oleva
luku ilmoittaa, miten monta minuuttia
ruuhka lisää reitin ajoaikaan. Lisäaika
lisätään automaattisesti kartassa
näkyvään saapumisaikaan. Ensimmäisen
käynnistyksen yhteydessä valitsemasi paikka
määrittää käytettävän liikennekuvakkeen:
Pohjois-Amerikassa käytetään vinoneliötä
( ) ja Euroopassa kolmioita ( ).
Voit toistaa nüvin äänet ajoneuvon
kaiuttimista. Valitse valikkosivulla
Volmakkuss > Äänen ulostulo > FMlähetin. Valitse FM-radiolähettimen FMkanava ja valitse sama kanava nüvissa.
FM TMC
-liikennevastaanottimen
käyttäminen
Jos nüvi on liitetty valinnaiseen
FM TMC (Traffic Message
Channel) -liikennevastaanottimeen
ja olet kuuluvuusalueella, nüvi voi
vastaanottaa liikennetietoja. Lisätietoja
FM-liikennevastaanottimista ja
kuuluvuusalueista on osoitteessa
www.garmin.com/traffic.
Tiedostojen lataaminen
nüviin
Äänentoistimen
käyttäminen
nüvin sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
SD-kortille voi tallentaa tiedostoja,
kuten MP3-musiikkitiedostoja ja JPEGkuvatiedostoja. Liitä mini-USB-liitin
nüvin taustapuolelle ja kaapelin suurempi
liitin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
Voit myös asettaa SD-korttipaikkaan
valinnaisen SD-kortin painamalla sitä,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
Voit luoda Audible.com-tilin ja
ostaa ja ladata äänikirjoja osoitteesta
http://garmin.audible.com.
Valitse Työkalut > Audible-soitin. Paina
Selaa-painiketta. Kosketa luokkaa ja kirjan
nimeä. Voit luoda ja toistaa kirjanmerkkejä
valitsemalla Luo- ja Näytä-painikkeen.
Videon toistaminen
nüvi ja SD-kortti näkyvät Windows®tietokoneiden Resurssienhallinnassa
siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa
liitettynä taltiona.
varoitus: Älä yritä käyttää tai
katsoa videoita ajaessasi. Videokuvan
käyttäminen tai katsominen ajoneuvon
ollessa liikkeessä saattaa aiheuttaa
onnettomuuden tai törmäyksen, joka
puolestaan voi vaurioittaa omaisuutta
tai aiheuttaa vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman.
Musiikkisoittimen
käyttäminen
Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen
muistiin tai SD-kortille.
nüvi tunnistaa NTSC-komposiittivideon.
Tarvitset A/V-sovitinkaapelin, jonka saat
Garminilta tai sähköliikkeestä. Lisätietoja
on osoitteessa http://buy.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Valitse Työkalut > Musiikkisoitin. Paina
Selaa-painiketta. Kosketa luokkaa. Voit
toistaa koko luokan luettelon alusta lähtien
koskettamalla luettelon ensimmäistä raitaa.
Toista tietty raita valitsemalla raita.
Voit luoda, muokata ja toistaa soittolistoja
valitsemalla Selaa > Soittolistat.
nüvin huoltaminen
1. Liitä A/V-sovitinkaapelin pienempi pää
telakointiaseman oikeassa reunassa
olevaan A/V IN -liitäntään.
nüvi sisältää herkkiä sähköisiä osia, jotka
voivat vahingoittua kovista iskuista tai
kovasta tärinästä. Vältä nüvin pudottamista
ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi
altistua iskuille ja/tai tärinälle.
A/V IN
-liitin
nüvin puhdistaminen
nüvi on valmistettu laadukkaista
materiaaleista. Se ei tarvitse muuta
huoltoa kuin puhdistamista. Puhdista
nüvin kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
2. Liitä punainen, valkoinen ja keltainen liitin
videolaitteen vastaaviin liitäntöihin.
3. Liitä videolaite tarvittaessa ulkoiseen
virtalähteeseen. Käynnistä videolaite.
4. Siirry videoon valitsemalla Kyllä.
Voit siirtyä automaattisesti videoon
ulkoisen videolähteen liittämisen jälkeen
valitsemalla valikkosivulla Työkalut >
Asetukset > Videotulo.
Kosketusnäytön puhdistaminen
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä,
puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä
tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina
nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
huomautus: Voit palata videotoiston
aikana Videotulo-sivulle koskettamalla
näyttöä.
huomautus: Videokuvan ympärillä
on mustat viivat.
• Käytä Garmin Lock™ -toimintoa. Katso
kohtaa nüvin lukitseminen.
nüvin suojaaminen
• Kuljeta ja säilytä nüvia valinnaisessa
kuljetuslaukussa.
• Älä säilytä nüvia erittäin kuumissa tai
kylmissä paikoissa, koska laite saattaa
vahingoittua pysyvästi.
• Älä altista nüvia vedelle. Vesi voi
aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä.
• Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua. Vaikka
kosketusnäyttöä voidaan käyttää
kämmentietokoneen kosketuskynällä,
älä koskaan tee niin ajamisen aikana.
nüvin lukitseminenü
1. Valitse Työkalut > Asetukset > Turva.
2. Kosketa Garmin Lock -kohdan vieressä
olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja
turvapaikkaan.
huomautus: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä nüvi
Garminille avattavaksi. Laitteen mukana
on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen
rekisteröintitiedot tai ostotodistus.
Varkauksien välttäminen
Näytön kalibroiminen
• Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä
kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin
näyttö voi vahingoittua. Pyyhi imukupin
jälki tuulilasista.
• Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
• Rekisteröi tuotteesi osoitteessa
http://my.garmin.com.
Jos kosketusnäyttö lakkaa vastaamasta,
katkaise nüvista virta. Pidä sormea näytön
päällä ja käynnistä nüvi. Pidä sormea
näytön päällä, kunnes kalibrointinäyttö
tulee näyttöön. Seuraa näytön ohjeita.
10
Lisätietoja
Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ on
Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki.
Lisätietoja nüvista saat valitsemalla
Työkalut > Ohje. Voit ladata
käyttöoppaan uusimman version osoitteesta
www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista
on osoitteessa http://buy.garmin.com. Voit
myös ottaa yhteyden Garmin-myyjään.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n
rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc. 1997–
2005. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
11
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin
Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00857-57 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising