Garmin | nüvi® 500 | Garmin nüvi® 500 vejledning til lynstart

Garmin nüvi® 500 vejledning til lynstart
nüvi 500/550
®
vejledning til lynstart
Vigtige oplysninger
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du
har nogen spørgsmål omkring brugen af din
nüvi. I USA skal du gå til www.garmin
.com/support eller kontakte Garmin USA
pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800)
800-1020.
Se guiden Vigtige oplysninger om
sikkerhed og produkter i æsken med
produktet for at få oplysninger om
produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.
Advarsel: Dette produkt indeholder
et lithiumionbatteri. Du kan undgå at
beskadige enheden ved at fjerne den fra
køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare
den uden for direkte sollys.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support, og klik på Contact Support for
at få support i det land, hvor du bor, eller
kontakt Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870.8501241.
Mere information
Før du monterer nüvi, skal du se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed og
produkter for at få oplysninger om
lovgivning vedrørende forrudemontering.
Du kan få flere oplysninger om din nüvi
ved at trykke på Værktøjer > Hjælp.
Du kan downloade den nyeste version
af brugervejledningen fra www.garmin.com.
Du kan få yderligere oplysninger
om tilbehør på http://buy.garmin.com
eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at
gennemføre vores onlineregistrering
i dag! Gå ind på vores websted på
http://my.garmin.com. Opbevar den
originale købskvittering, eller en kopi
af den, på et sikkert sted.
Sådan kommer du i gang
GPS-antenne
Tænd/sluk-knap
Tryk på knappen, og hold den inde for at tænde/slukke nüvi.
Tryk hurtigt for at justere baggrundslysstyrken.
Højttaler
Batteridæksel
Serienummer
under batteri
Batterikontakter
Batteriudløser:
skub op for at
åbne
Mini-USBstik under
vejrhætten
microSD™-kortstik
under batteriet
Trin 1: Isætning af batteri i nüvi
Trin 2: Opladning af nüvi
Brug strømkablet til køretøj til at oplade
nüvi. Du kan købe et USB-kabel eller et
AC-adapterkabel (ekstraudstyr) ved at gå
ind på http://buy.garmin.com.
1. Find det litiumionbatteri, der fulgte med i
produktæsken.
2. Skub udløseren op for at åbne
batteridøren bag på nüvi.
3. Find metalkontakterne i enden af
litiumionbatteriet.
4. Indsæt batteriet, så metalkontakterne på
batteriet passer med metalkontakterne
indvendigt i batterirummet.
Trin 3: Montering af nüvi
1. Træk vejrhætten af strømstikket bag på
nüvi.
2. Slut strømkablet til køretøj til
strømstikket.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
Sugekoparm
Holder
Håndtag
5. Tryk batteriet på plads.
6. Skub batteridækslet på igen, til det
klikker på plads.
4. Fjern det klare plastik fra sugekoppen.
Rengør og tør forruden og sugekoppen
med en fnugfri klud.
Trin 5: Oprettelse af
satellitforbindelse
5. Anbring sugekoppen i forruden.
6. Drej håndtaget tilbage mod forruden.
7. Placer bunden af nüvi i holderen.
Gå udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger. Stands
bilen, og tænd for din nüvi. Lokalisering
af satellitter kan tage nogle minutter.
Søjlerne
indikerer signalstyrken.
Når søjlerne er grønne, har nüvi modtaget
satellitsignaler. Du kan nu vælge en
destination og navigere til den. Der
findes flere oplysninger om GPS på
www.garmin.com/aboutGPS.
Nulstilling af nüvi
8. Vip nüvi tilbage, så den klikker på plads.
9. Sæt den anden ende af strømkablet til
køretøj i en stikkontakt i bilen. Din nüvi
tænder automatisk, hvis den er tilsluttet,
og bilen er startet.
Trin 4: Konfiguration af nüvi
Du tænder for nüvi ved at trykke på
instruktionerne på skærmen.
Hvis din nüvi holder op med at fungere,
skal du slukke nüvi og tænde den igen.
Hvis dette ikke hjælper, skal du trykke
på og holde den inde i 10 sekunder.
Nu skulle nüvi fungere normalt. Du kan
også tage batteriet ud og sætte det i igen.
. Følg
Brug af siden Menu
➊
➋ ➌
➎
1. Tryk på Find > Interessepunkter.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination, og tryk på Kør!.
➍
➏
➐
➊
➋
Søgning efter interessepunkter
Du kan søge efter navn ved at trykke på
Find > Interessepunkter > Stav navn.
Du kan søge i et andet område ved at trykke
på Find > Nær.
➑
GPS-signalstyrke.
Anvendelsesmåde. Tryk for at skifte
mellem tilstandene kørende, gående,
cyklende og sejlende.
Anvendelse af siden Kør!
➊
BEMÆRK: Siderne ser forskellige ud
alt efter den valgte anvendelsesmåde
og indstillinger. Du kan finde flere
oplysninger i brugervejledningen.
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➋
➌
➊
➋
Batteristatus.
Aktuel tid. Tryk for at ændre
tidsindstillinger.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at se kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at anvende værktøjer som
f.eks. indstillinger, Hvor er jeg?,
Hjælp samt ruter.
➌
➍
➍
Tryk på for at få vist ruten på kortet.
Tryk på for at begynde at navigere
ruten.
Tryk på for at få vist positionen og det
omkringliggende område på kortet.
Tryk på for at gemme dette sted i dine
favoritter.
Sådan bruger du siden Kort
Ruten er markeret med en magentarød
linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til
din destination vha. stemmemeddelelser,
pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Et ternet flag markerer
din destination. Hvis du afviger fra den
oprindelige rute, beregner nüvi ruten igen
og giver nye anvisninger.
➊
➊
Tryk for at
se kompasset
(ved navigation
på en direkte
linje).
➋
Tryk på
tekstlinjen for
at se drejlisten.
➌
Tryk for at
zoome ind
og ud.
Tryk på
køretøjsikonet
for at se siden
Hvor er jeg?
➋
➌
➎
➊
➍
➍
➏
Tryk for at
se næste drej
(ved navigation
på vej).
➎
Tryk for at
se tripcomputeren.
➏
Tryk for at se
siden Menu.
Sådan vælger du en omvej
Brug af TracBack®
Hvis den vej, du kører på, er lukket, kan du
vælge en omvej.
Tryk på Find > TracBack for at se det spor,
du for nylig har fulgt. Tryk på Gem for at
gemme sporet i dine Foretrukne. Tryk på
Kør! for at registrere den rute, du for nylig
har fulgt.
BEMÆRK: Omvej er ikke mulig, når du
navigerer på en direkte linje.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu.
2. Tryk på Omvej.
Beskyttelse af din nüvi
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger >
Sikkerhed > Garmin Lock.
2. Indtast en firecifret PIN-kode, og naviger
til en sikkerhedsposition.
Din nüvi forsøger at finde en alternativ
rute, som undgår den aktuelle vej eller den
næste vej på din Drejliste, og som derefter
vender tilbage til din oprindelige rute. Hvis
den rute, du aktuelt befinder dig på, er den
eneste fornuftige mulighed, beregner din
nüvi muligvis ingen omvej.
BEMÆRK: Hvis du glemmer din PINkode eller dit sikkerhedssted, skal din
nüvi indsendes til Garmin for at blive
låst op. Du skal også indsende en gyldig
produktregistrering eller et købsbevis.
Sådan føjer du et viapunkt til din
rute
© 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin®, nüvi® og TracBack® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™
er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes
uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™
er et varemærke tilhørende SD Card Association.
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på
Menu > Find.
2. Søg efter ekstra stop (viapunkt).
3. Tryk på Kør!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil
tilføje dette stop før din destination.
ELLER
Tryk på Indsæt som ny position
for at gøre dette til din nye endelige
destination.
August 2008
Varenummer 190-00937-56 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising