Garmin | nüvi® 500 | Garmin nüvi® 500 snabbstartshandbok

Garmin nüvi® 500 snabbstartshandbok
nüvi 500/550
®
snabbstartshandbok
Viktig information
Kontakta Garmin
Kontakta Garmins produktsupport om du har
frågor när du använder din nüvi. I USA går du
till www.garmin.com/support eller kontaktar
Garmin USA per telefon på (913) 397-8200
eller (800) 800-1020.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns det viktig
information och produktvarningar.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe)
Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Varning! Den här produkten innehåller
ett litiumjonbatteri. För att förhindra att
skador uppstår ska enheten tas med från
bilen när du går ut eller skyddas från direkt
solljus.
I Europa besöker du www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för att få
lokal supportinformation, eller kontaktar
Garmin (Europe) Ltd. per
telefon på +44 (0) 870 8501241.
Innan du monterar nüvi-enheten läser
du i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
lagar som gäller för montering på vindruta.
Mer information
Om du vill ha mer information om nüvienheten trycker du på Verktyg > Hjälp.
Du kan hämta den senaste versionen av
användarhandboken på www.garmin.com.
Mer information om tillbehör finns på
http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom
att fylla i vår online-registrering redan i dag!
Besök vår webbplats på http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på
ett säkert ställe.
Komma igång
GPS-antenn
Strömknapp
Tryck på och håll ned för att sätta på/stänga av nüvi-enheten.
Tryck snabbt för att justera belysningens ljusstyrka.
Högtalare
Batterilock
Serienummer
under batteriet
Batterikontakter
Batterispärr – skjut
uppåt för att öppna
Mini-USBanslutning under
väderskydd
microSD™-kortfack
under batteriet
Steg 1: Installera nüvi-batteriet
Steg 2: Ladda nüvi-enheten
Använd strömkabeln för fordon när du ska
ladda nüvi-enheten. Om du vill köpa tillbehör,
t.ex. en USB-kabel eller nätadapterkabel, går
du till http://buy.garmin.com.
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljde
produktförpackningen.
2. Skjut spärren uppåt för att öppna
batteriluckan på baksidan av nüvi-enheten.
3. Hitta metallkontakterna på
litiumjonbatteriets ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet stämmer med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
Steg 3: Montera nüvi-enheten
1. Fäll undan väderskyddslocket från
strömkontakten på baksidan av nüvienheten.
2. Anslut strömkabeln för fordon till
strömkontakten.
3. Sätt fast vaggan på sugkoppsfästet.
Vagga
Sugkoppsarm
Spak
5. Tryck försiktigt ned batteriet på plats.
6. Sätt tillbaka batterilocket genom att skjuta
det på plats. Du ska höra ett klick.
4. Ta bort plasthöljet från sugkoppen. Rengör
och torka framrutan samt sugfästet med en
luddfri trasa.
Steg 5: Hämta satellitinformation
5. Placera sugkoppsfästet på vindrutan.
6. För spaken bakåt mot vindrutan.
7. Placera underkanten av enheten i vaggan.
Sök upp en öppen plats utomhus, utanför
garaget och inte i närheten av höga byggnader.
Stanna fordonet och sätt på nüvi-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen.
Staplarna
anger styrkan på
mottagningen. När staplarna är gröna har
satellitsignaler hittats. Nu kan du välja ett
mål och navigera dit. Mer information om
GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Återställa nüvi-enheten
Om nüvi-enheten slutar fungera ska du stänga
av och sedan sätta på nüvi-enheten igen. Om
det inte hjälper trycker du på och håller nere
i 10 sekunder. Nüvi-enheten bör fungera
normalt. Du kan också ta ur batteriet och
sedan sätta i det igen.
8. Vinkla enheten bakåt tills den fastnar.
9. Anslut den andra änden av strömkabeln till
en strömkontakt i bilen. Om nüvi-enheten
är ansluten och fordonet är igång startar
enheten automatiskt.
Steg 4: Konfigurera nüvi-enheten
Tryck på för att sätta på nüvi-enheten.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda menysidan
➊
➋ ➌
➎
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
➍
➏
➐
➊
➋
Söka efter intressanta platser
Om du vill söka med hjälp av namn trycker du
på Vart > Intressant plats > Stava namnet.
Om du vill söka i ett annat område trycker du
på Vart? > Nära.
➑
GPS-signalstyrka.
Användningsläge Tryck här när du vill
ändra läge till bilkörning, promenad
cykling eller båtkörning.
Använda Kör!-sidan
Obs! Beroende på användningsläge och
dina inställningar visas sidorna på olika
sätt. Mer information om detta finns i
användarhandboken.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➊
➋
➌
Batteristatus.
Aktuell tid. Ändra tidsinställningarna
genom att trycka här.
Tryck här för att hitta ett mål.
Tryck här för att visa kartan.
Tryck här för att justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.
➊
➋
➌
➍
➍
Tryck på om du vill visa rutten på kartan.
Tryck på för att navigera längs rutten.
Tryck på för att visa platsen och
omgivningarna på kartan.
Spara platsen som en favorit genom att
trycka på.
Använda kartsidan
Din väg är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder nüvi dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar
på kartan och anvisningar överst på kartan.
En målflagga anger din destination. Om du
avviker från rutten beräknas en ny rutt och
en ny vägbeskrivning visas.
➊
➊
Tryck här för att
visa kompassen
(navigering
fågelvägen).
➋
Tryck på
textfältet för att
visa svänglistan.
➌
Tryck här för att
zooma in och ut.
Tryck på
fordonsikonen
för att visa Var
är jag?-sidan.
➋
➌
➎
➊
➍
➍
➏
Tryck här för att
visa nästa sväng
(navigering på
väg).
➎
Tryck här för att
visa färddatorn.
➏
Tryck här för att
visa menysidan.
Ta en omväg
Använda TracBack®
Tryck på Vart? > TracBack om du vill se
din senaste resväg. Tryck på Spara så sparas
resvägen som en favorit. Tryck på Kör! om du
vill visa returrutten för din senaste resväg.
Om en väg längre fram är stängd kan du ta en
omväg.
Obs! Avstickare är inte tillgängligt när du
navigerar fågelvägen.
Skydda nüvi-enheten
1. När en rutt är aktiverad trycker du på
Meny.
2. Tryck på Avstickare.
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Säkerhet > Garmin Lock.
2. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Nüvi-enheten försöker hitta en alternativ
rutt som undviker nuvarande väg eller nästa
väg i din svänglista och återvänder sedan
till den ursprungliga rutten. Om den rutt du
för närvarande använder är det enda rimliga
alternativet kan det hända att enheten inte
beräknar någon omväg.
Obs! Om du glömmer din personliga
kod och säkerhetsplats måste du skicka
in nüvi-enheten till Garmin för att få den
upplåst. Du måste också skicka med en
giltig produktregistrering eller ett giltigt
inköpskvitto.
Lägga till ett stopp till en rutt
© 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin®, nüvi® och TracBack® är varumärken som tillhör
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i
USA och i andra länder. Garmin Lock™ är ett varumärke
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av
Garmin. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD Card
Association. Övriga varumärken och varunamn tillhör
deras respektive ägare.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny >
Vart?.
2. Sök efter extrastoppet (delmålet).
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill
lägga till det här stoppet före slutmålet.
ELLER
Tryck på Välj som ny destination om du
vill ange platsen som nytt slutmål.
Augusti 2008
Artikelnummer 190-00937-59 Rev. B
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising